Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ em lấy chồng

1 31 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 08:36

Bao em lấy chồng Nhiều [Dm] muốn hỏi lại Mỗi lần thu [A7] tới rơi ngập [Dm] lối Nước [Gm] lên nước trôi theo [Bb] dòng [D7] Đến độ bao [Gm] [C] em sang [F] sông Đừng [Gm] e mây không [A7] mưa Đừng [Gm] lo trời giông [Dm] tố Bao nhiêu [Gm] xác pháo vương khăn [C] hồng Gió mưa [A7] lòng em có thấy buồn [Dm] khơng? ĐK: [Dm] Đành tình xưa lỡ câu [C] thề Nếu xa [Bb] chẳng trở [A7] [D7] Đừng buồn anh [Gm] ơi! [C] Xuôi vào dĩ [F] vãng phút chung [Bb] vui [A7] thôi! [Dm] Tôi mây tám hướng [C] trời Đã đắng cay [Bb] nhiều mà tay trắng [A7] đời [D7] Chỉ [Gm] thơi [C] Đơi chung [F] bóng khổ [A7] đau hai [Dm] người Đời [Dm] hoa nở lại phai Thu đơng [A7] tới có tươi đẹp [Dm] Giấc [Gm] mơ bóng [Bb] hình Thơi chuyện [Gm] [C] gió trơi [F] nhanh Rồi [Gm] mai phương trời xa [A7] xôi Được [Gm] nghe duyên lành [Dm] nối Xin cho [Gm] sống vui êm [C] đềm Cánh thư thay [A7] lời hạnh phúc chúc mừng [Dm] em
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ em lấy chồng, Lời bài hát hợp âm guitar Bao giờ em lấy chồng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay