Lời bài hát hợp âm guitar Bao nhiêu năm rồi

1 50 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao nhiêu năm Bao nhiêu năm [Em] người khắp xứ muôn nơi [Am] Bởi câu kiếm [B7] tiền rời quê xa chốn yên [Em] vui [E7] Bao nhiêu năm [Am] rồi, mẹ [D7] cha tóc bạc [G] màu Mõi [E7] mong gối đêm [Am] thâu, năm [B7] không đâu Thương đôi vai [Em] gầy thân nơi chốn xa xôi [Am] Sương khuya đêm [B7] lạnh lẽ loi bóng tối đơn [Em] côi [E7] Sinh kiếp [Am] nghèo, rời xa [D7] tiếng trống sân [G] trường Hành [E7] trang vai khoác lên [Am] đường, xứ [B7] người tuổi xuân chơn [Em] vùi ĐK: Bao [Em] nhiêu, thiệt thòi niềm đau chơn [G] dấu Cho [C] lòng kẻ chăn [Am] trâu [B7] lệ tràn hoen mắt [Em] sầu Chua [Am] cay, nén lòng nhủ thầm quên mau Quay [Em] gót lại lo [B7] âu, đâu tay trắng [Em] tay Đông qua xuân [Em] hạ gieo bao nỗi long đong [Am] Mưa thu giăng [B7] đầy cỏ che lối [Em] hoang [E7] Bao nhiêu năm [Am] rồi, thời [D7] gian nước qua [G] cầu Bể [E7] dâu kiếp lục [Am] bình sóng [B7] dạt bến vơ [Em] tình * Ai nên [Am] người, đừng [D7] quên nơi chốn [G] đời Đừng [E7] vong ơn nghĩa sinh [Am] thành [B7] rụng trở nguồn [Em] cội
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao nhiêu năm rồi, Lời bài hát hợp âm guitar Bao nhiêu năm rồi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay