Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại sở nội vụ tỉnh quảng ninh

54 28 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:48

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục tiêu nghiên cứu23. Phạm vi nghiên cứu24.Vấn đề nghiên cứu25. Phương pháp nghiên cứu26. Ý nghĩa đề tài37. Kết cấu đề tài3PHẦN NỘI DUNG4CHƯƠNG I : CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC41.1. Một số khái niệm cơ bản41.1.1. Khái niệm cán bộ,công chức41.1.2. Khái niệm Đào tạo, bồi dưỡng41.2. Vai trò, chức năng của đào tạo, bồi dưỡng công chức51.3. Mục tiêu của đào tạo,bồi dưỡng71.4. Yêu cầu của đào tạo,bồi dưỡng81.5. Nội dung đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức81.6 Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức91.6.1. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng trong công việc91.6.2. Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng ngoài công việc101.7. Quy trình đào tạo,bồi dưỡng công chức111.8. Yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo,bồi dưỡng131.8.1. Yếu tố bên trong tổ chức131.8.2. Yếu tố bên ngoài tổ chức15CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH172.1. Khái quát chung172.1.1. Khái quát về tỉnh Quảng Ninh172.1.2. Khái quát về Sở Nội Vụ Quảng Ninh182.1.2.1. Vị trí, chức năng182.1.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn192.1.2.3. Cơ cấu, tổ chức202.1.3. Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Sở Nội Vụ Quảng Ninh242.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh262.2.1. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức của Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh262.2.1.1. Số lượng, cơ cấu cán bộ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh262.2.1.2 Chất lượng cán bộ, công chức của Sở Nội Vụ Quảng Ninh282.2.2. Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh322.2.2.1. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức322.2.2.2.Mục tiêu đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức322.2.2.3. Đối tượng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức332.2.2.4.Nội dung của chương trình đào tạo,bồi dưỡng342.2.2.5. Hình thức đào tạo,bồi dưỡng352.2.2.6. Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng352.2.3. Kết quả đạt được362.2.4. Hoạch định công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh trong thời gian tới372.2.4.1. Định hướng chung372.2.4.2. Mục tiêu cụ thể372.3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh382.3.1. Ưu điểm và nguyên nhân382.3.2.Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân39CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH413.1. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh413.1.1. Đối với Sở Nội Vụ Quảng Ninh413.1.2.Đối với các CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh443.2.Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức tại Sở Nội Vụ Quảng Ninh453.2.1.Đối với lãnh đạo Sở Nội Vụ453.2.2.Đối với cán bộ phụ trách ĐTBD463.2.3. Đối với CBCC tại Sở Nội Vụ463.2.4.Đối với nhà trường46KẾT LUẬN47DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO48 LỜI CẢM ƠN Nhằm trang bị cho sinh viên khoa Tổ chức Quản lý nhân lực tiếp cận với thực tiễn, hoạt động quan, doanh nghiệp; kiểm nghiệm kiến thức học; có nhìn tổng quan trình hoạt động, cấu, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan, doanh nghiệp Vì thế, Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội tổ chức cho sinh viên tồn trường nói chung sinh viên ngành Quản trị nhân lực nói riêng có đợt thực tập ngành nghề bổ ích Qua đợt thực tập em tiếp thu nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu để hiểu rõ ngành học Qua em xin bày tỏ lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội, thầy cô khoa Tổ chức Quản lý nhân lực giảng dạy nhiệt tình, có buổi chia sẻ kinh nghiệm thực tế đầy thú vị q trình học, giúp chúng em có kiến thức để hoàn thành tốt đợt thực tập Bên cạnh đó, em xin chân thành cảm ơn tồn thể chú,anh chị Sở Nội Vụ Quảng Ninh giúp đỡ em trình thực tập quan; giúp em có niềm tin, lòng say mê nghề nghiệp nhận biết phẩm chất, trách nhiệm người cán sau trường cơng tác tạo điều kiện để em hồn thành đợt thực tập quan trọng Mặc dù nỗ lực cố gắng hạn chế nhiều mặt nên báo cáo có thiếu xót định, em mong nhận đóng góp ý kiến quý Thầy, Cô để báo cáo hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Quảng Ninh, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Phương Thảo MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu .2 4.Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .2 Ý nghĩa đề tài Kết cấu đề tài .3 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC .4 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm cán bộ,công chức 1.1.2 Khái niệm Đào tạo, bồi dưỡng 1.2 Vai trò, chức đào tạo, bồi dưỡng công chức 1.3 Mục tiêu đào tạo,bồi dưỡng .7 1.4 Yêu cầu đào tạo,bồi dưỡng 1.5 Nội dung đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức .8 1.6 Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức 1.6.1 Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công việc 1.6.2 Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng ngồi cơng việc .10 1.7 Quy trình đào tạo,bồi dưỡng cơng chức 11 1.8 Yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo,bồi dưỡng 13 1.8.1 Yếu tố bên tổ chức .13 1.8.2 Yếu tố bên tổ chức .15 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH 17 2.1 Khái quát chung 17 2.1.1 Khái quát tỉnh Quảng Ninh .17 2.1.2 Khái quát Sở Nội Vụ Quảng Ninh 18 2.1.2.1 Vị trí, chức .18 2.1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn 19 2.1.2.3 Cơ cấu, tổ chức 20 2.1.3 Khái quát thực trạng công tác quản trị nhân lực Sở Nội Vụ Quảng Ninh 24 2.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh 26 2.2.1 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh .26 2.2.1.1 Số lượng, cấu cán bộ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh 26 2.2.1.2 Chất lượng cán bộ, công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh 28 2.2.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh 32 2.2.2.1 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .32 2.2.2.2.Mục tiêu đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức 32 2.2.2.3 Đối tượng đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức .33 2.2.2.4.Nội dung chương trình đào tạo,bồi dưỡng 34 2.2.2.5 Hình thức đào tạo,bồi dưỡng 35 2.2.2.6 Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng .35 2.2.3 Kết đạt 36 2.2.4 Hoạch định công tác đào tạo,bồi dưỡng cán công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh thời gian tới .37 2.2.4.1 Định hướng chung 37 2.2.4.2 Mục tiêu cụ thể 37 2.3 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh 38 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân .38 2.3.2.Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 39 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH 41 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh 41 3.1.1 Đối với Sở Nội Vụ Quảng Ninh 41 3.1.2.Đối với CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh 44 3.2.Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh .45 3.2.1.Đối với lãnh đạo Sở Nội Vụ 45 3.2.2.Đối với cán phụ trách ĐTBD 46 3.2.3 Đối với CBCC Sở Nội Vụ 46 3.2.4.Đối với nhà trường .46 KẾT LUẬN 47 DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO 48 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết đầy đủ Viết tắt Ủy ban nhân dân UBND Hội đồng nhân dân HĐND Đào tạo bồi dưỡng ĐTBD Cán bộ, công chức CBCC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đào tạo, bồi dưỡng(ĐTBD) cán bộ,công chức(CBCC) nhà nước nhiệm vụ quan trọng thường xuyên Đảng Nhà nước ta quan tâm Công tác ĐTBD, xây dựng đội ngũ CBCC lần đề cập cách toàn diện Nghị Hội nghị trung ương khóa VII Tiếp đó, Nghị Hội nghị trung ương khóa X đẩy mạnh CBCC, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước rõ:” Đổi phương thức nội dung chương trình ĐTBD CBCC sát với thực tế hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ q trình thực thi cơng vụ, nâng cao kỹ hành chính” Nhằm đẩy mạnh ĐTBD, nâng cao tính chuyên nghiệp máy hành nhà nướcLuật cán cơng chức Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thông qua nhấn mạnh:”Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cơng chức có trách nhiệm xây dựng công khai quy hoạch, kế hoạch ĐTBD để tạo nguồn nâng cao lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ công chức” Nhằm thực hiện, triển khai thi hành Luật, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ĐTBD công chức.Nghị định quy định ĐTBD ngồi nước Nội dung ĐTBD gồm có: Lý luận trị; chun mơn nghiệp vụ; kiến thức pháp luật; kiến thức,kỹ quản lý nhà nước; quản lý chuyên ngành; tin học, tiến anh,tiếng dân tộc Nội dung ĐTBD cơng chức nước ngồi gồm có: kiến thức, kỹ chuyên ngành quản lý; quản lý chuyên ngành; kiến thức, kinh nghiệm hội nhập quốc tế Theo điều Nghị định, chương trình ĐTBD cơng chức chia làm loại: chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch cơng chức; chương trình ĐTBD theo tiêu chuẩn ngạch chức vụ lãnh đạo, quản lý, chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ chuyên ngành Trong thời gian qua, công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh đạt thành tựu đáng kể, giúp cho trình độ chun mơn đội ngũ CBCC ngày nâng cao, máy quan hoạt động hiệu hơn, ngày thích ứng với xu phát triển Sự đóng góp đội ngũ CBCC góp phần xây dựng mơi trường kinh tế-xã hội thuận lợi đầu tư sản xuất kinh doanh, đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh phát riển kinh tế động, xã hội ổn định, tỉnh quan trọng vùng tam giác phát triển phía Bắc Tuy nhiên, thực tế, có nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh hạn chế, ảnh hưởng tới việc xây dựng phát triển đội ngũ cán tỉnh điều kiện tình hình Đổi mới, nâng cao công tác ĐTBD CBCC Sở yêu cầu cấp thiết khẩn trương Điều khẳng định văn đạo, điều hành Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân(HĐND) Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh Quảng Ninh phù hợp với chủ trương, nghị Đảng cải cách hành Nghị Trung ương khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực làm việc kỹ đội ngũ CBCC:“Đổi phương thức nội dung chương trình ĐTBD cơng chức sát với thực tế, hướng vào vấn đề thiết thực đặt từ q trình thực thi cơng vụ, nâng cao kỹ hành chính, đảm bảo tính thống hoạt động hành quan” Để góp phần nâng cao chất lượng ĐTBD, khắc phục hạn chế, đưa phương pháp, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD đội ngũ CBCC Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh nên em định chọn đề tài: Công tác Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ, Công chức Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh” Mục tiêu nghiên cứu -Làm rõ sở khoa học vấn đề ĐTBD -Tìm hiểu thực trạng ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh -Đưa đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn phát triển Phạm vi nghiên cứu -Về thời gian: Nghiên cứu công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh từ năm 2014-2016 -Về không gian: Nghiên cứu tiến hành Sở Nội Vụ Quảng Ninh 4.Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh Phương pháp nghiên cứu -Phương pháp nghiên cứu phân tích tài liệu: Tiến hành thu thập thơng tin theo đối tượng mục tiêu nghiên cứu đề tài -Phương pháp quan sát: Trong thời gian nghiên cứu Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh tiến hành chủ động quan sát vấn đề liên quan tới trình xây dựng đào tạo, nghiên cứu, phân bổ lớp đào tạo lý luận trị, chuyên ngành tin học, tiếng anh cho công chức Sở -Phương pháp xử lý, phân tích thơng tin: Từ số liệu, tài liệu thu thập tiến hành xử lý thông tin Đây phương pháp giúp cụ thể hóa thực trạng đội ngũ CBCC vấn đề ĐTBD Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh Ý nghĩa đề tài Đào tạo phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa to lớn mặt lý luận mặt thực tiễn Thông qua hoạt động nghiên cứu thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng CBCC cho biết nên đào tạo nào, cần đào tạo nội dung gì, nội dung thiếu hụt cần bổ sung đào tạo bồi dưỡng, tìm hạn chế công tác ĐTBD CBCC, đưa phương hướng giải hạn chế đấy, góp phần nâng cao hiệu trình ĐTBD CBCC Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục chữ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, báo cáo thực tập có kết cầu gồm chương: CHƯƠNG I : CỞ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Khái niệm cán bộ,công chức * Khái niệm Cán bộ: Theo Khoản 1, Điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 Luật ghi rõ: “Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước” * Khái niệm Công chức: Theo Khoản 2, Điều 4, Luật Cán bộ, công chức năm 2008: “Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Cơng an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội (sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cơng lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật” 1.1.2 Khái niệm Đào tạo, bồi dưỡng ĐTBD nội dung quan trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực quan, tổ chức nhà nước nhằm mục tiêu xây dựng phát triển đội ngũ công chức thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, trung thành với Nhà nước tận tụy với công việc phục vụ công dân Quá trình ĐTBD tiến thâm gia đào tạo -Các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước ngạch chuyên viên chuyên viên: Sở xác định đối tượng CBCC có đủ điều kiện tham gia lớp bồi dưỡng ngạch -Các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ nghiệp vụ chuyên ngành: Sở xác định đối tượng có nhu cầu tham gia lập danh sách theo nhu cầu người 2.2.2.4.Nội dung chương trình đào tạo,bồi dưỡng Thứ nhất, ĐTBD lý luận trị: CBCC người trực tiếp đưa đường lối,chủ trương, sách pháp luật Đảng Nhà nước vào đời sống thực tiễn Do vậy, năm qua, Sở chủ động cơng tác ĐTBD trình độ lý luận trị cho CBCC nhằm giúp đội ngũ CBCC Sở có điều kiện tìm hiểu,cập nhật kiến thức cập nhật đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật nhà nước Từ đó, tạo đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt,lập trường vững vàng,trung thành với Đảng Nhà nước, hết lòng phụ vụ nhân dân, Tổ quốc Thứ hai, ĐTBD kiến thức, kỹ quản lý Nhà nước Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, quan hành Nhà nước nói chung Sở nói riêng cần trang bị cho CBCC kiến thức cần thiết vận hành chế thị trường.ĐTBD kiến thức, kỹ quản lý Nhà nước phù hợp với chế kinh tế đảm bảo định hướng Xã hội chủ nghĩa Đây nhu cầu cấp thiết để có hành sạch, vững mạnh, sử dụng quyền lực quản lý có hiệu cơng việc nhà nước Thứ ba, Sở thực công tác ĐTBD kiến thức, kỹ chuyên môn nghiện vụ nhằm tạo đội ngũ CBCC có trình độ chuyên môn cao, kỹ sáng tạo, khả lãnh đạo, quản lý, triển khai tổ chức thực tốt chủ trương sách Đảng Nhà nước Thứ tư, ĐTBD trình độ ngoại ngữ cho CBCC nhằm tạo đội ngũ CBCC Sở có khả sử dụng thành thạo ngoại ngữ để nghiên cứu tài liệu nước ngoài, 34 giao tiếp thuận tiện tiếp thu thành tựu khoa học nước tiên tiến đáp ứng nhu cầu đổi hội nhập Thứ năm, ĐTBD trình độ tin học cho 100% CBCC Sở nhằm đáp ứng đổi q trình làm việc cơng nghệ thơng tin, nhằm đáp ứng cho CBCC Sở nắm vững kỹ tin học khai thác nguồn tin đáng tin cậy phục vụ cho tổ chức 2.2.2.5 Hình thức đào tạo,bồi dưỡng -Đào tạo theo hệ thống văn bằng: Là loại hình ĐTBD gắn với việc cấp văn quốc gia theo quy định Luật Giáo dục loại văn tương ứng nhà nước cấp -Đào tạo theo hình thức bồi dưỡng: Là loại hình ĐTBD thường xuyên nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, kỹ phục vụ hoạt động nghê nghiệp,hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức vu quản lý, chức danh nghề nghiệp, ngạch, bậc phù hợp với vị trí việc làm, bao gồm: Lý luận trị, kiến thức pháp luật,quàn lý Nhà nước, kiến thức, kỹ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức tin học, ngoại ngữ kiến thức bổ trợ khác -ĐTBD bao gồm khóa tập trung không tập trung, hội thảo thực tập ngồi nước -ĐTBD dài hạn khóa học có thời gian học tháng -ĐTBD ngắn hạn khóa học có thời gian học đến tháng 2.2.2.6 Phương pháp đào tạo,bồi dưỡng Hiện Sở Nội Vụ Quảng Ninh áp dụng phương pháp đào tạo, bồi dưỡng như: -Phương pháp kèm cặp, dẫn: Áp dụng cho cán bộ, cơng chức mới, trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm kèm cặp cán bộ, cơng chức có trình độ chun mơn, nhiều kinh nghiệm làm việc Áp dụng phương pháp tiết kiệm chi phí, thời gian Tuy nhiên hình thức lại phụ thuộc vào việc tuyển dụng chất lượng nhân lực -Đào tạo theo kiểu luân chuyển, thuyên chuyển: Nhận nhiệm vụ phận tổ chức giữ chức danh quyền hạn cũ,chuyển đến đơn vị khác 35 ngồi chun mơn chuyển công tác lĩnh vực chuyên môn -Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng -Cử học trường quy: Hàng năm cán bộ, cơng chức tuỳ theo nhu cầu đào tạo theo quy định tỉnh cử học trường đại học, cao đẳng, trung tâm trị thường học chức dài hạn học cao học 2.2.3 Kết đạt * Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Nội dung đào tạo, bồi dưỡng với chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Cơng tác xác định nhu cầu đào tạo mục tiêu đào tạo đạt hiệu tốt xác định rõ nội dung hướng đào tạo cho cán công chức theo giai đoạn Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng bước đổi theo hướng tập trung đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa tiêu chuẩn trang bị cho cán bộ, công chức kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ lãnh đạo, quản lý chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực kinh tế - xã hội Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng không phân tán, không dàn trải mà tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm, bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn nghiệp vụ * Về cán bộ, công chức cử đào tạo, bồi dưỡng Cán công chức cử đào tạo có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên mơn nghiệp vụ, nâng cao lực cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Hầu hết cán bộ, công chức đạt kết đào tạo, bồi dưỡng đề * Hiệu sau đào tạo, bồi dưỡng Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức giai đoạn 2014 – 2016 đạt mục tiêu đề cán công chức cử đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ cao Có thể thấy cơng tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần quan trọng việc nâng cao mặt chung trình độ lực đội ngũ cán bộ, cơng chức; bước tiêu chuẩn hố ngạch, bậc theo quy định Nhà nước; đảm bảo cho công tác quy hoạch gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu nghiệp đổi Đội ngũ cán bộ, công chức sau đào tạo có nhận thức trị vững vàng hơn, hiệu công tác nâng lên rõ rệt 36 2.2.4 Hoạch định công tác đào tạo,bồi dưỡng cán công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh thời gian tới 2.2.4.1 Định hướng chung Nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức, lực quản lý, điều hành đội ngũ CBCC, viên chức góp phần hồn thành tốt nhiệm vụ, chức tham mưu, đề xuất phục vụ đạo điều hành Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục đáp ứng tiêu chuẩn hóa chức danh công chức; tiếp tục đáp ứng yêu cầu việc kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu máy quản lý nhà nước cải cách hành thời kỳ ĐTBD nhằm trang bị kiến thức mới, thiếu so với tiêu chuẩn ngạch CBCC theo quy định Đảng Nhà nước 2.2.4.2 Mục tiêu cụ thể * Cán bộ, công chức lãnh đạo - Chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ: 03/07 = 42,9% - Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý: 100% * Công chức lãnh đạo cấp phòng - 80% có trình độ cao cấp lý luận trị trở lên - 40% có trình độ sau đại học trở lên - 100% bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chun viên, 70% trở lên bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên - 100% bồi dưỡng kỹ lãnh đạo, quản lý * Công chức chuyên mơn - 20% có trình độ lý luận trị cao cấp trở lên - 80% có trình độ trung cấp lý luận trị trở lên - 20% có trình độ sau đại học trở lên - 20% bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên - 50% bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên trở lên 37 2.3 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân *Ưu điểm Trong năm 2014 – 2016 công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh quan tâm, số lượng CBCC ĐTBD tăng lên nhiều góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Sở Giai đoạn 2014 - 2016 CBCC đào tạo chuyên sâu chuyên môn bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, bồi dưỡng kỹ lãnh đạo, quản lý, tin học văn phòng tạo phong trào học tập rộng khắp tất quan, tổ chức đưa công tác ĐTBD vào vị trí quan trọng hoạt động quan, tổ chức Thời gian qua, công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh quan tâm, số lượng CBCC ĐTBD tăng lên nhiều góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC chung Sở Trong giai đoạn 2014-2016 Sở Nội Vụ tiến hành trang bị kiến thức kỹ hoạt động thực thi công vụ chiều sâu theo chức danh, khóa ĐTBD kỹ theo tác nghiệp cho Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, nghiệp vụ cho cán làm cơng tác hội nhập Nhờ đó, sau khóa đào tạo, trình độ CBCC nâng lên rõ rệt Một số CBCC chủ động tự đào tạo để nâng cao trình độ, phục vụ cơng việc chun mơn (đặc biệt đào tạo trình độ sau đại học) Việc thực kế hoạch ĐTBD CBCC nước ngồi thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực Việc cử CBCC học bước đầu mang tính quy hoạch, gắn với sử dụng, tập trung vào đội ngũ cán quản lý cán nguồn, đào tạo tập trung vào nội dung thực cần thiết cho việc nâng cao trình độ, tầm nhìn kinh nghiệm lĩnh vực mà cán bộ, cơng chức cơng tác, tạo bước chuyển biến tích cực số lượng chất lượng góp phần nâng cao lực thực hiệu hoạt động đội ngũ CBCC *Nguyên nhân - Để đạt thành tích quan tâm, đạo, định 38 hướng cấp ủy Đảng Các cấp ủy Đảng trọng việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát, định hướng, kịp thời động viên, cổ vũ chấn chỉnh Không ngừng đầu tư tạo điều kiện sở vật chất kinh phí để nâng cao hiệu cơng tác ĐTBD CBCC Sở - Các phòng, ban, đơn vị làm tốt vai trò tham mưu cho cấp cơng tác ĐTBD nguồn nhân lực Sở nói chung - Sự nỗ lực CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh với ý chí khơng ngừng học tập, tiếp thu kiến thức nhằm nâng cao trình độ nghị lực vượt qua khó khăn để làm tốt cơng tác 2.3.2.Tồn tại, hạn chế nguyên nhân *Tồn tại, hạn chế Bên cạnh kết đạt nêu trên, cơng tác ĐTBD hạn chế như: - ĐTBD chưa gắn với nhu cầu kế hoạch sử dụng, chưa nhằm vào mục tiêu, đối tượng cụ thể, nhiều trường hợp học để đối phó với yêu cầu tiêu chuẩn hóa CBCC - Cơng tác ĐTBD chủ yếu nhằm mục tiêu hồn thiện cấp, chứng đáp ứng yêu cầu, ngạch, bậc công chức mà chưa quan tâm mức đến chất lượng ĐTBD Vì vậy, đa số học viên học mang tính đối phó, học để lấy cấp, chứng chủ yếu để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chun mơn phục vụ công tác - Số lượng CBCC đào tạo tăng, nhiên chất lượng đào tạo cán chưa đáp ứng so với yêu cầu, việc học đơi với hành số sở hạn chế Trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lực quản lý, kỹ hành phận CBCC ĐTBD theo chương trình, kế hoạch chưa vận dụng kiến thức ĐTBD vào thực tiễn - Việc đầu tư sở vật chất trang bị phục vụ cho việc giảng dạy học tập có nhiều cố gằng chưa tương xứng với yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, thực hành nhà trường với học viên, điều kiện ăn, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cán giáo viên học viên gặp nhiều 39 khó khăn - Các chương trình ĐTBD chưa thực sâu sát với nhu cầu nguời học, thực tế, công tác ĐTBD triển khai chương trình chung, mà chưa ý đến u cầu có tính đặc thù đội ngũ CBCC Phương pháp giảng dạy lớp bồi dưỡng theo cách dạy truyền thống, thầy giảng, trò nghe, với cách học tạo nên tính ỷ lại cho học viên, họ không chủ động, tự giác nghiên cứu, tìm tòi - Cơng tác quản lý ĐTBD nhiều bất cập Việc đánh giá kết ĐTBD, đánh giá cán sau học có cải thiện khả chuyên môn, lực công tác công việc chưa thực hiệu quả, việc phối hợp với sở đào tạo chưa thực chặt chẽ *Nguyên nhân - Công tác lập kế hoạch ĐTBD CBCC chưa thực thường xuyên, thiếu tính đồng bộ, thiếu tính khoa học Cơng tác quản lý quy hoạch chưa có hợp lý CBCC - Bản thân đối tượng đưa ĐTBD chưa thực coi trọng tự đào tạo để nâng cao lực công tác Một số CBCC cấp xã có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm thực thi công vụ chưa cao - Nội dung ĐTBD chồng chéo, nặng lý thuyết, thực hành kỹ thực tế, chưa thực trọng bồi dưỡng phát triển nghiệp vụ Phương pháp ĐTBD chậm cải tiến, đội ngũ giảng viên giảng dạy thiếu chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo, chưa trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ - Việc sử dụng kinh phí chưa mang lại hiệu cao; chưa phát huy đồng nguồn lực khuyến khích vật chất, động viên tinh thần lòng say mê nghề nghiệp CBCC - Cách đánh giá kết đào tạo đơn thuần, lý thuyết theo ý kiến chủ quan người hướng dẫn, tiêu chí đánh giá chưa cụ thể rõ ràng 40 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH 3.1 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh 3.1.1 Đối với Sở Nội Vụ Quảng Ninh * Tăng cường cơng tác quản lí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Xây dựng hệ thống sách, chế độ đãi ngộ phù hợp cho CBCC yên tâm tích cực tham gia lớp ĐTBD theo hướng thúc đẩy đội ngũ CBCC Nhà nước khơng ngừng nâng cao trình độ, lực nghiệp vụ q trình thực thi cơng vụ hành quản lý Nhà nước Chế độ, sách phải đặc biệt trọng gắn đào tạo với sử dụng tạo động lực mạnh cho CBCC nhiệt tình tham gia học tập - Tổ chức thực đánh giá ĐTBD cách thường xuyên, nghiêm túc thực khoa học Việc đánh giá thường xuyên để thu thập thơng tin phản hồi q trình ĐTBD nhằm đưa định, điều chỉnh kịp thời cho cơng tác quản lý ĐTBD * Hồn thiện công tác xây dựng kế hoạch, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Hồn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật làm sở pháp lý cho hoạt động ĐTBD Việc hoàn thiện phải thực sở rà soát hệ thống văn hành ĐTBD phát bất cập để sửa đổi hoàn thiện, đặc biệt trọng văn quy định kế hoạch ĐTBD chương trình, phương pháp ĐTBD đối tượng cụ thể, văn văn bằng, chứng cấp văn bằng, chứng chế độ, sách CBCC tham gia ĐTBD Các phòng ban phải tham mưu cho Sở Nội Vụ kịp thời lập kế hoạch ĐTBD hàng năm dài hạn để tổng hợp kế hoạch Khuyến khích tự chủ, động CBCC việc tham gia xây dựng kế hoạch ĐTBD quan Đưa kế hoạch đào tạo phù hợp với giai đoạn phát triển quan, thích 41 hợp với tất CBCC nhằm bồi dưỡng cho CBCC đầy đủ kiến thức, chuyên môn cần thiết Hàng năm phải xây dựng kế hoạch, số lượng CBCC cần ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ theo lĩnh vực cụ thể, đảm bảo đáp ứng công tác sử dụng CBCC quan Xác định đối tượng, tiêu ĐTBD nội dung, xếp trình đào tạo phù hợp với CBCC, đảm bảo số lượng CBCC tham gia ĐTBD cách đầy đủ, tiêu * Đổi nội dung chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Cần chuẩn hóa nội dung, chương trình đào tạo theo hướng gắn với thực tế, dễ hiểu, dễ ứng dụng đối tượng ĐTBD Đổi phương pháp ĐTBD theo hướng trọng thực hành kiến thức thực tế Nâng cao chất lượng số lượng giảng viên trung tâm bồi dưỡng trị Sở đồng thời thực khuyến khích học tập cho CBCC tham gia ĐTBD - Đối với CBCC cần nâng cao nhận thức tầm quan trọng công tác Chỉ nhìn nhận đắn ĐTBD có đầu tư mức để đáp ứng nhu cầu ĐTBD Khuyến khích q trình tự ĐTBD CBCC, CBCC phải thường xun tìm tòi, học hỏi cập nhật kiến thức nâng cao trình độ lực thực thi cơng vụ Khen thưởng CBCC có thành tích xuất sắc việc ĐTBD nhằm tạo thêm động lực làm việc nhằm mở rộng hình thức - Đối với đội ngũ giáo viên cần phải tăng cường đầu tư để phát triển đội ngũ giáo viên đủ số lượng chất lượng, có trình độ sư phạm kỹ tay nghề đặc biệt trình độ thực hành Xây dựng đội ngũ giáo viên đổi phương pháp dạy đáp ứng chương trình đào tạo phù hợp với kỹ thuật cơng nghệ Đổi nội dung, chương trình theo định hướng thị trường, mềm dẻo, nâng cao kỹ thực hành lực thích ứng với biến đổi công nghệ thực tế sản xuất Đổi đa dạng hóa phương pháp dạy học * Nội dung đào tạo, bồi dưỡng: + Tổ chức đào tạo tiền công vụ cho CBCC dự bị CBCC thời gian tập phải đào tạo trang bị kiến thức hành Nhà nước, pháp luật, kỹ 42 hoạt động công vụ + Tăng cường công tác ĐTBD cán lãnh đạo quản lý, làm cho việc luân chuyển cán bước vào nề nếp, đạt hiệu thiết thực, khắc phục khuynh hướng cục bộ, khép kín phòng ban, đơn vị + Mở chương trình đào tạo kỹ mềm thơng qua hội thảo; ngồi ra, cần tăng cường mở lớp bồi dưỡng kiến thức máy tính, cơng nghệ thơng tin cho đội ngũ CBCC cấp * Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: + Đối với công chức ngạch chuyên viên độ tuổi phải qua chương trình đào tạo theo quy định ngạch + Đối với công chức giai đoạn tập phải qua bồi dưỡng tiền công vụ + Đối với cán trẻ, có triển vọng, lớp cán tạo nguồn cần phải đào tạo bản, tồn diện để có kiến thức bản, có lực thực tiễn kỹ thực hành định để đáp ứng yêu cầu lâu dài * Nâng cao lực tự hoàn thiện cán bộ, công chức Nâng cao lực tự hoàn thiện thân CBCC điều tất yếu công tác ĐTBD Nếu người CBCC cử ĐTBD mà khơng có ý thức hồn thiện thân q trình ĐTBD khơng đạt kết quả, ngược lại tốn chi phí đào tạo lại Đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng việc định hướng hướng tổ chức, đưa tổ chức lên phát triển Vì vậy, việc tăng cường lực đội ngũ CBCC việc định chất lượng đội ngũ CBCC quan, gốc có tốt tốt Tăng cường lực thông qua việc: + Nâng cao công tác quản lý: Thủ trưởng phải người quan tâm đến việc phát triển đội ngũ CBCC, tạo điều kiện chi phí thời gian Người lãnh đạo phải quản lý có hiệu đội ngũ nhân lực quan, hoạt động quản lý phải thực nghiêm túc tiến hành chặt chẽ + Nâng cao trình độ chuyên môn: Bên cạnh việc nâng cao công tác quản lý 43 phải ý nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu quan; kiểm tra, đánh giá hoạt động ĐTBD CBCC quan Việc đánh giá thường xuyên trình ĐTBD nhằm đưa định điều chỉnh kịp thời cho công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng CBCC Ngoài ra, kiến thức phương pháp ĐTBD ln thay đổi Để có chương trình đào tạo tiên tiến, CBCC phải khơng ngừng tìm tòi, sáng tạo đổi cần đào tạo nhiều lĩnh vực * Tăng cường đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Đánh giá hiệu chương trình ĐTBD cần thiết, tiền đề để xây dựng chương trình đào tạo Vì vậy, đánh giá qua mặt sau: + Yêu cầu CBCC viết báo cáo trình đào tạo điều học sau khóa học Nếu sau buổi hội thảo lập hòm góp ý để CBCC đóng góp ý kiến hội thảo + Cần thực đánh giá hiệu việc đào tạo thông qua kết quả, hiệu thực nhiệm vụ CBCC nơi công tác 3.1.2.Đối với CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh Trong thời kì cơng nghiệp hố - đại hóa đất nước đặt sứ mệnh, mục tiêu to lớn người CBCC nói chung người CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh nói riêng phải có ý thức nhìn nhận, tự đánh giá lại lực thân chủ động tự nâng cao, hoàn thiện lực thân Bản thân người CBCC phải có ý thức tự học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện phấn đấu tu dưỡng thân để nâng cao trình độ, lực Các CBCC cần nâng cao tinh thần tự chủ hoạt động đào tạo để có tâm lí tốt q trình ĐTBD Với tâm lí chủ động, tự giác hoạt động ĐTBD có hiệu cao Mỗi người CBCC cần xác định mục tiêu học để làm việc, để bù đắp thiếu hụt kiến thức, để nâng cao trình độ từ nâng cao lực uy tín thân khơng phải học để đối phó, học để “thăng quan phát tài”,… 44 Các CBCC nên tham gia vào công tác xây dựng nội dung hoạt động đào tạo, bồi dưỡng để nắm bắt nội dung đề xuất ý kiến việc lựa chọn phương pháp đào tạo, bồi dưỡng thuận tiện cho họ 3.2.Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh Qua tìm hiểu quy định,chủ trương, sách Đảng Nhà nước công tác ĐTBD CBCC đồng thời sâu tìm hiểu thực trạng cơng tác ĐTBD CBCC Sở giải pháp nêu em xin mạnh dạn đưa số đề xuất mang tính cá nhân, nhằm nâng cao chất lượng ĐTBD CBCC Sở sau: 3.2.1.Đối với lãnh đạo Sở Nội Vụ Thứ nhất, Lãnh đạo Sở cần quan tâm tới công tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Cần tạo bầu khơng khí hăng say,tích cực học tập,nâng cao trình độ phát triển chung Sở Nội Vụ đơn vị trực thuộc.Trong môi trường muốn tổ chức lên cần trang bị cho đội ngũ CBCC có phẩm chất đạo đức tốt đẹp,chí cơng vơ tư,trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa,thành thạo chuyên môn nghiệp vụ,tận tụy hoạt động Sở đáp ứng nhu cầu hành đại Thứ hai,bố trí cơng việc phù hợp cho CBCC sau cử đào tạo,trở lại công tác đơn vị.Đồng thời tạo điều kiện để CBCC áp dụng kiến thức,kỹ học vận dụng vào công việc hàng ngày Thứ ba, cần trọng đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc Sở,đầu tư trang bị sở vật chất cho công tác ĐTBD.Đây cơng việc quan trọng sở vật chất đầy đủ đáp ứng nhu cầu trình đào tạo đem lại hiệu cao Thứ tư,việc ĐTBD CBCC nhà nước cần tiến hành theo tiêu chí,tiêu chuẩn ngạch cơng việc chức danh cán quản lý.Vì đào tạo theo ngạch,đúng chức danh người học cảm thấy gần gũi với cơng việc hàng ngày cảm thấy dễ tiếp thu,từ đem lại kết học tập cao Thứ năm,ngồi hình thức ĐTBD CBCC nước cần ý tới 45 trình ĐTBD CBCC nước ngồi.Đây nhóm CBCC tiếp thu kinh nghiệm kết quản lý nước khu vực giới để áp dụng vào thực tiễn hành Việt Nam,xây dựng nên hành đại văn minh 3.2.2.Đối với cán phụ trách ĐTBD Xây dựng kế hoạch ĐTBD CBCC hàng năm năm,đảm bảo kế hoạch có sở pháp lý,khoa học thực tiễn.Các kế hoạch hàng năm phải cụ thể hóa nội dung kế hoạch năm đồng thời có điều chỉnh phù hợp,căn nhu cầu ĐTBD thực tế CBCC chủ trương lãnh đạo Sở,hướng tới việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch đồng thời đáp ứng tốt nhu cầu công chức Các cán ĐTBD cần tâm huyết với hoạt động ĐTBD,chủ động phối hợp với đơn vị thuộc Sở để thực tốt kế hoạch ĐTBD Sở đề 3.2.3 Đối với CBCC Sở Nội Vụ Mỗi cơng chức cần có ý thức tầm quan trọng việc ĐTBD thân Chủ động tự đào tạo để nâng cao trình độ kiến thức phụ vụ cho cơng viejev phát triển thân tương lai Xác định rõ nhiệm vụ,trách nhiệm cơng việc mình,nhìn điểm yếu kém,thiếu xót để tự học tập,bù đắp thiếu hụt đó.Đồng thời trình ĐTBD cần ý tới việc chủ động chuẩn bị yếu tố liên quan đến nội dung đào tạo 3.2.4.Đối với nhà trường Khi tiến hành xây dựng ngành đào tạo cần có nghiên cứu kĩ thị trường lao động nhu cầu ĐTBD kế hoạch ĐTBD sở ban ngành nói riêng hành nói chung Có sách giới thiệu sinh viên xuất sắc, tiềm cho các tổ chức,sở ban ngành Thường xuyên tổ chức chương trình kết nối tổ chức,cơ quan Nhà nước với sinh viên Trong trình học tập có hoạt động hực tập Sở Ban ngành , nhà trường nên có hướng dẫn giới thiệu sinh viên quan tổ chức phòng ban để sinh viên tiếp cận với môi trường làm việc thực tế 46 KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập tháng vừa qua em có thời gian tiếp xúc trực tiếp, tìm hiểu cơng tác ĐTBD CBCC Sở Nội Vụ Quảng Ninh thời gian học tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội em nhận thấy công tác ĐTBD CB CC vấn đề quan trọng xã hội nói chung Sở Nội Vụ nói riêng.Làm tốt cơng tác ĐTBD CBCC cung cấp cho xã hội nguồn lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước thời kỳ đại hoá hội nhập Quốc tế Đáp ứng yêu cầu ĐTBD CBCC nhà nước có trình độ, lực, tận tuỵ, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng Nhà nước giao phó, tạo đuợc tin tưởng quần chúng nhân dân Sau thời gian thực tập Sở Nội Vụ Quảng Ninh em nhận thấy kiến thức mà học trường bổ ích phù hợp với yêu cầu công tác quan, đặc biệt Sở Nội vụ nơi em thực tập Tuy nhiên em nhận thấy cần phải cố gắng nhiều học tập đặc biệt phải tìm hiểu nhiều pháp luật Nhà nước, văn pháp luật ĐTBD CB CC Một lần em xin trân thành cảm ơn đến thầy cô khoa Tổ chức quản lý nhân lực Các cô chú, anh chị Sở Nội Vụ Quảng Ninh xếp giúp đỡ em trình thực tập Trong báo cáo mình, em nhận giúp đỡ em tránh khỏi sai xót, hạn chế cơng việc báo cáo thực tập Em mong đóng góp ý kiến, nhận xét, bảo Nhà trường, thầy cô khoa Tổ chức Quản lý nhân lực để báo cáo kiến tập em hoàn thiện Em xin trân thành cảm ơn! 47 DANH MỤC TÀI LIỆU KHAM KHẢO Bộ Nội Vụ( 2008),Thông tư số 04/2008/TT-BNV hướng dẫn chức năng,nhiệm vụ,quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ,Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh,cấp huyện Chính phủ nước Cộng hồ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị định số 18/2010/NĐ-CP công tác đào tạo,bồi dưỡng cán bộ,công chức Nhà nước Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định người công chức Trần Kim Dung (2009), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực (tái lần thứ 7), Nxb Thống kê Nguyễn Văn Điềm Nguyễn Ngọc Quân(2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học kinh tế Quốc dân Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật cán bộ, công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh (2016), Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ,công chức hành nhà nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2014-2016 48 ... cấu cán bộ ,công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh 26 2.2.1.2 Chất lượng cán bộ, công chức Sở Nội Vụ Quảng Ninh 28 2.2.2 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ninh. .. KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NINH PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Một số khái... Đào tạo, bồi dưỡng 1.2 Vai trò, chức đào tạo, bồi dưỡng công chức 1.3 Mục tiêu đào tạo ,bồi dưỡng .7 1.4 Yêu cầu đào tạo ,bồi dưỡng 1.5 Nội dung đào tạo ,bồi dưỡng cán bộ, công
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại sở nội vụ tỉnh quảng ninh, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại sở nội vụ tỉnh quảng ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay