Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế huyện thạnh hóa tỉnh long an năm 2016

82 20 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:44

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHÙNG TẤN TÀI PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH HÓA TỈNH LONG AN NĂM 2016 LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI PHÙNG TẤN TÀI PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC SỬ DỤNG TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THẠNH HÓA TỈNH LONG AN NĂM 2016 LUẬN VĂN DƯỢC SỸ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TCQLD MÃ SỐ: CK 60 72 04 12 Người hướng dẫn khoa học: TS Đỗ Xuân Thắng Thời gian thực hiện: Tháng – năm 2017 HÀ NỘI 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận giúp đỡ nhiều thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp người thân Trước hết, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Đỗ Xuân Thắng người thầy quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn động viên tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội dạy dỗ tạo điều kiện cho học tập rèn luyện suốt năm học vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô Bộ môn Quản lý kinh tế dược hướng dẫn, tạo điều kiện cho tơi thực hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Trung Tâm y Tế Huyện Thạnh Hóa,Tỉnh Long An tập thể nhân viên khoa dược tạo điều kiện cho mặt để học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Lời cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người thân ln sát cánh động viên, giúp đỡ đóng góp ý kiến cho tơi hồn thành luận văn Long An, ngày 15 tháng năm 2017 Học viên Phùng Tấn Tài MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 KHÁI NIỆM DANH MỤC THUỐC VÀ XÂY DỰNG DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN 1.1.1 Khái niệm Danh mục thuốc 1.1.2 Các bước xây dựng danh mục thuốc bệnh viện 1.2 Các phương pháp phân tích danh mục thuốc 1.2.1 Phương pháp phân tích ABC 1.2.1.1 Khái niệm phân tích ABC 1.2.1.2 Các bước thực 1.2.1.3 Vai trò ý nghĩa phân tích ABC 1.2.2 Phương pháp phân tích VEN 1.2.2.1 Khái niệm phân tích VEN 1.2.2.2 Ý nghĩa phân tích VEN 1.2.3 Phương pháp phân tích ma trận ABC/VEN (hay ABC/VEN) 1.2.4 Phương pháp phân tích nhóm điều trị 1.3 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DANH MỤC THUỐC 10 1.3.1 Trên giới 10 1.3.2 Tại Việt Nam 11 1.4 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TẠI CÁC BỆNH VIỆN Ở VIỆT NAM 12 1.5 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG DANH MỤC THUỐC BỆNH VIỆN 15 1.6 Giới thiệu Trung Tâm Y tế Thạnh Hóa 17 1.6.1 Chức nhiệm vụ 17 1.6.2 Tổ chức nhân lực 18 1.6.2.1 Mơ hình tổ chức 18 1.6.2.2 Nhân lực 19 1.6.3 Khoa Dược 19 1.4.4 Hoạt động khám chữa bệnh năm 2016 21 1.4.5 Mơ hình bệnh tật Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa ,Tỉnh Long An năm 2015 21 1.7 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 23 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1 ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 24 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 24 2.2.2 Các biến số nghiên cứu 24 2.2.3 Phương pháp thu thập xử lý phân tích số liệu 27 2.2.3.1 Phân tích danh mục thuốc sử dụng 27 a Phân tích cấu DMT sử dụng 27 b Phân tích ABC 28 2.3.2.2 Phân tích việc thực DMT sau đấu thầu năm 2016 30 2.2.4 Phương pháp xử lý phân tích số liệu 30 CHƯƠNG KẾT QUẢ 31 3.1 DMT sử dụng TTYT Huyện Thạnh Hóa, Năm 2016 31 3.1.1 Cơ cấu DMT sử dụng theo nhóm tác dụng dược lý…………… 31 3.1.2 Phân tích cấu DMT sử dụng theo nguồn gốc, xuất xứ……… 34 3.2.2 Bất cập sử dụng Danh mục thuốc theo Thông tư 10/2016 35 3.1.3 Cơ cấu DMT sử dụng theo thuốc đơn /đa thành phần 40 3.1.4 Cơ cấu DMT sử dụng theo tên Generic, tên biệt dược 40 3.1.5.Cơ cấu DMT sử dụng theo quy chế thuốc thường/thuốc GNHTT… 41 3.1.6 Cơ cấu DMT sử dụng theo phân loại thuốc tân dược/thuốc chế phẩm YHCT 41 3.1.7 Phân tích cấu DMT sử dụng theo đường dùng 42 3.1.8 Phân tích cấu DMT sử dụng theo quy định thuốc cần hội chẩn… 43 3.1.9 Cơ cấu DMT sử dụng theo Thông tư 01/2012/TTLT-BYTBTC……… 44 3.1.10 Phân tích cấu DMT sử dụng theo kết đấu thầu năm 2015 45 3.2 Phân tích giá trị DMT sử dụng năm 2106 theo phương pháp ABC 46 3.3 Thực tế sử dụng thuốc Bệnh viện sau có DM trúng thầu 50 3.3.1 Các thuốc có số lượng trúng thầu khơng có nhu cầu sử dụng… 50 3.3.2 Danh mục thuốc sử dụng theo kết đâu thầu năm 2016… .51 3.3.3 Các thuốc sử dụng với số lượng trúng thầu năm 2016…… 51 3.3.4 Các thuốc sử dụng hết số đấu thầu phải bổ sung thêm số lượng …… 52 3.3.5 Các thuốc sử dụng so với số đề xuất ban đầu………… 53 3.15 Số lượng thuốc mà công ty trúng thầu khơng có khả cung ứng 53 CHƯƠNG BÀN LUẬN 54 4.1 DMT sử dụng TTYT huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An năm 201654 4.2 Phân tích DMT theo BC…………………………………………… 58 4.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 61 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ …………………………………… 63 KIẾN NGHỊ 63 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT BV Bệnh viện HĐT Hội đồng thuốc HĐT&ĐT Hội đồng thuốc điều trị BYT Bộ Y Tế BHYT Bảo hiểm y tế DMT Danh mục thuốc SYT Sở Y Tế SL Số lượng GTSD Giá trị sử dụng YHCT Y học cổ truyền DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 1.1 Các bước xây dựng thực danh mục thuốc bệnh viện 3-4 Bảng 1.2 Một số hướng dẫn phân loại VEN Bảng 1.3: Phối hợp phân tích ABC phân loại VEN Bảng 1.4: Nhân lực Trung Tâm Y Tế Thạnh Hóa Tỉnh Long An năm 2016 19 Bảng 1.5 Mơ hình bệnh tật Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa 29 Bảng 2.1 Các số phân tích danh mục thuốc 29 Bảng 3.1 Cơ cấu danh mục thuốc sử dụng Trung Tâm y tế 31-32 Bảng 3.2 Cơ cấu DMT sử dụng năm 2015 Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa theo nguồn gốc, xuất xứ 34 Bảng 3.2.1 Thống kê số lượng thuốc thuộc Thông tư 10 sử dụng gói thầu 35 Bảng 3.2.2 Thống kê chi phí thuốc thuộc Thơng tư 10 sử dụng gói thầu 36 Bảng 3.2.3 Danh mục hoạt chất nhập thay hàng sản xuất nước 37 Bảng 3.2.4 Giá trị sử dụng hàng nhập thay hàng sản xuất nước thay Bảng 3.2.5 Chênh lệch chi phí thay hàng nhập hàng saa3 s sản xuất nước 38 39 Bảng 3.4 Cơ cấu DMT sử dụng năm 2015 theo thuốc đơn/đa thành phần 40 Bảng 3.5 Cơ cấu DMT sử dụng theo tên biệt dược gốc, tên Generic 40 Bảng 3.6 Cơ cấu DMT sử dụng theo quy chế thuốc gây nghiện 41 Bảng 3.7 Cơ cấu DMT sử dụng theo phân loại thuốc tân dược, thuốc chế phẩm YHCT 42 Bảng 3.8 Cơ cấu DMT sử dụng theo đường dùng 42 Bảng 3.9 Cơ cấu DMT sử dụng theo quy định thuốc cần hội chẩn 43 Bảng 3.10 Cơ cấu DMT sử dụng theo TT 01/2012/TTLT-BYT-BTC 44 Bảng 3.11 Cơ cấu DMT sử dụng chia theo kết thầu năm 2016 45 Bảng 3.12 Phân tích Giá trị DMT sử dụng năm 2016 theo phương pháp ABC 46 Bảng 3.13 Kết phân tích ABC theo nhóm điều trị 47-49 Bảng : 3.14 Cơ cấu nhóm A Theo tác dụng dược lý 60 Bảng 3.15 : Cơ cấu thuốc đơn thành phần đa thành phần DMT nhóm A 61 Bảng 3.16 : Cơ cấu nhóm A nguồn gốc xuất xứ 61 Bảng :13.1 Mười thuốc có giá trị sử dụng cao 49-50 Bảng 3.14.Số lượng mặt hàng bị trượt thầu so với danh mục đề xuất đấu thầu năm 2016 52 Bảng 3.15 Số lượng mặt hàng có số khơng có nhu cầu sử dụng 53 Bảng 3.16 Các mặt hàng sử dụng gần với số trúng thầu năm 2016 53 Bảng 3.17 Số lượng mặt hàng hết số thầu phải bổ sung thêm số lượng 54 Bảng 3.17.1 Tám loại thuốc bổ sung : 54 Bảng 3.18 Số lượng mặt hàng sử dụng so với số trúng thầu 55 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Tên hình Hình 1.1 Các yếu tố làm để xây dựng danh mục thuốc bệnh viện Trang Hình 6.1 Mơ hình tổ chức Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa Hình 1.2 Sơ đồ tổ chức khoa Dược Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An 22 Hình 3.1 Giá trị sử dụng nhóm dược lý DMT sử dụng năm 2016 Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An 33 Hình 3.2 Tỷ lệ giá trị sử dụng thuốc Nhập thuốc sản xuất nước 36 Hình 3.7 Tỷ lệ giá trị sử dụng đường dung 42 Hình 3.11 Tỷ lệ dụng nhóm A,B,C Trung Tâm Y tế huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An BV đa khoa hạng tuyến tỉnh nên thuốc điều trị phần lớn thuốc tân dược thuốc y học cổ tuyền Năm 2016, thuốc tân dược chiếm 348 thuốc ( 82.86%) giá trị sử dụng 74.82% sử dụng 72 thuốc chế phẩm YHCT chiếm 17.14% khoang mục với giá trị 1.567.866.410 đồng( 25.17).Điều hoàn toàn hợp lý với qui định bệnh viện đa khao hạng Điều giải thích lý do: Trung Tâm Y tế huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An BV đa khoa hạng có mơ hình bệnh tật đa dạng thực tốt theo việc điều trị kết hợp đông tây y theo theo xu hướng * Cơ cấu DMT sử dụng theo đường dùng Theo thông tư 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh "Chỉ dùng đường tiêm người bệnh không uống thuốc sử dụng thuốc theo đường uống không đáp ứng yêu cầu điều trị với thuốc dùng đường tiêm" Số lượng thuốc tiêm sử dụng năm 2016 Trung Tâm Y tế huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An là 58 thuốc (chiếm 13.18%) có giá trị sử dụng 78.237.759 triệu đồng (chiếm 1.26%).Trong số lượng thuốc đường uống 328(chiếm 78.10%) thuốc với giá trị sử dụng 4.822.918.592đồng chiếm(77.43%) đừng khác 34 thuốc chiếm 8.10% gia 1tri sử dụng (21.31%) Điều hợp lý với bệnh viện hạng tuyến huyện chủ yếu điều trị ngoại trú * Cơ cấu DMT sử dụng theo thuốc cần hội chẩn: Danh mục thuốc cần hội chẩn quy định Thông tư 40/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng sở khám bệnh, chữa bệnh quỹ Bảo hiểm y tế toán Số lượng thuốc cần hội chẩn thuốc amikacin ceftriaxone (chiếm 0.48% số lượng sử dụng) khơng có sử dụng , điền cho thấy bác sĩ ngại làm biên hội chuẩn điều trị 4.2 Phân tích giá trị DMT sử dụng năm 2016 theo phương pháp ABC: Việc phân tích ABC đưa vào Thông tư số 21/2013/TT-BYT ban hành ngày 08/08/2013 Bộ Y tế phương pháp phân tích 58 để phát vấn đề sử dụng thuốc bước quy trình xây dựng DMTBV [6] Số lượng thuốc hạng A 58 thuốc chiếm tỷ lệ (13.81%) số lượng thuốc phù hợp Thuốc hạng B 60 thuốc chiếm 14.29%, Thuốc hạng C chiếm tỷ lệ cao số lượng 302 thuốc (71.90%)).Kết tương đương với nghiên cứu Nguyễn Hằng Nga (2008) thực phân tích ABC bệnh viện: BV Nhi Trung Ương, BV Hữu Nghị, BV Lao phổi Trung Ương: Kết quả: tỷ lệ theo chủng loại nhóm A Bệnh viện Nhi Trung Ương (9.6%), Lao phổi Trung Ương (9.9%) thấp bệnh viện Hữu Nghị 15.7% [18] So sánh với kết nghiên cứu Lê Thị Thuận Nguyên số lượng thuốc hạng A cao số lượng (58 so với 33) giá trị sử dụng lại cao (4.791.185.584 đồng-79.81% so với 29,467 triệu đồng-79.38% so với) Còn thuốc hạng B số thuốc giá trị sử dụng (60 thuốc với 19 thuốc 939.968.120 đồng với 3,710 triệu đồng).Nhóm C có số lượng thuốc cao (302 với 123) giá trị sử dụng lại thấp (317.591.052 đồng với 2,500 triệu đồng) [19].Điều chứng tỏa bệnh viện tiền thuốc tập trung vào thuốc giá trị cao chiếm tỷ lệ lớn lại thuốc giá trị thấp sử dụng , vấn đề cân phải điều chỉnh thực tế sử dụng việc cân làm gấp hội đồng thuốc điều trị Nhóm YHCT cao 25.17% cao gái trị (67.26%), sau thuốc Kháng sinh (24.65%), tiếp đến thuốc tim mạch (14.65%)là thuốc đường tiêu hoá (10.55%) thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm thuốc điều trị gout (10.57%) Như bệnh viện phân bổ ngân sách mua thuốc chủ yếu vào thuốc chữa bệnh Sau xác định thuốc chiếm phần lớn chi phí, bệnh viện có cân nhắc thay đổi số sách lựa chọn thuốc, tìm kiếm nhà phân phối có nguồn sản phẩm có giá thấp thuốc sử dụng với tần suất cao (ví dụ thuốc generic thuốc sản xuất nước…) thương lượng với nhà phân phối thuốc có chi phí cao danh mục bệnh viện giảm chi phí dành cho thuốc mức có ý nghĩa, thuốc nhóm A Hơn nữa, cần phải tiến hành giám sát chặt chẽ thuốc nhóm A B, thuốc bị thiếu mà khơng lường trước, dẫn đến việc mua khẩn cấp thuốc mức giá cao Và thay đổi 59 chiến lược đặt hàng nhóm thuốc với tần suất khác hiệu suất tồn kho cải thiện đáng kể, đồng thời phải theo dõi thường xuyên hạn sử dụng thuốc đặc biệt thuốc có chi phí cao để hạn chế lãng phí xảy thuốc hết hạn sử dụng [24] Thực tế sử dụng thuốc Bệnh viện sau có DM trúng thầu * Cuối năm 2015, Trung tâm Y tế Thạnh Hóa,Tỉnh Long An đề xuất đấu thầu 411 mặt hàng phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh năm 2016 Sau có kết đấu thầu tập trung Sở Y tế Long An có 398 thuốc đề nghị trúng thầu Có 13 mặt hàng khơng trúng thầu chiếm tỷ lệ 3.16% Số mặt hàng không trúng thầu số nguyên nhân như: Không có nhà thầu tham gia, có nhà thầu tham gia có giá vượt giá kế hoạch, khơng đạt yêu cầu kỹ thuật Tuy nhiên 13 loại thuốc có thuốc thay trình sử dụng Trong số 398 thuốc trúng thầu có đến 122 thuốc khơng sử dụng năm 2016.Nguyên nhân vấn đề là: Đa số hoạt chất quan trọng mô hình bệnh tật bệnh viện dự trù gói thầu để tránh tượng khơng có thuốc sử dụng dự trù gói thầu mà lại khơng trúng thầu nên trúng thầu gói sử dụng gói trước Một số thuốc sau trúng thầu có giá thành thấp KavasdinAldan 10mg (Amplodipin 5mg giá 135 đồng cinarizin 25mg giá có 47 đồng , paracetamol 500mg giá 92 đồng gây tâm lý không dám sử dụng cho bệnh nhân bác sỹ Khơng có phối hợp tốt bác sỹ khoa Dược Đây vấn đề cần giải việc lập danh mục đề nghị đấu thầu để giảm chi phí gói thầu Tổng số thuốc sử dụng năm 2016 398 thuốc Trong đó, có 13 thuốc sử dụng với số trúng thầu chiếm tỷ lệ 9.24% giá trị sử dụng Điều cho ta thấy dự trù bệnh viện chưa thật sát với nhu cầu thực tế tình hình bệnh tật địa phương , hội đồng thuốc bệnh viện cần phải xây dựng sát với nhu cầu thực tế Trong 398 thuốc sử dụng có đến thuốc (chiếm 2.43%) phải bổ sung thêm số lượng cách mua thêm 20% số lượng trúng thầu theo quy định thông tư 36/2013/TTLT-BYT-BTC sửa đổi, bổ sung số điều thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 liên Bộ Y 60 Tế - Bộ Tài hướng dẫn đấu thầu mua thuốc sở y tế Trong đó, nhóm Hormon thuốc tác động vào hệ nội tiết có thuốc với giá trị sử dụng 53.899.650 đồng, nhóm YHCT có thuốc với giá trị sử dụng 130.804.800 đồng Nhóm thuốc kháng sinh có 1thuốc có giá trị 161.280.000 triệu đồng Còn lại nhóm khác Tổng giá trị mua thêm 430.414.450 đồng Nguyên nhân: số lượng bệnh nhân mắc bệnh nội tiết chuyển hóa tăng nhiều , tỷ lệ khám bệnh yhct tăng cao bệnh khác tăng đột biến nên nhu cầu sử dụng thuốc vượt số lượng dự trù cần phải mua thêm để đảm bảo công tác khám chữa bệnh đơn vị Tuy có số phải mua thêm số lượng có số thuốc sử dụng so với số thuốc trúng thầu (< 20% lượng thuốc trúng thầu) Có 219 thuốc chiếm tỷ lệ 55.03% Đây thuốc: số thuốc GNHTT, thuốc kháng sinh , thuốc thuốc YHCT trải nhóm khác , điều cho thấy Trung Tâm y tế dự trù không sát với nhu cầu thực tế , Tại Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An khơng có trường hợp thuốc phải mua thuốc thầu để sử dụng Tại Trung Tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An khơng có trường hợp thuốc trúng thầu nhà thầu không cung ứng 4.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI Đề tài chưa tiến hành phân tích VEN Đề tài phân tích số thực trạng, chưa đưa giải pháp can thiệp 61 CHƯƠNG V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Danh mục thuốc sử dụng Trung Tâm y Tế Huyện Thạnh Hóa năm 2016 DMT sử dụng năm 2016 phù hợp với mơ hình bệnh tật đáp ứng nhu cầu sử dụng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh bệnh viện - DMT sử dụng gồm 420 thuốc chia vào 22 nhóm tác dụng dược lý Nhóm thuốc kháng sinh có số lượng lớn với 77 thuốc (18.33%) có giá trị đứng thứ hai (24.65%), tiếp đến Nhóm thuốc YHCT với số lượng thuốc (72 thuốc) có giá trị sử dụng lớn chiếm 25.17%.Đứng thứ ba giá trị sử dụng thuốc nhóm thuốc tim mạch chiếm giá trị sử dụng (14.65%) Đứng thứ tư giá trị sử dụng nhóm thuốc điều trị đường tiêu hóa (10.55%) nhóm thuốc đứng thứ ba số lượng thuốc sử dụng (11.90%) - Thuốc nhập với 89 thuốc chiếm tỷ lệ (21.19%),Về giá trị thuốc nhập chiếm 22.62% Thuốc nước 331 thuốc chiếm 78.81 % giá trị sử dụng chiếm 77.38% - Thuốc mang tên gốc tên thương mại chiếm 6.03% giá trị thuốc mang tên biệt dược chiếm 93.97% - Thuốc sử dụng thực tế chuyển sang sử dụng nhóm thuốc thuộc TT10/2016 Việt Nam sản xuất tổng chi phí chênh lệch dự kiến thu 326.181.422 đồng Xét gói thầu, chuyển đổi gói PIC/S ICH sang nhóm GMP-WHO chênh lệch 326.181.422 đồng - Số lượng thuốc GN-HTT, sử dụng ít, chiếm 0.05% giá trị sử dụng - Đường dùng chủ yếu thuốc đường uống, chiếm 73.45% giá trị sử dụng Thuốc đường tiêm chiếm 26.52% giá trị Về phân Tích danh mục Thuốc sử dụng Tại Trung tâm Y tế Huyện Thạnh Hóa theo ABC - Kết phân tích ABC DMT sử dụng: Có 58 thuốc hạng A với giá trị sử dụng 4.791.185.584 đồng chiếm tỷ lệ 13.81% Thuốc hạng B gồm 60 chiếm 14.29% 15.09% số lượng giá trị sử dụng Thuốc hạng C có tới 302 chiếm 71.90% số lượng 5.10% giá trị sử dụng 62 Thực tế sử dụng thuốc Bệnh viện sau có DM trúng thầu : - Năm 2016, Trung tâm Y tế Thạnh Hóa, Tỉnh Long An có 398 thuốc trúng thầu/411 thuốc đề nghị đấu thầu Trong có 278 thuốc sử dụng 120 thuốc không sử dụng - Trong 278 thuốc sử dụng có 13 thuốc sử dụng số trúng thầu, 10 thuốc phải bổ sung số lượng 219 thuốc có số lượng sử dụng so với số trúng thầu (
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế huyện thạnh hóa tỉnh long an năm 2016 , Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại trung tâm y tế huyện thạnh hóa tỉnh long an năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay