Mẫu Báo cáo chỉnh sửa LV Sau Bảo vệ Văn bản Biểu mẫu

19 47 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:11

QUY TRÌNH VÀ CÁC BƯỚC LÀM THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Sau hoàn thiện luận văn học viên tiến hành bước sau để bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đề nghị học viên đọc kỹ làm theo bước: Bước 1: Nộp hồ sơ bảo vệ luận văn Viện Đào tạo Sau đại học gồm: Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ Văn nhận xét đề nghị giáo viên hướng dẫn đồng ý cho học viên bảo vệ luận văn (từ cán hướng dẫn) Lý lịch khoa học (lấy từ Website điền đủ thông tin cá nhân dán ảnh) 01 luận văn (bìa mềm) bao gồm tóm tắt luận văn 02 ảnh 3x4 (ghi họ tên, MSHV sau ảnh) Chứng nhận đạt tiếng Anh B1 (B2) thời hạn (từ ngày cấp đến ngày bảo vệ luận văn không 24 tháng) Những học viên đăng ký thi chuẩn tiếng anh đầu trường, học viên tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài, học viên tốt nghiệp đại học nước ngồi có xác nhận Bộ Giáo dục Đào tạo nộp hồ sơ từ lúc thi đầu vào khơng phải nộp 01 cơng chứng bằng, bảng điểm đại học, chứng nhận bổ sung kiến thức (nếu có) Bản photo định: giao đề tài, bảo lưu (nếu có), gia hạn (nếu có) Bước 2: Nhận định thành lập Hội đồng chấm luận văn Nhận từ Viện ĐTSĐH Quyết định Hội đồng chấm luận văn ghi lịch bảo vệ, giấy mời thành viên hội đồng Học viên thông báo lịch bảo vệ gửi thành viên Hội đồng bảo vệ (05 người) trước tối thiểu 10 ngày: - 01 Quyển luận văn bìa mềm - 01 Quyết định Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ - 01 giấy mời tham gia Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Bước 3: Bảo vệ luận văn Học viên bảo vệ luận văn theo lịch xếp Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ cấp (trong thời gian tuần từ ngày bảo vệ) - Học viên chỉnh sửa luận văn theo ý kiến Hội đồng - Nộp cho thư ký Hội đồng 02 luận văn bìa cứng, biên chỉnh sửa sau bảo vệ( có chữ kí xác nhận giảng viên hướng dẫn, học viên, Chủ tịch Hội đồng) 01 đĩa CD( Bìa đĩa CD nghi rõ tên, mã học viên, tên đề tài luận văn) ghi file nội dung luận văn (bản doc) - Gửi mềm luận văn (đặt tên file theo định dạng TenHV – MaHV.doc zip) tới địa email Viện ĐTSĐH: saudaihoc@utm.edu.vn Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ CB Viện ĐTSĐH Viện ĐTSĐH: (024) 37 632 890 - Máy lẻ 102 VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Quản lý hữu nghị Tên là: ……………………Mã học viên : …………………… Sinh ngày:………………………………………… Là học viên cao học khóa chuyên ngành Quản lý kinh tế (mã số : 60340410), Trường Đại học Công nghệ Quản lý hữu nghị Đến nay, tơi hồn thành học phần luận văn thạc sĩ với đề tài: ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………… ………………………… Được đồng ý cán hướng dẫn, làm đơn kính đề nghị Ban giám hiệu Trường Đại Học Công nghệ Quản lý hữu nghị cho phép bảo vệ luận văn trước Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Tôi xin cam đoan danh dự chịu trách nhiệm kết nghiên cứu trung thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên BẢN NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN LUẬN VĂN CỦA HỌC VIÊN Tên là: …………… Cơ quan công tác: …………… Là cán hướng dẫn học viên …………… Với đề tài luận văn thạc sĩ: …………… Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 Trong thời gian hướng dẫn học viên……………………… thực đề tài luận văn tốt nghiệp, tơi có nhận xét sau: 1, Tinh thần, ý thức trách nhiệm học viên trình thực đề tài luận văn: 2, Kết thực đề tài luận văn: - Kết đạt được: - Một số hạn chế: 3, Đánh giá chung: 4, Đề nghị cho phép học viên bảo vệ: Kết nghiên cứu luận văn đạt yêu cầu luận văn thạc sĩ Tôi trân trọng đề nghị Ban giám hiệu Trường Đại Học Công nghệ Quản lý hữu nghị cho phép học viên: ……………được bảo vệ luận văn trước hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Xác nhận mẫu chữ ký Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Cán hướng dẫn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc LÝ LỊCH KHOA HỌC Ảnh 3*4 I LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ tên học viên: Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: / ./ Nơi sinh: Quê quán: Dân tộc: Chức vụ, đơn vị công tác nay: Chỗ (hoặc địa liên hệ): Điện thoại di động: .; Email: II QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO Đại học Hệ đào tạo: Thời gian từ: / đến: / Nơi học (trường, thành phố): Ngành học: Tên đề tài khoá luận tốt nghiệp (nếu viết khoá luận): Người hướng dẫn khóa luận: Cao học Hệ đào tạo: Thời gian từ: / đến: / Lớp…………………………………Mã số học viên:…………………………… Nơi học: Trường Đại học Công nghệ Quản lý Hữu Nghị Ngành : ……………………………………………………… Tên đề tài luận văn tốt nghiệp: Người hướng dẫn khoa học: ………………………………………… Trình độ ngoại ngữ : III Q TRÌNH CƠNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm IV CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ (nếu có) Xác nhận quan công tác Hà Nội, ngày tháng năm Người khai QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ Luận văn phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, sẽ, khơng tẩy xố, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị Yêu cầu hình thức chung - Luận văn sử dụng chữ Times New Roman cỡ 13 14 hệ soạn thảo Winword tương đương; mật độ chữ bình thường, không nén kéo dãn khoảng cách chữ; dãn dòng đặt chế độ 1,5 lines; lề 3,5cm; lề 3cm; lề trái 3,5cm; lề phải 2cm - Số trang đánh giữa, phía trang giấy Bắt đầu đánh trang theo hệ số Ả Rập từ phần mở đầu kết luận - Tên chương số đánh theo hệ số Ả Rập - Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy đầu bảng lề trái trang, nên hạn chế trình bày theo cách - Khơng có Header and Footer - Khơng yêu cầu có phụ lục - Luận văn in mặt giấy trắng khổ A4 (210x297 mm) Cách thức trình bày - Trang bìa (theo phụ lục đính kèm) - Trang bìa phụ (theo phụ lục đính kèm) - Lời cam đoan: khơng đánh số trang - Lời cảm ơn: không đánh số trang - Mục lục (khơng đánh trang): trình bày đến tiểu mục chữ số - Danh mục từ viết tắt, danh mục bảng biểu, danh mục hình… : Bắt đầu đánh trang theo hệ La Mã, chữ thường (i, ii, iii ) - Không lạm dụng việc viết tắt luận văn Chỉ viết tắt cụm từ thuật ngữ sử dụng nhiều lần luận văn Không viết tắt cụm từ dài, mệnh đề; không viết tắt cụm từ xuất luận văn - Nếu cần viết tắt từ, thuật ngữ, tên quan, tổ chức, viết tắt sau lần viết thứ có kèm theo chữ viết tắt ngoặc đơn - Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt phải có bảng danh mục từ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) phần đầu luận văn - Viết tắt thuật ngữ cụm từ nước ngồi phải theo quy định quốc tế VÍ DỤ: DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu CNH-HĐH GDĐH HĐQT NHTM Nguyên nghĩa Công nghiệp hóa đại hóa Giáo dục đại học Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại VÍ DỤ:DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 2.1 Nội dung Tình hình cho vay HSSV từ năm 2004 - 2007 Bảng dư nợ cho vay HSSV năm 2007 Bảng tổng hợp cho vay HSSV theo vùng kinh tế Vai trò sách tín dụng ưu đãi Trang 39 40 41 82 - Danh mục hình (bao gồm biểu đồ, sơ đồ): + Liệt kê danh sách tất hình với số trang tương ứng; + Danh sách có tựa đề ngắn cho hình khơng thích tồn nội dung hình VÍ DỤ:DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Hình 2.1 Quan hệ tăng trưởng phát triển kinh tế với 12 phát triển GD&ĐT Hình 2.2 Hiệu tạo động lực học tập sách tín 40 dụng sinh viên Hình 2.3 Mức độ nắm bắt thơng tin chương trình tín dụng 44 cho HSSV Ngân hàng CSXH Hình 3.1 Nguồn thơng tin chương trình tín dụng HSSV 82 tiếp cận Tiểu mục Các tiểu mục luận văn trình bày đánh số thành nhóm chữ số, nhiều gồm chữ số với số thứ số chương (ví dụ 4.1.2.1 tiểu mục nhóm tiểu mục mục chương 4) Tại nhóm tiểu mục phải có hai tiểu mục, nghĩa khơng thể có tiểu mục 2.1.1 mà khơng có tiểu mục 2.1.2 Bảng biểu, hình vẽ, phương trình Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa hình thứ Chương Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ nguồn khác phải trích dẫn đầy đủ, ví dụ “Nguồn: Bộ Tài 1996) Nguồn trích dẫn phải liệt kê xác danh mục Tài liệu tham khảo Đầu đề bảng biểu ghi phía bảng, đầu đề hình vẽ ghi phía hình Trích dẫn Đạo văn: Việc trích dẫn người khác mà khơng nêu rõ trích dẫn khơng thực trích dẫn theo quy định coi đạo văn Cách trích dẫn sử dụng hướng dẫn dựa quy định Harvard trích dẫn Các học thuật cần sử dụng nhiều lời thường trích dẫn nhiều câu tác giả khác Người đọc phải biết rõ nội dung kế thừa nội dung đóng góp cá nhân tác giả Nguyên tắc áp dụng văn lẫn trình bày có hình ảnh minh họa, dự báo, ý kiến, tổng hợp, Về nguyên tắc trích dẫn nội dung mang tính tồn diện xác minh Các nguồn không xuất mà không dễ truy cập cần phải nộp phụ lục luận (ví dụ: ghi chép vấn) Các hình thức trích dẫn: trích dẫn thơng tin, nội dung tài liệu phần nội dung luận văn có 02 dạng khác nhau: - Trích dẫn trực tiếp: Khi tên tác giả nêu câu/đoạn văn, trích dẫn nguyên phần câu, câu, đoạn văn, hình ảnh, sơ đồ, quy trình…vào viết Trích dẫn ngun văn phải đảm bảo xác từ ngữ, định dạng thơng tin tác giả trích dẫn Phần trích dẫn đặt ngoặc kép, tên tác giả năm xuất số trang đặt ngoặc đơn, ví dụ: + “Điều then chốt để hiểu kinh tế học vi mô phải nhận biết tiêu điểm vai trò loại giá” (Gittin, 2006, trang 18) + Cormack (1994, trang 32-33) phát biểu “khi viết mà viết có độc giả giới chuyên môn học thuật đọc, người viết luôn/lúc phải nêu nguồn trích dẫn từ cơng trình xuất bản” - Trích dẫn gián tiếp: việc sử dụng cụm từ, ý tưởng, kết đại ý vấn đề để diễn tả theo ý, cách viết viết Khi khơng nêu tên tác giả câu/đoạn văn viết mà sử dụng ý tưởng/thơng tin tên tác giả năm xuất (cách dấu phẩy) đặt ngoặc đơn cuối đoạn văn, ví dụ: + Việc tham khảo trích dẫn tài liệu xuất đặc trưng việc viết cho đối tượng độc giả nhà chuyên môn học thuật (Cormack, 1994) - Nguyên tắc trích dẫn: + Tác giả thơng tin trích dẫn luận văn cá nhân (một tác giả), tập thể (nhiều tác giả), quan, tổ chức (chính phủ, phi phủ, liên hiệp quốc, hội/đồn khoa học, nước ngồi nước) Khơng ghi học hàm, học vị, địa vị xã hội tác giả + Tác giả người Việt Nam, viết tiếng Việt: ghi đầy đủ họ tên tác giả theo trật tự tiếng Việt, ví dụ: Hồng Văn Hải, Tơ Ánh Dương + Tác giả người nước ngoài, viết tiếng Anh: ghi họ tác giả (theo viết tiếng Anh nước ngồi) Ví dụ: tên đầy đủ tác giả Jame Tobin (1992) ghi Tobin (1992), Jamé Robert Jones (1992) ghi Jones (1992) + Tác giả tổ chức, cá nhân tập thể tác giả Nếu tổ chức, quan có tên viết tắt phổ biến nhiều người biết đến sử dụng tên viết tắt Nếu không ghi đầy đủ tên quan/tổ chức Ví dụ: Ngân hàng Nhà nước NHNN, World Bank WB… - Một số điểm khác biệt luận văn + Chấm câu: Phần trích dẫn phải kết thúc với dấu chấm câu theo văn cảnh mà đoạn trích đặt luận, chấm câu nguyên + Viết hoa viết thường: Nếu câu trích dẫn tích hợp câu chữ tác giả mà khơng phải từ đầu câu chữ chữ thường + Nhấn mạnh: Nếu cần thiết số phần định đoạn trích nhấn mạnh chữ đậm chữ hoa Trong trường hợp cần thêm phần ghi cuối đoạn trích: [bản gốc khơng nhấn mạnh] + Bỏ qua: Việc bỏ qua hai từ số đoạn trích cần ghi thống việc sử dụng dấu ba chấm ngoặc đơn ( ) + Viết lại câu: Đặc biệt nội dung trích dài để tránh việc sử dụng trích dẫn câu chữ q nhiều, ta diễn đạt nội dung đoạn trích thành dạng ngắn tổng hợp nội dung đoạn văn đó; gọi diễn đạt lại Khi sử dụng lại câu chữ nội dung (đoạn văn) với ý tưởng từ công trình tác giả khác cần phải ghi rõ ràng, xác nguồn + Trích dẫn ngơn ngữ nước ngồi: Trích dẫn từ tiếng Pháp, Đức, Ý Tây Ban Nha cần phải giữ nguyên so với ngôn ngữ gốc; việc dịch sang tiếng Anh đưa vào phần thích Trong trường hợp tiếng nước ngồi khác sử dụng dịch tiếng Anh Danh mục tài liệu tham khảo Tất tài liệu trích dẫn viết phải có danh mục tài liệu tham khảo với thông tin chi tiết tài liệu Hạn chế tối đa ghi danh mục tài liệu khơng trích dẫn luận văn Tất tài liệu nước phải viết nguyên văn, không viết theo kiểu phiên âm Những tài liệu viết tiếng ngước ngồi người Việt biết ghi thêm phần tiếng Việt kèm theo tài liệu Tất tài liệu tham khảo danh mục xắp xếp theo nguyên tắc thứ tự vần ABC tên tác giả/chữ tên quan, tổ chức Danh mục tài liệu tham khảo phải phân biệt thành tài liệu Tiếng Việt, tài liệu Tiếng Anh tài liệu Internet Thứ tự xếp tài liệu: Tiếng Việt, Tiếng Anh, Internet Tài liệu tác giả nước chuyển ngữ sang tiếng Việt vào danh mục tài liệu tiếng Việt Tác giả người Việt Nam tài liệu viết tiếng nước ngồi liệt kê danh mục tiếng nước (mặc dù đăng bài, xuất Việt Nam) Không để chức danh tác giả Tài liệu tổ chức thực hiện: ghi tên quan, tổ chức thực hay ban hành, cơng bố Có hai cách viết khác sử dụng: tên đầu đủ cụm từ viết tắt (đối với nhiều người biết), ví dụ: Ngân hàng Nhà nước NHNN, World Bank WB… Định dạng tài liệu tham khảo theo hướng dẫn sau: 6.1 Tài liệu sách công bố, in đăng riêng biệt - Định dạng trình tự: + Tên tác giả tổ chức (Nguyễn Quang Hưng, Ngân hàng Thế giới,…) (dấu phảy) + Năm xuất bản, công bố: 1995, 2003, 2010 (dấu chấm) + Tên sách (in nghiêng), (dấu chấm cuối tên sách) + Lần xuất (chỉ ghi mục xuất lần thứ 1) (dấu chấm) + Nơi xuất (ghi tên thành phố, ghi tên quốc gia): (dấu hai chấm) + Nhà xuất (dấu chấm kết thúc) - Sách tác giả: + Trần Thừa, 1999 Kinh tế học vi mô Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục + Redman, P., 2006 Good essay writing: a social sciences guide 3rd ed London: Open University in assoc with Sage + Tổng cục Thống kê, 2010 Niên giám thống kê 2010 Hà Nội: Nhà xuất Thống kê - Sách tác giả: sử dụng chữ “và” chữ “and” để nối tên tác giả + Hoàng Trọng Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 Thống kê ứng dụng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê - Sách tác giả trở lên: ghi tên tác giả thứ nhất, cụm từ cộng et al cho đồng tác giả, tương tự trích dẫn phần nội dung + Nguyễn Trọng Hoài cộng sự, 2009 Dự báo phân tích liệu Hà Nội: nhà xuất Thống kê + Grace, B et al., 1988 A history of the World Princeton, NJ: Princeton University Press - Sách nhiều tác giả hiệu đính: ghi thêm chữ viết tắt ed (một tác giả) eds (nhiều người hiệu đính) sau tên tác giả Tiếng Việt ghi đầy đủ là: hiệu đính (dấu phẩy) sau tên tác giả + Max Spoor, N Heerink and Q Futian, eds., 2007 Dragons with clay feet? Transition, sustainable land use, and rural environment in China and Vietnam Plymouth: Lexington Books, A Division of Rowman & Littlefield Publishers - Các chương sách hiệu đính: + Tên tác giả, năm chương trích dẫn Tên Chương Trong In: Tên tác giả hiệu đính sách, hiệu đính ed./eds Năm xuất sách Tên sách Nơi xuất Số thứ tự chương (hoặc trang đầu trang cuối chương) + Samson, C, 1970 Problems of information studies in history In: S.Stone, ed 1980 Humanities information research Sheffield: CRUS, PP.44-68 + Smith, J., 1975 A source of information In: W Jones, ed 2000 One hundred and one ways to find information about health Oxford: Oxford University Press Ch.2 + Nguyễn Đức Trí, 2009 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB): Cho vay thời lạm phát Trong: Các tình giảng dạy cao học quản trị kinh doanh Việt Nam: Phát triển tình kinh doanh giảng dạy MBA Việt Nam Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học Kinh tế-Đại học Huế Hồ Chí Minh: Nhà xuất Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trang: 331-345 - Sách dịch sang tiếng Việt Tên tác giả, năm xuất sách gốc Tên sách Dịch từ tiếng (Anh/Pháp,…) Tên người dịch, năm dịch Nơi xuất bản: Nhà xuất 10 + Sterner, T., 2002 Cơng cụ sách cho quản lý tài nguyên môi trường Dịch từ tiếng Anh Người dịch Đặng Minh Phương, 2008 Hồ Chí Minh: Nhà xuất Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh + Pindyck, R.S and Rubinfeld, D L, 1989 Kinh tế học vi mô Dịch từ tiếng Anh Người dịch Nguyễn Ngọc Bích Đồn Văn Thắng, 1994 Hà Nội: Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội + Kant,I, 1785 Fundamental principles of the metaphysis of morals Translated by T.K Abbott., 1988 New York: Prometheus Books + Canetti, E., 2001 The voices of Marrakesh: a record of a visit Translated from German by J.A.Underwood San Francisco: Arion Các sách đăng tải dạng điện tử (Electronic books), tài liệu dạng PDF sở liệu có bảo mật có sẵn internet: theo trình tự sách xuất bản, thêm thông tin sau: [dạng thức] địa mạng [ngày truy cập] + Carlsen, J and Charters, S., eds 2007 Global wine tourism [e-book] Wallingford: CABI Pub Available through: Anglia Ruskin University Library website [Accessed June 2008] + Bank of England, 2008 Inflation Report [pdf] Available at: [Accessed 20 April 2009] 6.2 Bài đăng tạp chí khoa học - Định dạng trình tự: Tên tác giả, năm Tựa đề báo Tên tạp chí, số xuất bản, số thứ tự trang báo + Huỳnh Thanh Điền, 2011 Ảnh hưởng vốn xã hội lãnh đạo doanh nghiệp đến việc tiếp cận quỹ đất phát triển dự án bất động sản Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 251, trang 29-36 + Nguyễn Thị Thu Hiền, 2011 Kế tốn cơng cụ tài chính: Tiếp cận quan điểm hệ thống Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 66, trang 22-27 + Karshenas, M., 2001 Agriculture and economic development in Sub-Saharan Africa and Asia Cambridge Journal of Economic, 25: 315-342 - Bài đăng tin, magazine, có xuất + Định dạng trình tự đăng tạp chí khoa học + Nguyễn Đông Phong, 2011 Vững bước thực sứ mạng tầm nhìn Bản tin Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, số đặc biệt 116, tháng 8-9 10, trang 2-5 + Ghi chú: Tài liệu xuất định nghĩa có giấy phép xuất Các tài liệu hội nghị, hội thảo có in ấn phát hành, khơng có đăng ký xuất khơng nằm nhóm 11 - Các đăng tạp chí tải dạng điện tử (Electronic Journal) sở liệu có bảo mật có sẵn internet: theo trình tự đăng tạp chí in ấn xuất bản, thêm thông tin sau: [dạng thức] [ngày truy cập] + Boughton, J.M., 2002 The Bretton Woods proposal: an in depth look Political Science Quarterly [e-journal] 42 (6) Available at: Blackwell Science Synergy database [Accessed 12 June 2005] + Kipper, D., 2008 Japan’s new dawn, Popular Science and Technology, [online] Available at: [Accessed 22 June 2009] 6.3 Các dạng tài liệu khác Các báo đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo, diễn đàn (seminar, forum), tin, magazine, có xuất bản, ghi theo thứ tự sau: Tên tác giả, năm Tên báo, tên kỷ yếu/tên hội nghị/diễn đàn, số thứ tự trang báo kỷ yếu Địa điểm, thời gian tổ chức Cơ quan tổ chức - Báo cáo hội nghị: + UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 2005 6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005 New York: United Nations - Bài đăng báo cáo hội nghị: + Brown, J., 2005 Evaluating surveys of transparent governance In: UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global forum on reinventing government: towards participatory and transparent governance Seoul, Republic of Korea 24-27 May 2005 New York: United Nations - Các báo, tham luận trình bày hội nghị, hội thảo, diễn đàn (seminar, forum) khơng có xuất bản, ghi theo thứ tự sau: tên tác giả, năm, tên báo, tên hội nghị/hội thảo/diễn đàn Cơ quan tổ chức, địa điểm thời gian tổ chức + Sử Đình Thành, 2011 Phân tích mối quan hệ chi tiêu công tăng trưởng kinh tế Việt Nam Hội thảo khoa học: ổn định kinh tế vĩ mô phát triển kinh tế, trang 17-33 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2011 - Chuyên đề tốt nghiệp đại học, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ + Tên tác giả, năm Tên luận văn Bậc học Tên thức trường + Nguyễn Cao Anh, 2011 Đánh giá hài lòng người lao động doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bến Tre Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh + Trần Thanh Toàn, 2009 Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bình Định trình hội nhập kinh tế quốc tế Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 12 + Lansin, A.O., 1997 Micro-economic models for analyzing policy changes in Dutch arable farming PhD thesis Agricultural University Wageningen - Các giáo trình, giảng, tài liệu học tập: + Các giáo trình tài liệu thức thẩm định sử dụng trường đại học Tài liệu nguồn thường trích dẫn + Võ Văn Nhị, 2009 Bài tập nguyên lý kế toán Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh + Đồn Thị Hồng Vân, 2002 Giáo trình kỹ thuật ngoại thương Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - Các giảng tài liệu tham khảo giảng viên tài liệu phát hành phổ biến để sử dụng nội khơng đưa vào danh mục tài liệu tham khảo Nếu cần phải trích dẫn phải copy phần thơng tin tham khảo tài liệu đó, đưa vào phần phụ lục Trong phần nội dung bài, ghi thơng tin nguồn trích dẫn là: Xem phụ lục số … (đánh số theo thứ tự phụ lục viết) - Các tài liệu lưu hành nội (báo cáo tài chính, báo cáo tổng kết, …): Cung cấp thông tin tài liệu: quan, năm, tên tài liệu, … + Hội đồng chức danh Nhà nước, 2011 Văn pháp quy tài liệu hướng dẫn việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2011 Hà Nội, tháng năm 2011 + Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng quản lý giảng đường thời khóa biểu, 2011 Thời khóa biểu hệ sau đại học (học kỳ đầu-năm 2012) Tháng năm 2011 + Anglia Ruskin University, 2007 Using the Cochrane Library [leaflet] August 2007 ed Cambridge: Anglia Ruskin University 6.4 Các thông tin khác đăng tải internet - Các tài liệu internet có nhiều khác biệt chất lượng mức độ xác Nói chung khơng nên trích dẫn ý tưởng, nội dung, viết mà không rõ địa mạng, tác giả, tổ chức, quan đăng mạng - Định dạng trình tự + Ghi tên tác giả (nếu có), năm (nếu có) Tên tài liệu tham khảo Đường dẫn để tiếp cận tài liệu: + Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2010 Báo cáo kết thực chương trình đào tạo bồi dưỡng 1000 giám đốc cho doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Khóa 1-Khóa 15) [Ngày truy cập: 19 tháng năm 2010] + Võ Đình Phước (2011) Đề xuất cải tiến chương trình tiếng Anh theo hướng lấy người học làm trung tâm, Kỷ yếu hội thảo, [Ngày truy cập: tháng 11 năm 2011] 13 + Anglia Ruskin University Harvard System of Referencing Guide [online] Available at: [Accessed 12 August 2011] 6.5 Các tài liệu đăng hình thức truyền thơng khác: Ngồi hai định dạng tài liệu ấn phẩm (được in) dạng điện tử, có nhiều thơng tin trích dẫn nhiều hình thức truyền thơng khác như: phim ảnh, đĩa CD, băng video, phát thanh, truyền hình Các thơng tin trích dẫn từ định dạng cần ghi rõ định dạng: [Phim], [CD], [VIDEO], [CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH, CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH] Ghi thơng tin tác giả, năm sản xuất, ngày phát thanh, phát hình … thơng tin khác nhằm tăng thêm độ tin cậy thông tin trích dẫn 6.6 Các tài liệu hạn chế tối đa việc sử dụng để trích dẫn Khi sử dụng tài liệu tác giả, tổ chức học thuật, … để tham khảo trích dẫn vào viết, phải hạn chế tối đa tài liệu thiếu thông tin mức độ tin cậy sau đây: Khơng có tên tác giả, khơng có năm xuất (đây hai thơng tin trích dẫn theo hệ thông Harvard), rõ nguồn gốc tài liệu, khơng có địa đường dẫn internet, trích dẫn thứ cấp (trích qua trích dẫn tác giả khác) Những thơng tin trích từ tài liệu có thiếu sót gọi “tài liệu tham khảo đen” Phụ lục (Nếu có) - Phụ lục bao gồm nội dung cần thiết nhằm minh họa bổ trợ cho nội dung luận văn số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh,… Nếu luận văn sử dụng câu trả lời cho câu hỏi câu hỏi mẫu phải đưa vào phần Phụ lục dạng nguyên dùng để điều tra , thăm dò ý kiến; khơng tóm tắt sửa đổi Các tính tốn mẫu trình bày tóm tắt bảng biểu cần nêu Phụ lục luận văn Phụ lục khơng dày phần luận văn - Phụ lục không đánh số trang 14 MỤC LỤC Trang Danh mục ký hiệu viết tắt i Danh mục bảng ii Danh mục hình vẽ iii Danh mục biểu đồ iv MỞ ĐẦU……………………………………………………………… Chương 1: ………… 1.1 …… 1.2 …… Chương 2: ………… 2.1 ……… 2.1.1 …… 2.1.2 … … 2.2 .…… Chương n: …………………………………………………………… KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 15 Mẫu trang bìa luận văn BỘ GIÁ DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HƯU NGHỊ HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Hà Nội – 20 16 Mẫu trang phụ bìa luận văn BỘ GIÁ DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HƯU NGHỊ HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Chuyên ngành: QUẢN LÝ KIN TẾ Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Hà Nội – 20 17 QUY ĐỊNH TĨM TẮT LUẬN VĂN Nội dung Tóm tắt luận văn phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục nội dung luận văn, phải ghi đầy đủ tồn văn kết cấu luận văn Tóm tắt luận văn phải trình bày rõ ràng, mạch lạc, khơng tẩy xóa Tóm tắt luận văn gồm trang bìa (theo mẫu) nội dung trình bày từ lời mở đầu đến kết luận (khơng có bìa phụ, khơng có danh mục, khơng có tài liệu tham khảo) Số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị tóm tắt luận văn phải có số luận văn Cách trình bày Tóm tắt luận văn trình bày nhiều 20 trang in kích cỡ 140mm x 210mm (khổ giấy A5) mặt giấy; sử dụng chữ Times New Roman cỡ 11 hệ soạn thảo Winword tương đương Mật độ chữ bình thường, không nén kéo dãn khoảng cách chữ Chế độ giãn dòng Exactly 17pt Lề trên, lề dưới, lề phải, lề trái 2cm Các bảng biểu trình bày theo chiều ngang khổ giấy đầu bảng lề trái trang 18 Mẫu trang bìa Tóm tắt luận văn BỘ GIÁ DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HƯU NGHỊ HỌ TÊN TÁC GIẢ LUẬN VĂN TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN Chuyên ngành:Quản lý kinh tế Mã số:60 34 04 10 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ……………………… NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: Hà Nội - 20 19 ... hàng thương mại VÍ DỤ:DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 2.1 Nội dung Tình hình cho vay HSSV từ năm 2004 - 2007 Bảng dư nợ cho vay HSSV năm 2007 Bảng tổng hợp cho vay HSSV theo... viên bảo vệ: Kết nghiên cứu luận văn đạt yêu cầu luận văn thạc sĩ Tôi trân trọng đề nghị Ban giám hiệu Trường Đại Học Công nghệ Quản lý hữu nghị cho phép học viên: ……………được bảo vệ luận văn trước... khơng có tiểu mục 2.1.2 Bảng biểu, hình vẽ, phương trình Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ Hình 3.4 có nghĩa hình thứ Chương Mọi bảng biểu, đồ thị lấy từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu Báo cáo chỉnh sửa LV Sau Bảo vệ Văn bản Biểu mẫu, Mẫu Báo cáo chỉnh sửa LV Sau Bảo vệ Văn bản Biểu mẫu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay