DE KT HKI MON TIN HOC LOP 4

6 38 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:05

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 - 2018 Họ tên: Lớp: Điểm Nhận xét giáo viên Lý thuyết: Thực hành: Tổng: Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Thời gian làm bài: 12 phút Đề A: Khoanh tròn vào chữ câu trả lời Câu 1: (0,25 điểm) Các thiết bị lưu trữ thơng tin máy tính gồm có: a Đĩa cứng b Thiết bị nhớ Flash c Đĩa CD d Tất thiết bị Câu 2: (0,75 điểm) Em điền từ xử lí, thơng tin vào, thơng tin vào chỗ trống thích hợp: a…………………………… b…………… c…………………… Câu 3: (0,25 điểm) Hãy xếp bước sau cho thứ tự thực chép màu hình ngơi vào hình trăng khuyết: a Nháy chuột vào hình ngơi b Chọn cơng cụ tơ màu c Nháy chuột vào hình trăng khuyết d Nháy chuột chọn công cụ để chép màu Trả lời: Thứ tự xếp là: ………………………………………… Câu 4: (0,25 điểm) Nếu em muốn vẽ hình vng cơng cụ hình chữ nhật, em cần nhấn giữ phím kéo thả chuột: a Phím Alt b Phím Shift c Phím Ctrl d Phím Caps lock Câu 5: (0,25 điểm) Trong phần mềm Mario, để đến luyện tập hình bên dưới, em cần chọn khung tranh số mấy? a b c d Câu 6: (0,25 điểm) Trong phần mềm Mario, mục File sử dụng để: a Chọn lệnh khỏi chương trình b Chọn luyện tập gõ c Nhập thông tin người luyện tập Câu 7: (0,25 điểm) Khu rừng nhiệt đới phần mềm Khám phá rừng nhiệt đới có tầng sinh thái? a b c d Câu 8: (0,25 điểm) Trong phần mềm trò chơi Golf, chuẩn bị đánh bóng, người chơi cần phải ý đến điều gì? a Cần đánh thật mạnh để bóng xa b Cần đánh nhẹ để bóng từ từ c Tùy thuộc vào thực tế bóng xa gần lỗ điều kiện sân để đánh bóng hợp lí Câu 9: (0,25 điểm) Khi em gõ văn phần mềm Word, phím Shift sử dụng để: a Xuống dòng b Gõ chữ hoa kí tự phím c Gõ dấu cách hai từ Câu 10: (0,25 điểm) Trong phần mềm Cùng học Toán 4, gặp phép toán bên dưới, em muốn chuyển sang tốn khác em phải nháy chuột vào nút lệnh nào? a b c d e TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 - 2018 Họ tên: Lớp: Điểm Nhận xét giáo viên Lý thuyết: Thực hành: Tổng: Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Thời gian làm bài: 12 phút Đề B: Khoanh tròn vào chữ câu trả lời Câu 1: (0,25 điểm) Các chương trình thơng tin quan trọng máy tính thường lưu đâu? a Đĩa cứng b Đĩa CD c Thiết bị nhớ flash d Tất sai Câu 2: (0,75 điểm) Em ghép hình ảnh cột bên trái với tác dụng cột bên phải cho thích hợp: Hiển thị thông tin a Nhập thông tin vào b Xử lí thơng tin c Phương án ghép là: ……………………………………………………………… Câu 3: (0,25 điểm) Hãy xếp bước theo thứ tự để ghép bóng thành tranh hình đây: a Nháy chuột vào biểu tượng suốt b Dùng công cụ để chọn bóng to c Nhấn phím Ctrl kéo thả phần chọn tới bóng nhỏ Trả lời: Thứ tự xếp là:…………………………………………………… Câu 4: (0,25 điểm) Nếu em muốn vẽ hình tròn cơng cụ hình e-líp, em cần nhấn giữ phím kéo thả chuột: a Phím Alt b Phím Ctrl c Phím Shift d Phím Caps lock Câu 5: (0,25 điểm) Em cần thực điều trò chơi Khám phá rừng nhiệt đới? a Đưa vật rừng vào vị trí để vui đón ánh sáng mặt trời b Đưa vật rừng vào vị trí để ngủ qua đêm trước trời sáng c Đưa vật vào vị trí rừng trước trời sáng Câu 6: (0,25 điểm) Trong phần mềm Mario, để đến luyện tập hình bên dưới, em cần chọn khung tranh số mấy? a b c d Câu 7: (0,25 điểm) Trong phần mềm Mario, mục Lessons sử dụng để: a Nhập thông tin người luyện tập b Chọn luyện tập gõ c Chọn lệnh thoát khỏi chương trình Câu 8: (0,25 điểm) Phần mềm Golf cho phép người chơi? a Chỉ cho phép người chơi b Cho phép hai người chơi, hai người đánh bóng vào lỗ c Cho phép từ đến người chơi Câu 9: (0,25 điểm) Hãy khoanh vào câu câu đây: a Từ gồm nhiều chữ b Các từ cách dấu cách c Các từ đơn giản gồm bốn chữ trở lên Câu 10: (0,25 điểm) Trong phần mềm Cùng học Toán 4, gặp phép toán bên dưới, em muốn trợ giúp em phải nháy chuột vào nút lệnh nào? a b c d e TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - Phần 2: Thực hành (7 điểm) KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 28 phút Câu 1: (3 điểm) Em sử dụng phần mềm soạn thảo văn Word để gõ nội dung sau: Dong song mac ao Dong song moi dieu lam Nang len mac ao lua dao thuot tha Trua ve troi rong bao la Ao xanh song mac nhu la moi may Chieu thu tho than ang may Cai len mau ao hay hay rang vang Rem theu truoc nguc vang trang Tren nen nhung tim tram ngan len Khuya roi song mac ao den Nep rung buoi lang yen doi bo Câu 2: (4 điểm) Sử dụng công cụ học, em vẽ tranh theo mẫu đây, sau tơ màu theo trí tưởng tượng ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA MƠN TIN HỌC LỚP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Đề A: Câu (0,25 điểm) Câu (0,75 điểm) a – thông tin vào (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) d b – xử lí (0,25 điểm) d–a–b-c Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) b b Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) c c b Câu 10 (0,25 điểm) e Đề B: Câu (0,25 điểm) Câu (0,75 điểm) Câu (0,25 điểm) a b – (0,25 điểm) c – thông tin (0,25 điểm) a a – (0,25 điểm) c - (0,25 điểm) b–a–c Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) c b Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) b c Câu 10 (0,25 điểm) d c a Phần 2: Thực hành (7 điểm) Câu 1: - Gõ xác trình bày theo mẫu, đẹp điểm - Gõ sai - từ trừ 0,5 điểm, sai 10 từ trở lên không cho điểm - Gõ chưa quy trình cách đặt tay chưa đúng, chưa đặt phím cách từ trừ 0,5 điểm cho lỗi Câu 2: - Vẽ tranh theo mẫu, sử dụng thành thạo công cụ Hình chữ nhật, cơng cụ Hình e-líp để vẽ tranh: điểm - Tơ màu hài hòa, tranh đẹp: điểm ... hình ảnh cột bên trái với tác dụng cột bên phải cho thích hợp: Hiển thị thơng tin a Nhập thông tin vào b Xử lí thơng tin c Phương án ghép là: ……………………………………………………………… Câu 3: (0,25 điểm) Hãy xếp... Khuya roi song mac ao den Nep rung buoi lang yen doi bo Câu 2: (4 điểm) Sử dụng công cụ học, em vẽ tranh theo mẫu đây, sau tơ màu theo trí tưởng tượng ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA MƠN TIN HỌC LỚP HỌC KÌ... Toán 4, gặp phép toán bên dưới, em muốn trợ giúp em phải nháy chuột vào nút lệnh nào? a b c d e TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - Phần 2: Thực hành (7 điểm) KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT HKI MON TIN HOC LOP 4, DE KT HKI MON TIN HOC LOP 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay