Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh quảng ninh giai đoạn 2012 – 2016

70 84 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 21:03

LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiỞ Việt Nam nay, hoạt động BHXH là một hoạt động do nhà nước tổ chức thực hiện và quản lý, không vì mục đích sinh lợi. Vì vậy yếu tố quản lý luôn được xem là vấn đề quan trọng khi thực hiện thu bảo hiểm xã hội (BHXH). Nó không chỉ quyết định đến sự hình thành, sử dụng quỹ BHXH như thế nào mà còn đảm bảo quyền lợi thụ hưởng cho người lao động (NLĐ) khi tham gia vào hệ thống BHXH.Thực tiễn công tác thu BHXH của BHXH Việt Nam nói chung và BHXH các tỉnh, địa phương nói riêng, trong tham gia qua cho thấy, mặc dù chính sách BHXH đã được nhiều sửa đổi, bổ sung nhiều, quy trình tổ chức thực hiện thu BHXH đã có nhiều cải cách, cải tiến rõ rệt, song hiệu quả thu BHXH chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, cần phải có sự nỗ lực hơn nữa. Với vai trò là một bộ phận trong BHXH Việt Nam, BHXH Tỉnh Quảng Ninh đang từng bước cố gắng làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để góp phần vào sự nghiệp chung của ngành BHXH Việt Nam. Trước tình hình kinh tế trong tỉnh còn gặp nhiều biến động, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, đặc biệt với lợi thế về địa lí, Tỉnh Quảng Ninh đã và đang thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư vào huyện đặt trụ sở, mở công ty. Do đó, công tác quản lý thu BHXH ở BHXH Tỉnh Quảng Ninh gặp không ít khó khăn, thách thức. Tình trạng tìm mọi cách trốn đóng, nợ đọng BHXH của đơn vị SDLĐ ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải có biện pháp hợp lý để giải quyết triệt để. Vì vậy, việc nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH ở BHXH Tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu ở BHXH huyện trong thời gian tới là vô cùng cần thiết.Với vốn kiến thức còn nhiều hạn chế, em xin mạnh dạn đưa ra một số hiểu biết của mình về vấn đề quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH Tỉnh Quảng Ninh qua đề tài khoá luận: “Thực Trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016.”2. Mục đích nghiên cứu của khoá luận Việc nghiên cứu đề tài này khoá luận này sẽ nhằm mục đích làm rõ hơn vai trò của công tác quản lý thu đối với hoạt động thu BHXH bắt buộc, đánh giá một cách tổng quát và có hệ thống thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH Tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn vừa qua. Đồng thời, qua đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở địa phương.3. Đối tượng nghiên cứuPhạm vi nghiên cứu của đề tài: nghiên cứu các vấn đề về thu, nộp BHXH bắt buộc của NLĐ, người SDLĐ và cơ quan BHXH Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016.Đối tượng nghiên cứu: thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH Tỉnh Quảng Ninh.4. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứuĐề tài này sẽ phản ánh, phân tích một cách chi tiết và tổng hợp về thực trạng công tác thực hiện chính sách BHXH nói chung và quản lý thu BHXH bắt buộc nói riêng.Thông qua việc phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH Tỉnh Quảng Ninh có thể đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác nghiệp vụ này.5. Kết cấu của khoá luậnNgoài phần mở đầu và kết luận, bố cục bài khoá luận tốt nghiệp của em được kết cấu thành ba chương chính. Cụ thể đó là:Chương 1: Khái niệm chung về Bảo Hiểm Xã Hội và công tác quản lý thu Bảo hiểm Xã hội. Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu Bảo Hiểm Xã Hội bắt buộc tại Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016.Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu Bảo hiểm Xã hội tại Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Quảng Ninh.Trong quá trình nghiên cứu mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng bài khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo giúp bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu khố luận Đối tượng nghiên cứu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Kết cấu khoá luận CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Một số vấn đề Bảo Hiểm Xã Hội 1.1.1 Khái niệm Bảo Hiểm Xã Hội 1.1.2 Vai trò Bảo Hiểm Xã Hội 1.1.3 Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội 1.2 Một số vấn đề công tác quản lý thu Bảo Hiểm Xã Hội 1.2.1 Khái niệm quản lý 1.2.2 Khái niệm quản lý thu BHXH 1.2.3 Vai trò quản lý thu BHXH 1.3 Nội dung công tác quản lý thu BHXH bắt buộc 1.3.1 Quản lý đối tượng tham gia BHXH 1.3.2 Quản lý tiền lương làm đóng BHXH bắt buộc 1.3.3 Quản lý phương thức đóng mức đóng BHXH bắt buộc 1.4 Tổ chức thu BHXH 1.4.1 Phân cấp quản lý thu BHXH 1 1.4.2 Lập giao kế hoạch thu hàng năm 1.4.3 Quản lý tiền thu BHXH 1.4.4 Thông tin báo cáo 1.4.5 Quản lý hồ sơ, tài liệu 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu BHXH 1.5.1 Trình độ dân trí 1.5.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 1.5.3 Chính sách tiền lương - tiền cơng 1.5.4 Trình độ cán làm công tác quản lý CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 2.1 Giới thiệu chung tỉnh Quảng Ninh quan BHXH tỉnh Quảng Ninh 2.1.1 Vài nét chung tỉnh Quảng Ninh 2.1.2 Sơ lược hình thành phát triển BHXH tỉnh Quảng Ninh 2.2 Thực trạng công tác quản lý thu Bảo hiểm Xã hội bắt buộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 2.2.1 Quản lý đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 2.2.2 Quản lý tiền lương làm đóng Bảo hiểm Xã hội bắt buộc Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 2.2.3 Quản lý quy trình tổ chức thu BHXH BB 2.2.4 Kết thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 2.2.5 Tình hình nợ đọng BHXH Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 2.3 Đánh giá công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 2.3.1 Những kết đạt hạn chế tồn công tác quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Quảng Ninh 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 2 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH 3.1 Định hướng phát triển chung BHXH tỉnh Quảng Ninh năm 2017 3.1.1 Định hướng công tác thực sách BHXH 3.1.2 Định hướng cơng tác quản lý thu BHXH 3.2 Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 3.2.1 Tăng cường quản lý mở rộng đối tượng tham gia BHXH 3.2.2 Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH 3.2.3 Tăng cường phối kết hợp với ban ngành liên quan 3.2.4 Kiện toàn máy quản lý thu BHXH 3.2.5 Cải cách thủ tục hành 3.2.6 Tăng cường xử lý tình trạng nợ đọng BHXH 3.2.7 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thu BHXH 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Khuyến nghị với Nhà nước quan bảo hiểm xã hội Việt Nam 3.3.2 Khuyến nghị với quan bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 3.3.3 Khuyến nghị với quyền địa phương KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải nghĩa ASXH An sinh xã hội BB Bắt buộc BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD Doanh nghiệp ngồi quốc doanh DN có vố ĐTNN Doanh nghiệp có vố đầu tư nước ngồi NLĐ Người lao động 10 NSDLĐ Người sử dụng lao động 11 LĐ Lao động 12 TL - TC Tiền lương – tiền công DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU 5 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ở Việt Nam nay, hoạt động BHXH hoạt động nhà nước tổ chức thực quản lý, khơng mục đích sinh lợi Vì yếu tố quản lý xem vấn đề quan trọng thực thu bảo hiểm xã hội (BHXH) Nó khơng định đến hình thành, sử dụng quỹ BHXH mà đảm bảo quyền lợi thụ hưởng cho người lao động (NLĐ) tham gia vào hệ thống BHXH Thực tiễn công tác thu BHXH BHXH Việt Nam nói chung BHXH tỉnh, địa phương nói riêng, tham gia qua cho thấy, sách BHXH nhiều sửa đổi, bổ sung nhiều, quy trình tổ chức thực thu BHXH có nhiều cải cách, cải tiến rõ rệt, song hiệu thu BHXH chưa thực tương xứng với tiềm năng, cần phải có nỗ lực Với vai trò phận BHXH Việt Nam, BHXH Tỉnh Quảng Ninh bước cố gắng làm tốt chức năng, nhiệm vụ để góp phần vào nghiệp chung ngành BHXH Việt Nam Trước tình hình kinh tế tỉnh gặp nhiều biến động, hội nhập kinh tế ngày sâu rộng, đặc biệt với lợi địa lí, Tỉnh Quảng Ninh thu hút lượng lớn nhà đầu tư vào huyện đặt trụ sở, mở cơng ty Do đó, cơng tác quản lý thu BHXH BHXH Tỉnh Quảng Ninh gặp không khó khăn, thách thức Tình trạng tìm cách trốn đóng, nợ đọng BHXH đơn vị SDLĐ ngày gia tăng, đòi hỏi phải có biện pháp hợp lý để giải triệt để Vì vậy, việc nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH BHXH Tỉnh Quảng Ninh sở đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH huyện thời gian tới vô cần thiết Với vốn kiến thức nhiều hạn chế, em xin mạnh dạn đưa số hiểu biết vấn đề quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh Quảng Ninh qua đề tài khoá luận: “Thực Trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016.” Mục đích nghiên cứu khố luận Việc nghiên cứu đề tài khoá luận nhằm mục đích làm rõ vai trò cơng tác quản lý thu hoạt động thu BHXH bắt buộc, đánh giá cách tổng quát có hệ thống thực trạng quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn vừa qua Đồng thời, qua đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH bắt buộc địa phương Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài: nghiên cứu vấn đề thu, nộp BHXH bắt buộc NLĐ, người SDLĐ quan BHXH Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 Đối tượng nghiên cứu: thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh Quảng Ninh Ý nghĩa đề tài nghiên cứu Đề tài phản ánh, phân tích cách chi tiết tổng hợp thực trạng công tác thực sách BHXH nói chung quản lý thu BHXH bắt buộc nói riêng Thơng qua việc phân tích thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh Quảng Ninh đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác nghiệp vụ Kết cấu khố luận Ngồi phần mở đầu kết luận, bố cục khoá luận tốt nghiệp em kết cấu thành ba chương Cụ thể là: Chương 1: Khái niệm chung Bảo Hiểm Xã Hội công tác quản lý thu Bảo hiểm Xã hội Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thu Bảo Hiểm Xã Hội bắt buộc Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 Chương 3: Một số biện pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thu Bảo hiểm Xã hội Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Quảng Ninh Trong q trình nghiên cứu có nhiều cố gắng khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận góp ý thầy giáo giúp khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 1.1 Một số vấn đề Bảo Hiểm Xã Hội 1.1.1 Khái niệm Bảo Hiểm Xã Hội Bảo Hiểm Xã Hội có từ lâu đời mà tiền thân giúp đỡ cộng đồng, có quan hệ nhân người với Bảo hiểm xã hội, tên nó, loại hình bảo hiểm mang tính xã hội Theo giáo sư Henri Kliler thuộc trường Đại học tổng hợp Bruxelles Bỉ đưa khái niệm BHXH sau: “BHXH toàn luật quy định nhằm đảm bảo cho NLĐ hưởng lương gia đình họ hưởng trợ cấp họ hoàn cảnh toàn hay phần thu nhập từ lao động phát sinh chi phí cần hỗ trợ.” Theo tổ chức lao động giới ILO “BHXH bảo vệ cộng đồng với thành viên thơng qua huy động nguồn đóng góp vào quỹ BHXH để trợ cấp trường hợp ốm đau, tai nạn, thương tật, già yếu, thất nghiệp đồng thời chăm sóc y tế trợ cấp cho gia đình đơng để ổn định đời sống thành bảo đảm an toàn xã hội.” Theo Luật BHXH Quốc hội thông qua ngày 29 tháng năm 2006: “BHXH đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập NLĐ họ bị giảm thu nhập ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động chết” (Giáo trình Bảo hiểm xã hội, 2010, trang 14) Như vậy, nói, chất BHXH là: - BHXH mang tính xã hội, nhằm giải nhu cầu xã hội, khơng nhằm mục đích kinh doanh - BHXH ln ln nhằm vào đối tượng quan trọng xã hội lực lượng lao động - BHXH bảo hiểm thu nhập NLĐ, cho trường hợp giảm thu nhập rủi ro xảy thu nhập NLĐ lao động - BHXH mang chất xã hội, có tính kinh tế, thể chỗ mang lại lợi ích cho NLĐ, NSDLĐ toàn kinh tế - BHXH mang tính pháp lý Nhà nước xây dựng, ban hành áp dụng kiểm tra, giám sát hoạt động BHXH 1.1.2 Vai trò Bảo Hiểm Xã Hội Trong điều kiện phát triền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, BHXH trở nên quan trọng việc góp phần đảm bảo cơng tác xã hội phát triển xã hội cách bền vững Nó giữ vai trò quan trọng khơng NLĐ mà có ý nghĩa to lớn tổ chức SDLĐ toàn xã hội, cụ thể: 1.1.2.1 Đối với người lao động BHXH hình thành phát triển chủ yếu nhằm đảm bảo sách cho NLĐ người thân họ gặp phải khó khăn, làm giảm phần thu nhập Do đó, BHXH có vai trò vơ quan trọng đối tượng BHXH không đảm bảo quyền lợi cho NLĐ mà thể trách nhiệm NLĐ xã hội Một mặt, BHXH tạo điều kiện cho NLĐ nhận tương trợ cộng đồng, xã hội ốm đau, thai sản,… Mặt khác, hội để người thực trách nhiệm tương trợ cho khó khăn thành viên khác cộng đồng, khắc phục hậu khống chế rủi ro lao động mức độ cần thiết Khi tham gia vào hệ thống BHXH, việc chi dùng cá nhân NLĐ nâng cao hiệu cho họ tiết kiệm khoản tiền nhỏ, đặn hàng tháng để chi dùng già cả, sức lao động… Đây không nguồn hỗ trợ vật chất mà nguồn động viên tinh thần to lớn cá nhân gặp khó khăn, giúp họ ổn định mặt tâm lý, ổn định sách cho thân gia đình gặp bất trắc Khi có chỗ dựa vững chắc, NLĐ cảm giác yên tâm sống, làm việc để nâng cao NSLĐ 1.1.2.2 Đối với người sử dụng lao động BHXH việc mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ, giúp cho tổ chức SDLĐ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Thông qua việc phân phối chi phí cho NLĐ cách hợp lý Bởi vì, khơng có BHXH, NSDLĐ trả tiền BHXH tiền lương hàng tháng cho NLĐ để họ tự quản lý sử dụng nguồn tiền vào mục đích khác nhau, lúc mang lại hiệu mong đợi Đặc biệt, NLĐ không may bị ốm đau, TNLĐ… khơng có khoản tiền tiết kiệm, dự phòng để chi dùng; sống họ bị ảnh hưởng dẫn đến chất lượng lao động bị ảnh hưởng theo Vì vậy, qua việc phân phối chi phí cho NLĐ hợp lý, BHXH góp phần làm cho trình sản xuất kinh doanh ổn định, hoạt động liên tục hiệu quả, tăng cường mối quan hệ bền thành viên quan hệ lao động Mặt khác, BHXH tạo điều kiện để NSDLĐ có trách nhiệm với NLĐ suốt đời NLĐ cho đóng góp họ doanh nghiệp, làm cho quan hệ lao động chủ SDLĐ với NLĐ có tính nhân văn sâu sắc Bên cạnh đó, BHXH giúp đơn vị SDLĐ ổn định nguồn chi có rủi ro khơng đáng có xảy Nhờ mà khoản chi phí chủ động hạch toán, giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất kinh doanh mà không bị phụ thuộc q nhiều vào hồn cảnh khách quan Tuy nhiên, lợi ích mà BHXH mang lại cho đơn vị SDLĐ khơng phải lợi ích trực tiếp nên nhiều doanh nghiệp, đơn vị SDLĐ chưa thực coi trọng có nhận thức đắn vai trò BHXH 1.1.2.3 Đối với xã hội BHXH sách xã hội ln Đảng Nhà nước ta coi trọng Bởi tên gọi phản ánh, BHXH khơng có vai trò quan trọng NLĐ NSDLĐ mà có vai trò xã hội to lớn: Tạo chế chia sẻ rõ ràng, nâng cao tính cộng đồng, củng cố truyền thống đồn kết, gắn bó thành viên xã hội Thông qua hoạt động BHXH, rủi ro đời sống NLĐ dàn trải theo nhiều chiều, tạo khả giải an tồn nhất, với chi phí thấp BHXH vốn trụ cột bốn trụ cột hệ thống ASXH nhà nước ta Căn vào mức độ bao phủ sách BHXH mà nhà hoạch định sách xã hội thiết kế mạng lưới an sinh khác Do đó, phát triển BHXH sở để phát triển phận khác hệ thống an sinh xã hội Có thể nói nhìn vào hệ thống BHXH quốc gia biết trình độ phát triển quốc gia Bởi vì, kinh tế phát triển, nhu cầu cần thiết đảm bảo người dân nghĩ đến nhu cầu cao hơn.Mặt khác, thơng qua hệ thống BHXH, trình độ tổ chức, quản lý rủi ro xã hội Nhà nước, trình độ văn hóa cộng đồng nâng cao Ngồi ra, hệ thống BHXH góp phần vào việc huy động vốn đầu tư, làm cho thị trường tài phong phú kinh tế phát triển Do quỹ BHXH có nguồn tiền nhàn rỗi đem đầu tư đảm bảo an toàn tăng trưởng quỹ, mang lại lợi ích cho tất chủ thể quan hệ BHXH 10 Ứng dụng có hiệu công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngành; đảm bảo thu đúng, thu đủ chi trả kịp thời, an toàn chế độ BHXH nhằm hướng đến mục tiêu BHXH cho người lao động, cho tồn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói riêng nước nói chung 3.1.2 Định hướng cơng tác quản lý thu BHXH Trước xu hướng phát triển kinh tế xã hội tồn tỉnh Hưng n nói chung tỉnh Quảng Ninh nói riêng với kết đạt thời gian qua, BHXH tỉnh Quảng Ninh tâm năm 2011 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngành địa phương giao cho Cụ thể qua nhiệm vụ trọng tâm sau hoạt động quản lý thu BHXH sau: BHXH tỉnh Quảng Ninh cần tích cực mở rộng đối tượng tham gia theo luật BHXH, phấn đấu sang năm 2017 hoàn thành tốt kế hoạch BHXH Việt Nam giao Hàng quý đối chiếu, toán kịp thời Mở đầy đủ vào sổ theo dõi đối tượng tham gia BHXH theo quy định BHXH Cuối năm không để nợ đọng BHXH Xây dựng chiến lược phát triển BHXH, mở rộng đối tượng tham gia, đặc biệt đối tượng làm công ăn lương khu vực doanh nghiệp tư nhân để đạt 100% đối tượng thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc vào năm 2017 Việc thu BHXH bắt buộc phải quy định pháp luật, đảm bảo thu đúng, thu đủ; chống thất thu, nợ đọng để đảm bảo quyền lợi người lao động khả cân đối quỹ bảo hiểm xã hội tương lai Quản lý tốt tiến hành theo dõi thường xuyên, liên tục loại đối tượng tham gia địa bàn tỉnh Thực kiểm tra, đối chiếu diễn biến tổng quỹ lương, tiền lương đơn vị tham gia, mở đầy đủ vào sổ theo dõi kịp thời đối tượng tham gia theo quy định BHXH Việt Nam 3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh 3.2.1 Tăng cường quản lý mở rộng đối tượng tham gia BHXH Tăng cường công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH xem giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu qủa công tác quản lý thu BHXH, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời đối tượng Vì địa bàn tỉnh lượng khơng nhỏ lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc chưa đăng kí tham gia, cơng tác quản lý đối tượng 56 ∗ - - - tham gia lỏng lẻo, hiệu mang lại chưa cao Đặc biệt thời gian tới, số lượng NLĐ thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc tăng lên đáng kể, đòi hỏi phải có quản lý chặt chẽ, thường xuyên, liên tục Mặt khác, kết mà BHXH tỉnh thu chưa thực tương xứng với tiềm phát triển đối tượng tham gia tỉnh Quảng Ninh Do cần phải tăng cường cơng tác quản lý đối tượng tham gia BHXH địa bàn quản lý để đưa đối tượng thuộc diện phải tham gia chưa tham gia BHXH vào hệ thống BHXH, đảm bảo quyền lợi hợp pháp NLĐ Đây xem mục tiêu chiến lược, bản, trước mắt lâu dài nên BHXH tỉnh cần phải đề biện pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội huyện, cụ thể: Quản lý chặt chẽ NLĐ người SDLĐ Thực báo tăng, giảm kịp thời, xác, quản lý chặt chẽ nguồn thu Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, bám sát đơn vị SDLĐ NLĐ thuộc khối ngành kinh tế khác địa bàn chịu trách nhiệm quản lý, đặc biệt khu vực quốc doanh để tham mưu với Tỉnh ủy, UBND kịp thời triển khai việc tham gia BHXH cho đối tượng thuộc diện phải tham gia, hạn chế tiến đến chấm dứt tình trạng né tránh tham gia BHXH đơn vị SDLĐ làm ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ Thực hiệu phối hợp chặt chẽ với quan ban ngành liên quan như: Thanh tra lao động, Ban quản lý KCN… để nắm đầy đủ số lượng đơn vị SDLĐ số lao động địa bàn, phát đơn vị khai báo thiếu số lao động thực tế đơn vị chưa khai báo đăng kí tham gia để bắt đưa vào diện đóng BHXH bắt buộc, đồng thời có chương trình xúc tiến thơng tin tun truyền phổ biến sách đến sở chưa tham gia BHXH đầy đủ cho NLĐ Tăng cường, mở rộng phạm vi, hình thức nội dung tuyên truyền đến tầng lớp nhân dân, đặc biệt NLĐ người SDLĐ tỉnh Để họ có hiểu biết lợi ích thiết thực mà BHXH mang lại, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ người SDLĐ NLĐ Từ đó, người SDLĐ có hành vi chấp hành pháp luật hơn, tự giác tham gia đóng BHXH cho NLĐ, hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH Đặc biệt, giữ mối liên hệ mật thiết với tổ chức Cơng đồn DN, tổ chức kinh tế - xã hội Thơng qua tổ chức Cơng đồn, tiến hành buổi giao lưu, tuyên truyền, phổ biến sách, pháp luật BHXH sâu rộng vào quần chúng NLĐ 57 - Làm tốt công tác cải cách thủ tục hành tất phận đơn vị theo phương châm nhanh gọn, thuận tiện để tạo niềm tin đơn vị SDLĐ NLĐ quan BHXH, tránh tâm lý ngần ngại người tham gia đến quan BHXH thực nghĩa vụ, tạo mối liên kết chặt chẽ quan BHXH với đối tượng tham gia địa bàn quản lý ∗ Quản lý tiền lương làm thu BHXH Bởi tiền lương - tiền cơng NLĐ quan trọng để tiến hành thu BHXH NLĐ người SDLĐ nên công tác quản lý đối tượng tham gia cần phải quan tâm đến vấn đề quản lý tiền lương làm thu BHXH Để quản lý tốt vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh cần thực số công tác sau: - Theo dõi thường xuyên diễn biến tiền lương - tiền công đơn vị SDLĐ NLĐ Nếu phát dấu hiệu bất thường, biểu tiêu cực cần tiến hành công tác kiểm tra kịp thời để xác minh lại thông tin mà đơn vị SDLĐ khai báo cho quan BHXH, tránh thất thu cho BHXH - Tích cực vận động, khuyến khích chủ SDLĐ thực chi trả tiền lương - tiền công cho NLĐ thông qua thẻ ATM nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quan BHXH dễ dàng nắm diễn biến tiền lương, tiền công đơn vị tham gia BHXH - Khi có thay đổi, điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung, vùng phủ, BHXH tỉnh đặc biệt cán làm cơng tác quản lý thu cần có thông báo cụ thể, hướng dẫn cán làm công tác chuyên trách BHXH đơn vị SDLĐ thay đổi để tiến hành trích nộp theo quy định hành - Cán làm công tác quản lý thu BHXH tỉnh Quảng Ninh cần chủ động, sáng tạo, nhạy bén trước biến động tổng quỹ tiền lương tiền công đơn vị SDLĐ Khơng ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chun môn để đảm bảo đủ lực quản lý Để làm tốt công tác quản lý đối tượng tham gia, nâng cao hiệu công tác quản lý thu, BHXH tỉnh Quảng Ninh cẩn phải tiến hành đồng nhiệm vụ Kết hợp nội lực có quan với giúp đỡ từ yếu tốt bên để đạt kết mở rộng đối tượng tham gia, quản lý thu tốt 3.2.2 Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật BHXH Hiện nay, tình trạng trốn tránh trách nhiệm tham gia BHXH phổ biến, nguyên nhân chủ yếu chủ SDLĐ NLĐ chưa hiểu hết 58 quyền lợi, ý nghĩa việc tham gia BHXH nên họ cố tình tìm cách trốn đóng BHXH Việc tun truyền, giải thích nhằm nâng cao nhận thức BHXH NLĐ NSDLĐ có ý nghĩa quan trọng cấp bách giai đoạn Đây không công việc ngành BHXH mà nhiệm vụ chung ngành, cấp, tồn thể xã hội Nó bao gồm nội dung sau: Trước hết phải xác định rõ nội dung sách BHXH Từ giúp NLĐ hiểu chất nhân đạo, nhân văn BHXH, quyền lợi mà họ nhận tích cực tham gia BHXH Tuyên truyền giới thiệu cho NLĐ nội dung chế độ BHXH mà NLĐ tham gia BHXH hưởng Đặc biệt, nhấn mạnh nội dung tham gia BHXH vừa quyền lợi vừa nghĩa vụ NLĐ để họ hiểu rõ chế độ, sách BHXH theo quy định pháp luật Ngoài ra, việc giải đáp vướng mắc NLĐ q trình thực chế độ, sách BHXH, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng họ cần thiết bổ ích Những nội dung tuyên truyền phải thực nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với nhận thức, tâm lý trình độ đối tượng Đối với NLĐ sử dụng nhiều hình thức tun truyền trực quan, sinh động như: tổ chức buổi nói chuyện, tư vấn chế độ sách BHXH cho NLĐ, in ấn, phát hành tờ rời, treo băng rôn, hiệu trục đường giao thơng chính… với nội dung cô đọng, dễ hiểu, hấp dẫn, sát sở Cần tăng cường tổ chức hội nghị, họp có đại diện NLĐ để nhằm mục đích tun truyền BHXH BHXH tỉnh thơng qua tổ chức cơng đồn, tổ chức thi tìm hiểu sách, chế độ BHXH nhằm nâng cao nhận thức cho NLĐ chủ SDLĐ BHXH Phấn đấu cán tuyên truyền viên hết họ hiểu rõ mục đích, chất, tác dụng cách thực sách BHXH Đồng thời, tập trung đầu tư kinh phí cho cơng tác tun truyền BHXH tỉnh phải thường xuyên kết hợp với báo Quảng Ninh, Đài phát tỉnh, thành phố phường, xã, ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ninh tuyên truyền sách BHXH cho toàn thể người lao động địa bàn tỉnh Nếu làm tốt công tác tuyên truyền, nguồn thu BHXH tỉnh Quảng Ninh năm tăng lên đáng kể 3.2.3 Tăng cường phối kết hợp với ban ngành liên quan 59 Tăng cường phối hợp đa ngành trình thực thu quản lý thu BHXH có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Bởi hỗ trợ ngành, cấp liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực tốt công tác quản lý thu theo nguyên tắc: thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, khơng xảy tình trạng thất thu cho quỹ BHXH chung Mặt khác, phối kết hợp ban ngành quan BHXH tỉnh lỏng lẻo, chưa mang tính đồng bộ, hỗ trợ giúp đỡ nhau, kết thu chưa cao Vì vậy, cần phải tăng cường hoạt động trao đổi thông tin quan quản lý hành với để thu kết tốt Cụ thể là: Khuyến nghị quyền địa phương, tạo điều kiện cho cơng tác thơng tin tun truyền, phổ biến sách pháp luật BHXH đến đối tượng người dân địa bàn huyện nhằm nâng cao nhận thức NLĐ người SDLĐ Từ đối tượng thay đổi thái độ tự giác tham gia, giảm bớt tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH kéo dài, né tránh trách nhiệm tham gia BHXH cho NLĐ, gây khó khăn cho cơng tác quản lý thu BHXH tỉnh Quảng Ninh với Sở Lao động - Thương binh xã hội xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình SDLĐ đơn vị, doanh nghiệp dài hạn, mang tính thường xun liên tục để lấy thông tin, kết từ bên ngành tiến hành triển khai BHXH cho đối tượng thuộc diện tham gia chưa tham gia Tổ chức Cơng đồn tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, đại diện cho tiếng nói NLĐ Thơng qua tổ chức cơng đồn, quan BHXH đưa sách BHXH đến với NLĐ gần Vì để tận dụng lợi tổ chức công đoàn, BHXH tỉnh nên phối hợp chặt chẽ với Cơng đồn sở Khi thấu hiểu sách, tầm quan trọng BHXH đời sống NLĐ, tổ chức Cơng đồn tác động đến NLĐ, thay đổi nhận thức hành vi họ, đấu tranh đòi hưởng quyền lợi đáng Tăng cuờng phối hợp với quan cấp giấy phép hoạt động sản xuất KD cho đơn vị SDLĐ để có thơng tin biến động tăng, giảm số lượng đơn vị SDLĐ địa bàn quản lý Trao đổi thông tin quan BHXH với quan thuế để thống mức lương Vì để đảm bảo lợi ích trước mắt nên DN thường xây dựng nhiều hệ thống thang bảng lương khác Nếu BHXH 60 tỉnh quan thuế không kết hợp với tạo kẽ hở lớn cho người SDLĐ lách luật, trốn tránh trách nhiệm đóng BHXH cho NLĐ với mức lương thấp mức lương thực tế Cơ quan báo chí vốn kênh quan trọng tuyên truyền Thông qua tổ chức báo, đài hành vi tiêu cực lên án, phê phán, đồng thời hành vi tích cực tun dương trước cơng luận Do việc phối kết hợp với quan cơng luận nhằm cao nhận thức đối tượng tham gia quan trọng Ngoài ra, để đảm bảo cho công tác quản lý thu thực thu đúng, thu đủ, kịp thời, đảm bảo số thu, BHXH tỉnh Quảng Ninh kết hợp với ngân hàng, Kho bạc phong toả tài khoản cần thiết đơn vị nợ BHXH dài hạn, kết hợp với Toà án nhân dân việc xử lý vi phạm pháp luật BHXH, với Hội phụ nữ Hội cựu chiến binh để tuyên truyền phổ biến sách, pháp luật BHXH 3.2.4 Kiện toàn máy quản lý thu BHXH Trình độ chun mơn điều kiện tất yếu, yêu cầu bắt buộc công việc, không riêng ngành BHXH Đặc biệt, thời kì khoa học - kĩ thuật phát triển u cầu người cán làm cơng tác thu quản lý thu không nắm vững chun mơn BHXH mà cần trình độ tin học, ngoại ngữ, khả nắm bắt biến động bên ngồi Trước u cầu đổi cơng tác quản lý thu BHXH, trước phức tạp tình hình lao động việc củng cố, kiện tồn, nâng cao chất lượng hệ thống BHXH tỉnh nói chung phận chuyên trách quản lý thu nói riêng cần thiết Vì cần phân cơng số lượng cán phù hợp với lượng công việc u cầu trình độ để đảm bảo cho công tác quản lý thu tiến hành nhanh gọn, xác, đạt hiệu cao Hàng năm, BHXH tỉnh Quảng Ninh cần có kế hoạch bồi dưỡng chun mơn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán cách hợp lý, tổ chức lớp bổ túc, nâng cao nghiệp vụ chun mơn, trình độ quản lý cho cán làm công tác thu Sắp xếp máy theo hướng chuyên sâu, phân chia, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cán bộ, phòng ban để tạo động, chủ động thực nhiệm vụ, tránh hành quan liêu Xây dựng đội ngũ cán vững vàng tri, nắm chuyên mơn, có lòng u nghề, có ý thức tìm tòi, học hỏi, tinh thần trách nhiệm cao Vai trò người lãnh đạo vô quan trọng, người tiên phong 61 cơng cải cách Vì vai trò người lãnh đạo cần phải đề cao Ngồi ra, nên tăng cường sách khuyến khích cán đạt kết cao cơng tác thực sách BHXH thơng qua biện pháp kinh tế có khen thưởng kịp thời Thường xuyên tổng kết, đánh giá mặt đạt được, yếu tồn để có phương hướng, biện pháp khắc phục triệt để hạn chế đó, cán quan ln trau dồi kinh nghiệm quản lý với nhau… Xây dựng tinh thần đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm cán đơn vị với thông qua buổi giao lưu, tổng kết, sinh hoạt chi bộ… nhằm tạo nên đội ngũ cán vững mạnh mặt Nhìn chung cấu tổ chức thu BHXH kiện tồn, hồn thiện hơn, góp phần khắc phục yếu máy quản lý BHXH tỉnh Quảng Ninh, làm giảm khoảng cách quan BHXH đối tượng tham gia, tránh tâm lý ngần ngại, khó chịu chủ SDLĐ đến quan BHXH thực trách nhiệm NLĐ 3.2.5 Cải cách thủ tục hành Bất kỳ quan HCSN bị chi phối tâm lý làm việc thủ tục, hành rườm rà, số cán cố ý gây phiền hà, thời gian người dân Trong trình độ dân trí ngày nâng cao, nhu cầu tham gia vào hệ thống BHXH tăng lên đáng kể Nếu quan BHXH tỉnh Quảng Ninh giữ tác phong làm việc chậm chạp gây tâm lý khó chịu cho đối tượng đã, tham gia Để phục vụ cho đối tượng tham gia, thụ hưởng chế độ BHXH ngày tốt hơn, tạo tin tưởng cho đại phận người dân cần phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thay đổi tác phong làm việc xơ cứng thông qua số công việc cụ thể sau: 62 Từ quy định chung Luật BHXH, thông tư, nghị định, BHXH xây dựng quy trình nghiệp vụ phù hợp với đăc điểm quan mình, làm cho hoạt động BHXH trở lên dễ dàng, thuận tiện Thực tốt chế “một cửa” theo tiến trình cải cách thủ tục hành phủ, giảm bớt gánh nặng thủ tục cho người tham gia, tránh tâm lý ngần ngại đến quan BHXH giải chế độ Mặc dù, BHXH tỉnh tiến hành thực sách “một cửa” từ cuối năm 2008 hiệu làm việc phòng cửa chưa cao Đây phận tiếp xúc trực tiếp với người tham gia tiếp nhận giấy tờ liên quan đến sách BHXH nên cán đảm nhiệm công tác phải nắm chun mơn nghiệp vụ, có tác phong làm việc nhanh nhẹn Do đó, để nâng cao hiệu làm việc phận cửa BHXH tỉnh Quảng Ninh cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán phận thông qua mở lớp tập huấn, bổ túc chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác cửa cán toàn đơn vị Hiện nay, hàng tháng sau tính tốn số tiền mà đơn vị SDLĐ trích nộp cho quan BHXH, cán làm công tác quản lý thu BHXH thường gửi thơng báo kết đóng BHXH đến đơn vị tham gia qua đường bưu điện Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Quảng Ninh nên tiến hành gửi thông báo qua địa Email, Gmail đơn vị tham gia để giảm bớt chi phí thời gian cho quan BHXH Riêng số đơn vị chưa xây dựng trang điện tử để liên lạc, trước mắt BHXH tỉnh thực chuyển phát qua hình thức cũ dần tiến tới tin học hóa tất Tăng cường đổi sở vật chất theo hướng đại hố cơng sở, trang bị đầy đủ máy tính có kết nối mạng internet nhằm tăng hiệu quản lý thơng tin, xử lý cơng việc, tính tốn, giải chế độ máy tính Tiến hành tin học hoá, trang bị lại đầy đủ hệ thống máy vi tính mới, đại nhằm nâng cao hiệu lưu trữ hồ sơ, thông tin, cách thức xử lý cơng việc hiệu quả, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian Máy tính phải kết nối phần mềm quản lý thu, soạn thảo văn mẫu để cần giải cơng việc thực nhanh chóng dễ dàng 3.2.6 Tăng cường xử lý tình trạng nợ đọng BHXH Để hạn chế tiến tới giải triệt để tình trạng nợ đọng BHXH, thời gian tới, BHXH tỉnh trì báo cáo định kỳ với cấp uỷ Đảng, quyền tình hình thực thu nộp BHXH, BHYT địa bàn; tham 63 mưu với Thành uỷ, UBND Tỉnh ban hành văn đạo cấp, ngành tăng cường phối hợp tra, kiểm tra việc thực sách BHXH đơn vị sử dụng lao động Đối với đơn vị chưa đóng, chậm đóng, đóng khơng đủ số lao động đơn vị, quan BHXH phối hợp với ngành chức kiểm tra, đôn đốc việc thu, nộp, kiên tính lãi chậm đóng theo quy định Bên cạnh việc phối hợp chặt chẽ với liên đồn lao động, phòng Lao động – Thương binh Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đơn vị SDLĐ thực tốt sách bảo hiểm cho NLĐ BHXH Tỉnh tập trung rà soát lại đơn vị, DN nợ đọng kéo dài để tìm hiểu ngun nhân nợ, từ có biện pháp xử lý; tìm giải pháp giải số nợ tồn đọng nợ phát sinh gắn với việc giải chế độ sách cho NLĐ Đối với đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm, BHXH Tỉnh khởi kiện nhằm đảm bảo tính nghiêm minh luật pháp, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho NLĐ; đồng thời, yêu cầu chủ sử dụng lao động cam kết lộ trình trả nợ cụ thể 3.2.7 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý thu BHXH Để công tác quản lý thu BHXH thời gian tới đạt kết tốt hơn, cần tăng cường áp dụng nâng cao hiệu ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), nhằm xử lý công việc thơng tin nhanh chóng, xác, giúp cho việc quản lý, lưu trữ liệu thuận tiện, giảm bớt thao tác không cần thiết, tạo thời gian cho cán đầu tư nhiều vào nghiên cứu nghiệp vụ Việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý thu BHXH đáp ứng đầy đủ u cầu cơng tác quản lý Đó là: quản lý tồn NLĐ tham gia đóng BHXH để đảm bảo quyền lợi hợp pháp họ BHXH theo luật; quản lý mức lương, phụ cấp điều kiện làm việc NLĐ để giải chế độ BHXH cho họ cách xác, công hợp lý nhất… Việc nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động BHXH nói chung, thu BHXH nói riêng điều kiện quan trọng để ngành BHXH đẩy mạnh cải cách hành hoạt động ngành, nhằm đảm bảo yêu cầu ngày nhiều người mong muốn tham gia vào hệ thống BHXH 64 3.3 Một số khuyến nghị 3.3.1 Khuyến nghị với Nhà nước quan bảo hiểm xã hội Việt Nam 3.3.1.1 Đối với quan Nhà nước Sớm triển khai đưa luật BHXH thực vào sống, muốn có điều này, trước hết phải làm tốt cơng tác tuyên truyền BHXH, đồng thời hệ thống văn đạo Luật ngày phải cụ thể hoá hơn, đồng để tạo điều kiện đầy đủ, thuận tiện cho việc thực sách, chế độ BHXH Nhà nước tăng cường đạo ngành chức năng, tỉnh, thành phố công tác quản lý nhà nước BHXH địa phương, gắn trách nhiệm phối hợp với quan BHXH việc quản lý đối tượng tham gia BHXH từ thành lập doanh nghiệp Nhà nước cần nghiên cứu, điều chỉnh chế sách BHXH cách hợp lý, khắc phục sớm bất cập, đồng thời xem xét tính khả thi văn pháp quy mà Chính phủ Bộ ngành ban hành Bên cạnh đó, có tiêu khen thưởng, tuyên dương đơn vị, cá nhân thực tốt sách BHXH, quy định chế tài xử lý trường hợp vi phạm pháp luật việc giải chế độ BHXH cho NLĐ Cần nâng cao mức xử phạt doanh nghiệp nợ đọng BHXH 3.3.1.2 Đối với BHXH Việt Nam Trên sở thực đổi đạo, điều hành kinh tế xã hội Chính phủ, BHXH Việt Nam cần đổi đạo, điều hành để đạt kết mong muốn Sự thay đổi phân cơng, phân cấp rõ chức năng, nhiệm vụ quan BHXH trung ương BHXH tỉnh, thành phố nhằm nâng cao trách nhiệm, chiến lược quản lý phục vụ ngày tốt đảm bảo thống hướng dẫn sách, chế độ BHXH Nhà nước đạo nghiệp vụ quan BHXH Việt Nam BHXH Việt Nam kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn đạo, hướng dẫn sở quy định Nhà nước, nhằm tháo gỡ vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi công tác tổ chức thu BHXH Xây dựng tiêu chí, cơng khai cách thức giao kế hoạch thu theo hướng phát triển tăng số người tham gia BHXH; điều chỉnh, giao kế hoạch thức cho BHXH tỉnh, thành phố BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an, Ban yếu Chính phủ để đơn vị chủ động tổ chức thực 65 Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam thường xuyên đạo, đồng thời chấn chỉnh BHXH tỉnh, thành phố tăng cường biện pháp thực nhằm hoàn thành nhiệm vụ giao Tập trung giải đáp vướng mắc nghiệp vụ nảy sinh trình thực để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đơn vị người lao động Trong năm tới cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quản lý chặt chẽ khơng ngừng nâng cao quỹ BHXH, tập trung thu ngồi quốc doanh theo quy định Luật Lao động Kiện toàn máy tổ chức cách xếp, bố trí sử dụng nhân sự, đào tạo đào tạo lại, hồn chỉnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động BHXH Theo dõi việc triển khai ứng dụng chương trình phần mềm quản lý thu BHXH BHXH tỉnh, thành phố để phối hợp với trung tâm thông tin chỉnh sửa kịp thời phần mềm quản lý theo quy định Đổi tác phong làm việc từ hành vụ sang tác phong phục vụ, động công tác thu, đặc biệt coi trọng việc cải cách thủ tục hành theo hướng tăng tính phục vụ, hỗ trợ, giảm tối đa phiền hà thời gian đơn vị người lao động Công tác tra, kiểm tra chuyên ngành BHXH cần trọng tất tỉnh, thành phố địa phương nước Nâng cao lực đội ngũ tuyên truyền viên cán BHXH từ trung ương đến địa phương nhằm phổ biến thực tốt sách BHXH cho NLĐ BHXH Việt Nam thường xuyên cử cán địa phương nắm bắt tình hình thực nhằm xử lý giải kịp thời vướng mắc nảy sinh địa phương, kịp thời chấn chỉnh việc làm chưa đúng, làm trái với quy định Ngành 3.3.2 Khuyến nghị với quan bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh BHXH tỉnh Quảng Ninh cần tập trung thực tốt vấn đề, tham mưu cho tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã đơn vị SDLĐ, đặc biệt đơn vị khu vực kinh tế nhà nước thực tốt pháp luật BHXH Phối hợp chặt chẽ với sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, tra, kiểm tra việc thực sách BHXH quan, đơn vị địa bàn BHXH tỉnh Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh cần xây dựng, triển khai quy định phối hợp quản lý nhà nước lĩnh vực BHXH 66 Căn vào thực tiễn số lượng cán làm công tác chuyên môn BHXH tỉnh Quảng Ninh bổ sung đội ngũ cán cơng chức có lực, trình độ phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc, nhằm thúc đẩy phát triển BHXH tỉnh Quảng Ninh nói riêng BHXH huyện khác nói chung Đối với đơn vị SDLĐ cố tình vi phạm pháp luật BHXH nhiều lần BHXH tỉnh với BHXH địa phương xử lý triệt để hành vi vi phạm pháp luật BHXH, có biện pháp cứng rắn với tình trạng né tránh trách nhiệm chủ SDLĐ khởi kiện đơn vị tham gia trốn đóng, nợ đọng BHXH thời gian dài toà, khuyến nghị với BHXH Việt Nam tăng cường chế tài xử phạt… Xây dựng khoản kinh phí riêng để khen thưởng cho cá nhân, tập thể BHXH tỉnh thực tốt cơng tác chun mơn nhằm khích lệ tinh thần làm việc đơn vị Bên cạnh hình thức xử phạt hành vi sai trái công việc, chưa nhận thức vai trò, trách nhiệm Khi tiếp nhận nghị định, thông tư thực BHXH từ BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh nên gửi thông báo hướng dẫn thực cụ thể kèm theo nghị định, thơng tư để BHXH huyện thực nghiệp vụ, chuyên môn cách dễ dàng hơn, nắm bắt kịp thời thay đổi 3.3.3 Khuyến nghị với quyền địa phương Vai trò Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban ngành liên quan quan trọng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Quảng Ninh Do đó, Tỉnh ủy cần phải tăng cường cơng tác đạo với quan BHXH việc quản lý đối tượng tham gia, đưa BHXH vào sống NLĐ Đặc biệt phối hợp chặt chẽ quan đài, báo tổ chức thơng tin tun truyền sách BHXH, đưa nội dung sách BHXH vào nội dung tin phát thường xuyên tỉnh Ngoài Tỉnh ủy, UBND tạo điều kiện cho việc triển khai nghiệp vụ BHXH dễ dàng như: xây dưng “hành lang” thơng thống để chủ vốn đầu tư vào địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho NLĐ; đưa số tiêu chí, tiêu thi đua hàng năm ngành, đơn vị công tác thực BHXH Đồng thời với BHXH tỉnh, Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh tổ chức đoàn tra, kiểm tra, giám sát việc thực sách BHXH 67 đơn vị địa bàn; Sở Lao động – Thương binh Xã hội tỉnh cung cấp thơng tin số lao động đơn vị SDLĐ địa bàn tỉnh để quan BHXH tỉnh Quảng Ninh nắm từ có hướng triển khai phù hợp BHXH tỉnh thường xuyên theo dõi thay đổi văn hướng dẫn thực chế độ, sách BHXH để nắm bắt sửa đổi, bổ sung nhằm thực tốt sách BHXH địa bàn tỉnh quản lý; đồng thời, tuyên truyền hướng dẫn chế độ BHXH cho đối tượng tham gia Các ban ngành liên quan với BHXH tỉnh tổ chức buổi giao lưu tìm hiểu BHXH sở; UBND tỉnh giúp đỡ quan BHXH xây dựng pano, appic vị trí thu hút nhiều người quan tâm… nhằm nâng cao nhận thức người sử dụng lao động người lao động Cử cán BHXH đến nói chuyện, giao lưu trực tiếp giải đáp thắc mắc NLĐ doanh nghiệp để có tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức cấp, ngành, quan, đơn vị, tổ chức người lao động nhằm góp phần mở rộng đối tượng tham gia BHXH 68 KẾT LUẬN Trong năm qua, BHXH Tỉnh Quảng Ninh đạt kết đáng ghi nhận Công tác quản lý thu BHXH Tỉnh Quảng Ninh ngày hiệu quả, góp phần hồn thành xuất sắc kế hoạch BHXH Việt Nam giao Bên cạnh mặt đạt được, công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh thời gian qua bộc lộ số hạn chế, cần tiếp tục nghiên cứu mặt lý luận tổng kết thực tiễn để tìm giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH nhằm hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, góp phần ổn định trị xã hội phát triển kinh tế Tỉnh Quang Ninh, đáp ứng yêu cầu công phát triển kinh tế - xã hội đất nước Trên toàn kết nghiên cứu đề tài “Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH Tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016”, gồm đánh giá, phân tích số giải pháp đề xuất đóng góp nhằm hạn chế, khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm để hồn thiện cơng tác quản lý thu BHXH BB quan BHXH Tỉnh Quảng Ninh Từ góp phần thực tốt sách BHXH, đảm bảo an sinh xã hội phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa Em xin cảm ơn thầy cô giáo khoa Bảo hiểm trường đại học Lao động Xã hội cán công tác BHXH huyện Mỹ Hào hướng dẫn nhiệt tình tạo điều kiện tốt cho em hồn thành khóa luận Em mong nhận nhận xét, góp ý thầy cô giáo khoa môn Em xin chân thành cảm ơn! 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo tổng hợp tình hình thu BHXH, BHYT Tỉnh Quảng Ninh năm, 2012,2013, 2014, 2015, 2016 [2] TS Dương Văn Thắng (2014), Đổi phát triển Bảo hiểm xã hội Việt Nam, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội [3] PGS TS Nguyễn Tiệp (2010), Giáo trình Bảo hiểm Xã Hội, NXB Lao động Xã Hội, Hà Nội [4] TS Dương Xuân Triệu (2014), Giáo trình Quản Trị Bảo Hiểm Xã Hội, NXB Lao động Xã Hội, Hà Nội [5] Luật BHXH số 71/2006/QH11, Quốc hội ban hành ngày 29/06/2006 [6] Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật BHXH BHXH bắt buộc [7] Quyết định 1111/2011/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 BHXH Việt Nam quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT [8] Nghị định 58/2014/QH13, Quốc hội ban hành ngày 20/11/2014 [9] Nghị XXI Ban chấp hành TW Đảng định hướng phát triển BHXH Việt Nam [10] Trang thông tin BHXH Quảng Ninh : http://www.bhxhquangninh.vn/ [11] Trang thông tin Tỉnh Quảng Ninh: http://www.quangninh.gov.vn/ [12] Trang thông tin BHXH Việt Nam: http://www.baohiemxahoi.gov.vn/ 70 ... Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 2.3 Đánh giá công tác quản lý thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 2.3.1 Những kết đạt hạn chế tồn công tác quản lý thu BHXH BHXH tỉnh Quảng. .. hội tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 2.2.3 Quản lý quy trình tổ chức thu BHXH BB 2.2.4 Kết thu BHXH bắt buộc BHXH tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 – 2016 2.2.5 Tình hình nợ đọng BHXH Tỉnh Quảng. .. cơng tác quản lý CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 2.1 Giới thiệu chung tỉnh Quảng Ninh quan BHXH tỉnh Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh quảng ninh giai đoạn 2012 – 2016, Thực trạng công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh quảng ninh giai đoạn 2012 – 2016

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay