Dạy học chủ đề vội vàng, đây thôn vĩ dạ, tràng giang lớp 11 giáo án theo 5 bước

35 114 3
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 07:21

CHUYÊN ĐỀ: THƠ LÃNG MẠN 1930-1945 1/ - CHUYÊN ĐỀ: THƠ LÃNG MẠN 1930-1945 2/ - XÂY DỰNG NỘI DUNG CHỦ ĐỀ BÀI HỌC: - Các tác phẩm: Vội vàng- Xuân Diệu, Tràng giang- Huy Cận, Đây thôn Vĩ Dạ- Hàn Mặc Tử -Thời gian: tiết 3/- XÂY DỰNG MỤC TIÊU BÀI HỌC 3.1 Kiến thức: - Những đặc sắc nội dung nghệ thuật tác phẩm thơ lãng mạn 1930-1945 - Đặc điểm tác phẩm thơ lãng mạn 1930-1945 3.2 Kĩ năng: - Huy động tri thức tác giả, hoàn cảnh sáng tác tác phẩm, ngôn ngữ…để đọc hiểu văn - Đọc hiểu văn theo đặc trưng thể loại: + Nhận diện thể thơ giải thích ý nghĩa việc sử dụng thể thơ + Nhận diện phá cách việc sử dụng thể thơ (nếu có) + Nhận diện đề tài, chủ đề, cảm hứng chủ đạo thơ + Nhận diện phân tích tâm trạng, tình cảm nhân vật trữ tình thơ + Phân tích vẻ đẹp nội dung nghệ thuật thơ trữ tình đại Việt Nam + Đánh giá sáng tác độc đáo nhà thơ qua thơ học - Đọc diễn cảm, đọc sáng tạo đoạn thơ hay - Nhận diện , phân tích đánh giá nét đặc sắc nghệ thuật thơ chủ đề (hình ảnh, chi tiết, biện pháp tu từ, vần nhịp…) - Nhận biết giống khác thơ trung đại đại đề tài, cảm hứng, thể loại ngôn ngữ - Vận dụng kiến thức , kĩ học đề đọc thơ lãng mạn 1930-1945 khác Việt Nam; nêu kiến giải, suy nghĩ phương diện nội dung nghệ thuật thơ học chủ đề; viết đoạn văn văn nghị luận thơ học chủ đề rút học lý tưởng sống, cách sống từ thơ học liên hệ, vận dụng vào thực tiễn sống thân 3.3 Thái độ: -Giáo dục thái độ sống tích cực, nhân cách sống sáng, yêu đời, biết cống hiến tuổi trẻ cho lý tưởng xã hội -Yêu đời, yêu thiên, yêu sống, yêu nước -Có ý thức xác định lẽ sống, lý tưởng sống cao đẹp 3.4 Năng lực: - Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn - Năng lực giải tình đặt văn - Năng lực đọc – hiểu tác phẩm thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại - Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân ý nghĩa văn - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận nội dung nghệ thuật văn 4/ XÁC ĐỊNH VÀ MÔ TẢ MỨC ĐỘ YÊU CẦU CỦA MỖI LOẠI CÂU HỎI/BÀI TẬP CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐỂ KIỂM TRA , ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT HỌC SINH TRONG DẠY HỌC Mức độ nhận biết Mức độ thơng hiểu Nêu nét tác giả Mức độ vận dụng vận dụng cao Nêu hiểu biết thêm tác giả qua việc đọc hiểu thơ Nêu việc làm hoàn cảnh tương tự tác giả Chỉ biểu người tác giả thể tác phẩm Nêu hoàn cảnh sáng tác Phân tích tác động thơ hồn cảnh đời đến việc thể nội dung tư tưởng thơ Chỉ ngôn ngữ sử dụng Lý giải số từ ngữ, hình Đánh giá việc sử dụng để sáng tác thơ ảnh…trong câu thơ ngôn ngữ tác giả thơ Xác định thể thơ Chỉ đặc điểm Đánh giá tác dụng thể bố cục, vần, nhịp… thơ việc thể nội dung thơ Xác định nhân vật trữ tình - Nêu cảm xúc nhân Nhận xét tâm trạng vật trữ tình nhân vật trữ tình câu/cặp câu thơ câu/cặp câu/ thơ - Khái quát tranh tâm trạng nhân vật trữ tình thơ Xác định hình tượng nghệ thuật -Phân tích đặc điểm -Đánh giá cách xây dựng xây dựng thơ hình tượng nghệ thuật hình tượng nghệ thuật thơ - Nêu cảm nhận/ ấn tượng -Nêu tác dụng hình riêng thân hình tượng nghệ thuật việc tượng nghệ thuật giúp nhà thơ thể nhìn sống người Chỉ câu/ cặp câu thơ thể Lí giải tư tưởng nhà Nhận xét tư tưởng rõ tư tưởng nhà thơ thơ câu/ cặp câu thơ tác giả thể thơ 5/ - BIÊN SOẠN CÁC CÂU HỎI/ BÀI TẬP CỤ THỂ THEO CÁC MỨC ĐỘ YÊU CẦU ĐÃ MÔ TẢ 5.1 Với thơ Vội vàng sử dụng câu hỏi sau: Mức độ vận dụng vận dụng cao Nêu nét tác Xuân Diệu người Bài thơ giúp em hiểu thêm giả Xuân Diệu nào? tác giả? Mức độ nhận biết Mức độ thông hiểu Nêu xuất xứ thơ - Trình bày hiểu biết em tập thơ? Nhan đề thơ gì? Giải thích ý nghĩa nhan đề Đọc xác định thể thơ? Em hiểu thể thơ tự Nhân vật trữ tình thơ -Những từ ngữ ai? thơ giúp em xác định nhân vật trữ tình - Cảm hứng chủ đạo nhân vật trữ tình thơ gì? Tình u sớng tha thiết: - Mở đầu thơ, tác giả thể khát vọng kì đên ngơng c̀ng Đó khát vọng gì? Từ ngữ thể điều này? Tập thơ có vị trí đời thơ Xuân Diệu Lý giải nhà thơ lại đặt nhan đề “Vội vàng” Hãy kể tên số thơ loại Em có nhận xét tâm trạng nhân vật trữ tình thơ? - Vậy tranh mùa Có cách sử dụng xuân nghệ thuật tác giả? nào? Chi tiết thể điều này? Nghệ thuật có tác - Hãy cho biết tâm trạng dụng gì? tác giả qua đoạn thơ trên? Nỗi băn khoăn về ngắn ngủi của kiếp người: Chi tiết thể điều - Từ quan niệm thời gian - Quan niệm thời gian đó? tuyến tính, nhà thơ người xưa Xn Diệu có cảm nhận điều gì? khác? - Quan niệm sống Xuân Diệu qua đoạn thơ đó? Lời giục giã ćng qt vội vàng để tận hưởng tuổi xuân của mình - Chỉ biện pháp - Cảm nhận trôi nghệ thuật sử dụng chảy thời gian, Xuân đoạn thơ Diệu làm để níu giữ thời gian? - Hãy nhận xét đặc điểm hình ảnh, ngơn từ, nhịp điệu đoạn thơ mới? Tổng kết - Giáo dục KNS: Trình bày ấn tượng sâu đậm cá nhân hồn thơ Xuân Diệu ? - Giáo dục KNS: Bài thơ thể quan niệm sống đẹp tâm hồn khao khát sống lối sống tiêu cực gấp gấp - Hãy nêu đặc sắc nghệ - Hãy rút ý nghĩa văn thuật thơ? ? 5.2 Với thơ Tràng giang sử dụng câu hỏi sau: Mức độ vận dụng vận dụng cao Nêu nét tác Huy Cận người Bài thơ giúp em hiểu thêm giả Huy Cận nào? tác giả? - Nêu hoàn cảnh sáng tác - Hoàn cảnh có ảnh Em kể vắn tắt số thơ hưởng đến tâm hiểu biết em giai đoạn trạng tác giả? lịch sử lúc bây giờ? Mức độ nhận biết Mức độ thông hiểu Nêu xuất xứ thơ - Trình bày hiểu biết Tập thơ có vị trí em tập thơ? đời thơ Huy Cận Nhan đề thơ gì? Giải thích ý nghĩa nhan Mối quan hệ nhan đề đề âm hưởng thơ? Đọc xác định thể thơ? Em hiểu thể thơ Hãy kể tên số thơ loại Nhân vật trữ tình -Những từ ngữ Em có nhận xét tâm thơ ai? thơ giúp em xác định trạng nhân vật trữ tình nhân vật trữ tình? thơ? - Cảm hứng chủ đạo nhân vật trữ tình thơ gì? 1/Ba khổ thơ đầu: Bức tranh thiên nhiên tâm trạng của nhà thơ Khổ 1: - Nhận xét hình ảnh, - Hãy phân tích hình - Đọc khổ thơ nhạc điệu, cách gieo vần ảnh sông nước,thuyền,cành củi - Tác giả sử dụng biện pháp khổ thơ? khơ để thấy biểu nghệ thuật gì? tâm trạng tác giả? Khổ 2: - Cảnh sông miêu tả - Đọc khổ thơ nào? - Tác giả sử dụng biện pháp - Từ “đâu” gợi ta có cảm nghệ thuật gì? giác dấu hiệu sống? - Suy nghĩ em âm nói đến câu này? - Nhận xét hình ảnh “trời sâu chót vót”? Khổ 3: - Đọc khổ thơ - Hình ảnh cánh bèo manh - Tác giả sử dụng biện pháp tính ước lệ tượng trưng nghệ thuật nào? cho điều gì? - Câu hỏi tu từ cho ta thấy - Thủ pháp nghệ thuật tương phản phát huy tác dụng gì? - Tâm trạng tác giả biểu ntn? - Vì ba khổ thơ đầu nhà thơ bày tỏ nỗi b̀n sâu lắng,thống thiết trước thiên nhiên? (Gv gợi mở cho giao kết tình em bối cảnh đất nước) người? 2/Tình yêu quê hương - Tình u thiên nhiên có thấm đượm lòng u nước - Đọc khổ thơ - Vì nói thiên nhiên thầm kín khơng? Vì sao? - Xác định từ ngữ thơ đậm màu sắc - Phân tích điểm khác mang vẻ đẹp cổ điển? cổ điển mà gần gũi nỗi nhớ thơ xưa thân thuộc? thơ HC (Gv giới thiệu Hồng Hạc Lâu Thơi Hiệu) Tổng kết: Em rút ý nghĩa văn - Liệt kê thủ pháp - Hãy nhận xét bản? nghệ thuật sử dụng đặc sắc nghệ thuật Giáo dục KNS Em thơ? thơ? trình bày suy nghĩ, cảm nhận vẻ đẹp giọng điệu, gương mặt thơ Huy Cận dòng Thơ Mới 5.3 Với thơ Đây thôn Vĩ Dạ sử dụng câu hỏi sau: Mức độ vận dụng vận Mức độ nhận biết Mức độ thơng hiểu dụng cao Nêu nét tác Hàn Mặc Tử người Bài thơ giúp em hiểu thêm giả Hàn Mặc Tử nào? tác giả? - Nêu hoàn cảnh sáng tác - Hồn cảnh có ảnh Kể số giai thoại tình thơ hưởng đến yêu Hàn Mặc Tử liên quan tâm trạng tác giả? đến hoàn cảnh sáng tác thơ Nêu xuất xứ thơ - Trình bày hiểu biết em tập thơ? - Giải thích ý nghĩa nhan đề Tập thơ có vị trí đời thơ Hàn Mặc Tử Nhan đề thơ gì? Lý giải nhà thơ lại đổi nhan đề thơ Ở thôn Vĩ thành Đây thôn Vĩ Dạ? Đọc xác định thể thơ? Em hiểu thể Hãy kể tên số thơ thơ loại Nhân vật trữ tình -Những từ ngữ Em có nhận xét tâm trạng thơ ai? thơ giúp em xác định nhân vật trữ tình nhân vật trữ tình? thơ? - Cảm hứng chủ đạo nhân vật trữ tình thơ gì? 1/Bức tranh thơn Vĩ a Vĩ Dạ hừng đông - Đọc khổ thơ - Câu hỏi gợi - Bóng dáng người gái - Tác giả sử dụng biện pháp điều gì? Huế xuất gây thêm ấn nghệ thuật gì? - Cảnh Thơn Vĩ lên tượng cho lời mời gọi? sao? b Vĩ Dạ đêm trăng - Đọc khổ thơ - Nhận xét cách sử - Tác giả sử dụng biện pháp dụng biện pháp tu từ? nghệ thuật gì? - Tâm trạng chủ thể trữ tình thay đổi ntn? - Hình ảnh bến sơng trăng gợi cho em cảm giác vẻ đẹp thiên nhiên 2/Tâm trạng của nhà thơ: - Đọc khổ thơ - Em hiểu ntn câu thơ - Tác giả sử dụng biện pháp “Áo em ”? nghệ thuật gì? - Phân tích tranh thiên nhiên khổ 2, có khác biệt so với khổ 1? - Đằng sau phong cảnh tâm nhà thơ? - Câu hỏi cuối bộc lộ tâm trạng có liên quan ntn với câu hỏi mở đầu? - Mối tình tác giả có liên quan đến tâm thơ này? 6/ - THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Tiết :  KHỞI ĐỘNG CHỦ ĐỀ (3 phút) - GV tổ chức hoạt động sau : - Chia lớp thành nhóm ; phát cho nhóm 01 phiếu học tập (1) sau : CÁC TÁC GIẢ VĂN HỌC Nguyễn Tuân, Thế Lữ, Huy Thông, Nam Cao, Lưu Trọng Lư, Ngô Tất Tố, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Thạch Lam, Hàn Mặc Tử, Vũ Trọng Phụng, Bích Khê, Huy Cận, Chế Lan Viên, Vũ Hồng Chương, Hờ Chí Minh, Tú Mỡ, Đồn Văn Cừ, Bàng Bá Lân, Nguyễn Công Hoan, Anh Thơ… Hãy phân chia tác giả theo hai nhóm: Tác giả văn xuôi Tác giả thơ Mới - Học sinh thực nhiệm vụ, giới thiệu kết quả; - GV nhận xét, nêu vấn đề  HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( 30 phút) A Tìm hiểu chung: - Mục tiêu: + Giúp HS hiểu ét tác giả Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử nghiệp sáng tác họ; + Những nét thơ mới; - Nhiệm vụ: Học sinh làm việc theo nhóm, phát huy kĩ đọc sgk; chuẩn bị nhà - Phương thức: Yêu cầu Hs đọc phần tiểu dẫn, gạch chân chi tiết quan trọng tác giả Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử Gv hướng dẫn học sinh tự đọc sgk tìm ý theo yêu cầu - Sản phẩm: Tiểu sử tóm tắt tác giả - Tiến trình tổ chức dạy học: HOẠT ĐỘNG THẦY-TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: I Các tác giả: - Em trình bày nét tác Xuân Diệu: giả ? - Xuân Diệu (1916- 1985) tên khai sinh Ngô - HS giới thiệu tác giả: Xuân Diệu + Sản phẩm chuẩn vị nhà - Quê: Can Lộc – Hà Tĩnh sơng với mẹ + Các nhóm khác nhận xét Quy Nhơn GV nhận xét, chốt lại ý chính: - Là nhà thơ nhà thơ - Là nghệ sĩ lớn, nhà văn hóa lớn có sức sáng tạo mãnh liệt, bền bỉ có nghiệp văn học phong phú Huy Cận - Huy Cận (1919- 2005 ), tên khai sinh : Cù Huy Cận -Quê: làng Ân Phú –Hương Sơn –HàTĩnh nhà thơ xuất sắc phong trào Thơ Mới với hồn thơ áo não -Thơ HC hàm súc, giàu chất suy tưởng, triết lí - Tác phẩm : xem SGK Hàn Mặc Tử: - Là nhà thơ có sức sáng tạo mãnh liệt phong trào Thơ “ Ngôi chổi bầu trời thơ Việt Nam”(Chế Lan Viên) - Ơng có cảnh ngộ bất hạnh, sớm cha, mắc bệnh hiểm nghèo - Tác phẩm (SGK) II Thơ Thơ Mới trào lưu thơ Việt Nam xuất hiện: - Từ khoảng 1932 đến nổ cách Hoạt động 2: mạng Tháng Tám 1945 - GV chia lớp thánh nhóm; phát cho Thơ Mới phận của xu nhóm 01 phiếu học tập ( Phiếu 2) hướng văn học: - Văn học lãng mạn - HS giới thiệu tác giả: Khái niệm “Văn học lãng mạn” hiểu + Sản phẩm chuẩn vị nhà là: + Các nhóm khác nhận xét - Là tiếng nói “cái tơi” cá nhân đầy cảm - GV nhận xét, chốt lại ý chính: xúc, đờng thời phát huy cao độ trí tưởng tượng để diễn tả khát vọng, ước mơ Đâu đặc điểm về nội dung của thơ Mới lãng mạn - Coi người trung tâm vũ trụ, khẳng định “cái tôi” cá nhân đề cao người tục - Bất hòa bất lực trước thực tại, tìm cách li thực cách sâu vào giới nội tâm, giới mộng ước - Tìm đến đề tài tình yêu, thiên nhiên khứ, thể khát vọng vượt lên chật chội tù túng, dung tục, tầm thường - Chú trọng diễn tả cảm xúc mạnh mẽ, tương phản gây gắt, biến thái tinh vi tâm hồn người B Tìm hiểu thơ: Vội Vàng, Tràng giang, Đây thôn Vĩ Dạ I Bài thơ Vội vàng –Xuân Diệu Những nét chung về thơ - Mục tiêu: Giúp HS nắm xuất xứ, bố cục thơ - Nhiệm vụ: Học sinh làm việc cá nhân, phát huy kĩ đọc sgk - Phương thức: Yêu cầu Hs đọc phần tiểu dẫn, gạch chân chi tiết quan trọng tác giả Xuân Diệu Gv hướng dẫn học sinh tự đọc sgk tìm ý theo yêu cầu - Sản phẩm: + Xuất xứ, bố cục thơ - Tiến trình tổ chức dạy học: HOẠT ĐỘNG THẦY-TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động Những nét chung về thơ GV: Hãy cho biết xuất xứ thơ? a - Xuất xứ: In tập Thơ thơ (1938)- tập Chia bố cục thơ nêu nội dung thơ đầu tay tập thơ khẳng định vị trí phần? Xuân Diệu – “Nhà thơ HS: đọc tiểu dẫn trả lời câu hỏi, nhà thơ mới” b - Bố cục: đoạn HS khác theo dõi nhận xét + 13 câu đầu: Tình yêu sống trần “tha GV: nhận xét khả tiếp nhận sẵn thiết” sàng thực nhiệm vụ học tập tất + 16 câu (câu 1429): Nỗi băn khoăn học sinh lớp ngắn ngủi kiếp người + 10 câu cuối: Lời giục giã cuống quýt vội vàng GV: nhận xét, bổ sung chốt ý: để tận hưởng tuổi xuân mình… Tìm hiểu chi tiết thơ a Tìm hiểu 13 câu thơ đầu: - Mục tiêu: Giúp HS cảm nhận khát vọng kì lạ đến ngông cuồng; Bức tranh mùa xuân khu vườn tràn ngập hương sắc thần tiên, cõi xa lạ; Nghệ thuật hiệu NT - Nhiệm vụ: Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm theo bàn, kỹ thuật trình bày phút - Phương thức: Gv giao nhiệm vụ, yêu cầu HS trao đổi, thảo luận theo nhóm, theo bàn, theo cặp đôi làm việc cá nhân; Gv hướng dẫn học sinh khai thác văn tìm chi tiết, hình ảnh - Sản phẩm: + Sản phẩm thảo luận HS - Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG THẦY-TRÒ Hoạt động 4: GV: Mở đầu thơ, tác giả thể khát vọng kì lạ, ngơng c̀ng Đó khát vọng gì? HS: làm việc nhân GV: Gọi học sinh có câu trả lời nhanh trả lời; Các HS khác bổ sung GV: nhận xét, chốt ý NỘI DUNG CẦN ĐẠT a Tìm hiểu 13 câu thơ đầu * câu thơ đầu: - Khát vọng kì lạ đến ngông c̀ng: “ Tắt nắng; buộc gió” + Điệp ngữ “tơi muốn”: khao khát đoạt quyền tạo hóa, cưỡng lại quy luật tự nhiên, vận động đất trời  Cái cá nhân đầy khao khát đồng thời tuyên ngôn hành động với thời gian  LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG ( phút)  HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC(1 phút) - Học thuộc lòng thơ, nội dung học - Soạn : Vội vàng, Tràng giang, Đây thôn Vĩ Dạ Tiết 2:  KHỞI ĐỘNG ( phút) Hoạt động Thầy trò - GV giao nhiệm vụ: Chia lớp thành nhóm phát phiết câu hỏi (Phiếu 4) trình chiếu câu hỏi (CNTT) +Chuẩn bị bảng lắp ghép * HS: Hoạt động nhóm, trả lời câu hỏi - HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ: Từ đó, giáo viên giới thiệu vào bài: Tìm hiểu chi tiết thơ Vội vàng của Xuân Diệu a Tìm hiểu 13 câu thơ đầu: - Mục tiêu: Giúp HS cảm nhận được: + Khát vọng kì lạ đến ngơng c̀ng; Bức tranh mùa xuân khu vườn tràn ngập hương sắc thần tiên, cõi xa lạ; Nghệ thuật hiệu NT - Nhiệm vụ: Học sinh làm việc cá nhân, thảo luận nhóm theo bàn, kỹ thuật trình bày phút - Phương thức: Gv giao nhiệm vụ, yêu cầu HS trao đổi, thảo luận theo nhóm, theo bàn, theo cặp đơi làm việc cá nhân; Gv hướng dẫn học sinh khai thác văn tìm chi tiết, hình ảnh - Sản phẩm: Sản phẩm thảo luận HS - Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG THẦY-TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT a Tìm hiểu 13 câu thơ đầu: Hoạt động GV chia lớp làm 06 nhóm, sử dụng kỹ * câu thơ - Bức tranh mùa xuân một khu thuật khăn trải bàn; HS làm việc cặp đôi vườn tràn ngập hương sắc thần tiên, Nhóm 1,2,3: Phiếu học tập số một cõi xa lạ: - Bức tranh mùa xuân + Bướm ong dập dìu 13 câu thơ đầu? + Chim chóc ca hót - Chi tiết thể điều này? + Lá non phơ phất cành + Hoa nở đờng nội Nhóm 4,5,6: Phiếu học tập số - Để miêu tả tranh thiên nhiên đầy  Vạn vật căng đầy sức sống, giao hòa sung sướng Cảnh vật quen thuộc xuân tình, tác giả sử dụng nghệ thuật gì? - Có cách sử dụng nghệ thuật sống, thiên nhiên qua mắt yêu đời nhà thơ biến thành chốn thiên đường, tác giả, tác dụng gì? thần tiên HS: tiến hành thảo luận, cử nhóm - Nghệ thuật: trưởng điều hành thảo luận, thư ký ghi chép sản phẩm thảo luận GV: theo dõi, quan sát, phát kịp + Điệp ngữ: tuần tháng thời khó khăn học sinh để giúp kết hợp với hình ảnh, Hoa … xanh đỡ kịp thời rì Lá cành tơ HS: trình bày sản phẩm thảo luận trước âm thanh, màu sắc: Yến anh lớp, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ Ánh sang sung + So sánh: tháng giêng ngon nhứ cặp môi GV: nhận xét, đánh giá kết hoạt gần: táo bạo Nhà thơ phát vẻ đẹp kì động trình thảo luận học sinh diệu thiên nhiên thổi vào tình Khả tiếp nhận, tham gia tích cực, chủ yêu rạo rực, đắm say ngây ngất động, sáng tạo, hợp tác Hs việc  Sự phong phú bất tận thiên nhiên, thực nhiệm vụ bày khu địa đàng trần gian GV: tổng hợp, phân tích, đánh giá kết - “một thiên đàng trần thế” hoạt động trình thảo luận học sinh Chốt ý: GV Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi (thời gian phút): Hãy cho biết tâm trạng của tác giả qua đoạn thơ trên? - Nhóm 1: Tìm hiểu câu thơ đầu: + Em cho biết đó là câu hoi của ai? + Giọng điệu hoi nào? + Ý nghĩa của lời hoi? - “ Sao anh… thôn Vĩ ?” : Câu hỏi tu từ mang nhiều sắc thái: + Vừa lời trách móc, hờn dỗi vừa lời - Nhóm 2: Tìm hiểu nội dung, nghệ mời gọi tha thiết người gái thôn Vĩ thuật câu thơ 2, 3: + Đây lời tự hỏi mình, trách + Bức tranh thiên nhiên thôn Vĩ không thăm thôn Vĩ miêu tả nào? => Cả câu thơ ao ước thầm kín, + Những biện pháp nghệ thuật nào niềm khao khát trở thôn Vĩ, thăm sử dụng? Ý nghĩa của những biện pháp lại cảnh cũ, người xưa nghệ thuật ấy? - Cảnh thiên nhiên thôn Vĩ buổi sớm mai (câu - Nhóm 3: Tìm hiểu nội dung, nghệ 2,3):“ Nhìn nắng hàng cau nắng lên": thuật câu thơ 4: + Điệp từ “nắng”: nhấn mạnh ánh sáng buổi + Con người thôn Vĩ lên với những bình minh nét vẽ nào? + Hình ảnh "Nắng hàng cau nắng lên": gợi Nhóm 4: Tìm hiểu nội dung, nghệ lên nắng ấm áp, rực rỡ, trẻo, tinh khôi thuật câu thơ 3: + Em có nhận xét gì thiên nhiên và buổi bình minh người thơn Vĩ ở khở thơ này? => Cả câu thơ gợi vẻ đẹp trẻo, tinh khiết + Qua đó, em cảm nhận nào thơn Vĩ buổi bình minh Nắng chiếu hàng cau vườn, rực rỡ, tâm trạng của thi nhân? mẻ, tinh khôi - Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi - "Vườn mướt quá xanh ngọc": - GV điều hành thảo luận, học sinh bổ + “vườn ai”: đại từ phiếm “ai” gợicảm giác sung ý kiến mơ hồ, bất định tâm hồn thi nhân - GV nhận xét định hướng, chốt kiến +“mướt quá ”: giống tiếng reo ngỡ thức vấn đề: ngàng, trầm trồ, khen ngợi nhận vẻ non tơ, mượt mà, đầy xuân sắc khu vườn thôn Vĩ - +“Xanh ngọc”: nghệ thuật so sánh, diễn tả xanh mướt, xanh trong, màu xanh đổ đầy sắc ngọc → gợi lên vẻ đẹp tươi tốt, màu mỡ làm bừng sáng khu vườn thôn Vĩ => Thiên nhiên thôn Vĩ buổi ban mai đẹp khiết, trẻo, thơ mộng, tràn trề sức sống - Con người thôn Vĩ: "Lá trúc che ngang mặt chữ điền": + “Mặt chữ điền”: biểu tượng nét đẹp phúc hậu, hiền lành, trung thực + “lá trúc che ngang”: trúc mảnh mai, gợi nét đẹp kín đáo, dịu dàng người xứ Huế => Câu thơ giàu chất tạo hình: hài hòa thiên nhiên người vẻ đẹp kín đáo, dịu dàng Tiểu kết :  Thôn Vĩ buổi ban mai: Cảnh sắc thơ mộng, người phúc hậu  Tâm trạng thi nhân: hạnh phúc, yêu thiên nhiên, yêu người tha thiết niềm băn khoăn, day dứt của nhà thơ b Khổ - Mục tiêu: Giúp HS nắm cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên chuyển biến tâm trạng nhà thơ Hàn Mặc Tử - Nhiệm vụ: Học sinh làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi - Phương thức: Học sinh làm việc với văn Gv hướng dẫn học sinh tự đọc hiểu tìm ý theo yêu cầu - Sản phẩm: + Nội dung nghệ thuật khổ thơ HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động 2: - GV đặt câu hỏi: b Khổ - Cảnh thôn Vĩ thật êm đềm thơ mộng , nhịp điệu khoan thai ,êm đềm : Gió mây + Cảnh thôn Vĩ lên nhè nhẹ bay ,dòng chảy lững lờ ,cây cỏ khổ 2, có khác biệt so với khổ khẽ đung đưa 1? - Hình ảnh: Gió lối gió, mây đường mây + Nhận xét nghệ thuật miêu tả qua hình biểu chia cách ảnh “gió”, “mây”, “sơng”, nét độc đáo ? - Nhân hóa: Dòng nước làm lên tranh thiên nhiên chia lìa b̀n bã Thể + Hình ảnh bến sông trăng gợi cho em chuyển biến trạng thái cảm xúc cảm giác vẻ đẹp thiên nhiên ? chủ thể trữ tình cảnh đẹp lạnh Đằng sau phong cảnh tâm lẽo, dường phảng phất tâm trạng thờ nhà thơ ? xa cách đời + Tâm trạng chủ thể trữ tình thay đổi - Bến sơng trăng: hình ảnh lạ, gợi lên vẻ ? đẹp lãng mạn,nhẹ nhàng,tất đắm chìm bờng bềnh mơ mộng,như thực - Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi ảo - GV điều hành thảo luận, học sinh bổ - Câu hỏi: Có chở sáng lên hivọng gặp sung ý kiến gỡ lại thành mông lung, xa vời - GV nhận xét định hướng, chốt kiến  Cảm xúc chuyển biến đột ngột từ niềm thức vấn đề vui hi vọng gặp gỡ sang trạng thái lo âu đau buồn thất vọng tác giả nhớ mặc cảm số phận bất hạnh Ở ta thấy khao khát tha thiết đợi chờ cách vô vọng c Khổ - Mục tiêu: Giúp HS nắm cảm nhận niềm tha thiết đến khắc khoải đ/v cảnh người - Nhiệm vụ: Học sinh làm việc theo cặp, trả lời câu hỏi - Phương thức: Học sinh làm việc với văn Gv hướng dẫn học sinh tự đọc hiểu tìm ý theo yêu cầu - Sản phẩm: + Nội dung nghệ thuật khổ thơ HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS KIẾN THỨC CẦN ĐẠT Hoạt động - GV chuyển giao nhiệm vụ: +Em cảm nhận gì cảnh vật và tâm trang thi nhân ở khổ thơ này? + Em có nhận xét gì cách miêu tả hình ảnh người “ khách đường xa” “em”? + "Sương khói mờ nhân ảnh" là hình c Khổ - Mơ khách .: Khoảng cách thời gian, không gian - Áo em .:hư ảo,mơ hờhình ảnh người xưa thân u xa vời,không thể tới nên t/g rơi vào trạng thái hụt hẫng,bàng ảnh thực hay mơ? hồng, xót xa + Em có nhận xét gì đại từ phiếm - Ai biết : biểu lộ nỗi cô đơn trống vắng “ai” ? "Ai" lặp lại hai lần nhằm mục tâm hờn t/g thời kì đau thương đích gì? nhất.Lời thơ bâng khuâng hư thực gợi nỗi b̀n xót xa trách móc + Chút hoài nghi câu thơ cuối biểu tình cảm gì của tác giả?  Khi hoài niệm khứ xa xôi hay ước vọng điều nhà thơ - Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi thêm đau đớn Điều chứng tỏ tình yêu tha - GV điều hành thảo luận, học sinh bổ thiết sống người ln có khát vọng yêu thương gắn bó với đời sung ý kiến - GV nhận xét định hướng, chốt kiến thức vấn đề d Kết luận: - Mục tiêu: Giúp HS khái quát được: + HS khái quát giá trị nội dung, nghệ thuật tác phẩm - Nhiệm vụ: Kỹ thuật trình bày phút, làm việc cá nhân - Phương thức: Gv giao nhiệm vụ, yêu cầu HS làm việc cá nhân Gv hướng dẫn học sinh khái quát, hệ thống - Sản phẩm: + Sản phẩm thảo luận HS -Tiến trình dạy học: HOẠT ĐỘNG THẦY-TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động c Kết luận: * Nghệ thuật: GV Yêu cầu HS làm việc cá nhân - Trí tưởng tượng phong phú (thời gian phút): GV: Nêu đặc sắc nghệ thuật tác - Nghệ thuật so sánh nhân hóa; thủ pháp lấy phẩm ? động gợi tĩnh, sử dụng câu hỏi tu từ, GV: Nội dung lớn thơ nói lên điều ? - Hình ảnh sáng tạo, có hòa quyện giũa thực HS trả lời GV chốt ý HS: trao ảo đổi, thảo luận, trình bày sản phẩm * Ý nghĩa văn bản: GV: tổng hợp, phân tích, đánh giá Bức tranh phong cảnh Vĩ Dạ lòng yêu kết hoạt động trình thảo luận học sinh đời, ham sống mãnh liệt mà đầy uổn khúc GV: nhận xét khả tham gia tích nhà thơ cực học sinh trình bày, trao đổi, thảo luận kết thực nhiệm vụ học tập GV bổ sung chốt ý:  3.LUYỆN TẬP ( nghệ phút) thuật: nhà thơ sử dụng tài tình đại từ phiếm để mở hai ý nghĩa câu thơ: nhà thơ mà biết tình người xứ Huế có đậm đà khơng, hay mờ ảo, dễ có chóng tan sương khói kia; vậy, người xứ Huế có biết tình cảm nhà thơ với cảnh Huế, người Huế thắm thiết, đậm đà? Dù hiểu theo nghĩa câu thơ làm tăng nỗi đơn, trống vắng tâm hồn tha thiết yêu thương người đời  4.VẬN DỤNG ( phút) Hoạt động của GV - HS GV giao nhiệm vụ: Kiến thức cần đạt Đoạn văn đảm bảo yêu cầu : Viết đoạn văn ngắn ( -Hình thức: đảm bảo số câu, không gạch đến dòng) bày tỏ suy nghĩ đầu dòng, khơng mắc lỗi tả, ngữ pháp Hành văn mợt bài học tâm đắc rút sáng, cảm xúc chân thành ; từ đoạn thơ cuối thơ Đây -Nội dung: Thí sinh vào ý nghĩa đoạn thơ để bày tỏ thôn Vĩ Dạ học rút Đó người chịu nhiều đau thương sống mà khát khao yêu thương, khát khao u đời Từ đó, thí sinh bàn luận ý nghĩa niềm khát khao đó, phê phán phận - HS thực nhiệm vụ: giới trẻ có tư tưởng bi quan, chán nản, phương - HS báo cáo kết thực hướng Rút học nhận thức hành động cho thân nhiệm vụ: 5 TÌM TỊI, MỞ RỘNG.( phút) Hoạt động của GV - HS Kiến thức cần đạt GV giao nhiệm vụ: + Vẽ đồ tư + Vẽ đồ tư học + Sưu tầm qua sách, xử lí thơng tin qua mạng + Tìm đọc thêm số thơ cùa Hàn Mặc Tử -HS thực nhiệm vụ: - HS báo cáo kết thực nhiệm vụ:  MỘT SỐ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ: 6.1 Đề đọc hiểu: 1/ Đọc văn sau trả lời câu hỏi (1) Của ong bướm này tuần tháng mật; Này hoa của đồng nội xanh rì; Này lá của cành tơ phơ phất; Của yến anh này khúc tình si; Và này ánh sáng chớp hàng mi, Mỗi sáng sớm, thần Vui gõ cửa; Tháng giêng ngon một cặp môi gần; Tôi sung sướng Nhưng vội vàng một nửa: Tôi không chờ nắng hạ hoài xn ( Trích Vợi vàng, Xuân Diệu, Tr 22, SGK Ngữ văn 11,Tập II, NXBGD 2007) (2)Ai đâu trở lại mùa thu trước Nhặt lấy cho những lá vàng? Với của hoa tươi, muôn cánh rã, Về đem chắn nẻo xuân sang! ( Trích Xuân, Chế Lan Viên) 1/ Xác định phong cách ngôn ngữ phương thức biểu đạt văn ( 1) (2)? 2/ Xác định nghĩa việc nghĩa tình thái câu thơ Của ong bướm này tuần tháng mật thuộc văn (1) 3/ Chỉ khác quan niệm thời gian qua từ xuân văn 4/ Viết đoạn văn ngắn ( đến dòng) bày tỏ suy nghĩ tượng phận giới trẻ có lối sống gấp, sống ích kỉ sống hôm Trả lời: Phương thức biểu đạt: biểu cảm; Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 2/ Nghĩa việc nghĩa tình thái câu thơ Của ong bướm này tuần tháng mật thuộc văn (1) : -Những từ ngữ biểu nghĩa việc: Của ong bướm tuần tháng mật Câu biểu quan hệ ong bướm tuần tháng mật -Nghĩa tình thái: bề ngồi khách quan, trung hòa cảm xúc lòng tác giả hờ hởi, vui tươi đón nhận sống, cảm nhận sống lúc ngào tuần trăng mật… 3/ Sự khác quan niệm thời gian qua từ xuân văn trên: -Từ Xuân câu thơ Tôi không chờ nắng hạ hoài xuân Xuân Diệu thể quan niệm thời gian tuyến tính Ngay mùa xuân mà thi sĩ nhớ mùa xuân Mỗi khoảnh khắc trở thành khứ Thời gian hình dung dòng chảy xi chiều, khơng trở lại.Vì thế, khoảnh khắc trôi qua vĩnh viễn Từ đó, ta cảm nhận niềm khát khao giao cảm với đời nhà thơ - Từ Xuân câu thơ Về đem chắn nẻo xuân sang! Chế Lan Viên thể quan niệm thời gian tuần hồn Từ điểm nhìn Xn, nhà thơ nhớ khứ trở lại mùa thu trước với nỗi b̀n chia lìa, tàn tạ cảnh vật : lá vàng, cánh rã 4/ Đoạn văn đảm bảo yêu cầu : -Hình thức: đảm bảo số câu, khơng gạch đầu dòng, khơng mắc lỗi tả, ngữ pháp Hành văn sáng, cảm xúc chân thành ; -Nội dung: Từ triết lí sống khao khát giao cảm với đời nhà thơ Xuân Diệu, thí sinh bày tỏ suy nghĩ tượng xấu phận giới trẻ nay, sống gấp, sống ích kỉ Cần trả lời câu hỏi : sống gấp, sống ích kỉ ? Hậu lối sống ? Nguyên nhân biện pháp khắc phục ? 2/-Đọc văn sau trả lời câu hỏi : (1) Huy Cận (1919 -2005) tên đầy đủ là Cù Huy Cận, sinh trưởng một gia đình nhà nho nghèo, gốc làng Ân Phú, huyện Hương Sơn (nay là xã Đức Ân, huyện Vũ Quang), tỉnh Hà Tĩnh Huy Cận là một những đỉnh cao của phong trào Thơ Từ năm 1942, ông tham gia phong trào sinh viên yêu nước, từ đó tích cực tham gia các phong trào văn nghệ phục vụ cách mạng và giữ các chức vụ quan trọng Chính phủ và Hợi Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam Năm 1996, ông tặng Giải thưởng Hờ Chí Minh văn học nghệ thuật Năm 2001, Huy Cận bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm thơ giới (2) Thơ Huy Cận trước Cách mạng nổi tiếng với tập Lửa thiêng, tập thơ tiêu biểu cho hồn thơ Huy Cận trước Cách mạng, đó là một nỗi buồn mênh mang, da diết Thiên nhiên tập thơ thường bao la, hiu quạnh, tạo cảm giác cô đơn rợn ngợp Trước vũ trụ bao la, người thật nho bé và cô đơn Đó là tâm trạng chung của các nhà thơ Tâm trạng của hệ niên rơi vào tình trạng không tìm ý nghĩa cuộc đời, họ chứa chất tâm sự thời cuộc Sau Cách mạng, thơ Huy Cận vui hơn, hoà cùng niềm vui chung của toàn dân tợc ( Trích Đọc hiểu văn Ngữ văn 11- Nguyễn Trọng Hoàn) 1/ Nêu ý văn ? Phương thức biểu đạt văn ? 2/ Xác định câu văn đánh giá vị trí Huy Cận thơ Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám đoạn văn (1)? 3/ Xác định thao tác lập luận đoạn văn (2)? Nêu hiệu nghệ thuật việc sử dụng thao tác đó? 4/ Viết đoạn văn ngắn ( đến dòng) bày tỏ suy nghĩ việc tìm ý nghĩa cuộc đời tuổi trẻ hôm Trả lời: 1/ Ý văn bản: Giới thiệu khái quát tiểu sử đóng góp thơ Huy Cận trước sau Cách mạng tháng Tám Phương thức biểu đạt văn thuyết minh 2/ Câu văn đánh giá vị trí Huy Cận thơ Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám đoạn văn (1) : Huy Cận là một những đỉnh cao của phong trào Thơ 3/ Thao tác lập luận đoạn văn (2): so sánh Đó so sánh Thơ Huy Cận trước Cách mạng Sau Cách mạng Hiệu nghệ thuật: làm bật thay đổi tâm trạng thơ Huy Cận thời kì lịch sử khác Cách mạng tháng Tám thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam mà đem đến nhìn mới, sức sống cho thi sĩ Huy Cận 4/ Đoạn văn đảm bảo yêu cầu : -Hình thức : đảm bảo số câu, khơng gạch đầu dòng, khơng mắc lỗi tả, ngữ pháp Hành văn sáng, cảm xúc chân thành ; -Nội dung: Từ bế tắc không tìm ý nghĩa cuộc đời hệ niên trước Cách mạng tháng Tám, thí sinh liên hệ đến tuổi trẻ hơm Hồn cảnh đất nước thay đổi Thế hệ trẻ hơm tìm thấy ý nghĩa đời, cần phải xác định lí tưởng sống cao đẹp, sống có ích, có ý nghĩa, biết cống hiến tuổi xuân cho đất nước Phê phán phận giới trẻ sống khơng có mục đích, lí tưởng Từ đó, rút học nhận thức hành động cho thân 6.2 Đề làm văn Ðề 1: Nhận định niềm khát khao tận hưởng sống thơ Vội Vàng Xuân Diệu, có ý kiến cho rằng: tiếng nói tơi vị kỉ tiêu cực Lại có ý kiến khẳng định: tiếng nói tơi cá nhân tích cực Từ cảm nhận niềm khát khao đó, anh/chị bình luận ý kiến Gợi ý: Giới thiệu:-Tác giả-Tác phẩm-Nhận định 2.Nội dung: a.Là tiếng nói tơi vị kỉ tiêu cực -Trước cách mạng tháng tám, thơ Xuân Diệu mang hai tâm trạng trái ngược: “vừa thiết tha u đời vừa hồi nghi đơn” “Vội vàng” thơ tiêu biểu cho hồn thơ ông trước cách mạng tháng tám -Xuân Diệu nhìn đời đơi mắt đa tình, nên hình ảnh thiên nhiên sống ln mang vẻ đẹp xn tình +Cuộc sống đầy ngào, tươi tắn, đẹp đẽ, gợi cảm đầy xn sắc: “tuần tháng mật”; “đờng nội xanh rì”; “khúc tình si”; “cặp mơi gần” +Thế nhưng, nỗi ám ảnh trơi chảy vơ tình, lạnh lùng thời gian dẫn đến tàn, phai, rơi, rụng khiến nhà thơ b̀n bã, hồi nghi trách móc: mùa xn mà “hồi xn”; “lòng tơi rộng” “lượng trời chật”; “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại”; tất “đều rớm vị chia phôi”; than vãn “Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng nữa…” -Nhận xét: +Đó biểu nỗi lo lắng đời người hữu hạn +Bộc bạch chân thành vui b̀n +Đó khơng phải vị kỉ tiêu cực, mà sợ đẹp sống tàn phai b.Là tiếng nói tơi cá nhân tích cực: -Một vòng ơm “ham hố” tham lam thật đáng yêu trước thiên nhiên, sống tươi đẹp, rạng ngời, tình tứ: Cả sống “mới bắt đầu mơn mởn”; “mây đứa gió lượn”; “cánh bướm với tình u”,… -Trạng thái tâm hờn ngây ngất, cuồng nhiệt đắm say biểu qua hàng loạt động từ: ôm, riết, thâu, cắn,… -Nhận xét: +Biểu tình yêu sống tha thiết +Một quan niệm sống mẻ, tích cực c.Nhận định chung -“Vội vàng” lời giục giã sống mãnh liệt, sống hết mình, quý trọng giây, phút đời mình, tháng năm tuổi trẻ hồn thơ yêu đời, ham sống đến cuồng nhiệt -Tư tưởng thể qua hình thức nghệ thuật điêu luyện: kết hợp nhuần nhị mạch cảm xúc mạch luận lí, giọng điệu say mê, sôi nổi, sáng tạo độc đáo ngôn từ hình ảnh thơ Đề 2: Bài “Tràng giang” trích tập thơ “Lửa thiêng” thơ tiêu biểu tiếng Huy Cận trước Cách mạng tháng năm 1945 Bằng việc phân tích thơ, anh (chị) làm sáng tỏ nhận định sau: “Cảnh sông dài, trời rộng lúc chiều tà bài thơ vừa có dáng dấp cở kính thường gặp thơ Đường, vừa gần gũi thân thuộc người Việt Nam” Gợi ý: 1.Giới thiệu tác giả, tác phẩm giải thích nhận định - Huy Cận nhà thơ xuất sắc phong trào Thơ gương mặt tiêu biểu thơ đại Việt Nam "Tràng giang” tác phẩm tiêu biểu Huy Cận in tập thơ đầu tay "Lửa thiêng” (1940), gợi tứ từ sông Hồng Giải thích: Nhận định khẳng định đặc sắc bật thơ "Tràng giang” Tác giả phác họa tranh thiên nhiên lúc chiều tà vừa thân thuộc, vừa cổ kính Dáng dấp cổ kính vẻ đẹp cổ kính, yếu tố bật tác phẩm thơ ca thời trung đại dấu ấn có thơ đại Còn gần gũi thân thuộc đặc điểm phong cách bật thơ Huy Cận "Tràng giang” kết hợp hài hòa màu sắc cổ điển tinh thần đại Phân tích, chứng minh a Vẻ đẹp cở kính (màu sắc cổ điển) - Đề tài, cảm hứng +Đề tài: Viết thiên nhiên – để tài quen thuộc phổ biến thơ ca thời đại Chính vậy, tranh thiên nhiên "Tràng giang” mang màu sắc cổ điển + Cảm hứng: gợi tứ từ sông Hồng – từ thiên nhiên Tác phẩm mang nỗi sầu chảy từ vạn cổ Con người đối diện với thiên nhiên, với không gian vũ trụ vô cùng, vơ tận, cảm nhận thấm thía nhỏ bé, hữu hạn "Sông dài, trời rộng bến cô liêu” - Thi liệu: Bài thơ mang đậm phong vị cổ điển Bởi tác giả sử dụng nhiều hình ảnh quen thuộc, chí trở thành ước lệ thơ ca cổ điển thơ Đường + Nhan đề: "Tràng giang” – từ Hán Việt + Hình ảnh thơ: cánh bèo trơi sông nước: "Bèo dạt đâu hàng nối hàng” + Từ ngữ văn học cổ: "Đìu hiu”; "đùn” - Thể loại bút pháp: Sử dụng nhuần nhuyễn thể thơ bảy chữ - thể thơ quen thuộc thơ ca cổ điển, thường sử dụng để diễn tả cảm xúc dồn nén để tỏ chí, tỏ lòng + Bút pháp: Tác giả sử dụng cách ngắt nhịp, gieo vần, cấu trúc đăng đối, bút pháp tả cảnh ngụ tình, chấm phá => Tốt lên phong vị cổ điển ( Vẻ đẹp cổ kính) b Vẻ đẹp gần gũi, thân thuộc (Màu sắc đại) - Cảm hứng: Bài thơ chủ yếu thể nỗi buồn hệ thời thơ – lãng mạn Nếu đặc điểm thi pháp bật thơ ca cổ điển ”phi ngã” ”vơ ngã” thơ này, tác giả lại giãi bày trực tiếp trữ tình mang dấu ấn cảm xúc cá nhân tác giả - Thi liệu: Tác giả xây dựng hệ thống hình ảnh âm đời thường chân thực, khơng ước lệ như: hình ảnh cành củi khô, âm tiếng chợ chiều Trong "Nhà văn nói tác phẩm”, nhà thơ Huy Cận tâm sự: thơ gợi tứ từ sông Hồng, cảnh sông nước chợ chiều, bờ xanh, bãi vàng cảnh thực quen thuộc người dân Việt Nam - Cấu tứ sáng tạo: Tứ thơ tác phẩm thể rõ nét hai câu cuối: Nếu "Hoàng Hạc lâu”, Thôi Hiệu viết: "Quê hương khuất bóng hoàng hôn Trên sơng khói sóng cho b̀n lòng ai” Thì "Tràng giang” không cần cớ để gợi nhớ, gợi thương, nỗi nhớ nhà thường trực tâm hồn nhân vật trữ tình Đánh giá - "Tràng giang” khơng tranh phong cảnh mà thơ tâm hồn, thể nỗi buồn, cô đơn trước vũ trụ, trước đời Từ đề tài, cảm hứng, thi liệu đến giọng điệu bút pháp, "Tràng giang” vừa mang phong vị thơ ca cổ điển, vừa mang chất đại thơ Vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa thân thuộc gần gũi đặc điểm phong cách nghệ thuật thơ Huy Cận Đề 3: “Đây thôn Vĩ Dạ” tranh đẹp miền quê đất nước; tiếng lòng thi sĩ tha thiết yêu đời, yêu người Anh/ chị phân tích thơ Đây thơn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử để làm sáng tỏ ý kiến Gợi ý: 1/ Giới thiệu vấn đề : - Giới thiệu khái quát Hàn Mặc Tử thơ Đây thôn Vĩ Dạ - Giới thiệu luận đề : “Đây thôn Vĩ Dạ tranh đẹp miền quê đất nước; tiếng lòng thi sĩ tha thiết yêu đời, yêu người.” 2/ Phân tích : a Bức tranh đẹp miền quê đất nước : - Khổ thơ thứ : “Sao anh không chơi thôn Vĩ?” Câu hỏi làm sống dậy kỷ niệm thơn Vĩ, nói rộng xứ Huế, tâm hồn đằm thắm thơ mộng Hàn Mặc Tử Cảnh buổi sớm nơi thơn Vĩ: Nắng lên, chiếu sáng, lấp lống hàng cau Vĩ Dạ có hàng cau thẳng thân cao vượt lên mái nhà tán Những tàu cao bóng lống sương đêm hút lấy ánh sáng lúc ban mai “Vườn mướt q xanh ngọc” câu thơ khơng có đặc sắc tân kỳ mặt sáng tạo hình ảnh từ ngữ, nghĩ thấy tả vườn tươi tốt, xum xuê Vĩ Dạ nói mà thơi Mỗi ngơi nhà Vĩ Dạ, nói chung Huế, gọi nhà vườn Vườn bọc quanh nhà, gắn với nhà xinh xinh thường nhà trệt, thành cấu trúc thẩm mĩ chặt chẽ Xuân Diệu gọi cấu trúc thơ tứ tuyệt Vì vườn chăm sóc chu đáo – Những cảnh ăn xanh tốt mơn mởn sẽ, dường cắt tỉa, lau chùi, mài giũa thành cành vàng ngọc Sự ví von nâng lên theo hướng cách điệu hố Khuynh hướng cách điệu hóa đẩy lên cao câu thứ tư: “Lá trúc che ngang mặt chữ điền” Đã gọi cách điệu hóa khơng nên hiểu theo nghĩa tả thực, cách điệu hoá xuất phát từ thực: thấp thoáng đằng sau hàng rào xinh xắn, khóm trúc, có bóng kín đáo, dịu dàng, phúc hậu - Khổ thơ thứ hai, dòng kỷ niệm tiếp tục Nhớ Huế khơng thể khơng nhớ dòng sơng Hương Dòng sơng Hương, gió mây Con thuyền đậu ánh trăng nơi bến vắng Bốn câu thơ diễn tả nhịp điệu nhẹ nhàng, chậm rãi Huế Gió theo lối gió mây đường mây Dòng nước b̀n thiu, hoa bắp lay Cái tinh tế tả gió thổi nhẹ, không đủ cho mây bay, không đủ cho nước gợn, gió run lên nhè nhẹ cho hoa bắp lay Tất nhiên phải cảnh sông Hương chảy qua Vĩ Dạ lững lờ trơi phía cửa Thuận Đúng nhịp điệu Huế rồi Hai câu đầy trăng Cảnh kỷ niệm nên cảnh chuyển theo lôgich kỷ niệm Cảnh sông Hương không thơ mộng ánh trăng – Hàn Mặc Tử khơng mê mê trăng Trăng trở thành nhân vật có tính huyền thoại nhiều thơ ông Ánh trăng huyền ảo tràn đầy vũ trụ, tạo nên khơng khí hư ảo, mộng: Thuyền đậu bến sông trăng Có chở trăng kịp tối nay? Phải mộng sơng “sơng trăng” thuyền “chở trăng về” du khách sơng Hương Hình ảnh thuyền chở trăng khơng mới, “sơng trăng” có lẽ Hàn Mặc Tử - Khổ thứ ba: Người xưa nơi thôn Vĩ Nhớ cảnh không nhớ người Người phù hợp với cảnh Huế khơng cô gái Huế Ai làm thơ Huế mà chẳng nhớ đến cô gái (Huế đẹp thơ Nam Trân Dửng dưng Tố Hữu ) Khổ thơ dường mở đầu lời trước hình ảnh mờ ảo có thực: Mơ khách đường xa khách đường xa Áo em trắng q nhìn khơng Mờ ảo “khách đường xa” “nhìn khơng ra” có thực “áo em trắng quá” Hình ảnh thân thiết đỗi xa vời Xa, không khoảng cách khơng gian mà khoảng cách thời gian, mối tình xa vời – vốn xưa gắn bó, hứa hẹn đâu Vì mà “ai biết tình có đậm đà?” “Ai” anh em? Có lẽ hai Giữa hai người (Hàn Mặc Tử cô gái mà nhà thơ thầm yêu trộm nhớ) “sương khói” khơng gian, thời gian, mối tình chưa có lời ước hẹn, biết có đậm đà hay khơng? Lời thơ bâng khng hư thực gợi nỗi b̀n xót xa Nhưng khổ thơ không minh hoạ cho mối tình cụ thể nhà thơ người bạn gái Đặt dòng kỷ niệm Huế, ta thấy lên sương khói đất kinh hình ảnh đặc trưng cô gái Huế Những cô gái Huế thường e lệ quá, kín đáo nên xa vời, hư ảo Những cô gái u, liệu tình u có đậm đà chăng? Đây khơng phải đánh giá hay trách móc Tình yêu thiết tha, hay đặt nghi vấn b Tiếng lòng thi sĩ tha thiết yêu đời, yêu người: - Tình thơ tình riêng Nhưng tình riêng có ý nghĩa nói tình người Phép biện chứng tình cảm nghệ sĩ Đối với tiếp nhận người đọc, lên trước hết khổ thơ này, tồn thơ hình ảnh thơ mộng đáng yêu cảnh người xứ Huế - Bài thơ mạch liên tưởng từ khứ đến tương lai Quá khứ trẻo, ấm áp đầy sức sống; hiu hắt, b̀n bã, chia lìa; tương lai xa xơi nhạt nhòa sương khói Đờng thời với dòng thời gian di chuyển cảm xúc từ cõi thực qua cõi mơ để cuối tới cõi hư vơ Qua dòng thời gian khơng gian người đọc nhận tình yêu say đắm, mãnh liệt thi sĩ lãng mạn với đời nỗi bất hạnh, đau đớn, tuyệt vọng ơng phải chia lìa, cách biệt với đời 3/ Đánh giá chung : - Bài thơ tranh đẹp thôn Vĩ Dạ - xứ Huế - miền quê đất nước - Bài thơ tiếng lòng thi sĩ tha thiết yêu đời, yêu người - Bút pháp nghệ thuật đặc sắc (cách dùng từ, đặt câu, tạo nhịp điệu, biện pháp tu từ) góp phần làm rõ tâm trạng cảm xúc nhân vật trữ tình miêu tả tranh thiên nhiên PHIẾU HỌC TẬP SỐ ( Khởi động) Nhóm:………………Lớp:…………………… CÁC TÁC GIẢ VĂN HỌC Nguyễn Tuân, Thế Lữ, Huy Thông, Nam Cao, Lưu Trọng Lư, Ngô Tất Tố, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Thạch Lam, Hàn Mặc Tử, Vũ Trọng Phụng, Bích Khê, Huy Cận, Chế Lan Viên, Vũ Hồng Chương, Hờ Chí Minh, Tú Mỡ, Đồn Văn Cừ, Bàng Bá Lân, Nguyễn Công Hoan, Anh Thơ… Hãy phân chia tác giả theo hai nhóm: Tác giả văn xuôi Tác giả thơ Mới PHIẾU HỌC TẬP SỐ ( Vội vàng) Nhóm:………………Lớp:…………………… Chọn đáp án đúng: Thơ Mới trào lưu thơ Việt Nam xuất hiện: a Từ khoảng 1900 - đến 1920 b Từ khoảng 1932 đến nổ cách mạng Tháng Tám 1945 c Từ khoảng 1945 - 1954 d Từ khoảng1954- 1975 Thơ Mới phận của xu hướng văn học: a Văn học thực b Văn học lãng mạn Khái niệm “Văn học lãng mạn” hiểu là: a Là tiếng nói phơi bày thực trạng bất cơng thối nát xã hội đương thời, sâu phản ánh tình cảnh khốn khổ tầng lớp nhân dân bị áp với thái độ cảm thông sâu sắc b Là tiếng nói chiến sĩ quần chúng nhân dân tham gia phong trào cách mạng, thứ vũ khí, phương tiện để truyền bá tư tưởng yêu nước c Là tiếng nói “cái tơi” cá nhân đầy cảm xúc, đờng thời phát huy cao độ trí tưởng tượng để diễn tả khát vọng, ước mơ d Là tiếng nói kêu gọi chống thực dân xâm lược Đâu đặc điểm về nội dung của thơ Mới lãng mạn ? a Coi người trung tâm vũ trụ, khẳng định “cái tôi” cá nhân đề cao người tục b Bất hòa bất lực trước thực tại, tìm cách li thực cách sâu vào giới nội tâm, giới mộng ước c Tìm đến đề tài tình yêu, thiên nhiên khứ, thể khát vọng vượt lên chật chội tù túng, dung tục, tầm thường d Chú trọng diễn tả cảm xúc mạnh mẽ, tương phản gây gắt, biến thái tinh vi tâm hồn người.) PHIẾU HỌC TẬP SỐ Chọn đáp án đúng: 1.1 Dòng nói khơng về tác giả thơ ? a Cha nhà nho quê Hà Tĩnh, q mẹ Gò Bời, xã Tùng Giản, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định b Có thơ đăng báo từ 1935, tiếng từ 1937 nhà thơ “mới nhà thơ mới” (Hoài Thanh, Thi nhân Việt Nam) c Với gần 50 tác phẩm gồm thơ, văn, nghiên cứu phê bình, dịch thuật, ơng nhà thơ lớn văn học đại Việt Nam d.Thơ văn ông xem gạch nối hai thời đại văn học dân tộc : trung đại đại Bài thơ “Vội vàng” in tác phẩm của ông ? a Thơ thơ b Gửi hương cho gió c Trường ca d Phấn thông vàng Tại tác giả lại đặt tên cho thơ “Vội vàng” ? a Ông thi nhân u đời b Ơng mở lòng để đón lấy sống sống thực không đáp ứng niềm khao khát vô biên người nghệ sĩ, từ ơng ln băn khoăn trước đời c Từ tình yêu sống nỗi băn khoăn ấy, ông vội vàng, hối c̀ng nhiệt đến với sống đáng hưởng thụ d.Tất Nhà thơ ḿn “tắt nắng”, ḿn “buộc gió” để làm gì ? a Giữ hương sắc hoa b Giữ hương sắc mùa xuân, sống c Giữ thời gian d.Tất 5 Nhà thơ yêu tha thiết sống ? a Cuộc sống nơi tiên giới b Cuộc sống trần xung quanh c Cuộc sống văn chương d Cuộc sống mơ ước ... HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC(1 phút) - Học thuộc lòng thơ, nội dung học - Soạn : Vội vàng, Tràng giang, Đây thôn Vĩ Dạ Tiết 2:  KHỞI ĐỘNG ( phút) Hoạt động Thầy trò - GV giao nhiệm vụ: Chia lớp thành... người B Tìm hiểu thơ: Vội Vàng, Tràng giang, Đây thôn Vĩ Dạ I Bài thơ Vội vàng –Xuân Diệu Những nét chung về thơ - Mục tiêu: Giúp HS nắm xuất xứ, bố cục thơ - Nhiệm vụ: Học sinh làm việc cá nhân,... TRÌNH DẠY HỌC Tiết :  KHỞI ĐỘNG CHỦ ĐỀ (3 phút) - GV tổ chức hoạt động sau : - Chia lớp thành nhóm ; phát cho nhóm 01 phiếu học tập (1) sau : CÁC TÁC GIẢ VĂN HỌC Nguyễn Tuân, Thế Lữ, Huy Thông,
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học chủ đề vội vàng, đây thôn vĩ dạ, tràng giang lớp 11 giáo án theo 5 bước, Dạy học chủ đề vội vàng, đây thôn vĩ dạ, tràng giang lớp 11 giáo án theo 5 bước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay