uftai ve tai day26860

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:18

Tòa soạn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tầng 3, Nhà A1, Đại học Công nghiệp Hà Nội Đòa chỉ: 298 Đường Cầu Diễn, P Minh Khai, Q Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội Điện thoại: 024 37655121 (Số máy lẻ 8251) * Fax: 024 37655261 Website: haui.edu.vn * e-mail: tapchikhcn@haui.edu.vn Thể lệ viết gửi Tạp chí Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng tải kết công trình, đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lónh vực khoa học-công nghệ, kinh tế-xã hội nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học nước Tạp chí xuất 02 tháng/kỳ phát hành rộng rãi toàn quốc Các báo khoa học đăng Tạp chí thuộc liên ngành: Cơ khí-Động lực, Hóa học-Công nghệ Thực phẩm, Điện-Điện tửû-Tự động hóa ngành Kinh tế Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận tính điểm công trình khoa học I U CẦU CHUNG Bài nhận đăng báo khoa học chưa công bố tạp chí, kỷ yếu hội nghò khoa học nước quốc tế Bài viết tiếng Việt tiếng Anh (các từ ngữ thống theo Từ điển bách khoa Việt Nam; thuật ngữ tiếng Việt dòch từ tiếng nước phải viết kèm theo tiếng nước ngoài; chữ viết tắt phải có thích từ gốc) Bài báo kết công trình, đề tài nghiên cứu có quan quản lý phải phép công bố quan quản lý Nội dung không dài 10 trang A4 (bao gồm hình vẽ, bảng biểu tài liệu tham khảo) II U CẦU VỀ TRÌNH BÀY Hình thức Font Times New Roman, bảng mã Unicode; Cỡ chữ 12  Khổ giấy A4, lề 2cm, lề 2cm, lề trái 3cm, lề phải 2cm, giãn cách dòng: Single  Hình ảnh sử dụng phải rõ nét ghi rõ nguồn trích dẫn (nếu có)  Các công thức toán học phải gõ phần mềm Mathtype Equation (không để dạng ảnh) Trình tự nội dung (tuân thủ quy đònh cấu trúc nội dung báo khoa học)  Tên báo, Tóm tắt, Từ khóa: Bắt buộc viết tiếng Việt tiếng Anh (nội dung phần Tóm tắt không 200 từ; Từ khóa không 06 từ)  Tên tác giả, đơn vò công tác, e-mail, số điện thoại (trường hợp đồng tác giả, ghi số điện thoại, e-mail tác giả chính)  Giới thiệu  Cơ sở lý luận  Dữ liệu phương pháp nghiên cứu  Kết thảo luận  Khuyến nghò/Giải pháp (nếu có)  Kết luận  Lời cảm ơn (nếu có)  Tài liệu tham khảo: Các tài liệu tham khảo trích dẫn nội dung báo phải liệt kê mục "Tài liệu tham khảo" đánh số theo thứ tự xuất nội dung Cách trình bày sau: Tài liệu tham khảo báo đăng tạp chí khoa học: [STT] Tác giả, năm xuất Tên báo Tên tạp chí, tập/kỳ, từ trang-đến trang Tài liệu tham khảo sách: [STT] Tác giả, năm xuất Tên sách Nhà xuất bản, nơi xuất Tài liệu tham khảo báo cáo hội nghò khoa học: [STT] Tác giả, năm xuất báo cáo Tên báo cáo Tên hội nghò, đòa điểm, thời gian tổ chức Nhà xuất bản, từ trang-đến trang Tài liệu tham khảo đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn: [STT] Tác giả, năm thực Tên công trình Loại công trình (đề tài/luận án/luận văn), tên đơn vò quản lý công trình Tài liệu tham khảo từ hệ thống internet: [STT] Tác giả, năm xuất Tên báo Truy cập ngày tháng năm Đường dẫn đầy đủ đòa URL tài liệu III GỬI BÀI Bài gửi Tạp chí gồm: 01 Word 01 PDF theo đòa hộp thư điện tử Tạp chí: tapchikhcn@haui.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: uftai ve tai day26860, uftai ve tai day26860

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay