ufky thuat hoa hoc27006

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Chuẩn đầu ngành: Kỹ Thuật Hóa học 1) Tên ngành đào tạo: Kỹ Thuật Hóa học (Chemical Engineering) 2) Trình độ đào tạo: tiến sĩ 3) Yêu cầu kiến thức Sau hồn thành chương trình đào tạo tiến sĩ chun ngành Kỹ thuật hóa học, người học đạt chuẩn đầu ra, cụ thể sau: - Có trình độ chun mơn sâu, tiên tiến tồn diện lĩnh vực kỹ thuật hóa học; - Có tư nghiên cứu độc lập, khoa học, sáng tạo làm trủ kiến thức công nghệ lĩnh vực thiết kế, chế tạo, khai thác vận hành thiết bị Kỹ thuật Hóa học; - Có tư tổ chức công việc chuyên môn nghiên cứu giải vấn đề khoa học cơng nghệ lĩnh vực chun ngành Kỹ thuật Hóa học 4) Kỹ Năng - Có lực nghiên cứu cách độc lập, có hiểu biết sâu sắc kỹ thuật hóa học; - Có kỹ sử dụng phương nghiên cứu khoa học đại, tiếp cận phương pháp nghiên cứu tiên tiến khả truyền thụ kiến thức hướng dẫn nghiên cứu khoa học - Có kỹ phát hiện, phân tích vấn đề mới, phức tạp, đưa giải pháp khoa học công nghệ để giải vấn đề thực tiễn; - Có kỹ trình bày, giới thiệu (bằng hình thức viết, báo cáo hội nghị), giảng dạy đại học sau đại học thuộc lĩnh vực kỹ thuật hóa học 5) Thái độ, hành vi - Nghiên cứu sinh phải thực kế hoạch học tập, chương trình học tập nghiên cứu khoa học thời gian quy định sở đào tạo; - Tham gia đầy đủ buổi sinh hoạt chuyên môn, seminar hoạt động khoa học khác khoa chun mơn; TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP HÀ NỘI - Tôn trọng nhà giáo, cán quản lý, nhân viên sở đào tạo; - Trung thực học tập nghiên cứu khoa học; - Năng động tự tin cơng việc; có lĩnh ý chí vương lên khẳng định thân phát triển nghề nghiệp 6) Vị trí việc làm người học sau tốt nghiệp + Giảng viên sở đào tạo có đào tạo ngành Kỹ thuật Hóa học; + Nghiên cứu viên, nhà quản lý viện nghiên cứu, sở đào tạo đại học, cao đẳng; + Quản lý, đạo, phụ trách kỹ thuật công việc thiết kế, lắp đặt, vận hành chuyển giao thiết bị kỹ thuật hóa học cơng ty, nhà máy, xí nghiệp; + Chun gia đơn vị kiểm soát chất lượng sản phẩm cơng nghệ hóa học; + Chun gia tư vấn lĩnh vực kỹ thuật hóa học 7) Trình độ ngoại ngữ Đạt trình độ ngoại ngữ tiếng Anh theo chuẩn B2 khung Châu Âu chung trình độ tiếng Anh TOEFL iBT 61 8) Các chương trình tham khảo - Chương trình đào tạo chun ngành Kỹ thuật Hóa học trình độ tiến sĩ số sở đào tạo nước có uy tín như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học QG Hà Nội; Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam - Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học, trình độ tiến sĩ số trường Đại học nước ngồi có uy tín trang web sau: + https://www.cheme.washington.edu/graduate grad/program.html + http://web.mit.edu/cheme/academics/grad/ + www.cmu.edu/cheme/education/phd/ + https://cheme.stanford.edu/admissions/phd-overview TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI + http://www.mtu.edu/chemical/ + http://engineering.nyu.edu/academics/programs/chemical-engineering-phd + https://www.northeastern.edu/graduate/program/doctor-of-philosophy +https://www.tue.nl/en/university/departments/chemical-engineering-andchemistry/education/chemical-engineering-and-chemistry-graduate-program/ ... như: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học QG Hà Nội; Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam... HÀ NỘI - Tơn trọng nhà giáo, cán quản lý, nhân viên sở đào tạo; - Trung thực học tập nghiên cứu khoa học; - Năng động tự tin cơng việc; có lĩnh ý chí vương lên khẳng định thân phát triển nghề nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: ufky thuat hoa hoc27006, ufky thuat hoa hoc27006

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay