Thuyết Minh Đồ án công nghệ chế tạo máy chi tiết Gối đỡ ( Thầy Địch)

51 46 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:20

Thuyết minh đã được ký duyệt thông qua, rất chính xác từng câu chữ và được thầy thông quá.đảm bảo mang đến là được ký liền hi.có gì cần hỗ trợ và góp ý cứ liên hệ mình nhé.mình cựu sinh viên Bách Khoa Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch LỜI NĨI ĐẦU Cơng nghệ chế tạo máy ngành then chốt, đóng vai trò định nghiệp cơng nghiệp hố¸ đại hố đất nước Nhiệm vụ công nghệ chế tạo máy chế tạo sản phẩm khí cho lĩnh vực ngành kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy mối quan tâm đặc biệt nhà nước ta Hiện ngành kinh tế nói chung ngành khí nói riêng đòi hỏi kĩ sư khí cán kĩ thuật khí đào tạo phải có kiến thức tương đối rộng, đồng thời phải biết vận dụng kiến thức để giải vấn đề cụ thể thường gặp sản xuất Mơn học cơng nghệ chế tạo máy có vị trí quan trọng chương trình đào tạo kĩ sư cán kĩ thuật thiết kế, chế tạo loại máy thiết bị khí phục vụ ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, điện lực,… Để giúp cho sinh viên nắm vững kiến thức môn học giúp cho họ làm quen với nhiệm vụ thiết kế chương trình đào tạo, đồ án môn học công nghệ chế tạo máy phần thiếu sinh viên ngành chế tạo máy kết thúc môn học Sau thời gian tìm hiểu với bảo nhiệt tình thầy Trần Văn Địch đến em hoàn thành đồ án môn học công nghệ chế tạo máy Trong trình thiết kế tính tốn có sai sót thiếu thực tế kinh nghiệm thiết kế, em mong bảo thầy cô giáo môn công nghệ chế tạo máy đóng góp ý kiến bạn để lần thiết kế sau thực tế sau hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn SVTH: Đồng Văn Hậu MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch PHẦN I: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT Dựa vào vẽ chi tiết ta thấy gối đỡ chi tiết dạng hộp Do gối đỡ loại chi tiết quan trọng sản phẩm có lắp trục Gối đỡ làm nhiệm vụ đỡ trục máy xác định vị trí tương đối trục không gian nhằm thực nhiệm vụ động học Gối đỡ làm nhiệm vụ ổ trượt Trên gối đỡ có nhiều mặt phải gia cơng với độ xác khác có nhiều bề mặt gia công Bề mặt làm việc chủ yếu gối đỡ lỗ trụ 40 nên ta cần phải gia cơng xác lỗ Cần phải gia công mặt phẳng C lỗ 16 xác để làm chuẩn tinh thống gia công bề mặt khác gối đỡ Đảm bảo kích thước từ tâm lỗ 40 đến mặt phẳng C 100 +0,05 Chi tiết làm việc điều kiện rung động thay đổi nên vật liệu sử dụng thường dùng gang xám Ta chọn mác vật liệu sử dụng GX 15-32, có thành phần hóa học sau: C = – 3,7 Si = 1,2 – 2,5 S < 0,12 P =0,05 – 1,00 Mn = 0,25 – 1,00 []bk = 150 MPa []bu = 320 Mpa SVTH: Đồng Văn Hậu MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch PHẦN II: PHÂN TÍCH TÍNH CƠNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU CỦA CHI TIẾT Từ vẽ chi tiết ta thấy: - Gối đỡ có kết cấu đủ độ cứng vững cần thiết để gia công không bị biến dạng nên dùng chế độ cắt cao, đạt suất cao - Các bề mặt làm chuẩn có đủ diện tích định phép thực nhiều ngun cơng dùng bề mặt làm chuẩn đảm bảo thực trình gá đặt nhanh Gối đỡ có lỗ ghép vng góc với mặt đáy chi tiết tiết dạng hộp điển hình ta lấy hai lỗ vng góc với mặt đáy mặt đáy làm chuẩn tinh thống q trình gia cơng chi tiết, việc gia công mặt đáy hai lỗ ta chọn làm chuẩn tinh cần gia cơng xác - Kết cấu gối đỡ tương đối đơn giản, song gặp khó khăn khỏa bốn bề mặt bích khơng gian gá dao hẹp Điều ta khắc phục cách chọn loại dao có thơng số hình học hợp lý Các bề mặt cần gia công là: Gia công bề mặt phẳng C với độ bóng cao để làm chuẩn tinh cho nguyên công sau Gia công lỗ 16 lần máy khoan nhiều trục lỗ chéo cần phải gia công tinh để làm chuẩn tinh thống cho q trình gia cơng cho ngun cơng sau Gia cơng mặt bích đảm bảo việc gá lắp chặt làm việc Phay mặt phẳng đầu lỗ trụ 40 Khỏa mặt bích khoan lỗ 6 làm lỗ dẫn dầu bôi trơn bề mặt ngõng trục SVTH: Đồng Văn Hậu MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch Khoét doa lỗ 40 đảm bảo độ bóng xác cho chi tiết bề mặt bề mặt làm việc gối đỡ SVTH: Đồng Văn Hậu MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch PHẦN III: XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT Muốn xác định dạng sản xuất trước hết ta phải biết sản lượng hàng năm chi tiết gia công Sản lượng hàng năm chi tiết xác định theo công thức sau: �   � N  N1.m � 1 � � 100 � Trong đó: N - Số chi tiết sản xuất năm N1 - Số sản phẩm sản xuất năm (7500 chiếc/năm) m – Số chi tiết sản phẩm α – Phế phẩm xưởng đúc α = (5 ÷10)%  Chọn α = 5% β – Số chi tiết chế tạo them để dự trữ β = (5 ÷ 7)%  Chọn β = 5% � 55� N  7500.1 � 1 � 15000 � 10 � Vậy: Chi tiết/năm Trọng lượng chi tiết xác định theo công thức: Q1  V  Trong đó: Q1 – Trọng lượng chi tiết γ – Trọng lượng riêng vật liệu γgang xám = 6,8 ÷ 7,4 Kg/dm3 V – Thể tích chi tiết V = VĐ + Vtr + 2VG VĐ – Thể tích phần đế chi tiết Vtr – Thể tích phần trụ chi tiết SVTH: Đồng Văn Hậu MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch VG – Thể tích phần gân chi tiết VĐ = 140.120.30 = 432000 (mm3) Vtr = (402 – 202).3,14.120 = 452160 (mm3) VG = 120.20.70 - 3,14.30.402 = 67520 mm3  V = 432000 + 452160 + 67520 = 807680 (mm3) = 0,952 (dm3)  Vậy Q1 = V. = 0,952.7,2 = 6,85 (kg) Dựa vào N & Q1 bảng (TKĐACNCTM) ta có dạng sản xuất dạng sản xuất hàng khối SVTH: Đồng Văn Hậu MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch PHẦN IV: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI VÀ THIẾT KẾ BẢN VẼ CHI TIẾT LỊNG PHƠI Xác định phương pháp chế tạo phơi Kết cấu gối đỡ có số thành vách, số bề mặt không cần gia công, mặt khác chi tiết chế tạo từ gang xám GX 15-32 nên phương pháp chế tạo phơi thích hợp lựa chọn chế tạo phương pháp đúc Ưu điểm:  Có thể tạo sản phẩm có chất lượng lớn, kích thước độ bóng bề mặt khơng cao, có khả khí hóa tự động hóa cao  Giá thành sản xuất đúc hạ so với dạng sản xuất khác Nhược điểm:  Vật đúc tồn dạng rỗ co, rỗ khí, nứt…  Tiêu hao phần kim loại hệ thống rót, đậu ngót…  Khi đúc khn cát tính dẫn nhiệt khuôn cát cao nên khả điền đầy Mặt khác có cản khn kim loại lớn nên dễ gây nứt Với bề mặt khơng làm việc khơng cần độ xác cao, mặt khác ứng với sản xuất hàng loạt lớn nên ta chọn phương pháp đúc khuôn cát, làm khn máy Sau đúc cần có ngun công làm cắt ba via để chuẩn bị cho việc gia công sau Kết cấu gối đỡ có dạng đối xứng, việc tạo lỗ để q trình gia cơng cắt gọt sau nên mặt phân khuôn ta chọn hợp lý thể hình vẽ với lõi đặt nằm ngang Bản vẽ mặt phân khuôn: SVTH: Đồng Văn Hậu MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch Với mặt phân khuôn ta dễ dàng tạo lòng khn, sửa lại lòng khn dễ dàng, dễ dàng lấy chi tiết Việc bố trí cốc rót, đậu đậu ngót hình biểu diễn với mặt phân khuôn ta chọn đồng thời đảm bảo việc điền đầy dễ dàng vật liệu vào lòng khn mà đảm bảo vị trí lõi lòng khn, dễ dàng cắt đậu đậu ngót ngun cơng chuẩn bị gia cơng Thiết kế vẽ lòng phôi SVTH: Đồng Văn Hậu MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch SVTH: Đồng Văn Hậu MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch PHẦN V: LẬP THỨ TỰ CÁC NGUN CƠNG 5.1 Xác định đường lối cơng nghệ Do sản xuất hàng khối lớn nên ta chọn phương pháp gia cơng vị trí, gia cơng Dùng máy vạn kết hợp đồ gá chuyên dùng Gia công lỗ 40+0,039 vật liệu gang xám GX 15-32 Ta thấy dung sai +0,039 ứng với lỗ 40 cấp xác 7, với độ nhám Rz = 1,25 Ta chọn phương pháp gia công lần cuối doa tinh Các bước gia công trung gian là: khoét, doa thô Gia công mặt đáy Rz = 20 mặt đầu trụ 40 Theo bảng – Q2, độ bóng cấp Theo bảng – Sổ tay CN CTM II ta có phương pháp gia công lần cuối phay tinh, bước gia công trước phay thô Gia công lỗ 16 mặt đáy đạt Ra = 2,5 theo bảng – Q2 có độ bóng Theo bảng Sổ tay CN CTM II, ta có phương pháp gia công lần cuối doa thô, bước gia công trước khoan, khoét Trong lỗ có lỗ chéo chọn làm chuẩn định vị nên phải gia công tinh Lỗ 6 cần khoan SVTH: Đồng Văn Hậu 10 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch cụ (TPVKT = 8%T0); thời gian phục vụ tổ chức (TPVTC) để tra dầu cho máy, thu gọn chỗ làm việc, bàn dao ca kíp: TPVTC = 2%T0 Vậy: TPV = TPVKT + TPVTC = 10%T0 +Tm: thời gian nghỉ ngơi tự nhiên công nhân: Tm = (3÷5)%T0 Thời gian xác định theo công thức sau: L  L1  L2 i ( ph) Sv n T0  Trong đó: L: Chiều dài bề mặt gia cơng (mm) L1: ChiỊu dài ăn dao (mm) L2: Chiều dài thoát dao (mm) Sv: Lượng chạy dao vòng (mm/vòng) n: Số vòng quay phút (vòng/phút) i: Số lần gia cơng Sp = Sv.n (mm/ph) Cơng thức tính thời gian phay: T0  L  L1  L2 i ( ph) Sp 7.1 Nguyên công I: Phay mặt đáy Phay thô L=120 mm L1  t ( D  t )  (0,5 �3)  2,5(80  2,5)  (0,5 �3)  15mm L2=3 mm S = Z.Sz =16.0,12 = 1,92 Phay tinh SVTH: Đồng Văn Hậu 37 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch L= 120 mm L1  t ( D  t )  (0,5 �3)  1(80  1)  (0,5 �3)  10mm L2=3 mm 7.2 Nguyên công II:Khoan - khoét lỗ doa lỗ 16 Khoan lỗ 13 L=35 mm L1   d /  cotg  (0,5 �2)        13 /  cotg 59 (0, �2 )  L2 = Khoét lỗ 16 L = 35 L1 =cotg + (0,5  2) = cotg45 + (0,5  2) = L2 = T0  35   2  0,197( ph) 0, 75.540 Khoét lỗ 15,6 L = 35 L1 =cotg + (0,5  2) = cotg45 + (0,5  2) = L2 = SVTH: Đồng Văn Hậu 38 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch T0  35   2  0,197( ph) 0, 75.540 Doa lỗ 16 L =35 L1 =cotg + (0,5  2) =cotg45 + (0,5  2) = L2 = 7.3 Nguyên công III: Phay mặt lỗ 16 T0  L  L1 i ( ph) S n L = 80 L1 = 0,5 ÷ T0  80   0, 043( ph) 0, 7.750 7.4 Nguyên công IV: Phay mặt đầu Phay thô L = 80 L2 =  Phay tinh L = 80 L2 = SVTH: Đồng Văn Hậu 39 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch  7.5 Nguyên công V: Phay mặt đầu lỗ 6 L=15 mm L1 = 0,5  mm 7.6 Nguyên công VI: Khoan lỗ 6 L = 27 L1 =cotg + (0,5  2) = cotg59 + (0,5  2) = 3,5 L2 = 7.7 Nguyên công VII: Khoét doa lỗ 40 Khoét lỗ 39,1 L = 120 L1 =cotg + (0,5  2) = L2 =  Doa lỗ 40 L = 120 L1 =cotg + (0,5  2) L2 = + Doa thô: L1 =cotg45+ (0,5  2) = SVTH: Đồng Văn Hậu 40 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch  + Doa tinh: L1 =cotg45 + (0,5  2) =  7.8 Nguyên công VIII: Vát mép lỗ 40 L = 2mm L1 = (0,5 ÷ 2)mm  Chọn L1 = 1,5mm  T0  L  L1 i ( ph) S n T0   1,5  0, 05( ph) 0,1.680 Tổng thời gian là: T0=0,307 + 0,227 + 0,517 + 0,395 + 0,241+ 0,043 + 0,550 + 1,210 + 0,012 + 0,080 + 0,356 + 0,960 + 1,009 =5,907 phút Thời gian nguyên công (Thời gian chiếc): Ttc= To +Tp +Tpv +Ttn To – Thời gian Tp – Thời gian phụ = 10%To =0,591 phút Tpv – Thời gian phục vụ = 11%T0 = 0,650 phút Ttn – Thời gian nghỉ = 5%To = 0,295phút Vậy Ttc = 5,907+ 0,591 + 0,650 + 0,295 = 7,443 phút SVTH: Đồng Văn Hậu 41 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch PHẦN VIII: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ GÁ ĐẶT CHI TIẾT CHO NGUYÊN CÔNG GIA CÔNG LỖ  40 Nguyên công gia công lỗ 40 phải qua bước: khoét, doa thơ, doa tinh Vì tính tốn đồ gá ta cần tính cho ngun cơng kht 8.1 Phân tích sơ đồ gá đặt yêu cầu kỹ thuật nguyên công gia công lỗ 40 Yêu cầu lỗ 40 phải nằm song song với mặt đáy chi tiết phải vng góc với mặt đầu để gia công ta phải định vị đủ bậc tự + Mặt phẳng đáy định vị bậc tự có R z = 20 Mặt phẳng dùng phiến tỳ để hạn chế + Hai lỗ trụ 16 định vị hạn chế bậc tự có R z = 2,5 Dùng chốt trụ ngắn chốt trám để hạn chế Chuyển động cắt song song với mặt đáy vng góc với lố định vị 16 Hướng lực kẹp vng góc với mặt phẳng định vị vng góc với chuyển động cắt Kích thước gia cơng cần đạt 40 + 0,039, độ nhám Ra = 1,25 8.2 Xác định mô men cắt Mx lực dọc trục Po + Tính mơ men xoắn Mx MX = 10 CM.Dq.tx.Sy.Kp CM = 0,085; q = 0; x = 0,75; y = 0,8 Bảng - 32 Sổ tay CNCTM II KP = KLV = Bảng 5-9  MX = 10 0,85.39,10.1,3 0,751,5 0,8.1 = 14,31 Nm + Tính lực chiều trục P0 SVTH: Đồng Văn Hậu 42 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch P0 = 10 Cp tx.Dq.Sy.Kp CP = 23,5; q = ; x = 1,2 ; y = 0,4 Bảng - 32 Sổ tay CNCTM II  P0 = 10.23,5.1,31,2.39,1 0.1,50,4.1 = 378,65 N + Công suất cắt Ne Ne = = = 0,25 Kw < Nm = Kw 8.3 Xác định lực cắt, tính lực kẹp Po Px W Tính mơ men gây lật lực dọc trục Po mô men xoắn Mx gây + Do P0: M1= P0.100 = 378,65.100 = 37865 Nmm SVTH: Đồng Văn Hậu 43 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch + Do Mx: M2  2.M x 2.14,31 160  160  117115,1 Nmm D 39,1 Vậy lực kẹp cần thiết W là: W M1  M 37865  117115,1 K  K  1549, 8.K ( N ) 100 100 K: hệ số an tồn, tính sau: K = Ko.K1 K2 K3 K4 K5 K6 Với: Ko: hệ số an toàn trường hợp, lấy Ko = 1,5 K1: hệ số kể đến lượng dư không đều, khoan lỗ rỗng lấy K1 = K2: hệ số kể đến dao cùn làm tăng lực cắt, lấy K2 = K3: hệ số kể đến lực cắt không liên tục, lấy K3 = K4: hệ số kể đến nguồn sinh lực, kẹp chặt tay, lấy K4 = 1,3 K5: hệ số kể đến vị trí tay quay, lấy K5 = 1,2 K6: hệ số kể đến tính chất tiếp xúc, lấy K6 = Từ tính được: K = 1,5.1.1.1.1,3.1,2.1 = 2,34 lấy K = 2,5 Thay vào công thức tính lực kẹp ta có: W = 1549,8.2,5 = 3874,5 N = 387,45 kg * Chọn cấu kẹp cấu sinh lực Cơ cấu kẹp chặt phải thoả mãn yêu cầu: kẹp phải giữ vị trí phơi, lực kẹp tạo phải đủ, khơng làm biến dạng phôi, kết cấu nhỏ gọn, thao tác thuận lợi an toàn.Với yêu cầu ta chọn cấu kẹp cấu kẹp nhanh Cơ cấu sinh lực tay công nhân 8.4 Xác định sai số chế tạo đồ gá Sai số chế tạo đồ gá cho phép theo yêu cầu nguyên cơng quy định điều kiện kỹ thuật chế tạo lắp ráp đồ gá Như ta có: + Sai số gá đặt cho phép: SVTH: Đồng Văn Hậu 44 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch Suy ra: Trong đó: k: sai số kẹp chặt phôi, trường hợp lực kẹp vng góc với phương kích thước thực k = m: sai số mòn đồ gá, ta có m=  lđ: sai số lắp đặt đồ gá, lấy lđ = 10 m c: sai số chuẩn định vị chi tiết gia công c = gđ: sai số gá đặt, với  = 0,023 mm sai lệch cho phép vị trí ngun cơng, ta có gđ = (1/5 ÷ 1/2).50 = 20 m Vậy: m 8.5 Nêu yêu cầu kỹ thuật đồ gá Từ sai số chế tạo đồ gá tính ε ct �17μm , yêu cầu thiết kế , ta xác định điều kiện kỹ thuật đồ gá sau :  Độ khơng vng góc mặt định vị mặt đáy đồ gá nhỏ 0,05/100 (mm)  Độ không song song tâm chốt mặt đáy đồ gá nhỏ 0,05/100 (mm)  Bề mặt làm việc chốt định vị, phiến tì, chốt trụ ngắn, chốt trám sau nhiệt luyện đạt từ 50 ÷ 55 HRC 8.6 Chọn cấu dẫn hướng cấu khác * Cơ cấu dẫn hướng Với đồ gá khoan, khoét, doa cấu dẫn hướng phận quan trọng, xác định trực tiếp vị trí mũi khoan tăng độ cứng vững dụng cụ trình gia công Cơ cấu dẫn hướng dùng phiến dẫn cố định, bạc dẫn chọn loại bạc thay nhanh SVTH: Đồng Văn Hậu 45 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch * Cơ cấu định vị kẹp chặt - Cơ cấu định vị : Phiến tì, chốt trụ ngắn, chốt trám - Cơ cấu kẹp chặt: cấu kẹp nhanh SVTH: Đồng Văn Hậu 46 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch - Chốt tỳ phụ: tăng độ cứng vững cho hệ thống thuận tiện cho q trình gá lắp phơi vào đồ gá SVTH: Đồng Văn Hậu 47 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch 8.7 Thao tác với đồ gá a Gá đặt Đồ gá lên bàn máy - Đưa đồ gá lên bàn máy lựa cho then dẫn hướng ăn vào rãnh bàn máy - Bắt bu lông cố định với bàn máy b Gá đặt chi tiết lên đồ gá * Định vị - Trước gá chi tiết hạ khối đệm xuống kéo tay quay cấu kẹp nhanh phía bên phải - Sau đưa chi tiết vào định vị phiến tỳ, chốt trụ chốt trám * Kẹp chặt - Sau định vị xong ta đẩy tay quay phía bên trái chạm vào chi tiết, sau ta nâng khối đệm lên quay tay quay theo chiều kim đồng hồ để kẹp chặt chi tiết - Tiếp tục vặn chặt cảm thấy lực kẹp đủ lớn c Quá trình tháo kẹp lấy chi tiết Thực ngược lại SVTH: Đồng Văn Hậu 48 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ tay công nghệ chế tạo máy…………….GS.TS Trần Văn Địch (chủ biên ) NXB Đại Học Bách Khoa Hà Nội Sổ tay công nghệ chế tạo máy (3 tập)… GS.TS Nguyễn Đắc Lộc (chủ biên) NXB Khoa học Kỹ thuật - 2005 Atlas Đồ Gá……………………………….GS.TS Trần Văn Địch (chủ biên ) NXB Đại Học Bách Khoa Hà Nội Đồ gá………………………………………… GS.TS Trần Văn Địch NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội Thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy…………GS.TS Trần Văn Địch NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội 2000 Hướng dẫn thiết kế đồ án Công nghệ chế tạo máy GS.TS Nguyễn Đắc Lộc , Lưu Văn Nhang NXB Khoa học Kỹ thuật SVTH: Đồng Văn Hậu 49 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU……………………………………………………………………….1 PHẦN I: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG LÀM VIỆC CỦA CHI TIẾT……………….2 PHẦN II: PHÂN TÍCH TÍNH CƠNG NGHỆ TRONG KẾT CẤU CHI TIẾT…3 PHẦN III: XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN XUẤT………………………… ……………4 PHẦN IV: CHỌN PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI……………………….… PHẦN V: LẬP THỨ TỰ CÁC NGUYÊN CÔNG………………………….……9 5.1 XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG LỒI CÔNG NGHỆ .9 5.2 BẢNG THỨ TỰ CÁC NGUYÊN CÔNG 10 5.3 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG 11 5.3.1 NGUYÊN CÔNG I : Phay mặt phẳng đáy .11 5.3.2 NGUYÊN CÔNG II : Khoan khoét lỗ doa lỗ 6∅1 12 5.3.3 NGUYÊN CÔNG III : Phay mặt đầu lỗ 6∅1 13 5.3.4 NGUYÊN CÔNG IV : Phay mặt đầu lỗ ∅40 .14 5.3.5 NGUYÊN CÔNG V : Phay mặt đầu lỗ ∅6 16 5.3.6 NGUYÊN CÔNG VI : Khoan lỗ ∅6 .17 5.3.7 NGUYÊN CÔNG VII : Khoét doa lỗ ∅40 .18 5.3.8 NGUYÊN CÔNG VIII : Vát mép lỗ ∅40 .19 5.3.9 NGUYÊN CÔNG IX : Kiểm tra 20 PHẦN VI: TÍNH LƯỢNG DƯ GIA CƠNG 21 6.1 TÍNH LƯỢNG DƯ CHO BỀ MẶT ∅40+0,039 21 6.2 TRA LƯỢNG DƯ CÁC BỀ MẶT CÒN LẠI 33 PHẦN VII: TÍNH THỜI GIAN GIA CƠNG CƠ BẢN 34 7.1 NGUYÊN CÔNG I: PHAY MẶT ĐÁY 35 7.2 NGUYÊN CÔNG II : KHOAN KHOÉT LỖ VÀ DOA LỖ ∅ 16 .36 7.3 NGUYÊN CÔNG III : PHAY MẶT TRÊN LỖ ∅ 16 .37 7.4 NGUYÊN CÔNG IV: PHAY MẶT ĐẦU 37 SVTH: Đồng Văn Hậu 50 MSSV: 20131316 Đồ án công nghệ chế tạo máyGVHD: Trần Văn Địch 7.5 NGUYÊN CÔNG V : PHAY MẶT ĐẦU LỖ ∅ .38 7.6 NGUYÊN CÔNG VI : KHOAN LỖ ∅ 38 7.7 NGUYÊN CÔNG VII : KHOÉT DOA LỖ ∅ 40 .38 7.8 NGUYÊN CÔNG VIII : VÁT MÉP LỖ ∅ 40 39 PHẦN VIII: THIẾT KẾ ĐỒ GÁ GÁ ĐẶT CHI TIẾT CHO NGUYÊN CÔNG GIA CÔNG LỖ ∅ 40+0,039……………………………………………………………………… 41 8.1 PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ GÁ ĐẶT VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT .41 8.2 XÁC ĐỊNH MOOMEN CẮT Mx VÀ LỰC DỌC TRỤC Po 41 8.3 XÁC ĐỊNH LỰC CẮT, TÍNH LỰC KẸP 42 8.4 XÁC ĐỊNH SAI SỐ CHẾ TẠO ĐỒ GÁ 43 8.5 NÊU YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA ĐỒ GÁ 44 8.6 CHỌN CƠ CẤU DẪN HƯỚNG VÀ CÁC CƠ CẤU KHÁC .44 8.7 THAO TÁC VỚI ĐỒ GÁ .47 TÀI LIỆU THAM KHẢO .48 MỤC LỤC .49 SVTH: Đồng Văn Hậu 51 MSSV: 20131316
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết Minh Đồ án công nghệ chế tạo máy chi tiết Gối đỡ ( Thầy Địch), Thuyết Minh Đồ án công nghệ chế tạo máy chi tiết Gối đỡ ( Thầy Địch)

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay