Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ hết cô đơn

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao hết cô đơn [Dm] Bao ngày qua tơi [Am] ước mơ lòng Một người [Bb] yêu dịu [C] dàng duyên [F] dáng [Dm] Nhưng [Am] mơ vô vọng Người ta [Bb] hỏi [C] tơi khơng có [Dm] người u [Dm] Tơi biết nói có [Am] lẽ tơi khơng may Vì tình [Bb] dun tơi [C] chưa [F] đến [Dm] Đêm đêm ngồi trông người [Am] ta sánh bước Hỏi trời [Bb] cao bao [C] hết [Dm] cô đơn? ĐK: Con chắp tay xin [F] ông trời ban phước cho [C] người Một người [Am] yêu thương [C] bên cạnh [F] Con hứa mai sau [Dm] suốt đời chẳng ham chơi [C] đua đòi Chỉ cần người [Am] ta thương thật lòng [Dm] thơi
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ hết cô đơn, Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ hết cô đơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay