Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại uỷ ban nhân dân huyện lục yên

48 47 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:48

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNA.PHẦN MỞ ĐẦU11.Lý do chọn đề tài12.Mục tiêu nghiên cứu23.Phạm vi nghiên cứu24.Vấn đề nghiên cứu35.Phương pháp nghiên cứu36.Ý nghĩa của đề tài37.Kết cấu của đề tài3B. PHẦN NỘI DUNG4Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC41.1. Khái niệm và đối tượng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức41.1.1. Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng41.1.2. Đối tượng của công tác đào tạo bồi dưỡng51.2. Vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức51.3. Mục tiêu của công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC71.4. Hình thức đào tạo và bồi dưỡng CB, CC71.4.1. Quy trình đào tạo và bồi dưỡng CB, CC8Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN122.1. Khái quát về ủy ban nhân dân huyện Lục Yên và phòng Nội vụ122.1.1. Khái quát về Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên122.1.2. Khái quát về Phòng Nội vụ huyện Lục Yên142.1.3. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực tại Phòng Nội vụ UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái202.1.3.1. Công tác hoạch định nhân lực202.1.3.2. Công tác phân tích công việc212.1.3.3. Công tác tuyển dụng nhân lực212.1.3.4. Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực cho các vị trí222.1.3.5. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực222.1.3.6. Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc222.1.3.7. Công tác trả lương cho cán bộ, công chức trong huyện Lục Yên232.1.3.8. Công tác giải quyết các quan hệ lao động232.2. Thực trạng về công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Lục Yên242.2.1. Khái quát về đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện hiện nay242.2.2. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC của UBND huyện Lục Yên262.3. Phương thức đào tạo bồi dưỡng tại UBND huyện Lục Yên292.3.1. Phương pháp292.3.2. Hình thức đào tạo, bồi dưỡng292.4. Đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên302.4.1 Những kết quả đạt được302.4.2. Những hạn chế312.4.3. Nguyên nhân còn tồn tại những hạn chế33Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG UBND HUYỆN LỤC YÊN353.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của Phòng Nội vụ huyện Lục Yên353.2. Các yêu cầu đối với cán bộ, công chức ở UBND huyện Lục Yên353.3. Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức363.3.1. Khảo sát lại đội ngũ cán bộ, công chức hiện có373.3.2. Bố trí sử dụng hợp lí đội ngũ cán bộ công chức383.3.3. Hoàn thiện chế độ chính sách tạo động lực cho đội ngũ cán bộ phát huy năng lực của bản thân383.3.4. Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng CBCC là người dân tộc thiểu số383.3.5. Lập kế hoạch đào tạo quy mô, bài bản, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng đúng yêu cầu, nhu cầu chương trình đào tạo393.3.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức393.4. Một số khuyến nghị39C. KẾT LUẬN42DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO44 LỜI CẢM ƠN Sau tháng thực tập UBND Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái, giúp đỡ tận tình cơ, chú, anh, chị phòng Nội vụ bảo tận tình thầy, giáo em hồn thành tốt khóa thực tập Em xin chân thành cảm ơn UBND Huyện Lục Yên, phòng Nội vụ Huyện tạo điều kiện để em tìm hiểu, vận dụng kiến thức học vào thực tế hoàn thành báo cáo thực tập Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô khoa Tổ chức quản lý nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tận tình giúp đỡ truyền đạt lại kiến thức bổ ích cho em q trình học tập Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Triệu Văn Định - chuyên viên phòng Nội Vụ huyện Lục Yên anh, chị phòng Nội vụ Huyện Lục Yên hướng dẫn, bảo, giúp đỡ em suốt trình thực tập Mặc dù cố gắng nỗ lực song hạn chế kinh nghiệm nhiều mặt khác nên báo cáo khơng tránh khỏi sai sót, khiếm khuyết Em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến q thầy để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngàythángnăm 2017 Sinh viên thực tập Lý Phương phong MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN A.PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài .3 Kết cấu đề tài B PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Khái niệm đối tượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 1.1.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng 1.1.2 Đối tượng công tác đào tạo bồi dưỡng .5 1.2 Vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .5 1.3 Mục tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC 1.4 Hình thức đào tạo bồi dưỡng CB, CC 1.4.1 Quy trình đào tạo bồi dưỡng CB, CC Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN 12 2.1 Khái quát ủy ban nhân dân huyện Lục Yên phòng Nội vụ 12 2.1.1 Khái quát Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên 12 2.1.2 Khái quát Phòng Nội vụ huyện Lục Yên 14 2.1.3 Khái quát hoạt động công tác quản trị nhân lực Phòng Nội vụ - UBND huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái .20 2.1.3.1 Công tác hoạch định nhân lực 20 2.1.3.2 Công tác phân tích cơng việc .21 2.1.3.3 Công tác tuyển dụng nhân lực 21 2.1.3.4 Công tác xếp, bố trí nhân lực cho vị trí 22 2.1.3.5 Công tác đào tạo phát triển nhân lực 22 2.1.3.6 Công tác đánh giá kết thực công việc 22 2.1.3.7 Công tác trả lương cho cán bộ, công chức huyện Lục Yên 23 2.1.3.8 Công tác giải quan hệ lao động 23 2.2 Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng cán công chức UBND huyện Lục Yên 24 2.2.1 Khái quát đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện .24 2.2.2 Chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCC UBND huyện Lục Yên 26 2.3 Phương thức đào tạo bồi dưỡng UBND huyện Lục Yên 29 2.3.1 Phương pháp 29 2.3.2 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng 29 2.4 Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên 30 2.4.1 Những kết đạt 30 2.4.2 Những hạn chế 31 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế .33 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG UBND HUYỆN LỤC YÊN 35 3.1 Phương hướng hoạt động thời gian tới Phòng Nội vụ huyện Lục Yên 35 3.2 Các yêu cầu cán bộ, công chức UBND huyện Lục Yên 35 3.3 Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức .36 3.3.1 Khảo sát lại đội ngũ cán bộ, cơng chức có 37 3.3.2 Bố trí sử dụng hợp lí đội ngũ cán cơng chức 38 3.3.3 Hồn thiện chế độ sách tạo động lực cho đội ngũ cán phát huy lực thân .38 3.3.4 Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng CBCC người dân tộc thiểu số 38 3.3.5 Lập kế hoạch đào tạo quy mô, bản, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhu cầu chương trình đào tạo 39 3.3.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức 39 3.4 Một số khuyến nghị 39 C KẾT LUẬN .42 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 A.PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong công xây dựng bảo vệ Tổ quốc dân tộc ta, đội ngũ người cốt cán, cán có vai trò đặc biệt quan trọng Vai trò to lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “ Cán gốc vấn đề, gốc có tốt tốt’’ Nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ khóa VIII nêu “ Cán nhân tố định thành bại cách mạng” Thực vậy, hiệu lực, hiệu hoạt động máy Nhà nước nói chung, hệ thống tổ chức nói riêng suy cho định lực, phẩm chất đội ngũ cán Trong bối cảnh nước đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay, đội ngũ cán cơng chức máy hành nhà nước tạo thành nguồn lực lớn phục vụ cho trình tổ chức hoạt động Nhà nước,cán cơng chức trình đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường cần trang bị kiến thức để đáp ứng với thay đổi thời cuộc, cần phải có chọn lọc chu có đội ngũ cán trung thành với lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nắm vững đường lối cách mạng Đảng vững vàng đủ phẩm chất trị có lực chun mơn nghiệp vụ để thực công đổi Để phát huy vai trò đội ngũ cán đòi hỏi quyền cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức để họ thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước nhân dân giao Thực tế chứng minh nơi cán bộ, cơng chức có trình độ chun mơn nghiệp vụ, có lực, phẩm chất đạo đức nơi cơng việc vận hành trơi chảy, thơng suốt, hiệu Chương trình tổng thể Cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2010 – 2020 đề mục tiêu “ Đến năm 2015 đội ngũ cán bộ, cơng chức có số lượng, cấu hợp lý, chuyên nghiệp, đại Tuyệt đại phận cán bộ, cơng chức có phẩm chất tốt đủ lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ nghiệp phát triển đất nước phục vụ nhân dân” Do đó, nhiệm vụ đặt cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ đến 2020 phải đảm bảo đội ngũ cán bộ, cơng chức Nhà nước đạt trình độ trị, chun mơn nghiệp vụ, kỹ hành chính, tin học, ngoại ngữ phù hợp với chuẩn chức danh ngạch bậc cơng tác; có lực thực thi nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu ngày cao nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, số phận công chức chưa thực đáp ứng nhu cầu giải công việc hiệu cho người dân, đơn vị tổ chức u cầu chun mơn khả làm việc hạn chế dẫn đến hiệu công việc không cao Đặc biệt huyện miền núi nói chung huyện Lục n- tỉnh n Bái nói riêng trình độ dân trí thấp với phát triển kinh tế xã hội chưa cao, thiếu thốn, khó khăn mặt đòi hỏi cán cơng chức phải có đủ lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ định để đảm đương nhiệm vụ giao Để tìm hiểu rõ cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhân đợt thực tập Phòng Nội vụ huyện Lục Yên, Em chọn đề tài thực tập “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên” Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức UBND huyện Lục Yên rõ nguyên nhân thực trạng Trên sở đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Lục Yên Phạm vi nghiên cứu Về mặt thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND Huyện Lục Yên Về mặt không gian: UBND huyện Lục Yên – Tỉnh Yên Bái Vấn đề nghiên cứu Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực thông qua phương pháp sau: - Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập thông tin, số liệu qua trang mạng,cổng thông tin - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Tổng hợp phân tích số liệu thu thập qua trang mạng, cổng thông tin… - Phuơng pháp xã hội học: quan sát, ghi chép… : Thực khảo sát thực tế, theo dõi,quan sát ghi chép lại phương pháp làm việc CBCC… Ý nghĩa đề tài Ý nghĩa mặt lý luận: Nghiên cứu đề tài hồn thiện báo cáo góp phần đưa ý kiến, quan điểm cách chung nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ý nghĩa mặt thực tiễn: Báo cáo góp phần tổng hợp đào tạo hệ thống biện pháp có tính khả thi có sở khoa học nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Lục Yên Đồng thời, báo cáo làm tài liệu tham khảo cho sinh viên khóa sau độc giả quan tâm Kết cấu đề tài Kết cấu đề tài chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Huyện Lục yên Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo , bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Huyện Lục Yên B PHẦN NỘI DUNG Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Khái niệm đối tượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 1.1.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo xem trình cung cấp,tạo dựng khả làm việc cho người học, đưa họ vào chương trình khoa học, mơn học có hệ thống, hay nói cách khác giáo dục, huấn luyện cách có hệ thống, có kết hợp lĩnh vực chuyên ngành khác như: Thương mại văn phòng, tài chính, khí, kỹ thuật, hành chính, hay lĩnh vực khác nhằm nâng cao kết thực công việc cá nhân hay tổ chức, giúp họ hồn thành nhiệm vụ mục tiêu cơng tác khác Bồi dưỡng trình làm cho người ta tăng thêm lực phẩm chất, ĐTBD việc tổ chức hội cho người ta học tập, nhằm giúp cho tổ chức đạt mục tiêu tăng cường lực, làm gia tăng giá trị nguồn lục bản, quan trọng cán bộ, công chức ĐTBD giúp cho họ làm việc tốt hơn, giúp cho họ sử dụng khả năng, tiềm vốn có để phát huy hết khả làm việc Theo Nghị định 18/2010/NĐ-CP đào tạo bồi dưỡng quy định: “ Đào tạo trình truyền thụ, tiếp nhận có hệ thống chi thức, kỹ theo quy định cấp học, bậc học ’’ Giáo trình tổ chức nhân Học viện hành đưa ra: “ Đào tạo việc học lấy cấp cao hơn, hay để có nghề ’’ Như đào tạo hiểu trình tác động đến người nhằm làm cho người lĩnh hội nắm vững tri thức, kỹ năng, kỹ sảo…một cách có hệ thống, chuẩn bị cho người thích nghi với sống khả nhận phân cơng lao động định, hồn thành tốt nhiệm vụ công việc giao Khái niệm bồi dưỡng theo điều 2, điều Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 ĐTBD cơng chức thì: “ Bồi dưỡng hoạt động trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ làm việc ’’ Như bồi dưỡng học tập để nâng cao kỹ năng, lực liên quan đến công việc, nhiệm vụ làm sở mặt kiến thức đào tạo trước nhằm tăng khả hồn thiện cơng việc quan tổ chức cá nhân cán bộ, cơng chức Tóm lại ĐTBD cán bộ, cơng chức khâu công tác cán bộ, hoạt động thường xuyên nhằm đảm bảo cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng điều kiện thay đổi môi trường thực thi công vụ phát triển kinh tế xã hội 1.1.2 Đối tượng công tác đào tạo bồi dưỡng Đối tượng công tác ĐTBD cán bộ, cơng chức bao gồm: +Cán bộ, cơng chức hành chính, công chức dự bị, hợp đồng lao động không xác định thời hạn làm việc quan Đảng, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh cấp huyện +Cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn đơn vị nghiệp công lập +Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; Cán không chuyên trách cấp xã +Cán thơn, làng, ấp, bản, bn, sóc xã tổ chức dân phố phường, thị trấn +Luật sư, cán quản lý doanh nghiệp hiệp hội ngành hàng Như đối tượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đội ngũ đông đảo người làm việc quan Đảng, Nhà nước Đoàn thể từ trung ương đến sở 1.2 Vai trò công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức vấn đề quan trọng công tác cán Vấn đề Đảng, Nhà nước quan tâm, để tạo tiền đề cho phát triển đất nước sau Trong giai đoạn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức có vai trò sau đây: + Đào tạo, bồi dưỡng nhằm phục vụ cho công tác chuẩn hóa cán Trong đội ngũ cán bộ, cơng chức thiếu số lượng, yếu chất lượng , trình độ, lực, phẩm chất bộc lộ nhiều yếu kém,… Thì điều sở để nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ cho cán bộ, công chức + Đào tạo, bồi dưỡng nhằm phục vụ cho nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước + Đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu công cải cách hành đất nước Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng CB, CC mục tiêu quan trọng mà tổ chức hướng tới, nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính chun nghiệp, tính hiệu tổ chức thơng qua để giúp cán bộ, cơng chức hiểu rõ nắm vững công việc Đối với người lao động: Vai trò ĐTBD CB, CC thể chỗ đáp ứng yêu cầu học tập người lao động yếu tố tạo nên động tốt Khi NLĐ phát triển, nâng cao lực họ trì chất lượng công việc, tạo điều kiện cho việc áp dụng KHKT vào tổ chức Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ CB, CC phải đảm bảo mặt chất lượng tức phải có trình độ chun mơn, kĩ thuật đáp ứng u cầu cơng việc Vì cơng tác ĐTBD CB, CC phải có kế hoạch hợp lí, đắn, khoa học kịp thời Bên cạnh đó, việc ĐTBD nhằm thỏa mãn nhu cầu tự khẳng định mình, nhu cầu tôn trọng NLĐ, tạo hứng thú cho họ tham gia trình thực công việc, tạo yêu nghề hơn, gắn bó với cơng việc hơn, tạo cho người cán có cách nhìn mới, tư cơng việc sở để họ phát huy tính sáng tạo công việc 1.3 Mục tiêu công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC ĐTBD việc tổ chức hội cho CB, CC học tập, nhằm giúp tổ chức đạt mục tiêu việc tăng cường lực, làm gia tăng giá trị nguồn lực quan trọng người, CB, CC làm việc tổ chức ĐTBD tác động đến người tổ chức, làm cho họ làm việc tốt hơn, cho phép họ sử dụng tốt khả năng, tiềm vốn có họ, phát huy hết lực làm việc họ Với quan niệm ĐTBD CB, CC nhằm tới mục đích sau: - Phát triển lực làm việc CB, CC nâng cao khả thực công việc thực tế họ - Giúp CB, CC ln phát triển để đáp ứng nhu cầu nhân lực tương lai tổ chức - Giảm thời gian học tập, làm quen với công việc CB, CC thuyên chuyển, đề bạt, thay đổi nhiệm vụ đảm bảo cho họ có đầy đủ khả làm việc cách nhanh chóng tiết kiệm - Trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực nhiệm vụ công vụ góp phần xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chuyên nghiệp có đủ lực xây dựng hành tiên tiến, đại 1.4 Hình thức đào tạo bồi dưỡng CB, CC - Đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp nơi làm việc: Người học thường hướng dẫn CB, CC có trình độ, kinh nghiệm cao người học trang bị kỹ cần thiết cho công việc - Đào tạo ngồi cơng việc: Người học tách khỏi thực công việc thực tế để trang bị kiến thức, kỹ cần thiết Dẫn chứng cho đào tạo là: - Cử cán học trường quy: Người học cử học trường đại học, cao đẳng, học chức (hệ vừa học vừa làm), người học trang bị đầy đủ có hệ thống cải cách kiến thức hành - Đào tạo hình thức hội thảo, hội nghị để CB, CC huyện có dịp gặp gỡ, trò chuyện trao đổi kiến thức, kỹ với UBND huyện Cao đẳng học chức để nâng cao trình độ chun mơn; - Từ xa: Tham gia khóa học online để nâng cao trình độ chun mơn lực; Có nhiều hình thức đào tạo giúp cán bộ, cơng chức lựa chọn lớp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu tính chất cơng việc mà cán bộ, cơng chức chủ động xin tham gia lớp đào tạo bồi dưỡng quan cử quan hỗ trợ kinh phí 2.4 Đánh giá cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán công chức Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên 2.4.1 Những kết đạt - Thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng thu thành tựu đáng kể, giúp cho trình độ chun mơn đội ngũ cán bộ, công chức ngày nâng cao, máy nhà nước hoạt động có hiệu hơn, ngày thích ứng với xu phát triển đất nước nói chung huyện Lục n nói riêng - Tính đến nay, huyện có 35% cán bộ, cơng chức tham gia khố đào tạo, bồi dưỡng 1000 cán công chức tham gia hai khoá đào tạo bồi dưỡng trở lên năm Bên cạnh số CB,CC có ý thức tự trau dồi kiến thức, tự tìm lớp đào tạo, bồi dưỡng theo học tham gia lớp đào tạo đại học chức - Nội dung đào tạo, bồi dưỡng bám sát theo nhu cầu thực tế địa phương Các CB,CC cử học có ý thức học tập, vận dụng hiệu công việc Qua cán bộ, cơng chức xác định rõ cơng việc, nhiệm vụ giao, cách thức phương pháp giải pháp khúc mắc, thiếu sót mà trước đào tạo, bồi dưỡng chưa giải -Bên cạnh đó, kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đạt tiêu đặt về: số lớp, số học viên, nguồn kinh phí hỗ trợ, có phối 31 hợp quan đơn vị, sở đào tạo với quan cử người đào tạo Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng bước đầu đáp ứng nhu cầu thiết cần giải -Nguồn ngân sách cấp cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm thường cao năm trước, đưa tỉ lệ học viên đào tạo, bồi dưỡng đông thu kết cao hỗ trợ nơi ăn, ở, sách vở, kinh phí tàu xe,….Các sở đào tạo, bồi dưỡng trang bị giảng dạy nâng cao chất lượng dạy học giảng viên học viên -Điều đáng mừng ý thức tự tìm kiếm lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức Khơng tình trạng bắt buộc phải tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng mà thân cán bộ, công chức tự biết nhận đăng kí tham gia lựa chọn khố học phù hợp với tính chất mà đảm nhận -Trình độ dân trí nhân dân huyện bước nâng cao, ý thức tự học ngày nhân rộng lớp trẻ Đội ngũ cán bộ, công chức khơng ngừng nâng cao trình độ, lực chun mơn Đó tín hiệu vui, báo trước sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân huyện miền núi Lục Yên tương lai - Đó kết đáng ghi nhận từ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức huyện Lục Yên 2.4.2 Những hạn chế Bên cạnh kết ghi nhận cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, cơng chức số hạn chế: - Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực chưa chủ động, chủ yếu có cơng văn từ cấp từ trung tâm đào tạo gửi thông báo tuyển sinh Trên sở đó, quan Nhà nước vào thực trạng cán bộ, công chức quan lập danh sách đăng kí Tuỳ thực tế, việc cử cán bộ, cơng chức học có lựa chọn, chủ yếu 32 dựa vào thâm niên công tác, bậc lương quy hoạch Đi học lớp đa số học viên mang tính chất đối phó chủ yếu, học để lấy cấp, chứng chưa có mục đích rõ ràng, trước hết để nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ phục vụ cơng tác Vì vậy, cán cơng chức tham gia lớp học thường đáp ứng tiêu chuẩn loại văn bằng, chứng cần thiết để bổ nhiệm, chuyển ngạch cao mà chưa thật trọng nâng cao lực chuyên môn để làm việc tốt - Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức chắp vá, chưa đồng giải vấ đề trước mắt Một số quan, đơn vị cử cán công chức học chưa quy hoạch, kế hoạch, chưa nội dung đối tượng theo quy định Do hạn chế trình độ văn hố nên số cán bộ, công chức dân tộc đưa đào tạo, bồi dưỡng chưa nhiều, gặp khó khăn việc tạo nguồn, thiếu chiến lược lâu dài.Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế xã hội huyện mang lại hiệu thiết thực - Các quan quản lí cán chưa làm tốt việc xác định tiêu chí để đánh giá thực chất trình độ lực chuyên môn cán bộ, công chức qua hoạt động thực tiễn để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nâng cao kiến thức mà họ đào tạo nhà trường Vì vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức mang định hướng “cung” mà chưa quan tâm mức đến vấn đề cầu Nghĩa ta có đào tạo, bồi dưỡng ấy, chưa xuất phát từ nhu cầu thực tế, từ cần thiết việc nâng cao kỹ thực công việc cán bộ, công chức - Sự cân đối đào tạo lý luận chuyên môn nghiệp vụ chưa xử lí tốt, có giai đoạn thiên đào tạo lí luận trị mà khơng ý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, quản lí nhà nước Trong đào tạo bồi dưỡng nặng lí thuyết, chưa sâu vào luận giải vấn đề thực tiễn đặt Chưa trang bị kiến thức thực hành gắn liền với nhiệm vụ 33 CBCC - Hơn số CB,CC cấp xã chưa biết xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chưa biết xây dựng chương trình dự án Thường ỷ lại, trông chờ vào hướng dẫn cấp theo kiểu “cầm tay việc” - Việc xây dụng triển khai kế hoạch ĐTBD CB, CC cấp xã huyện Lục Yên quan tâm đến lợi ích chung quan lại chưa có quan tâm đến ý chí, nguyện vọng cá nhân cán bộ, cơng chức - Trình độ văn hóa, trình độ lý luận trị, trình độ quản lý Nhà nước đội ngũ CB, CC cấp xã nâng lên chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu công việc, nhiều cán lung túng xử lý công việc thiếu linh hoạt công việc 2.4.3 Nguyên nhân tồn hạn chế  Những hạn chế yếu có nhiều nguyên nhân - Thứ nhất, cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nhiều lúng túng, phần lớn quan cử người học lẫn quan tổ chức đào tạo bồi dưỡng chưa xây dựng quy hoạch hoàn chỉnh ĐTBD, cấu cán bộ, công chức quan đơn vị - Thứ hai, huyện Lục Yên huyện miền núi có điều kiện kinh tế xã hội hạn chế, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, mặt dân trí thấp nên phần lớn CBCC diện quy hoạch chưa đạt chuẩn Một phận CBCC người dân tộc thiểu số biểu tự ti, mặc cảm, thiếu ý chí vươn lên - Thứ ba, ngân sách dành cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC hạn chế Sự phát triển kinh tế huyện Lục Yên hạn chế nên khó khăn đào tạo bồi dưỡng CBCC mà phải trông chờ vào đầu tư cấp 34 -Thứ tư, huyện Lục yên nghèo, điện-đường-trường-trạm chưa đến hết người dân xã xa, hẻo lánh nên lớp đào tạo bồi dưỡng tin học hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu - Thứ năm, Cán bộ, công chức vừa làm vừa học ảnh hưởng tới phần chất lượng học tập nên hiệu đào tạo, bồi dưỡng số cán bô, công chức cấp xã chưa thực cao - Thứ sáu, Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm số đơn vị chưa trọng - Thứ bảy, Do số xã điều kiện tự nhiên nhiều khó khăn, giao thơng lại khơng thuận tiện gây ảnh hưởng đến công tác ĐTBD CB, CC xã vùng sâu vùng xa khó khăn - Thứ tám, Cơ cấu ngành nghề đào tạo nhiều bất cập dẫn đến tình trạng bố trí sử dụng, xếp cán bộ, cơng chức cấp xã khơng chun mơn đào tạo - Thứ chín, Bên cạnh người có ý thức tự giác học tập, bồi dưỡng số cán bộ, cơng chức chưa thực nghiêm túc q trình đào tao, bồi dưỡng dẫn đến hiệu công tác ĐTBD chưa mong muốn - Thứ mười, Do số xã có số lượng CB, CC cấp xã người dân tộc thiểu số nên việc đào tạo, bồi dưỡng gặp số khó khăn ngơn ngữ 35 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG UBND HUYỆN LỤC YÊN 3.1 Phương hướng hoạt động thời gian tới Phòng Nội vụ huyện Lục Yên Căn vào mặt làm chưa làm năm qua, Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch công tác, mục tiêu cần thực năm 2016 với nội dung trọng tâm sau: - Tham mưu cho UBND huyện xây dựng thực quy chế tuyển dụng cán bộ; bổ nhiệm đề bạt cán bộ;tiến hành rà soát, xếp, luân chuyển, bố trí cán để củng cố, kiện tồn quanđơn vị Kiên đề xuất thay cán không đủ phẩm chất, lực; chủ động có biện pháp xử lý kịp thời cán có biểu tiêu cực, tham nhũng, lãng phí quan, đơn vị trực thuộc - Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu, đề xuất cho UBND huyện hồn thiện nâng cao chất lượng cơng tác tổ chức máy Nhà nước phòng ban chuyên môn UBND xã - Tiếp tục phối hợp với Phòng tài kế hoạch xây dựng kế hoạch tổ chức thực có hiệu chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quan hành xã 3.2 Các yêu cầu cán bộ, công chức UBND huyện Lục Yên - Lục Yên huyện miền núi vùng dân tộc tỉnh Yên Bái với địa bàn chia cắt phức tạp, dân cư phân tán, đời sống vật chất nhân dân dân tộc huyện gặp nhiều khó khăn, cơng tác cán công chức hệ thống máy quản lí hành nhà nước nhiều bất cập, trình độ văn hố chun mơn nghiệp vụ thấp Nhất đội ngũ cán công chức sở, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực nhiệm vụ UBND huyện việc nâng cao hiệu lực, hiệu quản lí nhà 36 nước quan hành Như Bác nói:“ Cán gốc cơng việc” Vì đội ngũ cán bộ, cơng chức UBND huyện Lục Yên cần đáp ứng yêu cầu sau để nâng cao hoạt động quản lí hành nhà nước lĩnh vức khác địa bàn huyện: - Đội ngũ CBCC UBND huyện Trạm Tấu cần phải có số lượng cấu đồng bộ, hợp lí, phù hợp với yêu cầu thực tiễn huyện CB,CC xếp công việc theo chuyên ngành đào tạo, trình độ, tuổi, dân tộc - Đội ngũ CBCC làm việc phải tuân thủ theo pháp luật, quy chế phòng, ban, có lối sống lành mạnh trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng, vô tư - Phần lớn người dân huyện Lục Yên người dân tộc thiểu số nên tiếp xúc giải công việc cho nhân dân phải thể thái độ từ tốn, giải thích khúc mắc dân chưa hiểu hướng dẫn cách giải vướng mắc Đảm bảo tính chất“vừa hồng vừa chun” CBCC Khơng có thái độ hách dịch, khơng muốn tiếp dân hay hướng dẫn qua loa cho xong việc -Đội ngũ CBCC phòng, ban, thị trấn phải ĐTBD trang bị kiến thức lí luận trị, quản lí nhà nước, trình độ tin học, ngoại ngữ kiến thức khác để CBCC để giải công việc cách nhanh chóng xác Đáp ứng u cầu cơng việc giao, có đủ lực để xây dựng sách, tổ chức điều hành cách tốt -Trình độ chun mơn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học nên đồng 3.3 Giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Trong năm qua UBND huyện trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC chưa thật hiệu quả, hình thức nâng cao 37 trình độ trị, chuyên môn mở lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn sau CBCC giao cơng tác Dẫn tới trình độ văn hố thấp, lại không đào tạo nên dẫn đến thiếu hụt kiến thức Vì cần tìm giải pháp thiết thực cho công tác ĐTBD cán bộ, cơng chức để tạo đội ngũ CBCC có đủ lực, trình độ đáp ứng nhu cầu khách quan thời kí cơng nghiệp hố-hiện đại hố 3.3.1 Khảo sát lại đội ngũ cán bộ, công chức có Khảo sát để nắm trạng số lượng, chất lượng, ưu, khuyết điểm nào, xu hướng triển vọng cá nhân máy.Qua xác định sách phù hợp với u cầu xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng nhu cầu trước mắt năm tới Ví dụ đánh giá trình độ học vấn, phẩm chất đạo đức, sở trường, sở đoản, lực CBCC để có phương hướng đào tạo phù hợp Huyện Lục Yêncần tăng cường rà soát, đánh giá, phân loại chất lượng CB, CC cấp xã, làm sở cho việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Việc thường xuyên kiểm tra, việc đánh giá CB, CC cấp xã sau đào tạo, bồi dưỡng cách để CB, CC cấp xã có ý thức q trình đào tạo, bồi dưỡng từ nhằm nâng cao hiệu công tác ĐTBD CB, CC cấp xã địa bàn huyện Đánh giá cán bộ, công chức cấp xã địa bàn huyện Sơn Dương sau ĐTBD để xem cơng tác ĐTBD có đạt mục tiêu đề khơng, nội dung, chương trình có phù hợp hay không học viên áp dụng sau trình ĐTBD Việc đánh giá ĐTBD, bồi dưỡng nhằm phát lỗ hổng, bất hợp lý, phi thực tế trình đào tạo, để từ nâng cao chất lượng ĐTBD cho CB, CC Việc đánh giá chất lượng đội ngũ CB, CC cấp xã sau ĐTBD phải diễn cách nghiêm túc, phản ánh thực tế từ có điều chỉnh chương trình ĐTBD sau hiệu 38 Bên cạnh phải xử lý nghiêm minh trường hợpcố tình khơng thực nghiêm túc trình tham gia ĐTBD, cố tình chống đối, có thái độ khơng mực tham gia ĐTBD 3.3.2 Bố trí sử dụng hợp lí đội ngũ cán cơng chức Việc bố trí sử dụng hợp lí bắt nguồn từ khâu tuyển dụng phải phù hợp với u cầu, vị trí cơng việc Tuyển dụng đúng, đủ đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng Sử dụng đúng, hợp lí đội ngũ CBCC tạo điều kiện khích lệ CBCC phấn đấu hồn thành tốt nhiệm vụ giao, giúp cho máy ln ổn định hoạt động nhịp nhàng Theo phải vào lực sở trường cá nhân để bố trí cơng việc phù hợp lí mang lại hiệu cao Hơn bố trí CBCC phải tính đến cấu tuối, giới tính, dân tộc, đặc điểm tâm lí,… CBCC để xếp hợp lí tạo đồn kết thống quan CBCC 3.3.3 Hồn thiện chế độ sách tạo động lực cho đội ngũ cán phát huy lực thân Chính sách đúng, hợp lí vừa thúc đẩy cơng tác ĐTBD vừa khích lệ CBCC tồn tâm tồn ý cho cơng việc chung Các sách bao hàm vật chất lẫn tinh thần, đào tạo bồi dưỡng lẫn bố trí sử dụng Cần ưu tiên kinh phí, hỗ trợ kinh phí cho cơng tác ĐTBD để CBCC n tâm học tập cơng tác Cần đa dạng hố nguồn kinh phí đào tạo bồi dưỡng để huy động nguồn lực, kể đóng góp CBCC vào q trình ĐTBD Cơng khai,minh bạch sách hỗ trợ cho CBCC đào tạo bồi dưỡng để họ yên tâm học tập, tạo động lực thúc đẩy tốt cho người học người giảng dạy 3.3.4 Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng CBCC người dân tộc thiểu số Cần đa dạng hoá kênh, nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng 39 kết hợp với hệ đào tạo quy, chức, bồi dưỡng, tự học tập CBCC người dân tộc thiểu số Trang bị kiến thức lí luận chủ nghĩ Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Căn vào chức trách, nhiệm vụ CBCC người dân tộc mà tập trung ĐTBD cho phù hợp tránh lãng phí Chú trọng ĐTBD cho cán cơng chức người dân tộc theo hướng vừa trang bị kiến thức vừa coi trọng trang bị kĩ thực hành “cầm tay việc” để họ hồn thành cơng việc giao 3.3.5 Lập kế hoạch đào tạo quy mô, bản, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, nhu cầu chương trình đào tạo Chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải xây dựng kế hoạch cụ thể, từ xác định nhu cầu thiếu hụt kiến thức CBCC so với đến kinh phí, địa điểm thời gian mở lớp bồi dưỡng hay việc cử người đào tạo Đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu yêu cầu đặt để CBCC nắm kiến thức áp dụng vào thực tiễn cơng việc sau khố đào tạo bồi dưỡng 3.3.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Kiểm tra, giám sát đánh giá công việc cần thiết để thấy kết sau cán bộ, công chức học tập xong áp dụng vào thực tế Tránh tình trạng cán bộ, cơng chức khơng học tập nghiêm túc, học có cấp chứng để chuyển ngạch, lên chức hay sở đào tạo, bồi dưỡng không phù hợp với thực tế địa phương Qua có định tiếp tục mở thêm lớp đào tạo bồi dưỡng hay dừng lại 3.4 Một số khuyến nghị Kiến nghị với quan thực tập: - UBND huyện Lục Yên cần đạo sát tiến hành kiểm tra thường xuyên công tác đào tạo, bồi dưỡng huyện Để công tác hướng phù hợp với địa phương tránh tình trạng mở lớp trùng lặp 40 nội dung hay áp dụng vào thực tế - Bản thân CBCC tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng phải xác định học tập nâng cao phẩm chất trị, trình độ chun mơn nghiệp vụ, có thêm kiến thức giúp cán bộ, công chức giải tốt cơng việc mà đảm nhiệm - Giảng viên phải cập nhật kiến thức, tiếp tục nâng cao trình độ chun mơn phẩm chất đạo đức Có đáp ứng yêu cầu khoá đào tạo, bồi dưỡng - UBND huyện cần tạo điều kiện sách chế độ cho cán bộ, công chức tham gia khoá đào tạo, bồi dưỡng - Cần tập trung ĐTBD cán bộ, công chức ngoại ngữ tin học - Ngay từ khâu tuyển dụng, xét tuyển cán bộ, công chức phải đảm bảo người việc để tránh tình trạng học nghề làm việc khác hay phải đào tạo, bồi dưỡng lại - Hơn đội ngũ CBCC nên học thêm tiếng dân tộc để dễ dàng trao đổi với người dân làm việc Qua thể gần gũi với dân, dễ dàng vận động, tuyên truyền cho nhân dân sách Đảng Nhà nước - Thực tốt công tác tuyển dụng bố trí sử dụng CB, CC có lực, chuyên môn nghiệp vụ: Đây yếu tố đảm bảo cho khâu công tác tổ chức thực quản lý hành Nhà nước (trong có quản lý Nhà nước ĐTBD CB, CC) có kết cao Muốn việc đẩy mạnh công tác xây dựng mô tả công việc cho vị trí chức danh điều cần thiết - Kết hợp chặt chẽ trình ĐTBD Nhà nước tổ chức với trình tự ĐTBD CB, CC: Cần xây dựng biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm CB, CC - Xây dựng phương án cụ thể khâu đánh giá sau đào tạo CB, CC 41 - Đầu tư cho việc cải thiện điều kiện làm việc, mua sắm thêm trang thiết bị máy móc nâng cấp phòng làm việc: Nhằm hỗ trợ tối đa cho việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ CB, CC Phòng Nội vụ Phòng, Ban khác, có phận phụ trách cơng tác ĐTBD Nhà nước cần có quan tâm đến công tác ĐTBD CB, CC cấp xã Nhà nước cần ban hành quy định pháp luật vị trí, chức năng, nhiệm vụ đơn vị thực công tác ĐTBD CB, CC cấp xã cách hợp lý để phù hợp với thực tế vị trí, địa phương Xây dựng chức danh, ngạch lương công chức làm công tác ĐTBD CB, CC máy hành cơng theo hướng khuyến khích thu hút nhân tài - Lãnh đạo huyện Lục n cần có sách khuyến khích, động viên CB, CC cấp xã tham gia tích cực q trình ĐTBD.Cần có quan tâm, tạo điều kiện xếp công việc, động viên CB,CC cấp xã để họ yên tâm học -Bên cạnh nhà nước cần tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho cơng tác ĐTBD CB,CC cấp xã - Các cấp lãnh đạo cần có quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng CB, CC cấp xã, phải có sách hỗ trợ kinh phí CB, CC cấp xã cử ĐTBD hỗ trợ về: học tập, tiền ăn ở, lại Tăng cường xây dựng đội ngũ giảng viên để đảm bảo đủ số lượng, mạnh chất lượng, không đào tạo chun mơn mà đào tạo cách tồn diện lý luận phương pháp sư phạm, vừa có trình độ lý luận vừa có kinh nghiệm thực tế để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Đối với thân cán bộ, công chức cấp xã: Để thực có hiệu cơng tác ĐTBD, tự thân cá nhân phải ý thức tầm quan trọng cơng tác ĐTBD thực tốt Mỗi cá nhân phải tự ý thức ĐTBD hoạt động bổ sung, bù đắp thiếu hụt kiến thúc, trình độ chun mơn cho nhằm mục đích hồn thành tốt cơng việc giao 42 C KẾT LUẬN Đảng ta khẳng định đất nước ta có nguy tụt hậu ngày xa so với nước khu vực giới Đó kết nhiều nguyên nhân, số yếu nguồn nhân lực nói chung, đội ngũ CBCC nói riêng Nhìn giới thấy có nhiều nước nghèo tài nguyên thiên nhiên họ vươn lên thành cường quốc kinh tế giới Họ làm điều họ nhìn thấy tầm quan trọng nguồn nhân lực có sách đầu tư thỏa đáng cho cơng tác giáo dục, đào tạo.- bồi dưỡng Bước vào kinh tế tri thức với xuất ngày nhiều công nghệ đại, nhiều vấn đề, mối quan hệ phức tạp nảy sinh Điều đòi hỏi đội ngũ CBCC phải động, sáng tạo nhiệt tình cơng việc, phục vụ nhân dân, người đầy tớ nhân dân đưa đất nước phát triển Con đường lên Chủ nghĩa xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi CBCC phải dốc lực, tinh thần trí tuệ, khơng ngừng học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chun mơn, trau dồi phẩm chất đạo đức để phục vụ nghiệp xây dựng đất nước Nhận thức lực, trình độ đội ngũ CBCC có vai trò thúc đẩy xã hội lớn, Đảng Nhà nước đưa chủ trương, sách thiết thực nhằm đầu tư cho cơng tác giáo dục đào tạo nói chung, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho đội ngũ CBCC nói riêng Quán triệt tinh thần đạo UBND tỉnh nói chung UBND huyện nói riêng, phòng Nội vụ phối hợp với quan, tổ chức có liên quan triển khai thực nghiêm túc có hiệu việc đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức năm qua Qua đó, đội ngũ cán công chức huyện bước nâng cao số lượng lẫn chất lượng, bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Công tác quản lý cán công chức mà cụ thể đào tạo bồi dưỡng cán cơng chức góp phần vào thực 43 tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán cơng chức Đào tạo bồi dưỡng nhằm bù đắp thiếu hụt kiến thức, kỹ cán công chức thời điểm tương lai, công vụ đào tạo, bồi dưỡng đóng vai trò quan trọng Nhà nước muốn nâng cao hiệu quản lý phải chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức Cán công chức phải vừa hồng vừa chuyên để đáp ứng đòi hòi xu thời đại xây dựng hành thật vững mạnh Bên cạnh kết đạt có hạn chế cần khắc phục năm tới Vì quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt tư tưởng đạo Đảng, Nhà nước để đưa biện pháp thật hữu ích, thiết thực để xây dựng cho đơn vị đội ngũ CBCC có trình độ chun mơn, lý luận cao, có phẩm chất đạo đức, lĩnh trị vững vàng để phục vụ nghiệp xây dựng quê hương, đất nước./ 44 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Kim Dung, Quản trị nhân lực, NXB Thống kê-2009; Nguyễn Vân Điềm, Giáo tình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2010; Hồ Chí Minh (1984), Tồn tập tập 5, Nxb Sự thật, Hà Nội; ( Bộ Nội Vụ ) Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/06/2008 Bộ Nội vụ hướng dẫn chức nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở nội vụ, Phòng nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; ( Chính Phủ ) Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; ( Chính Phủ ) Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; ( Phòng Nội Vụ ) Quyết định số 67/QĐ-UBND việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức biên chế phòng Nội vụ huyện Lục Yên; 8.( Phòng Nội Vụ ) Báo cáo tổng kết số lượng, chất lượng cơng chức, viên chức UBND huyện năm 2015 Phòng Nội vụ huyện Lục Yên; ( Phòng Nội Vụ ) Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 phòng Nội vụ huyện Lục Yên 10 ( Quốc Hội ) Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân năm 2003; 11 ( Quốc Hội ) Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH ngày 13/11/2008 Quốc hội nước cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam(có hiệu lực từ ngày01/01/2010); 12.Các trang web: www.yenbai.gov.vn http://www.cema.gov.vn http://www.tailieu.vn; 45 ... Chương 1: Cơ sở lý luận chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Ủy ban nhân dân Huyện Lục yên Chương 3: Một số giải... TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN 2.1 Khái quát ủy ban nhân dân huyện Lục Yên 2.1.1 Khái quát Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên  Vị trí chức UBND huyện Lục Yên Hội đồng nhân dân huyện Lục Yên bầu ra,... Quy trình đào tạo bồi dưỡng CB, CC Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC YÊN 12 2.1 Khái quát ủy ban nhân dân huyện Lục Yên phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại uỷ ban nhân dân huyện lục yên, Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức tại uỷ ban nhân dân huyện lục yên, Đối với bản thân các cán bộ, công chức cấp xã: Để thực hiện có hiệu quả công tác ĐTBD, tự bản thân mỗi cá nhân phải ý thức được tầm quan trọng của công tác ĐTBD thì mới có thể thực hiện tốt được. Mỗi cá nhân phải tự ý thức được rằng ĐTBD là hoạt động bổ s

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay