Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa XII của đảng viên (16 mẫu bài)

68 2,772 4
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:04

Bài thu hoạch Nghị Trung Ương khóa XII Mẫu 16: ĐẢNG BỘ TP … ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ THCS … *** …., ngày … tháng 01 năm 2018 BÀI THU HOẠCH Học tập, quán triệt Nghị Trung ương khóa XII Họ tên: Chức vụ đảng: Đảng viên Sinh hoạt tại: Chi trường THCS……… Ngày 06/01/2018, Hội trường Trường …………, tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị Trung ương khóa XII Thành ủy thành phố …… tổ chức Qua học tập, quán triệt, nhận thức rõ nội dung nghị Tôi xin sâu làm rõ thực trạng, điểm mới, giải pháp Nghị số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới; liên hệ với trách nhiệm thân Cụ thể sau: Sau 25 năm thực Nghị Trung ương khoá VII chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước, cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân đạt kết to lớn, góp phần quan trọng vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Hệ thống sách, pháp luật ngày hoàn thiện Mạng lưới sở y tế phát triển rộng khắp Đội ngũ thầy thuốc cán bộ, nhân viên y tế phát triển số lượng chất lượng Ngân sách nhà nước nguồn lực xã hội đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân ngày tăng Ứng dụng công nghệ thông tin bước đẩy mạnh Y tế dự phòng tăng cường, ngăn chặn bệnh dịch nguy hiểm Năng lực chất lượng khám, chữa bệnh nâng lên, tiếp cận hầu hết kỹ thuật tiên tiến giới Các số sức khỏe, tuổi thọ bình quân cải thiện Việt Nam tổ chức quốc tế đánh giá điểm sáng thực Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Liên hợp quốc Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân nhiều hạn chế, bất cập như: Chất lượng mơi trường sống, làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hoá tinh thần nhiều nơi chưa trọng, bảo đảm Hệ thống tổ chức y tế thiếu ổn định, hoạt động chưa thực hiệu quả, đặc biệt y tế dự phòng, y tế sở chăm sóc sức khỏe ban đầu Chất lượng dịch vụ, tuyến chưa đáp ứng yêu cầu Quản lý nhà nước y tế tư nhân, cung ứng thuốc, thiết bị y tế nhiều yếu Cơng tác bảo đảm vệ sinh an tồn thực phẩm, vệ sinh mơi trường nhiều hạn chế Chênh lệch số sức khỏe vùng, miền lớn Số năm sống khỏe chưa tăng tương ứng so với tuổi thọ Những hạn chế nêu số nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: - Năng lực tổ chức thực nghị Đảng, pháp luật Nhà nước hạn chế Nhận thức vai trò, vị trí cơng tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân có nơi, có lúc chưa đầy đủ, sâu sắc; chưa coi công tác trụ cột phát triển nhanh, bền vững đất nước - Trong nhận thức hành động, chưa thực coi y tế sở, y tế dự phòng gốc, Trình độ phát triển kinh tế nước ta thấp Nguồn lực tài chưa đáp ứng yêu cầu - Việc đổi đơn vị nghiệp cơng lập chậm, nhiều lúng túng, chưa có đạo tập trung liệt Cơ chế, sách bảo hiểm y tế, giá dịch vụ, tổ chức, biên chế thiếu đồng - Tác động mặt trái chế thị trường, cạnh tranh thiếu bình đẳng; có chênh lệch lớn thu nhập sở y tế công lập với tư nhân, phận sở Công tác giáo dục y đức nhiều nơi bị buông lỏng Quan điểm đạo đảng: (1) Sức khỏe vốn quý người dân xã hội Bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nghĩa vụ, trách nhiệm người dân, hệ thống trị tồn xã hội, đòi hỏi tham gia tích cực cấp ủy, quyền, Mặt trận Tổ quốc đồn thể, ngành, ngành Y tế nòng cốt (2) Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân đầu tư cho phát triển Nhà nước ưu tiên đầu tư ngân sách có chế, sách huy động, sử dụng hiệu nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân (3) Phát triển y học Việt Nam khoa học, dân tộc đại chúng Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu hội nhập theo phương châm phòng bệnh chữa bệnh; y tế dự phòng then chốt, y tế sở tảng; y tế chuyên sâu đồng cân y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học đại, quân y dân y Phát triển dược liệu, công nghiệp dược thiết bị y tế (4) Hướng tới thực bao phủ chăm sóc sức khỏe bảo hiểm y tế toàn dân; người dân quản lý, chăm sóc sức khỏe (5) Nghề y nghề đặc biệt Nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn y đức; cần tuyển chọn, đào tạo, sử dụng đãi ngộ đặc biệt Giải pháp: Một là, tăng cường lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước, phát huy tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể trị - xã hội tồn xã hội bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân - Cấp ủy, quyền cấp tập trung lãnh đạo, đạo công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, coi nhiệm vụ trị quan trọng hàng đầu - Phát huy mạnh mẽ vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể cộng đồng công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân Hai là, nâng cao sức khỏe nhân dân - Tập trung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, đề cao trách nhiệm hệ thống trị, tồn xã hội người dân; xây dựng tổ chức thực đồng đề án, chương trình nâng cao sức khỏe tầm vóc người Việt Nam Quan tâm điều kiện để người dân bảo vệ, nâng cao sức khỏe, đặc biệt vùng nông thôn, miền núi, hải đảo - Khuyến nghị, phổ biến chế độ dinh dưỡng, phần ăn phù hợp cho nhóm đối tượng, nguồn nguyên liệu, vị người Việt Khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm - Đổi giáo dục thể chất, tâm lý, tăng số môn tập luyện tự chọn nhà trường, kết hợp chặt chẽ với tập luyện nhà trường Phát huy hiệu thiết chế, đẩy mạnh hoạt động văn hoá, thể thao Tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, vệ sinh; xoá bỏ tập tục lạc hậu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Ba là, nâng cao lực phòng, chống dịch bệnh gắn với đổi y tế sở - Bảo đảm an ninh y tế, tăng cường nâng cao hiệu công tác phòng, chống dịch bệnh, khơng để dịch bệnh lớn xảy Ứng phó kịp thời với tình khẩn cấp Tăng nguồn lực nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, bệnh lao, bệnh sốt rét Tăng số vắcxin chương trình tiêm chủng mở rộng phù hợp với khả ngân sách - Phát triển y học gia đình Đẩy mạnh kết hợp quân - dân y, y tế vùng biên giới, hải đảo Kết nối y tế sở với phòng khám tư nhân, phòng chẩn trị đơng y Đổi mạnh mẽ chế phương thức hoạt động y tế cấp xã để thực vai trò tuyến đầu phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe Thiết lập hệ thống sổ sức khỏe điện tử đến người dân - Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, đặc biệt khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật, người bị ảnh hưởng hậu chiến tranh đối tượng ưu tiên Bốn là, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khắc phục tình trạng tải bệnh viện - Phát triển hệ thống khám, chữa bệnh, phục hồi chức hoàn chỉnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bên cạnh hệ thống bệnh viện thuộc lực lượng vũ trang; tăng cường phối hợp quân - dân y - Thực lộ trình thơng tuyến khám, chữa bệnh; lộ trình liên thông, công nhận kết xét nghiệm, sở khám, chữa bệnh gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ có sách khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ tuyến - Tập trung đẩy nhanh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin từ quản lý bệnh viện, giám định bảo hiểm y tế, bệnh án điện tử tới chẩn đoán, xét nghiệm, khám, chữa bệnh từ xa Phát huy mạnh y tế lực lượng vũ trang; triển khai mơ hình tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện nơi để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh cho người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo Năm là, đẩy mạnh phát triển ngành Dược thiết bị y tế - Bảo đảm thuốc đủ số lượng, tốt chất lượng, giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu phòng, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khuyến khích sử dụng thuốc sản xuất nước Tăng cường đấu thầu tập trung, giảm giá thuốc, thiết bị, hoá chất, vật tư y tế, bảo đảm cơng khai, minh bạch Hồn thiện chế đầu tư, mua sắm kiểm soát chặt chẽ chất lượng, chống thất thốt, lãng phí Quản lý chặt chẽ nhập thuốc - Nâng cao lực nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế, tham gia ngày sâu vào chuỗi giá trị dược phẩm khu vực giới - Đẩy mạnh nghiên cứu, kiểm nghiệm, chứng minh tác dụng phương thức chẩn trị, điều trị không dùng thuốc, thuốc, vị thuốc y học cổ truyền Có sách đặc thù phát triển dược liệu, dược liệu quý Đẩy mạnh phòng, chống bn lậu, sản xuất kinh doanh thuốc, thực phẩm chức giả, chất lượng Sáu là, phát triển nhân lực khoa học - cơng nghệ y tế - Đổi bản, tồn diện công tác đào tạo nhân lực y tế, đáp ứng yêu cầu y đức chuyên môn điều kiện chủ động, tích cực hội nhập quốc tế Khẩn trương hoàn thiện quy định pháp luật triển khai khung cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia đào tạo nhân lực y tế, phát huy trách nhiệm, vai trò bệnh viện đào tạo, phát triển bệnh viện đại học - Nâng cao lực nghiên cứu khoa học - công nghệ y tế, dược, y sinh học Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật tiên tiến, phát triển đội ngũ cán chuyên ngành thiết bị y tế Có chế giao trách nhiệm, tơn vinh bệnh viện, viện nghiên cứu, bác sĩ, nhà khoa học tham gia đào tạo nhân lực y tế - Thực đãi ngộ xứng đáng cán y tế Xác định bậc lương khởi điểm phù hợp với thời gian đào tạo Có sách đủ mạnh để khuyến khích người có trình độ chuyên môn làm việc y tế sở, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo lĩnh vực y tế dự phòng, pháp y, tâm thần, lao, phong - Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cho cán y tế Xử lý nghiêm hành vi vi phạm Bẩy là, đổi hệ thống quản lý cung cấp dịch vụ y tế - Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu hội nhập quốc tế Bảo đảm đạo thống xuyên suốt chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành từ Trung ương tới địa phương phạm vi nước, đồng thời bảo đảm lãnh đạo, đạo cấp ủy, quyền địa phương - Tiếp tục xếp trung tâm, đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng cấp tỉnh Trung ương, hình thành hệ thống trung tâm kiểm soát dịch bệnh đồng tất cấp kết nối với mạng lưới kiểm soát bệnh tật giới - Về bản, (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an), quan ngang không chủ quản bệnh viện; Bộ Y tế chủ quản số bệnh viện đầu ngành Tám là, đổi mạnh mẽ tài y tế - Tăng cường đầu tư đẩy mạnh trình cấu lại ngân sách nhà nước lĩnh vực y tế để có nguồn lực triển khai tồn diện cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, đối tượng sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng miền núi, biên giới, hải đảo - Ưu tiên bố trí ngân sách, bảo đảm tốc độ tăng chi cho y tế cao tốc độ tăng chi ngân sách nhà nước Tập trung ngân sách nhà nước cho y tế dự phòng, y tế sở, bệnh viện vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, lĩnh vực phong, lao, tâm thần ; dành 30% ngân sách y tế cho công tác y tế dự phòng - Tăng thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hố có hại cho sức khỏe đồ uống có cồn, có ga, thuốc để hạn chế tiêu dùng Thực nguyên tắc y tế công cộng ngân sách nhà nước bảo đảm chủ yếu Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế người dân chi trả - Ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho dịch vụ mức bản; người sử dụng dịch vụ chi trả cho phần vượt mức Có chế giá dịch vụ chế đồng chi trả phù hợp nhằm khuyến khích người dân khám, chữa bệnh tuyến sở y tế tuyến tập trung cung cấp dịch vụ mà tuyến chưa bảo đảm - Đổi mạnh mẽ công tác quản lý tổ chức hoạt động đơn vị nghiệp y tế công lập Đẩy mạnh thực quyền tự chủ nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức máy, nhân tài gắn với trách nhiệm giải trình, cơng khai, minh bạch - Tăng cường quản lý nhà nước, xây dựng thực giải pháp đồng nhằm phòng, chống, ngăn chặn chấm dứt tình trạng lợi dụng chủ trương xã hội hố để lạm dụng nguồn lực cơng phục vụ "nhóm lợi ích", tạo bất bình đẳng tiếp cận dịch vụ y tế - Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế Nâng cao hiệu quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo Chín là, chủ động, tích cực hội nhập nâng cao hiệu hợp tác quốc tế - Tăng cường hợp tác chủ động hội nhập, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo tài nước, tổ chức quốc tế Chủ động đàm phán thực có hiệu hiệp định hợp tác song phương đa phương y tế Tăng cường quảng bá, đưa y dược cổ truyền Việt Nam giới - Hài hoà hố thủ tục, quy trình với ASEAN giới y tế Tăng cường xây dựng áp dụng chuẩn mực y tế nước theo hướng cập nhật với giới khu vực Phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững Liên hợp quốc sức khoẻ; hoàn thành trước thời hạn số mục tiêu * Liên hệ thân Bản thân làm việc môi trường giáo dục, tích cực rèn luyện, học tập nâng cao kiến thức chun mơn, nghiệp vụ Nhanh chóng nắm bắt cơng việc, tham mưu đề xuất nhiều biện pháp nhằm thực tốt nhiệm vụ giao Xây dựng kế hoạch năm trình Ban giám hiệu phê duyệt, có nhiệm vụ tuyên truyền chăm sóc bảo vệ sức khỏe giáo viên, học sinh nhân dân, tham mưu xây dựng, tổ chức chỗ, có tuyên truyền chăm sóc bảo vệ sức khỏe Đề xuất nhiều biện pháp để triển khai thực kế hoạch nhiệm vụ, tuyên truyền chăm sóc sức khỏe học sinh Luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống,trình độ cơng tác luyện tập thể thao để nâng cao sức khỏe đáp ứng u cầu nhiệm vụ cơng tác văn phòng nhà trường Người viết thu hoạch Mẫu 15: BÀI THU HOẠCH KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG KHÓA XII - - Họ tên cán bộ, đảng viên, giáo viên: ………………… - Sinh hoạt chi ( đảng bộ): Trường Tiểu học ……… - Đơn vị công tác: Trường Tiểu học …………………… Sau tiếp thu nội dung Nghị Trung ương khóa XII, thân nhận thức số nội dung sau đây: 1- Những vấn đề bản, vấn đề Nghị Trung ương khóa XII Đảng mà thân nhận thức sâu sắc - Qua học tập Nghị trung ương khóa 12 thân nhận thức sâu sắc nội dung bàn vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị 18-NQ/TW - Đây vấn đề lớn, quan trọng khó, phức tạp nhạy cảm, liên quan đến vấn đề lý luận phương thức lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân; đổi hệ thống trị đồng với đổi kinh tế; quan hệ nhà nước, thị trường xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm cán bộ, cơng chức, viên chức người lao động - Việc đổi tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập cần thiết, có ý nghĩa trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước nhanh bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể tính ưu việt chế độ ta Với tình hình nay, hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác tổ chức phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Tuy nhiên, tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, mối quan hệ số quan, tổ chức chưa thật rõ, chồng chéo, trùng lắp - Việc phân công, phân cấp, phân quyền ngành, cấp quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ đồng bộ; tình trạng bao biện, làm thay bỏ sót nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác cấp uỷ cấp tỉnh, cấp uỷ cấp huyện chưa cụ thể hoá đầy đủ; thiếu quy định khung quy chế làm việc cấp uỷ cấp - Năng lực quản lý, điều hành hiệu lực, hiệu hoạt động số quan nhà nước Trung ương địa phương hạn chế Sự phối hợp cấp, ngành, địa phương có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ 2- Liên hệ với việc thực nhiệm vụ trị địa phương, quan, đơn vị thân Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân dân vấn đề cấp thiết mà Nghị nêu Cần xác định rõ trách nhiệm vận mệnh Đảng, dân tộc ta trình đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh 3- Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực Nghị Trung ương khóa XII gắn với thực Nghị Đại hội chi bộ, đảng cấp Đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên đấu tranh với biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Xây dựng chế, sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, có phẩm chất uy tín, đủ lực, ngang tầm nhiệm vụ tình hình 4- Những vấn đề cần đề xuất - kiến nghị với Trung ương, Tỉnh huyện - Không ……… , ngày …… tháng 01 năm 2018 Người viết thu hoạch Mẫu 14: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BÀI THU HOẠCH Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Họ tên: ………………………… Chức vụ: Bí thư Đồn TNCS Hồ Chí Minh ………… Đơn vị công tác: …………………………………… Sau học tập, quán triệt nghiên cứu Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Tôi xây dựng kế hoạch thực với nội dung cụ thể sau: Về nhận thức thân * Ý nghĩa, tầm quan trọng Nghị - Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn bối cảnh kinh tế- xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tồn diện hầu hết lĩnh vực Văn hóa Xã hội có nhiều tiến bộ; tổ chức tốt kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; bảo đảm an sinh phúc lợi xã hội, chế độ sách với người có cơng, người nghèo, thiên tai bão lũ xảy Ban chấp hành Trung ương xác định mục tiêu năm 2018 cần tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội phúc lợi xã hội - Bốn nghị mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ ban hành sách quan trọng Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng đất nước, vừa bản, vừa cấp bách cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm mà nghị Đại hội XII Đảng đề - Hội nghị Trung ương khóa XII thảo luận định ban hành nghị quyết, kết luận quan trọng Trong có Nghị quyết: Nghị số 18-NQ/TW số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị số 19-NQ/TW tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập; Nghị số 20-NQ/TW tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới; Nghị số 21-NQ/TW cơng tác dân số tình hình * Nội dung Nghị - Nghị số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu + Nghị số 18-NQ/TW có mục tiêu tổng quát: Tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng chưa kịp thời Trên sở thành tựu, hạn chế nguyên nhân, Nghị đề mục tiêu, giải pháp cụ thể, hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, mặt trận đoàn thể cấp Trung ương đến địa phương; Trên sở đó, tồn hệ thống trị phải chủ động, tích cực, gương mẫu vào liệt, coi nhiệm vụ bản, quan trọng, cấp bách, đặt tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi hệ thống trị đồng với đổi kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trước yêu cầu Thực nghiêm túc nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo xây dựng quản lý tổ chức máy, biên chế hệ thống trị; phát huy đầy đủ, đắn vai trò lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mơ hình tổ chức tổng thể hệ thống trị nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể giai đoạn mới; Rà soát, quy định chặt chẽ biên chế, số lượng cán bộ, cơng chức, viên chức Rà sốt, xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên tổ chức theo nguyên tắc tổ chức đảm nhiệm nhiều việc; Tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý cấp với cấp dưới, Trung ương địa phương Tiến hành tổng kết việc thi tuyển, bổ nhiệm, sử dụng, đánh giá thực chế độ, sách đãi ngộ phù hợp Tăng cường phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra Đảng với tra Nhà nước, giám sát Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội, quan dân cử 2- Liên hệ việc thực nhiệm vụ trị địa phương, quan, đơn vị cá nhân Trong thời gian qua, cấp ủy quyền địa phương quan tâm việc xếp tổ chức máy hệ thống trị, đưa nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên quan đến cơng tác xếp, bố trí, trọng dụng cán có tài vào công việc phù hợp với sở trường, nhiệm vụ Kịp thời tổ chức tra, kiểm tra cán vi phạm trình thực nhiệm vụ Tuy nhiên, việc bố trí xếp cán địa phương có nể nang, xếp cơng việc trái nghề, trái chun mơn xảy Việc bố trí biên chế chưa phù hợp số ngành, đoàn thể dẫn đến chất lượng hoạt động công việc chưa cao Đối với thân lãnh đạo thời gian qua quan tâm tham mưu cho cấp ủy thực tốt việc xây dựng đề án vị trí việc làm phù hợp với điều kiện thực tế; quan phân công công việc phù hợp với lực sở trường cán bộ; thường xuyên nhắc nhở kiểm tra uốn nắn cán có biểu lệch lạc 3- Đề xuất, kiến nghị biện pháp thực ngành, địa phương, đơn vị trách nhiệm vụ cụ thể cá nhân - Tiếp tục xếp lại tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bình qn, đặc quyền, đặc lợi; cơng khai chế độ, sách cán bộ, cán lãnh đạo, quản lý cấp để nhân dân giám sát - Tăng cường giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên đấu tranh với biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống - Xây dựng chế, sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, có phẩm chất uy tín, đủ lực, ngang tầm nhiệm vụ tình hình - Thường xuyên kiểm tra, giám sát quan, tổ chức, cá nhân thực nhiệm vụ Xử lý nghiêm cán vi phạm quy định tổ chức Đảng, quyền, nhà nước pháp luật Đối với thân thời gian tới cần xác định trách nhiệm nhiệm vụ mình, ln phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao; Ln học tập đổi theo đường lối sách Đảng Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơng nghệ vào cơng tác, góp phần tích cực vào nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; tự học trau dồi kiến thức kĩ nghiệp vụ chuyên môn Nghiên cứu văn bản, tham mưu cấp ủy bố trí xếp máy, cán theo thẩm quyền, quy trình theo quy định Người viết thu hoạch ………………………… MẪU 4: ĐẢNG BỘ CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Tho, ngày 04 tháng 12 năm 2017 BÀI THU HOẠCH Kết học tập, quán triệt Nghị Hội nghị Trung ương (khóa XII) Đảng Họ tên:………………………………… Đơn vị công tác: .… Thực đạo Cấp ủy Chi việc viết thu hoạch sau học tập, quán triệt Nghị Hội nghị Trung ương (khoá XII) Đảng, thân rút số nội dung sau: NHỮNG NỘI DUNG NHẬN THỨC SÂU SẮC NHẤT Sau học tập Nghị trung ương khóa XII Đảng, thân nhận thức vấn đề từ chuyên đề học tập rút số vấn đề từ Nghị thực tiễn thân trình thực thi nhiệm vụ thân, cụ thể sau: Nghị TW6 khóa XII Đảng gồm Nghị quyết: - Nghị 18-NQ/TW: Đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị - Nghị 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị nghiệp công lập - Nghị 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Nghị 21-NQ/TW: Cơng tác dân số tình hình Qua học tập Nghị trung ương khóa 12 thân nhận thức sâu sắc đồng ý với nội dung hội nghị đưa ra, nhiên thân quan tâm sâu sắc nội dung bàn vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị 18-NQ/TW Đây vấn đề lớn, quan trọng khó, phức tạp nhạy cảm, có liên quan đến vấn đề phương thức lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân Đổi hệ thống trị phải đồng với đổi kinh tế; quan hệ nhà nước, thị trường xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm cán bộ, công chức, viên chức người lao động Việc đổi tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập cần thiết, có ý nghĩa trị, kinh tế, văn hố, xã hội nhân văn sâu sắc, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước nhanh bền vững Nghị đặt yêu cầu hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội phải đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác tổ chức phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, mối quan hệ số quan, tổ chức chưa thật rõ, chồng chéo, trùng lắp Việc phân công, phân cấp, phân quyền ngành, cấp quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ đồng bộ; tình trạng bao biện, làm thay bỏ sót nhiệm vụ Trong dự thảo Chương trình hành động cấp ủy thực nghị Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa XII gồm nội dung: - Tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập - Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Cơng tác dân số tình hình - Tình hình kinh tế-xã hội tài chính-ngân sách năm 2017; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dự tốn tài chính-ngân sách năm 2018 Đây nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết cần thiết nước nói chung cấp ủy nói riêng Tơi hồn tồn trí với nội dung dự thảo trên, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống, tuổi thọ đảm bảo việc làm cho nhân dân nước Theo tôi, trước giải pháp mà hội nghị đưa cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ, quyền cấp Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc đến sống nhân dân, đặc biệt vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ phần đóng góp vào thực thành công mà nội dung hội nghị đưa LIÊN HỆ BẢN THÂN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỀ XUẤT Là cán , ý thức quan tâm đến vấn đề mà nghị Đại hội XII đề ra; đặc biệt nội dung liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân dân, người thân cán vấn đề cấp thiết mà Nghị nêu Xác định rõ trách nhiệm vận mệnh Đảng, dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa đại hóa đất nước hành động cụ thể: Cần xác định trách nhiệm nhiệm vụ mình, ln phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao; Luôn học tập đổi theo đường lối sách Đảng Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơng nghệ vào cơng tác, góp phần tích cực vào nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; tự học trau dồi kiến thức kĩ nghiệp vụ chun mơn - Chấp hành tốt sách, pháp luật, chủ trương Đảng công tác dân số tình hình mới, nâng cao sức khoẻ Tích cực vận động gia đình, người thân chấp hành sách, pháp luật - Chấp hành việc phân cơng, điều động công tác xếp tổ chức, máy theo nội dung Nghị 18-NQ/TW MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT - Đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; kiên đấu tranh với biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống - Xây dựng chế, sách phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược, có phẩm chất uy tín, đủ lực, ngang tầm nhiệm vụ tình hình Tiếp tục xếp lại tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chống bình qn, đặc quyền, đặc lợi; cơng khai chế độ, sách cán bộ, cán lãnh đạo, quản lý cấp để nhân dân giám sát - Thực tốt Nghị số 39-NQ/TW Bộ Chính trị khóa XI “Tinh giản biên chế, cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kết luận số 24-KL/TW Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác quy hoạch, luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm tiếp theo”; Kết luận số 64-KL/TW Ban Chấp hành Trung ương khoá XI “Một số vấn đề tiếp tục đổi hệ thống trị từ Trung ương đến sở” NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH MẪU 3: BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNGKHÓA XII Họ tên: ……………………………… Chức vụ Đảng: Không Chi bộ: Trường THCS…………… Sau học tập Nghị trung ương khóa XII Đảng, thân tơi nhận thức vấn đề từ chuyên đề học tập rút số vấn đề từ Nghị thực tiễn thân trình thực thi nhiệm vụ thân, cụ thể sau: Nghị TW6 khóa XII Đảng gồm Nghị quyết: - Nghị 18-NQ/TW: Đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị - Nghị 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức lại đơn vị nghiệp công lập - Nghị 20-NQ/TW: Cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Nghị 21-NQ/TW: Cơng tác dân số tình hình Qua học tập Nghị trung ương khóa 12 thân nhận thức sâu sắc đồng ý với nội dung hội nghị đưa ra, nhiên thân quan tâm sâu sắc nội dung bàn vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị 18-NQ/TW Đây vấn đề lớn, quan trọng khó, phức tạp nhạy cảm, liên quan đến vấn đề lý luận phương thức lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân; đổi hệ thống trị đồng với đổi kinh tế; quan hệ nhà nước, thị trường xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm cán bộ, công chức, viên chức người lao động Việc đổi tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập cần thiết, có ý nghĩa trị, kinh tế, văn hố, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước nhanh bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể tính ưu việt chế độ ta Theo đó, với tình hình nay, hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác tổ chức phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, mối quan hệ số quan, tổ chức chưa thật rõ, chồng chéo, trùng lắp Việc phân công, phân cấp, phân quyền ngành, cấp quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ đồng bộ; tình trạng bao biện, làm thay bỏ sót nhiệm vụ Trong dự thảo Chương trình hành động cấp ủy thực nghị Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa XII gồm nội dung: - Tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập - Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Cơng tác dân số tình hình - Tình hình kinh tế-xã hội tài chính-ngân sách năm 2017; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội dự tốn tài chính-ngân sách năm 2018 Đây nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết cần thiết nước nói chung cấp ủy nói riêng Tơi hồn tồn trí với nội dung dự thảo trên, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống, tuổi thọ đảm bảo việc làm cho nhân dân nước Theo tôi, trước giải pháp mà hội nghị đưa cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ, quyền cấp Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc đến sống nhân dân, đặc biệt vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ phần đóng góp vào thực thành công mà nội dung hội nghị đưa Là giáo viên, ý thức quan tâm đến vấn đề mà nghị 18-NQ/TW hội nghị Trung ương khóa 12 đề Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân, giáo viên học sinh vấn đề cấp thiết mà Nghị nêu Bên cạnh đó, tơi cần xác định rõ trách nhiệm vận mệnh Đảng, dân tộc ta trình đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu hành động cụ thể: - Bản thân đảng viên, giáo viên luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh; - Cần xác định trách nhiệm nhiệm vụ mình, ln phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; - Chấp hành tốt chủ trương, sách đảng pháp luật Nhà nước, vận động gia đình người thân thực tốt quy định địa phương nơi cư trú, thực tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, ln giữ gìn đồn kết nội bộ, tiếp thu lắng nghe ý kiến đóng góp đồng chí đơn vị; - Nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơng nghệ vào cơng tác giảng dạy, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội; tự học trau dồi kiến thức kĩ nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ góp phần nâng cao lực phẩm chất nhà giáo; - Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu cao cơng tác Ln khơng ngừng học hỏi để thích ứng với thay đổi, nhiệt tình với cơng đổi giáo dục Biết định hướng phát triển học sinh theo mục tiêu giáo dục đảm bảo tự học sinh hoạt động nhận thức, gương cho học sinh noi theo NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH MẪU 2: BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG KHÓA XII DÀNH CHO GIÁO VIÊN THCS Họ tên: Chức vụ Đảng: Chi bộ: Trường THCS Qua học tập Nghị trung ương khóa 12 thân nhận thức sâu sắc đồng ý với nội dung hội nghị đưa ra, nhiên thân quan tâm sâu sắc nội dung bàn vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Nghị 18-NQ/TW Đây vấn đề lớn, quan trọng khó, phức tạp nhạy cảm, liên quan đến vấn đề lý luận phương thức lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước quyền làm chủ nhân dân; đổi hệ thống trị đồng với đổi kinh tế; quan hệ nhà nước, thị trường xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm cán bộ, công chức, viên chức người lao động Việc đổi tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập cần thiết, có ý nghĩa trị, kinh tế, văn hố, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần vào nghiệp phát triển đất nước nhanh bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thể tính ưu việt chế độ ta Theo đó, với tình hình nay, hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đồn thể trị - xã hội đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác tổ chức phân định, điều chỉnh hợp lý hơn, bước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, tổ chức máy hệ thống trị cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức máy, mối quan hệ số quan, tổ chức chưa thật rõ, chồng chéo, trùng lắp Việc phân công, phân cấp, phân quyền ngành, cấp quan, tổ chức chưa hợp lý, mạnh mẽ đồng bộ; tình trạng bao biện, làm thay bỏ sót nhiệm vụ Trong dự thảo Chương trình hành động cấp ủy thực nghị Hội nghị lần thứ BCH TW Đảng khóa XII gồm nội dung: - Tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập - Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình - Cơng tác dân số tình hình - Tình hình kinh tế-xã hội tài chính-ngân sách năm 2017; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tếxã hội dự tốn tài chính-ngân sách năm 2018 Đây nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết cần thiết nước nói chung cấp ủy nói riêng Tơi hồn tồn trí với nội dung dự thảo trên, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống, tuổi thọ đảm bảo việc làm cho nhân dân nước Theo tôi, trước giải pháp mà hội nghị đưa cần tập trung nhiệm vụ giải pháp là: Tăng cường lãnh đạo, đạo cấp uỷ, quyền cấp Cấp lãnh đạo cần quan tâm sâu sắc đến sống nhân dân, đặc biệt vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để họ phần đóng góp vào thực thành công mà nội dung hội nghị đưa Là giáo viên, ý thức quan tâm đến vấn đề mà nghị 18-NQ/TW hội nghị Trung ương khóa 12 đề Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng quần chúng nhân, giáo viên học sinh vấn đề cấp thiết mà Nghị nêu Bên cạnh đó, tơi cần xác định rõ trách nhiệm vận mệnh Đảng, dân tộc ta trình đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu hành động cụ thể: - Bản thân đảng viên, giáo viên luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh; - Cần xác định trách nhiệm nhiệm vụ mình, ln phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao; - Chấp hành tốt chủ trương, sách đảng pháp luật Nhà nước, vận động gia đình người thân thực tốt quy định địa phương nơi cư trú, thực tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, ln giữ gìn đồn kết nội bộ, tiếp thu lắng nghe ý kiến đóng góp đồng chí đơn vị; - Nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơng nghệ vào cơng tác giảng dạy, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xã hội; tự học trau dồi kiến thức kĩ nghiệp vụ chuyên môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ góp phần nâng cao lực phẩm chất nhà giáo; - Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự lớp bồi dưỡng chuyên môn để đạt hiệu cao cơng tác Ln khơng ngừng học hỏi để thích ứng với thay đổi, nhiệt tình với cơng đổi giáo dục Biết định hướng phát triển học sinh theo mục tiêu giáo dục đảm bảo tự học sinh hoạt động nhận thức, gương cho học sinh noi theo NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH MẪU 1: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG BỘ ……… CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC … , ngày ….tháng …năm 201 BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNGKHÓA XII HỌ VÀ TÊN: CHỨC VỤ: Giáo viên CHI BỘ: Trường TH Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII kế hoạch Tỉnh ủy, Huyện ủy, thân nhận thức vấn đề từ nội dung học tập sau: Bản thân có kế hoạch, chương trình hành động tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thối tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống, thực có hiệu nhiệm vụ trị giải vấn đề xúc, cộm ngành, địa phương, quan, đơn vị Nghị Hội nghị Trung ương 6, khóa XII Đảng, gồm Nghị quyết: • Nghị số 19-NQ/TW tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập • Nghị số 18-NQ/TW số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu Bản thân truyền đạt nội dung Nghị Trong đó, khẳng định: Đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đạt kết bước đầu quan trọng Tích cực triển khai chủ trương Đảng đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đạt kết bước đầu quan trọng Hệ thống đơn vị nghiệp cơng lập với đơng đảo đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà giáo dục nhà văn hóa có đóng góp to lớn nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; góp phần thực mục tiêu giảm nghèo bền vững, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới, nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm bền vững mơi trường, cơng xã hội hồn thành mục tiêu Thiên niên kỷ 2- Trách nhiệm cá nhân thực Nghị (liên hệ với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ giao, đề công việc cần làm để thực tốt Nghị Trung ương kế hoạch Tỉnh ủy, Huyện ủy (Đảng ủy) Về tư tưởng trị: Ln giữ vững quan điểm, lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Ln chấp hành nghiêm chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, đồng thời vận động gia đình người thân thực tốt qui định địa phương nơi cư trú Nghiêm túc học tập nghiên cứu chuyên đề gương đạo đức Hồ Chí Minh Phẩm chất đạo đức lối sống: Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực Ln giữ gìn đồn kết khu dân cư Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng người dân để có đề xuất kịp thời với lãnh đạo quan 3- Đề xuất, kiến nghị: Để tổ chức, thực tốt nội dung Hội nghị Trung ương 6, khóa XII Đảng, chi thời gian tới, xin đề xuất số nhiệm vụ giải pháp sau: Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Trung ương yêu cầu phải đổi từ nhận thức tư duy, mục tiêu đào tạo, hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục đào tạo, nội dung phương pháp dạy học đến chế vận hành, chế quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên, cán quản lý, sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm thực đổi toàn hệ thống giáo dục, bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giáo dục đại học, đào tạo nghề Đây vấn đề lớn lao, hệ trọng phức tạp, nhiều ý kiến khác nhau, cần phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, bàn bạc cách thấu đáo, cẩn trọng, tạo thống cao để ban hành Nghị vào thời gian thích hợp Trước mắt, cần tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương Nghị Trung ương khoá VIII, Kết luận Hội nghị Trung ương khoá IX kết luận, định Bộ Chính trị, đạo triển khai thực thật tốt Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo từ đến năm 2020 theo Kết luận Hội nghị lần Khuyến khích, tạo điều kiện để sinh viên, nghiên cứu sinh sau đào tạo nước nước làm việc Đồng thời, phải vận dụng đắn chế thị trường để đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; chế, sách; xây dựng thực nhiệm vụ khoa học công nghệ lớn Nhà nước Tăng cường phát huy tiềm lực khoa học quốc gia; phát triển thị trường khoa học cơng nghệ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thu hút nguồn lực chuyên gia người Việt Nam định cư nước người nước tham gia dự án khoa học - công nghệ Việt Nam Với truyền thống, chất tốt đẹp Đảng, nhân dân, cán bộ, cơng chức, viên chức đồng tình, nhiệt tình ủng hộ, định thực thắng lợi Nghị Hội nghị Trung ương 6, khóa XII Đảng, tạo bước chuyển biến công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày sạch, vững mạnh, thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH, hội nhập phát triển toàn diện đất nước với mục tiêu chung “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”./ Người viết thu hoạch ... tập Nghị hội nghị Trung ương khóa XII, thân nhận thức sâu sắc vấn đề cốt lõi Nghị sau: Nhận thức sâu sắc cá nhân Nghị Trung ương Hội nghị Trung ương khóa XII thơng qua 03 Nghị quyết, gồm: Nghị. .. tiếp thu nội dung Nghị Trung ương khóa XII, thân nhận thức số nội dung sau đây: 1- Những vấn đề bản, vấn đề Nghị Trung ương khóa XII Đảng mà thân nhận thức sâu sắc - Qua học tập Nghị trung ương khóa. .. trường Người viết thu hoạch Mẫu 15: BÀI THU HOẠCH KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG KHÓA XII - - Họ tên cán bộ, đảng viên, giáo viên: ………………… - Sinh hoạt chi ( đảng bộ): Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa XII của đảng viên (16 mẫu bài), Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 6 khóa XII của đảng viên (16 mẫu bài)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay