Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh cao bằng giai đoạn 2011 2016

42 47 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:49

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN1DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT4PHẦN MỞ ĐẦU51. Sự cần thiết52. Đối tượng nghiên cứu63. Phạm vi nghiên cứu64. Phương pháp nghiên cứu65. Ý nghĩa của báo cáo66. Bố cục của báo cáo7Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNG; CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 2016 81.1. Khái quát thông tin về Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng81.2 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ:91.3 phòng cải cách hành chính .91.4. Cơ sở lý luận về công tác đào tạo cán bộ, công chức101.4.1. Khái niệm cán bộ, công chức101.4.2. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng CBCC101.4.3. Mục tiêu, đối tượng và nội dung của đào tạo, bồi dưỡng111.4.4. Các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC121.4.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC141.4.6. Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC171.4.7. Sự cần thiết của công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC19Chương 2: THƯC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 2016212.1. Thực trạng công tác xác định mục tiêu đào tạo212.2. Kết quả đào tạo bồi dưỡng CBCC,viên chức của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 2015222.2.1.Kết quả bồi dưỡng CBCC, viên chức ở nước ngoài của tỉnh cao bằng giai đoạn 2011222.2.2. Kết quả đào tạo bồi dưỡng, CBCC ở trong nước năm 2015222.2.3 Kết quả đào tạo bồi dưỡng, viên chức trong năm 2015232.2.4. Kết quả đào tạo bồi dưỡng CBCC,viên chức ở nước ngoài năm 2015232.2.5. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC ở trong nước năm 2016242.2.6. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức trong nước năm 2016242.2.7. Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC,viên chức ở nước ngoài năm 2016252.3. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 2016251. Tình hình tổ chức thực hiện.2. kết quả đạt được.2.4. Đánh giá chung công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 2016272.4.1. Ưu điểm272.4.2. Hạn chế282.4.3. Nguyên nhân292.4.4. Một số kiến nghị30Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 2016313.1. Xây dựng quy hoạch cán bộ313.2. Xác định nhu cầu đào tạo, gắn kết đào tạo với sử dụng CBCC313.3. Xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC từ thực tiễn theo nhu cầu đã được xác định313.4. Đổi mới nội dung ĐTBD theo vị trí việc làm323.5. Đổi mới phương pháp ĐTBD323.6. Thường xuyên đánh giá sau ĐTBD33KẾT LUẬN34TÀI LIỆU THAM KHẢO35 LỜI CẢM ƠN Sau hai tháng thực tập Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, hướng dẫn, giúp đỡ, cô anh chị Sở Nội vụ, hướng dẫn tận tình thầy em hồn thành báo cáo thực tập ngành nghề khóa học “Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011-2016” Hơn ba năm học tập trường Đại học Nội vụ Hà Nội, em thầy giáo, cô giáo truyền đạt kiến thức lý luận Quản trị nhân lực Trong đợt thực tập ngành nghề trường tổ chức, em Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng tiếp nhận thực tập Những lý luận, kiến thức tiếp thu Nhà trường, em cố gắng để vận dụng việc thực số nhiệm vụ cụ thể giao, em tiếp cận công việc hàng ngày công chức Sở Nội vụ Em quan sát học hỏi nhiều điều cơng việc, kỹ nghiệp vụ hành nhân trách nhiệm công việc, tác phong, thái độ ứng xử làm việc nơi công sở Em xin gửi lời cảm ơn chân thành, đến cô anh chị công tác Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, thầy cô Khoa: Tổ chức quản lý nhân lực, Trường Đại học Nội vụ đặc biệt chị Nông Hoa Thương giúp đỡ, bảo tận tình tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành báo cáo Do trình độ hiểu biết hạn chế, thời gian nghiên cứu có giới hạn nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận bảo thầy Sinh viên Hồng Văn Thuật MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT .3 PHẦN MỞ ĐẦU .4 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNG; CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 Chương 2: THƯC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, 25 CÔNG CHỨC CỦA TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 25 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, 37 BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 .37 KẾT LUẬN 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT Cán bộ, công chức CBCC Đào tạo, bồi dưỡng ĐTBD PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết Trong năm gần công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng tiến hành định kỳ, thường xuyên cấp lãnh đạo đặc biệt quan tâm, trọng Công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC, xây dựng sở bám sát chủ trương đường lối Đảng Nhà nước công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC, viên chức Bên cạnh việc khuyến khích cán học tập nâng cao trình độ chun mơn, lý luận, trị, quản lý nhà nước để tăng cường lực cho cán công chức nhà nước đáp ứng yêu cầu, thách thức thời kỳ cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước; năm qua, tỉnh Cao Bằng có nhiều nỗ lực triển khai thực sách cán bộ, trọng sách đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ CBCC tỉnh Tuy nhiên, công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC tỉnh số hạn chế, bất cập, yếu so với yêu cầu thực tiễn, dẫn tới làm giảm hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng Công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CCBC tỉnh năm gần quan tâm, tổ chức thực CBCC, cử học chưa đối tượng theo nội dung khóa học Vì gây lãnh phí thời gian, tiền bạc cơng sức người học quan, đơn vị tổ chức lớp học Nội dung tài liệu nặng lý thuyết, tập tình rèn luyện kĩ Trình độ đội ngũ quản lý cơng tác đào tạo bồi dưỡng CBCC nhiều hạn chế, chưa thật có chun mơn nên có ảnh hưởng đến phần chất lượng đào tạo khóa học; Thực trạng đạt yêu cầu cho trước mắt lâu dài hồn thiện cơng tác đào tạo bồi dưỡng CBCC, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng CBCC, viên chức tỉnh đáp ứng yêu cầu thực tiễn tỉnh Việc xây dựng quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CBCC, nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài cấp Đảng ủy, quyền Đây biện pháp quan trọng, để nhằm xây dựng đội ngũ CBCC, đảm bảo số lượng, chất lượng, cấu hợp lý, phù hợp phù hợp với điều kiện đặc biệt vùng Có làm tốt cơng tác quy hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC, khắc phục tình trạng bị động, chắp vá, thiếu hụt cơng tác cán Chính q trình thực tập Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng em chọn đề tài: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 -2016” để tìm hiểu, nghiên cứu cho đợt thực tập nghề nghiệp Đối tượng nghiên cứu Mục tiêu đề tài nhằm tìm hiểu thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán công chức tỉnh Cao Bằng mặt đạt hạn chế ngun nhân tồn Trên sở đưa kiến nghị nhằm nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán công chức tỉnh Cao Bằng Phạm vi nghiên cứu - Về mặt khơng gian: nghiên cứu tìm hiểu công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC phạm vi tỉnh - Về mặt thời gian: Dựa sở tài liệu thống kê, tổng kết báo cáo lớp đào tạo bồi dưỡng CBCC qua năm Sở Nội vụ cung cấp - Đề tài “công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2016” Phương pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin : lớp đào tạo, khóa đào tạo bồi dưỡng cán công chức - Kết đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, năm qua - Nghiên cứu văn pháp luật, tài liệu có liên quan đến nơi thực tập Ý nghĩa báo cáo - Việc thực nghiên cứu Đề tài: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 -2016”, góp phần ưu điểm mặt hạn chế ngun nhân tồn cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Đề xuất số giải pháp nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức tỉnh Cao Bằng Bố cục báo cáo Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo báo cáo chia thành chương: Chương 1: Tổng quan Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; Cơ sở lý luận công tác đào tạo cán bộ, công chức Tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 -2016 Chương 2: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Cao Bằng giai đoạn 2011 – 2016 Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 -2016 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNG; CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 1.1 Khái quát thông tin Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Sở Nội vụ quan chuyên mơn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cấu ngạch công chức quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp số lượng người làm việc đơn vị nghiệp công lập; tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng quan, tổ chức hành chính, đơn vị nghiệp cơng lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ cơng vụ, cơng chức; quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, cơng chức, viên chức cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tơn giáo; thi đua, khen thưởng công tác niên Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng; chấp hành lãnh đạo, quản lý tổ chức hoạt động Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chấp hành đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ Bộ Nội vụ 1.2 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ: Giám Đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Các phòng chun mơn Ban tơn giáo Văn phòng Thanh tra Phó giám đốc Cơ quan trực thuộc sở Ban Thi đua, khen thưởng Xây dựng CQ Công tác TN Chi cục Văn thư-lưu trữ Công chức,viên chức Tổ chức biên chế 1.3 phòng cải cách hành Chức Phòng Cải cách hành có chức tham mưu, giúp Giám đốc sở thực chương trình, kế hoạch, giải pháp cơng tác cải cách hành địa bàn tồn tỉnh làm quan thường trực công tác cải cách hành Nhiệm vụ quyền hạn Tham mưu giúp Giám đốc sở: - Trình Ủy ban nhân dân tỉnh định phân công quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách nội dung, cơng việc cải cách hành chính, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức máy hành chính, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ, cơng chức, cải cách tài cơng, đại hố hành chính; theo dõi, đơn đốc kiểm tra việc triển khai thực theo định Ủy ban nhân dân tỉnh; - Trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh định chủ chương, biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý quan hành nhà nước tỉnh; chủ trì, phối hợp quan ngành dọc Trung ương đóng địa bàn tỉnh triển khai cải cách hành chính; - Hướng dẫn, đơn đốc, kiểm tra quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã triển khai cơng tác cải cách hành theo chương trình, kế hoạch cải cách hành tỉnh phê duyệt; việc thực chế cửa, cửa liên thông quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định pháp luật đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; - Xây dựng báo cáo cơng tác cải cách hành trình phiên họp hàng tháng Ủy ban nhân dân tỉnh; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo với Bộ Nội vụ công tác cải cách hành theo quy định Sơ đồ phòng cải cách hành Trưởng Phòng Phó Phòng Chun viên Chun viên 1.4 Cơ sở lý luận công tác đào tạo cán bộ, công chức 1.4.1 Khái niệm cán bộ, công chức Theo Điều Luật Cán bộ, công chức năm 2008 - Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước - Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước - Cán xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) công dân Việt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị - xã hội; cơng chức cấp xã công dân Việt Nam tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước 1.4.2 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng CBCC Đào tạo hiểu trình hoạt động có mục địch, có tổ chức, nhằm hình thành phát triển có hệ thống tri thức, kỹ xảo, kỹ năng, thái độ… 10 2.2.5 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC nước năm 2016 2.2.6 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng viên chức nước năm 2016 28 2.2.7 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC,viên chức nước năm 2016 2.3 Đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 -2016 Tình hình tổ chức thực hiện Trong giai đoạn 2011-2015, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng quan tâm đạo tổ chức thực Cụ thể việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cán sở giai đoạn 2011 - 2015 kèm theo Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 UBND tỉnh Cao Bằng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2011-2015 tỉnh xây dựng mục tiêu chung mục tiêu cụ thể, tập trung chủ yếu vào số ngành, lĩnh vực đội ngũ cán bộ, cơng chức cấp xã có nhu cầu cấp thiết đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ nghiệp vụ Sau Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2011 việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời điều chỉnh, bổ sung số nội dung việc tổ chức thực Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm tỉnh từ năm 2012 đến 2015, nhằm phù hợp với mục tiêu cụ thể Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1374/QĐ-TTg Cụ thể, từ năm 2011, UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo năm như: Kế hoạch số 1762/KH-UBND ngày 31 tháng năm 2011 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cán bộ, công chức cấp xã năm 2012; Kế hoạch số 2030/KH-UBND ngày 08 tháng năm 2012 đào tạo, 29 bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cán cấp xã năm 2013, Kế hoạch số 2790/KH-UBND ngày 27/9/2013 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cán bộ, công chức cấp xã năm 2014; Kế hoạch số 3182/KH-UBND ngày 28/10/2014 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cán bộ, công chức cấp xã năm 2015 Nội dung, mục tiêu kế hoạch hàng năm cụ thể hóa bám sát mục tiêu Kế hoạch giai đoạn 2011-2015 - Ủy ban nhân dân tỉnh đạo quan liên quan chủ động lập kế hoạch tổ chức triển khai, thực mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời ban hành văn hướng dẫn cụ thể để thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; giao cho Sở Nội vụ phối hợp với sở, ngành sở đào tạo tỉnh, Trung ương, tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho CBCCVC tỉnh Việc tổ chức, quản lý lớp học đảm bảo thực nghiêm túc, theo quy định Công tác chọn, cử CBCCVC đào tạo, bồi dưỡng thực chặt chẽ, đảm bảo đối tượng, tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm chức vụ, chức danh đảm nhiệm CBCCVC cử học chủ động tích cực tham gia học tập, nâng cao trình độ chun mơn, kỹ nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giao - Bên cạnh việc ban hành kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho CBCCVC toàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành văn quy định chế độ, sách hỗ trợ CBCCVC chọn cử tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng: Nghị số 15/2012/NĐ-HĐND ngày 05 tháng năm 2012 Hội đồng nhân dân tỉnh việc Quy định số chế độ sách cán bộ, công chức cán sở đào tạo, bồi dưỡng sở đào tạo nước nước ngoài; Nghị số 16/2012/NĐ-HĐND ngày 05 tháng năm 2012 Hội đồng nhân dân tỉnh việc ban hành sách đào tạo nhân lực trình độ đại học, sau đại học Trường Đại học Quảng Tây - Trung Quốc giai đoạn 2012-2016; Nghị số 05/2013/NĐ-HĐND ngày 12 tháng năm 2013 Hội đồng nhân dân tỉnh việc Quy định số sách hỗ trợ viên chức đào tạo, bồi dưỡng sở đào tạo nước nước Sau Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn hướng dẫn đạo quan, đơn vị tổ chức thực nghiêm túc kết đạt a) Nội dung, chương trình, hình thức, thời gian, đội ngũ giảng viên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 30 - Công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: + CBCCVC cử đào tạo sở đào tạo nước ngoài: giai đoạn 2011-2015 cử 53 CBCCVC đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ nước ngồi, có 40 người (75,5%) người dân tộc thiểu số 13 người (24,5%) nữ Tập trung lĩnh vực quản lý kinh tế, thương mại quốc tế, du lịch, quản lý hành cơng + CBCCVC cử đào tạo sở đào tạo ngồi tỉnh chủ yếu đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II chuyên ngành y tế, quản lý hành chính, quản lý kinh tế, quản lý giáo dục thực nội dung, chương trình, hình thức thời gian đào tạo theo quy định chung Bộ Giáo dục Đào tạo quy định sở đào tạo + Đa số CBCCVC cán bộ, công chức cấp xã tham gia lớp đào tạo chuyên mơn nghiệp vụ chun ngành trình độ đại học, cao đẳng trung cấp sở đào tạo tỉnh Đối với đào tạo trình độ đại học, sở đào tạo tỉnh liên kết với trường đại học, học viện nước đào tạo chuyên ngành nông lâm nghiệp, quản lý đất đai, luật, hành văn phòng, thương mại, kế tốn, theo hình thức vừa làm vừa học mở tỉnh Đào tạo tập trung lớp đào tạo lý luận trị Trường Chính trị Hồng Đình Giong đào tạo trình độ trung cấp nông lâm nghiệp Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật tỉnh cao Bằng Việc thực nội dung chương trình thời gian đào tạo, cở sở đào tạo quy định Chính phủ bộ, ngành liên quan đảm bảo nội dung, chương trình phù hợp với chuyên ngành đào tạo - Các lớp bồi dưỡng: hàng năm Sở Nội vụ phối hợp với sở ngành sở đào tạo tỉnh Trung ương tổ chức, triển khai thực lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ lãnh đạo quản lý, kỹ hành kỹ tổ chức thực nhiệm vụ chun mơn phù hợp với vị trí việc làm, chức vụ, chức danh đảm nhiệm CBCCVC cán bộ, cơng chức cấp xã tỉnh Hình thức tập trung, thời gian đảm bảo theo quy định tối thiểu 01 tuần/lớp - Về đội ngũ giảng viên, sở vật chất, trang thiết bị sở đào tạo: + Đối với lớp đào tạo trình độ đại học, trung cấp mở tỉnh, đội ngũ giảng viên thuộc sở đào tạo tỉnh thường xun bồi dưỡng, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy Bên cạnh đó, sở đào tạo tỉnh liên kết với Trường Đại học, Học viện nước, mời giảng viên có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho học viên + Đối với lớp bồi dưỡng chuyên môn, kỹ nghiệp vụ cho CBCCVC cấp tỉnh, huyện, giảng viên đồng chí lãnh đạo có kinh nghiệm khả sư phạm; cán bộ, cơng chức có chun mơn kinh nghiệm công 31 tác, tham gia lớp tập huấn giảng viên nguồn bộ, ngành tổ chức Với lớp bồi dưỡng kỹ lãnh đạo quản lý cho đối tượng trưởng phòng, phó trưởng phòng sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, Sở Nội vụ mời giảng viên tiến sĩ, thạc sĩ sở đào tạo nước như: Học viện Hành Quốc gia, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia giảng dạy + Đối với lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, thực Quyết định số 294/QĐ-BNV ngày 03/4/2012 Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2012-2015, Ủy ban nhân dân tỉnh cử 67 cán bộ, công chức sở, ngành, huyện, thành phố có lực chun mơn tham dự lớp tập huấn chuyển giao tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Bộ Nội vụ tổ chức Trong tháng 12/2012, Sở Nội vụ mở hội nghị chuyển giao tài liệu cho quan, đơn vị để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với địa phương kịp thời đưa vào sử dụng cho lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã từ năm 2013 đến Trên sở tài liệu bộ, ngành Trung ương phê duyệt, Sở Nội vụ phối hợp với quan liên quan lựa chọn nội dung, chuyên đề có thời gian bồi dưỡng 05 ngày để tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã cách thiết thực phù hợp với thực tiễn địa phương b) Kết thực mục tiêu Qua 05 năm thực công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ, trình độ chun mơn, kỹ tổ chức thực nhiệm vụ đội ngũ CBCCVC bước nâng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Một số mục tiêu thực đạt tiến độ so với Kế hoạch giai đoạn 2011-2015 tỉnh Bên cạnh nhiều mục tiêu đạt thấp so với yêu cầu, cụ thể: *) Đối với cán bộ, công chức cấp tỉnh, huyện: + Cán bộ, công chức đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định Mục tiêu: 100% Thực hiện: đạt 95% + Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định Mục tiêu: 95% Thực hiện: 50% + Thực chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm Mục tiêu: 70 đến 80% Thực hiện: 70% *) Đối với cán bộ, công chức cấp xã: + Cán cấp xã có trình độ chun mơn theo tiêu chuẩn quy định Mục tiêu: 90% Thực hiện: 82% 32 + Cơng chức cấp xã có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên Mục tiêu: 90% Thực hiện: 98,3% + Cán cấp xã bồi dưỡng kiến thức, kỹ lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí cơng việc Mục tiêu: 100% Thực hiện: 70% + Công chức cấp xã thực chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm Mục tiêu: 70 đến 80% Thực hiện: 60% + Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ hoạt động năm 2011 nửa đầu năm 2012 Mục tiêu: 100% Thực hiện: 100% 2.4 Đánh giá chung công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 -2016 2.4.1 Ưu điểm - Việc triển khai thực chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh quan tâm quán triệt nghiêm túc tới cấp ủy đảng, quyền cấp Các quan quản lý công tác đào tạo quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức chủ động, kịp thời phối hợp chặt chẽ với sở đào tạo tỉnh, ngành chức tỉnh tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo đạo, lãnh đạo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tỉnh ban hành hàng năm - Việc tổ chức, quản lý lớp đào tạo, bồi dưỡng thực nghiêm túc Công tác tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng thực chặt chẽ, đảm bảo đối tượng Trong cán bộ, cơng chức viên chức người dân tộc thiểu số nữ ưu tiên lựa chọn - Công tác đào tạo, bồi dưỡng thời gian qua bước thực theo hướng cụ thể, thực tế hơn, góp phần chuẩn hóa theo vị trí chức danh bước nâng cao lực, trình độ cho cán bộ, cơng chức, viên chức Các đơn vị bước bám sát vị trí quy hoạch theo chức danh đảm nhiệm để cử cán bộ, công chức đào tạo, bồi dưỡng cho phù hợp Thông qua đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức, viên chức bước nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đáp ứng u cầu nhiệm vụ chức danh nghề nghiệp vị trí việc làm - Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh Cao Bằng phối hợp với sở đào tạo Trung ương Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Hành Qốc gia, Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán công chức – Bộ Nội vụ … tổ chức lớp đào tạo cao cấp 33 lý luận trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính, bồi dưỡng kỹ lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành tương đương, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng… thực tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia điều kiện vừa làm, vừa học - Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh tổ chức thực có hiệu lớp bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kỹ nghiệp vụ phù hợp với chức vụ, chức danh cán bộ, cơng chức cấp xã, góp phần chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ cơng chức xã - Thực nghiêm túc, quy định chế độ, sách Nhà nước chi tiêu ngân sách, kinh phí dành cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng 2.4.2 Hạn chế - Công tác quản lý tổ chức thực công tác đào tạo, bồi dưỡng số quan, đơn vị hạn chế Công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC cán bộ, công chức cấp xã chưa đồng bộ, hiệu quả, chưa tạo bước chuyển biến có tính đột phá; việc lập kế hoạch thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng yêu cầu - Việc chọn cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng có lúc, có nơi chưa đối tượng, chưa đáp ứng nhu cầu chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, vị trí chức vụ, chức danh quy hoạch; chưa cân đối đào tạo với nhu cầu sử dụng, chưa quản lý chặt chẽ đội ngũ cán dự nguồn sau đào tạo, chưa tập trung vào nâng cao chất lượng, ý số lượng - Một số quy định văn quản lý nhà nước công tác đào tạo, bồi dưỡng tỉnh chưa thật hợp lý, trình thực nảy sinh bất cập cần khắc phục - Công tác quy hoạch tổ chức đào tạo xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành quản lý nhà nước, công tác xây dựng đảng lĩnh vực chưa trọng - Một số chương trình đào tạo, bồi dưỡng trùng lặp nội dung, chưa cập nhật, bổ sung thường xuyên, chưa sát với yêu cầu công việc cán bộ, công chức, viên chức tình hình - Việc đào tạo, bồi dưỡng chưa thực đồng mặt, tập trung đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị chun mơn nghiệp vụ, chưa trọng công tác bồi dưỡng nâng cao lực, kỹ quản lý điều hành, 34 tổ chức thực theo vị trí việc làm chức danh lãnh đạo quản lý Trong giai đoạn 2011-2015 tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kỹ lãnh đạo quản lý tỉnh Số lượng học viên tham gia hạn chế - Một số giảng viên sở đào tạo tỉnh lực hạn chế, thiếu kiến thức thực tiễn, chưa chủ động đổi phương pháp giảng dạy tích cực Các sở đào tạo CBCCVC tỉnh chưa chủ động hoạch định xây dựng khóa đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lực nhà trường để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC tỉnh xu phát triển nay; sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập lạc hậu thiếu đồng 2.4.3 Nguyên nhân - Một số đơn vị chưa coi trọng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng mang tính hình thức Việc quy hoạch đào tạo bố trí sử dụng đơi chưa sát với thực tế - Chế độ, sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng tỉnh ban hành song có lúc, có nơi thực chưa kịp thời, chưa thực động viên cán bộ, công chức, viên chức đào tạo, bồi dưỡng; chưa thu hút nhiều lực lượng trẻ, nguồn cán đào tạo trình độ cao tỉnh cơng tác; - Một số đơn vị chưa coi trọng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC cán bộ, công chức cấp xã; công tác quy hoạch, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng mang tính hình thức Việc quy hoạch đào tạo bố trí sử dụng đơi chưa sát với thực tế - Kinh phí dành cho lớp đào tạo, bồi dưỡng hạn chế, nên số lượng học viên/lớp thường đơng Vì vậy, việc quản lý học viên chưa toàn diện mặt, có dành thời lượng cho thực hành song khơng đủ để học viên có hội thực hành, phát biểu, vận dụng lý thuyết vào giải tình cụ thể Một số CBCCVC chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, chưa thật coi nhiệm vụ quan trọng có tính thường xun, lâu dài Nhiều người có tư tưởng cho ổn định vị trí cơng tác nên khơng muốn tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng; số CBCCVC cử học thực chưa nghiêm túc nội quy, quy chế sở đào tạo 2.4.4 Một số kiến nghị - Cao Bằng tỉnh khó khăn nguồn lực tài chính, kinh phí dành cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi 35 dưỡng CBCCVC tỉnh Đề nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ kinh phí từ nguồn thực Chương trình mục tiêu Quốc gia, thực Đề án Bộ Nội vụ, bộ, ngành nguồn kinh phí khác - Nội dung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cần tiếp tục bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh theo hướng sát với thực tế địa phương phù hợp với vị trí việc làm, chức vụ, chức danh lãnh đạo quản ý CBCCVC cán bộ, công chức cấp xã Tập trung hướng dẫn, tập huấn kỹ nghiệp vụ áp dụng quy trình theo quy định văn quy phạm pháp luật việc thực chức nhiệm vụ CBCCVC Tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương triển khai, tập huấn - Xây dựng ban hành chế độ, sách đãi ngộ hợp lý để thu hút cán bộ, công chức, viên chức công tác quan, đơn vị có lực, điều kiện tham gia giảng dạy, bồi dưỡng sở đào tạo, bồi dưỡng./ 36 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2016 3.1 Xây dựng quy hoạch cán Với đặc thù tỉnh miền núi nên mặt trình độ đội ngũ cán thấp so với thành phố lớn tỉnh miền xuôi chưa đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội Vì vậy, cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý lại cần phải phát sớm nguồn cán trẻ có đức, có tài, có triển vọng khả lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ trị trước mắt lâu dài địa phương, quan, đơn vị đất nước Để có nguồn cán tốt cần phải có sách thu hút nhân tài, giữ chân nhân tài sau đào tạo tránh tượng “chảy máu chất xám” Với vai trò quan trọng vậy, cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý coi khâu quan trọng, then chốt nhằm tạo chủ động, khoa học công tác cán Công tác quy hoạch cán phải từ nhiệm vụ trị Sở Nội vụ, nhiệm vụ tổ chức đánh giá thực trạng đội ngũ cán có, dự kiến nhu cầu khả phát triển đội ngũ cán để chủ động có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng Đặc biệt trọng tạo nguồn cán dồi dào, đủ tiêu chuẩn để kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn cách mạng 3.2 Xác định nhu cầu đào tạo, gắn kết đào tạo với sử dụng CBCC Một vấn đề quan trọng để cải tiến công tác đào tạo, bồi dưỡng phải đổi tư duy, quan điểm cách tiếp cận Đào tạo, bồi dưỡng tách rời mà phải gắn với việc sử dụng CBCC, tức đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo vị trí việc làm,chức danh Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng khâu quan trọng trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC Để tránh lãng phí đào tạo, cần tiến hành điều tra tổng thể trình độ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 37 3.3 Xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC từ thực tiễn theo nhu cầu xác định Sở Nội vụ cần chủ động xây dựng kế hoạch đào tào bồi dưỡng CBCC cụ thể Nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học bên cạnh kiến thức chun mơn, trình độ lý luận trị cho đội ngũ CBCC để đáp ứng nhu cầu tình hình đất nước hội nhập ngày sâu rộng với giới Sau xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng CBCC theo vị trí việc làm, cần tiến hành xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC hàng năm dài hạn nước nước ngoài, đảm bảo tính cụ thể thiết thực, đào tạo để nâng cao trình độ kỹ nghiệp vụ, khơng đào tạo từ đầu, xây dựng kế hoạch đào tạo đến loại công chức Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cần phải rõ ràng mục tiêu, phải cụ thể, đo lường được, đảm bảo tính khả thi có thời hạn cụ thể Việc đào tạo, bồi dưỡng phải có trọng tâm, trọng điểm, yêu cầu, đối tượng, tránh lãng phí đào tạo, phải gắn với việc bố trí, sử dụng CBCC 3.4 Đổi nội dung ĐTBD theo vị trí việc làm Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nặng lý thuyết bản, chưa quan tâm đến kỹ tác nghiệp cơng chức; tượng trùng lặp nội dung số môn học ngạch, bậc Vì thế, cần phải lựa chọn kỹ lưỡng nhóm kiến thức, mức độ, phạm vi cho thật phù hợp với loại đối tượng Ngoài nội dung định đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCC quy định, xuất phát từ yếu đào tạo thời gian qua, cần trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức mà CBCC bị hẫng hụt không cập nhật chuyển sang kinh tế thị trường: quản lý kinh tế, kiến thức Nhà nước pháp luật, khoa học tổ chức quản lý, quản lý nguồn nhân lực…; Kỹ thực hành cơng vụ, cách xử lý tình huống, thủ pháp điều chỉnh chiến lược tổ chức phối hợp hoạt động quản lý 38 3.5 Đổi phương pháp ĐTBD Đổi phương pháp đào tạo, bồi dưỡng vấn đề cốt lõi công tác đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, có ý nghĩa định đến chất lượng đội ngũ CBCC Sở Nội vụ Phương pháp đào tạo sử dụng theo phương pháp truyền thống lên lớp thuyết trình, giảng viên giảng - học viên nghe ghi chép, tức thông tin chiều Để tổ chức khố học có hiệu quả, giảng viên phải lựa chọn phương pháp truyền thụ kiến thức hai chiều giảng viên, học viên để đạt mục đích đào tạo, bồi dưỡng Một phương pháp mà nước phương tây áp dụng hiệu quả: Đó Phương pháp tham gia (trao đổi) thực bốn loại mục đích gần đồng thời kiến thức nghiệp vụ, phương pháp, đạo đức công vụ kỹ giao tiếp Phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo phương pháp tham gia có ưu điểm trội so với phương pháp giảng dạy truyền thống CBCC nhận thức tích cực nội dung đào tạo, bồi dưỡng Qua tập tình huống, học viên trau dồi phương pháp kỹ tổ chức, thực công vụ giao, học hỏi cách thiết lập quan hệ với người (một nội dung quan trọng thực tế hoạt động công vụ người công chức, đặc biệt lãnh đạo) Thông qua việc trực tiếp thảo luận, tự làm tự đánh giá kết làm việc mình, học viên nhận thức cách sâu sắc vấn đề đặt kinh nghiệm hoạt động công vụ… 3.6 Thường xuyên đánh giá sau ĐTBD Đánh giá đào tạo, bồi dưỡng bước vô quan trọng chuỗi trình đào tạo khép kín Đánh giá đào tạo, bồi dưỡng để xem có đạt mục tiêu đề khơng, nội dung, chương trình có phù hợp, học viên áp dụng sau đào tạo, bồi dưỡng Việc đánh giá đào tạo, bồi dưỡng nhằm phát lỗ hổng, bất hợp lý, phi thực tế trình đào tạo, để từ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC Hầu hết khóa học đào tạo, bồi dưỡng có đánh giá chương trình đào tạo, bồi dưỡng như: đánh giá phản ứng 39 người học nội dung, chương trình, giảng viên, cách tổ chức…; đánh giá kết học tập thông qua kiểm tra để biết học viên tiếp thu từ khóa học Tuy nhiên, nội dung đánh giá vô quan trọng để biết mục tiêu khóa học có đạt khơng để có hướng điều chỉnh cho phù hợp bị bỏ ngỏ, việc đánh giá thay đổi công việc, xem người học áp dụng điều học vào công việc, thay đổi việc thực cơng việc Từ đó, đánh giá tác động, hiệu tổ chức xem việc đào tạo, bồi dưỡng CBCC có tác động, ảnh hưởng đến kết hoạt động tổ chức hay không 40 KẾT LUẬN Công đổi đất nước lãnh đạo Đảng Nhà nước đạt thành tựu to lớn, tạo tiền đề nhằm đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, củng cố lòng tin nhân dân vào lãnh đạo Đảng, tin tưởng vào mục tiêu xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, Nhà nước dân, dân dân Thực tiễn chứng minh rằng, hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng sử dụng CBCC kết phối hợp công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán phải trình phối hợp chặt chẽ, quán Nếu tách riêng công tác đào tạo, bồi dưỡng khơng thể đánh giá hết hiệu đào tạo Thực phương châm “Trình độ tương xứng với chức danh, bầu cử theo nhiệm kỳ, bổ nhiệm có thời hạn, giao việc phù hợp với lực, trình độ, tầm thay kịp thời cần thiết” Sở Nội vụ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Tổ chức máy, đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC phải không ngừng nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu ngày cao công đổi tất yếu cấp thiết Để thực tốt chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC, cần ý đồng khâu: Tuyển chọn, quy hoạch, nội dung chương trình, phương pháp đào tạo bồi dưỡng Có thêm sách cần thiết để khuyến khích người dạy người học Cán cốt lõi công việc, muốn nâng cao chất lượng hệ thống trị đáp ứng yêu cầu Nghị TW cần thiết phải có đội ngũ CBCC có lòng trung thành với đất nước, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức, trị tốt, có trình độ chun mơn nghiệp vụ sâu sắc, có khả kinh nghiệm công tác vững vàng, sáng tạo, động, dám nghĩ, dám làm, có hiệu cơng tác cao Hay nói cách khác có trí thức, có lực tư duy, có đức, có tài 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo số: 197 /BC-UBND tổng kết 05 năm thực công tác đào tạo, bồi dưỡng theo định 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 thủ tướng phủ Cơng văn số 2074/SNN-CCHC ngày 03 tháng 12 năm 2015 Sở Nội vụ việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 giai đoạn 2011-2015 Công văn số 277/SNV-CCHC&ĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 Sở Nội vụ việc khảo sát nhu cầu, đăng ký tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC năm 2015 Công văn số 1801/SNV-CCHC ngày 28/10/2015 Sở Nội vụ chế độ hỗ trợ sách tiền lương CBCC đào tạo bồi dưỡng Luật cán bộ, công chức năm 2008 Nghị định Số 18/2010/NĐ-CP ban hành ngày 5/3/2010 đào tạo, bồi dưỡng công chức; Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng năm 2015 Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng Quyết định 1374/QĐ-TTg, ngày 12/8/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC giai đoạn 2011-2015 42 ... Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng; Cơ sở lý luận công tác đào tạo cán bộ, công chức Tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 -2016 Chương 2: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Cao Bằng giai đoạn 2011 – 2016... nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 -2016 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ SỞ NỘI VỤ TỈNH CAO BẰNG; CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH... VỤ TỈNH CAO BẰNG; CƠ SỞ LÝ LUẬN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 Chương 2: THƯC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, 25 CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh cao bằng giai đoạn 2011 2016, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh cao bằng giai đoạn 2011 2016

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay