CHẾ ĐỘ TÔNG PHÁP THỜI TÂY CHU

7 27 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 22:04

CHẾ ĐỘ TƠNG PHÁP THỜI TÂY CHU Chế độ tơng pháp nguyên tắc quan hệ huyết thống xã hội cổ đại Trung Quốc, chất nguyên tắc xác lập quyền trưởng nam việc thừa kế.Chế độ tông pháp đốm sáng chế độ trị Trung Quốc thời cổ đại Đặt vấn đề Trong thời cổ đại phương Đông xuất trung tâm văn minh lớn văn minh Trung Quốc nôi văn minh loài người Khi đánh giá quốc gia cổ đại, người ta thường nói đến chữ viết, văn học, tôn giáo đặc biệt chế độ trị Nói đến Trung Quốc thời cổ đại, ta khơng thể khơng nhắc đến trị thời nhà Chu mà bật nhà Tây Chu với chế độ tông pháp Nội dung 3.1 Chế độ tông pháp gì? Chế độ trị Trung Hoa cổ đại phản ánh ỏi sơ sài qua ghi chép sử sách cổ Chế độ lập đích tử Chu Cơng, em Vũ Vương, quy định, ngày hoàn thiện, bổ sung; sử gọi tôn (cũng đọc tông) pháp Trước thời Tây Chu chế độ tông pháp manh nha, thức trở thành chế độ nghiêm ngặt vào thời Tây Chu Chu Văn Vương (Cơ Phát), Chu Vũ Vương (Cơ Xương) thừa nhà Thương suy yếu, mục ruỗng thối nát, vua cuối nhà Thương hoang dâm vơ độ mà tập trung sức lực vào qn đội sức nước bị tổn hại cách nghiêm trọng, nhân dân oán hận, chư hầu liên tiếp phản lại.Chu Vũ Vương thuận theo ý trời liên minh với nước chư Dung, Thục, khương, Vi, Lộ, Bành,…trở thành lực mạnh, ngút trời, tiến công Thương Trụ Tại Mục Dã đánh bại quân chủ lực nhà Thương Thương Trụ lúc thảm bại phải tự thiêu Chu Vũ Vương thừa thắng tiến quân, đánh tan quân bại trận phản loạn, chinh phục 99 nước Cuối kéo quân thắng lợi trở Cảo Kinh, định xưng tơng Chu Thế lập nên vương triều Nhà Chu Dưới điều hành Chu Công lại áp dụng loạt chế độ mới: chế độ phong kiến, chế độ tôn pháp, sửa đổi tôn giáo, không thờ thần sinh sản nữa,làm cho văn minh nhà Chu rực rỡ lên, thành văn minh đặc biệt Trung Hoa Nhà Chu trải qua hai thời kỳ: Tây Chu Đông Chu Sau thắng lợi vua Chu mang quân xâm chiếm đất đai mở rộng lãnh thổ: chinh phục lạc, mở rộng lực nhà Chu, phía Đơng đến tận miền hạ lưu Hồng Hà, phía Bắc đến lưu vực Liêu Hà, phía Nam đến tận Trường Giang “Phổ thiên chi hạ, mạc phi vương thổ Suốt thổ chi tân, mạc phi vương thần!” Đất đai chiếm rộng lớn để người tự cai trị vua Chu phân phong cho cháu nhà Chu để trở thành chư hầu Nó giúp nhà Chu cai trị khu đất rộng mênh mông mà không dùng đến quân đội, không tốn sức Chư hầu gọi vua Tông chủ, nước xưng với Tông quốc Quan hệ thân thuộc Tông chủ và chư hầu theo hai phép “trợ” “cống” 10 Đất đai không quyền mua bán, đất đai nước thuộc quyền sở hữu tối cao Nhà nước, đất vua giữu lại cho gọi “vương kỳ” Đất nước phân phong cho anh em bà công thần vua Phong đất kèm theo phân tước Phẩm tước cáo hay thấp phụ thuộc vào quan hệ thân thuộc gần hay xa Người phong đất phong tước trở thành “vua chư hầu” Đất đai phong có quyền lập chư hầu phải thực nghĩa vụ với vua Chu 11 Đất phong “vương kỳ” nước chư hầu lại đem phân phong cho quý tộc, quan lại triều đình Chu triều đình chư hầu gọi Khanh, Đại phu Khanh, Đại phu lại chia cho người giúp việc gọi “sĩ”, lần phong có ràng buộc cấu tổ chức từ Trung ương đến địa phương dẫn đến hình thành bậc thang đẳng cấp từ vua Chu-vua chư hầukhanh, đại phu-sĩ Tạo nên hệ thống trị dựa đẳng cấp quý tộc huyết thống sử dụng hệ thống nước chư hầu để cai trị nước bành trướng bên ngồi 12 Chế độ tơng pháp vương triều nhà Chu phức tạp, nói cách đơn giản “chế độ trưởng nối ngơi”, có nhà sử học gọi “chế độ thân thuộc đẳng sai giảm dần” Đó chế độ phân chia cấp bậc tùy theo thân phận người mẹ thời gian đời trước sau, từ để phân biệt loại đích, thứ; trưởng, thứ Con 13 trưởng vợ (“đích trưởng tử”) Quốc vương người kế thừa hợp pháp vị Quốc vương, người trưởng có phải người tài giỏi hay không, người ngu ngốc hay kẻ bệnh hoạn Nếu “đích trưởng tử” chết trai ơng ta, phải “đích trưởng tử” người nối ngơi Nếu “đích trưởng tử” khơng có trai ngơi vị đến lượt “đích thứ tử” Con gái khơng quyền thừa kế, riêng khơng địa vị nhà nữa, thành người gia đình bên chồng (nữ nhân ngoại tộc), có câu "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" 14 Chế độ tông pháp vương triều sau tiếp thu tận vương triều nhà Thanh bị tiêu diệt Vương triều nhà Chu tồn 800 trăm năm lực khơng nữa, danh nghĩa ngang với chư hầu nhỏ tồn 15 tại trăm năm nữa, nguyên nhân chủ yếu chế độ tông pháp thâm cố đế Tất nhiên, q trình thực chế độ tơng pháp thực tế có lúc gặp phải chống đối, phá hoại thực cách nghiêm chỉnh tận cuối cùng, bản, lực thống trị đặc biệt quý tộc vướng thất bảo vệ 16 Muốn cho chế độ tông pháp vững, nhà Chu đề cao hiếu đễ: phải hiếu với cha mẹ, kẻ phải tơn kính người Nhờ nhận dân tộc Trung Hoa dân tộc coi trọng chữ hiếu Vì trọng chữ hiếu, nên họ trọng đến tang lễ, tế tự Sự thờ cúng tổ tiên gần thành tôn giáo.một cách cẩn thận 17 18 19 20 20.1 Mục đích Mục đích chế độ tơng pháp mặt lấy mối quan hệ tông pháp để chế ước, khiến người chung tộc kính trọng thủy tổ, không phạm thượng làm loạn 21 Mặt khác, thông qua việc chăm lo cháu, thuận theo anh em mà xác định thứ tự tôn ti lớn nhỏ Chế độ phân phong thời Tây Chu tiến hành sở chế độ tông pháp Chu thiên tử phân phong anh em họ mình, đám cháu trừ đích tử ra, lại gọi “quân” Quân tộc mà nói chí tơn, tộc khơng xâm phạm địa vị đặc thù người Thiên tử đại tơng, chư hầu thiên tử mà nói tiểu tông Tuy nhiên, phân biệt mang tính tương đối mà thơi Chư hầu phong quốc lại theo cách để tiếp tục phân phong 22 23 24 24.1 25 Đánh giá Chế độ trị dựa quan hệ đẳng cấp huyết thống-chế độ tông pháp chế điển hình để quy định sách pháp luật nhà Tây Chu Pháp luật nhà Tây Chu mối liên kết chặt chẽ lễ với hình pháp sở tảng chế độ tông pháp sách phân phong Chế độ tơng pháp giúp nhà Chu đem văn minh truyền bá khắp chư hầu; danh từ Trung Hoa xuất từ thời 26 Nó trọng ý dân hòa bình, giải mâu thuẫn nước nhỏ mà khơng phải dùng đến vũ lực Nó tạo thành hình thức chiến tranh “lễ độ”, “quân tử” đặc biệt, khắp giới không thấy đâu 27 Đánh giá chế độ Tông pháp Nguyễn Hiến Lê viết: 28 “Tổ chức gia đình thích hợp với chế độ nơng nghiệp để đất đai gia đình khỏi bị phân tán vào tay người ngoài, mà khai thác chung dễ dàng, tiêu pha đỡ tốn Nó tạo nên tinh thần gia tộc: giúp đỡ nhau, giữ danh dự chung cho Nhưng gây nhiều tệ, bó buộc cá nhân q, gây nhiều bất cơng, bất bình gia trưởng khơng đàng hồng, khơng khuyến khích tinh thần tự lập, nhiều kẻ hóa ăn bám Chế độ tông pháp quan trọng trị: chấm dứt chế độ thị tộc mà thay chế độ gia tộc Ngơi vua khơng thị tộc lựa người tài nữa, mà cha truyền cho con, không truyền hiền mà truyền tử Chế độ theo truyền thuyết, có từ đời Hạ, đời Chu quy định rõ ràng Khi lạc vài vạn người truyền hiền được; phát triển thành nước có triệu người truyền tử (quân chủ) giai đoạn cần thiết, trước nhân loại tiến bộ, có đủ điều kiện thành lập chế độ dân chủ, đại nghị Nhưng có nhiều hại Anh em, cháu tranh giành nhau, chém giết nhau, …; lại thêm ham ngơi báu mà vợ vua xen vào việc nước, lấn hết quyền người chồng nhu nhược, hiếu sắc con, nhỏ, nạn nạn ngoại thích; nạn thứ ba phải dùng toàn hoạn quan cung, sợ huyết thống mà ngơi báu vào kẻ khơng dòng máu với Hai nạn ngoại thích hoạn quan xảy từ đời Chu (có thể từ đời Thương nữa) sau tệ… Triều đại bị hai tệ ngoại thích hoạn quan lúc, định phải sụp đổ nhục nhã” 29 Kết luận Tóm lại, với nói phần có hiểu biết đánh giá định nhà nước Tây Chu nói chung cụ thể chế độ tơng pháp nói riêng Từ có thêm hiểu biết vương triều cổ đại điển hình lịch sử Trung Quốc 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO Will Durant (2006), Lịch sử văn minh Trung Hoa, Nguyễn Hiến Lê dịch, Nxb Văn hóa thơng tin, Hà Nội https://text.123doc.org/document/3148143-chinh-sach-phap-luatthoi-tay-chu.htm http://tuhoctiengtrung.vn/nguoc-dong-thoi-gian-ve-nha-chu-thoidai-dai-nhat-trong-lich-su-phong-kien-trung-quoc/ 44 45 46 47 ... thống -chế độ tông pháp chế điển hình để quy định sách pháp luật nhà Tây Chu Pháp luật nhà Tây Chu mối liên kết chặt chẽ lễ với hình pháp sở tảng chế độ tơng pháp sách phân phong Chế độ tơng pháp. .. chăm lo cháu, thuận theo anh em mà xác định thứ tự tôn ti lớn nhỏ Chế độ phân phong thời Tây Chu tiến hành sở chế độ tông pháp Chu thiên tử phân phong anh em họ mình, đám cháu trừ đích tử ra,... triều Nhà Chu Dưới điều hành Chu Công lại áp dụng loạt chế độ mới: chế độ phong kiến, chế độ tôn pháp, sửa đổi tôn giáo, không thờ thần sinh sản nữa,làm cho văn minh nhà Chu rực rỡ lên, thành văn
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẾ ĐỘ TÔNG PHÁP THỜI TÂY CHU, CHẾ ĐỘ TÔNG PHÁP THỜI TÂY CHU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay