Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện sơn động, tỉnh bắc giang

54 39 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:49

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNBẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu23.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu24.Phương pháp nghiên cứu35.Kết cấu đề tài báo cáo thực tập3Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG41.1.Khái quát chung về UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang41.1.1. Vị trí, chức năng của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang41.1.1.1. Vị trí41.1.1.2. Chức năng51.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang51.1.3. Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Sơn Động101.2. Khái quát Phòng Nội vụ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang111.2.1.Thông tin chung về Phòng Nội vụ huyện Sơn Động , tỉnh Bắc Giang111.2.2. Vị trí, chức năng của phòng Nội vụ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang111.2.3.Nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nội vụ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang121.2.4. Sơ đồ bộ máy tổ chức phòng Nội vụ15Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG172.1. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang172.1.1. Một số khái niệm cơ bản172.1.1.1. Khái niệm cán bộ, công chức172.1.1.2. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng182.1.2. Vai trò của đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức182.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức.202.1.3.1. Các nhân tố chủ quan202.1.3.2. Các nhân tố khách quan212.1.4.Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang212.1.4.1. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức212.1.4.2. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang232.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang242.2.1. Sự cần thiết của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động, tỉnh bắc Giang242.2.2. Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang252.2.2.1. Số lượng cán bộ công chức của UBND huyện Sơn Động252.2.3. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang292.2.3.1.Thực trạng công tác xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động292.2.3.2. Thực trạng công tác xác định nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động302.2.4. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang312.2.4.1. Thực trạng về nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC312.2.4.2. Thực trạng nguồn đào tạo, bồi dưỡng CB, CC322.2.4.3. Phương pháp và loại hình đào tạo, bồi dưỡng CB, CC332.2.4.4. Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CB, CC342.2.5. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang342.2.5.1. Những ưu điểm343.1.2. Những hạn chế353.1.3. Nguyên nhân35Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG373.1. Mục tiêu, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động373.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang383.2.1. Ða dạng hoá các hình thức, phương pháp đào tạo và bồi dưỡng CB, CC383.2.2. Xây dựng nguồn kinh phí cho đào tạo và bồi dưỡng CB, CC393.2.3. Tăng cường đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và bồi dưỡng CB, CC403.2.4. Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC423.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang423.3.1. Đối với UBND huyện Sơn Động423.3.2. Đối với cán bộ, công chức tại UBND huyện Sơn Động433.3.3 . Đối với Phòng Nội vụ huyện Sơn Động44KẾT LUẬN45DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO46 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, em tích lũy kiến thức quản lí nhà nước Điều tạo điều kiện cho em có kiến thức tảng để áp dụng vào thực tiễn Đây thực hội tốt mà nhà trường thầy, giúp sinh viên có dịp tiếp xúc với thực tế, công việc quan, đơn vị để nâng cao hiểu biết, bước đầu rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ Trong trình thực tập em nhận nhiều giúp đỡ, bảo tận tình thầy giáo trường đặc biệt thầy cô giáo khoa Hành học Với lòng cảm ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy cô trường nói chung khoa Hành học nói riêng Đặc biệt để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp này, nỗ lực cố gắng học hỏi thân, em nhận quan tâm giúp đỡ tận tình thầy: Trương Quốc Việt – Phó Trưởng Khoa Hành học- Trường ĐH Nội Vụ Hà Nội, quan tâm giúp đỡ Ban lãnh đạo UBND huyện Sơn Động, cán bộ, công chức phòng Nội Vụ người hướng dẫn trực tiếp anh Nguyễn Tiến Dũng- Phó trưởng phòng Nội Vụ tạo điều kiện thuận lợi để em thực tập quan, giúp đỡ em hoàn thành tốt tập Báo cáo thực tập tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót, nên em mong nhận đóng góp bảo thầy để em vững bước chuyên môn sau Em xin chân thành cảm ơn! Sơn Động,ngày 17 tháng năm 2017 Sinh viên Bùi Văn Nam MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài báo cáo thực tập Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG 1.1 Khái quát chung UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 1.1.1 Vị trí, chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang .4 1.1.1.1 Vị trí .4 1.1.1.2 Chức .5 1.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 1.1.3 Cơ cấu tổ chức UBND huyện Sơn Động 10 1.2 Khái quát Phòng Nội vụ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang .11 1.2.1.Thơng tin chung Phòng Nội vụ huyện Sơn Động , tỉnh Bắc Giang 11 1.2.2 Vị trí, chức phòng Nội vụ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 11 1.2.3.Nhiệm vụ, quyền hạn phòng Nội vụ huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 12 1.2.4 Sơ đờ máy tổ chức phòng Nội vụ .15 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG .17 2.1 Cơ sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 17 2.1.1 Một số khái niệm 17 2.1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức .17 2.1.1.2 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng 18 2.1.2 Vai trò đào tạo bời dưỡng cán bộ, cơng chức .18 2.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 20 2.1.3.1 Các nhân tố chủ quan 20 2.1.3.2 Các nhân tố khách quan 21 2.1.4.Quy trình đào tạo, bời dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 21 2.1.4.1 Quy trình đào tạo, bời dưỡng cán bộ, công chức 21 2.1.4.2 Quy trình đào tạo, bời dưỡng cán bộ, cơng chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 23 2.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 24 2.2.1 Sự cần thiết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh bắc Giang 24 2.2.2 Tình hình đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 25 2.2.2.1 Số lượng cán công chức UBND huyện Sơn Động 25 2.2.3 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 29 2.2.3.1.Thực trạng công tác xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động 29 2.2.3.2 Thực trạng công tác xác định nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động 30 2.2.4 Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB, CC UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 31 2.2.4.1 Thực trạng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC .31 2.2.4.2 Thực trạng nguồn đào tạo, bồi dưỡng CB, CC .32 2.2.4.3 Phương pháp loại hình đào tạo, bồi dưỡng CB, CC 33 2.2.4.4 Nguồn kinh phí đào tạo, bời dưỡng CB, CC 34 2.2.5 Đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 34 2.2.5.1 Những ưu điểm .34 3.1.2 Những hạn chế 35 3.1.3 Nguyên nhân 35 Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG 37 3.1 Mục tiêu, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động 37 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 38 3.2.1 Ða dạng hố hình thức, phương pháp đào tạo bồi dưỡng CB, CC 38 3.2.2 Xây dựng nguồn kinh phí cho đào tạo bời dưỡng CB, CC 39 3.2.3 Tăng cường đánh giá hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng CB, CC 40 3.2.4 Hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC 42 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 42 3.3.1 Đối với UBND huyện Sơn Động 42 3.3.2 Đối với cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động 43 3.3.3 Đối với Phòng Nội vụ huyện Sơn Động 44 KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .46 BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG VIẾT TẮT UBND HĐND CVP CB, CC KHCN ĐT, BD CNH-HĐH Ủy ban Nhân dân Hội đồng Nhân dân Chánh Văn phòng Cán bộ, cơng chức Khoa học cơng nghệ Đào tạo, bời dưỡng Cơng nghiệp hóa – đại hóa PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong thời kỳ đổi mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế toàn đội ngũ CB, CC máy hành nhà nước tạo thành ng̀n lực lớn phục vụ cho q trình tổ chức hoạt động nhà nước Vì đội ngũ CB, CC người thay mặt nhân dân điều hành hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội Do vậy, nói chất lượng đội ngũ cán bộ, cơng chức có ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước Muốn không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng u cầu thời kỳ cơng tác đào tạo, bồi dưỡng thiếu Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng định tới chất lượng cán bộ, công chức Đặc biệt bối cảnh nay, với phát triển vũ bão KHCN đòi hỏi nhân lực máy nhà nước phải nâng cao lực trí tuệ quản lý, lực điều hành xử lý công việc thực tiễn Do hoạt động cơng tác đào tạo, bời dưỡng đội ngũ CB, CC đặt cấp thiết Ngay từ nhà nước độc lập, Đảng nhà nước ta quan tâm đặt công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC vào vị trí có tầm quan trọng có ý nghĩa định Đó yêu cầu cấp thiết cơng đổi tồn diện đất nước Đào tạo bồi dưỡng hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi mơi trường cạnh tranh Do tổ chức, công tác đào tạo bồi dưỡng cần phải thực cách có tổ chức có kế hoạch Trong năm qua, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC Đảng Nhà nước ta coi trọng, xem nhiệm vụ quan trọng nên mang lại thành tựu đáng kể Nhưng bên cạnh đó, q trình tổ chức thực gặp khơng khó khăn, vướng mắc dẫn đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chưa cao Nhận thức rõ tầm quan trọng công tác đào tạo, bời dưỡng CB, CC Trong q trình thực tập, công việc thực tế làm ý thức tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC em chọn đề tài “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang” làm đề tài viết báo cáo thực tập Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu -Mục tiêu Nhằm tìm hiểu đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang Vận dụng kiến thức học vào nghiên cứu thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Nghiên cứu vấn đề nhằm làm rõ mặt tích cực hạn chế chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức địa bàn huyện để từ đưa ý kiến, giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện; phát huy mặt tích cực khắc phục mặt hạn chế - Nhiệm vụ Để đạt mục tiêu nghiên cứu, đề tài phải đạt số nhiệm vụ sau: Một là, sở lý luận công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức làm sở để đánh giá thực trạng đưa số giải pháp phù hợp mặt lý luận Hai là, khảo sát đánh giá thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, làm rõ ưu điểm, hạn chế nguyên nhân Ba là, sở lý luận kết khảo sát đánh giá thực trạng đề tài đề mục tiêu, giải pháp, khuyến nghị với bên liên quan thực giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng Đề tài tập chung nghiên cứu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động Tổng hợp tình hình thực tiễn để cung cấp thơng tin, xác cho việc đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức địa bàn huyện - Phạm vi - Về không gian : Các quan chuyên môn thuộc huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang - Về thời gian : Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức định kỳ hàng năm địa bàn huyện Sơn Động - Về nội dung : Đề tài tập chung nghiên cứu thực trạng giải pháp công tác đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ, công chức địa bàn huyện Sơn Động Phương pháp nghiên cứu Để làm cho rõ nội dung đề tài, trình thực báo cáo em sử dụng số phương pháp sau: - Phương pháp thu thập xử lí thơng tin, phương pháp nhằm thu thập thông tin quan trọng cho báo cáo, loại bỏ thông tin thừa, tránh thu thập nhiều gây nhiễm loạn thông tin - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, quan sát, khảo sát thực tế - Phương pháp tổng hợp, phân tích nhằm làm rõ vấn đề đề cập báo cáo, giúp người đọc hiểu nội dung mà muốn truyền tải Kết cấu đề tài báo cáo thực tập Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, báo cáo gờm chương chính: Chương 1: Giới thiệu tổng quan UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Chương 3: Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG 1.1 Khái quát chung UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 1.1.1 Vị trí, chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 1.1.1.1 Vị trí Sơn Động huyện vùng cao tỉnh Bắc Giang, cách trung tâm tỉnh lỵ 80km phía Đơng Bắc; diện tích tự nhiên 844,32 km2 (chiếm 22% diện tích tồn tỉnh) Phía Bắc giáp với huyện Lộc Bình, Đình Lập tỉnh Lạng Sơn; phía Đơng phía Nam giáp huyện Ba Chẽ, Hồnh Bờ thị xã ng Bí, tỉnh Quảng Ninh; phía Tây giáp huyện Lục Nam, Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang Tồn huyện có 21 xã thị trấn với 178 thơn, bản, khu phố; có 22/23 xã, thị trấn với 170 thơn có điện lưới Quốc gia Dân số  7,3 vạn người 12 dân tộc chung sống ( dân tộc thiểu số chiếm 47,2 %) UBND huyện Sơn Động có trụ sở đóng địa bàn trung tâm thị trấn An Châu Địa chỉ: Khu 1, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Số điện thoại: 02403.886.136; Email: sondong_vt@bacgiang.gov.vn Với vị trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, đạo hoạt động công tác quản lý nhà nước xã thị trấn thuộc huyện Đồng thời tạo điều kiện dễ dàng cho quan, đơn vị tổ chức cá nhân báo cáo trình hoạt động với lãnh đạo huyện; quan đơn vị nơi khác đến liên hệ công tác 1.1.1.2 Chức - UBND HĐND bầu quan chấp hành HĐND, quan hành Nhà nước địa phương, chịu trách nhiệm trước HĐND cấp quan Nhà nước cấp - UBND chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, luật, văn quan nhà nước cấp nghị HĐND cấp nhằm bảo đảm thực chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh thực sách khác địa bàn - UBND thực chức quản lý Nhà nước địa phương, góp phần đảm bảo đạo, quản lý thống máy hành Nhà nước từ Trung ương tới sở 1.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang a Trong lĩnh vực kinh tế: - Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành, phát triển đô thị nông thôn phạm vi quản lý; xây dựng quy hoạch dài hạn hàng năm phát triển kinh tế - xã hội huyện trình HĐND thơng qua, phê duyệt - Tham gia với bộ, ngành trung ương việc phân vùng kinh tế, xây dựng chương trình, dự án tỉnh, bộ, ngành trung ương, tổ chức kiểm tra việc thực nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án giao - Lập dự toán thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện, lập dự toán thu chi ngân sách địa phương, lập phương án phân bổ dự tốn ngân sách cấp trình HĐND cấp định; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trường hợp cần thiết; toán ngân sách địa phương trình HĐND cấp xem xét theo quy định pháp luật - Chỉ đạo, kiểm tra quan Thuế quan Nhà nước giao nhiệm vụ thu ngân sách địa phương theo quy định pháp luật trình lên Chủ tịch duyệt Nhờ vậy, công tác đào tạo thực cách quy củ hơn, hiệu cao 3.1.2 Những hạn chế - Cán bộ, công chức cấp xã ít, chức danh 01 – 02 người nên gặp khó khăn việc cử đào tạo, bời dưỡng - Nội dung giảng dạy chưa nắm bắt kiến thức mới, thông tin mới, nội dung đào tạo nội dung đào tạo chưa đờng - Đào tạo, bồi dưỡng CB, CC chưa đồng số lượng, chất lượng cấu Các nhóm đối tượng CB, CC mặt mặt khác chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định - Nội dung ĐT, BD thiếu cân đối việc trang bị kỹ với chuyên môn nghiệp vụ; số lĩnh vực chưa sâu, nhiều lý thuyết, kiến thức thực tiễn; chưa quan tâm đào tạo kiến thức chuyên ngành, lĩnh vực 3.1.3 Nguyên nhân - Việc cử học nhiều mang tính chấp hành quy định mà không xét đến lực thực tế tình hình cụ thể bố trí cơng việc Ủy ban - Nguồn chi cho công tác đào tạo, bời dưỡng CB, CC thấp ngân sách nhà nước cấp xuống tiền dự án - Người lao động sau tham gia khóa học thường trở làm công việc cũ, làm động lực học người lao động - Nội dung đào tạo, bời dưỡng thiếu cân đối việc trang bị kỹ với chuyên môn nghiệp vụ; số lĩnh vực chưa sâu, nặng lý thuyết, kiến thức thực tiễn; chưa quan tâm nhiều đến đào tạo kiến thức quản lý chuyên ngành, lĩnh vực; việc mở lớp bời dưỡng theo chun đề có phần hạn chế TIỂU KẾT: Nhìn chung, chất lượng đội ngũ CB,CC UBND huyện Sơn Động đáp ứng yêu cầu đề Quản lý Nhà nước Tuy nhiên ta thấy trình độ CB, CC chưa đờng tờn hạn chế yếu công tác quản lý thực tế… đào tạo, bồi dưỡng 35 lãnh đạo địa phương quan tâm đặt lên hàng đầu yếu tố hàng đầu để nâng cao chất lượng quản lý Cán công chức đóng vai trò định đến hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Hiểu tầm quan trọng Nhà nước ta đặc biệt trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cho CB, CC nhằm không ngừng nâng cao lực quản lý để thực tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước Trong năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC có chuyển biến tích cực mặt, quy mô mở rộng, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đổi theo hướng trọng bồi dưỡng kỹ giải cơng việc, góp phần nâng cao trình độ, kỹ giải cơng việc cán bộ, công chức Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức lựa chọn tập trung vào số lĩnh vực trọng điểm phục vụ định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện, công đổi công vụ đổi đất nước Những thành tựu đạt công tác ĐT, BD năm vừa qua bước tiến dài đáng ghi nhận Tuy nhiên tờn mặt hạn chế định cần xem xét khắc phục thời gian tới Chương 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG 3.1 Mục tiêu, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động 36 Trang bị kiến thức theo tiêu chuẩn chức ngạch, loại công chức; đảm bảo cho công chức hành trang bị kỹ năng, nghiệp vụ theo yêu cầu công vụ, trang bị kiến thức văn hóa cơng sở, đạo đức cơng vụ ĐT, BD trước đề bạt, bổ nhiệm ĐT, BD cán bộ, lãnh đạo, quản lý đương chức, đảm bảo cho CB, CC bồi dưỡng trang bị kỹ lãnh đạo, quản lý, điều hành, phân phối xử lý vấn đề có tính chất liên ngành Góp phần xây dựng đội ngũ CB, CC chuyên nghiệp có đủ lực xây dựng hành tiên tiến, đại Xây dựng đội ngũ CB, CC chuyên nghiệp có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, thành thạo chun mơn, nghiệp vụ, có lực quản lý, điều hành thực thi công vụ, đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Đất nước Cụ thể: Trong giai đoạn tới, UBND huyện Sơn Động chủ trương hồn thiện cơng tác ĐT, BD cho CB, CC với mục tiêu sau: - ĐT, BD cho CB, CC đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trị, trì phát huy mặt mạnh, đảm bảo thực tốt nhiệm vụ - Lập báo cáo quy hoạch phát triển lâu dài Ủy ban theo đạo quan quản lý nhà nước cấp - Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý việc ban hành văn Quy phạm pháp luật Như vậy, dựa định hướng, mục tiêu, giải pháp thực Ủy ban, phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực năm 2015 sau: Bảng 6: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động năm 2016 TT Nội dung đào tạo Hình thức đào tạo Học lớp quản lý nhà nước Đào tạo 37 Số người 17 Học bời dưỡng trị Học trường quy Học thạc sĩ Học lớp chuyên môn, nghiệp vụ Nâng cao kiến thức, hiểu biết Bồi dưỡng 21 Đào tạo 11 Đào tạo Bối dưỡng 23 Hội nghị, hội thảo 30 (Nguồn : Phòng Nội Vụ) - ĐTBD trang bị kỹ nghiệp vụ cho công chức chức nghạch - Tổ chức ĐT, BD CB, CC năm 2016: cử 17 CB, CC đào tạo lớp quản lý nhà nước; 21 CB, CC bời dưỡng trị; cử 11 CB, CC đào tạo trường đại học, cao đẳng ; cử 08 cán đào tạo thạc sĩ; 23 CB, CC bồi dưỡng lớp chuyên môn nghiệp vụ 30 chuyên viên tham dự hội nghị, hội thảo để nâng cao kiến thức, mở rộng hiểu biết Hình thức đào tạo, bời dưỡng: - Đối với CC, viên chức ngạch chuyên viên chuyên viên độ tuổi phải qua chương trình đào tạo lại theo quy định ngạch - Đối với công chức, viên chức thời gian tập phải qua bồi dưỡng tiền công vụ - Đối với số cán trẻ, có triển vọng, lớp cán tạo ng̀n cần phải đào tạo bản, tồn diện để có kiến thức bản, có lực thực tiễn có kỹ thực hành định để đảm đương nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu lâu dài 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 3.2.1 Ða dạng hố hình thức, phương pháp đào tạo bồi dưỡng CB, CC Với mục tiêu nhằm nâng cao trình độ, chất lượng kiến thức cho người cán bộ, cơng chức, phòng Nội Vụ kết hợp với ban lãnh đạo phòng ban đưa thêm hình thức đào tạo, bời dưỡng khác Ngồi phương pháp tạo, bồi dưỡng áp dụng UBND huyện Sơn Động UBND áp dụng số biện pháp sau để thực chiến lược đào tạo bồi dưỡng CB, CC là: - Đào tạo, bời dưỡng khóa học ngắn hạn: Áp dụng cho nhân 38 viên làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, quản lý UBND UBND nên đào tạo, bồi dưỡng người để họ cập nhật kiến thức liên quan đến cơng việc cách nhanh Những khóa học này, UBND tổ chức lớp thuê người ngồi giảng dạy cử cán nhân viên đào tạo, bồi dưỡng sở khác Đờng thời, phương pháp áp dụng cho cán quản lý, UBND cử họ tham gia vào lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trường đại học để nâng cao khả quản lý Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Nội Vụ… - Phương pháp đào tạo khóa học dài hạn: Áp dụng cán nguồn UBND, người đào tạo dài hạn, để đưa vào vị trí chủ chốt UBND Thơng qua phương pháp đào tạo, bồi dưỡng UBND có chiến lược đào tạo bời dưỡng CB, CC dài hạn UBND áp dụng khóa học có độ dài - năm, qua trang bị kiến thức kỹ cần đào tạo cách đầy đủ có hệ thống, bên cạnh với thời gian đủ cho học tập nghiên cứu để áp dụng thực tế vào cơng việc UBND Đờng thời, người tham gia khóa học có chuẩn bị kỹ để thực công việc tương lai 3.2.2 Xây dựng nguồn kinh phí cho đào tạo bồi dưỡng CB, CC Nhằm tránh lãng phí việc sử dụng ng̀n kinh phí, đảm bảo ng̀n kinh phí chi đúng, chi đủ, chi kịp thời, phòng Nội Vụ kết hợp với phòng Tài Chính ban lãnh đạo cần xây dựng ng̀n kinh phí cho đào tạo, bời dưỡng cách toàn diện UBND cần làm rõ khoản chi sau: - Chi phí đào tạo bao gờm lương cho giáo viên giảng dạy, thiết bị máy móc thiết bị dụng cụ phục vụ cho việc học dạy - Chi phí học tập gờm học phí, tài liệu, chi phí lại - Tiền lương trả cho người CB, CC phần thiệt hại người cán bộ, công chức học nên không làm việc 3.2.3 Tăng cường đánh giá hiệu công tác đào tạo 39 bồi dưỡng CB, CC Tiến hành đánh giá hiệu đào tạo công việc cuối công tác đào tạo, bời dưỡng Việc đánh giá có tác dụng đo lường hiệu lợi ích công tác đào tạo, bồi dưỡng đồng thời để xác định phương pháp sửa đổi, hồn thiện cho cơng tác đào tạo giai đoạn sau Để đánh giá có hiệu phòng Nội Vụ thực đánh giá hiệu đào tạo, bồi dưỡng thành phần: - Đánh giá chương trình đào tạo sau khóa học kết thúc để có đầy đủ thơng tin tồn chương trình đào tạo, bời dưỡng UBND Việc đánh giá thơng qua bảng hỏi học viên nhận xét cán đào tạo, bời dưỡng theo dõi khóa học - Căn vào mục tiêu đề xem tỉ lệ đạt mục tiêu bao nhiêu, từ đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đạt so với yêu cầu - Đánh giá thông qua phiếu đánh giá nhân viên, xem xét đáp ứng công việc so với chưa đào tạo, bồi dưỡng - Đánh giá thường xun có hiệu quả: Việc đánh giá khơng đánh giá vào cuối năm, mà đánh giá hàng tháng; hàng q; sau khóa học để cập nhật đánh giá sau kết thúc chương trình đào tạo UBND sử dụng phương pháp đánh giá sau để thu ý kiến học viên nhiều nhất:  Thăm dò ý kiến người có nguyện vọng mong muốn tham gia kháo học cách phát triển phiếu điều tra, bảng hỏi, vấn trực tiếp…  Lấy ý kiến phản ánh người tham gia khóa đào tạo sau đào tạo, bồi dưỡng để biết cảm nhận thái độ họ phương diện đào tạo, bồi dưỡng như: mục tiêu đào tạo, bời dưỡng có hợp lý khơng, nội dung đào tạo, bời dưỡng có thiết thực hay khơng, phương pháp đào tạo, bời dưỡng có thích đáng hay khơng, trình độ giáo viên giảng dạy sao…  Trao đổi ý kiến với cán quản lý trực tiếp thay đổi hành vi thái độ công việc người lao động sau đào tạo, bồi dưỡng 40  Trực tiếp quan sát người đào tạo, bồi dưỡng thái độ làm việc, chấp hành kỷ luật lao động, ý thức chấp hành quy định UBND, trình độ thành thạo thao tác công việc, khả giải vấn đề…  So sánh hiệu làm việc người lao động đào tạo, bồi dưỡng người chưa qua đào tạo, bồi dưỡng Hiện UBND công tác đánh giá hiệu công tác đào, bời dưỡng tạo mang tính hình thức, chủ yếu thông qua kiểm tra chứng chỉ, văn mà thực chất lực cá nhân đào tạo, bời dưỡng đến đâu, yếu mặt Việc đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng UBND cần đánh giá cách chặt chẽ khoa học hơn, vào mục tiêu, sâu vào chi phí lợi ích sau khóa đào tạo, bời dưỡng Các khóa đào tạo, bồi dưỡng đánh giá thông qua thi, kiểm tra, thu hoạch, giấy xác nhận với khóa đào tạo, bời dưỡng ngắn hạn, văn chứng với khóa đào tạo, bời dưỡng dài hạn, chất lượng giỏi, trung bình loại kết Cơ quan nên tiến hành điều tra, thu thập ý kiến học viên tất khâu khóa đào tạo, bời dưỡng: nội dung chương trình, giáo viên giảng dạy, sở vật chất kỹ thuật, có hứng thú với khóa học đào tạo, bời dưỡng hay khơng, có hiệu khơng, khơng hiệu cho biết nguyên nhân Việc thu thập thơng tin tiến hành thu thập qua phiếu khảo sát với phần lớn học viên, tiết kiệm chi phí mang tính khách quan Sau khóa học thời gian, quan nên tiến hành khảo sát tình hình, mức độ hồn thành cơng việc CB, CC thông qua số tiêu cụ thể, với khóa đào tạo, bời dưỡng cụ thể 41 3.2.4 Hồn thiện việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng CB, CC Phải xác định rõ tầm quan trọng việc lập chương trình, kế hoạch ĐT, BD CB, CC Công tác xây dựng kế hoạch ĐT, BD phải thực theo quy định, bám sát thực tế Thường xuyên rà soát chất lượng đội ngũ CB, CC, nhu cầu yêu cầu ĐT, BD đơn vị, CB, CC làm để xây dựng kế hoạch ĐT, BD Từ làm cho chất lượng ĐT, BD nâng cao, người, nhu cầu, tránh lãng phí Phải xây dựng kế hoạch ĐT, BD cụ thể sở dự nguồn, kế cận nhu cầu thực tiễn; đồng thời phải xác định nhiệm vụ rõ ràng cho vị trí cơng việc, sở cử CB, CC tham dự lớp ĐT, BD tuyển dụng, tiếp nhận CB, CC phù hợp với vị trí cơng tác Cách thức thực hiện: Phòng Nội Vụ cần xác định rõ trang bị cho người học kiến thức sau đào tạo, bời dưỡng người học đảm nhiệm vị trí cơng việc hay có lợi cán bộ, cơng chức đào tạo, khả hồn thành cơng việc Q trình này, ngồi việc tiếp tục bám sát nội dung đào tạo, bồi dưỡng, điều kiện vật chất thực tế UBND, đặc biệt chiến lược phát triển UBND thời gian tới, UBND cần dựa vào lực thực tế người học thơng qua việc đánh giá tình hình thực công việc 3.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 3.3.1 Đối với UBND huyện Sơn Động Công tác ĐT, BD CB, CC vấn đề quan tâm có đầu tư cấp lãnh đạo ban ngành đoàn thể Hiện nay, việc ĐT, BD CB, CC cần trọng, tạo điều kiện để khuyến khích CB, CC ĐT, BD có hiệu Triển khai cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cách thường xuyên, liên tục Xây 42 dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, đề phương pháp hoạt động chi tiết Hỗ trợ kinh phí cho CB, CC tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho người học trình học hình thức UBND huyện cần quan tâm đến chất lượng chuyên viên, CB, CC sau đào tạo, bồi dưỡng, cần đánh giá kết sau q trình đào tạo, bời dưỡng Tiến hành so sánh người chưa qua đào tạo, bồi dưỡng để thấy chênh lệch Điều tra chất lượng CB, CC đào tạo, bồi dưỡng xếp, bố trí sau đào tạo phải hợp lý UBND huyện cần củng cố, đầu tư trang thiết bị sở vật chất cho công tác ĐT, BD CB, CC Đây việc quan trọng, sở vật chất có tốt đáp ứng q trình thực đào tạo, bời dưỡng, mang lại hiệu cao cho công tác ĐT, BD CB, CC UBND huyện cần xác định ng̀n kinh phí hợp lý phân bổ ng̀n kinh phí hiệu cho cơng tác ĐT, BD CB, CC để từ ng̀n kinh phí đảm bảo cho việc ĐT, BD CB, CC Để ĐT, BD có chất lượng UBND cần đổi phương pháp đào tạo Phần lớn người cử ĐT, BD CB, CC đạt chuẩn mức độ định, qua thực tiễn, có nhu cầu cơng tác, có khả tự học, tự nghiên cứu, phân tích đánh giá vấn đề 3.3.2 Đối với cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động CB, CC cần ý thức tầm quan trọng vấn đề ĐT, BD nâng cao nghiệp vụ nhằm giúp thân trau dời, tích lũy thêm kiên thức để đáp ứng yêu cầu công việc hiên tương lai Bản thân người CB, CC cần phải nhận thức rõ ĐT, BD để nâng cao lực, phục vụ cho công việc phục vụ cho nhân dân CB, CC cần tham gia, góp ý vào trình đào tạo, mạnh dạn bày tỏ ý kiến để xây dựng hồn thiện chương trình đào tạo tương lai CB, CC cần xác định rõ hội thăng tiến nghề nghiệp, cần thiết cơng tác đào tạo, 43 bời dưỡng Q trình ĐT, BD trình nỗ lực, phấn đấu rèn luyện Do đòi hỏi thân CB, CC cần có nỗ lực cao để nắm bắt tri thức mới, biết áp dụng lý luận với thực tiễn, cụ thể hóa đường lối, sách Đảng Nhà nước công tác cụ thể hàng ngày 3.3.3 Đối với Phòng Nội vụ huyện Sơn Động Có mối quan hệ chặt chẽ với Sở Nội vụ, thường xun báo cáo tình hình cụ thể cơng tác ĐT, BD CB, CC huyện Đề xuất giải pháp cho Sở Nội vụ để hoàn thiện cơng tác ĐT, BD CB, CC, để đào tạo CB, CC có trình độ, tâm huyết với cơng việc giao Có cơng tác quy hoạch, kiểm tra, đánh giá tình hình CB, CC huyện theo định kỳ để đề xuất giải Đề xuất với UBND huyện Sơn Động để có chế độ quy hoạch cán hợp lý TIỂU KẾT: Công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực quản lí nhà nước cơng tác vơ quan trọng tất Tổ chức, Doanh nghiệp nói chung UBND huyện Sơn Động nói riêng Thực tế cơng tác đào tạo, bời dưỡng UBND huyện Sơn Động thu số thành tích đáng kể Tuy nhiên bên cạnh cơng tác đào tạo, bời dưỡng tờn nhiều bất cập công tác xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; xác định đối tượng đào tạo, bời dưỡng; kinh phí dành cho đào tạo, bời dưỡng; sử dụng lao động sau đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá kết đào tạo, bồi dưỡng 44 KẾT LUẬN Đội ngũ CB, CC đóng vai trò quan trọng, nhân tố định thành bại quốc gia, đặc biệt giai đoạn cải cách hành chính, hội nhập phát triển đất nước Chính lẽ mà cán bộ, cơng chức cơng tác ĐT, BD CB, CC, hoàn thiện đội ngũ cán công chức trở thành nội dung quan trọng cơng cải cách hành nước ta Đội ngũ công chức ngày nâng cao trình độ, lực… đáp ứng nhu cầu thời kỳ CNH – HĐH đất nước Chính vai trò quan trọng cơng tác ĐT, BD cán cơng chức việc hồn thiện, nâng cao hiệu công tác ĐT, BD cán công chức thời gian tới cần tiến hành mạnh mẽ Qua trình tìm hiểu, nghiên cứu, em thấy vai trò quan trọng công tác ĐT, BD CB, CC Sau đào tạo, đội ngũ CB, CC UBND huyện Sơn Động không ngừng nâng cao mặt số lượng chất lượng, có đóng góp to lớn cho nghiệp xây dựng phát triển huyện Sơn Động giàu mạnh Đó kết công tác đào tạo, bồi dưỡng đẩy mạnh năm qua UBND huyện Sơn Động Nhưng bên cạnh đó, cơng tác ĐT, BD CB, CC UBND huyện số hạn chế cần khắc phục kịp thời, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ lực, trình độ, phẩm chất đạo đưc, góp phần xây dựng hành tiên tiến, đại Qua đợt thực tập cho em hội áp dụng kiến thức học trường, lớp đem ứng dụng vào thực tế công việc thấy hiệu công việc Qua đợt thực tập em làm quen với môi trường phong cách làm việc, đồng thời hiểu rõ ngành nghề mà học Cuối em xin cảm ơn Ban lãnh đạo, cán phòng Nội vụ huyện Sơn Động giúp đỡ em khoảng thời gian thực tập vừa qua Em xin cảm ơn Thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Nội vụ Hà Nội giúp đỡ em hoàn thành tốt đợt thực tập Em xin chân thành cảm ơn! 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Sơn Động tính đến tháng 12 năm 2014 Phòng Nội vụ huyện Sơn Động; Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 UBND huyện Sơn Động; Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ cơng tác Nội vụ năm 2014 phòng Nội vụ - UBND huyện Sơn Động; Giáo trình “ Nhân Hành Nhà nước ” Học viện Hành Luật cán bộ, cơng chức năm 2008 Nghị định Số 18/2010/NĐ-CP ban hành ngày 5/3/2010 đào tạo, bồi dưỡng công chức; Nghị Số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011 Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Quyết định 1374/QĐ-TTg, ngày 12/8/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2011-2015 Thông tư Số: 04/2008/ TT-BNV việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 10 Thông tư Số 15/2014/TT-BNV, ngày 31/10/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức Sở Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 11 Thông tư Số: 19/2014/TT-BNV, ngày 04 tháng 12 năm 2014 quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 46 PHỤ LỤC 01 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỬA UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG CHỦ TỊCH UBND HUYỆN PHÓ CHỦ TỊCH UBND PHÓ CHỦ TỊCH UBND Các khối quan Khối Hành -QT Các khối quan Khối Kinh tế Phòng Văn Tư phòng HĐND- pháp UBND Phòng tài ngun mơi trường Phòng Giáo dục đào tạo Phòng NNPTNT Phòng kinh tế hạ tầng Thanh tra Ban quản lí dự án xây dựng Phòng Nội vụ 47 Phòng Dân tộc Các khối quan Khối Văn xã-Xã hội Phòng lao động -TBXH Phòng tài kế hoạch Phòng Y tế Phòng thống kê TT phát triển quỹ đất CCN Đài Truyền hình truyền Trạm Khuyến nơng ... TRẠNG CƠNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG 2.1 Cơ sở lý luận công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 2.1.1... viên chức đượng nâng cao 2.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 2.2.1 Sự cần thiết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện. .. CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA UBND HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG 37 3.1 Mục tiêu, phương hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Sơn Động
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện sơn động, tỉnh bắc giang, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của UBND huyện sơn động, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay