Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ quên

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao quên Sheet Ði [Em] đâu [C] tàu không bến [Em] đợi Ði [G] đâu tâm [B7] hồn lịm tiếng [Em] cười Trăng mờ [C] bóng chiều ngả [G] nắng Tê tái [C] buồn ôm ấp [Em] hồn Một lần [B7] yêu xưa tắt theo hồng [Em] Ai chưa [C] u [Am] tìm đường vào tình [Em] yêu [G] Nghe qua [C] lòng vừa chớm [Em] nở Ðừng tưởng [Am] u [D] Khơng [G] bóng khơng [C] hình u đến với tâm hồn [Em] Khi chẳng lời giã biệt Còn mỉm [B7] cười khép mắt bng [Em] xi Tâm hồn [Em] vắng tiếng đêm [C] buông xuống [Em] đời Sao buồn [G] đem kỷ [B7] niệm lòng đến [Em] người Trăng [C] chiếu tình [G] thiếu Nên [C] chiều loang nắng im [Em] lìm Nẻo [B7] tim chưa khép kín, [Em] quên
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ quên, Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ quên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay