Lời bài hát hợp âm guitar Bao la tình thầy

1 51 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao la tình thầy Ngày [Am] đời vấp [Em] ngã Thầy đến bên [G] nâng bàn tay [C] dậy Dìu dắt [Bm] tình thương Phật pháp [Em] Dù thầy khơng nói [G] [Em] hiểu tình thầy bao [Am] la [G] Ha há ha [B7] hà, [Em] hà Ngọn gió [Em] thổi qua đêm [C] Vầng trăng [D] thao thức đêm [G] thâu Rồi tháng [Am] năm nhạc nhòa phai [C] dấu Bụi thời [D] gian sỏi đá rêu [G] phong Dòng suối [Em] thầy cho [C] Dòng sơng [D] dịu mát tim [G] Từng tháng [Am] năm êm đềm lặng [C] lẽ Dáng mai [Bm] gầy thầy chở che chúng [C] [E7]Mưa nắng phai [Am] phôi, [E7] giông tố chơi [Am] vơi Những vết [C] nhăn in [D] hằn vầng [G] trán [D] Ơi tình thầy, tình [G] thầy, bao [Bm] la đại [Em] dương Ha há hà [Am] hà há ha [Em] hà Ha há hà [D] hà [Bm] há ha [Em] hà Mẹ cha cho [Em] xác thân [Am] Rồi ngày vô thường tan [D] hoại Thầy cho đơi mắt trí [G] tuệ, mở [Bm] Đường luân [Em] hồi vĩnh viễn thoát [G] xa Rồi mai [C] đời [Em] lớn [G] khôn Đem chánh [Em] pháp cho sanh [Bm] chúng Ân tình thầy mãi khơng [C] quên Ân giáo [Em] dưỡng đời nên [D] huệ mạng Nghĩa ân [Bm] sư mn kiếp khó đáp [Em] đền
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao la tình thầy, Lời bài hát hợp âm guitar Bao la tình thầy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay