Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ em quên

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao em quên Sheet Hỏi em [Em] rằng, em [Am] ngồi [Em] Má xưa [G] thắm? Ơ [Em] thắm hoa [G] đào Mắt [D] xưa xanh màu [Em] biếc Nụ [Bm] cười có đẹp trăng [Em] Hỏi em [Em] rằng, câu [Am] hò câu hát năm [Em] xưa Có vang rộn [G] tiếng? Ơ [Em] rộn tiếng vui [G] đùa Hay [D] phòng khơng đêm [Em] vắng Đi [Bm] mai nắng chiều [Em] mưa Hương [E] Giang thuyền khơng chỗ [A] đậu Ngự viên có [E] bướm hoa [A] vàng Hay [E] hài xưa in dấu Đưa người đẹp [A] sang [E] ngang Ở nơi [Em] bốn [Am] mùa nắng cháy em [Em] Gió lên ngập [G] bốn [Em] ngập bốn phương [G] trời Lối [D] xưa xa hun [Em] hút Mây [Bm] chiều gọi nhớ chơi [Em] vơi Mai [E] đường xứ Huế Cùng [G#m] em thắp sáng hoa [B7] đèn Buồn chi chuyện tình đơi [C#m] lứa Xin [B7] đừng em [Em] quên Em [E] ngày mai trở lại Cùng [G#m] em thắp sáng trăng [B7] nguyền Còn đâu chuyện buồn đơi [C#m] lứa Duyên [B7] tình em [Em] quên
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ em quên, Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ em quên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay