CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KIM NGỌC

34 19 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:37

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠNDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTPHẦN MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Lịch sử Nghiên cứu23. Mục tiêu nghiên cứu.24. Nhiệm vụ nghiên cứu25. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu26. Phương pháp nghiên cứu37. Giả thuyết nghiên cứu38. Đóng góp của đề tài49. Kết cấu của luận văn.4CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP51.1. Một số khái niệm cơ bản.51.1.1. Nguồn nhân lực.51.1.2. Công tác đào tạo nguồn nhân lực.61.1.3. Công tác phát triển nguồn nhân lực61.2 Nội dung của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực61.2.1 Nội dung công tác đào tạo61.2.1.1 Phân loại các hình thức đào tạo61.2.1.2 Lập kế hoạch đào tạo71.2.1.3 Tiến trình đào tạo nguồn nhân lực71.2.2 Phát triển nguồn nhân lực81.2.2.1 Nội dung phát triển nguồn nhân lực81.2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực81.2.2.3 Khái niệm nội dung của tạo động lực lao động81.2.2.4 Vai trò, mục tiêu của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực91.3 Kinh nghiệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở một số công ty cùng chung loại hình kinh doanh91.3.1 Sự cần thiết của việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với sự phát triển của Công ty.10CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KIM NGỌC122.1 Tổng quan về Công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc122.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty122.1.2. Điều kiện và môi trường kinh doanh của Công ty132.1.3. Giá trị cốt lõi132.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí của công ty142.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận142.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc172.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc từ 2010 201517Đơn vị tính : triệu USD172.3 Phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc172.3.1 Thực trạng nguồn lao động của công ty.172.3.2 Nội dung công tác đào tạo và phát triển công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc192.3.2.1 Nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty.192.3.2.2 Công tác đào tạo nguồn nhân lực tai công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc.192.3.2.3 Nội dung công tác phát triển nguồn nhân lực của Công ty192.3.2.4 Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty qua khảo sát thực tiễn.202.3.3 Đánh giá chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong công ty20CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KIM NGỌC.223.1 Những tiêu chí để hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc223.1.1 Các cơ hội và thách thức223.1.2 Kế hoạch nguồn nhân lực trong những năm tới223.1.3 Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực trong những năm tới223.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc223.2.1 Hoàn thiện công tác lập kế hoạch đào tạo223.2.1.1 Xác định rõ mục tiêu đào tạo233.2.1.2 Xác định nhu cầu đào tạo233.2.1.3 Đa dạng hóa phương pháp đào tạo243.2.1.4 Hoàn thiện phương pháp đào tạo nguồn nhân lực243.2.2 Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực243.2.2.1 Hoàn thiện chính sách thu hút và tuyển dụng nhân lực243.2.2.2 Hoàn thiện các chính sách tiền lương và đãi ngộ243.2.2.3 Xây dựng văn hóa và bầu tâm lý công ty253.2.2.4 Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc25KẾT LUẬN27 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TÊN ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KIM NGỌC BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Giảng viên giảng dạy: TS Lương Thị Tâm Uyên Mã phách: HÀ NỘI - 2017 PHIẾU LÀM PHÁCH HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Mã phách Họ tên sinh viên: Lê Thị Phương Mã sinh viên: 1607QTNA056 Lớp: ĐHLT.QTNL 16A Ngày sinh: 04/03/1988 Khoa: Tổ chức Quản lý nhân lực Tên đề tài: Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc Học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học Giảng viên hướng dẫn: TS Lương Thị Tâm Uyên Sinh viên kí tên Lê Thị Phương PHIẾU CHẤM ĐIỂM HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN/TIỂU LUẬN Điểm, Chữ kí (Ghi rõ họ tên) Điểm thống Chữ ký xác cán chấm thi CB chấm thi CB chấm thi thi nhận số số Bằng số Bằng chữ cán nhận thi LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài riêng tơi Đề tài hồn thành dựa q trình học tập, cố gắng tìm tòi thân, số liệu, kết nêu đề tài phòng Hành – Nhân Cơng ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc cung cấp thân tơi tự tìm hiểu, điều tra, phân tích Hà Nội, Ngày……tháng……năm 2017 LỜI CẢM ƠN Lời cho xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu nhà trường quý thầy, cô khoa Tổ chức Quản lý Nhân lực tạo điều kiện cho em có mơi trường học tập tốt Tơi xin gửi tới tồn thể cán nhân viên, Cơng ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc lời cảm ơn trân trọng Quý Công ty tạo điều kiện tốt cho thực đề tài nghiên cứu khoa học Tại học hỏi nhiều kinh nghiệm thực tế, kiến thức chuyên ngành Quản trị Nhân lực nói chung,cơng tác đào tạo phát triển ngành nhân lực nói riêng Qua tơi nhận thức rõ tầm quan trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đơn vị tổ chức Cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực hệ thống kiến thức rộng lớn, với giới hạn kiến thức thời gian q trình thực đề tài khơng tránh thiếu sót mong q thầy, góp ý để tiểu luận tơi hồn chỉnh Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả đề tài tiểu luận MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ ĐH Đại học CĐ Cao đẳng TC Trung cấp TNHH Trách nhiệm Hữu hạn BHXH Bảo hiểm Xã hội BHYT Bảo hiểm Y tế XĐTH Xác định thời hạn HĐLĐ Hợp đồng lao động DT Doanh thu CBQL Cán quản lý NLV Nơi làm việc CN Công nhân PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong q trình cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước với chế thị trường, Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng cho phát triển tồn doanh nghiệp Muốn phát triển nhanh bền vững, doanh nghiệp phải tạo dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao có sách phát huy tối đa nguồn nhân lực Việc quản lý sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo phù hợp với lực người cho công việc cụ thể nhân tố định dẫn đến thành công doanh nghiệp Do vậy, việc phát triển đội ngũ lao động doanh nghiệp lại đặt cấp thiết hết, điều kiện Việt Nam hội nhập với Quốc tế, nhập WTO Các doanh nghiệp cạnh tranh với cơng ty nước, mà phải cạnh tranh với nhiều cơng ty nước ngồi có kinh nghiệm kinh tế thị trường Để cạnh tranh thành công, việc đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực điều tất yếu Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực không trang bị cho người lao động kỹ nghề nghiệp mà đầu tư cho họ, tạo điều kiện để họ sát cánh với tổ chức Nhân viên cảm thấy quan tâm, khuyến khích, tạo động lực để làm việc hiệu quả, đảm bảo khả cạnh tranh lâu dài bền vững cho doanh nghiệp Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc (Khách sạn Lake Side) qua trình phát triển quy mơ lẫn chất lượng nhiên Cơng ty gặp khó khăn công tác tạo nguồn nhân lực, nguồn nhân lực cho đội ngũ kế cận Xuất phát từ tình hình thực tiễn q trình tìm hiểu Công ty xin chọn đề tài: “Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc” để làm tiểu luận với mong muốn đưa giải pháp thực tiễn, có tính khả thi để đảm bảo cho công ty nguồn nhân lực đủ mạnh số lượng chất lượng nhằm vượt qua thử thách khắc nghiệt kinh tế thị trường hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế giới Lịch sử Nghiên cứu Trong thời gian gần việc nghiên cứu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực có nhiều đề tài cơng trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này, cơng trình nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập thông tin tiếp cận thống kê để thưc đề tài Còn Cơng ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc chưa có cơng trình nghiên cứu độc lập đào tào phát triển nguồn nhân lực, nhiên xuất cơng trình nghiên cứu tác giả có liên quan đến đề tài tiểu luận như: PGS TS Mạc Văn Tiến (2005) An sinh xã hội phát triển nguồn nhân lực, Nxb Lao động-xã hội Lê Thị Mỹ Linh “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa nhỏ trình hội nhập kinh tế”, luận án tiến sĩ ngành kinh tế lao động, đại học kinh tế Quốc dân Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu đánh giá thực trạng nguồn nhân lực công ty Đồng thời đưa giải pháp thực trạng để phát huy mặt tích cực khắc phục yếu kém tái diễn cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lí luận đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc Phân tích thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc giai đoạn Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc với đặc điểm giải pháp nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 5.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu giới hạn ở công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực với số liệu nghiên cứu vài năm gần từ năm 2010 - 2017 để đề giải pháp cho năm tiếp theo, cụ thể Khách sạn Lake Side Địa điểm nghiên cứu: Tại Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Đề tài có sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Phương pháp thu thập thông tin: Các nguồn thông tin phục vụ cho tiểu luận lấy từ nội Phòng nhân công ty Phương điều tra: Làm mẫu khảo sát thực tế tai Công ty với 115 cán công nhân viên dựa kết điều tra số liệu có sẵn Cơng ty để đưa kết luận đến vấn đề nghiên cứu Phương pháp phân tích: Nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên ngành, báo cáo đào tạo phát triển nguồn nhân lực cơng ty từ rút hướng đề xuất Phương pháp thống kê : Từ việc nghiên cứu cấu số lượng lao động để so sánh để đưa kết luận tình hình đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Giả thuyết nghiên cứu Từ thực tiễn công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ta thấy yếu tố: Kinh tế - Văn hóa; mơi trường làm việc; Chế độ phúc lợi; Chính sách hỗ trợ nhà nước lao động yếu tố tác động trực tiếp đến công tác đào tạo phát triển Việc nghiên cứu công tác đào tạo tuyển dụng nhằm đưa giải pháp tốt giúp cho cơng ty có đội ngũ nhân lực phong phú đáp ứng yêu cầu xã hội - Thang máy dành cho khách - Quán cafe - Dịch vụ phòng 24 - Phòng tiệc phòng họp chức - Thu đổi ngoại tệ - Quầy gift shop - Giặt ủi, giặt khơ - Xe ơtơ phục vụ khách có nhu cầu di chuyển - Internet phủ song khắp khách sạn - Dịch vụ massage - Nhà hàng mang phong cách Nhật Bản Trung Quốc 2.1.2 Điều kiện môi trường kinh doanh Công ty Cùng với xu phát triển với nhu cầu ngày cao xã hội Khách sạn Lake Side đáp ứng nhu cầu du khách đến lưu trú sử dụng dịch vụ khách sạn Tọa lạc vị trí trung tâm thủ đơ, giao thơng lại thuận tiện, từ khách sạn du khách di chuyển khám phá địa điểm tham quan tiếng ở thủ đô : Lăng Bác, Bảo tàng dân tộc học, Hoàng thành thăng long, Hồ hoàn kiếm … Và trung tâm mua sắm đại hàng đầu Bên cạnh dịch vụ lưu trú khách sạn có dịch vụ : Nhà hàng mang phong cách Nhật Bản Trung Hoa với ăn truyền thống đậm đà sắc dân tộc đầu bếp với kinh nghiệm lâu năm chế biến 2.1.3 Giá trị cốt lõi Đối với khách hàng công ty cam kết cung cấp đầy đủ dịch vụ cách tốt phù hợp với tâm lí người với mong muốn nhận ủng hộ lâu dài Đối với nhân viên : Được đào tạo nghiệp vụ với chun mơn, khuyến khích động viên tinh thần làm việc để phục vụ khách hàng cách chu đáo 13 Sự tồn tâm : Cơng ty ln tin tồn tâm, cống hiến, lòng tin trách nhiệm xã hội điều cốt lõi để đảm bảo thành công tin tưởng khách hàng 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lí cơng ty Sơ đồ: TỔNG GIÁM ĐỐC THƯ KÝ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Bộ phận Nhân Phòng Sales Phòng Marketi ng Bộ phận Kinh doanh Bộ phận Kế toán Bộ phận Lễ tân Bộ phận Bộ phận ăn uống Bảo vệ Lễ tân Kế toán Nội Tổng đài Banquet Bộ phận Buồng Bộ phận Kỹ thuật Buồng Bộ phận Bếp Giặt Kế toán nhà hàng Kho vải Lái xe 2.1.5 Chức năng, nhiệm vụ phận - Tổng Giám đốc: Là người đứng đầu Công ty, chịu trách nhiệm thực công tác đối nội đối ngoại hoạt động kinh doanh Công ty người có chức cao quản lý Cơng ty 14 - Phó Tổng Giám đốc: Thường xuyên kiểm tra đôn đốc đạo phận thực hồn thành cơng việc giao Phối hợp hoạt động Công ty thay mặt Công ty liên hệ với ngành bên ngoài, với quan Nhà nước giải cơng việc hành ngày… Nhằm đảm bảo hoạt động Công ty diễn bình thường - Thư ký: Là người có nhiệm vụ ghi chép sổ sách, giấy tờ đồng thời phiên dịch cho giám đốc phó giám đốc họp với đối tác - Bộ phận nhân sự: Chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn nhân lực cho Công ty vào thời điểm Tìm kiếm nguồn lao động cần thiết phân bổ nguồn cách hợp lý cho hiệu Đào tạo quản lý phúc lợi cho tồn nhân viên cơng ty - Bộ phận kinh doanh: Trong phận kinh doanh chia làm hai phòng ban: Phòng Sales phòng Marketing, Phòng Sales có chức thực việc tìm hiểu thị trường, tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm Cơng ty ngồi nước nhằm thu hút khách tối đa hoá lợi nhuận Nghiên cứu thị hiếu, đặc điểm tính cách dân tộc, tôn giáo khách Thực hợp đồng liên kết với công ty du lịch Khách sạn nước Phòng Marketing có chức tham mưu cho Giám đốc hoạt động kinh doanh đề phương hướng, chiến lược kinh doanh, đề biện pháp khôi phục nhược điểm phát huy lợi kinh doanh, đưa chiến dịch PA, chương trình khuyến mại hay tổ chức kiện trọng mời chào du khách sử dụng dịch vụ công ty - Bộ phận lễ tân: Có chức đại diện cho Cơng ty việc mở rộng mối quan hệ, tiếp xúc với khách Có vai trò quan trọng việc thu hút khách, làm cầu nối liên hệ khách với phận khác Công ty, định hướng tiêu dùng khách giới thiệu dịch vụ Khách sạn với khách hàng Bộ phận lễ tân đóng vai trò trung tâm phối hợp hoạt động phận Khách sạn, tham mưu cho giám đốc cung cấp thông tin khách Bán dịch vụ phòng nghỉ dịch vụ cho khách, tham gia vào hoạt động kinh 15 doanh phòng ngủ Khách sạn như: đón tiếp khách, bố trí phòng ngủ, giữ đồ cho khách, toán Giải khiếu nại, phàn nàn khách Giữ mối quan hệ chặt chẽ với quan hữu quan sở dịch vụ Khách sạn để đáp ứng nhu cầu khách giải vấn dề phát sinh - Bộ phận Kế toán: Chuyên thực công việc tiền lương, chứng từ, sổ sách kế tốn Có chức ghi chép giao dịch tài diễn giải báo cáo tài cung cấp cho ban quản lý phận khác Báo cáo định kỳ kết hoạt động kinh doanh đạt được, kiểm sốt tồn chi phí - Bộ phận ăn uống: Có chức năng: Đón tiếp phục vụ khách ăn, đồ uống đảm bảo chất lượng nhằm tạo hiệu kinh doanh Nhiệm vụ chính: Chịu trách nhiệm chuẩn bị phục vụ khách ăn uống bữa ăn bình thường bữa tiệc lớn, nhỏ giờ, kịp thời, xác, ngun tắc, tác quy định Tìm hiểu, nắm vững yêu cầu khách, phối hợp chặt chẽ phận để đáp ứng tốt yêu cầu khách Duy trì tốt vệ sinh an tồn thực phẩm vệ sinh mơi trường Đảm bảo tốn xác với khách thực tốt quản lý lao động - Bộ phận buồng: Chức chính: Tổ chức, lo liệu đón tiếp phục vụ nơi nghỉ ngơi khách, quản lý việc cho th buồng qn xuyến tồn q trình khách ở Tổ chức quản lý giữ gìn hành lý khách để quên, kip thời thông báo với phận lễ tân để tìm cách trả lại cho khách Kiểm tra trì số liệu cần thiết tình hình khách, hệ thống buồng, dịch vụ phát sinh để giúp đối chiếu với lễ tân cải tạo, bảo dưỡng buồng - Bộ phận bếp: Là phận khách sạn thực chức sản xuất vật chất tạo ăn Đảm bảo chế biên ăn kế hoạch thời gian chất lượng ăn - Bộ phận bảo vệ: Có nhiệm vụ bảo đảm an tồn thân thể tài sản cho khách Cơng ty Đảm bảo an ninh ln ổn định bên ngồi hướng dẫn khách ý đặc biệt 16 - Bộ phận kỹ thuật: Cung cấp điều kiện kĩ thuật cần thiết để khách sạn hoạt động bình thường đảm bảo hệ thống âm thanh, điện nước sửa sang thiết bị máy móc cơng ty để không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh công ty Để thực chức phận kĩ thuật chia thành tổ điện ,nước, xây dựng Tất phận Công ty ngồi chức nhiệm vụ riêng có chức chung đồn kết, phối hợp với để hồn thành cơng việc cơng ty 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc từ 2010 - 2015 Đơn vị tính : triệu USD TT Năm Năm Năm Năm Năm Năm Chỉ tiêu DT bán hàng 2010 2011 2012 2013 2014 2015 dịch 1.950.000 2.020.100 2.340.000 2.650.200 2.810.000 3.000.000 vụ 2.3 Phân tích thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc 2.3.1 Thực trạng nguồn lao động công ty Hiện cơng ty có 117 lao động trực tiếp 115 người gián tiếp người.Tuy nhiên trình độ chun mơn cán cơng nhân viên hạn chế để cơng ty ngày phát triển đòi hỏi cán cơng nhân viên phải nâng cao trình độ nghiệp vụ có đảm bảo phát triển doanh nghiệp Chỉ Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 17 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 tiêu Tổng LĐ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ người (%) người (%) người (%) người (%) người (%) người (%) 150 100 155 100 151 100 145 100 148 100 140 100 1.Theo HĐLĐ Không 90 85 80 70 65 62 40 50 55 60 60 55 20 20 16 15 23 23 Nam 70 70 69 70 72 70 Nữ 80 85 82 75 76 70 ĐH 50 60 58 59 59 55 CĐ-TC 45 50 47 48 49 44 CN 55 45 46 38 40 41 18-25 60 65 62 64 65 60 36-48 55 60 58 60 63 65 49+ 35 30 31 21 20 15 XĐTH Từ1-3 năm Dưới năm 2.Theo giới tính 3.Theo trình độ 4.Theo độ tuổi (Ng̀n: Phòng hành chính nhân sự công ty) Từ bảng số liệu thấy đặc thù tính chất cơng việc nên tỷ lệ nữ nhiều nam, lao động có trình độ chun mơn kĩ thuật thấp so với doanh nghiệp ngành 2.3.2 Nội dung công tác đào tạo phát triển công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc 18 2.3.2.1 Nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty - Nhân tố bên doanh nghiệp bao gồm: Quy mô, cấu nguồn nhân lực, sách phát triển nguồn nhân lực, khả tài chính, mơi trường làm việc - Nhân tố bên ngồi doanh nghiệp: Chính sách, pháp luật, văn hóa, xã hội khoa học công nghệ, thị trường lao động - Nhiệm vụ kế hoạch hàng năm công ty - Đặc điểm nguồn cung lao động thị trường 2.3.2.2 Công tác đào tạo nguồn nhân lực tai công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc - Xác định mục tiêu đào tạo - Xác định nhu cầu đào tạo - Lập kế hoạch đào tạo - Lựa chọn giáo viên - Xác định đối tượng đào tạo - Đánh giá chương trình đào tạo 2.3.2.3 Nội dung cơng tác phát triển nguồn nhân lực Cơng ty - Chính sách tuyển dụng - Học nghề, thử việc - Kết làm việc, sách tiền lương -Chính sách BHXH, BHYT -Các chế độ phúc lợi khác 2.3.2.4 Đánh giá công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty qua khảo sát thực tiễn Cuộc khảo sát điều tra tiến hành phạm vi tồn cơng ty.Việc đánh giá dựa tiêu chí sau : + Về mức độ hài lòng tham gia khóa học 19 + Về sách đãi ngộ cán nhân viên công ty + Hướng phát triển tương lai nhân viên Công ty 2.3.3 Đánh giá chung về công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Sau tìm hiểu thực trạng cấu tổ chức nguồn nhân lực có mặt ưu nhược điểm sau: + Ưu điểm: Quy trình đào tạo xây dựng cách có hệ thống - Công ty đưa tiêu chuẩn tuyển dụng đầy đủ hợp lí - Cơng ty quan tâm đến chế độ phúc lợi cán công nhân viên công ty - Công ty bám sát vào kế hoạch kinh doanh hàng năm để thực chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực - Tạo nên môi trường làm việc thuận lợi cho cán công nhân viên, tạo nên khơng khí làm việc cạnh tranh có nhiều hội thăng tiến - Tạo nên nguồn lao động chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ khách khách sạn + Bên cạnh ưu điểm có mặt hạn chế sau: Mục tiêu chưa xác định rõ ràng đâu mục tiêu dài hạn đâu mục tiêu ngắn hạn - Việc bố trí xếp lao động phù hợp với trình độ chun mơn chưa với yêu cầu công việc - Do quy mô cơng ty chưa lớn nên chưa thể xây dựng phận chuyên phụ trách mảng đào tạo phát triển mà cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chưa thực đem lại hiệu mong muốn - Công tác đánh giá tổng kết chương trình đào tạo thực theo năm mà không thực sau khóa học mà khơng khắc phục sai sót kịp thời - Phạm vi, khu vực tuyển dụng hạn hẹp 20 - Các chương trình đào tạo ít, chưa lơi kéo tham gia nhân viên - Việc lựa chọn người đào tạo chưa thỏa đáng, gây nhiều tranh cãi - Giáo viên hướng dẫn chương trình đào tạo chưa nhiệt tình cơng tác giảng dạy, chưa truyền cảm hứng học tập cho nhân viên Nguyên nhân chủ yếu : - Do kinh phí cơng ty hạn hẹp - Do có nhiều lao động làm việc lâu năm, tuổi cao nên tiếp thu gặp nhiều hạn chế - Chính sách đào tạo chung chung chưa cụ thể nên gặp nhiều khó khăn Qua mặt ưu điểm nhược điểm công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực thấy việc cần thiết mà Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc phải là phải đánh giá lại vai trò, vị trí nguồn nhân lực sách cơng ty, phải xác định mục tiêu đào tạo nhu cầu đào tạo Ngoài phải thường xuyên tạo điều kiện, kích thích động viên tinh thần làm việc nhân viên công ty để hoàn thành nhiệm vụ cách xuất săc CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KIM NGỌC 21 3.1 Những tiêu chí để hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc 3.1.1 Các hội thách thức Xã hội ngày phát triển nhu cầu người ngày cao tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh Công ty.Khi sống người dân đầy đủ kích thích họ sử dụng loại hình dịch vụ tăng, sở vật chất đại với đội ngũ cán công nhân viên phục vụ nhiệt tình đáp ứng nhu cầu thỏa mãn họ Tình hình kinh tế giới khu vực diễn cách nhanh chóng thị trường tính cạnh tranh diễn gay gắt 3.1.2 Kế hoạch nguồn nhân lực năm tới Với phương hướng mục tiêu kinh doanh ,khối lượng công việc thực thay đổi chiến lược kinh doanh công ty lên phương án kế hoạch nguồn nhân lực cho năm tới 3.1.3 Kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực năm tới Trên sở kế hoạch nguồn nhân lực công ty để thực mục tiêu chiến lược đề cơng ty lên kế hoạch cho năm 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hồn thiện cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch đào tạo - Công tác lập kế hoạch đào tạo cần dựa nhu cầu đào tạo công ty.Việc xác lập nhu cầu đào tạo phải dựa kết hợp mục tiêu chiến lược tổ chức mục tiêu - Nâng cao hiệu đào tạo theo hướng chất lượng yếu tố hàng đầu ,đối với đối tượng đào tạo cơng ty vào nhu cầu tuyển dụng hàng năm Còn đối tượng đào tạo lại công ty vào kế hoạch kinh doanh công ty dựa việc đánh giá công việc 22 Để công tác đạt hiệu Cơng ty phải xây dựng hệ thống đánh giá công việc: + Đưa tiêu chuẩn công việc thể kết thực công việc phẩm chất người lao động + Để đo lường tiêu chí phải có phiếu đánh giá thực công việc Dựa đánh giá hàng năm công ty phòng ban phải xây dựng kế hoạch đào tạo báo phòng Hành chính-Nhân để phòng Hành chính-Nhân lập kế hoạch chung cho tồn cơng ty 3.2.1.1 Xác định rõ mục tiêu đào tạo - Nâng cao lực quản lí,khả giải tình xảy - Nâng cao trình độ chun mơn,trình độ nhận thức cho đội ngũ cán công nhân viên - Nâng cao kĩ quản lí cho đội ngũ lãnh đạo - Đảm bảo tồn cơng nhân viên trang bị kĩ nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu công việc - Giúp nhân viên nhanh chóng hòa nhập vào mơi trường làm việc cơng ty đảm nhiệm tốt nhiệm vụ giao 3.2.1.2 Xác định nhu cầu đào tạo Gồm có bước sau: Bước 1: Xác định mục đích sử dụng thơng tin xác định phương pháp thu thập thông tin Bước : Thu thập thông tin bản,công việc yêu cầu người phân tích phải rà sốt lại cấu tổ chức công ty phận chức Bước 3: Lựa chọn công việc tiêu biểu Bước 4: Tiến hành thu thập thông tin Bước 5: Kiểm tra lại thông tin Bước 6: Triển khai bảng mô ta công việc bảng tiêu chuẩn công việc từ thông tin thu thập 23 3.2.1.3 Đa dạng hóa phương pháp đào tạo Hiện Công ty áp dụng phương pháp đào tạo sau: - Đối với nhân viên tuyển dụng áp dụng phương pháp học nghề, hay gọi thử việc, thời gian thử việc tháng Người lao động thời gian thử việc hưởng 85% lương bản, bên cạnh cơng ty quy định độ tuổi tuyển dụng khơng tuyển dụng người thân gia đình - Đối với nhân viên lâu năm : Đây nguồn lực chủ chốt công ty, công ty áp dụng phương pháp luân chuyển thuyên chuyển để đánh giá lực thật họ công việc 3.2.1.4 Hoàn thiện phương pháp đào tạo nguồn nhân lực Việc đánh giá hiệu đào tạo nguồn nhân lực khơng có ý nghĩa với chương trình đào tạo mà giúp việc tiến hành tương lai.Vì việc đánh giá hiệu cơng tác đào tạo dựa vào phương pháp sau: - Phương pháp đào tạo - Phương pháp đánh giá hiệu định lượng đào tạo 3.2.2 Hồn thiện cơng tác phát triển nguồn nhân lực 3.2.2.1 Hồn thiện sách thu hút tuyển dụng nhân lực Để thu hút đơng đảo lực lượng ứng viên sách tuyển dụng công ty phải mở rộng đến đối tượng khắp miền đất nước, việc tuyển dụng nhân lực phải thông báo rộng rãi phương tiện thông tin đại chúng : website việc làm, báo, đài trung tâm, sàn giao dịch việc làm Ngoài để thu hút ứng viên vào làm việc cơng ty nên trọng đến sách ưu tiên lao động ở xa (có thể hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà tiền xăng xe) 3.2.2.2 Hồn thiện sách tiền lương đãi ngộ Chính sách tiền lương mối quan tâm hàng đâu ứng viên vào làm việc Chính mà Cơng ty phải xây dựng sách chế độ đãi ngộ hợp lí, ngồi mức lương mà ứng viên nhận cơng ty đề xuất khoản phụ cấp cho người lao động : Phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp tiền 24 làm ca gãy, phụ cấp độc hại phận thường xuyên phải làm việc môi trường không đảm bảo sức khỏe Việc giữ chân nhân viên giỏi vấn đề mà công ty phải quan tâm, thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân viên 3.2.2.3 Xây dựng văn hóa bầu tâm lý công ty Bài tiểu luận em xin đưa số giải pháp để xây dựng văn hóa cơng ty: Tên tuổi cơng ty vơ quan trọng với hình thành phát triển cơng ty thời kì mà ban lãnh đạo công ty nên ý để xây dựng công ty trở thành thương hiệu nhiều người biết đến.Phát triển công ty đôi với việc nâng cao đời sống cán công nhân viên giữ vững kỉ cương, kỉ luật Đồng thời nhân viên có kinh nghiệm lâu năm cơng ty nên có hình thức khuyến khích động viên 3.2.2.4 Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc - Thứ phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý có trình độ chun mơn làm lực lượng nòng cốt cho Cơng ty Bất kì doanh nghiệp phải đưa mục tiêu chiến lược định hướng để phát triển cơng ty Vì đòi hỏi người lao động phải có trình độ lực đáp ứng mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Bên cạnh cơng ty đào tạo chỗ giúp người lao động nhanh tiếp cận với cơng việc cách nhanh chóng Các việc cần phải tiến hành : - Đào tạo đội ngũ quản lý có nghiệp vụ tốt để hướng dẫn, kèm cặp nhân viên - Đầu tư xây dựng phận đào tạo công ty, trang bị vật dụng cần thiết phục vụ cho công tác đào tạo, hướng dẫn nhân viên -Thứ hai sử dụng người lao động sau đào tạo ứng dụng kết đào tạo vào cơng việc cách có hiệu Người lao động sau đào tạo phải sử dụng mục đích đào tạo ban đầu nhằm phát huy kết đào tạo, vạng dụng linh hoạt vào thực tế công việc Mọi kiến thức, kĩ mà họ học tập phải có lợi cho phát triển cá nhân nhu cầu công tác sau 25 - Thứ ba hoàn thiện nâng cao tổ chức thực đào tạo nhằm thực có hiệu đào tạo phát triển ng̀n nhân lực - Đây giải pháp khơng thể thiếu tình hình cơng ty mà cơng tác đào tạo tiến hành cán phòng hành nhân sự, mà cơng ty nên tang cường cán đảm nhiệm công tác phụ trách đào tạo cách cấu lại nhân thực sau : - Bổ sung thêm cán phụ trách khâu đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho phòng hành nhân đồng thời phụ trách thêm việc đánh giá phân tích cơng việc hồn thiện - Có kế hoạch đào tạo hợp lí tránh tình trạng đào tạo theo kiểu phong trào hay hình thức gây thời gian, lãng phí cơng sức tài cơng ty khó chịu nhân viên Bên cạnh ngồi việc sử dụng đội ngũ làm cơng tác đào tạo cơng ty cách có hiệu cần phải kết hợp với chuyên gia - Cuối sử dụng dịch vụ đào tạo trực tuyến Trong thời đại công nghệ thông tin ứng dụng rông rãi, công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực có hội sử dụng thành công nghệ tin học Do dịch vụ đào tạo trực tuyến bước đột phá góp phần nâng cao tính phổ biến chất lượng đào tạo, dịch vụ gồm hai nội dung có bản: Tư vấn đào tạo chỗ triển khai đào tạo trực tuyến Đối với Cơng ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc triển khai khóa học nội để tiết kiệm chi phí thời gian lại học viên người dạy Mặt khác lại tiết kiệm ngân sách đào tạo chi trả chi phí lớp học, tài liệu chi phí giáo viên KẾT LUẬN 26 Trong thời đại kinh tế xã chủ nghĩa phát triển nguồn nhân lực đảm bảo mặt số lượng chất lượng doanh nghiệp nước nước quan tâm Nguồn nhân lực tốt giúp cho doanh nghiệp tồn phát triển cách mạnh mẽ Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp thời buổi kinh tế thị trường Công ty liên doanh TNHH Kim Ngọc không ngừng quan tâm đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty Trên sở hệ thống hóa vấn đề lí luận công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp xuất phát từ việc phân tích thực trạng cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực vài năm trở lại đề tài thảo luận đưa số giải pháp để hoàn thiện hệ thống đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực Mặc dù cố gắng để hồn thành đề tài kiến thức nhiều hạn chế tránh thiếu sót em mong nhận ý kiến đóng góp thầy tiểu luận sau em hoàn chỉnh đầy đủ Tiếp đến em xin chân thành cảm ơn cán công nhân viên Công ty Liên doanh TNHH Kim Ngọc tạo điều kiên, giúp đỡ em hoàn thành tiểu luận 27 ... chế thị trường, Cơng tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng cho phát triển tồn doanh nghiệp Muốn phát triển nhanh bền vững, doanh nghiệp phải tạo dựng đội ngũ nguồn nhân... lợi cho người lao động + Tạo phát triển cá nhân người lao động 1.2.2.4 Vai trò, mục tiêu đào tạo phát triển nguồn nhân lực Vai trò : - Đáp ứng yêu cầu tồn phát triển tổ chức - Đáp ứng nhu cầu học... khách Có vai trò quan trọng việc thu hút khách, làm cầu nối liên hệ khách với phận khác Công ty, định hướng tiêu dùng khách giới thiệu dịch vụ Khách sạn với khách hàng Bộ phận lễ tân đóng vai trò
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KIM NGỌC, CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KIM NGỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay