Đánh giá độc tính trên thận liên quan tới tenofovir (TDF) trên bệnh nhân điều trị HIV ADIS tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang

66 57 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:45

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHẠM THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN LIÊN QUAN TỚI TENOFOVIR (TDF) TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHẠM THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN LIÊN QUAN TỚI TENOFOVIR (TDF) TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ HIV/AIDS TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Dược lý - Dược lâm sàng MÃ SỐ: CK 60 72 04 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Hoàng Anh Thời gian thực hiện: 15/5/2017 – 15/9/2017 HÀ NỘI 2017 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo tơi, PGS.TS Nguyễn Hồng Anh – Giảng viên môn Dược lực, trường Đại học Dược Hà Nội, Phó giám đốc Phụ trách trung tâm DI & ADR Quốc gia, người thầy sát sao, tận tình hướng dẫn động viên tơi suốt q trình tơi thực hiện, hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội, người dạy dỗ, trang bị cho kiến thức kỹ học tập nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh chị Trung tâm DI & ADR Quốc gia, đặc biệt DS Nguyễn Hoàng Anh – chuyên viên trung tâm người quan tâm, theo sát hướng dẫn từ ngày đầu thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Bs CKII Đặng Thanh Minh - Giám đốc, Bs CKI Lâm Văn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm sốt bệnh tật tỉnh Bắc Giang, người dành cho quan tâm tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh chị cơng tác phòng khám, điều trị ngoại trú HIV/AIDS, anh chị, bạn bè đồng nghiệp – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt thời gian nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè tơi, người ln động viên, khích lệ tơi suốt q trình học tập công tác Tôi xin chân thành cảm ơn! Bắc Giang, tháng năm 2017 Dược sĩ Phạm Thị Duyên MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………… Chương TỔNG QUAN .3 1.1 Sơ lược thuốc Antiretroviral (ARV) 1.2 Tổng quan tenofovir 1.2.1 Sơ lược đặc tính dược lý, dược động học tenofovir 1.2.2 Đặc tính dược động học 1.3 Độc tính thận TDF 1.3.1 Dịch tễ 1.3.2 Cơ chế gây độc tính thận tenofovir 11 1.3.3 Phương pháp theo dõi xác định độc tính thận 13 1.3.4 Ý nghĩa lâm sàng 14 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …… 15 2.1 Đối tượng nghiên cứu 15 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 15 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 15 2.2 Phương pháp nghiên cứu 15 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 15 2.2.2 Chỉ tiêu nghiên cứu 16 2.2.3 Xử lý số liệu 17 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …19 3.1 Đặc điểm chung bệnh nhân mẫu nghiên cứu 19 3.1.1 Số lượng bệnh nhân tham gia nghiên cứu 19 3.1.2 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 20 3.1.3 Tình trạng trì điều trị 24 3.2 Đặc điểm biến cố độc tính thận bệnh nhân HIV sử dụng phác đồ có chứa TDF……………………………………………………………………………….25 3.2.1 Tỷ lệ gặp biến cố độc tính thận 25 3.2.2 Mức độ nghiêm trọng biến cố thận dựa theo thang RIFL thang đánh giá mức độ suy thận mạn KDIGO 2012 27 3.3 Xác định yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất độc tính thận bệnh nhân HIV sử dụng phác đồ có chứa TDF 29 3.3.1 Phân tích đơn biến yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất biến cố độc tính thận 29 3.3.2.Phân tích đa biến tìm yếu tố độc lập ảnh hưởng tới tần suất xuất độc tính thận 31 Chương BÀN LUẬN 32 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 3TC Lamivudin ADN Axit deoxyribonucleic AE Biến cố bất lợi thuốc (Adverse Event) AIDS Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) ARN Axit ribonucleic ARV Thuốc kháng retrovirus (Antiretroviral) AUC Diện tích đường cong (Area Under Curve) AZT Azido Thymidine (Zidovudine) BMI Chỉ số khối thể β2M β2-microglobulin CD4 Tế bào lympho T mang thụ thể CD4 ClCr Độ thải creatinin (Creatinine Clearance) d4T Stavudin ddC Zalcitabin ddI Didanosin EFV Efavirenz eGFR EI & FI HAART HIV Độ lọc cầu thận ước tính (Estimated Glomerular Filtration Rate) Thuốc ức chế xâm nhập ức chế hòa màng Điều trị kháng retrovirus hoạt tính cao (Highly Active Anti Retroviral Therapy) Vi rút gây suy giảm miễn dịch người (Human Immunodeficiency Virus) INSTI Thuốc ức chế enzym tích hợp Thuốc ức chế enzym chép ngược non–nucleosid NNRTI (Non-Nucleosid Reverse Transcriptase Inhibitor) NRTI Thuốc ức chế enzyme chép ngược nucleosid (Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor) NVP Nevirapin PI Nhóm ức chế enzym protease PNĐCCB Phụ nữ cho bú PNMT Phụ nữ mang thai TDF Tenofovir TTKSBT Trung tâm Kiểm soát bệnh tật WHO Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Tên bảng 1.1 1.2 1.3 1.4 3.1 3.2 Đặc điểm bệnh nhân nghiên cứu 21 3.3 Tình trạng trì điều trị 24 3.4 Lý đổi phác đồ 24 3.5 Độc tính thận liên quan tới TDF 25 10 3.6 11 3.7 Phân loại thuốc điều trị nhiễm HIV/AIDS Phác đồ điều trị HIV/AIDS theo “Hướng dẫn chẩn đoán điều trị HIV/AIDS” Bộ Y Tế Tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV Một số yếu tố ảnh hưởng tới xuất độc tính thận liên quan đến TDF Số lượng bệnh nhân bắt đầu điều trị phác đồ chứa TDF Mức độ nghiêm trọng biến cố độc tính thận phân loại theo thang RIFL Mức độ nghiêm trọng biến cố độc tính thận phân loại theo thang phân loại bệnh thận mạn Trang 12 20 28 28 KDIGO 2012 12 3.8 13 3.9 14 3.10 Tỷ lệ bệnh nhân cần giảm liều TDF/đổi phác đồ Phân tích đơn biến yếu tố ảnh hưởng tới tần suất xuất biến cố độc tính thận Các yếu tố đồng tuyến tính 29 30 31 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ STT Hình Tên hình 1.1 1.2 Bài tiết tenofovir tế bào ống thận 12 3.1 Sơ đồ tuyển chọn bệnh nhân nghiên cứu 19 3.2 Đích tác dụng thuốc ARV lên chu trình nhân HIV Trang Biểu đồ xác suất tích lũy ghi nhận biến cố độc tính thận mẫu nghiên cứu theo thời gian 27 ĐẶT VẤN ĐỀ Năm 1981, trường hợp nhiễm HIV giới phát Tính đến tháng 12 năm 2016, theo báo cáo WHO, giới có khoảng 36,7 triệu người nhiễm HIV, năm 2016 có 1,8 triệu người nhiễm HIV 1,0 triệu người chết AIDS [45] Tại Việt Nam, đến tháng 6/2016, có 227.225 trường hợp nhiễm HIV (trong có 85.753 bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS 89.210 trường hợp tử vong nhiễm HIV/AIDS) [5] Năm 1985, thuốc điều trị HIV phát triển đưa vào thử nghiệm lâm sàng azidothymidin (AZT, sau gọi zidovudin), nhiều hạn chế gây nhiều tác dụng không mong muốn (như giảm bạch cầu, thiếu máu, viêm cơ, buồn nôn nôn) AZT phê duyệt vào năm 1987 để điều trị cho bệnh nhân nhiêm HIV mức độ nặng Sau thuốc zalcitabin (ddC), didanosin (ddI) stavudin (d4T) tiếp tục phê duyệt để đưa vào điều trị HIV Các thuốc nói có tác dụng khơng mong muốn riêng biệt khơng sử dụng rộng rãi [12] Năm 2010, tổ chức Y tế giới (WHO) khuyến cáo không sử dụng d4T phác đồ điều trị HIV/AIDS phản ứng có hại nghiêm trọng, bao gồm nhiễm toan chuyển hóa lactic, rối loạn phân bố mỡ bệnhthần kinh ngoại vi [12] Căn khuyến cáo này, Bộ Y tế sửa đổi phác đồ ưu tiên có chứa d4T (quy định định 3003/QĐ-BYT ngày 19/8/2009) thành phác đồ có chứa TDF (quy định định 4139/QĐ-BYT ngày 02/11/2011) cho bệnh nhân điều trị bệnh nhân điều trị lần đầu [2],[3] Trong thời gian gần đây, phác đồ tiếp tục khuyến cáo phác đồ ưu tiên điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS định 3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 Bộ Y tế [4] Mặt khác, tiêu chuẩn bắt đầu điều trị cho bệnh nhân nhiễm HIV ngày mở rộng làm gia tăng số lượng bệnh nhân sử dụng phác đồ có chứa TDF [2],[3],[4],[6] Như vậy, thấy việc theo dõi, phát hiện, đánh giá phòng tránh phản ứng có hại liên quan tới thuốc ARV có vai trò quan trọng việc tăng cường hiệu điều trị, tiết kiệm chi phí, ngăn ngừa tình trạng kháng thuốc góp phần cải thiện chất lượng sống người bệnh TDF thuốc báo cáo có độc tính với thận, nhiên liệu độc tính thận TDF ghi nhận đánh giá bệnh nhân Việt Nam Trong 18 Cooper, R and e Al (2010), "Systematic review and meta-analysis: renal safety of tenofovir disoproxil fumarate in HIV-infected patients" Clin Infect Dis, 51(5), p 496-505 19 Gallant J.E, Staszewski S, Pozniak A.L et al (2004,) “Efficacy and safety of tenofovir DF vs stavudine in combination therapy in antiretroviral-naive patients: a 3-year randomized trial”, JAMA, 292(2), p 191-201 20 Hall A.M, Hendry B.M, Nitsch D et al (2011), “Tenofovir-associated kidney toxicity in HIV-infected patients: a review of the evidence”, Am J Kidney Dis, 57(5), p 773-780 21 Hall A.M, Kleta R, Unwin R.J et al (2009), "The renal Fanconi syndrome", Oxford Desk Reference in Nephrology, Oxford University Press, New York, pp 204- 207 22 Jose S, Hamzah L, Campbell L.J et al (2014), “Incomplete reversibility of estimated glomerular filtration rate decline following tenofovir disoproxil fumarate exposure”, J Infect Dis, 210(3), p 363-373 23 KIDGO (2012), "KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury", Official Journal of the intenational society of nephrology,2(1), p 21 24 Labarga P, Barreiro P, Martin-Carbonero L et al (2009), “Kidney tubular abnormalities in the absence of impaired glomerular function in HIV patients treated with tenofovir”, AIDS, 23(6), p 689696 25 Laprise C, Baril J.G, Dufresne S et al (2013), “Association between tenofovir exposure and reduced kidney function in a cohort of HIVpositive patients: results from 10 years of follow-up”, Clin Infect Dis, 56(4), p.567-575 26 Madeddu G, Bonfanti P, De Socio G.V et al (2008), “Tenofovir renal safety in HIV-infected patients: results from the SCOLTA Project”, Biomed Pharmacother, 62(1), p 6-11 27 Martin M, Vanichseni S, Suntharasamai P et al (2014), “Renal function of participants in the Bangkok tenofovir study - Thailand, 20052012”, Clin Infect Dis, 59(5), p.716-724 28 Matsuo S, Imai E, Horio M et al (2009), “Revised equations for estimated GFR from serum creatinine in Japan”, Am J Kidney Dis, 53(6), p 982-992 29 Mizushima D, Tanuma J, Dung N.T et al (2014), “Low body weight and tenofovir use are risk factors for renal dysfunction in Vietnamese HIV-infected patients A prospective 18-month observation study”, J Infect Chemother, 20(12), p 784-788 30 Mizushima D, Tanuma J, Kanaya F et al (2013), “WHO antiretroviral therapy guidelines 2010 and impact of tenofovir on chronic kidney disease in Vietnamese HIV-infected patients”, PLoS One, 8(11), p.798 31 Mulenga L, Musonda P, Mwango A et al (2014), “Effect of baseline renal function on tenofovir-containing antiretroviral therapy outcomes in Zambia”, Clin Infect Dis, 58(10), p 1473-1480 32 Nishijima T, Kawasaki Y, Tanaka N et al (2014), “Long-term exposure to tenofovir continuously decrease renal function in HIV-1-infected patients with low body weight: results from 10 years of follow-up”, AIDS, 28(13), p 1903-1910 33 Nishijima T, Komatsu H, Gatanaga H et al (2011), “Impact of small body weight on tenofovir-associated renal dysfunction in HIVinfected patients: a retrospective cohort study of Japanese patients”, PLoS One, 6(7), p.226 34 Njuguna C, Orrell C, Kaplan R et al (2013), “Rates of switching antiretroviral drugs in a primary care service in South Africa before and after introduction of tenofovir”, PLoS One, 8(5), p e63596 35 Pujari S.N, Smith C, Makane A et al (2014), “Higher risk of renal impairment associated with tenofovir use amongst people living with HIV in India: a comparative cohort analysis between Western India and United Kingdom”, BMC Infect Dis, p 173 36 Rodriguez-Novoa S, Alvarez E, Labarga P (2010), "Renal toxicity associated with tenofovir use", Expert Opin Drug Saf, 9(4), pp 545559 37 Rostoker G, Andrivet P et al (2007), “A modified Cockcroft-Gault formula taking into account the body surface area gives a more accurate estimation of the glomerular filtration rate”, J Nephrol 2007; 20, pp.576-585 38 Tourret, J., G Deray, and C Isnard-Bagnis (2013), "Tenofovir Effect on the Kidneys of HIV-Infected Patients: A Double-Edged Sword?" J A m Soc Nephrol, 24 (10), p 1519-1527 39 Wever K, van Agtmael M.A, Carr A (2010), “Incomplete reversibility of tenofovir-related renal toxicity in HIV-infected men”, J Acquir Immune Defic Syndr, 55(1), p 78-81 40 World Health Organization (2013), “Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection”, p 91-155 41 World Health Organization (2016), “Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection”, p 97 TRANG WEB 42 Cục Phòng, chống HIV/AIDS (2017), Tình hình dịch, số liệu HIV/AIDS http://www.vaac.gov.vn (Ngày truy cập cuối cùng: 15/8/2017) 43 U.S Department of Health and Human services https://aidsinfo.nih.gov/drugs/290/tenofovir-disoproxilfumarate/26/professional#S12.3 (Ngày truy cập cuối 01/8/2017) 44 The electronic Medicines Compendium (eMC), Tenofovir disoproxil Zentiva 245 mg film-coated tablets - Summary of Product Characteristics http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/33941 (Ngày truy cập cuối 07/8/2017) 45 http://www.who.int/hiv/data/en/ (Ngày truy cập cuối 20/8/2017) PHỤ LỤC PHÂN LOẠI GIAI ĐOẠN MIỄN DỊCH NHIỄM HIV/AIDS Ở NGƯỜI LỚN Theo phân loại Hướng dẫn chẩn đoán điều trị HIV/AIDS Bộ Y Tế, năm 2009 Mức độ Số tế bào CD4/mm3 Bình thường suy giảm không đáng kể > 500 Suy giảm nhẹ 350 - 499 Suy giảm tiến triển 200 - 349 Suy giảm nặng < 200 PHỤ LỤC PHÂN LOẠI CHỈ SỐ KHỐI CƠ THỂ CỦA BỆNH NHÂN THÔNG QUA THANG PHÂN LOẠI CHỈ SỐ BMI CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI (WHO) Phân loại Thiếu cân Chỉ số BMI < 18,50 Bình thường 18,50 - 24,99 Tiền béo phì 25,00 - 29,99 Béo phì ≥ 30,00 Với giá trị BMI= [Cân nặng (kg)]/ [Chiều cao (cm)]2 PHỤ LỤC MỘT SỐ THUỐC ĐƯỢC GHI NHẬNĐƠC TÍNH TRÊN THẬN (nguồn: Pharmacotherapy: A Pathophysiologic Approach, 9ed) Kháng sinh, kháng nấm: Nhóm aminoglycosid, ciprofloxacin, penicillin, sulfonamids, amphotericin B Nhóm thuốc ức chế bơm proton PPI Các thuốc nhóm PIs (protein inhibitor): lopinavir /ritonavir Các thuốc NSAIDs Thuốc lợi tiểu quai Thuốc điều trị ung thư, ức chế miễn dịch: methotrexate, mitomycin C, cyclosporin, cisplatin, carboplatin Các thuốc kháng virus: adefovir, cidoforvir, acyclovir, foscarnet, gemcitabin, ganciclovir Một số thuốc khác: wafarin, dextran, manitol, lithium, tacrolimus, hydralazine, allopurinol PHỤ LỤC MẪU PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN TỪ BỆNH ÁN PHỤ LỤC Q TRÌNH PHÂN TÍCH ĐA BIẾN XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TẦN SUẤT XUẤT HIỆN ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN Yếu tố Khoảng tin cậy 95% cho p HR Nam 0.974 1.012 0.504 - 2.030 Thuốc độc thận 0.468 1.564 0.468 - 5.230 GĐLS 0.782 GĐLS(1) 0.534 0.727 0.266 - 1.987 GĐLS(2) 0.574 0.634 0.129 - 3.107 GĐLS(3) 0.320 0.595 0.214 - 1.656 HR Các yếu tố phân tích Giới Nữ Phân tích chung GĐLS Đối chứng Hb 0.861 1.001 0.985 - 1.018 ALT 0.844 0.999 0.985 - 1.012 CD4 0.156 1.001 1.000 - 1.003 eGFR 0.000 1.028 1.020 - 1.035 BMI 0.784 0.985 0.882 - 1.099 Lao 0.460 1.523 0.499 - 4.652 Thuốc độc thận 0.468 1.563 0.468 - 5.221 GĐLS 0.772 GĐLS(1) 0.502 0.723 0.280 - 1.864 GĐLS(2) 0.565 0.631 0.132 - 3.021 GĐLS(3) 0.307 0.593 0.217 - 1.616 Bước 1: Loại bỏ yếu tố: Giới GĐLS Phân tích chung Đối chứng Hb 0.841 1.002 0.986 - 1.017 ALT 0.846 0.999 0.986 - 1.012 CD4 0.153 1.001 1.000 - 1.002 eGFR 0.000 1.028 1.020 - 1.035 BMI 0.786 0.985 0.882 - 1.099 Lao 0.460 1.523 0.499 - 4.648 Thuốc độc thận 0.448 1.588 0.480 - 5.247 GĐLS 0.770 GĐLS(1) 0.502 0.722 0.279 - 1.868 GĐLS(2) 0.569 0.634 0.132 - 3.042 GĐLS(3) 0.304 0.590 0.216 - 1.613 Bước 2: Loại bỏ yếu tố ALT GĐLS Đối chứng Hb 0.859 1.001 0.986 - 1.017 CD4 0.127 1.001 1.000 - 1.002 eGFR 0.000 1.027 1.020 - 1.035 BMI 0.808 0.987 0.885 - 1.100 Lao 0.476 1.488 0.498 - 4.440 Thuốc độc thận 0.440 1.601 0.485 - 5.287 GĐLS 0.777 GĐLS(1) 0.518 0.742 0.300 - 1.836 GĐLS(2) 0.588 0.659 0.146 - 2.979 GĐLS(3) 0.311 0.603 0.226 - 1.606 Bước 3: loại bỏ yếu tố Hb Phân tích chung GĐLS Đối chứng CD4 0.122 1.001 1.000 - 1.002 eGFR 0.000 1.027 1.020 - 1.035 BMI 0.792 0.986 0.884 - 1.098 Lao 0.438 1.523 0.526 - 4.409 Bước 4: loại bỏ yếu tố BMI Thuốc độc thận 0.409 GĐLS 0.794 GĐLS(1) 0.548 0.763 0.317 - 1.841 GĐLS(2) 0.619 0.688 0.157 - 3.007 GĐLS(3) 0.329 0.627 0.245 - 1.602 1.644 0.505 - 5.344 Phân tích chung GĐLS Đối chứng CD4 0.125 1.001 1.000 - 1.002 eGFR 0.000 1.027 1.020 - 1.035 Lao 0.380 1.583 0.568 - 4.412 Thuốc độc thận 0.406 1.616 0.521 - 5.012 CD4 0.141 1.001 1.000 - 1.002 eGFR 0.000 1.028 1.021 - 1.034 Lao 0.167 1.869 0.770 - 4.535 Bước 5: Loại bỏ yếu tố GĐLS Bước 6: Loại bỏ yếu tố thuốc độc thận CD4 0.225 1.001 1.000 - 1.002 eGFR 0.000 1.028 1.021 - 1.035 Lao 0.150 1.916 0.790 - 4.650 eGFR 0.000 1.028 1.021 - 1.034 Lao 0.182 1.818 0.756 - 4.372 0.000 1.027 1.021 - 1.034 Bước 7: Loại bỏ yếu tố CD4 Bước 8: Loại bỏ yếu tố lao eGFR PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN TRONG NGHIÊN CỨU “ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN LIÊN QUAN ĐẾN TENOFOVIR (TDF) TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC GIANG” Năm Giới Năm Giới sinh tính sinh tính 284 1978 471 1977 Nam 338 84 470 1991 Nữ Nữ 85 312 1984 Nữ 1982 Nam 86 473 1981 Nam 337 1982 Nữ 87 472 1979 Nữ 240 1982 Nữ 88 285 1965 Nữ 289 1982 Nữ 89 460 1981 Nam 302 1984 Nữ 90 437 1986 Nữ 146 1978 Nam 91 474 1968 Nam 10 345 1976 Nữ 92 475 1978 Nam 11 249 1987 Nữ 93 332 1975 Nam 12 265 1979 Nam 94 476 1976 Nam 13 353 1983 Nam 95 477 1963 Nam 14 350 1973 Nam 96 457 1981 Nam 15 204 1974 Nam 97 459 1985 Nữ 16 349 1956 Nữ 98 479 1978 Nam 17 347 1989 Nữ 99 481 1994 Nam 18 348 1962 Nữ 100 480 1994 Nữ 19 352 1961 Nam 101 483 1978 Nữ 20 219 1982 Nam 102 486 1983 Nữ 21 356 1983 Nam 103 488 1996 Nữ 22 274 1982 Nữ 104 492 1988 Nữ STT Mã BA STT Mã BA Nữ 83 1979 Nam 340 1983 223 Năm Giới Năm Giới sinh tính sinh tính 362 1981 401 1988 Nam 24 358 106 458 1990 Nữ 25 Nam 107 487 1981 Nam 1972 Nữ 108 495 1977 Nữ 367 1975 Nam 109 498 1979 Nam 28 329 1974 Nam 110 383 1986 Nữ 29 374 1974 Nam 111 482 1961 Nữ 30 375 1978 Nữ 112 314 1980 Nam 31 370 1986 Nữ 113 493 1989 Nam 32 377 1977 Nữ 114 400 1972 Nam 33 380 1980 Nam 115 502 1973 Nữ 34 381 1984 Nữ 116 505 1977 Nam 35 407 1977 Nam 117 506 1974 Nam 36 402 1994 Nữ 118 509 1976 Nam 37 278 1982 Nữ 119 508 1986 Nam 38 397 1974 Nữ 120 515 1988 Nam 39 40 1965 Nữ 121 514 1980 Nam 40 412 1965 Nam 122 51 1967 Nam 41 416 1979 Nam 123 361 1991 Nữ 42 415 1976 Nam 124 521 1963 Nam 43 305 1965 Nam 125 520 1984 Nam 44 417 1976 Nam 126 522 1980 Nữ 45 418 1982 Nữ 127 342 1987 Nữ 46 413 1988 Nữ 128 518 1980 Nam 47 423 1986 Nam 129 519 1984 Nam 48 421 1971 Nam 130 516 1973 Nam 49 359 1980 Nam 131 462 1974 Nam STT Mã BA STT Mã BA 23 Nữ 105 1989 Nữ 363 1975 26 357 27 Năm Giới Năm Giới sinh tính sinh tính 360 1977 109 1978 Nữ 51 430 133 524 1987 Nam 52 Nữ 134 526 1973 Nam 1968 Nam 135 525 1994 Nam 382 1983 Nam 136 527 1979 Nữ 55 432 1980 Nam 137 531 1986 Nam 56 435 1957 Nam 138 532 1988 Nam 57 434 1955 Nam 139 533 1980 Nam 58 433 1995 Nữ 140 535 1989 Nữ 59 414 1983 Nam 141 536 1978 Nữ 60 442 1983 Nam 142 534 1982 Nam 61 446 1980 Nam 143 528 1985 Nam 62 455 1977 Nam 144 64 1977 Nữ 63 447 1966 Nam 145 529 1955 Nữ 64 453 1965 Nam 146 530 1978 Nữ 65 450 1972 Nam 147 384 1985 Nữ 66 449 1982 Nam 148 538 1995 Nữ 67 403 1979 Nữ 149 540 1958 Nữ 68 341 1987 Nữ 150 542 1957 Nam 69 456 1984 Nữ 151 547 1989 Nam 70 451 1957 Nam 152 543 1978 Nam 71 454 1976 Nam 153 546 1995 Nữ 72 444 1979 Nữ 154 545 1990 Nam 73 288 1982 Nữ 155 339 1980 Nam 74 424 1985 Nam 156 331 1980 Nam 75 461 1963 Nam 157 550 1951 Nữ 76 438 1980 Nữ 158 553 1978 Nam STT Mã BA STT Mã BA 50 Nữ 132 1976 Nam 431 1979 53 428 54 Năm Giới Năm Giới sinh tính sinh tính 368 1977 366 1981 Nam 78 464 160 554 1935 Nữ 79 Nữ 161 558 1985 Nữ 1984 Nam 162 559 1976 Nam 466 1975 Nữ 163 496 1964 Nữ 468 1981 Nữ 164 563 1965 Nam STT Mã BA STT Mã BA 77 Nữ 159 1975 Nam 463 1985 80 324 81 82 Xác nhận lãnh đạo đơn vị ... HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHẠM THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH TRÊN THẬN LIÊN QUAN TỚI TENOFOVIR (TDF) TRÊN BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ HIV/ AIDS TẠI TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN... tài Đánh giá độc tính thận liên quan tới tenofovir (TDF) bệnh nhân điều trị HIV/ AIDS Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bắc Giang với hai mục tiêu: Khảo sát đặc điểm biến cố thận bệnh nhân nhiễm HIV/ AIDS... cứu Toàn bệnh án bệnh nhân chẩn đoán xác định nhiễm HIV/ AIDS điều trị ban đầu phác đồ có chứa TDF Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn Bệnh nhân nhiễm HIV/ AIDS
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá độc tính trên thận liên quan tới tenofovir (TDF) trên bệnh nhân điều trị HIV ADIS tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang , Đánh giá độc tính trên thận liên quan tới tenofovir (TDF) trên bệnh nhân điều trị HIV ADIS tại trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay