Kế toán Chuẩn đầu ra

3 25 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:20

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Chuẩn đầu ngành: Kế toán 1) Tên ngành đào tạo: Kế toán (Accounting) 2) Trình độ đào tạo: tiến sĩ 3) Yêu cầu kiến thức Sau hồn thành chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật hóa học, người học đạt chuẩn đầu ra, cụ thể sau: - Có trình độ chun mơn sâu, tiên tiến tồn diện lĩnh vực kế tốn, kiểm tốn; - Có tư nghiên cứu độc lập, sáng tạo làm trủ giá trị cốt lõi học thuật, phát triển nguyên lý, học thuyết chun ngành kế tốn, kiểm tốn; - Có tư tổ chức công việc chuyên môn nghiên cứu để giải vấn đề phát sinh phức tạp lĩnh vực kế toán, kiểm toán; 4) Kỹ Năng - Có lực nghiên cứu cách độc lập, có hiểu biết sâu sắc kế tốn, kiểm tốn; cụ thể Kế tốn tài chính, Kiểm tốn, Kế tốn quản trị, Chuẩn mực kế tốn, Tài doanh nghiệp … - Có kỹ sử dụng phương nghiên cứu khoa học đại, tiếp cận phương pháp nghiên cứu tiên tiến khả truyền thụ kiến thức hướng dẫn nghiên cứu khoa học - Có kỹ phát hiện, phân tích vấn đề mới, phức tạp đưa giải pháp để giải vấn đề lĩnh vực kinh doanh quản lý; - Có kỹ trình bày - giới thiệu nội dung khoa học, đồng thời có khả đào tạo bậc Đại học Cao học 5) Thái độ, hành vi - Nghiên cứu sinh phải thực kế hoạch học tập, chương trình học tập nghiên cứu khoa học thời gian quy định sở đào tạo; TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - Tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt chuyên môn, semina hoạt động khoa học khác khoa chuyên môn; - Tôn trọng nhà giáo, cán quản lý, nhân viên sở đào tạo; - Trung thực học tập nghiên cứu khoa học; - Năng động tự tin công việc; có lĩnh ý chí vương lên khẳng định thân phát triển nghề nghiệp 6) Vị trí việc làm người học sau tốt nghiệp + Giảng viên sở đào tạo có đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán chuyên ngành thuộc khối ngành kinh doanh quản lý; + Nghiên cứu viên, nhà quản lý viện nghiên cứu, sở đào tạo đại học, cao đẳng; + Nhà quản lý, chuyên viên quan nhà nước từ trung ương tới địa phương + Nhà quản lý tổ chức kinh tế + Chuyên gia tư vấn lĩnh vực tài chính, kế tốn 7) Trình độ ngoại ngữ Đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn B2 khung Châu Âu chung trình độ tiếng Anh TOEFL iBT 61 8) Các chương trình tham khảo - Chương trình đào tạo chuyên ngành kế tốn, trình độ tiến sỹ số sở đào tạo nước có uy tín như: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thương Mại, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng Học viện Tài - Chương trình đào tạo chun ngành kế tốn, trình độ tiến sỹ số trường Đại học nước ngồi có uy tín trang web sau: + https://www.gsb.stanford.edu/programs/phd/fields/accounting + http://www.business.rutgers.edu/phd/programs/accounting + https://www.business.unsw.edu.au/programs-courses/studyarea/accounting TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI + http://www.hbs.edu/doctoral/registrar/program-requirements/Pages/default.aspx + http://study.com/articles/Top_Accounting_PhD_Programs_List_of_Schools html + http://www.bauer.uh.edu/doctoral/accounting/program-of-study.php ... ngành kế tốn, trình độ tiến sỹ số trường Đại học nước ngồi có uy tín trang web sau: + https://www.gsb.stanford.edu/programs/phd/fields/accounting + http://www.business.rutgers.edu/phd/programs/accounting... + https://www.business.unsw.edu.au/programs-courses/studyarea/accounting TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI + http://www.hbs.edu/doctoral/registrar/program-requirements/Pages/default.aspx + http://study.com/articles/Top_Accounting_PhD_Programs_List_of_Schools... http://www.hbs.edu/doctoral/registrar/program-requirements/Pages/default.aspx + http://study.com/articles/Top_Accounting_PhD_Programs_List_of_Schools html + http://www.bauer.uh.edu/doctoral/accounting/program-of-study.php
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán Chuẩn đầu ra, Kế toán Chuẩn đầu ra

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay