Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện quế võ, tỉnh bắc ninh thực trạng và giải pháp

56 25 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:25

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11.Lí do chọn đề tài12.Mục tiêu nghiên cứu23.Phạm vi nghiên cứu24. Vấn đề nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu26. Ý nghĩa đề tài37. Kết cấu đề tài3PHẦN NỘI DUNG4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC41.1.Một số khái niệm41.1.1.Khái niệm CBCC.42.1.2. Khái niệm công tác ĐTBD41.2.Vai trò của ĐTBD CBCC51.2.1.Vai trò của CBCC51.2.2. Vai trò của ĐTBD CBCC61.3. Các nguyên tắc ĐTBD CBCC61.4. Quy trình ĐTBD CBCC71.4.1. Xác định nhu cầu đào tạo CBCC81.4.2. Lập kế hoạch ĐTBD81.4.3. Thực hiện kế hoạch ĐTBD91.4.4. Đánh giá ĐTBD101.5.Các phương pháp ĐTBD CBCC111.5.1Phương pháp đào tạo tại nơi làm việc111.5.2. Phương pháp đào tạo thoát ly khỏi công việc111.5.3. Những điều kiện đảm bảo hiệu quả ĐTBD nguồn nhân lực131.6.Các tiêu chí đánh giá trình độ đội ngũ CBCC131.7.Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC14CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH162.1. Tổng quan về UBND huyện Quế Võ162.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của UBND huyện Quế Võ162.1.2. Vị trí, chức năng, quyền hạn của UBND huyện172.1.3. Sơ đồ bộ máy UBND Huyện Quế Võ222.1.4. Mối quan hệ giữa các phòng ban trong UBND huyện Quế Võ262.2. Công tác quản trị nhân lực của phòng Nội Vụ huyện Quế Võ262.2.1. Công tác hoạch định nhân lực.262.2.2. Công tác phân tích công việc.272.2.3. Công tác tuyển dụng nhân lực.272.2.4. Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí.272.2.5. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực.272.2.6. Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc.282.2.7. Công tác thù lao lao động.282.2.8. Công tác giải quyết các quan hệ lao động.282.3. Tình hình đội ngũ CBCC tại UBND huyện Quế Võ292.3.1. Về số lượng292.3.2. Về chất lượng292.4. Thực trạng công tác ĐTBB CBCC tại UBND huyện Quế Võ322.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác ĐTBD đội ngũ CBCC tại UBND huyện Quế Võ332.4.1.1. Các nhân tố bên trong cơ quan332.4.1.2. Chiến lược phát triển của UBND huyện Quế Võ342.4.1.3. Nguồn nhân lực đầu vào của UBND huyện.342.4.1.2. Các nhân tố bên ngoài cơ quan352.4.2. Tổ chức công tác ĐTBD đội ngũ CBCC tại huyện Quế Võ362.4.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo362.4.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo362.4.2.3. Lựa chọn đối tượng đào tạo372.4.3. Xác định chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo372.4.3.1.Xây dựng chương trình đào tạo372.4.3.2.Phương pháp đào tạo382.4.3.3.Lựa chọn giáo viên,giảng viên382.4.3.4.Dự tính kinh phí đào tạo382.4.3.5.Tiến hành đào tạo382.4.3.6.Đánh giá kết quả đào tạo392.5. Đánh giá chung về công tác ĐTBD CBCC tại UBND huyện Quế Võ392.5.1. Những mặt đạt được392.5.2. Những mặt còn hạn chế40CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ,BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH413.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức ở UBND huyện Quế Võ.413.1.1. Giải pháp đối với UBND huyện Quế Võ về công tác ĐTBD CBCC433.1.2.Giải pháp đối với đội ngũ giảng viên.443.2. Một số khuyến nghị453.2.1. Khuyến nghị đối với UBND huyện Quế Võ về việc ĐTBD CBCC453.2.2. Khuyến nghị đối với giảng viên về việc ĐTBD CBCC463.2.3. Hoàn thiện bộ máy chuyên trách công tác quản trị nhân lực ở phòng Nội vụ.46KẾT LUẬN48DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO49 LỜI CẢM ƠN Thực tập ngành nghề quyền nghĩa vụ sinh viên, học thực tế giúp sinh viên liên hệ lý thuyết học vào thực tiễn, đồng thời phát huy tính sáng tạo quan sát cho sinh viên Là sinh viên năm 4, chuyên ngành Quản trị nhân lực - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giúp đỡ nhà trường phòng Nội Vụ huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh em tạo điều kiện để thực tập tìm hiểu cơng việc phòng Nội Vụ Được tiếp xúc với thực tế cơng việc quy trình làm việc chun nghiệp giúp em có nhìn cụ thể cơng việc học hỏi nhiều kinh nghiệm người trước tiến trình giải cơng việc quan Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Nguyễn Văn Tạo, tới lãnh đạo phòng Nội Vụ, cô, chú, anh, chị công tác quan tạo điều kiện thuận lợi tận tình hướng dẫn thu thập tài liệu, tìm hiểu nghiệp vụ bảo kỹ chuyên môn cho em thời gian thực tập Mặc dù cố gắng hoàn thành báo cáo với tất nỗ lực thân, song hạn chế nhiều mặt nên báo cáo không tránh khỏi khiếm khuyết, sai sót Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến thầy để báo cáo thực tập hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn./ Sinh viên thực Nguyễn Thị Phượng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu 3.Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài .3 Kết cấu đề tài .3 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1.Một số khái niệm .4 1.1.1.Khái niệm CBCC 2.1.2 Khái niệm công tác ĐTBD 1.2.Vai trò ĐTBD CBCC 1.2.1.Vai trò CBCC 1.2.2 Vai trò ĐTBD CBCC 1.3 Các nguyên tắc ĐTBD CBCC .6 1.4 Quy trình ĐTBD CBCC 1.4.1 Xác định nhu cầu đào tạo CBCC .8 1.4.2 Lập kế hoạch ĐTBD 1.4.3 Thực kế hoạch ĐTBD 1.4.4 Đánh giá ĐTBD 10 1.Các phương pháp ĐTBD CBCC .11 1Phương pháp đào tạo nơi làm việc .11 1.5.2 Phương pháp đào tạo ly khỏi cơng việc 11 1.5.3 Những điều kiện đảm bảo hiệu ĐTBD nguồn nhân lực 13 2.Các tiêu chí đánh giá trình độ đội ngũ CBCC .13 3.Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN QUẾ VÕ, .16 TỈNH BẮC NINH 16 2.1 Tổng quan UBND huyện Quế Võ 16 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển UBND huyện Quế Võ 16 2.1.2 Vị trí, chức năng, quyền hạn UBND huyện 17 2.1.3 Sơ đồ máy UBND Huyện Quế Võ 22 2.1.4 Mối quan hệ phòng ban UBND huyện Quế Võ 26 2.2 Cơng tác quản trị nhân lực phòng Nội Vụ huyện Quế Võ 26 2.2.1 Công tác hoạch định nhân lực 26 2.2.2 Cơng tác phân tích cơng việc 27 2.2.3 Công tác tuyển dụng nhân lực 27 2.2.4 Công tác xếp, bố trí nhân lực cho vị trí 27 2.2.5 Công tác đào tạo phát triển nhân lực 27 2.2.6 Công tác đánh giá kết thực công việc .28 2.2.7 Công tác thù lao lao động 28 2.2.8 Công tác giải quan hệ lao động .28 2.3 Tình hình đội ngũ CBCC UBND huyện Quế Võ 29 2.3.1 Về số lượng 29 2.3.2 Về chất lượng .29 2.4 Thực trạng công tác ĐTBB CBCC UBND huyện Quế Võ 32 2.4.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác ĐTBD đội ngũ CBCC UBND huyện Quế Võ 33 2.4.1.1 Các nhân tố bên quan .33 2.4.1.2 Chiến lược phát triển UBND huyện Quế Võ 35 2.4.1.3 Nguồn nhân lực đầu vào UBND huyện 35 2.4.1.2 Các nhân tố bên quan .35 2.4.2 Tổ chức công tác ĐT&BD đội ngũ CBCC huyện Quế Võ 37 2.4.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 37 2.4.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo .37 2.4.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 38 2.4.3 Xác định chương trình đào tạo phương pháp đào tạo 38 2.4.3.1.Xây dựng chương trình đào tạo .38 2.4.3.2.Phương pháp đào tạo 38 2.4.3.3.Lựa chọn giáo viên,giảng viên 38 2.4.3.4.Dự tính kinh phí đào tạo 39 2.4.3.5.Tiến hành đào tạo 39 2.4.3.6.Đánh giá kết đào tạo 39 2.5 Đánh giá chung công tác ĐTBD CBCC UBND huyện Quế Võ 40 2.5.1 Những mặt đạt 40 2.5.2 Những mặt hạn chế 41 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ,BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 42 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Quế Võ 42 3.1.1 Giải pháp UBND huyện Quế Võ công tác ĐTBD CBCC 44 3.1.2.Giải pháp đội ngũ giảng viên 45 3.2 Một số khuyến nghị 46 3.2.1 Khuyến nghị UBND huyện Quế Võ việc ĐTBD CBCC 46 3.2.2 Khuyến nghị giảng viên việc ĐTBD CBCC 47 3.2.3 Hoàn thiện máy chuyên trách công tác quản trị nhân lực phòng Nội vụ 47 KẾT LUẬN 49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ST Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ 01 CBCC Cán bộ, công chức 02 CNH – HĐH Công nghiệp hóa - đại hóa 03 ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng 04 UBND Ủy ban nhân dân 05 HĐND Hội đồng nhân dân T PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lí chọn đề tài Trong hoạt động công vụ, đội ngũ CBCC đóng vai trò quan trọng việc xây dựng, hoàn thiện máy nhà nước; hoạch định, triển khai tổ chức thực sách Đảng, Nhà nước Đội ngũ CBCC trực tiếp thực thi sách, kế hoạch quan, tổ chức, mục tiêu quốc gia Hiệu lực, hiệu máy nhà nước nói chung hệ thống trị nói riêng xét cho định phẩm chất, lực hiệu công tác đội ngũ CBCC Chính vậy, đối tượng quan trọng Đảng, Nhà nước ta quan tâm ĐTBD để xây dựng lực lượng cán lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp, vững mạnh ĐTBD CBCC nhiệm vụ thường xun, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực việc nâng cao trình độ chun mơn, lực công tác, chất lượng hiệu làm việc CBCC ĐTBD tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng, thái độ thực công việc cho CBCC Vì vậy, việc xây dựng đào tạo đội ngũ CBCC Nhà nước sạch, vững mạnh, có số lượng hợp lý, chuyên nghiệp đại, đủ phẩm chất lực thực thi công vụ; tận tụy phục vụ nghiệp cách mạng nhân dân thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước yêu cầu quan trọng cấp thiết Phòng Nội vụ huyện Quế Võ với vị trí, chức năng, nhiệm vụ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Quế Võ; thực quản lý công tác tổ chức ĐTBD CBCC Trong năm qua, phòng Nội vụ đăng ký Ban tổ chức huyện ủy tổ chức khóa ĐTBD CBCC đạt hiệu cao; UBND huyện tun dương, khen ngợi Chính vậy, đợt thực tập ngành nghề lần này, để góp phần tìm hiểu rõ cơng tác ĐTBD CBCC, em định chọn đề tài : “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Thực trạng giải pháp” để làm báo cáo 2.Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu ĐTBD CBCC UBND Huyện Quế Võ bước đầu nghiên cứu số vấn đề có tính chất lý luận sở thực tiễn, sâu tìm hiểu, phân tích thực trạng cơng tác ĐTBD CBCC UBND huyện Quế Võ.Từ đó, đưa số đề xuất, khuyến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu công tác ĐTBD đội ngũ CBCC UBND huyện Quế Võ 3.Phạm vi nghiên cứu - Khơng gian nghiên cứu: Tại phòng Nội vụ huyện Quế Võ - Thời gian: Bài báo cáo tìm hiểu cơng tác ĐTBD CBCC UBND huyện Quế võ giai đoạn 2015 – 2016 Vấn đề nghiên cứu - Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: Trong trình nghiên cứu, báo cáo kế thừa thành số cơng trình nghiên cứu khóa luận trước có liên quan đến công tác ĐTBD CBCC UBND huyện Quế Võ Trên sở thu thập nhiều thơng tin bổ ích giúp cho việc nghiên cứu hoàn thành đề tài - Phương pháp thu thập thông tin: Trong thời gian thực tập phòng Nội vụ em tìm hiểu, thu thập thông tin tổ chức qua nhiều phương tiện như: mạng internet; qua báo tổng kết anh chị, phòng; qua quy định pháp luật CBCC, Quyết định, công văn quan để tham khảo vết báo cáo,tham khảo số giáo trình quản trị nhân lực - Phương pháp quan sát: Trong thời gian thực tập quan, em chủ động quan sát liên quan đến đề tài báo cáo Quan sát thái độ hành vi, cung cách làm việc quan sát khả làm việc anh chị, cô quan - Phương pháp so sánh phân tích tổng hợp: Đây phương pháp áp dụng nhiều trình viết báo cáo Trong trình viết báo cáo em tìm hiểu đọc tài liệu sau phân tích loại tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, tài liệu tư liệu số liệu, sau đố tổng hợp lại để có nhìn tổng qt, nhiều khía cạnh cơng tác ĐTBD CBCC lý thuyết thực tế quan Và số báo cáo tổng kế, báo cáo nguồn nhân lực tổ chức nói chung phòng Nội Vụ nói riêng Từ có so sánh phân tích tổng hợp lại để đưa đặc điểm thực trạng công tác ĐTBD CBCC UBND, ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân số giải pháp khuyến nghị Ý nghĩa đề tài - Ý nghĩa mặt lý luận: Bài báo cáo tìm hiểu cơng tác ĐTBD CBCC góp phần hiểu rõ người CBCC; chất vai trò ĐTBD; củng cố, trao đổi, bổ sung kiến thức thiếu chuyên ngành - Ý nghĩa mặt thực tiễn: Bài báo cáo giúp hiểu thực trạng ĐTBD CBCC UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Qua đưa giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác ĐTBD để có đội ngũ CBCC thực có lực Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận phần nội dung báo cáo gồm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1.Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm CBCC Theo Điều 4, Luật CBCC năm 2008: - Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị xã hội Trung ương, tỉnh, thành phố thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện),trong biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước - Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng Sản Việt Nam Nhà nước, tổ chức trị- xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện: quan, đơn vị thuộc Quân độ nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà Nước, nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đợn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật 2.1.2 Khái niệm công tác ĐTBD “Đào tạo” “bồi dưỡng” thuật ngữ sử dụng phổ biến văn quy phạm pháp luật tài liệu nghiên cứu nước ta, nhiên cách tiếp cận theo nhiều chiều khác Theo Điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2010 Chính phủ ĐTBD cơng chức (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2010), giải thích: “Đào tạo q trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống tri thức, kỹ theo quy định cấp học, bậc *Hệ thống giáo dục đào tạo xã hội Trong xu hội nhập, đòn bẩy giúp cho nhiều quốc gia có bước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chỗ ĐTBD CBCC Thấy rõ vai trò tầm quan trọng đó, Đảng ta xây dựng định hướng phát triển ĐTBD coi lĩnh vực then chốt, tạo điều kiện cho việc đổi nâng cao hiệu cơng tác giáo dục qua thực cơng tác trước đón đầu Hiện nay, hệ thống đào tạo nước ta có thay đổi đáng kể mang lại nhiều thành tựu giáo dục đào tạo Tuy nhiên, với thay đổi hệ thống giáo dục đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng nhân lực cho UBND huyện Quế Võ.Vẫn nặng lý thuyết, thực hành kỹ thực công việc, kỹ mềm Chính vậy, nhu cầu đào tạo luôn đặt tất cán tuyển dụng huyện UBND huyện Quế Võ tiếp tục đẩy mạnh chương trình đào tạo cán mình, nâng cao lực, trình độ, kiến thức… nhằm phục vụ cho công tác phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm *Cơ sở pháp lý đào tạo bồi dưỡng UBND huyện Quế Võ Hiện nay, sở pháp lý ĐTBD CBCC mà Nhà nước ban hành luôn cập nhật thay đổi cho phù hợp với thực tế Chính sở pháp luật đào tạo tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo UBND huyện Quế Võ thực có quy củ, trật tự theo tiêu chuẩn mà Nhà nước đặt Các công văn gửi lên UBND sở Nội vụ tỉnh việc yêu cầu cho CBCC học số lượng học viên cử phòng Nội vụ huyện Quế Võ thống kê hàng năm Đồng thời, phòng Nội vụ thực định UBND tỉnh giao xuống lĩnh vực đào tạo như: viết định cử cán học, bồi dưỡng Các công văn, định soạn thảo 36 với nhu cầu UBND huyện, dựa sở pháp luật 2.4.2 Tổ chức công tác ĐT&BD đội ngũ CBCC huyện Quế Võ 2.4.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo Nhu cầu đào tạo hàng năm UBND huyện Quế võ xác định dựa thay đổi cơng việc Bên cạnh UBND huyện cần ý tới khả người lao động xem có đáp ứng u cầu hay khơng từ cử đào tạo giúp họ có thêm kiến thức kỹ để họ hồn thành tốt cơng việc Trong bao gồm: Nhu cầu đào tạo cán bộ: UBND huyện cử số cán chủ chốt theo học lớp nghiệp vụ ngắn hạn Đưa vào tình hình thực tế huyện để xem xét cử cán học lớp chun mơn người lựa chọn người trực tiếp có liên quan tới công việc cần đào tạo Nhu cầu đào tạo cá nhân: UBND huyện dựa vào tài liệu đánh giá kết thực công việc CBCC Xem xét hiệu cơng việc, kỹ năng, trình độ chun mơn, trình độ lý luận trị, quản lý Nhà nước để từ đưa định đắn tổ chức công tác đào tạo CBCC cách hợp lý 2.4.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo UBND huyện đề cao hiệu hoạt động cơng tác đào tạo Vì vậy, để đạt hiệu cao việc đề mục tiêu quan trọng Mục tiêu tốt giúp cho CBCC có động lực làm việc tốt Trong ĐTBD vậy, mục tiêu đề hợp lý kích thích người lao động học tập Nếu mục tiêu xa vời, chung chung, khơng cụ thể việc học tập khơng khơng có hiệu mà lãng phí nguồn lực quan, tổ chức Tùy vào nội dung đào tạo đối tượng mà cán đào tạo đưa mục tiêu, nhiên mục tiêu đề phải dạng định tính lẫn định lượng Trong khóa học, mục tiêu khóa học đào tạo lại chi tiết cụ thể 37 vào nội dung đào tạo 2.4.2.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo Việc lựa chọn đối tượng ĐTBD cho phù hợp quan trọng Tại UBND huyện, việc xác định nhu cầu đào tạo thực tương đối đơn giản mà làm giảm xác hiệu đào tạo Hàng năm sau lập kế hoạch cho giai đoạn mới, UBND huyện ln xác định xem có người từ lập kế hoạch đào tạo Sau lập kế hoạch đào tạo chọn hình thức đào tạo tổ chức tiến hành lựa chọn đối tượng đào tạo cho phù hợp với kế hoạch Việc lựa chọn đơn giản phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan cấp lãnh đạo quản lý trực tiếp cơng việc 2.4.3 Xác định chương trình đào tạo phương pháp đào tạo 2.4.3.1.Xây dựng chương trình đào tạo Việc xây dựng chương trình đào tạo thực người quản lý đào tạo Sau xác định nhu cầu đào tạo, mục tiêu đào tạo đối tượng đào tạo, phòng Nội vụ phải phối hợp với phòng, ban khác UBND huyện để biên soạn tài liệu, xếp lịch học lịch giảng cho hợp lý để khơng làm ảnh hưởng đến cơng việc Trong chương trình đào tạo thường gồm nội dung chủ yếu số lượng đào tạo bao nhiêu, hình thức, địa điểm, thời gian đào tạo, phương tiện phục vụ đào tạo, chi phí đào tạo, … 2.4.3.2.Phương pháp đào tạo Sau lựa chọn phương pháp đào tạo tổ chức vào nội dung chương trình đào tạo để lựa chọn hình thức đào tạo cho phù hợp với yêu cầu công việc Chủ yếu sử dụng hai phương pháp đào tạo cơng việc ly khỏi nơi làm việc 2.4.3.3.Lựa chọn giáo viên,giảng viên Bên cạnh hình thức, thời gian, địa điểm … đội ngũ giáo viên giảng dạy yếu tố định phần hiệu đào tạo Muốn học viên đạt hiệu cao q trình ĐTBD đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải 38 giỏi, phải có lực luôn đổi phương pháp giảng dạy cho phù hợp với phát triển khoa học kỹ thuật 2.4.3.4.Dự tính kinh phí đào tạo Chi phí đào tạo UBND huyện Quế võ dành cho lớp đào tạo hàng năm phòng Nội vụ, Chủ tịch, Hội đồng UBND quan chức có thẩm quyền liên quan thơng qua Phòng Nội vụ quan đạo, lên kế hoạch cho công tác đào tạo, cử CBCC học, chi phí cho việc đào tạo phải phụ thuộc vào lĩnh vực đào tạo, có lĩnh vực UBND huyện chi 100% kinh phí, có lĩnh vực chi 50% kinh phí, có lĩnh vực người lao động phải tự chi phí đào tạo cho UBND huyện xếp thời gian cho cán tham gia học tập 2.4.3.5.Tiến hành đào tạo Các cán nhân viên đào tạo, cán phòng Nội vụ, cán quản lý trực tiếp, cán lãnh đạo cấp phối hợp để tiến hành bước công việc chuẩn bị Cụ thể: Cán phòng Nội vụ trưởng phòng, ban thực theo kế hoạch đào tạo Chủ tịch UBND huyện phê duyệt Sắp xếp tổ chức thời gian thích hợp Phòng Nội vụ phân cơng cho cán thực nhiệm vụ đào tạo theo dõi việc thực kế hoạch chương trình đào tạo Nhìn chung, trình tiến hành ĐTBD đội ngũ CBCC UBND huyện tiến hành cách đồng cấp có liên quan Trong suốt q trình ĐTBD quan kết hợp với sở đào tạo theo dõi, kiểm tra thường xuyên trình học tập cán bộ, thông báo lịch học, thời gian học địa điểm cho học viên 2.4.3.6.Đánh giá kết đào tạo Đánh giá việc quan trọng công tác ĐT& đội ngũ CBCC Thông qua đánh giá ta biết làm chưa làm 39 để từ rút kinh nghiệm, học cho ĐTBD đội ngũ CBCC thời gian tới Nhìn chung UBND huyện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề Hầu hết học viên hoàn thành hết thời gian đào tạo, học viên tốt nghiệp đạt kết cao Sau đào tạo hầu hết cán đáp ứng u cầu cơng việc, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 2.5 Đánh giá chung công tác ĐTBD CBCC UBND huyện Quế Võ 2.5.1 Những mặt đạt Được quan tâm đạo UBND huyện việc xây dựng, triển khai, thực kế hoạch ĐTBD đội ngũ CBCC nhận thức công tác ĐTBD CBCC tốt nên công tác ĐTBD huyện năm qua đạt kết tốt Đa số CBCC sau tốt nghiệp trở quan, đơn vị công tác bố trí, sử dụng phù hợp với chuyên ngành đào tạo, vị trí cơng tác: trình độ lực nâng lên, thay đổi phong cách làm việc theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ, góp phần hồn thiện dần cơng tác cải cách hành quan, đơn vị Đáp ứng yêu cầu quy hoạch cán bộ, đề bạt cán chuẩn hóa CBCC 40 2.5.2 Những mặt hạn chế Một phận CBCC có suy nghĩ học để có cấp, chứng để đạt tiêu chuẩn theo quy định thi tuyển nâng ngạch lương; công tác quản lý lớp học theo hình thức đào tạo khơng quy chưa chặt chẽ, hiệu sau đào tạo chưa cao, nguyên nhân làm ảnh hưởng đến tiến trình cải cách hành huyện Số lượng lớp bồi dưỡng kỹ như: Giao tiếp hành chính, nghiệp vụ văn phòng, văn hóa, đạo đức cơng chức… mở so với nhu cầu thực tế Nội dung chương trình lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình: chuyên viên, chun viên chính, trùng lặp, nặng lý thuyết, từ lãng phí thời gian kinh phí… 41 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ,BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Quế Võ Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC giai đoạn trở thành vấn đề cấp bách, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế Thực tiễn cho thấy chất lượng đội ngũ CBCC nhiều vấn đề cần bàn, tình trạng vừa thừa, vừa thiếu diễn thường xuyên nói nhiều chưa khắc phục được, thiếu cán chuyện gia, chuyên nghiệp khơng người thiếu tâm huyết với nghề Nhận thức tổ chức thực vơ khó khăn, năm qua UBND huyện có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng CBCC nhiều giải pháp kết chưa mong muốn Để có đội ngũ “ biết việc”cần phải có q trình cơng phu, kiên trì từ chủ quan, nỗ lực cán bộ, công chức tổ chức chế sách quản lý, phát triển dựa vào thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức phạm vi địa phương lâu cungc xoay quanh việc tìm giải pháp nhằm tạo chuyển biến nằm khả năng, bước nâng cao trình độ mặt, nhìn vào thang trình độ cán bộ, cơng chức chưa đủ, lực thực tiễn u cầu cao nhiều mục tiêu UBND huyện Một cách làm tích cực quản lý đầu vào, UBND thống áp dụng hình thức tuyển dụng cơng khai Đến chế tuyển dụng trở thành việc làm bình thường, tuyển phải thi tuyển 100%, mặt tích cực có cạnh tranh, sàng lọc nên mặt trình độ nhìn chung cải thiện hơn, riêng khu vực nghiệp có hình thức xét tuyển, tính cạnh tranh dựa 42 vào kết học tập, số lượng đăng ký dự tuyển nhiều nên chất lượng Mặt khác, máy có phải thật động, hoạt động có hiệu quả, UBND huyện có nhiều giải pháp thiết thực hình thành tổ chức chuyên ngành, chuyên nghiệp để xử lý vấn đề trọng tâm, trọng điểm giao nhiệm vụ thường đòi hỏi cao chất lượng thời gian nên tạo thói quen lề lối công tác Cùng với sâu sát lãnh đạo UBND trưởng, phó phòng chun mơn nắm bắt tâm tư nguyện vọng người lao động, giải vấn đề thực tiễn đặt nhanh Trong thời kỳ này, nhiều chế, sách để phát huy lực cán bộ, công chức hưởng ứng Số lượng người cử đào tạo, bồi dưỡng vòng năm qua tăng đột biến Các quan điểm đào tạo, bồi dưỡng bước thiết lập nội dung bồi dưỡng tính chuyên nghiệp cho coog chưc Phổ cập mạnh mẽ trình độ tin học gần hầu hết cán bộ, cơng chức Trình độ ngoại ngữ trọng Mặt khác, nhằm làm kiến thức chuyên mơn, UBND có chủ trương định kỳ tổ chức kiểm tra kiến thức bắt buộc công chức thi hành công vụ Đối với cán bộ, công chức có chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ nước ngồi cho cán trẻ có triển vọng, hàng năm đưa học nước khoảng 05 người Về sách sử dụng, mặt trọng thẳng tiến kết hoàn thành nhiệm vụ trị vừa thí điểm áp dụng hình thức thi tuyển lãnh đạo để tăng tính cạnh tranh tạo điều kiện cán trẻ có hội thể lực Cùng với quản lý đầu vào UBND quan trọng giải đầu nhằm tạo cân hợp lý, sách khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thơi việc cho người có sức khỏe yếu, hạn chế lực góp phần tạo đồng việc nâng cao chất lượng CBCC Muốn đạt chất lượng CBCC mong muốn, UBND nhiều công việc phải làm, phải không ngừng đổi tư sách sử dụng, quản lý CBCC, phải đổi tư sách sử dụng, quản 43 lý CBCC, phải đổi công tác tuyển dụng, thân máy hành nghiệp UBND có tính cấp thiết, hấp dẫn cạnh tranh động Các sách nhằm đãi ngộ, phát triển phải mang tính đột phá Tất nhiên khơng thể hài lòng với kết tuyển dụng tỉ lệ chọi chưa cao, tính cạnh tranh yếu để tình trạng cán bộ, cơng chức thiếu yên tâm, thiếu nhiệt huyết hoạt động công vụ thờ để đội ngũ cán bộ, cơng chức theo dòng chảy sống để hành động theo kiểu sáng vác ô chiều vác ô cho qua ngày tháng… 3.1.1 Giải pháp UBND huyện Quế Võ công tác ĐTBD CBCC Nhanh chóng ĐTBD CBCC chưa có trình độ chuyện mơn, trình độ trị Tiến hành thống kê, rà sốt, xếp bố trí lại đội ngũ CBCC theo tiêu chuẩn chức danh; công khai danh sách CBCC không đạt tiêu chuẩn không đủ điều kiện để tiếp tục đào tạo UBND huyện xem xét giải chế độ theo quy định Cần tăng cường ĐTBD CBCC đào tạo tin học, ngoại ngữ trình độ lý luận trị Xây dựng, củng cố lại hệ thống sách ĐTBD CBCC Quan tâm đổi chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, tạp trung đào tạo đối tượng cán chủ chốt theo hướng lồng ghép, kết hợp đào tạo chuyên môn với đào tạo văn hóa, lý luận trị, quản lý nhà nước Duy trì hình thức đào tạo chức, tổ chức lớp UBND huyện, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo cán cho sở Cải tiến cách thức, lề lối làm việc để tăng cường trách nhiệm cá nhân quan UBND huyện cần có sách thiết thực, khuyến khích tiến sỹ, thạc sỹ, sinh viên cơng tác làm việc địa phương Thông báo công khai, rộng rãi việc tuyển dụng sinh viên tình nguyện, tạo nguồn, cán 44 diện sách đào tạo từ trình độ trung cấp chun mơn nghiệp vụ trở lên để bổ sung vào chức danh thiếu thay CBCC không đạt tiêu chuẩn Ưu tiên tuyển chọn cán bộ, diện sách, cơng nhân, nông dân địa phương tốt nghiệp trung học phổ thơng có nguyện vọng vào làm việc huyện, xã, để đào tạo xong bố trí vào quan, nhằm phục vụ công tác lâu dài UBND huyện Áp dụng hình thức ĐTBD dài hạn ngắn hạn, định kỳ cho cán chủ chốt, cơng chức chuyện mơn để cập nhật sách mới, kiến thức, kinh nghiệm công tác, giúp họ tốt nhiệm vụ Tăng cường giao lưu hợp tác ĐTBD với cán huyện khác tỉnh tỉnh bạn nhằm tiếp thu, học hỏi cải cách Đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc UBND cấp xã, sở đào tạo tỉnh, bảo đảm đáp ứng đủ nơi làm việc, đủ nơi đào tạo, bồi dưỡng thực cung cấp đồng phương tiện, thiết bị phục vụ công việc như: máy vi tính, máy photocopy, máy in, bước đưa công nghệ thông tin công tác cấp sở Chú trọng công tác khen thưởng, quan tâm tổ chức thực chế độ sách CBCC cán không chuyên trách xã, phường Chú trọng bồi dưỡng bí thư chi bộ, trưởng thơn, tổ trưởng dân phố làm nòng cốt cho đội ngũ cán sở 3.1.2.Giải pháp đội ngũ giảng viên Cần phải tiến hàng điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên cán quản lý để có kế hoạch đào tạo tuyển dụng đáp ứng yêu cầu số lượng, chất lượng cấu đào tạo Trên sở giáo viên có cần tiến hành đánh giá phân loại để có kế hoạch đào tạo phát triển đảm bảo cấu ngành nghề, khuyến khích thu hút người có học vấn cao có khả đáp ứng yêu cầu đào tạo Đào tạo nghiệp vụ sư phạm bồi dưỡng nâng cao kỹ nghề để bổ 45 sung giáo viên cho trung tâm chưa đủ giáo viên cấu 3.2 Một số khuyến nghị 3.2.1 Khuyến nghị UBND huyện Quế Võ việc ĐTBD CBCC Nội dung phương pháp đào tạo cần thay đổi sát với tình hình thực tế hơn, theo hướng chuyển sang học tập theo nhu cầu người Chương trình ĐTBD CBCC cần hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ quy trình thực thi cơng vụ Phần lớn người học chương trình ĐTBD CBCC đạt chuẩn trình độ định, qua thực tiễn, có nhiều kinh nghiệm cơng tác, có khả tự học, tự nghiên cứu, phân tích đánh giá vấn đề Cần xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển cụ thể nữa: Chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo cho quý, năm Đề nghị tỉnh phê duyệt dự án ĐTBD CBCC tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ để CBCC nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ Trong q trình ĐTBD cần giám sát, kiểm tra thường xuyên, tránh học đối phó, để lấy bằng, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo Cần hình thành sách hợp lý khuyến khích cán bộ, cơng chức học, có hỗ trợ tài cho người ĐTBD để họ n tâm cơng tác Vì phương pháp ĐTBD họ giống sinh viên Đối với đối tượng nên định hướng nội dung học tập, nghiên cứu, nêu vấn đề, tình hướng dẫn, gợi mở, đơi thoại để rèn luyện phương pháp, kỹ giải vấn đề, xử lý tình Để việc học tập có kết quả, đạt chất lượng cao, sau học, cụm chuyên đề nên cho học viên nghiên cứu, khảo sát thực tế, thực tập rút kinh nghiệm với thời gian thích hợp Nội dung nghiên cứu, khảo sát thực tế phải sát với nội dung học, có giảng viên hướng dẫn, sau đợt nghiên cứu, thực tập học viên phải có 46 thu hoạch 3.2.2 Khuyến nghị giảng viên việc ĐTBD CBCC Giảng viên người trực tiếp hướng dẫn, truyền tải tới người học thông qua lên lớp Do đó, giảng viên nên thường xuyên kiểm tra, sát hạch khoa đào tạo hay kết thúc khóa đào tạo học viên Đây cách dễ dàng để người giảng viên nắm bắt trình tiếp thu kiến thức học viên khóa đào tạo Thơng qua đó, giảng viên UBND huyện xem xét, đánh giá xác mức độ phù hợp, khả tiếp thu, nhận thức người học viên để đưa giải pháp, phương pháp cho chương trình đào tạo CBCC Xây dựng đội ngũ cán quản lý giảng viên đáp ứng yêu cầu chương trình: Hàng năm cần thực đào tạo lại đội ngũ cán quản lý, cán giảng dạy, bổ sung kiến thức mới, đại nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ cho yêu cầu cải tiến phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo Tuyển chọn bổ sung vào đào tạo giảng viên, phần lớn sinh viên tốt nghiệp đại học, trẻ, khỏe, kiến thức đại, có triển vọng phát triển tốt tạo điều kiện thâm nhập thực tế thời gian từ đến năm trở thành giảng viên có trình độ tốt, vững vàng bục giảng Cán cần có kế hoạch nghiên cứu thực tế để có thêm kiến thức minh họa giảng phong phú 3.2.3 Hoàn thiện máy chuyên trách công tác quản trị nhân lực phòng Nội vụ Do khối lượng cơng việc lớn số lượng CBCC xã, huyện lớn Vì thế, số lượng CBCC phòng Nội vụ chưa đủ để đảm nhiệm hết cơng việc, với phân cơng cơng việc kiêm nhiệm nhiều, với tính 47 chất công việc hay phải công tác nên việc bổ sung thêm nhân lực điều cần thiết Giải pháp để hoàn thiện máy chuyên trách: Trước hết, cần tuyển thêm cán thực công tác có đầy đủ lực kỹ thực công tác đào tạo, đào tạo chuyên môn, chuyên ngành có kinh nghiệm lĩnh vực Thứ hai, tổ chức cho cán đào tạo tham gia khóa học định kỳ để hỏi thêm kiến thức, thông tin đào tạo sau: sử dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo; tiêu chuẩn hóa đào tạo; phương pháp đào tạo Thứ ba, cử cán học chuyên môn trường chuyên nghiệp, lớp nâng cao chun mơn trung tâm uy tín Thứ tư, UBND huyện tổ chức buổi họp trao đổi thông tin cán đào tạo, trưởng đơn vị, phòng ban, lãnh đạo cấp cao chuyên gia thực công tác đào tạo Thứ năm, tổ chức định kỳ việc kiểm tra kiến thức quản trị nhân lực, Luật lao động thi viết vấn đáp, nhằm kịp thời bổ sung kiến thức, kỹ trống cho họ, giúp họ đảm nhận tốt vị trí cơng tác giao 48 KẾT LUẬN Cơng tác ĐTBD khâu quan trọng xây dựng đội ngũ CBCC.Với nỗ lực cấp quyền,cơng tác ĐTBD thời gian qua đạt nhiều kết quan trọng góp phần xây dựng đội ngũ CBCC có lực phẩm chất đạo đức để tương xứng với hành đại mà cố gắng xây dựng ĐTBD công tác xuất phát từ đòi hỏi khách quan cơng tác xây dựng nhằm xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu quản lý giai đoạn ĐTBD nhằm trang bị, cập nhật kiến thức cho CBCC giúp họ theo kịp với tiến trình phát triển kinh tế, xã hội Nhận thức lực, trình độ đội ngũ CBCC có vai trò thúc đẩy xã hội lớn, Đảng Nhà nước đưa chủ trương, sách thiết thực nhằm đầu tư cho cơng tác giáo dục đào tạo nói chung, ĐTBD để nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCC nói riêng Quán triệt tinh thần đạo UBND tỉnh Bắc Ninh nói chung UBND huyện Quế Võ nói riêng, phòng Nội vụ phối hợp với quan tổ chức có liên quan triển khai thực nghiêm túc có hiệu việc ĐT&BD CBCC năm qua Qua đội ngũ CBCC huyện bước nâng cao số lượng lẫn chất lượng, bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ đổi Công tác quản lý CBCC mà cụ thể ĐT&BD CBCC góp phần vào thực tiêu chuẩn hóa đội ngũ CBCC Bên cạnh kết đạt hạn chế cần khắc phục giai đoạn tới Vì quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt tư tưởng đạo Đảng, Nhà nước để đưa biện pháp thật hữu ích, thiết thực để xây dựng cho đơn vị đội ngũ CBCC có trình độ chun mơn, lý luận cao, có phẩm chất đạo đức, lĩnh trị vững vàng để phục vụ nghiệp xây dựng đất nước Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Tạo bác, cô, anh, chị đặc biệt chị Nguyễn Thị Song Phòng 49 Nội vụ huyện Quế Võ tận tình giúp đỡ em hồn thành báo cáo thực tập DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Trần Kim Dung (2009), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống kê, Hà nội Nguyễn Thị La (2015), Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức q trình cải cách hành chính, 3.Nguyễn Ngọc Quân ( Chủ biên) (2015), Giáo trình quản trị nhân lực, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà nội 4.Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị định 18/2010/NĐ-CP Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng cơng chức 5.Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ngơ Thành Can( 2008), Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 5/ 2008, http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/4700/Nang_cao_hieu_qua _dao_tao_boi_duong_can_bo_cong_chuc, Truy cập ngày 18 tháng 01 năm 2017 7.Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2008), Luật cán bộ, công chức 8.Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2003), Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân 9.Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ( 2015- 2016), Báo cáo số lượng chất lượng cán bộ, công chức cấp huyện trở lên năm 2015, năm 2016 50 ... sở lý luận đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Chương 3: Một số giải pháp khuyến... cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1.Một số... đợt thực tập ngành nghề lần này, để góp phần tìm hiểu rõ công tác ĐTBD CBCC, em định chọn đề tài : Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện quế võ, tỉnh bắc ninh thực trạng và giải pháp, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại ủy ban nhân dân huyện quế võ, tỉnh bắc ninh thực trạng và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay