Giáo án 3 cột giải tích 12 tiếtt9 GTLN GTNN cua ham so

4 30 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:32

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Tiết 09 GIÁ TRỊ LỚN NHẤT- GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ Ngày soạn: 11/09/2017 * I.MỤC TIÊU: Kiến thức: + Biết khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ hàm số tập hợp số + Nắm vững quy tắc tìm GTLN-GTNN hàm số Kĩ năng: + Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ (nếu có) củạ hàm sơ' đoạn, khoảng Tư thái độ: + Tích cực học tập, cẩn thận việc áp dụng bước quy tắc tìm GTLN GTNN hàm số II CHUẨN BỊ 1.Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, giáo án, sách tham khảo 2.Học sinh: Bài cũ, dụng cụ học tập III TRỌNG TÂM: Tìm GTLN-GTNN hàm số trên[a;b] IV PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: + Dùng phương pháp đàm thoại gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề giải vấn đề V TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định lớp học, kiểm diện Kiểm tra cũ: H1:Nêu quy tắc tìm GTLN-GTNN hàm số đoạn y  x đoạn [-2;0] H2: Tìm GTLN-GTNN hàm số 3.Bài mới: Hoạt động : Vận dụng cách tìm GTLN, GTNN hàm số để giải toán Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh +Gv yêu cầu Hs xem VD3 SGK +GV hướng dẫn cách giải Đ1 toán � a� V (x)  x(a  x)2 �  x � H1 Tính thể tích khối hộp ? � 2� � a� H2 Nêu u cầu tốn ? 0; � � Đ2 Tìm x0  � �sao cho V(x0) có H3 Lập bảng biến thiên ? Nội dung ghi bảng VD3: Cho nhơm hình vng cạnh a Người ta cắt bốn góc bốn hình vng nhau, gập nhơm lại thành hộp khơng nắp Tính cạnh hình vng bị cắt cho thể tích khối hộp lớn GTLN Đ3 H4: Kết luận? maxV (x)  � a� 0; � � � 2� 2a3 27  Hoạt động 2: Bài tập luyện tập cách tìm GTLN-GTNN hàm số [a;b] Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung +Gv ghi lại BTVN +Ghi suy nghĩ làm Bài tập 1:Tìm GTLN-GTNN hàm yêu cầu Hs lên bảng trình số : bày giải Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - x  x2  1;3 đoạn 1 b) y  f  x    x  x  2 đoạn  0; 2 a) y  f  x   +Gọi Hs nhắc lại cách tìm +Nhắc lại GTLN-GTNN hàm số [a;b] x  3x x  đoạn  2;5 d ) y  f  x  x   x  đoạn  3;6 Giải : 1;3 a) Hàm số liên tục   y '  x2  x c) y  f  x   +Gv gọi Hs lên bảng trình bày giải +Lên bảng giải � x  � 1;3 y '  � x2  x  � � x  � 1;3 � +Gọi Hs lớp nhận xét +Nhận xét y(1)=-2/3; y(2)=-4/3;y(3)=0 +Nhận xét, chỉnh sửa +Ghi nhận kiến thức Vậ b) max y  y     1;3 y max y  y  1   0;2 ; y  y      1;3 y  y      0;2 ; max y  y    y  5  10  2;5 c) max y  y  3  15  3;6 d) ; ; Câu 1: Giá trị lớn hàm số A.0 B.1 Câu 2: Giá trị nhỏ hàm số A.0 B.1 y  2;5 y  y  3  11  3;6 x  3x x  [0;3] bằng: C.2 D.3 2x 1  x [2;3] bằng: C.-.2 D.-5 Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x  x  11x  đoạn [0; 2] A m  11 B m  C m  2 D m  Câu 3: 5.Dặn dò :Học lí thuyết xem lại tập giải BTVN : Tìm GTLN-GTNN hàm số : a) y  x  x   2;3 đoạn VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 b) y   x   y  y  3  4.Củng cố: + Nắm vững cách tìm GTLN,GTNN hàm số khoảng ,một đoạn : y 4 x  đoạn  1;  Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... m  Câu 3: 5.Dặn dò :Học lí thuyết xem lại tập giải BTVN : Tìm GTLN- GTNN hàm số : a) y  x  x   2 ;3 đoạn VI RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo án giải tích 12 b) y   x   y  y  3  4.Củng... Giáo án giải tích 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai GV: Phan Thanh Dũng - - Giáo án giải tích 12 ... max y  y  3  15  3; 6 d) ; ; Câu 1: Giá trị lớn hàm số A.0 B.1 Câu 2: Giá trị nhỏ hàm số A.0 B.1 y  2;5 y  y  3  11  3; 6 x  3x x  [0 ;3] bằng: C.2 D .3 2x 1  x [2 ;3] bằng: C.-.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án 3 cột giải tích 12 tiếtt9 GTLN GTNN cua ham so , Giáo án 3 cột giải tích 12 tiếtt9 GTLN GTNN cua ham so

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay