DE KT HKI MON TIN HOC LOP 3

6 59 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 10:02

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 - 2018 Họ tên: Lớp: Điểm Nhận xét giáo viên Lý thuyết: Thực hành: Tổng: Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Thời gian làm bài: 12 phút Đề A: Khoanh tròn vào chữ câu trả lời Câu 1: (0,25 điểm) Khi em nghe mẹ em hát ru em bé, em nhận thông tin dạng nào? a Âm b Hình ảnh c Văn Câu 2: (0,25 điểm) Phát biểu sai phát biểu đây: a Có nhiểu loại máy tính khác b Máy tính làm việc chậm chạp thiếu xác c Em chơi trò chơi máy tính d Máy tính giúp em học tiếng Anh , học vẽ, làm toán Câu 3: (1 điểm) Em điền vào chỗ trống tên thành phần máy tính để bàn: ………………… ………………… ………………… ………………… Câu 4: (0,25 điểm) Có thao tác sử dụng chuột máy tính? a b c d Câu 5: (0,25 điểm) Trong trò chơi Dots, để tô cạnh nối điểm bất kì, em thực thao tác đây? a Nháy chuột b Nháy đúp chuột c Nháy nút phải chuột Câu 6: (0,25 điểm) Trong phần mềm Mario, để luyện gõ phím hàng sở, em cần chọn tập nào? a Lessons Home Row Only c Lessons Add Bottom Row b Lessons Add Top Row d Lessons Add Number Câu 7: (0,25 điểm) Để gõ dòng chữ đây, em cần sử dụng hàng phím nào? zxcv cvbn bnm a Hàng phím sở c Hàng phím b Hàng phím d Hàng phím số Câu 8: (0,25 điểm) Để tô màu, em chọn công cụ đây: a, b, c, d, Câu : (0,25 điểm) Để vẽ mẫu đây, em xếp bước cho bên theo thứ tự : Chọn màu vẽ, nét vẽ Chọn công cụ Vẽ đoạn thẳng nối với để hình chữ nhật Trả lời : Thứ tự : ………………………………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 - 2018 Họ tên: Lớp: Điểm Nhận xét giáo viên Lý thuyết: Thực hành: Tổng: Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Thời gian làm bài: 12 phút Đề B: Khoanh tròn vào chữ câu trả lời Câu 1: (0,25 điểm) Truyện tranh cho em thơng tin dạng: a Hình ảnh b Âm c Hình ảnh văn d Âm văn Câu 2: (1 điểm) Em điền vào chỗ trống tên thành phần máy tính để bàn: ………………… ………………… ………………… ………………… Câu 3: (0,25 điểm) Phát biểu sai phát biểu đây: a Máy tính giúp em học vẽ, làm tốn b Máy tính giúp em liên lạc với bạn bè c Có nhiều loại máy tính khác d Em khơng thể chơi trò chơi máy tính Câu 4: (0,25 điểm) Trong khu vực bàn phím máy tính có hàng phím? a b c d Câu 5: (0,25 điểm) Trong trò chơi Sticks, em nháy chuột trỏ có hình dạng que biến mất? a Con trỏ chuột có dạng c Con trỏ chuột có dạng b Con trỏ chuột có dạng d Con trỏ chuột có dạng Câu 6: (0,25 điểm) Trong phần mềm Mario, để luyện gõ phím hàng phím số, em cần chọn tập nào? a Lessons Home Row Only c Lessons Add Bottom Row b Lessons Add Top Row d Lessons Add Number Câu 7: (0,25 điểm) Em chọn công cụ hộp công cụ để vẽ đoạn thẳng : a, b, c, d, Câu 8: (0,25 điểm) Để gõ dòng chữ đây, em cần sử dụng hàng phím nào? qwert uiop rtyu erty tyui a Hàng phím sở c Hàng phím b Hàng phím d Hàng phím số Câu : (0,25 điểm) Để vẽ mẫu đây, em xếp bước cho bên theo thứ tự : Chọn màu vẽ, nét vẽ Chọn công cụ Vẽ đoạn thẳng nối với để hình tam giác Trả lời : Thứ tự : ………………………………………………………… TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THỦY - - Phần 2: Thực hành (7 điểm) KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 28 phút Câu 1: (3 điểm) Em sử dụng phần mềm soạn thảo văn Word để gõ nội dung sau: hom la chu nhat 17 thang 12 nam 2017 mot tuan co mot thang thuong co 30 hoac 31 canh buom la canh buom vang bay tu gian muop bay sang gian bau the roi chang biet bay dau chi tham tham mot mau troi xanh Câu 2: (4 điểm) Sử dụng công cụ học, em vẽ tranh thuyền buồm theo gợi ý Sau vẽ xong, em tô màu cho cánh buồm thành màu đỏ, thân thuyền màu xanh ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA MÔN TIN HỌC LỚP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018 Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Đề A: Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (1 điểm) a b thân máy (0,25 điểm) Màn hình (0,25 điểm) Bàn phím (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) b a Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) c d Đề B: Câu (0,25 điểm) Câu (1 điểm) Chuột (0,25 điểm) a 2–1-3 c thân máy (0,25 điểm) Màn hình (0,25 điểm) Bàn phím (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) d c b Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) Câu (0,25 điểm) b c Chuột (0,25 điểm) d 2–1-3 Phần 2: Thực hành (7 điểm) Câu 1: - Gõ xác trình bày theo mẫu, đẹp điểm - Gõ sai - từ trừ 0,5 điểm, sai 10 từ trở lên khơng cho điểm - Gõ chưa quy trình cách đặt tay chưa đúng, chưa đặt phím cách từ trừ 0,5 điểm cho lỗi Câu 2: - Vẽ tranh theo mẫu, sử dụng thành thạo công cụ đường thẳng để vẽ tranh: điểm - Tơ màu hài hòa, tranh đẹp: điểm ... - - KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 - 2018 Họ tên: Lớp: Điểm Nhận xét giáo viên Lý thuyết: Thực hành: Tổng: Phần 1: Lý thuyết (3 điểm) Thời gian làm bài: 12 phút... tranh cho em thơng tin dạng: a Hình ảnh b Âm c Hình ảnh văn d Âm văn Câu 2: (1 điểm) Em điền vào chỗ trống tên thành phần máy tính để bàn: ………………… ………………… ………………… ………………… Câu 3: (0,25 điểm) Phát... - - Phần 2: Thực hành (7 điểm) KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MƠN TIN HỌC - LỚP Năm học: 2017 – 2018 Thời gian làm bài: 28 phút Câu 1: (3 điểm) Em sử dụng phần mềm soạn thảo văn Word để gõ nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KT HKI MON TIN HOC LOP 3, DE KT HKI MON TIN HOC LOP 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay