Lời bài hát hợp âm guitar Bão lòng

1 47 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bão lòng Gọi [Em] chi cố nhân cho [B7] thêm đau lòng Đời [G] ta chia biệt ước mơ tình ta ấm [Em] lòng [Am] Xưa em lên xe hoa nước [B7] mắt hoen môi [Em] hồng [B7] Về mà anh để [Em] không hờn trách với em [B7] Giờ [Em] em khô nên [C] vườn hoang vô tận Nợ [G] duyên em vừa trả xong cho tròn ân nghĩa nhà [Em] chồng [Am] Nay ăn năn hối [B7] tiếc em quay [Em] Tìm lại yêu dấu xưa đánh [B7] đêm tơ [Em] hồng ĐK: [Em] Anh thật tình yêu, tình [G] yêu cao quý cho [Am] em Mà ngang trái thương [B7] đau rướm máu tâm hồn em Thì [Em] thôi, đành [G] haingười hai phương [B7] trời Còn [G] u nên tìm đến để [B7] chua sót trọn [Em] đời [Am] Thơi em nhe anh với [Em] chút xanh xao buồn Chợt nghe hoa nắng rơi buốt [B7] giá tâm tư [Em]
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bão lòng, Lời bài hát hợp âm guitar Bão lòng

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay