Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ gặp lại em

1 34 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao gặp lại em Em theo đoàn lưu [Dm] dân bờ vai em nhỏ qua [Gm] trời [A] Em theo đoàn lưu dân bỏ [A7] quên tiếng hát xa [Dm] xưa Em theo đoàn lưu [Gm] dân bờ [A7] vai thơm nồng bơng bí [Dm] nụ [Gm] Ơi đường xa vạn dặm không [A7] gặp lại [Dm] em Em quê người lênh [Dm] đênh kỷ niệm xưa ấp ủ [Gm] hồn [A] Em quê người lênh đênh bỏ [A7] quên bóng dáng bên [Dm] đời Em quê người lênh [Gm] đênh mà [A7] em gầy bóng [Dm] đổ [Gm] Ơi đường xa vạn dặm không [A7] gặp lại [Dm] em ĐK: [F] Em quê người [Bb] [C] À bên trời đổ [F] mưa Hỡi người người có biết lòng ướt mưa Mai theo đồn lưu [Bb] dân Thì xin [C] em buộc vào tương [F] lai Một trời yêu [Dm] đương bát [Gm] ngát Khơng biết hẹn [C] hò trăm [F] năm [A7] Em theo đoàn lưu [Dm] dân lời thề xưa xoá bỏ bên [Gm] đời [A] Em theo đồn lưu dân lòng [A7] ta quay quắt tơi [Dm] bời [C] Mà nửa đời phai [F] hương dệt [A7] mơ đường dài in cuối [Dm] trời Ôi đường xa vạn dặm không [Gm] [A7] gặp lại [Dm] em
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ gặp lại em, Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ gặp lại em

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay