Phân tích thực trạng chỉ định thuốc trong điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện tân hồng, tỉnh đồng tháp năm 2016

82 45 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:44

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VÕ VĂN HẢI PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHỈ ĐỊNH THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2016 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA I HÀ NỘI 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VÕ VĂN HẢI PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHỈ ĐỊNH THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2016 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA I CHUYÊN NGHÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MS: CK 60 72 04 12 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà Thời gian thực hiện: Từ tháng 05/2017 - 10/2017 HÀ NỘI 2017 LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn nhận hướng dẫn, giúp đỡ góp ý tận tình q thầy trường Đại học Dược Hà Nội Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS Nguyễn Thị Song Hà dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu để tơi hồn thành luận án tốt nghiệp Dược sĩ chuyên khoa cấp I Tôi xin chân thành cám ơn thầy ban Giám hiệu, phòng Sau đại học, Bộ môn Quản lý kinh tế dược – trường Đại học Dược Hà Nội, đặc biệt thầy tận tình dạy bảo, giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi học tập hồn thành tốt chương trình học tập Đồng thời, tơi xin cảm ơn Ban Giám đốc, phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Tài kế tốn, anh chị em khoa Dược – bệnh viện đa khoa huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện, giúp đỡ thời gian trình thu thập số liệu để viết luận án Mặc dù tơi có nhiều cố gắng hồn thành luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp q báu q thầy cơ, anh chị bạn đồng nghiệp Hà nội, ngày tháng năm 2017 Học viên Võ Văn Hải MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ……………………………………………………………… CHƯƠNG I TỔNG QUAN…………………………………………………3 1.1 Kê đơn thuốc bệnh viện 1.1.1 Hoạt động kê đơn chu trình sử dụng thuốc………………… 1.1.2 Các số kê đơn thuốc điều trị nội trú 1.2 Thực trạng định thuốc điều trị nội trú năm gần đây…………………………………………………………………………10 1.2.1 Trên giới ……………………………………………………10 1.2.2 Tại Việt Nam………………………………………….………….12 1.3 Một vài nét bệnh viện đa khoa huyện Tân Hồng 14 1.3.1 Chức nhiệm vụ 14 1.3.2 Khoa dược 15 1.3.3 Mơ hình bệnh tật năm 2016 bệnh viện 16 1.3.4 Một vài nét sử dụng thuốc điều trị nội trú bệnh viện 17 CHƯƠNG II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 19 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 19 2.3 Phương pháp nghiên cứu 19 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 19 2.3.2 Mẫu nghiên cứu 21 2.3.3 Biến số nghiên cứu 22 2.3.4 Phương pháp thu thập số liệu 24 2.3.5 Phương pháp trình bày, xử lý phân tích số liệu 25 CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Phân tích cấu thuốc kê bệnh án nội trú bệnh viện đa khoa huyện tân hồng………………………………………………………28 3.2 Phân tích hồ sơ bệnh án theo số số sử dụng thuốc 32 3.2.1 Một số số chung theo quy định TT21/2013/TT-BYT 32 3.2.2 Một số số phân tích kháng sinh……………………………….38 CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN 51 4.1 Phân tích cấ thuốc kê bệnh án nội trú bệnh viện đa khoa huyện tân hồng 51 4.2 Phân tích số số sử dụng thuốc 53 4.2.1 Một số số chung 53 4.2.2 Một số số kháng sinh 55 4.3 Hạn chế đề tài 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 KẾT LUẬN 60 1.1 Phân tích cấu thuốc kê bệnh án nội trú bệnh viện đa khoa Huyện Tân Hồng………………………………… …………… 60 1.2 Phân tích hồ sơ bệnh án theo số số sử dụng thuốc 60 KIẾN NGHỊ 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ, KÝ HIỆU VIẾT TẮT TT CHỮ, KÝ HIỆU CHÚ THÍCH BA Bệnh án BYT Bộ Y tế BHYT Bảo hiểm y tế Defined Daily Dose DDD Liều xác định hàng ngày (của thuốc) Defined Daily Dose per 100 bed-day Liều xác định tác dụng 100 ngày giường DDD/100 BD DMTBV Danh mục thuốc bệnh viện DMTTY Danh mục thuốc thiết yếu TT BVĐK HTH 10 HSBA 11 KS 12 KSĐ 13 SL 14 WHO Thông tư Bệnh viện Đa khoa Huyện Tân Hồng Hồ sơ bệnh án Kháng sinh Kháng sinh đồ Số lượng World Health Organization DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tóm tắt số sai sót kê đơn……… ………………………5 Bảng 1.2 Mơ hình bệnh tật………………………………………………….16 Bảng 1.3 Các biến số nghiên cứu………………………… ……………….22 Bảng 1.4 Cơ cấu thuốc sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý……………….29 Bảng 1.5 Cơ cấu thuốc sử dụng theo tên gốc, biệt dược……………………30 Bảng 1.6 Tỷ lệ thực quy định đánh số ngày dùng…….……………………………………………………………….……31 Bảng 1.7 Tỷ lệ thuốc sử dụng thuộc DMTBV, DMTTY………………… 32 Bảng 1.8 Thời gian nằm viện trung bình………………………………… 33 Bảng 1.9 Chi phí thuốc cho đợt điều trị……………………………… 33 Bảng 1.10 Tỷ lệ bệnh án có định thuốc tiêm, kháng sinh, vitamin…… 34 Bảng 1.11 Số thuốc trung bình cho người bệnh ngày………35 Bảng 1.12 Tỷ lệ bệnh án có tương tác thuốc………………………35 Bảng 1.13 Mức độ tương tác thuốc phối hợp 37 Bảng 1.14 Tỷ lệ HSBA có thay đổi thuốc trình điều trị 37 Bảng 1.15 Khảo sát thay đổi định thuốc trình điều trị .37 Bảng 1.16 Tỷ lệ sử dụng kháng sinh bệnh án 38 Bảng 1.17 Tỷ lệ loại phối hợp kháng sinh thường gặp 39 Bảng 1.18 Tỷ lệ số phác đồ kháng sinh trình điều trị 40 Bảng 1.19 Đường dùng kháng sinh HSBA………………………… 41 Bảng 1.20 Đường dùng số kháng sinh sinh khả dụng đường uống cao 42 Bảng 1.21 Sự thay đổi đường dùng kháng sinh điều trị 43 Bảng 1.22 Thời gian điều trị kháng sinh trung bình .44 Bảng 1.23 Tỷ lệ bệnh án làm kháng sinh đồ mẫu nguyên cứu 45 Bảng 1.24 Khảo sát bệnh án có làm kháng sinh đồ 46 Bảng 1.25 Khảo sát bệnh án có ngày điều trị kéo dài 47 Bảng 1.26 Tỷ lệ bệnh án có định kháng sinh cần phê duyệt trước sử dụng………………………………………………………………………48 Bảng 1.27 Đánh giá khoảng cách đưa liều số kháng sinh cần phê duyệt trước sử dụng bệnh án nghiên cứu .49 MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1.Tóm tắt nội dung nghiên cứu Hình 1.2 Cơ cấu tổ chức bệnh viện Hình 1.3 Sơ đồ quy trình xử lý số liệu ĐẶT VẤN ĐỀ Sử dụng thuốc bất hợp lý thiếu hiệu vấn đề bất cập nhiều quốc gia Đây nguyên nhân làm gia tăng chi phí điều trị cho người bệnh, giảm chất lượng chăm sóc sức khoẻ uy tín sở khám chữa bệnh Tổ chức Y tế giới khuyến cáo thực trạng kê đơn đáng lo ngại toàn cầu: 30-60% bệnh nhân sở khám chữa bệnh có sử dụng kháng sinh, tỷ lệ cao gấp hai lần so với nhu cầu lâm sàng; khoảng 50% bệnh nhân kê thuốc tiêm sở y tế có tới 90% trường hợp không cần thiết Thực trạng tạo khoảng 20-80% thuốc sử dụng khơng hợp lý Tại Việt Nam, tình hình kê đơn tương tự Theo báo cáo BHXH Việt Nam, giá trị tiêu thụ thuốc chiếm khoảng 64% cấu chi phí khám, chữa bệnh BHYT, phần lớn số tiền bị lãng phí sử dụng thuốc không hợp lý hoạt động cung ứng thuốc khơng hiệu Do đó, vấn đề sử dụng thuốc an tồn, hợp lý ngày có tầm quan trọng đặc biệt cần phải giám sát quản lý chặt chẽ Bộ Y tế có nhiều biện pháp nhằm cải thiện chất lượng sử dụng thuốc bao gồm việc ban hành chế tài quản lý Trong năm gần đây, nhiều văn quy định việc quản lý sử dụng thuốc đời, có ảnh hưởng trực tiếp đến sở khám chữa bệnh như: thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 quy định hoạt động Hội đồng thuốc điều trị, thông tư 23/2011/TTBYT ngày 10 tháng năm 2011 hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh,… Đây tảng quan trọng để nâng cao chất lượng sử dụng thuốc Bệnh viện đa khoa Huyện Tân Hồng Huyện Biên giới thuộc Tỉnh Đồng Tháp bệnh viện đa khoa hạng III tuyến huyện với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân toàn huyện địa phương lân cận khám bệnh cho nhân dân giáp biên giới nước bạn Campuchia Hàng năm Bệnh viện khám điều trị cho hàng trăm nghìn lượt người thuộc nhiều đối tượng khác như: Bảo hiểm y tế (người có cơng, người tàn tật, trẻ em, người cao tuổi, hưu trí, người nghèo, ) viện phí Đảm bảo hoạt động sử dụng thuốc đạt hiệu cao, HĐT &ĐT, Khoa Dược bám sát MHBT địa phương thực đầy đủ hướng dẫn Bộ y tế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu điều trị cơng tác sử dụng thuốc an tồn, hiệu quả, hợp lý, tiện dụng, kinh tế mục tiêu đặt lên hàng đầu.Tuy nhiên việc sử dụng thuốc bệnh viện nhiều bất cập.Trong năm gần chưa có nghiên cứu, đánh giá cụ thể công tác quản lý, sử dụng thuốc Bệnh viện đa khoa huyện Tân Hồng, đặc biệt nghiên cứu thực trạng định thuốc điều trị nội trú.Vì chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Phân tích thực trạng định thuốc điều trị nội trú Bệnh viện đa khoa Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp năm 2016” với mục tiêu sau: Phân tích cấu thuốc kê bệnh án nội trú bệnh viện đa khoa Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp năm 2016 Phân tích số kê đơn thuốc điều trị nội trú bệnh viện đa khoa Huyện Tân Hồng Tỉnh Đồng Tháp năm 2016 Kết nghiên cứu đề tài phản ánh thực trạng hoạt động sử dụng thuốc, định thuốc bệnh viện đa khoa Huyện Tân Hồng, nhằm đưa đề xuất góp phần tăng cường sử dụng thuốc hiệu quả, an toàn hợp lý bệnh viện KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Phân tích cấu thuốc kê bệnh án nội trú bệnh viện đa khoa Huyện Tân Hồng DMTBV sử dụng BV đa dạng tất thuốc DMTBV nằm DMTCY theo quy định thơng tư 31/TT-BYT Nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn 46% tỷ lệ cao so với MHBT địa phương nghiên cứu điều trị nội trú lên tỷ lệ không chấp nhận Với thuốc sản xuất nước giá trị sử dụng chiếm tỷ lệ 65,8%; thuốc sử dụng mang tên INN chiếm tỷ lệ 93,9% chiếm tỷ lệ cao thuốc nhập 34,2%; thuốc biệt dược 65,8% chiếm tỷ lệ thấp so với nghiên cứu gần đây, đạt mục tiêu Bộ y tế đề sử dụng thuốc sản xuất nước, thuốc mang tên gốc đạt 40% 1.2 Phân tích hồ sơ bệnh án theo số số sử dụng thuốc Danh mục thuốc nội trú bệnh viện có 386, thuốc có danh mục bệnh viện chiếm 99,5%, thuốc có danh mục thuốc thiết yếu lần thứ VI chiếm tỷ lệ 65,98%, thuốc không nằm danh mục thuốc thiết yếu đa phần thuốc đông dược, thuốc mang tính chất hỗ trợ số thuốc điều trị huyết áp dạng phối hợp Số ngày điều trị trung bình 8,9 ngày, chi phí điều trị trung bình 4,676,813 VNĐ, giá trị trung bình thuốc gần 1,762,059 triệu, tỷ lệ chi phí cho thuốc chiếm 37,7% Có 91.3% BA có định thuốc tiêm, chiếm 95,3% giá trị tiêu thụ Nhóm Vitamin có tỷ lệ gần 5% giá trị tiêu thụ chiếm 6,8% BA định kháng sinh (67,7%) , chiếm tỷ lệ cao 78,06% so với tổng chi phí thuốc 60 50 bệnh án có xảy tương tác thuốc định chiếm 12,5% Trong số tỷ lệ tương tác thuốc mức độ mức độ nặng có tỷ lệ 26% Có 347 BA có thay đổi thuốc so với ngày điều trị đợt điều trị chiếm 86,7%, có 53 BA (13,3%) giữ nguyên phác đồ điều trị ban đầu Số lượt thay đổi thuốc trung bình 3,9 lượt số thuốc thay đổi trung bình 5,1 thuốc Trung bình bệnh nhân điều trị 1,48 kháng sinh Trong tỉ lệ kê đơn kháng sinh cao 43,7%, định kháng sinh chiếm 1,5% Nhóm kháng sinh thường phối hợp cephalosporin quinolon (14,7%) Trên 71% bệnh nhân không thay đổi kháng sinh đợt điều trị BA có kháng sinh đường tiêm chiếm tỷ lệ cao 79,7%, đường uống có 15,5% Một số kháng sinh có sinh khả dụng đường uống cao định Metronidazol (2,4%) Ciprofloxacin 5%, Moxifloxacin (0%) Ít có thay đổi đường dùng kháng sinh điều trị, chuyển từ đường uống sang đường tiêm có tỷ lệ 2,6% có 1,5% trường hợp có chuyển từ đường tiêm sang đường uống Số ngày điều trị kháng sinh trung bình 8,5 ngày Tỷ lệ bệnh án có làm kháng sinh đồ BA, chiếm 2,9% Các bệnh án định làm KSĐ có thay đổi kháng sinh sử dụng 1/2 số BA kê nhiều kháng sinh (>3KS), ngày điều trị trung bình bệnh án dài, trung bình 15.1 ngày Trên 71% bệnh nhân khơng thay đổi kháng sinh đợt điều trị Có 20,3% bệnh án thay lần khác sinh (2 phác đồ), gần 6% bệnh án thay lần 61 kháng sinh (3 phác đồ) 2% số bệnh nhân thay lần kháng sinh KIẾN NGHỊ - Tối ưu hóa cấu thuốc bệnh viện, lựa chọn danh mục thuốc phù hợp với mơ hình bệnh tật bệnh viện Cần tiến hành phân tích ABC/VEN năm để rà soát, đánh giá thuốc sử dụng chưa hợp lý, lãng phí, từ dừng hạn chế sử dụng thuốc nhóm A/N, thuốc hỗ trợ để tiết kiệm chi phí - Bác sĩ cần trọng thực quy định hành kê đơn đặc biệt quy định ghi liều dùng, thời điểm dùng, quy chế ghi thuốc gây nghiện hướng thần tránh tình trạng sai sót - Bệnh viện cần có quản lý phù hợp việc kê đơn, lựa chọn đường dùng thuốc hợp lý, tránh lạm dụng thuốc tiêm, đặc biệt thuốc sinh khả dụng đường uống đạt >80% (Ciprofloxacin, Metrodinazol, Moxifloxacin, Levofoxacin…) nên đánh giá lựa chọn đường uống từ ban đầu bệnh nhân có thê uống lựa chọn liệu pháp tiếp nối (Sử dụng đường tiêm trước sau chuyển sang đường uống tình trạng bệnh nhân có cải thiện) - Tăng cường tập huấn nâng cao chất lượng kê đơn sử dụng kháng sinh Bác sĩ cần thực kháng sinh đồ định kháng sinh điều trị nội trú, đặc biệt kháng sinh dấu (*) Đây phương pháp tốt hỗ trợ cho việc định thuốc bác sĩ lâm sàng, rút ngắn thời gian điều trị - Xây dựng phác đồ điều trị chuẩn bệnh viện, xây dựng hướng dẫn sử dụng kháng sinh phù hợp với tình hình bệnh viện để làm sở cho việc định thuốc, cho việc xây dựng danh mục thuốc kháng sinh bệnh viện hoạt động quản lý sử dụng kháng sinh bệnh viện, làm cho hoạt động dược lâm sàng bệnh viện 62 - Thành lập tiểu ban giám sát sử dụng kháng sinh, xây dựng chiến lược sử dụng kháng sinh chương trình quản lý kháng sinh - Tăng cường công tác dược lâm sàng thông tin thuốc Đơn vị thông tin thuốc hoạt động mạnh việc khai thác cập nhật thông tin sử dụng thuốc 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Bộ y tế (2011), Pháp chế dược, sách đào tạo đại học, Nhà xuất y học, Hà Nội Bộ y tế (2011), Dược lâm sàng, Sách đào tạo đại học, Nhà xuất y học, Hà Nội Bộ y tế (2011), Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh, thơng tư 23/2011/TT-BYT ngày 10/06/2011 Bộ Y tế, (2012), Quyết định 4824/QĐ–BYT phê duyệt Đề án Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam Bộ y tế (2013), Thông tư quy định hoạt động hội đồng thuốc điều trị, thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 08/08/2013 Bộ y tế (2015), Quyết định Về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng sinh”, định 708/QĐ-BYT ngày 02/3/2015 Bộ y tế (2016), Quyết định việc ban hành tài liệu" hướng dẫn thực quản lý sử dụng kháng sinh bệnh viện", định 772/QĐBYT ngày 04/3/2016 Cục quản lý khám chữa bệnh (2010), Vai trò Cục quản lý khám chữa bệnh hệ thống cảnh giác Dược Việt Nam, báo cáo hội thảo quốc tế “Tăng cường mạng lưới an toàn thuốc cảnh giác dược Việt Nam năm 2010” Nguyễn Thanh Bình (2014), Dịch tễ học, Nhà xuất y học, Hà Nội 10 Chu Huy Cường (2014), Phân tích hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện Y học Hàng Không năm 2013, Luận văn chuyên khoa I, trường đại học Dược Hà Nội 11 Nguyễn Trọng Cường(2015), Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện Nông Nghiệp năm 2013, Luận án chuyên khoa II, trường đại Dược Hà Nội 12 Tống Khắc Chấn (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa năm 2015, Luận văn dược sỹ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 13 Hồng Thị Kim Dung (2015), Phân tích thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện C Thái Nguyên năm 2014, Luận văn thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội 14 Nguyễn Văn Dũng (2013), Phân tích hoạt động quản lý sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang năm 2011, Luận văn thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội 15 Đỗ Minh Đức (2015), Phân tích thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa Phố Nối năm 2014, Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 16 Lương Tấn Đức (2015), Phân tích hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam năm 2013, Luận án chuyên khoa II, Trường Đại học Dược Hà Nội 17 Lê Thị Mỹ Hạnh (2016), Phân tích hoạt động định thuốc điều trị nội trú bệnh viện Hữu nghị Đa Khoa Nghệ An năm 2015, luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 18 NguyễnThị Hoàng Hoa (2014), Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện phụ sản Hải Phòng năm 2011, Đại học Dược Hà Nội, luận án chuyên khoa II, pp 45-50 19.Trần Thị Bích Hợp (2014), Phân tích hoạt động sử dụng thuốc Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2013, Luận văn thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội 20 Lương Thị Thanh Huyền ( 2013), Phân tích hoạt động quản lý thuốc bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 năm 2012, Luận văn thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội 21.Vũ Thị Hương (2012), Đánh giá hoạt động hội đồng thuốc điềutrị xây dựng thực danh mục thuốc số bệnh viện đa khoa, Luận án tiến sĩ dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội 22 Lương Ngọc Khuê (2009), Thực trạng kê đơn thuốc điều trị nội trú bệnh viện đa khoa Hải Dương, Y học thực hành, (755)- số 3/2011,tr.35 23 Lê Văn Lâm (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa năm 2016, Luận văn dược sỹ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 24.Vũ Thị Lê (2015), Phân tích hoạt động sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa huyện kiến thụy Hải Phòng năm 2014, Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 25 Bùi Thi Cẩm Nhung (2014), Nghiên cứu hoạt động giám sát sử dụng thuốc bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2012, Đại học Dược Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ, pp 45-48 26.Trần Thị Oanh (2014), Khảo sát hoạt động quản lý sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa Thanh Sơn năm 2012, Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 27 Cao Minh Quang (2012), Tổng quan nghành kinh tế dược Việt Nam vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 28 Lê Anh Tính (2015), Phân tích hoạt động sử dụng thuốc điều trị nội trú bệnh viện huyện Nga Sơn năm 2014, Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 29 Trần Thị Thoa cộng (2012), Nghiên cứu thực trạng tính cơng tiếp cận sử dụng thuốc thiết yếu xã, Luận án tiến sĩ, Đề tài cấp BYT 30 Lê Tiến Thuật (2016), Phân tích danh mục thuốc sử dụng bệnh viện Nhi Thanh Hóa 2015, Luận văn dược sỹ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 31 Lê Thị Thu Thủy (2014), Khảo sát thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện đa khoa huyện Phù Ninh năm 2012, Luận văn dược sĩ chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 32 Nguyễn Thị Thanh Thủy (2016),Phân tích thực trạng kê đơn thuốc cho bệnh nhân điều trị nội trú Bệnh viện Quân y 105-Tổng Cục Hậu Cần năm 2015, luận văn chuyên khoa II, Trường Đại học Dược Hà Nội 33 Giang Thị Thu Thủy (2012), Phân tích danh mục thuốc sử dụngtại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2012, Luận văn dược sỹ chun khoa I, Trường Đại Học Dược Hà Nội 34 Ngô Thị Phương Thúy (2015), Phân tích thực trạng kê đơn thuốc bệnh viện Phụ Sản Trung Ương năm 2014, Luận văn thạc sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội 35 Lưu Nguyễn Nguyệt Trâm (2013), Phân tích thực trạng sử dụng thuốc bệnh viện Trung ương Huế năm 2012, Luận văn thạc sỹ dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội 36 Nguyễn Xuân Trung (2011), Khảo sát tình hình quản lý sử dụng thuốc bệnh viện 354 giai đoạn 2008-20010, Luận văn chuyên khoa I, Trường Đại học Dược Hà Nội 37.WHO (1985), The Conference of Experts on the Rational Use of Drugs in Narobi B TÀI LIỆU TIẾNG ANH Bates D W., Boyle D L., Vander Vliet M B., Schneider J., Leape L (1995), "Relationship between medication errors and adverse drug events", J Gen Intern Med, 10(4), pp 199-205 CDC (2011), "Office - related antibiotic prescribing for persons aged < 14 years United States", pp 11-12 Elixhauser A., Owens P (2006), "Adverse Drug Events in U.S Hospitals, 2004: Statistical Brief #29", Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) Statistical Briefs, Rockville (MD), pp EU U.S& (2011), "Transatlantic taskforce on Antimicrobial Resistance," pp Ghaleb M A., Barber N., Dean Franklin B., Wong I C (2005), "What constitutes a prescribing error in paediatrics?", Qual Saf Health Care, 14(5), pp 352-7 Gould I.M., Van der Meer J.W.M (2005), Antibiotic Policies: Theory and Practice, pp 68-87 Haak Ayranti Tadyonjati and Hilbrad (2002), "Determinants of Antimicrobial Use in the Developing World", pp 9-21 Kaushal R., Shojania K G., Bates D W (2003), "Effects of computerized physician order entry and clinical decision support systems on medication safety: a systematic review", Arch Intern Med, 163(12), pp 140916 Organization World Health (2003), " Drug and Therapeutics Committees: A practical guide", pp 1-155 10 Pichichero M E (2002), "Dynamics of antibiotic prescribing for children", JAMA, 287(23), pp 3133-5 11.WHO (1994), "Guide to good prescribing", pp 15-18 12.World Health Organization (2003), Drug and Therapeutics Committees: A practical guide, pp 1-155 13.(2013, 06/9/2016), "Hội thảo giám sát chi phí thuốc bệnh viện", Retrieved, from http://www.bhxhlamdong.gov.vn/component/content/article/44-tin-2/4112-hitho-giam-sat-gia-chi-tieu-va-tieu-th-thuc-ti-bnh-vin-.html Phụ lục 1.1 PHIẾU THU NHẬP THÔNG TIN BỆNH ÁN PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN TỪ BỆNH ÁN Mã số bệnh án: Số ngày nằm viện: Số nhập viện: Mã lưu trữ: Tuổi: Giới tính: □ Nam □Nữ Quy chế kê đơn: ("có" ghi đầy đủ nội dung, "khơng" khơng ghi nội dung) Ghi đầy đủ họ tên, tuổi, giới tính, địa bệnh nhân □ Có □ Khơng (có nhiều lựa chọn) □ Họ tên □ Tuổi □ Giới □ Địa Tiến sử bệnh □ Có □ Khơng Tiền sử dùng thuốc □ Có □ Khơng Tiền sử dị ứng thuốc □ Có □ Khơng Ghi đầy đủ chẩn đốn bệnh, khơng viết tắt, viết ký hiệu □ Có □ Khơng (có nhiều lựa chọn) □ Chẩn đoán bệnh □ Viết tắt, viết KH Ghi đầy đủ rõ ràng tên thuốc, nồng độ, hàm lượng (nếu có sửa chữa phải ký xác nhận bên cạnh) □ Có □ Khơng (có nhiều lựa chọn) □ Tên thuốc □ Nồng độ, HL Ghi định thuốc theo trình tự: đường tiêm, uống, đặt,dùng ngồi đường dùng khác □ Có □ Khơng Thời gian định thuốc quy định: không 02 ngày (đối với ngày làm việc) không 03 ngày (đối với ngày nghỉ) □ Có □ Khơng Ghi đầy đủ liều dung lần liều dung 24h □ Có □ Khơng (có nhiều lựa chọn) □ Liều lần □ Liều 24h 10 Ghi thời điểm dùng □ Có □ Khơng 11 Ghi rõ đường dùng thuốc □ Có □ Khơng 12 Ghi liều dùng quy chế thuốc gây nghiện, Hướng tâm thần (thuốc gây nghiện ghi chữ, thuốc hướng tâm thần ghi them số vào trước số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng chỉ định thuốc trong điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện tân hồng, tỉnh đồng tháp năm 2016 , Phân tích thực trạng chỉ định thuốc trong điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện tân hồng, tỉnh đồng tháp năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay