DE KT HKI MON TIN HOC LOP 5 BO 2

7 45 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:11

Đây là đề thi soạn cho học sinh học bộ sách Cùng học tin học quyển 1, quyển 2, quyển 3. Đề thi có kèm theo ma trận cụ thể. Đề gồm 2 phần, phần lý thuyết và phần thực hành với tỷ lệ là 37. Người xem có thể thay đổi thứ tự câu, trộn câu, thay đổi đề thực hành để tạo thành đề KT khác. TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 - 2018 Họ tên: Lớp: Điểm Nhận xét giáo viên Lý thuyết: Thực hành: Tổng: Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Thời gian làm bài: 12 phút Đề A: Khoanh tròn vào chữ câu trả lời Câu 1: (0,25 điểm) Chương trình máy tính gì? a Một thiết bị lưu trữ b Một phận gắn bên thân máy tính c Những câu lệnh người viết để điều khiển máy tính d Một trò chơi máy tính Câu 2: (0,25 điểm) Em xếp bước để lưu kết làm việc lần đầu máy tính: a Nháy đúp biểu tượng thư mục cần lưu b Nháy vào hình tam giác đen nhỏ ô Save in chọn biểu tượng đĩa chứa thư mục em cần lưu kết c Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S nháy chuột vào File chọn Save d Gõ tên tệp vào ô File name nháy nút Save Trả lời: Thứ tự bước là: ……………………………………………… Câu 3: (0,25 điểm) Em xếp bước để thực lật, quay hình vẽ: a Chọn kiểu lật quay mà em muốn thực b Dùng công cụ chọn để chọn hình vẽ muốn lật quay c Chọn Image Flip/Rotate… Trả lời: Thứ tự bước là: ……………………………………………… Câu 4: (0,25 điểm) Trong phần mềm Paint, để phun màu cho tranh cơng cụ bình phun màu, em cần sử dụng thao tác chuột nào? a Nháy chuột vùng muốn phun b Nháy đúp chuột vùng muốn phun c Kéo thả chuột vùng muốn phun d Nháy nút phải chuột vùng muốn phun Câu 5: (0,25 điểm) Đâu biểu tượng thư mục? a b c d Câu 6: (0,25 điểm) Các công cụ dùng để xây dựng lâu đài cát phần mềm công cụ ? a Là vật liệu xây dựng gạch, vôi vữa, xi măng, sắt thép,… b Là phương tiện vận chuyển xe ca, xe tải, tàu thủy, toa xe đường sắt,… c Là vật liệu tường thành, nhà, ống khói, cửa sổ Câu 7: (0,25 điểm) Trong phần mềm Cùng học Toán 5, gặp phép toán bên dưới, em muốn quay lại hình Cầu vồng em phải nháy chuột vào nút lệnh nào? a b c d e Câu 8: (0,25 điểm) Trong phần mềm The Monkey Eyes, cần trợ giúp em phải nhấn phím nào? a F2 b F3 c F4 d F5 Câu 9: (0,25 điểm) Chọn phát biểu cách gõ từ soạn thảo: a Các kí tự từ soạn thảo không cần gõ liên tục b Giữa từ soạn thảo gõ nhiều dấu cách để phân biệt c Không nên dừng tay gõ từ soạn thảo Câu 10: (0,5 điểm) Đánh dấu vào phát biểu đúng: a Kí tự đặc biệt tất kí tự có bàn phím b Kí tự đặc biệt kí tự ! @ # & ( ) c Kí tự số kí tự A b C P t v n d Kí tự đặc biệt kí tự nằm hàng phím số bên phải bàn phím Câu 11: (0,25 điểm) Bộ phận máy tính thực lệnh chương trình? a Bộ xử lí b.Đĩa cứng c Màn hình d Chuột máy tính TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 - 2018 Họ tên: Lớp: Điểm Nhận xét giáo viên Lý thuyết: Thực hành: Tổng: Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Thời gian làm bài: 12 phút Đề B: Khoanh tròn vào chữ câu trả lời Câu 1: (0,25 điểm) Bộ phận dùng để hiển thị thông tin máy tính xử lý? a Đĩa cứng b Bộ xử lí c Chuột máy tính d Màn hình Câu 2: (0,25 điểm) Hãy xếp bước để mở tệp lưu máy tính: a Nháy đúp chuột lên biểu tượng tệp cần mở ngăn bên phải cửa sổ My Computer b Nháy đúp chuột lên biểu tượng My Computer c Nháy chuột lên thư mục chứa tệp cần mở ngăn bên trái cửa sổ My Computer Trả lời: Thứ tự bước là: Câu 3: (0,25 điểm) Hãy xếp bước sau theo thứ tự để viết chữ lên hình vẽ: a Nháy chuột vào vị trí muốn viết chữ để làm xuất khung chữ b Gõ chữ vào khung chữ c Chọn công cụ hộp cơng cụ d Nháy chuột bên ngồi khung chữ Trả lời: Thứ tự Câu 4: (0,25 điểm) Trong phần mềm Paint, để hiển thị tranh lưới, em cần phóng to hình vẽ lần? a lần b lần c lần d lần Câu 5: (0,25 điểm) Đâu biểu tượng tệp tin Word? a b c d Câu : (0,25 điểm) Nếu em đưa vào hình nhiều vật liệu, muốn bỏ bớt chúng em phải làm ? a Em phải dùng hết tất vật liệu này, không bỏ vật liệu b Muốn bỏ vật liệu hình, dùng chuột kéo thả vật liệu vào vị trí xơ rỗng phía hình c Muốn xóa vật liệu hình cần nháy đúp chuột lên vật liệu Câu 7: (0,25 điểm) Trong phần mềm Cùng học Toán 5, gặp phép toán bên dưới, em muốn kiểm tra kết em phải nháy chuột vào nút lệnh nào? a b c d e Câu 8: (0,25 điểm) Trong phần mềm The Monkey Eyes, hai tranh lần chơi có điểm khác ? a b c d Câu : (0,5 điểm) Chọn từ thích hợp từ cho bên điền vào chỗ trống để khái niệm đúng: Từ soạn thảo Câu Đoạn văn a …………………………….bao gồm hay nhiều từ thường kết thúc kí tự kết thúc câu dấu chấm (.), dấu hỏi ( ?), dấu chấm than ( !), … b …………………………….bao gồm vài kí tự viết liền chúng viết cách dấu cách Câu 10 : (0,25 điểm) Để xem tệp thư mục có máy tính, em thực thao tác ? a Nháy chuột vào biểu tượng My Computer hình b Nháy nút phải chuột vào biểu tượng My Computer hình chọn Explore danh sách sau c Nháy nút phải chuột vào biểu tượng My Computer hình chọn Manage danh sách sau Câu 11: (0,25 điểm) Đánh dấu vào phát biểu đúng: a Kí tự đặc biệt tất kí tự có bàn phím b Kí tự đặc biệt kí tự ! # & ( ) c Kí tự số kí tự A b C P t v n d Kí tự đặc biệt kí tự nằm hàng phím số bên phải bàn phím TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 – 2018 Phần 2: Thực hành (7 điểm) Thời gian làm bài: 28 phút Câu : (3 điểm) Em sử dụng phần mềm soạn thảo học để gõ thơ theo mẫu sau : Sáng em đến lớp Cũng thấy cô đến Đáp lời “Chào cô ạ!” Cô mỉm cười thật tươi Cơ dạy em tập viết Gió đưa thoảng hương nhài Nắng ghé vào cửa lớp Xem chúng em học Những lời cô giáo giảng Ấm trang thơm tho Yêu thương em ngắm Những điểm mười cô cho Câu 2: (4 điểm) Sử dụng phần mềm Paint để vẽ tranh theo mẫu sau: ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA MƠN TIN HỌC LỚP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Đề A: Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) c c–b–a–d b–c–a Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) c d Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) a b Câu 10 (0,5 điểm) b, d Câu 11 (0,25 điểm) a Đề B: Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) d b–c–a c c c–a–b–d Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) b a Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,5 điểm) c c b a – câu (0,25 điểm) b- từ soạn thảo (0,25 điểm) Câu 10 (0,25 điểm) b Câu 11 (0,25 điểm) d Phần 2: Thực hành (7 điểm) Câu 1: - Gõ xác trình bày theo mẫu, đẹp điểm - Gõ sai - từ trừ 0,5 điểm, sai 10 từ trở lên không cho điểm - Gõ chưa quy trình cách đặt tay chưa đúng, chưa đặt phím cách từ trừ 0,5 điểm cho lỗi Câu 2: - Vẽ tranh theo mẫu, sử dụng thành thạo công cụ để vẽ tranh viết chữ lên hình vẽ: điểm - Vẽ tranh chưa viết chữ lên hình vẽ: điểm - Không thực thao tác lật quay hình vẽ: Trừ 0,5 điểm ... (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) d b–c–a c c c–a–b–d Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) b a Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) Câu (0 ,5 điểm) c c b a – câu (0, 25 điểm) b- từ soạn thảo (0, 25 . .. (0, 25 điểm) c c–b–a–d b–c–a Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) c d Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) Câu (0, 25 điểm) a b Câu 10 (0 ,5 điểm) b, d Câu 11 (0, 25 điểm) a Đề B: Câu (0, 25 . .. điểm) Câu 10 (0, 25 điểm) b Câu 11 (0, 25 điểm) d Phần 2: Thực hành (7 điểm) Câu 1: - Gõ xác trình bày theo mẫu, đẹp điểm - Gõ sai - từ trừ 0 ,5 điểm, sai 10 từ trở lên khơng cho điểm - Gõ chưa quy
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT HKI MON TIN HOC LOP 5 BO 2, DE KT HKI MON TIN HOC LOP 5 BO 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay