Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện phổi bắc giang

79 65 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:44

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LƢƠNG HỒNG TRƢỜNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN PHỔI BẮC GIANG LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2017 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LƢƠNG HỒNG TRƢỜNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN PHỔI BẮC GIANG LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Dược lý – Dược lâm sàng Mà SỐ: CK 60 72 04 05 Người hướng dẫn: TS Vũ Đình Hòa Thời gian thực hiện: 15/5/2017 - 15/9/2017 HÀ NỘI 2017 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS Vũ Đình Hòa, Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng, người thầy trực tiếp hướng dẫn bảo tận tình cho tơi suốt trình học tập thực luận văn Thứ hai, Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hồng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia thông tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc, người thầy bảo, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Dược sĩ Nguyễn Mai Hoa Dược sĩ Nguyễn Thị Tuyến, chuyên viên Trung tâm Quốc gia thông tin thuốc theo dõi phản ứng có hại thuốc người nhiệt tình hướng dẫn tơi xử lý số liệu suốt trình làm luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tồn thể anh, chị khoa Hồi sức cấp cứu, phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện Phổi Bắc Giang ln tận tình giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu Các cô, chú, bạn bè, đồng nghiệp bệnh viện tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập trình làm luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, người ln bên tơi, động viên, khuyến khích tơi suốt q trình thực đề tài nghiên cứu Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2017 LƢƠNG HỒNG TRƢỜNG MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC VIẾT TẮT TÊN CÁC VI KHUẨN DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Sơ lược bệnhkhoa Hồi sức cấp cứu 1.1.1 Bệnh viêm phổi mắc phải cộng đồng 1.1.2 Bệnh viêm phổi mắc phải bệnh viện 1.1.3 Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 11 1.1.4 Bệnh giãn phế quản 13 1.2 Các kháng sinh điều trị sử dụng khoa Hồi sức cấp cứu 16 1.2.1 Đại cương nhóm kháng sinh khoa Hồi sức cấp cứu 16 1.2.2 Nguyên tắc sử dụng kháng sinh 20 1.3 Các nguy đáng lưu ý bệnh nhân điều trị khoa Hồi sức cấp cứu 21 1.3.1 Nguy nhiễm khuẩn 21 1.3.2 Nguy kháng thuốc 22 1.4 Một vài nét bệnh viện Phổi Bắc Giang 23 Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 Đối tượng nghiên cứu 24 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng: 24 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ: 24 2.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 24 2.3 Phương pháp nghiên cứu 24 2.3.1 Các tiêu nghiên cứu 24 2.3.2 Tiêu chí đánh giá 25 2.4 Xử lý số liệu: 26 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 3.1 Đặc điểm giới tính bệnh nhân 27 3.2 Đặc điểm tuổi bệnh nhân 28 3.3 Đặc điểm bệnh vào khoa 28 3.4 Đặc điểm chức thận bệnh nhân 29 3.5 Đặc điểm số bệnh nhân nhuộm soi trực tiếp nuôi cấy định danh vi khuẩn 30 3.6 Tỷ lệ bệnh phẩm nuôi cấy vi sinh 30 3.7 Kết xét nghiệm nhuộm soi trực tiếp 31 3.8 Các loại vi khuẩn phân lập 31 3.9 Đặc điểm độ nhạy cảm số chủng vi khuẩn phân lập 32 3.10 Đặc điểm tiền sử điều trị bệnh nhân trước vào khoa 33 3.11 Đặc điểm tiền sử sử dụng thuốc bệnh nhân trước vào khoa 34 3.12 Đặc điểm thời gian điều trị bệnh nhân 34 3.13 Đặc điểm hiệu điều trị bệnh nhân khoa 34 3.14 Các kháng sinh, nhóm kháng sinh sử dụng khoa hồi sức cấp cứu 35 3.15 Đặc điểm phác đồ khởi đầu 36 3.16 Đặc điểm phác đồ khởi đầu đơn độc 36 3.17 Đặc điểm phác đồ khởi đầu phối hợp 37 3.18 Đặc điểm Phác đồ thay bệnh nhân 38 3.19 Đặc điểm lý thay đổi phác đồ 39 3.20 Đặc điểm đường dùng thuốc bệnh nhân 40 3.21 Đặc điểm liều dùng cách dùng kháng sinh nhóm C3G fluoroquinolon 40 3.21.1 Nhóm C3G 40 3.21.2 Nhóm fluoroquinolon 41 3.22 Đặc điểm liều dùng cho bệnh nhân suy thận 42 3.22.1 Liều dùng levofloxacin bệnh nhân suy thận 42 3.22.2 Liều dùng ceftazidim bệnh nhân suy thận 43 3.23 Đặc điểm liều dùng số kháng sinh bệnh nhân có tăng thải thận 44 Chƣơng BÀN LUẬN 45 4.1 Đặc điểm bệnh nhân điều trị có sử dụng kháng sinh khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Phổi Bắc Giang 45 4.1.1 Đặc điểm giới tính 45 4.1.2 Đặc điểm tuổi bệnh nhân 45 4.1.3 Đặc điểm bệnh vào khoa Hồi sức cấp cứu 45 4.1.4 Đặc điểm bệnh nhân nhuộm soi trực tiếp nuôi cấy định danh vi khuẩn 46 4.1.5 Tình hình kháng thuốc kháng sinh vi khuẩn 46 4.1.6 Đặc điểm thời gian điều trị bệnh nhân 47 4.1.7 Hiệu sử dụng kháng sinh bệnh nhân 47 4.1.8 Đặc điểm tiền sử sử dụng thuốc bệnh nhân trước vào khoa 48 4.2 Đặc điểm sử dụng thuốc 48 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chú thích ATS Hiệp hội lồng ngực Hoa Kỳ (American Thoracic Society) ADR Phản ứng có hại thuốc BPTNMT Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính C2G Cephalosporin hệ C3G Cephalosporin hệ COPD Chronic obstructive pulmonary disease Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính CDC Trung tâm kiểm sốt bệnh tật GPQ Giãn phế quản IDSA Hiệp hội bệnh lý nhiễm trùng Hoa Kỳ (Infectious Diseases Society of American) KDIGO Hội thận học Hoa Kỳ VPMPCĐ Viêm phổi mắc phải cộng đồng VPMPBV Viêm phổi mắc phải bệnh viện DANH MỤC TÊN CÁC VI KHUẨN Tên đầy đủ Tên viết tắt C burnetii Coxiela burnetii C pneumoniae Chlamydophila pneumoniae C psittaci Chlamydophila psittaci H influenzae Haemophilus influenzae K pneumonia Klebsiela pneumoniae L pneumonia Legionlena pneumonia M pneumoniae Mycoplasma pneumoniae P aeruginosa Pseudomonas aeruginosa S aureus Staphylococcus aureus S pneumoniae Streptococcus pneumoniae DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm Bảng 1.2 Lựa chọn kháng sinh cho số chủng vi khuẩn đa kháng 10 Bảng 2.1 Thang phân loại chức thận theo KDIGO (2012) 26 Bảng 3.1 Đặc điểm giới tính bệnh nhân 27 Bảng 3.2.Đặc điểm tuổi bệnh nhân 28 Bảng 3.3 Đặc điểm bệnh vào khoa 28 Bảng 3.4 Đặc điểm chức thận bệnh nhân 29 Bảng 3.5.Đặc điểm bệnh nhân nhuộm soi trực tiếp nuôi cấy .30 Bảng 3.6.Tỷ lệ bệnh phẩm nuôi cấy 30 Bảng 3.7 Kết xét nghiệm nhuộm sau trực tiếp 31 Bảng 3.8.Tỷ lệ loại vi khuẩn phân lập .31 Bảng 3.9.Đặc điểm tiền sử điều trị bệnh nhân 33 Bảng 3.10.Tiền sử bệnh nhân có sử dụng kháng sinh trước vào viện 34 Bảng 3.11 Đặc điểm thời gian điều trị bệnh nhân .34 Bảng 3.12 Hiệu điều trị bệnh nhân khoa .35 Bảng 3.13 Các kháng sinh, nhóm kháng sinh sử dụng khoa Hồi sức cấp cứu 35 Bảng 3.14.Phác đồ khởi đầu bệnh nhân .36 Bảng 3.15.Đặc điểm phác đồ khởi đầu đơn độc 37 Bảng 3.16.Đặc điểm phác đồ khởi đầu phối hợp 37 Bảng 3.17.Đặc điểm phác đồ thay 38 Bảng 3.18.Số lần thay đổi phác đồ 39 Bảng 3.19 Lý thay đổi phác đồ 39 Bảng 3.20.Tỷ lệ đường dùng kháng sinh bệnh nhân 40 Bảng 3.21.Đặc điểm liều dùng cách dùng C3G 41 Bảng 3.22 Đặc điểm liều dùng cách dùng nhóm fluoroquinolon 41 Bảng 3.23.Liều dùng Levofloxacin bệnh nhân suy thận .42 Bảng 3.24 Liều dùng Ceftazidim bệnh nhân suy thận 43 Bảng 3.25 Đặc điểm liều số kháng sinh bệnh nhân có tăng thải thận trình bày bảng sau 44 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ lựa chọn bệnh án đưa vào mẫu nghiên cứu 27 Hình 3.2.Biểu đồ thể đặc điểm nhạy cảm với kháng sinh Pseudomonas spp 32 Hình 3.3 Biểu đồ thể nhạy cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn Streptococcus spp 33 361, pp 2068-2077 Trang Web 28 benhphoi.com, "Nguy mắc COPD nữ giới có ngang nam giới" 29 hoihohaptphcm.org, "Đánh giá vai trò xét nghiệm vi sinh chẩn đốn tác nhân gây nhiễm khuẩn hơ hấp dưới" PHỤ LỤC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN BỆNH NHÂN I Đặc điểm bệnh nhân: Họ Và tên bệnh nhân: Mã bệnh án: 1.1 Tuổi: giới tính: Nam  Nữ:  Cân nặng: Kg 1.2 Chỉ số creatinin huyết tương: µmol/L Ngày xét nghiệm: ./ /2016 Bệnh vào khoa: Bệnh nhiễm khuẩn: Bệnh nhân có làm xét nghiệm ni cấy : Có  khơng  4.1 Bệnh nhân có làm xét nghiệm nhuộm soi trực tiếp : Có  Khơng  4.2 Bệnh phẩm ni cấy: Máu :  Nước tiểu:  Đờm:  Dịch phế quản:  Khác: 4.3 Kết xét nghiệm: Âm tính  Dương tính  Tên vi khuẩn: Kháng sinh đồ STT Tên thuốc Chủng vi khuẩn làm kháng sinh đồ: Nhạy cảm (S) Trung tính (I) Kháng (R) Tiền sử bệnh: Vào thẳng khoaSử dụng kháng sinh: Chuyển tuyến  Chuyển viện  Ghi Chú Có  Không  khác: Thời gian điều trị 7.1 Ngày vào viện: .Ngày viện: 7.2 Ngày vào khoa: .Ngày khoa: Tiên lượng: Khỏi  Đỡ/ giảm  Không thay đổi  Nặng  Tử vong  Ngày tử vong: ./ / II Đặc điểm thuốc Tên Thuốc STT (Nồng độ - Hàm lượng) Liều dùng (liều dùng lần X số lần/ ngày) Đường dùng Thời gian dùng Ngày bắt đầu Ngày kết thúc * Phác đồ sử dụng cho bệnh nhân STT Phác đồ Ghi Chú (ghi rõ lý thay đổi phác đồ) PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN STT Họ tên Mã bệnh án Tuổi Giới tính Nguyễn Văn Q 1677 52 Nam Dương Thị M 1128 75 Nữ Sầm Văn Đ 1210 76 Nam Lưu Đình S 1044 83 Nam Trần Thị T 1070 79 Nữ Nguyễn văn L 1319 63 Nam Phan Thị C 2282 83 Nữ Nguyễn Mạnh T 2223 71 Nam Nguyễn Văn H 2310 83 Nam 10 Nguyễn Thị L 2452 59 Nữ 11 Thân văn H 2431 45 Nam 12 Giáp văn Đ 2325 77 Nam 13 Nguyễn Thị N 2382 50 Nữ 14 Ngọ Minh Đ 2400 78 Nam 15 Tô Thị H 2394 86 Nữ 16 Giáp Văn B 2349 68 Nam 17 Hoàng Gia T 2347 80 Nam 18 Lý văn Th 2338 55 Nam 19 Hoàng Thị k 2352 58 Nữ 20 Dương Minh Th 2321 56 Nam 21 Lưu văn L 3019 54 Nam 22 Dương văn Ph 2984 55 Nam 23 Nguyễn Xuân D 2305 72 Nam 24 Nguyễn Thị T 2385 83 Nữ 25 Lưu Văn A 2492 75 Nam 26 Nguyễn Quang H 2679 57 Nam 27 hà Viết V 2900 66 Nam 28 Hoàng Thị C 2765 30 Nam 29 Vũ Thị V 2750 54 Nữ 30 Nông thị KH 2960 58 Nữ 31 Bùi văn H 2736 57 Nam 32 Hoàng Thị KH 2882 77 Nam 33 Vũ Văn X 2800 87 Nam 34 Vi Thị R 2585 69 Nữ 35 Phạm Văn K 2359 62 Nam 36 Trịnh Thị H 2511 50 Nữ 37 Đặng thị Th 2488 40 Nữ 38 Nguyễn Văn V 2403 64 Nam 39 Vi Văn Ch 2430 81 Nam 40 Hoàng Thị M 2624 72 Nữ 41 Nguyễn Thị Ch 2847 76 Nữ 42 Đỗ Hy V 2798 76 Nam 43 Hoàng trọng Th 2283 40 Nam 44 Hoàng Đăng S 2381 60 Nam 45 Ong Thị L 2641 62 Nữ 46 Nguyễn Hữu Th 2866 42 Nam 47 Đông Minh Th 2240 77 Nam 48 Nguyễn Thị M 2333 72 Nữ 49 Nguyễn Hồ T 2530 76 Nam 50 Nguyễn Văn Th 2239 93 Nam 51 Đoàn Văn Ph 2299 88 Nam 52 lê Thị M 2401 80 Nữ 53 Lê Công C 2311 80 Nam 54 Nguyễn Văn Th 2269 72 Nam 55 Nguyễn Thị Nh 2825 56 Nữ 56 Hoàng Văn M 2767 67 Nam 57 Lưu Thị B 2824 59 Nữ 58 Đỗ Văn H 2712 65 Nam 59 Dương Xuân K 2846 66 Nam 60 Hoàng Văn Ch 3046 82 Nam 61 Vũ Thị V 2989 54 Nữ 62 Trần Văn T 2570 75 Nam 63 Nguyễn Văn V 2766 68 Nam 64 Lâm Thị Ngh 2948 57 Nam 65 Nguyễn Văn Ph 2699 63 Nam 66 Vi Văn Đ 2777 32 Nam 67 Nguyễn Thị L 2604 74 Nữ 68 Nguyễn Đăng B 2663 89 Nam 69 Nguyễn Văn V 2617 42 Nam 70 Nguyễn Văn Ch 2348 66 Nam 71 Khổng Minh T 2579 57 Nam 72 Nguyễn Thị Th 2529 67 Nữ 73 Trần Quốc Tr 2510 53 Nam 74 Trương văn B 2482 54 Nam 75 Thân văn T 2528 85 Nam 76 Lưu Xuân M 2601 54 Nam 77 Nguyễn Hữu K 2672 57 Nam 78 Hà Thị U 2569 88 Nữ 79 Giáp văn Kh 2615 55 Nam 80 Trương văn B 3073 54 Nam 81 Lưu Thị B 3121 59 Nữ 82 Nguyễn Văn Ng 3140 64 Nam 83 Nguyễn Đăng H 3010 74 Nam 84 Tơ Thị Th 2980 70 Nữ 85 Nguyễn văn Ơ 3157 89 Nam 86 Vũ Văn M 3069 90 Nam 87 An Quang V 3070 68 Nam 88 Nguyễn Văn H 3057 83 Nam 89 Nguyễn Thị L 3092 76 Nữ 90 Nguyễn Văn H 3089 54 Nam 91 Bùi Xuân Q 3222 59 Nam 92 Nguyễn Văn K 3229 88 Nam 93 Trần Thị C 2990 65 Nữ 94 Nguyễn Thị S 3395 84 Nữ 95 Hồng Cơng L 2901 70 Nam 96 Lư Quảng X 2988 73 Nam 97 Nguyễn Văn T 3093 45 Nam 98 Nguyễn Văn C 3021 38 Nam 99 Lương Thị D 2776 58 Nữ 100 Nguyễn văn B 3373 58 Nam 101 Nguyễn Văn Ph 3356 77 Nam 102 Trần Văn Th 3370 81 Nam 103 Nguyễn Thị Ch 3353 76 Nữ 104 Giáp Thị Th 3402 76 Nữ 105 Nguyễn Thị L 3050 66 Nữ 106 Đặng hữu Ng 3072 79 Nam 107 Thân Văn Kh 3016 61 Nam 108 Nguyễn Văn L 3017 69 Nam 109 Phù Văn Kh 3044 53 Nam 110 Giáp Huy H 3377 51 Nam 111 Thân Ngọc D 3123 59 Nam 112 Leo Thị L 1002 79 Nữ 113 Nguyễn Văn C 1073 79 Nam 114 Dương Thị D 1261 75 Nữ 115 Leo Thị Ng 1091 64 Nữ 116 Vũ Thị lê Ng 1205 33 Nữ 117 Dương Thị Ng 1151 73 Nữ 118 Nguyễn Đức Th 1225 68 Nam 119 Dương Thị M 1154 51 Nữ 120 Chu Văn T 1013 60 Nam 121 Nguyễn Thị C 1071 77 Nữ 122 Ngô Văn Ch 1145 70 Nam 123 Lê Ngọc Ch 1177 80 Nam 124 Hà văn M 1092 65 Nam 125 Nguyễn Văn V 1228 64 Nam 126 Phạm mạnh C 1176 50 Nam 127 Giáp Văn B 1179 68 Nam 128 Nguyễn Văn V 1090 76 Nam 129 Nguyễn Duy Th 1320 76 Nam 130 Nguyễn Duy H 1118 62 Nam 131 Dương Văn D 1134 50 Nam 132 Nguyễn Thị K 1207 88 Nữ 133 Nguyễn văn Th 1321 59 Nam 134 Chu Thị L 1015 76 Nữ 135 Vũ Thị Th 1426 51 Nữ 136 Hoàng Văn L 1582 75 Nam 137 Đỗ văn Ch 1410 72 Nam 138 Nguyễn văn Ph 1458 53 Nam 139 Lê Thị M 1395 75 Nữ 140 Hà trung Ch 1014 79 Nam 141 Hồ Xuân Tr 1498 76 Nam 142 Nguyễn Văn H 1346 57 Nam 143 Tăng Thị C 1099 68 Nữ 144 Nguyễn Thị L 1528 74 Nữ 145 Phan văn S 1481 78 Nam 146 Trần Lê N 1427 35 Nam 147 Hoàng Thị C 1641 73 Nữ 148 Lý Chi V 1581 86 Nam 149 Giáp văn B 1179 68 Nam 150 Nguyễn Duy Th 1320 76 Nam 151 Nguyễn văn Ph 1429 60 Nam 152 Nguyễn văn Th 1821 62 Nam 153 Diệp thị M 1464 74 Nữ 154 Nguyễn Văn Th 1229 63 Nam 155 Trần Thị Th 1434 66 Nữ 156 Giáp Thị D 1639 69 Nữ 157 Hoàng Văn Ch 1572 75 Nam 158 Giáp Thị Th 1597 60 Nữ 159 Vũ Cao NG 1840 80 Nam 160 Trần Văn M 1873 59 Nam 161 Lưu Văn M 1420 53 Nam 162 Trần Đức T 1728 79 Nam 163 Lê Thị M 1823 84 Nữ 164 Phạm văn Ch 1332 84 Nam 165 giáp văn M 1432 54 Nam 166 Nguyễn Thị Đ 1904 60 Nữ 167 Nguyễn Thị H 1833 83 Nữ 168 Hoàng Thị C 1813 73 Nữ 169 Nguyễn Thị Th 1850 65 Nữ 170 Nguyễn Văn Ph 1560 63 Nam 171 Hoàng Thị L 1801 68 Nam 172 Đặng văn Đ 1834 53 Nam 173 Thân Thị Th 1837 91 Nữ 174 Trần Đức S 1637 56 Nam 175 Phan Văn N 1277 64 Nam 176 Nguyễn Văn Ng 1803 69 Nam 177 Vi văn Th 1692 78 Nam 178 Đặng thị Th 1708 40 Nữ 179 Nguyễn Văn T 1720 55 Nam 180 Phạm Đức  1695 71 Nam 181 Nguyễn Văn NG 1921 66 Nam 182 Nguyễn Văn L 2047 91 Nam 183 Đàm Thị L 2069 71 Nữ 184 Nguyễn Thị Th 1860 55 Nữ 185 Vy Đức S 1971 74 Nam 186 Đặng Thị Th 2242 40 Nữ 187 Nguyễn Đức D 2168 37 Nam 188 Lê Ngọc TH 2032 70 Nữ 189 Ngyễn Thị N 1973 68 Nữ 190 Nguyễn Đức T 1901 68 Nam 191 Nguyễn văn Ph 1902 77 Nam 192 Ngô Thị G 1952 80 Nữ 193 Nguyễn Thị Ch 1808 76 Nữ 194 Tô Thị Kh 1900 58 Nữ 195 Phạm Quang N 1804 46 Nam 196 Lê văn D 1886 66 Nam 197 Bùi văn S 1861 85 Nam 198 Nguyễn Văn H 1722 99 Nam 199 Ngọ Minh Đ 2163 78 Nam 200 Hoàng Gia Th 2162 80 Nam 201 Đặng Hữu Ng 2125 79 Nam 202 Thân văn K 2138 75 Nam 203 Hoàng Thành C 2005 81 Nam 204 Lý Hồng N 2052 53 Nữ 205 Lương Thọ H 1982 73 Nam 206 Vi Văn L 2187 36 Nam 207 Hoàng Văn Nh 2056 68 Nam 208 Nguyễn Thị Ch 2093 76 Nữ 209 Đường Văn S 2189 85 Nam 210 Đặng văn Đ 2068 53 Nam 211 Nguyễn văn Th 1972 55 Nam 212 Vi Văn Th 2015 78 Nam 213 Lê Duy G 2111 80 Nam 214 Nguyễn Thị Y 2016 56 Nữ XÁC NHẬN CỦA BỆNH VIỆN GIÁM ĐỐC ... Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Phổi Bắc Giang với hai mục tiêu: Khảo sát đặc điểm bệnh nhân có sử dụng kháng sinh khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Phổi Bắc. .. nhân khoa Hồi sức cấp cứu nói riêng tồn bệnh viện nói chung Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Sơ lƣợc bệnh lý khoa Hồi sức cấp cứu Các bệnh lý khoa Hồi sức cấp cứu đa dạng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phổi. .. ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI LƢƠNG HỒNG TRƢỜNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU BỆNH VIỆN PHỔI BẮC GIANG LUẬN VĂN DƢỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: Dược lý – Dược lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện phổi bắc giang , Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện phổi bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay