Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ ta gặp lại ta

1 37 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao ta gặp lại ta Sheet Tưởng [Am] anh đến [Dm] chim [Em] trời, mỏi cánh [Am] Tưởng [F] em [Dm] ga, ga sau [E] tàu ngừng [E7] bến Nào [Am] ngờ anh đến [Dm] [Em] mộng tan nửa [Am] vời Để [F] em [E7] nghe nỗi [Am] buồn phủ [C] kín [Am] đời ĐK: Cuộc tình [C] mây mùa [G] Thu, đến với [Dm] nhẹ tiếng [Am] ru Dấu chân [F] quen chìm [G] sương [Em] mù Còn lại [Dm] dư âm ngày [E7] xưa Cuộc tình [C] xem [G] mơ, đến với [Dm] nhẹ tiếng [Am] thơ Cớ [F] ta [G] xót xa [Em] hồi Chiều chiều [Dm] lê gót lang [G] thang nghe buồn [Am] Tình [Am] u miết [Dm] trơi lênh đênh [Em] hồi cánh [Am] buồm Ngàn [F] đời mang khổ [Dm] đau [E] tìm [E7] đến Tình [Am] u bóng [Dm] ta khơng bao [Em] ta bắt [Am] gặp Một [F] đời tìm [E7] cuối [Am] chẳng [C] kiếm [Am]
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ ta gặp lại ta, Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ ta gặp lại ta

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay