Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ lấy chồng

1 43 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao lấy chồng Sheet [D] Năm lại đến, em lẻ [Bm] bóng [Em] Mà đâu em [A] có gia đình [G] [F#m] [Em] [D] Mẹ cha chờ em quê ăn [Bm] Tết linh đình [Em] Tay xách hành lý, miệng em [A] tươi xinh [G] [F#m] [Em] [D] Đồng q ngày khơng [Bm] khác năm xưa [Em] Vẫn chợ phiên người ta chen [A] chúc đầy đường [G] [F#m] [Em] [D] Về đến nhà vui kể [Bm] hết cho vừa [Em] Mẹ em đón hỏi ngay: Chịu [D] lấy chồng chưa? ĐK: Nụ cười [D] thoáng tắt má hồng [Bm] Em đâu muốn lấy chồng [Em] Em muốn bên mẹ [A] cha [G] [F#m] [Em] Mỗi lần [D] tết đến em quê nhà [Bm] Nấu bánh mứt tặng ông bà [Em] Giao thừa quây quần bên nhà [A] ta [G] [F#m] [Em] Đừng [D] hỏi em chuyện lấy [Bm] chồng Đừng [Em] hỏi em chuyện lấy [A] chồng [G] [F#m] [Em] Mùa [D] xuân em chưa lấy [Bm] chồng [Em] Em chưa muốn lấy [D] chồng [D] Đầu năm cha mẹ mừng [Bm] Tết ông bà [Em] Cô hỏi: Con [A] ế à? [G] [F#m] [Em] [D] Bạn trai có chưa, chẳng [Bm] dắt nhà [Em] Trời ơi, câu mà [D] hỏi ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ lấy chồng, Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ lấy chồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay