Lời bài hát hợp âm guitar Bao năm ta chờ em

1 45 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao năm ta chờ em Sheet Bâng [Em] khuâng ta đợi [G] em Trước [Am] sân trường hoa [Em] tím Bâng [C] khuâng ta chờ em Dù [Am] biết em không [D] đến Vẫn [Bm] đợi chờ [B7] quen Bâng [Em] khuâng ta đợi [G] em Lắng [Am] nghe lòng trăn [Em] trở Nhớ [C] nhớ thương [Bm] thương Trong dòng [B7] đời [Em] ta Bao [C] năm ta đợi [Am] em Nghe [D] trời nhớ [Bm] thương Nhưng [Am] ta khơng trách [Em] móc Dù [F] tim nhói [B7] đau Bao [C] năm ta chờ [Am] em Hoa [D] phượng buồn với [Bm] ta Em [Am] em có [F] nhớ Có [B7] người cuồng [Em] si
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao năm ta chờ em, Lời bài hát hợp âm guitar Bao năm ta chờ em

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay