Tư liệu day học tích hợp môn toán 7

6 24 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 09:11

Rèn kỹ năng phân tích bài toán, lập biểu thức biểu thị các đại lượng tỉ lệ thuận,tỉ lệ nghịch. Biết vận dụng tính chất tỉ lệ thức,tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán. Biết vận dụng kiến thức liên môn để giải các bài toán đại lượng tỉ lệ thuận,tỉ lệ nghịch.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư liệu day học tích hợp môn toán 7, Tư liệu day học tích hợp môn toán 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay