Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 5

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 05 Ngày soạn: 01/09/2017 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ * - I.MỤC TIÊU: Kiến thức: + Biết khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị hàm số + Biết điều kiện đủ để có điểm cực trị hàm số Kĩ năng: Biết cách tìm điểm cực trị hàm số Tư thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, xác lập luận Tư vấn đề tốn học cách lơgic hệ thống II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, giáo án, sách tham khảo 2.Học sinh: SGK, làm BTVN xem trước III TRỌNG TÂM: Tìm cực trị hàm số IV PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Phân tích, tổng hợp, gợi mở… V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện x3 y = − x + 3x Kiểm tra cũ: Tìm khoảng đơn điệu hsố 3.Bài mới: Hoạt động : Tìm hiểu khái niệm cực trị hàm số Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung H1 Dựa vào đồ thị, điểm -Hs quan sát đồ thị theo I KHÁI NIỆM CỰC ĐẠI, hàm số có giá trị lớn dõi sgk để trả lời câu hỏi CỰC TIỂU Định nghĩa: SGK 1 3  ; ÷ khoảng  2  ? Chú ý: H2 Dựa vào đồ thị, điểm a)Nếu hàm số f(x) đạt cực trị tại hàm số có giá trị nhỏ x0 x0 gọi điểm cực trị f(x0) 3  -Hs theo dõi trả lời gọi giá trị cực trị hàm số;  ;4 ÷ Điểm M(x0;f(x0) gọi điểm cực ? khoảng  trị đồ thị hàm số - Cho HS khác nhận xét sau GV -Hs nhận xét -Hs phát biểu định nghĩa b) Nếu y = f(x) có đạo hàm xác hoá câu trả lời giới thiệu theo sgk (a; b) đạt cực trị x0 ∈ (a; b) điểm cực đại (cực tiểu) Hs theo dõi lĩnh hội f′(x0) = - Cho học sinh phát biểu nội dung định kiến thức nghĩa SGK, đồng thời GV giới thiệu ý Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện đủ để hàm số có cực trị Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung -Gv yêu cầu Hs quan sát bảng -Hs quan sát bảng phụ II ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐỂ HÀM SỐ CÓ phụ để xét dấu đạo hàm theo dõi hướng dẫn CỰC TRỊ giáo viên để xét dấu đạo Định lí 1: sgk/14 -Từ Gv yêu cầu Hs nêu mối hàm quan hệ dấu đạo hàm cựa -Hs suy nghĩ mối quan hệ Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - trị hàm số dấu đạo hàm -Gv phát biểu đinh lí sgk tồn cừa trị ghi tóm tắt lên bảng Hoạt động 3: Áp dụng tìm điểm cực trị hàm số Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh +GV hướng dẫn bước thực +Lắng nghe thực hiện xét tính đơn điệu theo hướng dẫn hàm số H1 – Tìm tập xác định VD1) D = R – Tìm y′ – Tìm điểm mà y′ = không y′ = –2x; y′ = ⇔ x = Điểm CĐ: (0; 1) tồn – Lập bảng biến thiên – Dựa vào bảng biến thiên để kết luận VD2:) D = R y′ = 3x − x − ; H2 – Tìm tập xác định – Tìm y′ – Tìm điểm mà y′ = không y′ = ⇔ tồn – Lập bảng biến thiên – Dựa vào bảng biến thiên để kết luận x =  x = −  Nội dung * Ví dụ 1:Tìm điểm cực trị hàm số f(x)= - x2 + Giải ’ Ta có f (x)= - 2x = ⇔ x=0 BBT x -∞ +∞ ’ f (x) + f(x) -∞ -∞ Hàm số đạt cực đại điểm x=0 ;yCĐ=1 *Ví dụ 2:Tìm điểm cực trị hàm số y = x3 - x2 - x + Giải TXĐ: D=R x =  x = −  y’=3x2 – 2x + = ⇔ BBT − x -∞ +∞ ’ y + - + 32 27 +∞ y -∞ −1 32 xCÐ = ; yCÐ = 27 ; xCT = 1; yCT = 4.Củng cố: Nhấn mạnh: – Khái niệm cực trị hàm số – Điều kiện cần điều kiện đủ để hàm số có cực trị 5.Dặn dò :Học lí thuyết xem lại tập giải Làm tập 1/sgk/18 VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 ... giải Làm tập 1/sgk/18 VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 ... + 32 27 +∞ y -∞ −1 32 xCÐ = ; yCÐ = 27 ; xCT = 1; yCT = 4.Củng cố: Nhấn mạnh: – Khái niệm cực trị hàm số – Điều kiện cần điều kiện đủ để hàm số có cực trị 5. Dặn dò :Học lí thuyết xem lại tập giải. .. x2 + Giải ’ Ta có f (x)= - 2x = ⇔ x=0 BBT x -∞ +∞ ’ f (x) + f(x) -∞ -∞ Hàm số đạt cực đại điểm x=0 ;yCĐ=1 *Ví dụ 2:Tìm điểm cực trị hàm số y = x3 - x2 - x + Giải TXĐ: D=R x =  x = −  y’=3x2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 5 , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiết 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay