BTL tham nhũng phân tích một vụ án tham nhũng điển hình (2)

16 27 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2018, 00:15

Em hãy chọn và phân tích một vụ án tham nhũng điển hình ở Việt Nam, liên hệ với Bộ luật hình sự 1999, chỉ rõ một số bất cập có liên quan của BLHS năm 1999, đề xuất phương án hoàn thiện quy định đó nhằm hạn chế tham nhũng ở Việt Nam MỞ ĐẦU Tham nhũng tượng tiêu cực xã hội, mang tính lịch sử Sự hình thành, phát triển tội phạm tham nhũng gắn liền với hình thành giai cấp đời, phát triển máy nhà nước Tội phạm tham nhũng diễn tất quốc gia giới, khơng phân biệt chế độ trị, điều kiện trình độ phát triển kinh tế - xã hội Từ nhiều năm nay, Đảng Nhà nước ta nhận định tội phạm tham nhũng loại tội phạm nguy hiểm cao độ, trở thành nguy làm cản trở nghiệp xây dựng đổi đất nước Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Các quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân; kiên đấu tranh chống biểu quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng Ở Việt Nam, tham nhũng gây tác hại to lớn cho đời sống trị, kinh tế xã hội trở thành vấn đề Đảng, Nhà nước toàn thể xã hội quan tâm Trên tảng đó, hơm em xin lựa chọn đề tài 02: Em chọn phân tích vụ án tham nhũng điển hình Việt Nam, liên hệ với Bộ luật hình 1999, rõ số bất cập có liên quan BLHS năm 1999, đề xuất phương án hồn thiện quy định nhằm hạn chế tham nhũng Việt Nam” để nghiên cứu sâu tìm hiểu NỘI DUNG I.Khái quát chung tham nhũng Theo tài liệu hướng dẫn Liên hợp quốc đấu tranh quốc tế chống tham nhũng (năm 1969) định nghĩa tham nhũng “sử dụng quyền lực nhà nước để trục lợi riêng”… Theo khái niệm pháp luật Việt Nam quy định Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 “tham nhũng hành vi người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng chức vụ, quyền hạn vụ lợi” Người có chức vụ, quyền hạn giới hạn người làm việc quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống trị; nói cách khác quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách, vốn, tài sản Nhà nước Việc giới hạn nhằm tập trung đấu tranh chống hành vi tham nhũng khu vực xảy phổ biến nhất, chống có trọng tâm, trọng điểm, thích hợp với việc áp dụng biện pháp phòng, chống tham nhũng như: kê khai tài sản, công minh, minh bạch hoạt động quan, tổ chức, đơn vị, xử lí trách nhiệm người đứng đầu II Thực trạng pháp luật thực tiễn xét xử tội phạm tham nhũng Việt Nam 1.Thực trạng pháp luật Theo quy định Bộ luật Hình hành, tội phạm tham nhũng quy định Mục A Chương XXI BLHS năm 1999, bao gồm bảy tội sau: Tội tham ô tài sản (Điều 278); Tội nhận hối lộ (Điều 279); Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280); Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ (Điều 281); Tội lạm quyền thi hành công vụ (Điều 282); Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng người khác để trục lợi (Điều 283); Tội giả mạo công tác (Điều 284) 2.Thực tiễn xét xử tội phạm tham nhũng Việt Nam Trong Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Đảng rõ: “…tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu…chưa ngăn chặn, đẩy lùi mà tiếp tục diễn biến phức tạp Tình hình tham nhũng diễn nhiều lĩnh vực đời sống xã hội: lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; lĩnh vực tài chính, ngân hàng; lĩnh vực đầu tư, xây dựng bản; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước doanh nghiệp; lĩnh vực tư pháp… Bên cạnh vụ án tham nhũng lớn báo chí dư luận nhắc đến nhiều, xuất tình trạng tham nhũng “vặt”, tham nhũng “nhỏ, lẻ”, nhiều người gọi “chi phí khơng thức”, thiệt hại khơng lớn, có vài chục nghìn đồng vụ, diễn cách tràn lan nhiều nơi, khiến người dân xúc Mấy năm gần xuất số vụ tham nhũng liên quan đến yếu tố nước ngồi, ví dụ như: Vụ nghi án hối lộ công ty tư vấn giám sát giao thông (JTC) Nhật Bản với quan chức ngành đường sắt Việt Nam, vụ án q trình điều tra; Vụ ơng Huỳnh Ngọc Sỹ, ngun Phó Giám Đốc sở Giao Thơng Vận tải thành phố Hồ Chí Minh nhận hối lộ từ quan chức công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương Nhật (gọi tắt PCI) PCI trúng thầu dự án phát triển sở hạ tầng có sử dụng vốn ODA Nhật Bản Thực tiễn xét xử Tòa án nhân cấp cho thấy, số lượng lớn tội phạm tham nhũng đưa xét xử, cách hình thức trách nhiệm hình áp dụng người phạm tội ngày nghiêm khắc Điều thể tâm Đảng Nhà nước ta cơng tác đấu tranh với nạn tham nhũng Có tất tội phạm tham nhũng quy định Mục A Chương XXI Bộ luật hình năm 1999 áp dụng Trong tội này, tội tham ô tài sản chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đến tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ; tội nhận hối lộ; tội Giả mạo công tác; tội Lạm quyền thi hành công vụ; tội Giả mạo cơng tác chiếm tỷ lệ Về hình thức trách nhiệm hình áp dụng người phạm tội, hình phạt từ năm trở xuống chiếm tỷ lệ cao 43,7%; hình phạt chung thân tử hình chiếm tỷ lệ thấp 0,4%; hình phạt tù cho hưởng án treo chiếm tỷ lệ cao 33,2% Có 15 bị cáo bị 19 truy tố tội tham nhũng đưa xét xử tun khơng có tội Có 14 bị cáo miễn trách nhiệm hình miễn hình phạt Theo số liệu thống kê tháng đầu năm 2014, có tổng số 101 vụ án/259 bị cáo bị xét xử sơ thẩm tội phạm tham nhũng, có 44 bị cáo hưởng án treo, 193 bị cáo bị tù từ năm trở xuống, 39 bị cáo bị tù từ năm đến 15 năm, 13 bị cáo bị tù từ 15 năm đến 20 năm, 06 bị cáo bị tù chung thân tử hình Tội tham tài sản chiếm số lượng nhiều III Chọn phân tích vụ án tham nhũng điển hình Việt Nam, từ liên hệ rõ số bất cập có liên quan BLHS năm 1999 1.Đại án tham nhũng làm thất thoát gần 2500 tỉ đồng Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Nam Hà nội Trong vụ án tham nhũng xảy Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam Hà Nội xảy vào năm 2016 vừa qua, có 18 bị cáo bị đưa xét xử, gồm 13 bị cáo nguyên cán Ngân hàng, bị cáo nguyên cán hải quan giám đốc doanh nghiệp Các bị cáo bị Viện kiểm sát truy tố tội: Vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng Có bị cáo bị tạm giam, 15 bị cáo lại ngoại Trong số 18 bị cáo, nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương (sinh năm 1969, quê Nam Định) bị xác định bị cáo đầu vụ Ngoài ra, loạt bị cáo nguyên cán Ngân hàng Agribank phải trước vành móng ngựa gồm: Chử Thị Kim Hiền (sinh năm 1958, nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội), Phạm Thanh Tân (sinh năm 1955, quê Thái Bình, ngun Tổng Giám đốc Agribank), Hồng Anh Tuấn (sinh năm 1962, quê Nam Định, nguyên Ủy viên Hội đồng Quản trị Agribank), Kiều Trọng Tuyến (sinh năm 1953, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ngân hàng Agribank), bị cáo nguyên cán hải quan gồm: Lương Thị Yên (sinh năm 1958, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây, Cục Hải quan Hà Nội) Cùng bị cáo nguyên cơng chức Chi cục Hải quan Hà Tây: Hồng Tuấn Khanh (sinh năm 1973), Đỗ Thị Liên Hương (sinh năm 1978), Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1978) Cùng trước vành móng ngựa có bị cáo Lê Minh Hiếu (sinh năm 1974, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vietmade Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam, cổ đông Công ty liên doanhLifepro Việt Nam) Theo cáo trạng cơng bố phiên tòa, Công ty cổ phần Enzo Việt thành lập tháng 6/2007, đăng ký đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Dệt - Nhuộm - May công nghiệp tỉnh Ninh Bình với số vốn gần 530 tỷ đồng Qua lần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cổ đơng góp vốn, tới đầu năm 2011, Enzo Việt đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, dự án Dệt – Nhuộm - May đổi tên thành dự án Luxfashion Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam đối tượng người nước ngồi thuộc Cơng ty liên doanh Lifepro Việt Nam có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Agribank chi nhánh Nam Hà Nội, gồm: Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật), Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada, cổ đơng chính), Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada, Tổng Giám đốc); Driss Bouchama (quốc tịch Canada, Giám đốc công nghiệp), Manuela Polga (quốc tịch Italia, Giám đốc thương mại) Thông qua việc xin chuyển đổi pháp nhân dự án Dệt – Nhuộm – May Công ty cổ phần Enzo Việt thành Dự án Luxfashion Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, đối tượng tạo lập hồ sơ vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu chuyển nhượng thương hiệu thời trang để ngân hàng phê duyệt nâng quyền phán cho Giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cho vay dự án Dù doanh nghiệp lập hồ sơ khống Phạm Thị Bích Lương ký đề nghị HĐQT Agribank nâng quyền phán cho vay, ký hợp đồng chấp, phê duyệt cho vay Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade, Phạm Thị Bích Lương làm sai quy định, khơng thẩm định thực tế mà dựa vào thông tin doanh nghiệp cung cấp, bỏ qua quy định quản lý ngân hàng, dẫn đến Agribank thiệt hại 2.755 tỉ đồng Đồng thời, Lương đạo trực tiếp tham gia trình thẩm định, giải ngân Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, cố tình bỏ qua điều kiện giải ngân cho vay theo Nghị số 62 (ngày 7/4/2011) Nghị số 77 (ngày 29/4/2011) Hội đồng quản trị Ngân hàng Agribank Việt Nam, để xin cấp nguồn cho vay ngoại tệ kế hoạch trái với Nghị Ngồi ra, Lương khơng tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn sau cho vay nên không phát việc ngân hàng bị lừa đảo giai đoạn cho vay Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam Với sai phạm mình, Phạm Thị Bích Lương bị Viện kiểm sát truy tố tội: Vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng (theo quy định Điều 179, khoản – Bộ luật Hình sự); Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ (theo quy định Điều 281, khoản – Bộ luật Hình sự) Các cán Chi cục Hải quan Hà Tây cho thơng quan số hàng hóa cơng ty Lifepro, gây thất thoát tiền thuế nhập cho nhà nước Việt Nam Họ giúp bị can người nước ngồi lập tờ khai hải quan khơng trung thực để lừa dối Agribank Nam Hà Nội giải ngân theo giá trị hàng hóa nhập Và người nước bị quy kết chiếm đoạt 2.400 tỷ đồng thương vụ Họ cho trốn khỏi Việt Nam Vụ đại án Agribank số "sáu vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp xét xử sơ thẩm từ đến cuối năm 2016 quý 1/2017" ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đề cập phát biểu họp Thường trực Ban Chỉ đạo chống tham nhũng hồi đầu tháng Mười Như thấy, đối tượng Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) với người quốc tịch nước ngồi giữ vai trò, chức trách quan trọng Công ty Liên doanh Lifepro Việt Nam có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Chi nhánh Ngân hàng Agribank Nam Hà Nội thông qua việc lừa ngân hàng để vay tiền chuyển nước ngồi mua ngun liệu Có thể nói, đối tượng có hành vi lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán cho vay Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam khơng có cứ, không thẩm định hồ sơ cho vay Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, bỏ qua điều kiện giải ngân cho vay, vi phạm quy định giải ngân theo Nghị Hội đồng Quản trị Agribank; không tổ chức kiểm tra việc sử dụng vốn sau cho vay nên không phát Ngân hàng bị lừa đảo giai đoạn cho vay Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, thiệt hại tổng cộng quy đổi 2.000 tỷ đồng theo tỷ giá trung bình lần phê duyệt (khơng kể tiền lãi) Theo đó, bị cáo Phạm Thị Bích Lương người đạo trực tiếp tham gia vào tồn q trình cho vay sai quy định dẫn đến thiệt hại tiền vốn Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội Bị cáo Lương phải chịu trách nhiệm hậu vi phạm cho vay toàn số tiền 2.000 tỷ đồng cho vay Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam Bị cáo Chử Thị Kim Hiền người tích cực giúp bị cáo Lương, nên phải liên đới chịu trách nhiệm hậu vi phạm hậu vi phạm cho vay số tiền nói Liên hệ rõ bất cấp có liên quan BLHS năm 1999 Trong Bộ luật Hình sự, tội phạm người có chức vụ quyền hạn thực không bao gồm tội phạm chức vụ mà bao gồm tội phạm quy định chương khác Mặt khác, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm người có chức vụ quyền hạn thực cho thấy gặp khó khăn vướng mắc định, số quy định pháp luật vấn đề trừu tượng, chung chung, khó giải thích, khó áp dụng tình hình xã hội có nhiều chuyển biến, thay đổi phương diện khác nhau, nhiều lĩnh vực xã hội hóa (những cơng việc trước có nhà nước đảm trách giao cho nhân dân làm)… Vì vậy, mặt nhận thức cần có thống việc xác định người có chức vụ, lợi dụng chức vụ để phạm tội? Đó nội dung muốn trao đổi viết Trước hết, khái niệm người có chức vụ quy định Điều 277 Bộ luật Hình 1999 sau: “Người có chức vụ người bổ nhiệm, bầu cử, hợp đồng hình thức khác, có hưởng lương khơng hưởng lương, giao thực cơng vụ định có quyền hạn định thực công vụ” Như vậy, khái niệm người có chức vụ hiểu cách ngắn gọn “người giao thực cơng vụ (mang tính chất hợp pháp) có quyền hạn định thực cơng vụ đó” Tuy nhiên, khái niệm vấn đề cần phải làm sáng tỏ thêm “công vụ” “Công vụ” từ trước tới hiểu theo nghĩa cơng việc xuất phát từ lợi ích chung tồn xã hội khơng xuất phát từ lợi ích riêng cá nhân Nhưng với xu phát triển xã hội mà có nhiều lĩnh vực tư nhân hóa, cổ phần hóa, xã hội hóa hoạt động công chứng tư, bệnh viện tư, trường học tư… Vậy người giao nhiệm vụ quản lý bệnh viện tư, hiệu trưởng trường học tư, cơng chứng viên phòng cơng chứng tư nhân… có xem người có chức vụ hay khơng, họ có coi người thực cơng vụ hay khơng? Hay trường hợp cầu thủ bóng đá đội tuyển quốc gia nhận tiền để cố tình đá thắng thua đội bạn phạm tội nhận hối lộ tội đánh bạc? Từ thấy nhiều lĩnh vực xã hội mà hành vi xử cá nhân khơng ảnh hưởng đến lợi ích thân họ mà ảnh hưởng đến lợi ích chung cộng đồng, cách hiểu công vụ bó hẹp phạm vi nhiệm vụ liên quan đến hoạt động công quyền mà nên hiểu phạm vi rộng hơn, tất hoạt động có liên quan đến lợi ích cộng đồng (cả tư quyền cơng quyền) Người có chức vụ trở thành chủ thể tội phạm họ lợi dụng chức vụ giao để phạm tội Chức vụ gắng với quyền định, người có chức vụ có quyền định cơng việc có liên quan đến lợi ích chung xã hội Chính vậy, coi người lợi dụng chức vụ để phạm tội họ cố ý vô ý gây thiệt hại đến lợi ích chung cộng đồng… Xác định người có chức vụ việc lợi dụng chức vụ để phạm tội người phạm tội vấn đề quan trọng, có ý nghĩa việc xác định tội danh truy cứu trách nhiệm hình quan tiến hành tố tụng Có thể nói, việc lợi dụng chức vụ để phạm tội tình tiết định khung tăng nặng đồng thời xác định tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình làm tăng tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội Đây loại tội phạm dễ dàng gây hậu thiệt hại cho xã hội người có chức vụ thực nên có điều kiện để thực tội phạm mà người khác thực Mặt khác, việc thực tội phạm người có chức vụ gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, làm giảm uy tín nhà nước, tổ chức… tầng lớp nhân dân, loại tội phạm thơng thường khó phát hiện, xử lý, tỷ lệ tội phạm ẩn cao Với vai trò cơng cụ hữu hiệu cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ luật Hình xây dựng quy định cụ thể làm sở pháp lý cho việc xác định tội phạm người có chức vụ, quyền hạn thực Trong số 30 tội danh có yếu tố lợi dụng chức vụ để phạm tội, có tội phạm mà cấu thành tội phạm rõ mặt khách quan tội phạm chức vụ tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ, lạm quyền thi hành công vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng người khác để trục lợi, giả mạo công tác, hay tội phạm khác tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo, truy cứu trách nhiệm hình người khơng có tội, khơng truy cứu trách nhiệm hình người có tội, án trái pháp luật, định trái pháp luật… Còn tội phạm khác không rõ hành vi phạm tội người có chức vụ, quyền hạn thực cấu thành tội phạm phân tích chất hành vi phạm tội qua yếu tố cấu thành tội phạm cụ thể dấu hiệu xác định yếu tố chủ thể tội phạm hành vi buộc người lao động, cán bộ, công chức việc trái pháp luật, làm sai lệch kết bầu cử, tội đăng ký kết hôn trái pháp luật… Mặt khác, cấu thành tăng nặng tội phạm số tội danh quy định tình tiết “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội” coi tình tiết định khung tăng nặng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội vu khống, tội bắt, giữ giam người trái pháp luật, tội xâm phạm chỗ công dân, tội sản xuất, mua bán hàng cấm, tội sản xuất, buôn bán hàng giả, tội đầu cơ… Trong khoa học Luật hình sự, việc thống kê nhóm tội phạm, loại tội phạm cụ thể có yếu tố lợi dụng chức vụ để phạm tội Bộ luật Hình cần thiết mặt lập pháp áp dụng pháp luật, tránh sai lầm việc xác định tội danh định hình phạt người phạm tội Đối với hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ” quy định Điều 281 Bộ luật Hình Theo phân tích: Để tiếp tục giải cho Công ty cổ phần Enzo Việt vay vốn thực Dự án Dệt – nhuộm – may hết hạn mức cho vay Hội đồng Quản trị Agribank Việt Nam phê duyệt, bị cáo Lương, Hiền bàn với Lê Minh Hiếu sử dụng pháp nhân Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam Công ty cổ phần Vietmade Hiếu để làm hợp đồng liên kết kinh tế, cho Công ty cổ phần Vietmade vay hợp đồng tín dụng quy đổi 70 tỷ đồng cho Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam vay hợp đồng tín dụng 80 tỷ đồng, lập hồ sơ đề nghị Hội đồng Quản trị Agribank Việt Nam phê duyệt nâng quyền phán cho Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam vay tối đa 400 tỷ đồng (trong phần cho nâng thêm 320 tỷ đồng) nhập nguyên liệu cho Dự án Dệt – nhuộm – may Trên thực tế khơng có ngun liệu nhập nhà máy, gây thiệt hại cho Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội tổng cộng 420 tỷ đồng Tiếp tục trình điều hành, Tân ký cho Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội vay ngồi kế hoạch 75 triệu la Mỹ từ tiền Hội Sở Tân thiếu trách nhiệm việc thực chức trách Tổng Giám đốc thiếu kiểm tra tờ trình Chi nhánh nâng quyền phán quyết, thiếu trách nhiệm việc ký đề nghị nâng quyền phán đồng thời thiếu trách nhiệm việc giám sát Chi nhánh Nam Hà Nội thực nghị Hội đồng Quản trị Hậu Ngân hàng Agribank khơng có khả thu hồi số tiền 2.000 tỷ đồng Cuối cùng, theo phán xét tòa Phạm Thị Bích Lương (ngun Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) Chử Thị Kim Hiền (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội) bị phạt 20 năm tù tội "Vi phạm quy định cho vay hoạt động tổ chức tín dụng" bị phạt 15 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành cơng vụ" Tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chịu 30 năm tù Còn Phạm Thanh Tân (nguyên Tổng Giám đốc Agribank) bị phạt 13 năm tù tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thi hành công vụ vụ lợi", năm tù tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt chung 22 năm tù Còn lại đối tượng liên quan phỉa chịu hình phạt tù từ đến 16 năm tù giam bị cáo thuộc ngành Ngân hàng phải chịu hình phạt bổ sung cấm hành nghề, đảm nhận chức vụ liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng từ 3-5 năm sau mãn hạn tù.Và phải liên đới bồi thường thiệt hại cho Agribank số tiền gần 2.500 tỷ đồng Chiếc xe ô tô hiệu Bentley bị cáo Phạm Thị Bích Lương tiếp tục bị tạm giữ Tòa kiến nghị điều tra quan tố tụng làm rõ tội danh “Đưa hối lộ” “Nhận hối lộ” Phạm Thị Bích Lương (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) Phạm Thanh Tân (nguyên Tổng Giám đốc Agribank) IV Đề xuất phương án hoàn thiện nhằm hạn chế tham nhũng Việt Nam Trước mắt cần trọng vào giải pháp nâng cao hiệu xét xử tội phạm tham nhũng bao gồm giải pháp sau: Hình hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp Hiện nay, Việt Nam có số tiền đề pháp lý cho việc chuẩn bị giải pháp hình hóa hành vi làm giàu bất Tiến tới nghiên cứu qui định việc làm giầu bất hợp pháp để tạo hành lang pháp lý dễ dàng cho việc đấu tranh chống tham nhũng Đây biện pháp “thông minh” để đấu tranh với loại tội phạm tham nhũng Chứng tội danh thể tăng lên bất thường đáng kể tài sản thu nhập cơng chức mà không phù hợp với thu nhập hợp pháp tạo khơng giải trình hợp lý nguồn gốc tài sản tăng thêm Như vậy, việc chứng minh tài sản tăng lên bất thường đáng kể công chức dễ dàng nhiều việc chứng minh tài sản tăng lên có nguồn gốc từ hoạt động tham nhũng Hình hóa hành vi tham nhũng khu vực tư Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tham nhũng khu vực tư phá vỡ nguyên tắc vận hành kinh tế, hình thành thói quen kinh doanh bất chính, làm suy yếu lực cạnh tranh doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Chẳng hạn, thiếu minh bạch, thiếu lành mạnh ngân hàng tổ chức tài tư nhân gây tác động tiêu cực cho kinh tế, chí cao nhiều hành vi tham nhũng lĩnh vực cơng Xét góc độ pháp luật quốc tế, quy định chống hối lộ hình thức trở thành nguyên tắc bất di bất dịch điều kiện tiên đặt doanh nghiệp ký kết hợp đồng, thỏa thuận với Trong kinh tế vận hành theo chế thị trường nay, yếu tố kinh tế thị trường tác động thay đổi nhiều vấn đề vận hành kinh tế, kéo theo phát triển loại tội phạm nguy hiểm Một số tham nhũng khu vực tư Hành vi tham nhũng khu vực tư gây hậu nguy hiểm hậu hành vi khu vực cơng, dù khía cạnh khác Đặt vấn đề hình hóa tham nhũng khu vực tư cần thiết bối cảnh kinh tế Việt Nam vào quỹ đạo hội nhập quốc tế Nếu khơng thực việc hình hóa này, đồng nghĩa với việc loại trừ khoảng rộng hoạt động công khỏi bị điều tra tội phạm tham nhũng Thậm chí ngày nhiều chức cơng dịch vụ công giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, công chứng cung cấp khu vực tư đặt thực tế tổ chức kinh tế có mối quan hệ mật thiết với Nhà nước hoạt động pháp nhân thương mại Thu hồi tài sản tham nhũng mà có Thu hồi tài sản tham nhũng tịch thu tài sản tham nhũng mà có hoạt động quan trọng thước đo hiệu công tác đấu tranh chống tham nhũng Tuy nhiên, thực trạng thu hồi tài sản cho thấy, bên cạnh số tiền, tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt vụ án tham nhũng lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước, nhân dân; việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, tham nhũng gặp nhiều khó khăn Tỷ lệ tiền, tài sản thu hồi nhỏ so với tổng số thiệt hại đối tượng chiếm đoạt Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực tế thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ thấp, nguyên nhân trực tiếp hạn chế, vướng mắc sở pháp lý hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ luật hình luật chuyên ngành khác có quy định vấn đề này, chưa đầy đủ rõ ràng Do vậy, để nâng cao hiệu hoạt động thu hồi tài sản tham nhũng, việc hoàn thiện pháp luật cần quan tâm đến giải pháp sau: Một là, bổ sung văn pháp luật quy định trách nhiệm quan quản lý, chủ quản việc phối hợp với quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn đối tượng tẩu tán tài sản Mặt khác, sửa đổi quy định pháp luật theo hướng lượng hình phạt, việc hồn trả tài sản cần xem tình tiết bắt buộc khơng phải tình tiết giảm nhẹ hình phạt Hành vi phạm tội tham nhũng phải xử lý nghiêm theo khung truy tố, việc hồn trả tài sản tham nhũng giảm nhẹ phần hình phạt để giảm án chấp hành hình phạt Hai là, sửa đổi, bổ sung quy định Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình theo hướng đề cao vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng Cần bổ sung quy định trách nhiệm quan tiến hành tố tụng việc xác minh tài sản thi hành án dân Quy định rõ vụ án tham nhũng phải cho phép áp dụng biện pháp kê biên tài sản từ đủ sở khởi tố cá nhân hành vi tham nhũng để tránh việc “đánh tháo, tẩu tán” Ba là, việc kê khai tài khoản nước ngoài, cần bổ sung quy định việc xác định số dư tài khoản nước ngoài; bổ sung chế tài giám sát chặt chẽ việc thực kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập người có nghĩa vụ kê khai; bổ sung quy định kiểm soát thu nhập cán bộ, cơng chức có chức vụ, quyền hạn; nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy định kiểm tra, giám sát tài khoản người gia đình cộng có liên quan tới cá nhân giữ chức vụ chủ chốt máy nhà nước 10 Bốn là, khắc phục bất cập hoạt động giám định tư pháp theo vụ việc phục vụ cơng tác phòng, chống tham nhũng; giúp xác định rõ thiệt hại tham nhũng Năm là, cần quy định cụ thể thẩm quyền, trình tự, thủ tục hợp tác quốc tế việc thực ủy thác lệnh quan có thẩm quyền nước xác minh, phong tỏa, thu giữ, tịch thu tài sản tham nhũng có nguồn gốc từ nước ngồi Quy định xử lý người có hành vi tham nhũng Thứ nhất, cần hoàn thiện quy định xử lý hình hành vi tham nhũng cần thống nhất: tội nhận hối lộ tội tham nhũng (Điều 279 Bộ luật hình sự) tội đưa hối lộ (Điều 289 Bộ luật hình sự) tội làm mơi giới hối lộ (Điều 290 Bộ luật hình sự) lại không quy định tội phạm tham nhũng Khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn số văn pháp luật xử lý tham nhũng (như Điều 289 Bộ luật hình sự, Điều 70 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005)… Các qui định chế tài kỷ luật cơng chức có hành vi tham nhũng cần cụ thể để tạo điều kiện dễ áp dụng không bị lợi dụng Thứ hai, quy định thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cơng chức có hành vi tham nhũng cần chặt chẽ cụ thể áp dụng hình thức kỷ luật cần phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc “thời hiệu” tham nhũng hành vi vi phạm pháp luật có tính phức tạp “ẩn” cao, chủ thể thực hành vi tham nhũng người có chức vụ, quyền hạn nên việc che dấu thường tinh vi, khó phát Thứ ba, Các quy định chủ thể có thẩm quyền kết luận hành vi tham nhũng công chức phải thống nhất, nên chủ yếu để tòa án kết luận cần hạn chế tối thiểu việc xử lý nội hành hành vi tham nhũng Cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng Hiện nay, Việt Nam chưa thành lập quan chuyên trách chống tham nhũng tập trung yêu cầu công tác nên giao chức cho số quan Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát, kiểm toán…Các quan thực tế thực nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng sở chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định Việc tồn nhiều quan tham gia vào cơng tác phòng, chống tham nhũng tạo thuận lợi cho việc triển khai đồng giải pháp phòng, chống tham nhũng, lại thiếu phối hợp đặc biệt trách nhiệm phòng, chống tham nhũng hiệu thấp khó xác định Điều làm giảm đáng kể hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh chống tham nhũng 11 nay.Vì cần hồn thiện theo hướng thành lập quan phòng, chống tham nhũng chuyên trách tập trung đủ mạnh để xác định trách nhiệm nâng cao lực, chun mơn tính chun nghiệp qui phòng, chống tham nhũng Kiểm soát tài sản, thu nhập người có chức vụ Trong thời gian tới cần xây dựng bổ sung, hoàn thiện quy định pháp luật kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ, công chức, viên chức, người vị trí lĩnh vực cơng tác có nguy tham nhũng cao Trong tập trung sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật kê khai, giải trình, xác minh tài sản, thu nhập người có chức vụ, quyền hạn; xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quy định bắt buộc thực việc chi trả qua tài khoản ngân hàng tất khoản chi từ ngân sách nhà nước cho người có chức vụ, quyền hạn; rà sốt, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật nhận tặng quà, nhận quà nộp lại quà tặng người có chức vụ, quyền hạn; xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật việc kê khai, xác minh khoản chi đầu tư chi tiêu dùng có giá trị lớn người có chức vụ, quyền hạn Tóm lại, cơng phòng, chống tham nhũng có hiệu hay khơng phụ thuộc vào nhiều yếu tố việc hồn thiện pháp luật yếu tó trọng tậm trước mắt Chỉ có qui định khoa học, chặt chẽ, đầy đủ đơn giản dễ thực tạo chế biện pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa đấu tranh có hiệu phòng, chống tham nhũng Bên cạnh cần áp dụng biện pháp, phương án hoàn thiện nhằm hạn chế tham nhũng Việt Nam như: Tăng cường nghiệp vụ cho đội ngũ cán làm công tác xét xử Nâng cao kỹ xét xử cho thẩm phán, hội thẩm nhân dân Tăng cường nguồn nhân lực cho ngành Tòa án Tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác trị, tư tưởng phẩm chất người đảng viên Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thơng cơng tác phòng, chống tham nhũng Học tập kinh nghiệm quốc tế nước giới KẾT LUẬN Tham nhũng coi bệnh nguy hiểm, gây tác hại nhiều mặt, cản trở phát triển xã hội Đảng Nhà nước ta đặt mục tiêu đấu 12 tranh để loại trừ khỏi đời sống xã hội Xem xét thực trạng pháp luật thực tiễn xét xử vụ án tham nhũng nước ta nay, tồn vướng mắc, khó khăn công tác xét xử áp dụng pháp luật Từ em xin phép đưa số phương án nhằm nâng cao hiệu xét xử tội phạm tham nhũng Tuy nhiên sở tiểu luận nên em chưa thể hết cách đầy đủ vấn đề Vi làm khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận góp ý từ thầy DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Luật phòng chống tham nhũng 2.Báo điện tử Chungta.com - Đặc điểm tham nhũng Việt Nam Nguyễn Ngọc Chí, khoa Luật- ĐHQG Hà Nội 3.Tạp chí Nhà nước pháp luật - Tệ nạn tham nhũng: Căn nguyên sâu xa biện pháp phòng chống Nguyễn Đình Giám 4.Tạp chí nghiên cứu lập pháp - Phân loại tham nhũng: biện pháp cần thiết đấu tranh phòng chống tham nhũng, PGS, TSKH Phan Xuân Sơn - Học viện trị - hành quốc gia Hồ Chí Minh 13 5.http://noichinh.vn/cong-tac-phong-chong-tham-nhung/ 6.http://www.baomoi.com/ 7.http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/\-tuyen-an-phuc-thamvu-an-tham-nhung-tai-agribank-chi-nhanh-nam-ha-noi./ 8.http://dantri.com.vn/phap-luat/tuyen-an-phuc-tham-vu-dai-an-nghin-ty-ongan-hang/ 9.http://www.antv.gov.vn/tin-tuc/kinh-te/tuyen-an-phuc-tham-vu-tham-nhungtai-agribank-chi-nhanh-nam-ha-noi/ PHỤ LỤC 14 Phạm Thị Bích Lương đồng phạm phiên xử Bị cáo Phạm Thanh Tân (sinh năm 1955), nguyên Tổng giám đốc Agribank đứng trước vành móng ngựa 15 Tồn cảnh phiên tòa Khn viên dự án Agribank tài trợ vốn hoang lặng 16 ... chung thân tử hình Tội tham tài sản chiếm số lượng nhiều III Chọn phân tích vụ án tham nhũng điển hình Việt Nam, từ liên hệ rõ số bất cập có liên quan BLHS năm 1999 1.Đại án tham nhũng làm thất... tài sản thi hành án dân Quy định rõ vụ án tham nhũng phải cho phép áp dụng biện pháp kê biên tài sản từ đủ sở khởi tố cá nhân hành vi tham nhũng để tránh việc “đánh tháo, tẩu tán” Ba là, việc... sản tham nhũng giảm nhẹ phần hình phạt để giảm án chấp hành hình phạt Hai là, sửa đổi, bổ sung quy định Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình theo hướng đề cao vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng
- Xem thêm -

Xem thêm: BTL tham nhũng phân tích một vụ án tham nhũng điển hình (2), BTL tham nhũng phân tích một vụ án tham nhũng điển hình (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay