Đánh giá khả năng tạo động lực của chính sách đãi ngộ tại công ty cổ phần may phương đông

21 51 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:20

LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường, để có thể cạnh tranh được các công ty phải tìm mọi cách giảm chi phí đầu vào đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Chất lượng sản phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào người lao động, cho nên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, tay nghề, chuyên môn cũng như sự hăng say trong lao động của người lao động.Để khai thác được nguồn lực vô giá ấy, người lãnh đạo phải có cách thức quản trị nhân lực thực sự hiệu quả. Như vậy, công tác quản trị nhân lực nói chung, tạo động lực lao động nói riêng có vai trò rất quan trọng. Điều quan trọng là làm cách nào để duy trì, khuyến khích và động viên người lao động làm việc hết mình và làm việc một cách hứng thú.Trong quản trị nhân lực, điều quan trọng nhất vẫn là làm cách nào để duy trì, khuyến khích, động viên nhân viên làm việc hết mình một cách có hứng thú với hiệu quả cao. Vì vậy, muốn lãnh đạo nhân viên thành công, muốn cho họ an tâm nhiệt tình công tác, nhà quản trị phải biết cách động viên họ. Chế độ lương bổng, đãi ngộ,… phải công bằng và khoa học là nguồn động viên lớn nhất đối với người lao động trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy em xin chọn đề tài nghiên cứu là:“Đánh giá khả năng tạo động lực của chính sách đãi ngộ tại công ty cổ phần may Phương Đông”Bài tiểu luận gồm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về tạo động lực lao độngChương 2: Thực trạng đánh giá khả năng tạo động lực của chính sách đãi ngộ tại công ty cổ phần may Phương ĐôngChương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo động lực lao động tại công ty cổ phần may Phương ĐôngTrong quá trình làm bài không tránh khỏi những thiếu sót, mong nhận được sự góp ý của thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trang CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 1.1Một số khái niệm 1.1.1 Động lực lao động 1.1.2 Tạo động lực lao động 1.1.3 Chính sách đãi ngộ 1.2Mục đích sách đãi ngộ nhân 1.3Vai trò sách đãi ngộ việc tạo động lực 1.4 Nội dung sách đãi ngộ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CỦA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐƠNG 2.1 Khái qt cơng ty 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 2.1.3 cấu tổ chức 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 2.2 Thực trạng sách đãi ngộ tài 2.2.1 Đãi ngộ tài trực tiếp 2.2.1.1 Tiền lương 2.2.1.2 Tiền thưởng 2.2.2 Đãi ngộ tài gián tiếp 2.2.2.1 Bảo hiểm 2.2.2.2 Phụ cấp 2.2.2.3 Trợ cấp xã hội 2.2.2.4 Phúc lợi 3.2.2.5 Chế độ nghỉ 2.3 Đãi ngộ phi tài 2.3.1 Đãi ngộ thông qua thân công việc 2.3.2 Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc 2.3.2 Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc 2.4.1 Ưu điểm 2.4.2 hạn chế CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG 3.1 Tạo động lực đãi ngộ tài 3.2 Tạo động lực đãi ngộ phi tài KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NLĐ DN LN KD BH CNSX BHYT BHTN Người lao động Doanh nghiệp Lợi nhuận Kinh doanh Bảo hiểm Công nhân sản xuất Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế thị trường, để cạnh tranh cơng ty phải tìm cách giảm chi phí đầu vào đồng thời nâng cao khả cạnh tranh sản phẩm thị trường Chất lượng sản phẩm phụ thuộc hoàn toàn vào người lao động, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phụ thuộc nhiều vào trình độ, tay nghề, chun mơn hăng say lao động người lao động Để khai thác nguồn lựcgiá ấy, người lãnh đạo phải cách thức quản trị nhân lực thực hiệu Như vậy, công tác quản trị nhân lực nói chung, tạo động lực lao động nói riêng vai trò quan trọng Điều quan trọng làm cách để trì, khuyến khích động viên người lao động làm việc làm việc cách hứng thú Trong quản trị nhân lực, điều quan trọng làm cách để trì, khuyến khích, động viên nhân viên làm việc cách hứng thú với hiệu cao Vì vậy, muốn lãnh đạo nhân viên thành cơng, muốn cho họ an tâm nhiệt tình cơng tác, nhà quản trị phải biết cách động viên họ Chế độ lương bổng, đãi ngộ,… phải công khoa học nguồn động viên lớn người lao động giai đoạn Vì em xin chọn đề tài nghiên cứu là: “Đánh giá khả tạo động lực sách đãi ngộ công ty cổ phần may Phương Đông” Bài tiểu luận gồm chương: Chương 1: sở lý luận tạo động lực lao động Chương 2: Thực trạng đánh giá khả tạo động lực sách đãi ngộ công ty cổ phần may Phương Đông Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác tạo động lực lao động công ty cổ phần may Phương Đơng Trong q trình làm khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận góp ý thầy để tiểu luận hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Động lực lao động Động lực hiểu khát khao, tự nguyện người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt mục tiêu, kết nàođó Động lực người lao động nhân tố bên kích thích người nỗ lực làm việc điều kiện cho phép tạo suất, hiệu suất cao Con người làm việc mong muốn khẳng định thân, thành đạt, muốn thu nhập đảm bảo cho sống cá nhân Khi người vị trí khác nhau, với đặc điểm tâm lý khác mong muốn khác Nhà quản trị cần tác động khác đến người lao động Động lực mạnh thúc đẩy người hành động cách tích cực, đạt hiệu cao ngược lại 1.1.2 Tạo động lực lao động Tạo động lực lao động hệ thống biện pháp, sách, cách ứng xử tổ chức tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động hài lòng với công việc nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu thân tổ chức Tạo động lực lao động hiểu hoạt động tính chất khuyến khích động viên nhằm tác động vào nhu cầu người lao động để tạo nên chuyển biến hành vi họ hướng theo mục tiêu mà tổ chức mong muốn Tạo động lực làm nảy sinh động lực doanh nghiệp Các nhà quản trị tổ chức muốn phát triển doanh nghiệp vững mạnh phải vận dụng sách, biện pháp, cơng cụ quản lý thích hợp tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động hang say làm việc, phát huy tính sáng tạo q trình làm việc để đóng góp cho tổ chức Vấn đề quan trọng tạo động lực hiểu nhu cầu người lao động, để từ biện pháp kích thích, tạo động lực cho người lao động hăng say, nỗ lực q trình làm việc 1.1.3 Chính sách đãi ngộ Đãi ngộ thừa nhận nhìn nhận doanh nghiệp nỗ lực nhân viên Là q trình bù đắp hao phí lao động người lao động vật chất lẫn tinh thần  Đãi ngộ nhân tảng đảm bảo ổn định tổ chức  Đãi ngộ nhân trình Trong trình xây dựng thực sách đãi ngộ, cấp quản trị hồn thiện cho phù hợp với mục tiêu tổ chức  Đãi ngộ nhân hướng tới NLĐ dựa mục tiêu định hướng phát triển DN 1.2 Mục đích sách đãi ngộ nhân Bù đắp ghi nhận nỗ lực khứ nhân viên: Thơng qua sách đãi ngộ, cơng ty thể ghi nhận bù đắp cho đóng góp NLĐ Duy trì cơng nội doanh nghiệp: Tạo công dựa tiêu chí xây dựng sách đãi ngộ + Duy trì sức cạnh tranh doanh nghiệp thị trường lao động: Hệ thống đãi ngộ hấp dẫn giúp DN trì NNL thu hút NNL bên ngồi + Kết nối thành tích nhân viên với mục tiêu doanh ngiệp: Chính sách đãi ngộ phù hợp kích thích NLĐ làm việc hướng theo mục tiêu DN + Kiểm soát ngân sách: Công ty đề mức đãi ngộ từ ban đầu dễ dàng việc hoạch định kiểm soát ngân sách + Thu hút nhân viên mới: Chính sách đãi ngộ tốt thu hút ý nhân viên từ thị trường lao động + Giảm tỷ lệ bỏ việc chuyển công tác: Khi NLĐ tin tưởng vào công ty, họ yên tâm lao động sản xuất, tỷ lệ bỏ việc chuyển cơng tác giảm 1.3 Vai trò sách đãi ngộ việc tạo động lực + Đối với doanh nghiệp: Đãi ngộ phận CPSX, vể chất loại chi phí phương tiện để tạo giá trị cho tổ chức Mức đãi ngộ thấp, NLĐ khơng động lực làm việc khiến suất lao động thấp, lợi nhuận giảm Với mức đãi ngộ cao, DN thu hút lao động thị trường lao động, đặc biệt NLĐ giỏi Từ đó, DN mở rộng quy mô hoạt động tăng quy mô lợi nhuận Mức đãi ngộ cao ảnh hưởng trực tiếp tới việc gia tăng CPSX + Đối với người lao động: - Đãi ngộ bù đắp hao phí lao động mà NLĐ bỏ Mức đãi ngộ thỏa đáng kích thích nhiệt tình lao động nhân viên nhờ tạo điều kiện tăng suất, trực tiếp tăng lợi nhuận cho DN gián tiếp làm tăng phúc lợi cho NLĐ - Đãi ngộ thấp làm kiệt quệ sức lao động, thể trạng NLĐ yếu khơng điều kiện tái sản xuất sức lao động, điều dẫn đến suất giảm, cơng nhân bỏ việc, đình cơng, kết DN uy tín khơng đáp ứng yêu cầu khách hàng, lợi nhuận giảm, kinh doanh thua lỗ + Đối với xã hội: Thể quan điểm Nhà nước NLĐ, phản ánh cung cầu sức lao động thị trường, tỷ lệ lao động thất nghiệp thị trường 1.4 Nội dung sách đãi ngộ Đãi ngộ tài bao gồm: +Đãi ngộ tài trực tiếp: lương công nhật, lương tháng, hoa hồng, tiền thưởng +Đãi ngộ tài gián tiếp: bảo hiểm, trợ cấp xã hội, phúc lợi Đãi ngộ phi tài chính: + Bản thân cơng việc: nhiệm vụ thích thú, phấn đấu, trách nhiệm, hội cấp nhận biết, cảm giác hoàn thành công tác, hội thăng tiến + Môi trường làm việc: sách hợp lý, kiểm tra khéo léo, đồng nghiệp hợp tính, biểu tượng địa vị phù hợp, điều kiện làm việc thoải mái, uyển chuyển, tuần lễ làm việc dồn lại, chia sẻ công việc, lựa chọn loại phúc lợi, làm việc nhà truyền qua máy vi tính CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CỦA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG 2.1 Khái quát cơng ty 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần May Phương Đông tiền thân xí nghiệp may Phương Đơng - thành lập từ ngày 31/12/1988 Công ty May Phương Đông chuyển đổi thành Công ty Cổ phần May Phương Đông theo định số 135/2004QD-BCN ngày 16/11/2004 Bộ trưởng Công Nghiệp Không ngừng đầu tư chiều rộng chiều sâu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm lực sản xuất, Cơng ty trọng đến tiêu chuẩn sách nghiêm ngặt ISO 9001-2000, SA 8000, WRAP,ECO Đến nay, cơng ty quy mô sản xuất lớn gồm năm nhà xưởng sản xuất TP.HCM Với gần 1.800 cán công nhân viên, lực sản xuất 10 triệu sản phẩm loại năm, Công ty Cổ phần May Phương Đông Doanh nghiệp Tiểu biểu Của Ngành Dệt may Việt Nam đánh giá doanh nghiệp lực cạnh tranh cao Với nỗ lực phấn đấu không ngừng, Phương Đông gặt hái thành công đáng kể hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời góp phần nâng cao uy tín thị trường may mặc Hiện năm doanh nghiệp doanh thu nội địa cao Tổng Công ty Dệt may Việt Nam, Phương Đông công ty hàng đầu Việt Nam thời trang may mặc xuất nội địa với chức chính:  May gia công hàng xuất chất lượng cao cho thương hiệu thời trang tiếng quốc tế  Sản xuất hàng may mặc mang thương hiệu riêng theo đơn đặt hàng khách hàng sỉ (như hệ thống siêu thị, bán lẻ) với yêu cầu chất lượng tốt giá vừa phải  Thiết kế, sản xuất & kinh doanh hàng thời trang may mặc với chiến lược đa thương hiệu phục vụ phân khúc tiêu dùng khác từ phổ thông, đáng tiền đến cao cấp  Kinh doanh nhập nguyên phụ liệu ngành may phục vụ sản xuất công ty công ty khác ngành 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động  Sản xuất, mua bán hàng may mặc, nguyên phụ liệu, vật tư, thiết bị, phụ tùng, thuốc nhuộm sản phẩm ngành dệt may Mua bán hàng công nghệ thực phẩm,nông lâm hải sản, thủ công, mỹ nghệ, phương tiện vận tải, ô tô, xe máy, trang thiết bị văn phòng, thiết bị tạo mẫu thời trang, vật liệu điện, điện tử, cao su sản phẩm cao su, giấy, bìa giấy sản phẩm làm bột giấy, thuỷ tinh sản phẩm làm thuỷ tinh, sắt thép sản phẩm làm sắt thép, kim loại màu, máy móc thiết bị khí, dụng cụ quang học đo lường- y tế  Đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý ký gởi vật tư, hàng hoá Xây dựng sở hạ tầng công nghiệp hạ tầng dân dụng 2.1.3 cấu tổ chức Chức nhiệm vụ cấp tổ chức   Tổng Giám đốc: Là người chịu trách nhiệm quản lý điều hành công ty theo chế độ chủ trương Nhà nước, định hoạt động công ty chịu trách nhiệm kết hoạt động kinh doanh công ty  GĐ điều hành: Là người trợ giúp TGĐ việc quản lý điều hành công tác tuyển dụng, đào tạo nhân công tác hạch toán  GĐ sản xuất: Là người trực tiếp chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất, thực tiến độ đạt hiệu quả, đề xuất với TGĐ việc tăng cường hay giảm bớt hoạt động sản xuất công ty  GĐ quản lý chất lượng: Là người quản lý việc theo dõi tình hình chất lượng sản phẩm, hướng dẫn phận KCS kỹ thuật cắt may, chất liệu quy cách đóng gói mã sản phẩm  GĐ kinh doanh: trách nhiệm đưa mục tiêu, chiến lược kinh doanh nhằm đem lại hiệu kinh doanh cho doanh nghiệp Tham mưu cho TGĐ trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm cho loại thị trường  Bộ phận nhân sự: Lập kế hoạch nhân theo yêu cầu sản xuất, quản lý theo dõi tình hình sử dụng lao động doanh nghiệp Tổ chức giáo dục hướng dẫn NLĐ thực theo quy định cơng ty, quản lý tình hình sử dụng văn phòng phẩm cơng ty  Bộ phận kế tốn: trách nhiệm đảm bảo nghiệp vụ kế tốn tài thực theo quy định, lập toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm cho Tổng Giám Đốc quan Nhà nước  Bộ phận kế hoạch: Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ sản xuất, tổ chức nghiệm thu lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, phối hợp cung cấp thông tin sản xuất cho phận  Bộ phận NVL: Lập kế hoạch xuất nhập nguyên vật liệu đảm bảo nhu cầu sản xuất, báo cáo tình hình nguyên vật liệu định kỳ bảo quản nguyên vật liệu  Bộ phận bảo trì: Kiểm tra, sửa chữa thiết bị, máy móc phân xưởng cho chuyền sản xuất, định kỳ tiến hành kiểm tra, bảo đảm máy móc ln tình trạng sẵn sàng  Bộ phận kỹ thuật: Sữa chữa, thay thiết bị máy móc phục vụ sản xuất  Bộ phận KCS: Hướng dẫn, hỗ trợ phận sản xuất kỹ thuật sản phẩm theo yêu cầu, kiểm tra, giám sát sản xuất theo kỹ thuật sản phẩm  Bộ phận kinh doanh: Giao dịch trực tiếp với khách hàng phối hợp với phòng ban thực nghiệp vụ bán hàng, thực sách khách hàng theo quy định, chịu trách nhiệm cung cấp thông tin khách hàng yêu cầu đặt hàng từ phía khách hàng  Bộ phận xuất nhập khẩu: Thực giao dịch hợp đồng thương mại nước thực thủ tục xuất nhập 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Doanh thu lợi nhuận công ty năm gần sau: Bảng 1.1 Tình hình doanh thu lợi nhuận năm gần Đơn vị: ngàn USD Chỉ tiêu DT từ BH CCDV LN từ hoạt động KD LN sau thuế thu nhập DN Năm 2013 14.352,42 2.476,31 2.053,69 Năm 2014 Năm 2015 16.521,42 16.761,15 4.561,23 4.651,42 3.921,02 4.072,54 (Nguồn: Bộ phận kế toán) Dựa vào bảng số liệu ta thấy:  Doanh thu xu hướng tăng lên năm 2013, 2014, 2015  Năm 2014 công ty đạt doanh thu cao năm, tăng 2169 ngàn USD so với năm 2013 Năm 2015 doanh thu tăng 2379 ngàn USD so với năm 2014  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp biến động nhẹ năm cao năm 2014 Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty ổn định 2.2 Thực trạng sách đãi ngộ tài 2.2.1 Đãi ngộ tài trực tiếp 2.2.1.1 Tiền lương Tổng quỹ lương phân bổ vào khoản: + Thanh toán lương hàng tháng + Chi thưởng tháng 13 tối thiểu 2.4 tháng lương + Chi thưởng theo kết hồn thành cơng việc + Phúc lợi (thăm hỏi ma chay, hiếu hỉ, trang bị kiến thức ) 800 triệu đồng + Lập quỹ dự phòng 3% tổng lợi nhuận sau thuế a Hình thức trả lương Công ty trả lương theo thời gian làm việc Phiếu lương hàng tháng thiết kế rõ ràng, chi tiết tương đối dễ hiểu bao gồm khoản thu nhập, trợ cấp, tốn ngồi giờ, khoản trừ chi tiết điều chỉnh lương (nếu có) Lương cố định áp dụng cho khối nhân viên văn phòng, cơng nhân sản xuất tạp vụ Vị trí bảo vệ lái xe công ty hợp đồng bên - Hệ số lương giờ:  Tăng ca: 1.5  Làm việc vào ngày nghỉ công ty:  Làm việc vào ngày nghỉ theo quy định luật Lao động: - Do đặc thù sản xuất theo dây chuyền nên hình thức trả lương theo sản phẩm để tăng suất áp dụng cơng ty Hình thức trả lương theo thời gian khơng thích hợp để kích thích NLĐ tăng suất góp phần tạo hợp tác, phối hợp nhịp nhàng thành viên nhóm sản xuất Hệ số lương thực theo quy định luật Lao động, chưa chế độ cao luật b Thời gian nâng lương Thời gian nâng lương năm/ lần, áp dụng cho toàn thể NLĐ công ty Cụ thể: Tháng 8/2011, công ty tăng lương trượt giá 800.000 đồng/người, mức năm áp dụng Tháng 4/2012, cơng ty thức tăng lương 300.000 đồng/người Tình hình vật giá leo thang đòi hỏi cơng ty phải tăng lương cho NLĐ để đảm bảo mức sống, cộng thêm với việc tuân thủ Pháp luật, hàng năm công ty tăng lương mức tăng chưa cao chưa chủ động việc tăng lương 2.2.1.2 Tiền thưởng Căn xác định mức thưởng hàng năm - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty: Hệ số thưởng lương tháng 13 công ty từ năm 2013 đến 2015: Bảng 3.5 Hệ số thưởng lương tháng thứ 13 Năm 2013 2.8 Năm 2014 Năm 2015 Hệ số thưởng 3.1 3.5 (Nguồn: phận nhân sự) Thưởng theo kết hồn thành cơng việc Đối với CNSX: Nhóm sản xuất nhận tiền thưởng khuyến khích suất đạt mức lớn hiệu suất nhà máy tỷ lệ lỗi mức cho phép Thưởng theo kết hoàn thành cơng việc hai mức độ - Khi hồn thành kế hoạch sản suất phận sản xuất, cơng nhân nhóm thưởng 50.000 đồng/người Trường hợp thưởng theo kết hồn thành cơng việc xảy chuyền may sản phẩm công ty sản phẩm cao cấp nên công nhân trọng đến thông số sản phẩm thời hạn hồn thành - Khi nhóm thực vượt mức sản lượng xuất xưởng, công ty vào mức đạt để thưởng tiền khuyến khích Cụ thể: Mức thưởng cao 100.000 đồng/người tương ứng với điểm 80.000 đồng/người tương ứng với điểm Mức thưởng thành viên nhóm hay chuyền nhau, không phân biệt quản lý cấp Đối với NVVP: Mức thưởng áp dụng hình thức đãi ngộ tài gián tiếp Các khoản thưởng chưa đa dạng, phần lớn NLĐ mong đợi tiền thưởng cuối năm Tiền thưởng cuối năm quan tâm nhiều tiền thưởng theo kết hồn thành cơng việc, chưa đủ để tạo động lực cho NLĐ làm việc với suất chất lượng cao 2.2.2 Đãi ngộ tài gián tiếp 2.2.2.1 Bảo hiểm - Là công cụ giúp DN NLĐ giảm bớt rủi ro lao động sản xuất - Cách thực đóng loại bảo hiểm quy định thành luật DN NLĐ phải thực đóng bảo hiểm tùy theo mức độ quy định rõ BHXH, BHYT, BHTN loại bảo hiểm DN nên đưa thêm loại bảo hiểm khác vào sách đãi ngộ dành cho NLĐ nhằm thể quan tâm đến họ tăng lợi cạnh tranh thị trường lao động 2.2.2.2 Phụ cấp Các loại phụ cấp công ty: + Phụ cấp xăng dầu: 300.000 đồng/tháng áp dụng từ tháng 8/2011 + Phụ cấp chuyên cần: 200.000 đồng/tháng Ngồi ra, cơng ty thưởng chun cần 50.000 đồng/tháng + Phụ cấp ăn ca: CNSX NVVP phụ cấp ăn trưa công ty Thực đơn thay đổi hàng ngày + Phụ cấp tăng ca: Phụ cấp tăng ca 20000 đồng/người + Phụ cấp ngành may: Làm việc ngành may 300.000 đồng/tháng Nhận xét : - Chế độ phụ cấp công ty đa dạng Ngoài mức lương theo thời gian làm việc, hàng tháng thu nhập cơng nhân sản xuất bình thường tăng thêm 850.000 đồng/tháng từ khoản phụ cấp - Thời gian điều chỉnh phụ cấp xăng dầu không hợp lý Hiện tại, công ty tăng mức phụ cấp xăng dầu lên 300.000 đồng/tháng Phần lớn NLĐ lòng với việc điều chỉnh - Chế độ phụ cấp chuyên cần nghiêm Công nhân quẹt thẻ trễ phút lần, trừ 100% tiền phụ cấp chuyên cần thưởng chuyên cần vào tháng Điều dẫn tới việc gian lận quẹt thẻ chấm công Công ty chủ động đưa thêm phụ cấp ngành may vào chế độ phụ cấp công ty Đây xem phụ cấp độc hại môi trường làm việc nặng nhọc ngành maycông ty đưa vào để bù lại phần nặng nhọc mà NLĐ phải chịu 2.2.2.3 Trợ cấp xã hội a Trợ cấp việc  tháng lương lao động thâm niên năm  Nửa tháng lương lao động thâm niên năm b Trợ cấp việc Công ty áp dụng trợ cấp việc cho NLĐ đến hết ngày 31/12/2008 Từ 1/1/2009, cơng ty thực đóng bảo hiểm thất nghiệp nên khoản trợ cấp việc cho NLĐ quan bảo hiểm toán 2.2.2.4 Phúc lợi - Khám sức khỏe định kỳ: Hàng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐ Nhờ phối hợp với tổ chức y tế uy tín bệnh viện Đồng Nai, NLĐ phát kịp thời số bệnh nguy hiểm phụ nữ bệnh liên quan đến thị lực Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ, NLĐ không ngần ngại xem việc làm cần thiết - Ngày sinh nhật :Hàng tháng, cơng ty tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho công nhân viên ngày sinh tháng Mỗi người nhân phần quà ý nghĩa hữu dụng Chẳng hạn: chén ăn, bình nước nóng - Ngày Quốc tế Phụ nữ : vào ngày Quốc tế Phụ nữ hàng năm, công ty tặng sữa tắm cho lao động nữ Ngồi ra, cơng nhân viên tham gia rút thăm may mắn để nhận thêm nhiều phần quà khác -Khám thai: Đối với lao động nữ mang thai, công ty tạo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho họ Theo quy định, lao động nữ mang thai nghỉ lần để khám thai theo định kỳ Cơng ty đảm bảo việc hưởng lương phụ cấp chuyên cần đầy đủ lần khám thai 3.2.2.5 Chế độ nghỉ Công ty áp dụng thời làm việc, thời nghỉ ngơi theo quy định pháp luật Ngồi ra, hàng năm cơng ty tổ chức chuyến du lịch cho tồn cơng nhân viên thâm niên năm trở lên địa danh tiểng như: Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, nhằm tạo hội thư giãn, giải trí tái sản xuất sức lao động 2.3 Đãi ngộ phi tài 2.3.1 Đãi ngộ thơng qua thân công việc a Bảng hướng dẫn công việc Đối với khối công nhân sản xuất - Công việc ngành may đòi hỏi tỉ mỉ, xác công đoạn Bất kỳ bán sản phẩm không đáp ứng yêu cầu bị trả cho cơng đoạn trước Vì vậy, bảng hướng dẫn cơng việc đặt khâu, minh họa thao tác thao tác sai hình ảnh chữ viết giúp công nhân giảm thiểu tối đa thao tác sai sản xuất - Quản lý trực tiếp sản xuất cung cấp tài liệu chuyên môn giúp xử lý nhanh tình phát sinh mà bảng hướng dẫn công việc chưa mô tả hết - Bố trí liệt kê lỗi chí mạng nhiều nơi dễ quan sát, trở thành nguyên tắc nằm lòng cơng nhân Mỗi ngày lần, nhân viên phận sản xuất đọc quy trình kiểm tra thao tác sản xuất, vệ sinh máy nhằm giảm bớt lỗi chí mạng - Cơng nhân trang bị kiến thức nguyên tắc 5S, nguyên tắc xuất xứ từ Nhật Bản, nhằm tối ưu hóa cơng việc, giúp công nhân tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm Đối với khối nhân viên văn phòng Cơng việc xử lý theo quy trình, phận xác định rõ trách nhiệm yêu cầu công việc Đối với nhân viên mới, cơng việc nhiều lạ chưa bảng hướng dẫn cụ thể dành riêng, chủ yếu đào tạo thời gian thử việc, phát sinh hướng dẫn giải từ quản lý trực tiếp b.Cơ hội thăng tiến Mọi NLĐ công ty cố gắng nỗ lực cơng việc hội thăng tiến, hội phát triển nghề nghiệp mở rộng truyền bá rộng rãi cho tất công nhân viên cơng ty Cơng ty mở nhiều thi tay nghề để lựa chọn cơng nhân giỏi, trình độ lành nghề Từ khuyến khích cố gắng, tập trung công việc NLĐ làm cân nhắc họ lên vị trí cao công ty 2.3.2 Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc a Điều kiện sở vật chất - Công ty đầu tư hệ thống máy lạnh cơng nghiệp cho tồn cơng ty để ln đảm bảo nhiệt độ 25 0C môi trường sản xuất nặng nhọc văn phòng - Cường độ ánh sáng tiếng ồn đạt yêu cầu, mùi không gây khó chịu tạo điều kiện làm việc an tồn cho sức khỏe - Hệ thống nước uống nóng lạnh đạt tiêu chuẩn vệ sinh, khơn vẩn đục giấy chứng nhận Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh Hệ thống nước phục vụ nhu cầu cá nhân đặt nhiều nơi giúp tiết kiệm thời gian di chuyển - Âm nhạc đưa vào sản xuất, ngày tiếng, nhạc chọn lọc thay đổi thường xuyên tạo tâm trạng làm việc thoải mái, giúp NLĐ làm việc hăng hái b Công cụ, dụng cụ hỗ trợ làm việc - Tủ dụng cụ đảm bảo đầy đủ dụng cụ hỗ trợ công việc Công cụ dán tên mã số phận thuận tiện công tác kiểm kê bảo quản tài sản công ty - Mỗi phòng ban đủ máy tính, máy photo máy in Phân xưởng sản xuất bố trí hai máy photo Cơng ty cấp mật sử dụng máy cho phận để quản lý việc in ấn kiểm sốt chi phí công phận - Hệ thống mạng nội loa trang bị đầy đủ, thuận lợi việc tìm kiếm thơng tin, thơng báo, liên lạc phận c Quan hệ công việc Quan hệ cấp cấp thân tình, giữ tơn trọng lẫn cơng việc Biểu rõ người quyền cao công ty, TGĐ sẵn sàng cúi chào đáp lại lời chào nhân viên, người lao động trực tiếp phân xưởng Thêm vào đó, TGĐ dùng bữa trưa tin với người công ty làm công việc thu dọn phần ăn cơng nhân khác Việc làm thể gần gũi, thân tình cấp quản lý người quyền 2.3.3 Đãi ngộ thông qua môi trường làm việc 2.4.1 Ưu điểm -chính sách đãi ngộ cơng ty tương đối tốt, điều thể thông qua việc bổ sung, sửa đổi mức đãi ngộ cho phù hợp với thực tế -Hệ số thưởng lương tháng 13 hấp dẫn so với công ty khác ngành, cách vừa tạo động lực cho công nhân viên trì nguồn nhân lực cho cơng ty - Bản hướng dẫn công việc phù hợp với trình độ lao động: hướng dẫn cơng việc dành cho khối NVVP thiết kế chi tiết, quy định rõ trình tự thực cơng việc Tùy theo chức phòng ban, hướng dẫn cơng việc quy định rõ trách nhiệm yêu cầu thực công việc - Chế độ phụ cấp đa dạng, thiết thực, phúc lợi tương đối tốt - Phụ cấp chuyên cần thưởng chun cần kích thích cơng nhân làm việc giờ, đảm bảo tiến độ sản xuất - Sự chia sẻ thông qua chế độ phụ cấp xăng dầu phụ cấp khoảng cách giảm bớt phần khó khăn cơng nhân thời kỳ bão giá… -Thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý: thời gian làm việc thực quy luật pháp luật Hơn nữa, công ty công ty may hoạt động chủ yếu hành chính, thời gian tăng ca vừa phải - Môi trường làm việc thoải mái, an toàn, sở vật chất kỹ thuật cao, điều kiện vi khí hậu ổn định tạo mơi trường làm việc thoải mái, khơng mùi khó chịu Phân xưởng sản xuất trang bị hệ thống máy lạnh, nhiệt độ ổn định, giúp công nhân thích ứng dễ dàng, thuận lợi thao tác sản xuất 2.4.2 Hạn chế -Mức lương thấp ngành khác: hoạt động lĩnh vực dệt may nên mức lương công ty thấp ngành khác, thị trường lao động ngành may lại nhiều biến động nên gặp nhiều khó khăn cơng tác tuyển dụng - Thưởng theo kết hồn thành cơng việc chưa quan tâm nhiều, chưa hấp dẫn để tạo động lực tăng suất chất lượng công việc - Tiêu chuẩn đánh giá chưa rõ ràng, mang tính chủ quan: quản lý trực tiếp đánh giá nhân viên dựa vào quan sát, theo dõi, tiêu chuẩn đánh giá chưa cụ thể, minh bạch Khi khơng cơng bằng, cấp với cấp công nhân với cơng nhân khác xảy mâu thuẫn thể bất mãn hành động gây bất lợi cho công việc, ảnh hưởng xấu đến tinh thần tập thể chất lượng công việc - Áp lực sản lượng chuyền may: thực trạng chung xí nghiệp sản xuất theo dây chuyền Do tính chất ngành may sử dụng công nghệ cao để tăng suất nên chuyền may thường đối mặt với áp lực sản lượng từ cơng đoạn phía sau, đặc biệt khâu kiểm phẩm CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG 3.1 Tạo động lực đãi ngộ tài Tỷ lệ biến động lao động ngành may bất lợi cho DN ngành Việc trì NNL ổn định, chất lượng giảm bớt chi phí tuyển dụng đào tạo phải đảm bảo cân ngân sách công ty Một số biện pháp nhằm ổn định nguồn nhân lực như: + Rà sốt, chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quan hệ phối hợp phòng ban + Xây dựng hệ thống chức danh, đặc biệt hệ thống lương hệ thống đánh giá hiệu công việc + Áp dụng mức lương cạnh tranh + Để tạo động lực cho nhân viên, cơng ty cần sách “cao luật“ cách chủ động đa dạng mức tăng lương + Duy trì sách thưởng lương tháng 13 cao: mức thưởng phụ thuộc nhiều vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh Hệ số thưởng lương tháng 13 khích lệ tinh thần NLĐ lớn + cơng ty đưa thêm tiêu chí khác làm phong phú thêm hình thức thưởng: Thưởng theo kết hồn thành cơng việc, Thưởng suất vào mùa sản xuất cao điểm, thưởng theo kết công việc quý… 3.2 Tạo động lực đãi ngộ phi tài + Tạo hội thăng tiến: để giúp NLĐ nhận thấy hội phát triển nghề nghiệp tương lai, công ty cần xây dựng chế thăng tiến thật rõ ràng, minh bạch Công ty áp dụng số biện pháp sau:  Tuyển chọn người lực đào tạo chun mơn nghiệp vụ  Khuyến khích cơng nhân trang bị thêm kiến thức để nâng cao trình độ cách ưu tiên tuyển chọn nội vị trí doanh nghiệp cần Bên cạnh q trình thực dự án xây dựng hệ thống lương hệ thống đánh giá hiệu công việc mà công ty thực hiện, với đề xuất công cụ đãi ngộ tài cơng ty, NLĐ thỏa mãn số nhu cầu bậc thang nhu cầu Maslow Để tạo động lực giúp NLĐ tiến lên bậc thang cao hệ thống nhu cầu sách đãi ngộ phi tài cơng cụ hỗ trợ tốt +Nâng cao điều kiện làm việc: Mở rộng diện tích khu nhà nghỉ trưa: tại, khu vực nghỉ trưa phân xưởng sức chứa khoảng gần 200 người Như vậy, sau ca ăn trưa, khoảng 300 lao động khơng chỗ nghỉ trưa nghỉ trưa nơi làm việc Mỗi ngày, công nhân cần nghỉ trạng thái yên tĩnh từ 10- 15 phút, tinh thần minh mẫn Vì vậy, cơng ty nên mở rộng diện tích khu nhà nghỉ trưa từ 90-100 m2 , đồng thời kết hợp thêm giường tầng để tiết kiệm không gian + Làm cho NLĐ cảm thấy tôn trọng: Được người khác tôn trọng nhu cầu bậc thang phía hệ thống nhu cầu Maslow Như nhận xét phần thực trạng, phận lao động cơng ty nhiều bất mãn cách quản lý đôn đốc số quản lý thâm niên Để tạo mơi trường làm việc quan hệ làm việc thoải mái hơn, cơng ty xây dựng sách nhằm bảo vệ người lao động mặt tinh thần Cụ thể, sách cần quy định rõ hành vi vi phạm sách cần thực rõ ràng + Tạo động lực văn hóa doanh nghiệp: mơi trường làm việc tốt ngồi điều kiện sở vật chất văn hóa doanh nghiệp góp phần vơ quan trọng, văn hóa doanh nghiệp tạo nên giá trị quan hệ lao động ảnh hưởng tới gắn bó lâu dài NLĐ với DN Công ty nên tạo môi trường làm việc đầy văn hóa thơng qua hiệu lời chào hỏi, lịch giao tiếp, tinh thần tương trợ lẫn Việc làm cần thực tập thể mà trước tiên cấp quản lý Tuy nhiên, điều cốt lõi văn hóa doanh nghiệp tư tưởng nhà quản lý Các cấp quản lý cơng ty người tinh thần trách nhiệm cao Một số phận quản lý mang tư tưởng thiếu tiến bộ, tạo khơng khí nặng nề, áp lực cho cấp KẾT LUẬN Trong thời đại công nghệ phát triển vũ bão cơng nghệ ví như”con dao hai lưỡi” trở thành vũ khí cạnh tranh nhiều hãng sản xuất tầm cỡ nỗi đe dọa bị bỏ rơi chạy đua công nghệ Trên thực tế loại cơng nghệ khó bị chép sức mạnh cạnh tranh lớn nguồn nhân lực mà biểu rõ khác biệt sách đãi ngộ DN Điều quan trọng khó khăn thơng qua chương trình đãi ngộ, cơng ty thể công bằng, thỏa mãn nhu cầu nguồn nhân lực; cân bằng, hợp lý sách đãi ngộ tài sách đãi ngộ phi tài giai đoạn biến đổi thể chất tâm lý người lao động Nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đáp ứng nhu cầu trở thành vũ khí cạnh tranh”bền nhất” cho doanh nghiệp thị trường Vì vậy, sử dụng cơng cụ đãi ngộ lao động việc doanh nghiệp cần làm DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.PGS.TS Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình quản trị nhân lực tập II, NXB Lao động– xã hội, Hà Nội TS Lê Quân, Gíao trình Hoạch định nguồn nhân lực, NXB Lao ĐộngXã hội, Hà Nội Báo cáo tài năm (2013-2015) phòng tài kế tốn cơng ty cổ phần may Phương Đông http://doc.edu.vn/tai-lieu/chuyen-de-hoan-thien-cac-cong-cu-dai-ngonham-nang-cao-dong-luc-cho-nhan-vien-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phannha-ha-20575/ 5.http://fe.hcmute.edu.vn/Resources/Docs/SubDomain/fe/KhoaLuanTham Khao/K08_NguyeNgocPhuongTrang_HoanThienChinhSachDaiNgoNhamTaoL oiTheCanhTranh.pdf ... là: Đánh giá khả tạo động lực sách đãi ngộ cơng ty cổ phần may Phương Đông Bài tiểu luận gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận tạo động lực lao động Chương 2: Thực trạng đánh giá khả tạo động lực. .. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐÔNG 3.1 Tạo động lực đãi ngộ tài 3.2 Tạo động lực đãi ngộ phi tài KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ... 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CỦA CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN MAY PHƯƠNG ĐƠNG 2.1 Khái qt cơng ty 2.1.1 Q trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần May Phương Đơng tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng tạo động lực của chính sách đãi ngộ tại công ty cổ phần may phương đông, Đánh giá khả năng tạo động lực của chính sách đãi ngộ tại công ty cổ phần may phương đông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay