GIÁO ÁN LỚP 6 TRỌN BỘ TIN HỌC

35 38 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:47

Mục tiêu1. Kiến thức HS nhận biết và chỉ đúng tên các biểu tượng chính trên giao diện khởi động của hệ điều hành Windows.2. Kỹ năng HS biết ý nghĩa của các khái niệm quan trọng sau của hệ điều hành Windows: Màn hình nền (Desktop), thanh công việc (Task bar), nút Start, các biểu tượng chương trình ứng dụng. HS biết và hiểu được các thành phần chính của một cửa sổ trong Windows.3. Phương pháp Giảng dạyII Chuẩn bị1. Giáo viên: Giáo trình, máy chiếu.2. Học sinh: Học bài cũ và đọc trước bài ở nhà.III Phương pháp GV giới thiệu – HS tìm hiểu.IV Tiến trình bài dạyA Ổn định lớp (1p)B Kiểm tra bài cũ (10p)? Các thao tác chính với tệp và thư mục.? Lấy một số ví dụ về đường dẫn.C Bài mới (30p)Đặt vấn đề: Windows là hệ điều hành của hãng phần mềm Microsoft. Phiên bản của Hệ điều hành đang được phổ biến hiện nay trên toàn thế giới là Windows XP. Trong chương trình Tin học 6, chúng ta sẽ nghiên cứu về HĐH Windows XP này. GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC Tuần: 11 Tiết : 21 Ngày soạn: 31 /10/ 2014 Ngày dạy : 01 /11/ 2014 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS I - Mục tiêu Kiến thức - HS nhận biết tên biểu tượng giao diện khởi động hệ điều hành Windows Kỹ - HS biết ý nghĩa khái niệm quan trọng sau hệ điều hành Windows: Màn hình (Desktop), cơng việc (Task bar), nút Start, biểu tượng chương trình ứng dụng - HS biết hiểu thành phần cửa sổ Windows Phương pháp - Giảng dạy II - Chuẩn bị Giáo viên: Giáo trình, máy chiếu Học sinh: Học cũ đọc trước nhà III - Phương pháp - GV giới thiệu – HS tìm hiểu IV - Tiến trình dạy A - Ổn định lớp (1p) B - Kiểm tra cũ (10p) ? Các thao tác với tệp thư mục ? Lấy số ví dụ đường dẫn C - Bài (30p) Đặt vấn đề: Windows hệ điều hành hãng phần mềm Microsoft Phiên Hệ điều hành phổ biến toàn giới Windows XP Trong chương trình Tin học 6, nghiên cứu HĐH Windows XP HĐ giáo viên HĐ Học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: MÀN HÌNH LÀM VIỆC CHÍNH CỦA WINDOW GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC a Thuyết trình hướng dẫn học sinh quan sát sách giáo khoa, giới thiệu Hình làm việc window GV: Màn hình hình mà em nhìn thấy khởi động máy tính b Giới thiệu biểu tượng My Computer Recycle Bin số biểu tượng khác hình c Giới thiệu biểu tượng chương trình - Lưu ý : muốn chạy chương trình nháy đúp chuột vào biểu tượng tương ứng chương trình - Nghe, quan sát ghi vào a Màn hình - Ta hình dung hình bàn làm việc em với chồng sách có sẵn b Một vài biểu tượng hình -Quan sát hình - My Computer: Chứa chiếu thơng tin có máy tính - Recycle Bin: Thùng rác, chứa tệp thư HS : Quan sát ghi chép mục bị xoá c Các biểu tượng chương trình Các chương trình ứng dụng có biểu tượng riêng, muốn chạy chương trình ta nháy đúp vào biểu tượng tương ứng chương trình Hoạt động 2: NÚT START VÀ BẢNG CHỌN START - Giới thiệu nút Start, - Quan sát ghi chép Bảng chọn Start chức chúng - Nháy nút Start, bảng chọn Start xuất - Bảng chọn Start chứa lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows Hoạt động 3: THANH CƠNG VIỆC - Thuyết trình hướng - Quan sát ghi vào - Thanh công việc thường dẫn học sinh quan sát từ nằm đáy hình hình ảnh hình - Khi chạy chương chiếu trình biểu tượng xuất công việc GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC Hoạt động 4: CỦA SỔ LÀM VIỆC - Chỉ giải thích tên - Nghe ghi vào tác dụng nút lệnh cửa sổ làm việc ? Theo em cần dùng nút phóng to, thu nhỏ nút đóng cửa sổ? - Giới thiệu Thanh bảng chọn, nhóm lệnh bảng chọn - Mỗi cửa sổ có tên biểu thị tiêu đề - Có thể di chuyển cửa sổ - Suy nghĩ trả lời cách kéo thả tiêu đề - Nút thu nhỏ dùng để thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng cơng việc - Nút phóng to dùng để - Quan sát máy tính, phóng to cửa sổ ghi chép nội dung hình - Nút đóng dùng để đóng cửa sổ kết thúc chương trình thời - Thanh bảng chọn chứa nhóm lệnh chương trình - Thanh cơng cụ chứa biểu tượng lệnh chương trình IV DẶN DỊ Học lí thuyết Xem trước thực hành Tuần 11 tiết 22 Ngày soạn: 01/11/2014 Ngày dạy: 03/11/2014 GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC BÀI TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức - Cũng cố kiến thức học Kỹ - HS làm tập chương III Phương pháp - GV hướng dẫn HS làm tập II CHUẨN BỊ GV: giáo án , tập chương III HS: làm tập nhà, chuẩn bị tập chương III III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC a ổn định lớp b Kiểm tra củ c Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG GHI BẢNG HS Hoạt động 1: LÀM BÀI TẬP - Yêu cầu HS làm - Làm tập Bài 1: A, C BT 1,2,3,4,5 Bài 2: C SGK trang 47 Bài 3: -Hướng dẩn HS a thực C:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Hinh.bt b Thư mục THUVIEN chứa tệp tin Dai.bt Hinh.bt sai c Thư mục mẹ KHTN thư mục THUVIEN d Bài 4:các thao tác với tệp thư mục : + xem thông tin tệp thư mục + tạo thư mục + xóa + đổi tên + di chuyển + chép Chúng ta cẩn thao tác để GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC việc truy cập trở nên nhanh chóng dể dàng Bài 5: đĩa cứng tồn tệp thư mục có tên giống Hoạt động 2: LÀM BÀI TẬP MỞ RỘNG - Cho thư mục, yêu cầu học sinh viết đường đẫn đến tệp tin, thư mục - Cho học sinh làm tập theo nhóm lên bảng trình bày IV V - Viết đường đẫn đến tệp tin thư mục theo yêu cầu giáo viên - Học sinh hoạt động nhóm lên bảng trình bày + Đường đẫn đến tệp tin thư mục:71,61,Van.bt D:\KHOI 7\71 D:\KHOI 6\61 D:\KHOI 7\71\TO 1\Van.bt + Các thư mục thư mục KHOI 7:71,72 - Viết đường đẫn đến tệp tin thư mục:71,61,Van.bt - Liệt kê thư mục thư mục KHOI TỔNG KẾT HS nhà làm tập chuẩn bị thực hành Tuần 12 tiết 23 Ngày soạn: 05/11/2014 Ngày dạy: 07/11/2014 BÀI THỰC HÀNH SỐ LÀM QUEN VỚI WINDOWS I - MỤC TIÊU 1.Kiến thức Thực thao tác vào hệ thống, làm quen với bảng chọn Start, biểu tượng, cửa sổ 2.Kỹ HS biết thực thao tác vào hệ thống, làm quen với bảng chọn Start, biểu tượng, cửa sổ 3.Phương pháp GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC Thảo luận nhóm thực hành máy II - CHUẨN BỊ GV: Phấn màu, bảng phụ, máy vi tính HS: Bảng phụ nhóm III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC a Ổn định lớp: b Kiểm tra cũ: - Nêu câu hỏi: ?1 Kể tên vài biểu tượng Hình? ?2Thanh cơng việc thường nằm đâu ?3 Cửa sổ hệ điều hành Windows có đặc điểm chung - Yêu cầu HS Hình thành phần vừa hỏi Hình - Trả lời ?1 My Computer, thùng rác ?2 Thanh cơng việc thường nằm đáy Hình ?3 + Mỗi cửa sổ có tên được hiển thị tiêu đề + Có thể dịch chuyểng cửa sổ cách kéo thả tiêu đề + Nút thu nhỏ + Nút phóng to + Nút đóng + Thanh bảng chọn + Thanh cơng cụ C Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 2: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Yêu cầu HS đọc - Đọc mục đích, yêu cầu Mục đích, yêu cầu mục đích, yêu cầu - Nhắc lại mục đích, yêu cầu cần đạt làm thực hành số Hoạt động 3: ĐĂNG NHẬP PHIÊN LÀM VIỆC – LOG ON - Yêu cầu HS đọc - Đọc Đăng nhập phiên làm - Thực hành theo hướng dẫn việc GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC - Hướng đẫn HS GV - Chọn tên đăng nhập đăng nhập phiên đăng kí làm việc theo - Nhập mật (nếu cần) bước - Nhấn phím Enter - Yêu cầu HS thực hành theo máy V – TỔNG KẾT Xem lại lí thuyết , xem trước phần lại thực hành Tuần 12 tiết 24 Ngày soạn: 05/11/2014 Ngày dạy: 08/11/2014 BÀI THỰC HÀNH SỐ LÀM QUEN VỚI WINDOWS I - MỤC TIÊU Kiến thức -Thực thao tác vào hệ thống, làm quen với bảng chọn Start, biểu tượng, cửa sổ Kỹ năng: -HS biết thực thao tác vào hệ thống, làm quen với bảng chọn Start, biểu tượng, cửa sổ Phương Pháp: -Thảo luận nhóm thực hành máy II - CHUẨN BỊ GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC GV: Phấn màu, bảng phụ, máy vi tính HS: chuẩn bị thực hành III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC a ổn định lớp b Kiểm tra củ c Bài HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC NỘI DUNG GHI BẢNG GIÁO VIÊN SINH Hoạt động 1: LÀM QUEN VỚI BẢNG CHỌN START -Yêu cầu HS nháy chuột -Nháy chuột vào nút Start Làm quen với bảng chon vào nút Start Start - yêu cầu HS nhìn khu -Quan sát theo hướng đẫn vực phân bảng nêu chức khu chọn nêu chức vực khu vực Hoạt động 2: BIỂU TƯỢNG - My Computer, Recycle Bin, Biểu tượng, cửa sổ My Document - nêu chức biểu tượng - thực hành theo hướng đẫn GV - yêu cầu HS nhắc lại biểu tượng Hình Windows - chức biểu tượng - yêu cầu HS thực số thao tác với biểu tượng + Chọn + Kích hoạt + Di chuyển -HS làm theo hướng đẫn - Quan sát hướng đẫn giáo viên HS thực hành - yêu cầu học sinh kích hoạt cửa sổ My Computer nhận biết thành phần cửa sổ Hoạt động 3: KẾT THÚC PHIÊN LÀM VIỆC – LOG OFF Kết thúc phiên làm việc – - Hướng đẫn HS thực - lắng nghe thực hành theo Log Off hành theo SGK hướng đẫn GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC Hoạt động 4: RA KHỎI HỆ THỐNG - hướng đẫn HS khỏi - thực hành theo hướng đẫn Ra khỏi hệ thống hệ thống theo bước - Nháy nút Start SGK - Chọn Turn Off Computer - Chọn Turn Off IV – TỔNG KẾT Xem lại thực hành , chuẩn bị thực hành số Tuần 13 tiết 25 Ngày soạn: 08/11/2014 Ngày dạy: 14/11/2014 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3(T1) CÁC THAO TÁC VỚI THƯ MỤC I - MỤC TIÊU Kiến thức: Làm quen với hệ thống quản lý tệp Windows XP Kĩ năng: HS biết sử dụng My Computer để xem nội dung thư mục, biết tạo thư mục mới, đổi tên, xố thư mục có Phương pháp: thực hành nhóm thảo luận II - CHUẨN BỊ GV: Máy vi tính III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động : KIỂM TRA BÀI CŨ NỘI DUNG GHI BẢNG GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC - Nêu câu hỏi: 1) Hãy nêu số biểu tượng Hình nền? Chức biểu tượng 2) Nêu thành phần cửa sổ? Thực số thao tác với cửa sổ máy vi tính - Trả lời 1) My Computer, Recycle Bin, My Document 2) Thanh bảng chọn, công cụ, cuốn, nút điều khiển Hoạt động 2: MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Yêu cầu HS đọc mục - Đọc Mục đích, yêu cầu đích, yêu cầu - Nêu yêu cầu cần - Lắng nghe đạt thực hành Hoạt động 3: SỬ DỤNG MY COMPUTER - Để xem có - My computer Nội dung: máy tính, em sử a) Sử dụng My dụng ? - Lắng nghe Computer - Giới thiệu My Computer Windows Explorer hiển thị biểu tượng ổ đĩa, thư mục tệp ổ - Làm theo hướng đẫn GV đĩa - Yêu cầu nhóm nháy đúp vào biểu tượng - Quan sát để mở cửa sổ My Computer - Làm theo hướng đẫn - Yêu cầu HS quan sát đĩa thư mục bên - Yêu cầu HS nháy vào nút công cụ để thị cửa sổ My Computer dạng hai ngăn - Cấu trúc ổ đĩa thư - Yêu cầu HS quan sát mục - Ngăn bên trái cho ta biết GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC -Giới thiệu sơ lược phần mềm Mario -Khởi động phần mềm, giới thiệu Hình phần mềm -Giới thiệu hệ thống bảng chọn (File, Student, lesson) + GV: Giới thiệu cho HS bảng chọn Lesson có nhiều luyện tập khác Khuyên HS nên luyện tập -Lắng nghe -Quan sát phần mềm hình máy tính lắng nghe giáo viên giới thiệu + HS: lắng nghe + HS: đọc SGK Giới thiệu phần mềm Mario -Mario phần mềm sử dụng để luyện gõ bàn phím mười ngón tay GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC + GV: u cầu HS đăng kí tên vào phần mềm Mario theo dõi, đánh giá kết luyện gõ phím em q trình học tập + GV: u cầu HS đọc trình tự đăng kí + GV: hướng đẫn HS đăng kí theo trình tự hướng đẫn + GV: yêu cầu HS nhóm đăng kí tên HS vào máy + GV: yêu cầu HS: Nếu lần chạy chương trình: 1) Khởi động chương trình Mario cách nháy đúp vào + HS: đăng kí tên theo hướng đẫn + HS: lắng nghe làm theo hướng đẫn + HS: lắng nghe biểu tượng 2) Gõ phím W nháy chuột mục Student 3) Nhập tên em 4) Nháy chuột vị trí DONE + GV: hướng đẫn HS nạp tên người tập luyện em đăng + HS: nạp tên kí dùng Mario để tập luyện th? sau mỗilần em nạp tên đăng kí để Mario tiếp tục theo dõi kết học tập em + HS: lắng nghe + GV: huớng đẫn HS thiết đặt lựa chọn để tập luyện + GV: yêu cầu HS sinh đọc phần thiết đặt + GV: giới thiệu tiêu chuẩn WPM (Word Per Minute): số lượng từ gõ trung bịnh phút + GV: hướng đẫn HS cách lựa chọn học mức gõ bàn phím GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC IV TỔNG KẾT Xem phần lại học GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC Tuần 16, tiết 31 Ngày soạn: 29/11/2014 Ngày dạy: 05/12/2014 a b c Bài 7: SỬ DỤNG PHẦN MỀM MARIO ĐỂ LUYỆN GÕ PHÍM I MỤC TIÊU Kiến thức: HS làm quen với phần mềm Mario để luyện gõ phím Kĩ năng: HS có kĩ ứng dụng phần mềm Mario để gõ mười ngón Phương pháp:Thảo luận nhóm II CHUẨN BỊ GV: Phòng máy có cài sẵn phần mềm Mario HS: Sách giáo khoa III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC ổn định lớp kiểm tra củ Bài HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: LUYỆN TẬP + Hướng đẫn HS thực hành theo +lắng nghe thực hành theo mức hướng đẫn + yêu cầu HS gõ phím theo + thực hành theo cá hướng đẫn Hình nhân +lưu ý cho HS Hình có kết sau tập luyện xong +quan sát HS thực hành nhắc nhở HS gõ phím chưa xác + nhận xét làm HS thông qua kết Hình 1) Key Typed: Số kí tự gõ + thực hành phần mềm Mario 2) Errors: Số lần gõ BỊ lỗi, đến Hình cho kết khơng xác 3) Word/Min: WPM đạt + lắng nghe kết nhận xét học GV 4) Goal WPM: WPM cần đạt + tiếp tục thực hành mức hướng đẫn 5) Accuracy: Tỉ lệ gõ GV 6) Lesson Time: Thời gian tập luyện NỘI DUNG GHI BẢNG Luyện tập: a, Đăng ký người luyện tập b, Nạp tên người luyện tập c, Thiết đặt lựa chọn để luyện tập d, Lựa chọn học mức luyện gõ bàn phím e, Luyện phím gõ bàn g, Thoát khỏi phần mềm GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC + theo dõi chấm điểm cá nhân + hướng đẫn HS khỏi phần + lắng nghe mềm: nhấn phím Q chọn File -> Quit + tắt phần mềm Mario theo hướng đẫn IV – DẶN DÒ Xem lại thực hành Chuẩn bị đề cương ôn tập kiểm tra học kỳ GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC Tuần 16, tiết 32 Ngày soạn: 29/11/2014 Ngày dạy: 06/12/2014 ÔN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Củng cố kiến thức học Kỹ năng: HS hiểu lý thuyết biết vận dụng làm tập Phương pháp: Hướng dẫn HS thực II CHUẨN BỊ GV: giáo viên chuẩn bị để cương ôn tập HS: xem lại tất cac học III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC a.ổn định lớp b.kiểm tra củ c.Bài HỌAT ĐỘNG CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG GHI BẢNG Hoạt động 1: LÝ THUYẾT -Cho hs chép nội dung - Chép nội dung ôn tập Lý thuyết: ôn tập * Trắc nghiệm - Bài 1: Thông tin tin học - Bài 2: Thông tin biểu diễn thông tin - Bài 3: Em làm nhờ máy tính - Bài 4: Máy tính phần mềm máy tính - Bài 9: Vì cần có hệ đièu hành - Bài 10: Hệ điều hành làm việc - Bài 11: Tổ chức thơng tin máy tính Hoạt động 2: THỰC HÀNH GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC - Ôn lại nội dung lý thuyết cần ý cho học sinh - Hướng đẫn học sinh làmD tập: Đưa thư mục, hướng đẫn học sinh cách viết đường đãn đến tệp tin, thư mục - Gọi số em lên bảng làm - Hs ôn tập lý thuyết * Bài tập: Viết đường đẫn đến tệp tin, thư mục Chỉ thư mục - Làm tập: viết đường mẹ, thư mục đẫn đến tệp tin thư MÁY TÍNH mục có thư mục PHẦN CỨNG PHẦN MỀM BÀN PHÍM TRỊ CHƠI ĐUA_XE.EXE - Thư mục mẹ thư mục TRÒ CHƠI thư mục nào? - Thư mục PHAN MEM chứa thư mục nào? CHUỘT TRÒ CHƠI D:\PHAN MEM D:\ PHANMEM/TROCHOI1 D:\ PHANMEM/TROCHOI1 /DUA_XE.EXE D:\ PHANMEM/TROCHOI2 D:\ PHANMEM/TROCHOI2 /XEP_HINH.EXE MÁY IN XEP_HINH.EXE E -Lắng nghe hướng dẩn - Hướng đẫn học sinh nhà thực hành 1) Mở My Computer, hiển thị cửa sổ My Computer dạng ngăn (0.5đ) 2) Mở thư mục lớp nằm thư mục D:\LOP 6A (0.5đ) Thực hành: thao tác với tệp tin thư mục: tạo, chép, di chuyển, đổi tên, xóa Về nhà làm thực hành GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC 3) Trong thư mục lớp tạo thư mục mang tên (vd: NGUYEN VAN AN ) (0.5đ) 4) Trong thư mục mang tên tạo thư mục KHOI SANG, KHOI CHIEU (1đ) 5) Trong thư mục KHOI SANG tạo thư mục KHOI 7, KHOI 8, KHOI (1 đ) 6) Di chuyển thư mục KHOI 7, sang thư mục KHOI CHIEU (0.5đ) 7) Sao chép thư mục KHOI sang thư mục KHOI CHIEU (0.5 đ) 8) Đổi tên thư mục KHOI thành LOP 6A (0.5 đ) IV – DẶN DÒ Về nhà học kỹ lý thuyết, làm lại tập thực hành thêm, tiết sau thi học kì Tuần 17, tiết 33 + 34 Ngày soạn: 05/12/2014 Ngày dạy: 12 /12/2014 Ngày dạy: 13 /12/2014 KIỂM TRA HỌC KỲ I GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC I MỤC TIÊU Kiến thức: Củng cố kiến thức học Kĩ năng: HS biết sử dụng kiến thức học để làm kiểm tra Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt trung thực làm kiểm tra II CHUẨN BỊ GV: kiểm tra học kì I III MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Vận dụng Cấp độ Nội dung kiểm tra Nhận biết Số câu Số điểm Tỉ lệ Số câu Số điểm Tỉ lệ Luyện tập chuột Số câu Số điểm Tỉ lệ Hệ điều hành làm việc Cấp độ thấp Hiểu thơng tin 0.5 5% Thông tin tin học Thông tin biểu diển thông tin Thông hiểu Nhận biết thông tin máy tính biểu diễn nào; biết dạng thông tin 10% Cấp độ cao Cộng 0.5 5% Đưa số VD dạng thông tin 0.5 5% Hiểu thao tác chuột 1 10% Hiểu hệ điều hành 1.5 15% 1 10% GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC nhiệm vụ hệ điều hành 10% Số câu Số điểm Tỉ lệ 10% Các thao tác với tệp thư mục Nhận biết loại tệp tin Hiểu tệp tin Thực hành(thực thao tác tạo thư mục, đổi tên, chép, di chuyển, xóa tệp tin thư mục) Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng điểm: 0.5 5% 1.5 15% 0.5 5% 30% 50% 5.5 55% Vận dụng Cấp độ Nội dung kiểm tra 60% 10 100% Nhận biết Thơng hiểu Nhận biết Máy tính loại phần phần mềm máy mềm máy tính tính Hiểu phần mềm máy tính Số câu Số điểm Tỉ lệ 0.5 5% 1 10% Cấp độ thấp đưa số VD dạng phần mềm 0.5 5% Cấp độ cao Cộng 20% GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC Học gõ mười ngón Số câu Số điểm Tỉ lệ Hệ điều hành window Số câu Số điểm Tỉ lệ Nhận biết hàng phím khu vực phím 1 10% Nhận biết có cửa sổ mở 10% 1 10% 10% Các thao tác với tệp thư mục Hiểu cách tạo thư mục Thực hành(thực thao tác tạo thư mục, đổi tên, chép, di chuyển, xóa tệp tin thư mục) Số câu Số điểm Tỉ lệ Tổng điểm: 1 10% 1.5 15% 50% 5.5 55% 30% 60% 10 100% IV ĐỀ BÀI Đề A PHẦN LÝ THUYẾT (5 điểm) Câu 1( 2điểm ): Thơng tin ? Có dạng thơng tin bản? Đó dạng nào? Cho ví dụ dạng thơng tin Câu 2(1 điểm ):Hãy nêu thao tác với chuột Câu 3( điểm ): Hệ điều hành gi ? Hãy nêu nhiệm vụ hệ điều hành? Câu 4( điểm ): Tệp tin ? Có loại tệp tin ? PHẦN THỰC HÀNH (5 điểm) GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC Khởi động máy tính vào ổ đĩa D Tạo thư mục có tên HOVATEN-LOP (VD: NGUYENVANA-61) hình vẽ (với HOVATEN LOP tên lớp em) Tạo thư mục hình sau:(2.5 điểm) D:\ HOVATEN-LOP Toan Dai Hinh Tinhoc Lythuyet Sao chép thư mục Lythuyet Thuchanh Tinhoc sang thư mục Van (1 điểm) Thuchanh Đổi tên thư mục Thuchanh thư mục Van thành thư mục Vandung (0.5 Van điểm) Di chuyển thư mục Vandung thư mục van vào thư mục Tinhoc(0.5 điểm) Xóa tên thư mục Hinh thư mục Toan(0.5 điểm) Đề B PHẦN LÝ THUYẾT (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Phần mềm gì? Có loại phần mềm? Nêu ví dụ? Câu 2: (1 điểm) Nêu cách tạo thư mục mới? Câu 3: (1 điểm) Kể tên hàng phím khu vực phím chính? Câu 4: (1 điểm) Có cách để nhận biết em mở cửa sổ Windows? Hãy nêu chi tiết cách nhận biết? GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC PHẦN THỰC HÀNH (5 điểm) Khởi động máy tính vào ổ đĩa D Tạo thư mục có tên HOVATEN-LOP (VD: NGUYENVANA-61) hình vẽ (với HOVATEN LOP tên lớp em) Tạo thư mục hình sau:(2.5 điểm) D:\ HOVATEN-LOP Vat ly Co ban Nang cao My thuat Thuc hanh Sao chép thư mục Lythuyet Thuchanh My thuat sang thư mục Cong nghe(1 điểm) Ly thuyet Đổi tên thư mục Thuchanh thư mục Cong nghe thành thư mục Thu Cong nghe cong(0.5 điểm) Di chuyển thư mục Thu cong thư mục Cong nghevào thư mụcMy thuat(0.5 điểm) Xóa tên thư mục Co ban thư mục Vat ly(0.5 điểm) V ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN PHẦN LÝ THUYẾT Bài Đáp án PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Đề A Câu Thông tin là: tất đem lại hiểu biết giới xung Điểm GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC (2 đ) quanhvà người Có dạng thơng tin Đó dạng: văn bản, hình ảnh, âm Ví dụ: - Thơng tin dạng văn bản: sách, báo, tạp chí, - Thơng tin dạng hình ảnh: Những hình vẽ minh họa sách báo, tranh, ảnh, - Thơng tin dạng âm thanh: Tiếng chim hót, tiếng trống trường, tiếng đàn, Câu Các thao tác với chuột là: (1 đ) - Di chuyển : giữ di chuyển chuột mặt phẳng - Nháy chuột: nhấn nhanh nút trái chuột thả tay - Nháy đúp chuột: nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột - Nháy phải chuột: : nhấn nhanh nút phải chuột thả tay - Kéo thả chuột : Nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích thả tay để kết thúc thao tác 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.2 đ 0.2 đ 0.2 đ 0.2 đ 0.2 đ Câu Hệ diều hành phần mềm máy tính (1 đ) Nhiệm vụ hệ điều hành là: - Điều khiển phần cứng, tổ chức thực chương trình tạo mơi trường giao tiếp người dùng với máy tính -Tổ chức quản lí thơng tin máy tính 0.25 đ Câu (1 đ) Đề B Câu (2 đ) Tệp tin đơn vị để lưu trữ thơng tin Có loại tệp tin văn bản, hình ảnh, âm thanh, chương trình 0.5 đ 0.5 đ Phần mềm (hay phần mềm máy tính)là chương trình máy tính Có loại phần mềm : - Phần mềm hệ thống : Là chương trình tổ chức việc quản lí điều phối bộphận, chức máy tính cho chúng hoạt động nhịp nhàng xác + Phần mềm hệ thống quan trọng hệ điều hành Ví dụ : HĐH MS - DOS, Windows98, Windows2000, WindowsXP - Phần mềm ứng dụng : Là chương trình đáp ứng nhu cầu cụ thể người Ví dụ : Phần mềm soạn thảo văn (Word), Bảng tính (EXCEL), Vẽ (Paint), 0.5 đ 0.5 đ 0.25 0.5 đ 0.25 đ 0.5 đ 0.25 đ GIÁO ÁN LỚP TRỌN BỘ - TIN HỌC Câu Cách tạo thư mục là: (1 đ) - Mở cửa sổ thư mục chứa thư mục - Nháy nút phải chuột chọn New chọn mục Folder - Gõ tên vào tạm thời có tên New Folder - Nhấn Phín Enter để kết thúc Câu Tên hàng phím khu vực phím chính: (1 đ) - Hàng phím số - Hàng phím - Hàng phím sở - Hàng phím - Hàng phím chứa phím cách Câu (1 đ) Mỗi cửa sổ mở hiển thị nút công việc Ta cần đếm nút cơng việc số cửa sổ mở window 0.25 0.25 0.25 0.25 0.2 đ 0.2 đ 0.2 đ 0.2 đ 0.2 đ 0.5 0.5 PHẦN THỰC HÀNH Tạo theo yêu cầu đủ thư mục ( 2.5 đ) Mỗi thao tác thực 0.5 đ đ đ đ đ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN LỚP 6 TRỌN BỘ TIN HỌC, GIÁO ÁN LỚP 6 TRỌN BỘ TIN HỌC

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay