Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH sản xuất và thương mại hùng mạnh phát thực trạng và giải pháp

51 30 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:37

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNDANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU11) Lý do chọn đề tài12) Mục tiêu nghiên cứu13) Phạm vi nghiên cứu24) Vấn đề nghiên cứu25) Phương pháp nghiên cứu36) Ý nghĩa của đề tài37) Kết cấu của đề tài4PHẦN NỘI DUNG5Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC51.1 Các khái niệm liên quan51.2 So sánh đào tạo và phát triển61.3 Vai trò của đào tạo và phát triển61.3.1 Đối với tổ chức61.3.2 Đối với người lao động71.3.3 Đối với nền kinh tế xã hội71.4 Các hình thức đào tạo và phát triển nguồn nhân lực81.5 Trình tự xây dựng một chương trình đào tạo và phát triển91.5.1 Xác định nhu cầu đào tạo91.5.2 Xác định mục tiêu đào tạo91.5.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo91.5.4 Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo91.5.5 Dự tính chi phí đào tạo101.5.6 Lựa chọn và đào tạo người dạy101.5.7 Đánh giá chương trình đào tạo101.6 Các yếu tố tác động đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực111.6.1 Nhóm yếu tố chủ quan111.6.2 Nhóm yếu tố khách quan12Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH PHÁT142.1 Khái quát về Công ty142.1.1 Tư cách pháp nhân, ngành nghề đăng ký kinh doanh142.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển142.1.3 Cơ cấu tổ chức162.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức162.1.3.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn162.1.4 Khái quát về công tác quản trị nhân lực tại Công ty172.1.4.1 Công tác lập kế hoạch nhân lực172.1.4.2 Công tác phân tích công việc172.1.4.3 Công tác tuyển dụng nhân lực182.1.4.4 Công tác sắp xếp, bố trí nhân lực182.1.4.5 Công tác đào tạo và phát triển nhân lực182.1.4.6 Công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc182.1.4.7 Công tác thù lao lao động cho người lao động192.1.4.8 Công tác giải quyết các quan hệ lao động192.2 Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hùng Mạnh Phát192.2.1 Đặc điểm về nguồn nhân lực192.1.1.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo chức năng202.1.1.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính và độ tuổi212.1.1.3 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ222.2.2 Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hùng Mạnh Phát232.2.2.1 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hùng Mạnh Phát232.2.2.2 Kết quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty292.3 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hùng Mạnh Phát312.3.1Ưu điểm và nguyên nhân312.3.1.1 Ưu điểm312.3.1.2 Nguyên nhân322.3.2Hạn chế và nguyên nhân332.3.1.1. Hạn chế332.3.2.2Nguyên nhân35Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH PHÁT363.1 Mục tiêu, định hướng của Công ty về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực363.1.1 Mục tiêu363.1.2 Định hướng363.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hùng Mạnh Phát373.2.1 Hoàn thiện các quy chế, chính sách về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty373.1.2 Xác định nhu cầu đào tạo dựa trên cơ sở của kết quả phân tích công việc và đánh giá thực hiện công việc383.2.3 Sử dụng thêm nhiều hình thức đào tạo và phát triển mới393.2.4 Sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực403.2.5 Tăng cường vai trò tham gia của các bên liên quan413.2.6 Tiến hành đổi mới lại công tác đào tạo và phát triển tại Công ty423.3 Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.433.3.1 Đối với Công ty433.3.2 Đối với người lao động43PHẦN KẾT LUẬN45DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO46 LỜI CẢM ƠN Sau hai tháng thực tập phòng Nhân Cơng ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát, với giúp đỡ anh chị phòng Nhân sự, đặc biệt hướng dẫn trưởng phòng Đào Thị Nhàn bảo tận tình giảng viên hướng dẫn thầy Đồn Văn Tình, tơi hồn thành xong báo cáo thực tập tốt nghiệp Trong thời gian thực tập, quan sát làm quen với cơng việc phòng Nhân sự, thực hành số cơng việc văn phòng cung cấp tài liệu để hoàn thành báo cáo thực tập Sau thời gian thực tập, học hỏi nhiều điều cơng việc, kỹ nghiệp vụ hành nhân trách nhiệm công việc, tác phong, thái độ ứng xử làm việc nơi cơng sở, qua thêm vững vàng, tự tin với ngành nghề chọn Qua báo cáo này, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới anh chị phòng Nhân sự, trưởng phòng Đào Thị Nhàn giảng viên hướng dẫn thầy Đồn Văn Tình tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành báo cáo Do thời gian thực tập nghiên cứu có hạn nên viết chưa thật đầy đủ hồn chỉnh Vì vậy, tơi mong nhận quan tâm giúp đỡ, đánh giá đóng góp ý kiến thầy, cô giáo anh, chị làm việc phòng Nhân Cơng ty để báo cáo hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU 1) Lý chọn đề tài 2) Mục tiêu nghiên cứu 3) Phạm vi nghiên cứu 4) Vấn đề nghiên cứu 5) Phương pháp nghiên cứu 6) Ý nghĩa đề tài .3 7) Kết cấu đề tài PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Các khái niệm liên quan 1.2 So sánh đào tạo phát triển .6 1.3 Vai trò đào tạo phát triển 1.3.1 Đối với tổ chức .6 1.3.2 Đối với người lao động 1.3.3 Đối với kinh tế xã hội 1.4 Các hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.5 Trình tự xây dựng chương trình đào tạo phát triển 1.5.1 Xác định nhu cầu đào tạo .9 1.5.2 Xác định mục tiêu đào tạo 1.5.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo 1.5.4 Xây dựng chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo .9 1.5.5 Dự tính chi phí đào tạo 10 1.5.6 Lựa chọn đào tạo người dạy 10 1.5.7 Đánh giá chương trình đào tạo .10 1.6 Các yếu tố tác động đến đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 11 1.6.1 Nhóm yếu tố chủ quan 11 1.6.2 Nhóm yếu tố khách quan 12 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH PHÁT 14 2.1 Khái quát Công ty 14 2.1.1 Tư cách pháp nhân, ngành nghề đăng ký kinh doanh 14 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 14 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .16 2.1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức 16 2.1.3.2 Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn .16 2.1.4 Khái quát công tác quản trị nhân lực Công ty .17 2.1.4.1 Công tác lập kế hoạch nhân lực 17 2.1.4.2 Công tác phân tích cơng việc 17 2.1.4.3 Công tác tuyển dụng nhân lực 18 2.1.4.4 Công tác xếp, bố trí nhân lực 18 2.1.4.5 Công tác đào tạo phát triển nhân lực 18 2.1.4.6 Công tác đánh giá kết thực công việc 18 2.1.4.7 Công tác thù lao lao động cho người lao động 19 2.1.4.8 Công tác giải quan hệ lao động 19 2.2 Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát 19 2.2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực 19 2.1.1.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo chức .20 2.1.1.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính độ tuổi .21 2.1.1.3 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ 22 2.2.2 Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát 23 2.2.2.1 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát 23 2.2.2.2 Kết đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 29 2.3 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát 31 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân 31 2.3.1.1 Ưu điểm 31 2.3.1.2 Nguyên nhân .32 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 33 2.3.1.1 Hạn chế 33 2.3.2.2 Nguyên nhân .35 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH PHÁT .36 3.1 Mục tiêu, định hướng Công ty công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 36 3.1.1 Mục tiêu .36 3.1.2 Định hướng 36 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát .37 3.2.1 Hoàn thiện quy chế, sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty .37 3.1.2 Xác định nhu cầu đào tạo dựa sở kết phân tích cơng việc đánh giá thực công việc 38 3.2.3 Sử dụng thêm nhiều hình thức đào tạo phát triển .39 3.2.4 Sử dụng có hiệu nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 40 3.2.5 Tăng cường vai trò tham gia bên liên quan 41 3.2.6 Tiến hành đổi lại công tác đào tạo phát triển Công ty 42 3.3 Một số khuyến nghị nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 43 3.3.1 Đối với Công ty 43 3.3.2 Đối với người lao động 43 PHẦN KẾT LUẬN 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy Công ty 16 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ quy trình xây dựng chương trình đào tạo Cơng ty .24 Bảng 1.1 So sánh đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bảng 1.2 Mối quan hệ đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bảng 1.3 Phân loại hình thức đào tạo phát triển Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn nhân lực theo chức .20 Bảng 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính độ tuổi .21 Bảng 2.3 Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ 22 Bảng 2.4 Các hình thức đào tạo nguồn nhân lực Công ty 25 Bảng 2.5 Nguồn quỹ đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 27 Bảng 2.6 Số lượng lao động đào tạo Công ty từ năm 2014 – 2016 29 Bảng 2.7 Kết đào tạo nguồn nhân lực Công ty từ năm 2014 – 2016 30 PHẦN MỞ ĐẦU 1) Lý chọn đề tài Tồn cầu hóa khiến cạnh tranh doanh nghiệp ngày trở nên khốc liệt, đấu trường này, đấu thủ có nguồn nhân lực mạnh mẽ hơn, đấu thủ dành chiến thắng Tuy nhiên cần phải khẳng định rằng, sức mạnh người tổ chức không nằm mặt số lượng mà nằm mặt chất lượng, lẽ người khơng sáng tạo máy móc thiết bị mà khơng ngừng cải tiến chúng để gia tăng suất lao động thu lợi nhuận tối đa Trên giới nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu khiêm tốn tập trung chủ yếu số quốc gia phát triển Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu Do vậy, vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực trở thành vấn đề cấp thiết nhiều quốc gia, có Việt Nam Nước ta tự hào đội ngũ lao động trẻ giá rẻ, nhiên xu thế giới sử dụng lao động có trình độ cao chất lượng tốt Đặc biệt, Việt Nam trình chờ đợi để gia nhập TPP, đội ngũ lao động nước phải đối mặt với đội ngũ lao động chất lượng từ nước thành viên tràn vào nội địa làm việc Vươn lên để đứng ngang với nước bạn bị nuốt chửng? Đây nan đề khó cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đòi hỏi phải có đầu tư đồng thời nhà nước doanh nghiệp tiền bạc thời gian Trong thời gian thực tập từ ngày 16/1/2017 – 17/3/2017 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát, có hội thực tập phận nhân sự, nhận thấy công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty quan tâm đầu tư, song trình thực tồn nhiều vấn đề làm ảnh hưởng đến hiệu sử dụng lao động Do vậy, lựa chọn đề tài: “Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát: Thực trạng giải pháp” làm nội dung nghiên cứu thực tập tốt nghiệp 2) Mục tiêu nghiên cứu Trên sở khảo sát phân tích thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát, tơi nghiên cứu đề tài nhằm tìm hạn chế tồn đề xuất giải pháp khắc phục nhằm hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất Công ty tương lai 3) Phạm vi nghiên cứu - Về mặt không gian: nghiên cứu tiến hành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát - Về mặt thời gian: nghiên cứu tiến hành khoảng thời gian từ năm 2014 – 2016 Đây khoảng thời gian Công ty ổn định cấu tổ chức phát triển kinh doanh sau mở rộng quy mô sản xuất 4) Vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu tập trung trả lời cho hai câu hỏi Một là, thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát nào? Để giải câu hỏi này, phải tập trung làm rõ số vấn đề sau: - Quan điểm Công ty công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Các hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty - Hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty - Vai trò bên liên quan việc thực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Hai là, làm để nâng cao hiệu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty? Để trả lời câu hỏi này, phải tập trung làm rõ số vấn đề sau: - Đưa hệ thống lý luận chung đào tạo phát triển nguồn nhân lực, từ làm sở để đánh giá thực trạng thực công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty - Chỉ ưu điểm nguyên nhân công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực để Công ty tiếp tục phát huy - Chỉ hạn chế tồn công tác nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp thiết thực để Công ty tham khảo, áp dụng nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty 5) Phương pháp nghiên cứu Trên sở biện chứng chủ nghĩa vật, đề tài sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau: Một là, phương pháp phân tích tài liệu Trên sở giáo trình, tài liệu xuất bản, báo cáo, cơng trình nghiên cứu có liên quan, tài liệu Công ty, rút tri thức cần thiết, phân tích vấn đề, nhiệm vụ để phục vụ cho nghiên cứu Hai là, phương pháp vấn Để có thơng tin phục vụ nghiên cứu, tơi thực nhiều vấn với trưởng phòng Nhân nhân viên phòng Nhân Những câu hỏi sử dụng là: lịch sử hình thành phát triển Cơng ty; hình thức hoạt động Công ty; số lượng nhân viên Công ty; đặc điểm nguồn nhân lực Cơng ty; hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực mà Công ty sử dụng; quan điểm lãnh đạo Công ty công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Những thơng tin tơi nhận đóng vai trò quan trọng nội dung cáo cáo Ba là, phương pháp quan sát tham dự Trong thời gian thực tập, nhận tin tưởng anh chị Phòng Nhân sự, tơi có hội thực số cơng việc hành chính, trực tiếp tham gia vào trình làm việc Những quan sát giúp cho tơi có nhìn đa chiều vấn đề nghiên cứu cung cấp thơng tin hữu ích để hồn thiện báo cáo thực tập 6) Ý nghĩa đề tài 6.1 Về mặt lý luận - Khái quát lại cở sở lý luận chung đào tạo phát triển nguồn nhân lực hệ thống khái niệm liên quan, vai trò đào tạo phát triển, hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực, yếu tố tác động đến hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Từ sở trên, đưa góc nhìn mới, đa chiều công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 6.2 Về mặt thực tiễn - Đánh giá chất thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát, ưu điểm hạn chế công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Hỗ trợ phòng Nhân nói riêng Cơng ty nói chung nhận biết đầy đủ, sâu sắc hoạt động đào tạo phát triển, từ đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty - Bổ sung nguồn tài liệu để sinh viên khác nghiên cứu, phát triển đề tài kiến tập, thực tập, khóa luận tốt nghiệp - Rèn luyện khả viết báo cáo, kỹ nghiên cứu khoa học 7) Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, phần kết luận tài liệu tham khảo cấu trúc báo cáo gồm 03 chương cụ thể sau: Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát Chương 3: Một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát PHẦN NỘI DUNG Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Các khái niệm liên quan - Nguồn nhân lực: “là nguồn lực khả người, nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội bao gồm số lượng chất lượng lao động.” [1, 80] - Đào tạo (hay gọi đào tạo kỹ năng): “được hiểu hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động thực có hiệu chức năng, nhiệm vụ Đó q trình học tập làm cho người lao động nắm vững công việc mình, hoạt động để nâng cao trình độ, kỹ người lao động để thực nhiệm vụ lao động có hiệu hơn.” [2, 153] - Phát triển: “là hoạt động học tập vượt khỏi phạm vi công việc trước mắt người lao động, nhằm mở cho họ công việc dựa sở định hướng tương lai đất nước.” [2, 154] Như vậy, đào tạo phát triển nguồn nhân lực hoạt động để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức, điều kiện định để tổ chức đứng vững thắng lợi mơi trường cạnh tranh Từ khái niệm thấy rằng: đào tạo, phát triển đề cập đến trình tương tự trình cho phép người tiếp thu kiến thức, học kỹ thay đổi quan điểm hay hành vi nâng cao khả thực công việc cá nhân Tuy nhiên, đào tạo phát triển lại có phân biệt định tùy thuộc vào mục đích tổ chức 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát 2.2.2.1 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát 23... tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đem lại hiệu cao 13 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH PHÁT 2.1 Khái quát Công. .. đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty 29 2.3 Đánh giá thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hùng Mạnh Phát 31 2.3.1 Ưu điểm nguyên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH sản xuất và thương mại hùng mạnh phát thực trạng và giải pháp, Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH sản xuất và thương mại hùng mạnh phát thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay