Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện quận gò vấp thành phố hồ chí minh năm 2016

75 35 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:44

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHẠM VĂN HIỀN PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN QUẬN GỊ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI – 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHẠM VĂN HIỀN PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC ĐÃ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ SỐ: CK 60 72 04 12 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thanh Bình Thời gian thực hiện: 06/2017 - 09/2017 HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới GS.TS Nguyễn Thanh Bình thầy dành nhiều thời gian để hướng dẫn Tôi cho Tôi kiến thức khoa học ý kiến quý báu suốt q trình thực luận văn Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể q thầy phòng Đào tạo sau đại học quý thầy cô môn Quản lý kinh tế Dược – Trường Đại học Dược Hà Nội cho Tôi kiến thức khoa học kinh nghiệm quý báu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội, nơi học tập rèn luyện suốt thời gian học trường Cuối Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Ban giám đốc, Khoa Dược Bệnh Viện Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, bạn đồng nghiệp, bạn bè tạo điều kiện thuận lợi cho Tôi học tập, công tác, thực nghiên cứu làm luận văn Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2017 Học viên Phạm Văn Hiền MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ Chương 1: TỔNG QUAN 1.1 DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN 1.2 HOẠT ĐỘNG CUNG ỨNG THUỐC TRONG BỆNH VIỆN 1.2.1 Tình trạng bệnh tật mơ hình bệnh tật 1.2.2 Hướng dẫn điều trị chuẩn 1.2.3 Danh mục thuốc chủ yếu sở khám, chữa bệnh 10 1.2.4 Hội đồng thuốc điều trị 10 1.3 THỰC TRẠNG CUNG ỨNG THUỐC TRONG CÁC BỆNH VIỆN Ở NƯỚC TA 14 1.4 BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP 16 1.4.1 Lịch sử hình thành 16 1.4.2 Chức nhiệm vụ 17 1.4.3 Mơ hình bệnh tật bệnh viện Quận Gò Vấp 18 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 20 2.2 THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 20 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.3.1 Biến số nghiên cứu 20 2.3.2 Thiết kế nghiên cứu 21 2.3.3 Phương pháp thu thập số liệu 21 2.3.4 Xử lý phân tích số liệu 22 2.4 PHÂN TÍCH CƠ CẤU DANH MỤC THUỐC 22 2.4.1 Cơ cấu danh mục thuốc 22 2.4.2 Phân tích ABC 23 2.4.3 Phân tích VEN 25 2.4.4 Trình bày số liệu 26 2.5 CÁC CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 26 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 3.1 CƠ CẤU DMT ĐÃ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP NĂM 2016: 28 3.1.1 Cơ cấu theo thuốc tân dược - thuốc thành phẩm đông y 28 3.1.2 Theo nhóm tác dụng dược lý 29 3.1.3 Theo cấu thuốc tiêu thụ theo nguồn gốc, xuất xứ 32 3.1.4 Cơ cấu thuốc theo tên biệt dược gốc - tên generic 34 3.1.5 Cơ cấu thuốc đơn thành phần - đa thành phần 35 3.1.6 Cơ cấu danh mục thuốc đa thành phần 37 3.1.7 Cơ cấu thuốc theo dạng bào chế 38 3.1.8 Cơ cấu danh mục thuốc theo qui chế chuyên môn 40 3.2 Phân tích ABC/VEN danh mục thuốc bệnh viện 41 3.2.1 Phân tích danh dục thuốc theo ABC 41 3.3 Phân tích danh mục thuốc sử dụng theo VEN 49 3.4 Phân tích ma trận ABC/VEN 50 Chương BÀN LUẬN 54 4.1 MÔ TẢ CƠ CẤU DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG NĂM 2016 TẠI BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP 54 4.1.1 Danh mục thuốc bệnh viện 54 4.1.2 Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng năm 2016 bệnh viện quận Gò Vấp 56 4.2 PHÂN TÍCH ABC/VEN 59 4.2.1 Kết phân tích ABC 59 4.2.2 Kết phân tích VEN 59 4.3 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ KHÁC 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 KẾT LUẬN 61 1.1 Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng năm 2016 bệnh viện quận Gò Vấp cho kết sau 61 1.2 Phân tích ABC/VEN 63 KIẾN NGHỊ 64 CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nội dung ADR Adverse Drug Reaction: Theo dõi phản ứng có hại thuốc 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 BV BHYT BYT BS DM DMT DMTBV DMTTT DMTCY DVYT DS GTTT HĐT&ĐT HDĐTC LS MHBT STT VN WHO TT QĐ GTSD Bệnh viện Bảo hiêm y tế Bộ y tế Bác sĩ Danh mục Danh mục thuốc Danh mục thuốc bệnh viện Danh mục thuốc thiết yếu Danh mục thuốc chủ yếu Dịch vụ y tế Dược sĩ Giá trị tiêu thụ Hội đồng thuốc điều trị Hướng dẫn điều trị chuẩn Lâm sàng Mơ hình bệnh tật Số thứ tự Việt Nam Word Health Organization: Tổ chức y tế giới Thông tư Quyết định Giá trị sử dụng DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Các yếu tố xây dựng danh mục thuốc Hình 1.2 Mơ hình bệnh tật hệ thống bệnh viện Hình 1.3 Sơ đồ chu trình tác động HDĐTC lên kết chăm sóc phòng bệnh Hình 1.4 Sơ đồ chu trình quản lý thuốc 13 Hình 3.1 Biểu đồ cấu theo thuốc tân dược - thuốc thành phẩm đơng y 28 Hình 3.2 Biểu đồ cấu thuốc theo nguồn gốc - xuất xứ 33 Hình 3.3 Biểu đồ cấu DMT theo tên Biệt dược gốc - tên Generic 35 Hình 3.4 Biểu đồ cấu SLKM thuốc đơn thành phần - đa thành phần 36 Hình 3.5 Biểu đồ cấu GTSD thuốc đơn thành phần - đa thành phần 36 Hình 3.6 Biểu đồ cấu SLKM tỷ lệ SLKM theo dạng bào chế 38 Hình 3.7 Biểu đồ cấu GTSD tỷ lệ GTSD theo dạng bào chế 39 Hình 3.8 Biểu đồ cấu SLKM thuốc theo qui chế chun mơn 40 Hình 3.9 Biểu đồ cấu SLKM tỷ lệ SLKM nhóm thuốc theo ABC 42 Hình 3.10 Biểu đồ cấu GTSD nhóm thuốc theo ABC 42 Hình 3.11 Biểu đồ cấu SLKM phân nhóm nhóm A 44 Hình 3.12 Biểu đồ cấu GTSD 10 thuốc đứng đầu nhóm A 48 Hình 3.13 Biểu đồ cấu SLKM thuốc theo VEN 50 Hình 3.14 Biểu đồ cấu GTSD theo ABC/VEN 51 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 MHBT BV phân loại theo bảng phân loại bệnh tật quốc tế ICD 10 18 Bảng 2.1 Các biến số nghiên cứu 20 Bảng 3.1 Cơ cấu DMT theo thuốc tân dược - thuốc thành phẩm đông y 28 Bảng 3.2 Cơ cấu theo nhóm dược lý 29 Bảng 3.3 Năm nhóm thuốc DMT BV 32 Bảng 3.4 Cơ cấu DMT giá trị nguồn thuốc theo nguồn gốc – xuất xứ 33 Bảng 3.5 Cơ cấu giá trị thuốc theo tên Biệt dược gốc – tên Generuc 34 Bảng 3.6 Cơ cấu thuốc đơn thành phần - đa thành phần 35 Bảng 3.7 Cơ cấu nhóm thuốc đa thành phần 37 Bảng 3.8 Cơ cấu thuốc uống, thuốc tiêm dạng khác bào chế khác 38 Bảng 3.9 Cơ cấu DMT theo chế chuyên môn 40 Bảng 3.10 Cơ cấu nhóm thuốc theo ABC 41 Bảng 3.11 Phân tích thuốc nhóm A theo nhóm tác dụng dược lý 43 Bảng 3.12 Danh sách 10 thuốc nhóm A có GTSD cao 46 Bảng 3.13 Cơ cấu nguồn gốc nhóm thuốc A nguồn gốc – xuất xứ 49 Bảng 3.14 Kết phân tích DMT sử dụng theo VEN 49 Bảng 3.15 Phân tích ma trận ABC/VEN 50 ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh viện sở khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, đơn vị khoa học, kỹ thuật có nghiệp vụ cao y tế, đó, thuốc cơng cụ đắc lực cho cơng tác phòng bệnh chữa bệnh Để đạt hiệu tốt điều trị, sử dụng thuốc hiệu hợp lý yếu tố quan trọng Hiện chi phí cho thuốc phòng điều trị bệnh đắt, Việt Nam, tiền thuốc bình quân đầu người năm năm 2003 khoảng 7,6 USD đến năm 2008 16,45 USD năm 2009 19,77 USD tăng 20,18% so với năm trước tăng 300% so với năm 2001 Sự phát triển ngành công nghiệp dược mang lại lợi ích to lớn cho xã hội: Thuốc sản xuất với số lượng lớn, chất lượng tốt mạng lưới cung ứng thuốc phát triển rộng khắp làm giảm tình trạng khan thuốc; Nhiều dược chất đời, nhiều dạng bào chế với tính ưu việt góp cơng lớn vào tiến ngành y Theo báo cáo Cục Quản Lý Dược, tính đến ngày 31/12/2010 có 25.497 số đăng ký thuốc hiệu lực, có 12.244 số đăng ký thuốc sản xuất nước với 516 hoạt chất 13.253 số đăng ký thuốc nước với 947 hoạt chất Tuy nhiên, đa dạng thuốc gây nhiều khó khăn, lúng túng việc chọn lựa, sử dụng thuốc chữa bệnh sở y tế có cạnh tranh khơng lành mạnh tình trạng sử dụng thuốc khơng hợp lý Theo báo cáo tình trạng sử dụng thuốc giới năm 2011 – WHO Sử dụng thuốc khơng hợp lý lãng phí gây hại cho cá nhân cộng đồng Tác dụng phụ thuốc gây đáng kể tỷ lệ mắc bệnh tử vong, số 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong Mỹ, ước tính tổn hại khoảng 466 triệu Bảng Anh Bắc Ai-Len 5,6 triệu USD bệnh viện năm Mỹ Tình trạng kháng kháng sinh gia tăng đáng kể toàn cầu, làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tử vong, phần lớn lạm dụng Chi phí Nhận xét: Sử dụng phân tích ABC-VEN DMT sử dụng năm 2016 BV để phân loại thuốc có GTSD lớn lại không cần thiết Đề tài thu kết sau: Các tiểu nhóm cần thiết điều trị (AV, BV, CV): Thuốc nhóm AV gồm khoản mục chiếm 0,70% SLKM chiếm chiếm 2,11% GTSD Thuốc nhóm BV gồm khoản mục chiếm 1,62% SLKM chiếm 1,22% GTSD Thuốc nhóm CV gồm 15 khoản mục chiếm 3,48% SLKM chiếm 0.17% GTSD Thuốc nhóm CE có SLKM xếp cao gồm 235 khoản mục chiếm 54,52% chiếm 6,94% GTSD Thuốc nhóm BE có SLKM xếp thứ gồm 78 khoản mục chiếm 18,10% chiếm 15,22% GTSD Thuốc nhóm AE có SLKM xếp thứ gồm 74 khoản mục chiếm 17,17% chiếm 70,45% GTSD Các tiểu nhóm khơng cần thiết điều trị (AN, BN, CN): Thuốc nhóm AN có khoản mục chiếm 1,16% SLKM 3,45% GTSD Thuốc nhóm BN có khoản mục chiếm 0,23% SLKM 0,15% GTSD Thuốc nhóm CN có 13 khoản mục chiếm 3.02% SLKM giá trị sử dụng thấp 0.30% Qua kết phân tích ta thấy: Thuốc nhóm AN gồm thuốc chiếm 1,59 tỷ đồng có thuốc thành phẩm đông y chiếm 1,2 tỷ đồng (Crila, Crila Fort, Viegan B), thuốc chống viêm không Steroid (Kefentech “Ketoprofen miếng dán”) thuốc vitamin khoáng chất (Goncal “Calcium”) chiếm 365 triệu Đây 52 thuốc khơng thực cần thiết thay thuốc khác có tác dụng điều trị giá thành thấp nên HĐT&ĐT cần lưu ý công tác lựa chọn thuốc, cung ứng thuốc cần có biện pháp để giám sát q trình sử dụng thuốc nầy Thuốc nhóm E chiếm tỷ lệ cao SLKM (89,79%) GTSD (92,60%) nhóm thuốc CE chiếm tỷ lệ cao gồm 235 khoản mục chiếm 54,52% chiếm 6,94% GTSD Chiếm cao thứ hai thuốc nhóm BE gồm 78 khoản mục chiếm 18,10% chiếm 15,22% GTSD Cuối thuốc nhóm AE gồm 74 khoản mục chiếm 17,17% chiếm 70,45% GTSD Qua phân tích cho ta thấy cấu thuốc nhóm E tốt hợp lý Để quản lý tốt cơng tác sử dụng thuốc thuốc nhóm AN phải HĐT&ĐT đặc biệt quan tâm giảm SLKM xây dựng danh mục thuốc năm 2017 BV cần xem xét lại trình đấu thầu, xét thầu, q trình sử dụng thuốc này, cần có kế hoạch giảm bớt loại bỏ thuốc nhóm AN để tiết kiệm chi phí điều trị 53 Chương BÀN LUẬN 4.1 MÔ TẢ CƠ CẤU DMT SỬ DỤNG NĂM 2016 TẠI BV QUẬN GÒ VẤP 4.1.1 Danh mục thuốc bệnh viện Xây dựng DMT bệnh viện tảng cho việc quản lý tốt sử dụng thuốc hợp lý Lựa chọn thuốc để xây dựng DMT bệnh viện khâu quan trọng hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện Một DMT hợp lý giúp tiết kiệm chi phí, tăng hiệu điều trị từ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe y tế DMT bệnh viện cần phải xây dựng dựa nguyên tắc cụ thể tiêu chí lựa chọn rõ ràng BV đưa nguyên tắc để lựa chọn thuốc quản lý sử dụng DMT như: chọn thuốc theo nhu cầu (theo MHBT bệnh viện); chọn thuốc theo thứ tự ưu tiên; thuốc danh mục phải thống với DMT chủ yếu Bộ Y tế ban hành; bổ sung loại bỏ thuốc khỏi DMT, yêu cầu phải thể văn gửi cho Trưởng khoa Dược (Phó chủ tịch thường trực HĐT&ĐT) có trách nhiệm tổng hợp đưa bàn thảo họp HĐT&ĐT; quy định sử dụng hạn chế số thuốc DMT Tuy nhiên, bệnh viện cần xem xét đưa thêm số nguyên tắc quan trọng khác quản lý DMT để góp phần thực tốt sách thuốc quốc gia như: + Thuốc lựa chọn vào DMT nên đưa theo tên gốc (tên chung quốc tế) Việc sử dụng tên biệt dược đáng tương đương sinh học tương đương điều trị biệt dược khác ảnh hưởng đến hiệu điều trị + Các thuốc dạng phối hợp đưa vào DMT phải có tài liệu chứng minh thành phần thuốc thích hợp Khơng bổ sung thuốc dạng 54 phối hợp vào DMT không chứng minh vượt trội thuốc phối hợp so với thuốc đơn lẻ + DMT nên xây dựng sở hướng dẫn điều trị bệnh thường gặp (nếu có) + Duy trì tính minh bạch hợp lý trình xây dựng DMT Chỉ cân nhắc bổ sung thuốc vào DMT từ nhu cầu điều trị BV từ tác động khác Mặt khác, quy định mà BV đưa mang tính chất chung chung mà chưa có quy trình hướng dẫn cụ thể Vì vậy, HĐT&ĐT BV cần xây dựng tất quy trình hướng dẫn chuẩn (phát đồ điều trị) để việc xây dựng quản lý DMT bệnh viện tốt Ví dụ việc bổ sung hay loại bỏ thuốc DMT bệnh viện cần quy định: - Yêu cầu bổ sung hay loại bỏ thuốc khỏi DMT nên yêu cầu thông qua để nghị; - Bản yêu cầu gửi tới Phó chủ tịch thường trực HĐT&ĐT, điền đầy đủ thông tin yêu cầu, chuyển tới đơn vị thông tin thuốc dược sĩ chịu trách nhiệm Dược lâm sàng - thơng tin thuốc; - Tổ thơng tin thuốc tìm kiếm thông tin để đánh giá thuốc yêu cầu với thuốc có DMT có định Mục tiêu so sánh hiệu quả, độ an toàn giá thành sản phẩm; - Bản đánh giá trình bày họp HĐT&ĐT; - Nếu thuốc chứng minh tối ưu thuốc có DMT thuốc thời gian bảo hộ quyền nên đồng ý bổ sung; - Các thuốc DMT thấy khơng phù hợp khơng cần thiết nên loại khỏi DMT 55 Ngoài ra, việc đánh giá, lựa chọn thuốc vào danh mục hoạt chất bệnh viện chủ yếu dựa kinh nghiệm sử dụng bác sĩ thông tin thu thập Trưởng khoa Dược Các thành viên HĐT&ĐT thường quan tâm đến việc lựa chọn thuốc theo nhu cầu, dựa kinh phí dành cho thuốc bệnh viện thuốc phải BHYT chi trả nghĩa thuốc phải có DMT chủ yếu Bộ Y tế mà quan tâm đến tính phù hợp tính hiệu - an tồn thuốc Tuy nhiên, để có DMT hợp lý, an toàn hiệu quả, HĐT&ĐT bệnh viện cần xây dựng áp dụng tiêu chí đánh giá lựa chọn thuốc vào DMT bệnh viện cách thống đầy đủ Được xây dựng tảng tốt, nên DMT năm 2016 BV quận Gò Vấp đánh giá phù hợp với DMTCY Bộ Y tế ban hành điều kiện kinh phí thực tế, nhu cầu điều trị bệnh viện 4.1.2 Mô tả cấu danh mục thuốc sử dụng năm 2016 bệnh viện quận Gò Vấp DMT sử dụng BV quận Gò Vấp năm 2016 bao gồm 431 thuốc, phân thành 21 nhóm tác dụng dược lý Trong nhóm thuốc điều trị tim mạch chiếm tỷ lệ cao SLKM GTSD gồm 90 thuốc, chiếm 20,88% SLKM chiếm 29,90% GTSD (hơn 13,7 tỷ đồng), nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn chiếm tỷ lệ cao thứ hai gồm 61 thuốc chiếm 14,15% SLKM chiếm 15,13% GTSD (gần tỷ đồng) Bên cạnh đó, nhóm thuốc có GTSD cao như: - Nhóm thuốc đường tiêu hóa chiếm 17,59% TGSD - Nhóm thuốc thành phẩm Đơng Y chiếm 10,07% GTSD - Nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không Steroid; thuốc điều trị gút bệnh xương khớp chiếm 4,59% GTSD 56 Nếu ta so sánh nhóm thuốc có SLKM GTSD chiếm tỷ lệ cao với số lượt khám điều trị bảng 1.1 nhận thấy thuốc DMT chủ yếu tập trung vào nhóm thuốc hợp lý Theo tiêu đề Bộ Y tế, tỷ lệ thuốc sản xuất nước danh mục thuốc bệnh viện phải chiếm 70% Bởi việc sử dụng thuốc nội làm giảm chi phí cho bệnh nhân đồng thời góp phần khuyến khích sản xuất nước phát triển Tỷ lệ thuốc sản xuất nước DMT bệnh viện sử dụng năm 2016 chiếm tỷ lệ khiêm tốn 61,25% số lượng mặt hàng với giá trị sử dụng 51,27% Như cần phải xem xét lại trình xây dựng DMT, trình đấu thầu thuốc tăng cường sử dụng thuốc nội năm Trong số thuốc nhập khẩu, số thuốc sản xuất từ nước phát triển số khác sản xuất từ nước phát triển Trong số thuốc nhập khẩu, số thuốc có xuất xứ từ nước phát triển như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan,… chiếm 51,92% giá trị Do giá thành nhập từ nước thấp nước phát triển Điều chứng tỏ công ty dược có xu hướng nhập thuốc từ nước phát triển, thuốc bác sĩ bệnh viện kê đơn nhiều thói quen thích ngoại bị ảnh hưởng đội ngũ giới thiệu thuốc từ công ty dược Đây bất cập lớn ngành Dược Việt Nam Theo khuyến cáo WHO, nên sử dụng thuốc dạng phối hợp chúng có lợi vượt trội hiệu quả, độ an toàn tiện dụng so với thuốc dạng đơn chất Theo sách thuốc quốc gia, nên hạn chế đưa thuốc dạng phối hợp vào DMT bệnh viện Chỉ bổ sung thuốc dạng phối hợp chúng thực vượt trội thuốc dạng đơn lẻ Tỷ lệ thuốc đơn thành phần danh mục thuốc sử dụng BV quận Gò Vấp năm 2016 chiếm 74,94% SLKM, thuốc đa thành phần chiếm 13.46% SLKM 57 (thuốc thành phẩm đông y chiếm 11,60% SLKM) Tỷ lệ cho hợp lý theo khuyến cáo WHO Tỷ lệ thuốc mang tên Generic 85.15% (367 thuốc) thuốc mang tên Biệt dược gốc 14.85% (64 thuốc), thuốc mang tên Generic cao gần gấp lần so với thuốc mang tên Biệt dược gốc, cho ta thấy DMT BV tuân thủ theo tiêu chí lựa chọn thuốc mà Bộ Y tế quy định Tổng số tiền thuốc/tổng chi phí điều trị BV quận Gò Vấp năm 2016 46,5% chưa hợp lý so với khuyến cáo WHO, chi phí dành cho thuốc trung bình nên mức 30 - 40% so với tổng chi phí điều trị Bệnh viện nên có kế hoạch tài cụ thể sách cắt giảm chi phí mua thuốc phù hợp để tập trung ngân sách nâng cao chất lượng điều trị Việc kéo dài danh mục thuốc trúng thầu năm 2015 dẫn đến việc lựa chọn DMT cho năm 2016 gặp nhiều khó khăn Thêm vào DMT bệnh viện xây dựng sở theo thơng tư 01/2012/TTLT-BYT-BTC nên khơng có tình trạng có nhiều biệt dược trúng thầu với hoạt chất, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế Nhưng câu hỏi đặt chất lượng thuốc trúng thầu có nhiều biệt dược đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng theo hồ sơ mời thầu có thuốc có giá tham dự thầu thấp trúng thầu cung cấp cho tồn gói thầu Như hạn chế số lượng thuốc nhóm thuốc Bác sĩ có lựa chọn kê đơn bệnh nhân tiếp cận với thuốc có chất lượng DMT bệnh viện khơng có thuốc nằm ngồi danh mục thuốc chủ yếu Bộ Y tế ban hành, điều chứng tỏ HĐT&ĐT thực tốt quy định Bộ Y tế nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh, đảm bảo quyền lợi thuốc chữa bệnh cho người tham gia BHYT 58 DMT xây dựng bệnh viện đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú, ngoại trú, bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế bệnh nhân đối tượng dịch vụ Theo quy định tổ chức hoạt động nhà thuốc bệnh viện “DMT nhà thuốc bệnh viện phải đáp ứng đủ thuốc điều trị cho người bệnh HĐT&ĐT bệnh viện công bố” Như vậy, HĐT&ĐT bệnh viện xây dựng DMT bệnh viện hợp lý đủ để đáp ứng nhu cầu điều trị cho đối tượng bệnh nhân đến khám điều trị 4.2 PHÂN TÍCH ABC/VEN 4.2.1 Kết phân tích ABC Kết phân tích ABC cho thấy 80,01% ngân sách phân bổ cho 22,04% tổng nhu cầu thuốc (nhóm A) cần phải giảm SLKM thuốc nhóm A xuống 20% cho phù hợp hơn, 14,98% ngân sách phân bổ cho 23,20% tổng nhu cầu thuốc (nhóm B), 5,01% ngân sách lại chi cho 54,76% tổng nhu cầu thuốc (nhóm C) Như vậy, ngân sách sử dụng tập trung vào số thuốc có giá cao sử dụng với số lượng lớn Trong thuốc thuộc nhóm A chiếm tỷ lệ cao số lượng mặt hàng giá trị sử dụng thuốc tim mạch gồm 28 khoản mục với 11,6 tỷ đồng So với đặc điểm bệnh viện, số lượt khám bệnh liên quan đến tim mạch cao 85.523 lượt chiếm 33,60% tổng số lượt khám nên tỷ lệ tiêu thụ thuốc nhóm phù hợp 4.2.2 Kết phân tích VEN Để quản lý tốt cơng tác sử dụng thuốc thuốc nhóm AN phải HĐT&ĐT đặc biệt quan tâm giảm SLKM xây dựng danh mục thuốc năm 2017 BV cần xem xét lại trình đấu thầu, xét thầu, việc sử dụng thuốc cần có kế hoạch giảm bớt loại bỏ thuốc nhóm AN để tiết kiệm chi phí điều trị 59 4.3 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ KHÁC Qua trình thực tế làm việc, tìm hiểu tiếp xúc vấn Bác sĩ, Dược sĩ bệnh viện có thêm số thơng tin chủ yếu sau Các BS chưa hiểu rõ ý nghĩa kết việc phân tích ABC/VEN, trừ số BS HĐT&ĐT Các Dược sĩ chưa thực việc phân tích đánh giá DMT BV Hoạt động giám sát phản ứng có hại thuốc (ADR), HĐT&ĐT thành lập tổ nghiệp vụ phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên tổ Tuy nhiên theo phân tích, đánh giá HĐT&ĐT buổi tổng kết báo cáo ADR năm 2016 ADR bệnh viện chưa thực đầy đủ Điều nhận thức ADR cán y tế hạn chế khoa lâm sàng chưa trọng đến công tác ADR HĐT&ĐT cần phải trọng việc tập huấn ADR cho cán y tế BV Việc đưa thuốc vào loại bỏ thuốc khỏi DMT BV: Chỉ có BS hay DS có quyền đề nghị bổ sung loại bỏ thuốc khỏi DMT Tuy nhiên để làm điều cần phải có chứng khoa học hay chí đề tài nghiên cứu để chứng minh, nên BS hay DS ngồi HĐT&ĐT có ý kiến vấn đề 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Mô tả cấu DMT sử dụng năm 2016 bệnh viện quận Gò Vấp cho kết sau: DMT năm 2016 phù hợp với DMTTY tân dược lần VI Bộ Y tế ban hành kèm theo Thơng tư số: 45/2013/TT-BYT DMT gồm 21 nhóm thuốc phân theo tác dụng dược lý Trong nhóm thuốc chiếm SLKM GTSD cao gồm: nhóm thuốc tim mạch, chiếm tỷ lệ cao (20,88% SLKM 29,90% GTSD), chiếm tỷ lệ cao thứ hai nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễn khuẩn (14.15% SLKM 15.13% GTSD), nhóm thuốc thành phẩm Đông Y chiếm tỷ lệ cao thứ ba (11.60% SLKM 10.07% GTSD) lần lược nhóm thuốc đường tiêu hóa (10,21% SLKM 17,59% GTSD), nhóm thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm không Steroid (8.82% SLKM 4,59% GTSD) Nếu so sánh nhóm thuốc với MHBT BV (bảng 3.1) kết phân tích hồn tồn phù hợp Trong thuốc thuộc nhóm A chiếm tỷ lệ cao số lượng khoản mục giá trị sử dụng thuốc tim mạch gồm 28 khoản mục với 11,6 tỷ đồng So với đặc điểm bệnh viện, số lượt khám bệnh liên quan đến tim mạch cao 85.523 lượt chiếm 33,60% tổng số lượt khám nên tỷ lệ tiêu thụ thuốc nhóm phù hợp Tuy nhiên, việc sử dụng nhóm thuốc tim mạch phải bàn luận, năm 2016 giá trị sử dụng nhóm cao (gần 13,8 tỷ đồng), riêng nhóm thuốc thành phẩm đơng y nằm nhóm thuốc có giá trị sử dụng cao chiếm 11,60% SLKM 10,07% giá trị sử dụng (hơn 4,6 tỷ đồng) điều BV cần xem lại trình sử dụng nhóm thuốc lượng bệnh nhân đến khám điều trị 61 DMT năm 2016 BV quận Gò Vấp đáp ứng tốt với nhu cầu điều trị thực tế bệnh viện Một số đánh giá khác: - Thuốc nhập chiếm 38,75% số lượng khoản mục lại chiếm 48,73% giá trị sử dụng; điều cho thấy HĐT&ĐT bệnh viện cần xem xét lại trình sử dụng giá thành nhóm thuốc nhập - Thuốc đơn thành phần chiếm tỷ lệ 74,94% số lượng khoản mục 66,13% giá trị sử dụng, tỷ lệ nầy thấp so với khuyến cáo BYT - Thuốc uống chiếm 74,71% số lượng khoản mục chiếm 87,43% giá trị sử dụng, tỷ lệ thấp so với khuyến cáo WHO nên sử dụng thuốc uống thay thuốc tiêm để tránh đau đớn an tồn cho người bệnh Thuốc nhóm A phân tích ABC Thuốc nhóm A chiếm tỷ lệ (22,04%) cao mức bình thường (10%20%) SLKM, điều nầy làm ảnh hưởng đến SLKM thuốc nhóm B, nhóm C nên HĐT&ĐT cần phải xem xét lại SLKM thuốc nhóm A theo hướng giảm xuống Trong nhóm thuốc có giá trị sử dụng cao là: - Nhóm thuốc tim mạch chiếm tỷ lệ cao SLKM (41,79%) GTSD (31,65%) - Nhóm thuốc đường tiêu hố chiếm tỷ lệ cao thứ hai SLKM (20,90%), chiếm 18,67% GTSD - Nhóm thuốc điều trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn chiếm 20,90% SLKM chiếm 15,66% GTSD - Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không Steroid; thuốc điều trị gút bệnh xương khớp chiếm 16,42% SLKM chiếm 10,58% GTSD Cần xem xét lại việc sử dụng nhóm thuốc 62 1.2 Phân tích ABC/VEN Kết phân tích ABC cho thấy: Nhóm thuốc A gồm 95 thuốc chiếm tỷ lệ (22,04%) cao mức bình thường (10%-20%) SLKM, điều nầy làm ảnh hưởng đến SLKM thuốc nhóm B, nhóm C nên HĐT&ĐT cần phải xem xét lại SLKM thuốc nhóm A theo hướng giảm xuống Nhóm A có giá trị lớn gần 39 tỷ đồng (80,01%), nhóm B có giá trị 6,9 tỷ đồng (14,95%), nhóm C có giá trị 2,3 tỷ đồng (5,01%) Phân tích ABC cho thấy DMT năm 2016 BV quận Gò Vấp đánh giá chưa hợp lý SLKM thuốc nhóm A, điều có nghĩa việc mua sắm thuốc BV chưa đảm bảo, chưa tập trung vào nhóm thuốc cần thiết (nhóm E) Kết phân tích VEN cho thấy: - Nhóm V gồm 19 khoản mục, chiếm tỷ lệ 4,41% SLKM chiếm 4,97% GTSD - Nhóm E chiếm tỷ lệ cao gồm 387 khoản mục chiếm 89,79% SLKM 92,60% GTSD - Nhóm N gồm 25 khoản mục, chiếm tỷ lệ 5,80% SLKM 2,42% GTSD - Thuốc nhóm AN gồm thuốc chiếm 1,59 tỷ đồng có thuốc thành phẩm đông y chiếm 1,2 tỷ đồng (Crila, Crila Fort, Viegan B), thuốc chống viêm không Steroid (Kefentech “Ketoprofen miếng dán”) thuốc Vitamin khoáng chất (Goncal “Calcium”) chiếm 365 triệu Đây thuốc khơng thực cần thiết thay thuốc khác có tác dụng điều trị tương đương giá thành thấp HĐT&ĐT cần lưu ý nhóm thuốc AN cơng tác lựa chọn thuốc, cung ứng thuốc trình sử dụng thuốc nầy năm 63 Qua kết phân tích cho ta thấy để quản lý tốt cơng tác sử dụng thuốc thuốc nhóm AN phải HĐT&ĐT đặc biệt quan tâm, thay thuốc nầy thuốc khác có giá thành thấp trình xây dựng danh mục thuốc năm 2017 HĐT&ĐT cần đánh giá lại thuốc nhóm N trình xây dựng DMT sử dụng thuốc này, cần có kế hoạch giảm bớt loại bỏ thuốc nhóm N để tiết kiệm chi phí KIẾN NGHỊ HĐT&ĐT BV cần hoạt động hiệu hơn, nâng cao vai trò hội đồng công tác lựa chọn thuốc để thực có DMT tốt giá hợp lý, cần giảm SLKM thuốc nhóm A xuống 20% để nâng SLKM thuốc nhóm lại lên HĐT&ĐT nên tiến hành phân tích ABC/VEN, phân tích hiệu - chi phí sử dụng thuốc theo định kỳ tháng để loại bỏ thuốc không hợp lý bổ sung thuốc hợp lý hơn, tăng cường giám sát việc sử dụng thuốc khoa phòng, đặt biệt việc kê đơn điều trị ngoại trú, để đảm bảo kê đơn bệnh, liều hạn chế sử dụng thuốc không thực cần thiết HĐT&ĐT bệnh viện cần cân nhắc xây dựng DMT lựa chọn thuốc nhập ngoại, thuốc tim mạch Bệnh viện nên có biện pháp hữu hiệu để tăng cường sử dụng thuốc sản xuất nước, theo khuyến cáo Bộ Y tế Cần phát huy vai trò Dược lâm sàng, làm tốt cơng tác thông tin thuốc, hoạt động giám sát sử dụng thuốc ADR; Xây dựng DMT hợp lý đặc biệt nhóm thuốc tim mạch để tiết kiệm ngân sách cho bệnh viện, giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân Tiếp tục ưu tiên sử dụng thuốc đơn thành phần Khuyến khích sử dụng thuốc đường uống 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Thanh Bình (2009), Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học, Tài liệu giảng dạy sau đại học, Trường Đại học Dược Hà Nội Bộ môn Quản lý Kinh Tế Dược (2008), Dược xã hội học, Trường Đại Học Dược Hà Nội Bộ Y tế - CHXHCNVN (1999), Ban hành danh mục thuốc thiết yếu (tân dược y học dân tộc) lần IV năm 1999, Hà Nội Bộ Y tế (2000), Niên giám thống kê y tế năm 1999 Bộ Y tế (2002), Quy chế bệnh viện, Hà Nội Bộ Y tế (2004), Chỉ thị 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 Bộ trưởng Bộ Y tế việc chấn chỉnh công tác cung ứng sử dụng thuốc bệnh viện Bộ Y tế (2007), Giáo trình quản lý kinh tế dược, Tài liệu giảng dạy sau đại học, Nhà xuất y học Bộ Y tế (2007), Niên giám thống kê y tế 2006 Bộ Y tế (2007), Quản lý kinh tế dược, Sách đào tạo Dược sĩ đại học, Nhà xuất y học 10 Bộ Y tế (2009), Quy định sử dụng thuốc chẩn đoán, điều trị quản lý phân phối thuốc bệnh viện & sở y tế Việt Nam, Nhà xuất y học 2009 11 Bộ Y tế (2010), Quy hoạch chi tiết phát triển công nghiệp dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 12 Bộ Y tế (2011), Thông tư 31/2011/TT-BYT việc Ban hành hướng dẫn thực danh mục thuốc chủ yếu sử dụng sở khám bệnh, chữa bệnh quỹ bảo hiểm tốn 13 Bộ Y tế (2012), Thơng tư 10/2012/TT-BYT ban hành bổ sung sửa đổi số điều thông tư 31/2011/TT-BYT 14 Bộ Y tế (2013), Thông tư 21/2013/TT-BYT Quy định tổ chức hoạt động Hội đồng Thuốc Điều trị bệnh viện 15 Bộ Y tế (2013), Thông tư 45/2013/TT-BYT việc Ban hành danh mục thuốc thiết yếu tân dược lần VI 16 Bộ Y tế (2014), Thông tư 40/2014/TT-BYT việc Ban hành hướng dẫn thực danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi toán quỹ Bảo hiểm y tế 17 Cục Quản lý dược (2011), Báo cáo kết công tác năm 2010 định hướng trọng tâm công tác năm 2011 18 Trần Thị Thúy An (2013), Đánh giá hoạt động xây dựng danh mục thuốc bệnh viện đa khoa Lào Cai số I số II năm 2012, Luận văn thạc sĩ Dược học 19 Vũ Bích Hạnh (2009), Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện đa khoa XanhPôn – Hà Nội, giai đoạn 2006-2008, Luận văn thạc sĩ dược học 20 Vũ Thị Thu Hương (2012), Đánh giá hoạt động Hội đồng thuốc Điều trị xây dựng thực danh mục thuốc số bệnh viện đa khoa, Luận án tiến sĩ dược học 21 Nguyễn Thị Kim Tiến (2012), Báo cáo tóm tắt Tổng kết cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2011, nhiệm vụ cơng tác năm 2012, Tạp chí Dược học số 430 tháng 02/2012 22 Huỳnh Hiền Trung (2012), Nghiên cứu số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc bệnh viện Nhân dân 115, Luận án tiến sĩ Dược học 23 Tổ chức Y tế giới (2004), Hội đồng thuốc Điều trị - cẩm nang hướng dẫn thực hành, Hoạt động DPCA – Chương trình hợp tác y tế Việt Nam-Thụy Điển ... danh mục thuốc sử dụng Bệnh Viện Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 ’ Với mục tiêu sau: Mô tả cấu DMT sử dụng Bệnh viện Quận Gò Vấp năm 2016; Phân tích ABC/VEN DMT sử dụng bệnh viện Quận. .. cấu danh mục thuốc theo qui chế chuyên môn 40 3.2 Phân tích ABC/VEN danh mục thuốc bệnh viện 41 3.2.1 Phân tích danh dục thuốc theo ABC 41 3.3 Phân tích danh mục thuốc sử dụng. .. 49 3.4 Phân tích ma trận ABC/VEN 50 Chương BÀN LUẬN 54 4.1 MÔ TẢ CƠ CẤU DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG NĂM 2016 TẠI BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP 54 4.1.1 Danh mục thuốc bệnh viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện quận gò vấp thành phố hồ chí minh năm 2016 , Phân tích danh mục thuốc đã sử dụng tại bệnh viện quận gò vấp thành phố hồ chí minh năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay