Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ em mới hiểu

1 37 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao em hiểu Bao em [Am] hiểu Anh yêu [G] em dù chưa nói nên [Dm] lời Bao em [E7] hiểu Vì yêu em nên anh phải xa [Am] rời Vì đâu có cho [Am] em hạnh phúc đơn sơ Như người gái [Dm] khác Và bên [E7] em Dìu em [Dm] bước suốt [E7] đường Nên đành chối [Am] từ Duyên em trao dù mong ước [Dm] đầy Mong em gối [E7] mỏi Mình phiêu du ta đến chân [Am] trời Cùng mây gió lang [Am] thang Rồi đơng đến thu qua Ta vòng tay ấm [Dm] áp Mà mơ ước xa [E7] xôi Chợt tan biến em khơng [Am] ĐK: [Am] Sống bên niềm [Dm] đau Ăn [G] năn tiếng kinh [C] cầu Đời anh tội [F] lỗi Yêu em [Dm] chi cho sầu đau [E7] cõi Thì xin em [Am] tha thứ tình [Dm] anh Mai [G] sau anh có [C] đời Dù chưa lần [F] nói thương yêu [Dm] em Nhưng [E7] em [Am] hiểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ em mới hiểu, Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ em mới hiểu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay