Nhóm 3 bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

24 87 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:51

Nhóm Bài 14: Bảo vệ mơi trường tài ngun thiên nhiên Tìm hiểu 1.Thơng tin, kiện • Xem bảng diễn biến tỉ lệ (%) đất có rừng che phủ Chỉ số thông tin trang rừng liên quan đến môi 1950-1960 trường Tỉ lệ (%) độ che phủ rừng quần thể thân gỗ lưu niên tập trung Hiệu môi trường 41% Phòng hộ cao 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-1997 2000-2001 29% 28,7% 27,2% 28,8% 33,2% Suy giảm rỡ rệt Khôi phục dần Kém Rất tính phòng hộ Khơi phục dần tính phòng hộ • a)Thơng tin Hãy đọc sách giáo khoa xem hình ảnh sau trận Người lũ quét dân tối tìmngày kiếm4được - 9, khiến thi thể trung nạntâm nhân Bản khoang sập lũ quét nhiều Sa Pa nhà, ngàycuốn - trôi (Ảnhcả: CTV) chục giáo viên (Ảnh: Lao Trần) Hãy xem video nào! Trả lời câu hỏi gợi ý (SGKtr45) • a)   Em cho biết nguyên nhân (do người gây ra) dẫn đến tượng lũ lụt • Đáp án •  - Khai thác rừng bừa bãi, không theo quy luật, không tuân thủ biện pháp lâm sinh, khơng đảm bảo tái sinh rừng • - Lâm tặc hồnh hành • - Nạn du canh du cư, phá rừng lấy đất canh tác, nhiều vụ cháy rừng, xâm hại tới tài nguyên rừng • - Diện tích rừng phòng hộ bị thu hẹp Trả lời câu hỏi gợi ý (SGKtr45) • b)   Nêu tác dụng rừng đời sống người • Trả lời • Rừng tài nguyên thiên nhiên vơ q người khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ sống người Trả lời câu hỏi gợi ý (SGKtr45) • c)   Em nêu mối quan hệ thơng tin kiện kể Trả lời • Thơng tin: giải pháp, sách Nhà nước nhằm hạn chế ngăn chặn nạn xâm hại rừng, ngăn chặn tình trạng suy giảm rừng, kiểm sốt thảm họa rừng gây ảnh hưởng xấu tới mơi trường • Diện tích rừng bị tàn phá chiến tranh, khai thác bừa bãi, nạn lâm tặc, du canh du cư phá rừng lấy đất canh tác • Tất điều thơng tin đưa nói nguyên nhân dẫn đến hậu kiện nêu Rừng bị tàn phá, thiên nhiên vị tàn phá làm ảnh hưởng đến môi trường sống người dẫn đến hậu quả: lũ ống, lũ quét gây thiệt hại người Trả lời câu hỏi gợi ý (SGKtr45) • d)   Em hiểu môi trường ? Môi trường có ảnh hưởng đến sống người ? Cho vài ví dụ việc làm ô nhiễm môi trường • Trả lời • -  Môi trường toàn điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh người, có tác động tới đời sống, tồn tại, phát triển người thiên nhiên Những điều kiện có sẵn tự nhiên (rừng cây, đồi núi, sông, hồ ) người tạo (nhà máy, đường sá, công trình thủy lợi, khói bụi, rác, chất thảiế ) •      Mơi trường mà tìm hiểu môi trường sống (môi trường sinh thái), khác với môi trường xã hội môi trường giáo dục, mơi trường học tập • - Mơi trường tài nguyên thiên nhiên có tâm quan trọng đặc biệt đời sống người:  •  +Tạo sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội •  + Tạo cho người phương tiện sinh sống, phát triển trí tuệ, đạo đức, tinh thần • - Một vài ví dụ việc làm nhiễm mơi trường • +Đổ chất thải cơng nghiệp trực tiếp vào nguồn nước • + Sử dụng phân hố học vượt mức quy định • + Khai thác thuỷ hải sản chất nổ • + Săn bắt động vật quý II Nội dung học 1.Khái niệm Mơi trường tồn điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh người có tác động đến đời sống,sự tồn phát triển người thiên nhiên Những điều kiện có sẵn tự nhiên ( rừng cây,đồi núi,sông hồ ) người tạo ( nhà máy, đường sá, công trình thủy lợi, khói bụi, rác, chất thải…) II Nội dung học 1.Khái niệm • Tài nguyên thiên nhiên cải có sẵn tự nhiên mà người khai thác chế biến, sử dụng phục vụ sống người ( rừng cây, động vật, thực vật quý hiếm, mỏ khoáng sản, nguồn nước, dầu khí ) • Yếu tố mơi trường tự nhiên : Đất, nước, rừng, động thực vật, khoáng sản, khơng khí, nhiệt độ … • Tài ngun thiên nhiên : Sản phẩm thiên nhiên tạo nên : Rừng cây, động thực vật q hiếm, khống sản, nguồn nước, dầu khí Hiện mơi trường tài nguyên thiên nhiên bị ô nhiễm,bị khai thác bừa bãi.Điều dẫn đến hậu lớn:thiên tai lũ lụt,ảnh hưởng đến điều kiện sống,sức khỏe,tính mạng người Nguyên nhân -Do tác động tiêu cực người đời sống hoạt động kinh tế -Không thực biện pháp bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên, nghĩ đến lợi ích trước mắt Phan Thị Mỹ Huế Trường THCS Phú Hồ HÌNH ẢNH Nguồn nước sơng Thị Vải (Đồng Nai) bị nhiễm nước thải từ các khu cơng nghiệp Vai trò mơi trường tài ngun thiên nhiên : Tạo sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội Tạo cho người phương tiện sống, phát triển trí tuệ đạo đức Tạo sống tinh thần :làm cho người vui tươi ,khỏe mạnh,làm giàu đời sống tinh thần Vai trò môi trường tài nguyên thiên nhiên : Tạo sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội Tạo cho người phương tiện sống, phát triển trí tuệ đạo đức Tạo sống tinh thần :làm cho người vui tươi ,khỏe mạnh,làm giàu đời sống tinh thần Vai trò mơi trường tài nguyên thiên nhiên : Tạo sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội Tạo cho người phương tiện sống, phát triển trí tuệ đạo đức Tạo sống tinh thần :làm cho người vui tươi ,khỏe mạnh,làm giàu đời sống tinh thn Trũ Chi Trò chơi Tr li ỳng cú thng : Giải ô chữ : chủ đề Rừng L ò L T C H ¸ Y R T Ôồ T N Ô N G P H C Ô H P L N G H I Ư G Ç N P R N N H Ư N H X N G IG ợ I Ô ệ R N R L G N G Z Ô N P G Mõ N H Ig Ö P Cã chữ cái: Một hoạt động ngời làm suy thoái trầm trọng môi trờng tự Có chữ cái: Hoạt động ng ờiĐây nguyên thuỷ không làm ảnh hởng ởđến môi trờng tự nhiên? Có 10Quy cái: ngành sản xuất n ớc ta Có chữ cái: định vềcây việc bảo vệ vật đ ợc gọi làhợp gì? cái: Có Loại 5chữ chữ khí cái: mà Đây hậu nhã việc chặt trình phá rừng quang Có 89 chữ Có 10 chữ Các hoạt cái: Hoạt động động của ng ngành ờixanh gây cótrong ôloài nguy nhiễm cơmôi làm tr thủng ờng nhiều tầng nhất? này? Có 8 chữ cái: Vào mùa khô, thảm hoạ lớn có sinh thể xảy rừng gì? nhiên Kết Tr li cõu đố • Quanh năm đứng vệ đường Các bạn qua lại thương cho Cái bạn chẳng dùng Đưa giữ hộ, vứt vung người cười Là gì? • Đáp án: Thùng rác Trả lời câu đố • Túi dùng để đựng Lỡ tay vứt đường Túi theo mưa xuống cống Chặn đường nước thải trôi Gây lụt khắp nơi? Là túi gì? • Trả lời: Túi ni lơng Trả lời câu đố • Tơi khắp nơi Có ích , có hại từ nơi người dùng Phân loại quan trọng vô Môi trường xanh việc  chung người Là gì? • Đáp án: Rác Trả lời câu đố • Nghề vất vả Tay  đưa chổi quét  sạch  nơi phố phường Trong nhà ngõ tinh tươm Nhờ ơn cô, bác sớm trưa chuyên cần? Là ai? • Đáp án: Cơ, Bác lao cơng ... hiểu mơi trường sống (môi trường sinh thái), khác với môi trường xã hội môi trường giáo dục, môi trường học tập • - Mơi trường tài ngun thiên nhiên có tâm quan trọng đặc biệt đời sống người:  •... người đời sống hoạt động kinh tế -Không thực biện pháp bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên, nghĩ đến lợi ích trước mắt Phan Thị Mỹ Huế Trường THCS Phú Hồ HÌNH ẢNH Nguồn nước sông Thị Vải (Đồng... nước, dầu khí ) • Yếu tố môi trường tự nhiên : Đất, nước, rừng, động thực vật, khống sản, khơng khí, nhiệt độ … • Tài nguyên thiên nhiên : Sản phẩm thiên nhiên tạo nên : Rừng cây, động thực vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhóm 3 bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Nhóm 3 bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, Tìm hiểu bài 1.Thông tin, sự kiện, Nội dung bài học 1.Khái niệm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay