Lời bài hát hợp âm guitar Bao lâu chưa gặp nhau

2 45 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao lâu chưa gặp Vòng hợp âm: [G] [D] [Em] [C] [G] Cứ qua bao ngày Niềm [D] nhớ thương đong đầy [Em] Đã chưa gặp lại [C] Đã nghe tiếng thở dài [G] Khó khăn Khoảng [D] cách sóng trào [Em] Cho tim cồn cào [C] Khi yêu thương lại xa vời ĐK: [G] Chỉ muốn nói anh nhớ em nhiều [D] Khoảng cách chúng [Em] ta chẳng bao xa Nếu ta để [C] yêu thương tất Oh baby [G] Hãy giữ lấy cho trái tim niềm [D] tin Để cô đơn ta không lạc [Em] lối Đợi chờ ngày bước chung [C] đôi Ngày khơng xa [G] vời [G] Biết bao vui buồn Những [D] vấn vương vơ thường [Em] Còn để tìm [C] Còn để chia sẻ ngày [G] Khó khăn Khoảng [D] cách sóng trào [Em] Cho tim thơi cồn cào [C] Khi yêu thương lại xa vời ĐK: [G] Chỉ muốn nói anh nhớ em nhiều [D] Khoảng cách chúng [Em] ta chẳng bao xa Nếu ta để [C] yêu thương tất Oh baby [G] Hãy giữ lấy cho trái tim niềm [D] tin Để cô đơn ta không lạc [Em] lối Đợi chờ ngày bước chung [C] đơi Ngày khơng xa [G] vời * [Am] Có tình [Bm] u mang tên chờ [C] đợi vĩnh [D] cửu [Am] Bước qua khoảng [Bm] cách để thấy hạnh [C] phúc [D] Là hy sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao lâu chưa gặp nhau, Lời bài hát hợp âm guitar Bao lâu chưa gặp nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay