đề kiểm tra toán lớp 4

10 41 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:56

PHÒNG GD & ĐT HƯNG HÀ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐIỆP NƠNG NĂM HỌC 2015-2016 MƠN TỐN ( Thời gian làm 40 phút) Bài (3 điểm): Ghi vào giấy kiểm tra câu trả lời đúng: 1) Số gồm triệu, chục nghìn, nghìn, trăm , chục đơn vị, viết là: A 385428 2) B 3805428 C 3085428 D 3850428 C 9999 D 9998 Số chẵn lớn có bốn chữ số là: A 1000 B 9000 3) Kết phép nhân 78 x 11 là: A 758 B 858 C 780 D 785 Bài (1 điểm): 1) Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 75 kg = ……… kg : A 3075 B 375 C 30075 D 3750 2) Quân đội Nhân dân Việt Nam thành lập ngày 22/12/1944, năm thuộc kỷ : A 12 B 19 C 20 D 22 Bài (1 điểm): Cho hình vẽ (như hình bên) a) Nêu tên cặp cạnh song song với b) Nêu tên cặp cạnh vng góc với Bài (3 điểm): 1) Đặt tính tính: (1 điểm) 45686 + 23502 2) Tính cách thuận tiện nhất: (2 điểm) a) 328 + 354 + 246 + 2672 b) 1265 : – 265 : Bài (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 256 m, chiều dài chiều rộng 36 m Tính diện tích mảnh đất ĐỀ KIỂM TRA ĆI HỌC KÌ I – KHỐI NĂM HỌC 2015-2016 MÔN TOÁN - Thời gian 45 phút A/ ĐỀ BÀI I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước kết câu sau Câu 1: Trong số: 605, 7362, 1207, 20601 Số chia hết cho là: A 605 B 1207 C 7362 D 20601 Câu Kết phép tính 57696 + 814 : A 57890 B 58520 C 58 510 Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: A B 12 ½ ngày = C Câu Số cần điền vào… để 512… A B D 58610 D chia hết cho : C D II/ PHẦN KIỂM TRA TỰ LUẬN (6 điểm) Bài Tìm x (1điểm) a x – 306 = 504 b x + 254 = 680 Bài Đặt tính tính: (2đ) a 48796 + 63584 b 80326 – 45712 c 3124 x 213 d 8208 : 24 Bài 3(1 điểm) : Tính diện tích hình bình hành có đường chéo : 5dm 8dm Bài 4: Một đàn gà có 28 số gà trống số gà mái 16 Tính số gà trống, gà mái (2 Câu 1: Số gồm triệu, chục nghìn, trăm viết là: A 070 600 B 007 600 C 700 600 Câu 2: Giá trị biểu thức 45 m m = 11? A 495 B 459 Câu 3: Bác Hồ tìm đường cứu nước vào năm 1911 Năm thuộc kỉ nào? A 20 B 18 Câu 4: Số có chữ số vừa chia hết cho vừa chia hết cho là: A 99880 B 2012 C 760 Câu 5: Trung bình cộng số 60 Vậy tổng số là: A 30 B.180 C.20 Câu 6: Mỗi viên gạch hình vng có cạnh 25 cm xếp cạnh Vậy chu vi hình chữ nhật ghép viên gạch là: A 100 cm B.300 cm C 200cm II PHẦN TỰ LUẬN Câu 7: Đặt tính tính 528946 + 74529 435260 - 92763 268 34 86679 : 214 Câu 8: Điền dấu >; < ; = thích hợp vào chỗ chấm 310 cm2 dm2 10 cm2 1970 cm2 19 dm2 69 cm2 400 kg tạ phút 20 giây phút 59 giây Câu 9: Khối Bốn trường Tiểu học Vĩnh Tuy có 45 học sinh, số học sinh nữ số học sinh nam học sinh Hỏi khối Bốn trường Tiểu học Vĩnh Tuy có học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ Câu 10: Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 m , chiều dài 105 m a) Tính chiều rộng sân bóng đá; b) Tính diện tích phần mở rộng Đề thi cuối học kì lớp mơn Tốn năm học 2014-2015 I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu 1: 3tấn72kg =……….kg Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a 372 b 3720 c 3027 d 3072 Câu 2: a x…=…x a = a Số chữ điền vào chỗ chấm là: a b c a d không xác định Câu 3: 10dm22cm2 =……….cm2 Số điền vào chỗ chấm là: a 102 b 1020 c 1002 d 120 Câu 4: Trong số: 605, 7362, 1207, 20601 Số chia hết cho là: a 605 b 1207 d 7362 d 20601 II/PHÂN TỰ LUẬN: (8 điểm) Câu 1: Đặt tính tính (2điểm) 57696 + 814 5901 - 638 1357 x 6797 : Câu 2: Tìm x (2điểm) x – 306 = 504 x + 254 = 680 Câu 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 180 m, chiều rộng nửa chiều dài Tính diện tích sân vận động (2điểm) Câu 4: Hai thùng chứa tất 600 lít nước, thùng bé chứa thúng to 120 lít nước Hỏi thùng chứa lít nước ? (2điểm) Câu 1: Số gồm có: Sáu mươi triệu, ba mươi nghìn hai mươi viết là: A 60300200 B 60030020 C 60300020 D.60030200 Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2dm 4cm =…… cm2 là: A 2400 B 240 C.24 D 204 Câu 3: Hình bên có cặp cạnh song song với là: A AD song song với BC B AD song song với DC C ABsong song với DC D AB song song với BC Câu 4: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để tấn10kg = kg là: A 610 B 6010 C 6100 D 61 Câu 5: Số vừa chia hết cho vừa chia hết cho ? A 1205 B 3412 C 5000 D 2864 Câu 6:Trung bình cộng 36; 42 57 ? A 35 B 405 C 145 D 45 PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: ( điểm) Đặt tính tính: a 1988 : 14 b 125 123 c d 104562 + 458273 693450 - 168137 Bài 2: (2điểm) Tính cách thuận tiện nhất: a 378 25 b 214 53 - 214 43 Bài 3: ( điểm) Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi 96m Chiều dài chiều rộng 12m Tính diện tích sân trường đó? Bài 4: (1điểm) Tìm số bị chia số chia bé để phép chia có thương 123 số dư 44 Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-cuoi-hoc-ki-1-lop-4-mon-toan-nam-2014c30a20596.html#ixzz52LcKogHF I.Phần trắc nghiệm (2đ ) * Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời a/ 4kg 3g = g A 43 B 403 C 4003 D 40003 b/ Trong số 98; 100; 365; 752; 565 số vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho là: A 100 B 365; 565 C 98; 100; 365 D 98; 100; 752 c/ Diện tích hình vng có cạnh 12 cm là: A 24 cm2 d/ Tổng A 34 B 48 cm2 hai số B 54 C 144 cm2 45 C 27 D 120 cm2 hiệu D 36 hai số số lớn là: II.Phần tự luận (8đ ) Câu (2đ): Đặt tính tính: a/ 325 x 187 b/ 8750 : 35 Câu 2: (1đ) Tính nhẩm: 67 x 1000 = 87 x 11 = 25000 : 100 = 4500 : 500 = Câu 3: (2đ) a) Tìm x : b) Tính giá trị biểu thức: 460 : x = 18 523 x 46 + 3444 : 28 Câu 4: (2đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài chiều rộng 22 m Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó? Câu 5: (1đ) Tính cách thuận tiện a) 679 x 85 – 679 x 75 b) 625 x 97 + 625 + 625 x Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/de-kiem-tra-cuoi-ky-lop-4-mon-toan-nam-2014c30a20436.html#ixzz52LcVpVMZ Câu 1/ (3 điểm) Làm toán : Viết số : Chín trăm mười ba nghìn ba trăm năm mươi đơn vị (0.25 điểm) Đọc số : 320 542 (0.25 điểm) Xếp số 356 240, 356 204, 653 240, 653 420 theo thứ tự từ bé đến lớn (0.5 điểm) Đặt tính tính : (2 điểm) a 465 825 + 192 563 b 427 828 – 25 486 c 354 x 32 d 75 550 : 25 Câu 2/ (2 điểm) Tìm x : a) x + 2581 = 4621 b) 935 – x = 532 Đổi đơn vị sau : a) tạ = … … … … kg b) 9m2 3dm2 = … … … … dm2 Câu 3/ (2 điểm) Cho hình tứ giác ABCD hình vẽ a) Hình tứ giác ABCD có b) Đoạn thẳng AB vng góc với đoạn thẳng ? góc tù ? Mấy góc vuông ? Hai đoạn thẳng song song với ? Câu 4/ (2 điểm) Một cửa hàng ngày thứ bán 280 tạ gạo, ngày thứ hai bán nửa ngày thứ Hỏi trung bình ngày hàng bán tạ gạo ? Câu 5/ (1 điểm) a Để số chia hết cho a bao nhiều b Tìm số lớn có hai chữ số khác chia hết cho Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-cuoi-hoc-ki-1-lop-4-mon-toan-huyen-xuyen-moc-nam2014-c30a20435.html#ixzz52LccYiEo Bài 1: (1 điểm) Số 7635672 đọc là: a Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai b.Bảy triệu sáu trăm ba lăm nghìn sáu trăm bảy mươi hai c.Bảy triệu sáu trăm nghìn ba mươi năm nghìn sáu trăm bảy mươi hai d Bảy triệu sáu trăm ba mươi năm nghìn sáu bảy hai Bài 2: ( điểm) Có số có chữ số mà chữ số số giống nhau? a.7 b Bài 3: ( điểm ) c = …………kg a 100 b 1000 c 10000 Bài 4: ( điểm ) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: a d.1 b d.10 101113 > 1011…3 c d B- Phần tự luận : (6 điểm) Bài 5: ( điểm) Viết số biết số gồm: mươi triệu, trăm nghìn , nghìn , trăm , đơn vị : ………………………………… b 14 triệu, trăn nghìn, trăm , chục :…………………………………………………… Bài 6: ( 2điểm) Đặt tính tính: a 9876402 + 1285694 c 1334 x 376 b 649072 - 178526 d 5867 : 17 Bài 7: (1 điểm) Cho hình vẽ bên Biết ABCD BMNC hình vuông cạnh cm Viết tiếp vào chỗ chấm: a) Đoạn thẳng AM vng góc với đoạn thẳng……………………… b) Diện tích hình chữ nhật AMND………………………………………………………… Bài 8: (2 điểm) Một ô tô đầu chạy 60 km, sau chạy 90 km Hỏi trung bình ô tô chạy km? Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-hoc-ki-1-lop-4-mon-toan-nam-2014c30a20350.html#ixzz52LcgN85o I.Phần trắc nghiệm: (2đ ) * Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời a/ 4kg 3g = g A 43 B 403 C 4003 D 40003 D 1035 b/ 13m2 5dm2 = dm2 A 135 B 1305 C 1350 c/ Diện tích hình vng có cạnh 12 cm là: A 24 cm2 B 48 cm2 C 144 cm2 D 120 cm2 d/ Một người xe đạp 15 km Hỏi 10 người ki-lơ-mét ? A 25km B 150 km C 70 km D km II.Phần tự luận: (8đ ) Câu (2đ): Đặt tính tính: a/ 325 x 187 b/ 18879 : 156 Câu 2: (1đ) Tính nhẩm: 67 x 1000 = 25000 : 100 = 87 x 11 = 4500 : 500 = Câu 3: (2đ) a) Tìm x : b) Tính giá trị biểu thức: 460 : x = 18 523 x 46 + 3444 : 28 Câu 4: (2đ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi 90 m, chiều dài chiều rộng 22 m Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đo Câu 5: (1đ) Tính cách thuận tiện a) 679 x 85 – 679 x 75 b) 625 x 97 + 625 + 625 x Xem thêm tại: http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-hoc-ki-1-lop-4-mon-toan-nam-2013-phan-1c30a14504.html#ixzz52LcpKPYl ... 1205 B 341 2 C 5000 D 28 64 Câu 6:Trung bình cộng 36; 42 57 ? A 35 B 40 5 C 145 D 45 PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: ( điểm) Đặt tính tính: a 1988 : 14 b 125 123 c d 1 045 62 + 45 8273 69 345 0 - 168137... 306 = 5 04 b x + 2 54 = 680 Bài Đặt tính tính: (2đ) a 48 796 + 635 84 b 80326 – 45 712 c 31 24 x 213 d 8208 : 24 Bài 3(1 điểm) : Tính diện tích hình bình hành có đường chéo : 5dm 8dm Bài 4: Một đàn... 542 (0.25 điểm) Xếp số 356 240 , 356 2 04, 653 240 , 653 42 0 theo thứ tự từ bé đến lớn (0.5 điểm) Đặt tính tính : (2 điểm) a 46 5 825 + 192 563 b 42 7 828 – 25 48 6 c 3 54 x 32 d 75 550 : 25 Câu 2/
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra toán lớp 4, đề kiểm tra toán lớp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay