Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt

1 37 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bất Bất [A] môi [C#m] em Một [F#m] chút tình vừa [Bm] Bất vai em Từng [B7] sợi nắng vuốt [E] ve Bất [A] mi [C#m] em Mùa [A] xuân trở [D] giấc Bất [Bm] tóc [E7] em Làn gió [A] thầm [E] ĐK : [A] Anh với tay nhặt [F#m] lấy Từ đôi mắt [C#m] long lanh [G] Một [F#] mọc Trong tia nắng [Bm] bình [D] Anh với tay hứng lấy Làn ấm hương [A] xuân [Bm] Để tình xuân phơi [E] phới Sẽ đến thật [A] gần
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt, Lời bài hát hợp âm guitar Bất chợt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay