KẾ HOẠCH VẬT LÝ 6 (VNEN)

74 97 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:27

Giáo án chi tiết môn khoa học tự nhiên lớp 6 theo mô hình trường học mới (VNEN). Phát triển năng lực người học, theo năm bước lên lớp. Đây là giáo án soạn cả năm học, các bạn có thể tham khảo. Phân môn vật lý là một trong ba môn tích hợp của môn khoa học tự nhiên gồm Lý, Hóa, Sinh. Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Ngày soạn: 15/8/2017 Ngày dạy: Tiết DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ AN TỒN THÍ NGHIỆM I MỤC TIÊU + Kể tên số dụng cụ, máy móc thường dùng phòng thí nghiệm trường THCS + Phân biệt phận, chi tiết kính lúp, kính hiển vi quang học + Tập sử dụng kính lúp, kính hiển vi quang học II CHUẨN BỊ + Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sách hướng dẫn học KHTN, dụng cụ (nếu có), … + Học sinh: Sách hướng dẫn học KHTN III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG A Hoạt động khởi động -Giao nhiệm vụ, theo dõi hướng dẫn hs làm việc -Hoạt động cặp đơi: nghiên cứu thơng tin, hồn thành yêu cầu: kể tên dụng cụ TN, vật liệu, hóa chất TN mà em làm trước (ghi vào vở) -Thảo luận nhóm thống ý kiến -Báo cáo kết -Ghi chép B Hoạt động hình thành kiến thức -Giao nhiệm vụ, theo dõi -Thảo luận cặp đôi: quan hướng dẫn hs sát H2.1, 2.2, kể tên số dụng cụ mà em biết, ghi vào -Thảo luận nhóm: +Những dụng cụ mà nhóm biết +Những dụng cụ mà nhóm chưa biết -Nghe nhóm báo cáo -Báo cáo kết -Giao nhiệm vụ, theo dõi -Thảo luận nhóm: hướng dẫn nhóm phận kính lúp cầm tay, cách sử dụng kính lúp -Giao nhiệm vụ, theo dõi -Các phận kính hướng dẫn nhóm hiển vi quang học: Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 (1)thị kính, (2)ốc to, (3)ốc nhỏ, (4)vật kính, (5)bàn kính, (6)gương phản chiếu ánh sáng - Thảo luận nhóm: ghi -Thực thao tác thích cho phận quan sát kính hiển vi kính hiển vi H2.5 để hs rút bước -Thảo luận nhóm - GV gợi ý bước sử dụng kính hiển vi nào? Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN -Các bước sử dụng kính hiển vi: +Đặt cố định kính +Điều chỉnh gương phản chiếu ánh sáng +Điều chỉnh ốc to, ốc nhỏ nhìn rõ vật Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Ngày soạn: 15/8/2017 Ngày dạy: Tiết DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ AN TỒN THÍ NGHIỆM I MỤC TIÊU + Nêu số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng với giới hạn đo độ chia nhỏ chúng + Nhận biết dụng cụ dễ vỡ, dễ cháy nổ hóa chất độc hại + Nêu quy tắc an tồn tiến hành thí nghiệm + Hình thành thói quen chấp hành nội quy an tồn thí nghiệm II CHUẨN BỊ + Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sách hướng dẫn học KHTN, dụng cụ (nếu có), … + Học sinh: Sách hướng dẫn học KHTN III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG B Hoạt động hình thành kiến thức -Gv gợi ý: -Thảo luận cặp đơi: Để an Để an tồn làm tồn cho bạn, TN: q trình sử dụng dụng +Đọc kĩ bước tiến cụ làm TN, ta phải làm gì? hành tài liệu hướng dẫn Ghi ý kiến vào +Cẩn thận trình làm TN, tránh đổ, vỡ +Nghe theo hướng dẫn giáo viên +Chấp hành nội quy phòng TH-TN -HS tự đọc thông tin ghi lại Độ dài, thể tích, khối tóm tắt vào khung ghi lượng đại lượng nhớ/trang 17, 18 vật Dụng cụ dùng để đo đại lượng vật gọi dụng cụ đo Nói chung, sử dụng dụng cụ đo cần biết giới hạn đo (GHĐ) độ chia nhỏ (ĐCNN) Tập hợp vạch số ghi dụng cụ đo thang đo dụng cụ đo GHĐ giá trị lớn Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 mà dụng cụ đo ĐCNN giá trị nhỏ mà dụng cụ đo C Hoạt động luyện tập -Giao việc hướng dẫn -Hoạt động nhóm: tìm hiểu hs xác định GHĐ, dụng cụ đo H2.13, hoàn ĐCNN thành bảng 2.1, ghi vào - Bảng 2.1 Bảng dụng cụ đo STT Tên dụng cụ đo GHĐ ĐCNN Thước thẳng Thước cuộn Bình chia độ Cân tạ 1m 1cm 1,5m 1cm 100 ml 1ml 100 kg 12 h 100g Đồng hồ kim Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN phút Đại lượng cần đo Độ dài Độ dài Thễ tích Khối lượng Thời gian Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Ngày soạn: 15/8/2017 Ngày dạy: Tiết DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM VÀ AN TỒN THÍ NGHIỆM I MỤC TIÊU + Nêu cấu tạo (các phận chính) cân đồng hồ, cách sử dụng cân thực hành đo khối lượng vật + Nhận biết kí hiệu qua tranh, ảnh hình 2.14 II CHUẨN BỊ + Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sách hướng dẫn học KHTN, dụng cụ (nếu có), … + Học sinh: Sách hướng dẫn học KHTN III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HĐ CỦA GIÁO VIÊN D Hoạt động vận dụng GV giao nhiệm vụ GV giao nhiệm vụ HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG -Hs tự nêu cấu tạo cân đồng hồ, Cách sử dụng cân thực hành đo khối lượng vật -Cấu tạo cân đồng hồ: đĩa cân hình tròn, mặt kính đồng hồ, giá nâng -Cách sử dụng: đặt vật cần xác định khối lượng lên đĩa cân đọc kết mặt đồng hồ -Tập đo khối lượng hộp sữa, chai nước giải khát… -Xem kí hiệu H2.14, ghi vào nội dung kí hiệu nói 1.Chất độc (T) chất độc (T+) 2.Chất dễ cháy (F) dễ cháy (F+) 3.Chất dễ bắt lửa (Xi) độc (Xn) Chất gây nổ(E) Chất oxi hóa mạnh (O) Chất ăn mòn (C) Chất gây nguy hiểm với môi trường (N) Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 E Hoạt động tìm tòi mở rộng Trao đổi với người thân tìm hiểu an tồn cháy nổ, an tồn điện, sơ cứu bỏng hóa chất, vệ sinh mơi trường phòng TN Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Ngày soạn: 15/8/2017 Ngày dạy: Tiết ĐO ĐỘ DÀI, THỂ TÍCH, KHỐI LƯỢNG I MỤC TIÊU + Xác định độ dài số tình thơng thường + Đo thể tích lượng chất lỏng, thể tích vật rắn khơng thấm nước bình chia độ, bình tràn, đo khối lượng cân + Hình thành tác phong, lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu khoa học II CHUẨN BỊ + Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sách hướng dẫn học KHTN, dụng cụ (nếu có), … + Học sinh: Sách hướng dẫn học KHTN III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG A Hoạt động khởi động -Giao nhiệm vụ -Hoạt động cặp đơi tìm hiểu tốn: Hai vật kim loại hình hộp chữ nhật có kích thước khác Làm để đo kích thước, thể tích, khối lượng nó? -Theo dõi hướng dẫn hs -Để đo kích thước ta dùng hoàn thành yêu cầu thước thẳng đo, để đo thể tích ta lấy chiều dài x chiều rộng x chiều cao, để đo khối lượng ta dùng cân -Đưa phương án đo vật A B Ghi vào -Nghe báo cáo theo bảng 3.1 nhóm, nhận xét B Hoạt động hình thành kiến thức -Giao nhiệm vụ -Thảo luận nhóm để lựa Đo độ dài -Kiểm tra chuẩn bị chọn thước phương án hs đo kích thước vật -Theo dõi hướng dẫn hs -Chuẩn bị vật có hình hộp, đo ghi kết thước đo -Nghe báo cáo nhận xét -Tiến hành đo -Ghi kết vào bảng 3.2 Đo thể tích -Giao nhiệm vụ -Thảo luận nhóm để đưa -Kiểm tra chuẩn bị phương án đo thể tích hs vật rắn không thấm Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 -Theo dõi hướng dẫn hs nước đo ghi kết -Chuẩn bị bình chia độ -Nghe báo cáo nhận xét vật rắn nhỏ bình, khăn lơng, dây buộc -Tiến hành đo -Ghi kết vào bảng 3.3 -Tính thể tích vật (V= V2 – V1) -Thể tích vật: V= V2 – V1 Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Ngày soạn: 15/8/2017 Ngày dạy: Tiết ĐO ĐỘ DÀI, THỂ TÍCH, KHỐI LƯỢNG I MỤC TIÊU + Đo thể tích lượng chất lỏng, thể tích vật rắn khơng thấm nước bình chia độ, bình tràn, đo khối lượng cân + Biết xác định khối lượng riêng vật + Hình thành tác phong, lực thực hành thí nghiệm, nghiên cứu khoa học II CHUẨN BỊ + Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sách hướng dẫn học KHTN, dụng cụ (nếu có), … + Học sinh: Sách hướng dẫn học KHTN III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG B Hoạt động hình thành kiến thức -Giao nhiệm vụ -Chuẩn bị: cân đồng hồ, Đo khối lượng -Kiểm tra chuẩn bị vật rắn có dạng hình hộp hs chữ nhật -Theo dõi hướng dẫn hs -Thảo luận nhóm đưa đo ghi kết phương án đo -Nghe báo cáo nhận xét -Tiến hành đo -Ghi kết quả, báo cáo -Kiểm tra kiến thức -HS đọc thơng ghi tóm câu hỏi vấn đáp tắt vào Hệ thống đo lường hợp pháp khối lượng riêng -Đơn vị đo độ dài -Đơn vị đo thể tích -Đơn vị đo khối lượng -Khối lượng riêng: khối lượng đơn vị thể tích -Hướng dẫn hs đưa D = m/V cơng thức tính khối lượng Trong đó: D: khối lượng riêng riêng (g/cm3) (kg/m3) m: khối lượng (g kg) V: thể tích (cm3, m3) -Đổi đại lượng đo -Giao nhiệm vụ -Tra cứu bảng 3.6, thực bảng hiện: +Đổi đơn vị chiều dài, chiều rộng, chiều cao vật mét Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 +Đổi đơn vị khối lượng vật Kg, thể tích m3 +Tính khối lượng riêng vật Quy trình đo -Giao nhiệm vụ -Theo dõi hướng dẫn -Nghe báo cáo nhận xét -Ghép nội dung cột bên phải sang cột bên trái để có quy trình đo Bảng 3.5 Quy trình đo B.1: Ước lượng đại lượng cần đo B.2: Xác định dụng cụ đo, thang đo, điều chỉnh dụng cụ đo vạch số B.3: Tiến hành đo đại lượng B.4: Thông báo kết Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 10 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Ngày soạn: 22/3/2017 Ngày dạy: 31/3/2017 Tiết 28 LỰC MA SÁT I MỤC TIÊU – Nhận biết xuất lực ma sát nghỉ, ma sát trượt, ma sát lăn đặc điểm loại lực ma sát – Kể phân tích số tượng lực ma sát có lợi vận dụng ích lợi – Kể phân tích số tượng lực ma sát có hại nêu cách hạn chế tác hại lực ma sát II CHUẨN BỊ * Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sách hướng dẫn học KHTN, dụng cụ (nếu có), … * Học sinh: Sách hướng dẫn học KHTN III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HĐ CỦA GIÁO VIÊN C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP Giáo viên tổ chức thi “Ai trả lời nhanh nhất” theo cách chiếu câu hỏi ởphần hoạt động luyện tập lên hình có bốtrí đồng hồ đo thời gian đếm ngược để có thời gian tối đa cho câu hỏi Giáo viên đề nghị cá nhân học sinh đọc kĩnhiều lần đoạn văn khung so sánh với kết hoạt động nhóm (bảng 31.4) Chỉ điểm giống (hoặc khác) với suy nghĩ em kết hoạt HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG Học sinh giơ tay trước quyền trả lời, trả lời ghi điểm, trả lời sai quyền thi đấu, học sinh khác tiếp tục giành quyền trả lời thời gian Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 60 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 động nhóm ghi vào phiếu học tập cá nhân D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG – Yêu cầu học sinh đọc HS tìm hiểu kiến thức nhiệm vụ phần hoạt động vận dụng khuyến khích học sinh nhà thực nhiệm vụ học tập hoạt động cá nhân trao đổi với thành viên gia đình bạn bè – Khuyến khích học sinh Viết báo cáo với chủ đề“ Ma sát với sống chúng ta” đểthi hùng biện trước lớp Giáo viên chọn thời điểm thi, hình thức tổm chức thi công bốvới học sinh E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Giáo viên khuyến khích HS tìm hiểu kiến thức học sinh tìm hiểu vềcác loại lực ma sát xuất hoạt động dụng cụ, máy móc, động vật người để thấy vai trò tác hại ma sát trường hợp Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 61 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Ngày soạn: 29/3/2017 Ngày dạy: 7/4/2017 Tiết 30 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I MỤC TIÊU – Mô tả đặc điểm cấu tạo ba loại máy đơn giản, gồm: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy ròng rọc – Nêu mục đích sử dụng loại máy đơn giản – Nhận biết sốloại máy đơn giản vật dụng sống ngày II CHUẨN BỊ * Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sách hướng dẫn học KHTN, dụng cụ (nếu có), … * Học sinh: Sách hướng dẫn học KHTN III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HĐ CỦA GIÁO VIÊN A HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG GV: Nêu vấn đề ? Nêu phương án để đưa ống bê tông lên khỏi mương HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG HS đưa phương án hoàn thành bảng 32.1 HS lắp đặt tn tìm câu trả lời “ Nặng nhọc” “ Dễ dàng” B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC GV hd học sinh đọc thông tin MPN, ĐB, RR Để học sinh có sở thực nghiệm trước đưa giả thuyết, cần tạo điều kiện cho học sinh tiến hành thí nghiệm mơ tả sách hướng dẫn học Vật nặng cặp to đầy sách, mặt phẳng có độnghiêng khác mặt bàn hay ghế kê I.Mặt phẳng nghiêng HS tìm hiểu thơng tin mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc Các giả thuyết học sinh đưa là: + Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên cao dễdàng tư đẩy vật theo phương nghiêng mặt phẳng nghiêng dễhơn tư bê vật lên theo phương Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 62 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) nghiêng YC hs tiến hành thí nghiệm, thu thập số liệu đo thực theo nhóm với thí nghiệm nêu sách hướng dẫn học Giáo viên yêu cầu nhóm đối chiếu số liệu đo với giả thuyết để từ khẳng định giả thuyết Năm học 2017 - 2018 thẳng đứng + Dùng mặt phẳng nghiêng để đẩy vật lên cao nhẹ nhàng so với dùng tay trực tiếp bê vật lên theo phương thẳng đứng Mặt phẳng nghiêng so với mặt đất đẩy vật nhẹ nhàng Đại diện nhóm báo cáo số liệu đo, phân tích số liệu đo để rút kết luận việc kiểm tra giả thuyết trao đổi lưu ý tiến hành thí nghiệm, đọc số liệu đo cho kết quảchính xác Rút KL: + Mặt phẳng nghiêng sử dụng để dịch chuyển vật theo phương nghiêng, nhằm giảm lực kéo đẩy vật làm thay đổi hướng lực + Đẩy hay kéo vật mặt phẳng nghiêng với độ nghiêng khác lực cần đẩy hay kéo vật nhỏ trọng lượng vật + Đẩy hay kéo vật mặt phẳng nghiêng với độ nghiêng nhỏ lực cần đẩy hay kéo vật nhỏ Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 63 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Ngày soạn: 5/4/2017 Ngày dạy: 14/4/2017 Tiết 31 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I MỤC TIÊU – Mô tả đặc điểm cấu tạo ba loại máy đơn giản, gồm: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy ròng rọc – Nêu mục đích sử dụng loại máy đơn giản – Nhận biết sốloại máy đơn giản vật dụng sống ngày II CHUẨN BỊ * Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sách hướng dẫn học KHTN, dụng cụ (nếu có), … * Học sinh: Sách hướng dẫn học KHTN III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HĐ CỦA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH B HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC NỘI DUNG GHI BẢNG HS hoạt động nhóm theo II Đòn bẩy YC GV - GV chia nhóm + Đòn bẩy sử dụng Nghiên cứu đòn bẩy để dịch chuyển vật cách dễ dàng cách Ở nội dung “Kiểm tra thay đổi phương, chiều giả thuyết thực độ lớn lực tác dụng thích nghiệm” “Rút kết luận cần nghiên cứu” hợp với người sử dụng nhóm lại chia + Đối với đòn bẩy có OO1 thành nhóm nhỏ khơng đổi, OO2= OO1 F2= F1, OO2 Ở nội dung “Trình bày bảo vệ kết nghiên lớn OO1thì F2 cứu“, giáo viên yêu cầu nhỏ F1, ngược lại nhóm đòn bẩy, lần OO2 nhỏ OO1thì lượt báo cáo bảo vệ kết F2 lớn F1 nghiên cứu nhóm Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 64 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 thơng qua đại diện nhóm nhỏ Sau đó, học sinh yêu cầu làm tập điền khuyết Ngày soạn: 12/4/2017 Ngày dạy: 28/4/2017 Tiết 32 + 33 MÁY CƠ ĐƠN GIẢN I MỤC TIÊU – Mô tả đặc điểm cấu tạo ba loại máy đơn giản, gồm: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy ròng rọc – Nêu mục đích sử dụng loại máy đơn giản – Nhận biết sốloại máy đơn giản vật dụng sống ngày II CHUẨN BỊ * Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sách hướng dẫn học KHTN, dụng cụ (nếu có), … * Học sinh: Sách hướng dẫn học KHTN III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP HĐ CỦA GIÁO VIÊN C HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP HĐ CỦA HỌC SINH NỘI DUNG GHI BẢNG Dùng ròng rọc cố định có - Điểm tựa: chỗ buộc mái lợi gì? chèo, bánh xe đẩy, chốt kéo, trục bập bênh - Điểm đặt F1: đầu mái chèo, máng xe, lưỡi kéo, đầu bập bênh - Điểm đặt F2: tay mái chèo, cán xe đẩy, cán kéo, đầu bập bênh - để làm giảm lực kéo ta tăng đoạn 002 giảm đoạn 001 Cũng làm cách Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 65 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 D HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG -Trong xây dựng người ta - Dùng ròng rọc cố định giúp sử dụng ròng rọc để làm thay đổi hướng lực kéo đưa vật liệu lên cao ? (được lợi hướng)dùng ròng rọc động lợi lực Sử dụng hệ thống gồm ròng rọc cố định ròng rọc động có lợi vừa lợi lực, vừa lợi hướng lực kéo E HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI MỞ RỘNG Gv cho hs đọc câu hỏi -Thực hiên trả lời câu hỏi Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 66 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Ngày soạn: 26/4/2017 Ngày dạy: 5/5/2017 Tiết 34 ÔN TẬP CUỐI NĂM I MỤC TIÊU – Gv ôn tập kiến thức học kì II: chủ đề lực máy đơn giản – Học sinh nắm lý thuyết chủ đề áp dụng vào làm câu hỏi trắc nghiệm nhiều mức độ tập tự luận – Thái độ: nghiêm túc II CHUẨN BỊ * Giáo viên: Kế hoạch dạy học, sách hướng dẫn học KHTN, dụng cụ (nếu có), … * Học sinh: Sách hướng dẫn học KHTN III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP I/ Trắc nghiệm: (5đ) Chọn ý trả lời câu hỏi sau Câu 1: ( 0.5 điểm) Câu nói ròng rọc động? A Chỉ có tác dụng thay đổi độ lớn lực kéo B Chỉ có tác dụng đổi hướng lực kéo C Thay đổi hướng độ lớn lực kéo D Không làm thay đổi yếu tố lực kéo Câu 2: ( 0.5 điểm) Người ta dùng mặt phẳng nghiêng để làm công việc ? A Kéo cờ lên đỉnh cột cờ B Đưa vật liệu xây dựng lên tầng cao theo phương thẳng đứng C Đưa thùng nước từ giếng lên D Đưa thùng hàng lên xe ô tô Câu 3: ( 0.5 điểm) Máy đơn giàn sau thay đổi đồng thời độ lớn hướng lực ? A Mặt phẳng nghiêng đòn bẩy B Ròng rọc cố định Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 67 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) C Đòn bẩy Năm học 2017 - 2018 D Mặt phẳng nghiêng Câu 4: ( 0.5 điểm) Chuyển động học là? A thay đổi khoảng cách vật so với vật khác B thay đổi phương chiều vật C thay đổi vị trí vật so với vật khác D thay đổi hình dạng vật so với vật khác Câu 5: ( 0.5 điểm) Một xe buýt chạy từ Phủ Lý lên Hà Nội, ta nói xe bt đứng n vật làm mốc ? A Xe máy chạy đường B Cột điện bên đường C Bến xe Phủ Lý D Người lái xe buýt Câu 6: ( 0.5 điểm) Kết luận sau không đúng? A Lực nguyên nhân trì chuyển động B Lực nguyên nhân khiến vật thay đổi hướng chuyển động C Lực nguyên nhân khiến vật thay đổi vận tốc D Một vật bị biến dạng có lực tác dụng vào Câu 7: ( 0.5 điểm) Một học sinh đá vào bóng Có tượng xảy bóng?\ A Quả bóng bị biến dạng, đồng thời chuyển động bị biến đổi B Chuyển động bóng bị biến đổi C Quả bóng bị biến dạng D Khơng có biến đổi xảy Câu 8:( 0.5 điểm ) Lực lực đàn hồi? A Lực hút nam châm tác dụng lên miếng sắt B Lực đẩy lò xo yên xe đạp C Trọng lượng nặng D Lực kết dính băng keo với mặt phẳng Câu 9: ( 0.5 điểm Trong trường hợp sau trường hợp không cần tăng ma sát A Phanh xe để xe dừng lại B Khi đất trơn C Để ô tô vượt qua chỗ lầy D Khi kéo vật mặt đất Câu 10: ( 0.5 điểm ) Tại lốp ôtô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh? Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 68 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 A Để trang trí cho bánh xe đẹp B Để giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất, giúp xe nhanh C Để làm tăng ma sát giúp xe không bị trơn trượt D Để tiết kiệm vật liệu II / Tự luận: : (5đ) Câu 11:(1,0điểm) / Một học sinh từ nhà tới trường với vận tốc km/h Tìm thời gian học sinh từ nhà đến trường ? Biết quãng đường từ nhà đến trường dài 500 m Câu 12:(1,5 điểm) Một vật có khối lượng 180 kg thể tích 1,2 m3 a) Tính khối lượng riêng vật đó? b) Tính trọng lượng vật đó? Câu 13: (1,0 điểm) Quyển sách đặt bàn đứng yên Hỏi sách chịu tác dụng lực nào? Chỉ phương chiều tác dụng lực lên sách? Câu 14: (1,5 điểm) Để đưa thùng hàng nặng 50kg lên cao người ta dùng hệ thống gồm: ròng rọc động ròng rọc cố định người phải dùng lực bao nhiêu? Nêu vai trò ròng rọc trường hợp này? HƯỚNG DẪN GIẢI I/ TRẮC NGHIỆM (5đ) Mỗi câu cho 0,5 điểm Câu Ý A C B C D Câu Ý A A B II/ TỰ LUẬN: (5đ) Câu Đáp án - Đổi 500 m = 0,5 km - Thời gian học sinh từ nhà đến trường là: 11 V = S/t => t = S/V = 0,5: =0.25 Đáp số: t = 0.25 - Khối lượng riêng vật là: D = m : V = 180 : 1,2 = 150 (kg/m3) 12 - Trọng lượng vật là: P = 10.m = 10.180 = 1800 (N) Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN D 10 C Điểm 0,75 đ 0,25 đ 0,75 đ 0,75 đ 69 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 13 - Quyển sách đặt bàn đứng n chịu tác dụng lực cân lực đỡ mặt bàn lực 0,5 đ - Trong lực có phương thẳng đứng chiều hướng trái đất Lực \ đỡ mặt bàn có phương thẳng đứng chiều hướng lên 0,5 đ 14 - Trọng lượng thùng hàng P=10.m = 10.50 =500N 0.5đ - Dùng ròng rọc động lợi lần lực nên lực kéo giảm lần Nên người phải dùng lực 250 N để đưa thùng 0.5đ hàng lên - Ròng rọc cố định thay đổi hướng kéo, ròng rọc động thay đổi 0.5đ lực Ngày soạn: 3/5/2017 Ngày dạy: /5/2017 Tiết 35 KIỂM TRA CUỐI NĂM I MỤC TIÊU – Kiểm tra kiến thức học kì II: chủ đề lực máy đơn giản – Học sinh nắm lý thuyết chủ đề áp dụng vào làm câu hỏi trắc nghiệm nhiều mức độ tập tự luận – Thái độ: nghiêm túc II CHUẨN BỊ * Giáo viên: Chuẩn bị đề kiểm tra * Học sinh: Ôn tập theo sách hướng dẫn học KHTN III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Nhận biết Tên chủ đề Sự co dãn nhiệt chất rắn, chất lỏng, chất khí Số câu hỏi Số điểm Các loại máy đơn giản TNK Q TL Nhận biết tính chất co dãn nhiệt chất rắn , lỏng, khí Thơng hiểu TNKQ TL Giải thích tính chất co dãn nhiệt thực tế Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNK TNKQ TL TL Q Vận dụng tính chất co dãn nhiệt thực tế 0.5đ Nêu loại máy đơn giản tác dụng Tác dụng của loại máy đơn giản giảm , thay đổi hướng Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN Cộn g 0.5đ Dùng ròng rọc động để đưa vật lên cao, ta lợi hai lần lực thiệt hai lần đường 70 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) loại máy đơn giản đó, Số câu hỏi Số điểm Chuyển động học , vận tốc Năm học 2017 - 2018 lực tác dụng vào vật Nêu ví dụ thực tế cần sử dụng máy đơn giản lợi ích 0.5đ 0.5đ Hiểu khái niệm chuyển động học , vận tốc, tính tương đối chuyển động học Phân biệt dạng chuyển động Chuyển động chuyển động không dựa vào khái niệm vận tốc Vận dụng cơng thức tính vận tốc v= Số câu hỏi 1 Số điểm 1.0đ 0.5đ 1.0đ 2.0đ Sự chuyển thể chất Biết trình chuyển từ thể lỏng sang thể rắn ngược lại chất Số câu hỏi Số điểm 0.5 Tác dụng Hiểu tác lực , dụng lực trọng lực , ,trọng lực , lực lực đàn đàn hồi , lục hồi , lực ma sát lên vật ma sát Số câu hỏi Số điểm TS câu hỏi TS điểm 0.5đ Dựa vào đặc điểm nhiệt độ trình chuyển thể chất để giải thích số tượng thực tế 1.0đ -Hiểu lực đàn hồi - Lấy ví dụ lực -Hiểu kết lực tác dụng vào vật 1.5đ s t 1.0 đ 5.5đ Tìm hiểu phụ thuộc tượng bay đồng thời vào nhiều yếu tố: nhiệt độ, gió diện tích mặt thống chất lỏng 1.5đ -Vận dụng P=10m để tính m biết P - Mối liên hệ trọng lượng khối lượng : 2.0đ 16 2.5 đ (25%) 4.5 đ (45%) 3.0 đ( 30%) 10,0 (100%) IV NỘI DUNG ĐỀ 1-Trắc nghiệm: (5.0đ) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 71 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Câu ( 0.5 điểm) : Hiện tượng sau xảy đun nóng lượng chất lỏng? A.Thể tích chất lỏng tăng B.Thể tích chất lỏng giảm C.Thể tích chất lỏng đầu giảm, sau tăng D.Thể tích chất lỏng đầu tăng, sau giảm Câu ( 0.5 điểm) : Chuyển động học là? A thay đổi khoảng cách vật so với vật khác B thay đổi vận tốc vật C thay đổi vị trí vật so với vật khác D thay đổi hình dạng vật so với vật khác Câu ( 0.5 điểm ) : Loại sau thuộc máy đơn giản? A Xe đạp B Ròng rọc C Máy cẩu D Ơ tơ Câu ( 0.5 điểm) : Trong chuyển động sau đây, chuyển động chuyển động đều? A Chuyển động người xe đạp xuống dốc B Chuyển động ô tô khởi hành C Chuyển động đầu cánh quạt máy quạt chạy ổn định D Chuyển động đoàn tàu vào ga Câu ( 0.5 điểm) : Một vật chuyển động từ A đến B tới vị trí C Tốc độ thời gian chuyển động đoạn đường AB = s , BC= s2 v1, v2 t1, t2.Tốc độ trung bình đoạn đường AC ? s1 + s s1 s s1 + s v + v2 A v = B v = C v = + D v = t1 + t t1 t 2(t1 + t ) Câu ( 0.5 điểm) : Người thợ ứng dụng trình sau để đúc nồi nhôm? A Bay đông đặc C Nóng chảy đơng đặc B Nóng chảy bay D Bay ngưng tụ Câu ( 0.5 điểm) : Hiện tượng sau ngưng tụ ? A Sự tạo thành mây B Sự tạo thành sương mù C Sương đọng D Sự tạo thành nước Câu ( 0.5 điểm) : Khi trồng người ta thường phạt bớt để? A giảm bớt công vận chuyển B giảm bớt lượng phân bón cung cấp cho C giảm bớt bay làm đỡ bị nước D giảm bớt diện tích đất trồng Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 72 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 Câu ( 0.5 điểm) : Một học sinh đá vào bóng Hiện tượng sau xảy bóng? A Quả bóng bị biến dạng bị biến đổi chuyển động B Quả bóng bị biến dạng đứng lại C Quả bóng bị biến dạng lăn nhanh D Quả bóng bị biến dạng lăn chậm Câu 10 ( 0.5 điểm) : Trọng lượng vật 50N Khối lượng vật là? A 500 kg B 50 kg C kg D 0,5 kg 2- Tự luận: (5.0đ) Câu 1: (1.0điểm) Lấy ví dụ phân tích để chứng tỏ chuyển động hay đứng n có tính tương đối Câu 2: (1.0 điểm) Giải thích tượng sau cho biết tượng này, ma sát có lợi hay có hại ? a/ Khi sàn đá hoa lau ướt dễ bị ngã b/ Giày đế bị mòn Câu 3: (3.0 điểm) Một ô tô từ A đến B dài 90 km với vận tốc 45 km/h, xe đạp từ B đến A với vận tốc 15 km/h a ) Sau ô tô đến B b) Sau xe đạp đến A c) Nếu hai xe xuất phát lúc 7h sáng xe gặp lúc V ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 1- TRẮC NGHIỆM : (5.0đ) Câu Câu Câu Câu (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) (0.5đ) Câu Câu (0.5đ) (0.5đ) Câu (0.5đ) Câu (0.5đ) Câu (0.5đ) A C B C B C D C A 2- TỰ LUẬN: (5.0đ) Câu Đáp án - Lấy ví dụ - Phân tích làm rõ hai ý : vật đứng yên so với vật (vật (1.0đ) mốc 1) lại chuyển động so với vật khác ( vật mốc 2) - KL : chuyển động hay đứng n có tính tương đối Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN Câu 10 (0.5đ) C Điểm 0,25 đ 0,50 đ 0,25 đ 73 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 a/- Giải thích tượng - KL: Ma sát có lợi (1.0đ) b/- Giải thích tượng - KL: Ma sát có hại s s Viết công thức v = ⇒ t = t v a/ Tìm thời gian tơ đến B tính từ lúc khởi hành : 2h (3.0đ) b/ Tìm thời gian xe đạp đến A tính từ lúc khởi hành : 6h c/ Tìm thời gian xe gặp tính từ lúc khởi hành 1,5h Tìm thời điểm xe gặp 8h 30’ sáng Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,50 đ 0,75 đ 0,75 đ 0,75 đ 0,25 đ 74 ... bình, mực nước bình dâng lên tới vạch 86cm3 Hòn đá tích : A V = 86cm3 B V = 55cm3 C V = 31cm3 D V = 141cm3 Câu Một bình tràn chứa nhiều 100cm nước, đựng 60 cm3 nước Thả hồn sỏi vào bình thấy thể... -Giao nhiệm vụ -Tra cứu bảng 3 .6, thực bảng hiện: +Đổi đơn vị chiều dài, chiều rộng, chiều cao vật mét Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học 2017 - 2018 +Đổi đơn... Đọc bảng 3 .6, thực hành cách tra cứu, tìm hiểu đơn vị, đổi đơn vị đại lượng Đơn vị khơng biết nhờ người thân trợ giúp Giáo viên: Trần Văn A – Tổ KHTN 14 Kế hoạch dạy học KHTN (Vật Lý 6) Năm học
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH VẬT LÝ 6 (VNEN), KẾ HOẠCH VẬT LÝ 6 (VNEN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay