Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phú

178 39 0
  • Loading ...
1/178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 20:58

LỜI MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứuQuá trình sản xuất kinh doanh trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng là một quá trình kết hợp và tiêu hoa các yếu tố sản xuất để thu hút được sản phẩm. Tổng hợp toàn bộ các hao phí mà doanh nghiệp bỏ ra liên quan đến toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tạo nên chi tiêu chi phí sản xuất. Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo tự bù đắp chi phí mình đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và bảo đảm có lãi hay không? Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp doanh nghiệp. Do vậy, để tồn tại và phát triển thì các doanh nghiệp buộc phải nâng cao năng lực cạnh tranh bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, vấn đề tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh vẫn luôn là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, khách quan của các doanh nghiệp. Để thực hiện được điều đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác kế toán là tổ chức tập hợp chi phí và tính giá thành một cách khoa học, giúp các nhà quản lý kiểm soát được chi phí của từng khoản mục phát sinh, từ đó đánh giá tình hình thực hiện các định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn… nhằm tìm ra biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp công trình, vật liệu kiến trúc do giá trị sản phẩm thường có giá trị lớn, thời gian thi công kéo dài, chịu nhiều ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, thường phát sinh nhiều chi phí ngoài dự toán và phụ thuộc vào từng giai đoạn thi công nên công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm là khâu then chốt để giúp nhà quản lý điều hành. Công ty TNHH Thiên Phúlà một doanh nghiệp xây dựng chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, với các sản phẩm chủ đạo là: thi công hệ thống điện trung cư, khu công nghiệp; hệ thống dây tải điện, xây dựng trạm bơm, hệ thống cấp thoát nước và các công trình dân dụng… Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về mặt lý luận cũng như thực tế công tác kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú, tác giả thấy rằng công ty đã đạt được những hiệu quả nhất định trong việc hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những bất cập, cụ thể: Việc áp dụng chuẩn mực, chế độ kế toán vào hạch toán chi phí và tập hợp chi phí vẫn còn những vướng mắc; quyết toán công trình còn chậm; chưa xây dựng được báo cáo quản trị cho nhà quản lý; quản lý chi phí sản xuất chưa thực sự tiết kiệm và còn nhiều lãng phí. Điều này ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.Xuất phát từ thực trạng đó và nhận thức rõ tầm quan trọng của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong việc giúp nhà quản trị đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả. Tác giả đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế.2.Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tàiXây dựng cơ bản là một trong những ngành sản xuất có vị trí hết sức quan trọng góp phần không nhỏ cho quá trình công nghiệp hóahiện đại hóa đất nước. Đối với doanh nghiệp xây dựng, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác là một trong những yếu tố hàng đầu để doanh nghiệp có thể nắm bắt được chi phí cho từng khâu sản xuất, từng loại sản phẩm, nhóm sản phẩm. Để từ đó có những điều chỉnh, những kế hoạch sản xuất kịp thời, đảm bảo yếu tố tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó, có rất nhiều bài báo khoa học, công trình nghiên cứu chuyên sâu bàn về vấn đề kế toán chi phígiá thành, đi kèm với đó là các báo cáo tốt nghiệp, luận văn tốt nhiệp viết về đề tài này cũng không ít. Cụ thể như một số công trình nghiên cứu sau: Bài báo khoa học: “Vài nét về thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại một số doanh nghiệp sản xuất ở Hà Nội”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 26 (2015) 245255, tác giả Nguyễn Thị Minh Tâm. Trong bài báo tác giả đã khái quát về thực trạng kế toán quản trị chi phí và giá thành tại các doanh nghiệp sản xuất tại Hà Nội; Đưa ra số liệu kết quả nghiên cứu, ý kiến đóng góp… Tuy nhiên bài báo có hạn chế: Chưa đi sâu nghiên cứu chi tiết vào loại hình doanh nghiệp xây lắp. Các số liệu, kết quả nghiên cứu thể hiện ở dạng tổng quát. Nên việc áp dụng vào thực tế còn gặp khó khăn. Bài báo khoa học: “Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây dựng”, Tạp chí kinh tế, ngày 2332013, tác giả Nguyễn Tiến Nam. Trong bài báo tác giả đã khái quát các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây dựng; Các chuẩn mực kế toán liên quan và thực trạng áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây dựng. Đây là bài báo có giá trị khoa học cao, hữu ích trong công tác nghiên cứu và áp dụng thực tế. Luận văn thạc sĩ: “Các giải pháp hoàn thiện kế toán doanh thu và chi phí tại các Công ty xây lắp ở tỉnh Hòa Bình”, năm 2013 của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân. Tác giả đã đề cập đến kế toán doanh thu, chi phí sản xuất xây lắp theo hợp đồng xây dựng ở cả doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo quyết định số 152006BTC và quyết định số 482006BTC. Tuy nhiên, trong luận văn tác giả viết bao quát, đề cập đến nhiều khía cạnh, nên phần hoàn thiện chưa sát thực. Luận văn thạc sĩ: “Kế toán toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây lắp và dịch vụ Sông Đà ”, năm 2014 của tác giả Phạm Thu Hương Trường Đại Học Thương Mại. Trong luận văn tác giả đã đề cập đến cả hai phương diện kế toán tài chính và kế toán quản trị; đưa ra những đề xuất giúp thực thiện tốt hơn kế toán quản trị chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty. Tuy nhiên, những đề xuất này vẫn còn chung chung và mang tính lý thuyết cao, chưa cụ thể. Vì vậy, khó khăn trong việc vận dụng vào thực tế của công ty. Luận văn thạc sĩ: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông”, năm 2015 của tác giả Nguyễn Thị Lan Anh Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội. Trong luận văn, tác giả đã khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp trên cả hai phương diện kế toán tài chính và kế toán quản trị; Phản ánh tốt thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông; đưa ra được những đánh giá cũng như đề ra các giải pháp hoàn thiện kế toán tài chính sát với thực tế. Tuy nhiên, luận văn có hạn chế: Những nghiên cứu, đánh giá về kế toán quản trị vẫn chưa được sâu.Nhìn chung việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp vẫn chưa được coi là đầy đủ và cần được bổ sung thêm, đặc biệt là công tác quản trị phải gắn với thực trạng của từng doanh nghiệp cụ thể.Như vậy, các đề tài nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nêu ở trên đã đưa ra được các nội dung cơ bản của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện để ứng dụng vào đơn vị cụ thể theo phạm vi nghiên cứu khác nhau của từng đề tài. Tuy nhiên, hiện tại thì chưa có công trình nào nghiên cứu về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thiên Phú. Vì vậy tác giả chọn đề tài này để nghiên cứu cho công trình khoa học của mình.3.Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Thiên Phú4.Câu hỏi nghiên cứuCơ sở lý luận của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp?Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú, có những ưu điểm và hạn chế gì? Cần những giải pháp gì để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thiên Phú?5.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tàiĐối tượng nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú.Phạm vi nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Thiên Phú theo cách tiếp cận: Kế toán tài chính và một số vấn đề cơ bản về kế toán quản trị; Thời gian nghiên cứu: Năm 2016, tiếp cận số liệu năm 2015Không gian nghiên cứu: Tại Công ty TNHH Thiên Phú. i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài .5 Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1.1.1 Đặc điểm hoạt động xây lắp 1.1.2 Đặc điểm sản phẩm xây lắp .8 1.1.3 u cầu cơng tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp xây dựng 1.2 CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 10 1.2.1 Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp .10 1.2.2 Giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp 14 1.2.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm xây lắp 17 ii 1.2.4 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp 18 1.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP THEO CÁCH TIẾP CẬN KẾ TỐN TÀI CHÍNH 19 1.3.1 Chi phí sản xuất 19 1.3.2 Kế tốn chi phí sản xuất DN xây lắp theo chế độ hành 20 1.3.3 Giá thành sản phẩm xây lắp 31 1.3.4 Sổ sách kế toán .33 1.4 KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP DƯỚI GĨC ĐỘ KẾ TỐN QUẢN TRỊ 33 1.4.1 Định mức chi phí lập dự tốn chi phí 34 1.4.2 Phân tích chi phí báo cáo giá thành sản xuất sản phẩm 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ .39 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚ 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 39 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú 40 2.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn phân cấp quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú 43 2.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT THI CƠNG VÀ QUY CHẾ GIAO KHOÁN CỦA ĐƠN VỊ 53 2.2.1 Quy trình sản xuất thi cơng 53 2.2.2 Quy chế giao khoán đơn vị 53 2.3 THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ 54 iii 2.3.1 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp góc độ kế tốn tài 54 2.3.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp góc độ kế tốn quản trị 67 2.3.3 Đánh giá thực trạng 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 76 CHƯƠNG CÁC KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ 77 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ 77 3.2 U CẦU HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ .78 3.3 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ .80 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cơng ty góc độ kế tốn tài 80 3.3.2 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp cơng ty góc độ kế tốn quản trị 88 3.4 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ 97 3.4.1 Điều kiện từ phía Nhà nước 97 3.4.2 Điều kiện từ phía cơng ty .98 KẾT LUẬN CHƯƠNG 99 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng việt BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CCDC Công cụ dụng cụ CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí Nhân cơng trực tiếp CPSXC Chi phí Sản xuất chung CPSDMTC Chi phí sử dụng Máy thi cơng GĐ Giám đốc MTC Máy thi công NCTT Nhân công trực tiếp NKC Nhật ký chung NVL Nguyên vật liệu NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp QĐ Quyết định TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định SXC Sản xuất chung v DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức máy Công ty 41 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế tốn Cơng ty 43 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chung 47 Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 102 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 104 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán chi phí sử dụng máy thi cơng 105 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất chung .106 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang .107 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp đơn vị giao khoán (trường hợp đơn vị nhận khốn nội khơng tổ chức máy kế toán riêng) 108 Sơ đồ 1.7: Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp đơn vị giao khoán (trường hợp đơn vị nhận khoán nội có tổ chức máy kế tốn riêng) 109 Sơ đồ 1.8: Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp đơn nhận khoán (trường hợp đơn vị nhận khốn nội có tổ chức máy kế toán riêng) 110 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Biên kiểm kê đánh giá giá trị phế liệu thu hồi .81 Bảng 3.2: Thẻ tính giá thành sản phẩm .87 Bảng 3.3: Phân loại chi phí xây lắp theo mối quan hệ với mức độ hoạt động 89 Bảng 3.4: Bảng báo cáo thu nhập 90 Bảng 3.5: Báo cáo chi phí xây lắp thực kì 92 Bảng 3.6: Báo cáo khối lượng xây lắp 93 Bảng 3.7: Báo cáo giá trị xây lắp thực kì 94 Bảng 3.8: Báo cáo chi phí giá thành xây lắp .95 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Quá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp trình kết hợp tiêu hoa yếu tố sản xuất để thu hút sản phẩm Tổng hợp tồn hao phí mà doanh nghiệp bỏ liên quan đến toàn hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ tạo tiêu chi phí sản xuất Sự tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo tự bù đắp chi phí bỏ trình sản xuất kinh doanh bảo đảm có lãi hay khơng? Mặt khác, kinh tế thị trường ln có cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp doanh nghiệp Do vậy, để tồn phát triển doanh nghiệp buộc phải nâng cao lực cạnh tranh nhiều cách khác Trong đó, vấn đề tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao lực cạnh tranh nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, khách quan doanh nghiệp Để thực điều đó, u cầu đặt cơng tác kế tốn tổ chức tập hợp chi phí tính giá thành cách khoa học, giúp nhà quản lý kiểm sốt chi phí khoản mục phát sinh, từ đánh giá tình hình thực định mức, dự tốn chi phí, tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn… nhằm tìm biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp cơng trình, vật liệu kiến trúc giá trị sản phẩm thường có giá trị lớn, thời gian thi cơng kéo dài, chịu nhiều ảnh hưởng điều kiện tự nhiên, thường phát sinh nhiều chi phí ngồi dự tốn phụ thuộc vào giai đoạn thi công nên công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm khâu then chốt để giúp nhà quản lý điều hành Công ty TNHH Thiên Phúlà doanh nghiệp xây dựng chuyên hoạt động lĩnh vực xây lắp, với sản phẩm chủ đạo là: thi công hệ thống điện trung cư, khu công nghiệp; hệ thống dây tải điện, xây dựng trạm bơm, hệ thống cấp thoát nước cơng trình dân dụng… Qua q trình tìm hiểu, nghiên cứu mặt lý luận thực tế cơng tác kế tốn Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú, tác giả thấy công ty đạt hiệu định việc hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Tuy nhiên tồn bất cập, cụ thể: Việc áp dụng chuẩn mực, chế độ kế tốn vào hạch tốn chi phí tập hợp chi phí vướng mắc; tốn cơng trình chậm; chưa xây dựng báo cáo quản trị cho nhà quản lý; quản lý chi phí sản xuất chưa thực tiết kiệm nhiều lãng phí Điều ảnh hưởng đáng kể đến hiệu hoạt động kinh doanh công ty Xuất phát từ thực trạng nhận thức rõ tầm quan trọng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm việc giúp nhà quản trị đưa định kinh doanh hiệu Tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Xây dựng ngành sản xuất có vị trí quan trọng góp phần khơng nhỏ cho q trình cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước Đối với doanh nghiệp xây dựng, tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xác yếu tố hàng đầu để doanh nghiệp nắm bắt chi phí cho khâu sản xuất, loại sản phẩm, nhóm sản phẩm Để từ có điều chỉnh, kế hoạch sản xuất kịp thời, đảm bảo yếu tố tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Nhận thức điều đó, có nhiều báo khoa học, cơng trình nghiên cứu chun sâu bàn vấn đề kế tốn chi phí-giá thành, kèm với báo cáo tốt nghiệp, luận văn tốt nhiệp viết đề tài khơng Cụ thể số cơng trình nghiên cứu sau: - Bài báo khoa học: “Vài nét thực trạng cơng tác kế tốn quản trị chi phí giá thành số doanh nghiệp sản xuất Hà Nội”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 26 (2015) 245-255, tác giả Nguyễn Thị Minh Tâm Trong báo tác giả khái quát thực trạng kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp sản xuất Hà Nội; Đưa số liệu kết nghiên cứu, ý kiến đóng góp… Tuy nhiên báo có hạn chế: Chưa sâu nghiên cứu chi tiết vào loại hình doanh nghiệp xây lắp Các số liệu, kết nghiên cứu thể dạng tổng quát Nên việc áp dụng vào thực tế gặp khó khăn - Bài báo khoa học: “Đánh giá sản phẩm dở dang doanh nghiệp xây dựng”, Tạp chí kinh tế, ngày 23/3/2013, tác giả Nguyễn Tiến Nam Trong báo tác giả khái quát phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang doanh nghiệp xây dựng; Các chuẩn mực kế toán liên quan thực trạng áp dụng phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang doanh nghiệp xây dựng Đây báo có giá trị khoa học cao, hữu ích cơng tác nghiên cứu áp dụng thực tế - Luận văn thạc sĩ: “Các giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí Cơng ty xây lắp tỉnh Hòa Bình”, năm 2013 tác giả Nguyễn Thị Ngọc Mai- Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Tác giả đề cập đến kế tốn doanh thu, chi phí sản xuất xây lắp theo hợp đồng xây dựng doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán theo định số 15/2006/BTC định số 48/2006/BTC Tuy nhiên, luận văn tác giả viết bao quát, đề cập đến nhiều khía cạnh, nên phần hồn thiện chưa sát thực - Luận văn thạc sĩ: “Kế tốn tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần xây lắp dịch vụ Sông Đà ”, năm 2014 tác giả Phạm Thu Hương- Trường Đại Học Thương Mại Trong luận văn tác giả đề cập đến hai phương diện kế tốn tài kế tốn quản trị; đưa đề xuất giúp thực thiện tốt kế toán quản trị chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty Tuy nhiên, đề xuất chung chung mang tính lý thuyết cao, chưa cụ thể Vì vậy, khó khăn việc vận dụng vào thực tế công ty - Luận văn thạc sĩ: “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Phương Đông”, năm 2015 tác giả Nguyễn Thị Lan Anh- Trường Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Trong luận văn, tác giả khái quát vấn đề lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp hai phương diện kế toán tài kế tốn quản trị; Phản ánh tốt thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH tư vấn kiến trúc xây dựng Phương Đông; đưa đánh đề giải pháp hồn thiện kế tốn tài sát với thực tế Tuy nhiên, luận văn có hạn chế: Những nghiên cứu, đánh giá kế toán quản trị chưa sâu Nhìn chung việc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp chưa coi đầy đủ cần bổ sung thêm, đặc biệt công tác quản trị phải gắn với thực trạng doanh nghiệp cụ thể Như vậy, đề tài nghiên cứu kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nêu đưa nội dung kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện để ứng dụng vào đơn vị cụ thể theo phạm vi nghiên cứu khác đề tài Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Thiên Phú Vì tác giả chọn đề tài để nghiên cứu cho cơng trình khoa học Mục tiêu nghiên cứu đề tài Hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty TNHH Thiên Phú Câu hỏi nghiên cứu Cơ sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp? Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú, có ưu điểm hạn chế gì? Cần giải pháp để hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Thiên Phú? Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu: Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú Phạm vi nghiên cứu: Nội dung nghiên cứu: Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty TNHH Thiên Phú theo cách tiếp cận: Kế tốn tài số vấn đề kế toán quản trị; 157 25 50 75 100 125 Vữa xi măng cát vàng 116,01 213,02 296,03 385,04 462,05 1,19 1,15 1,12 1,09 1,05 c Bàng định mức vật liệu theo mác vữa bê tông - Cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông, dùng xi măng PCB.30, cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm Mác bê tơng 150 200 250 - Xi măng (Kg) 288,025 350,550 415,125 Cát vàng(m3) 0,505 0,481 0,455 Đá 1x2cm (m3) 0,913 0,900 0,887 Nước (lít) 185 185 185 Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa, bê tông dùng xi măng PCB.40, PC HS40 cát mịn 1m3 Đá dăm(m3) Cát vàng (m3) Vữa xây tô mác 75 Vữa bê tông mác 200 0,86 1,090 0,483 Xi măng Nước PCB4 (Kg) (lít) 247 278 110 185 Phụ Lục 2.39: Định mức lắp đặt ống thép không rỉ - nối phương pháp hàn đoạn ống dài 6m CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ - NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI m Cơng Trình: Trường THCS xã Gia Lạc Thành phần cơng việc: Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, vệ sinh ống, lắp chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống Đơn vị tính: 100m Mã hiệu Cơng tác xây lắp Thành phần hao phí BB.142 Lắp đặt ống thép Vật liệu không rỉ, nối Ống thép không rỉ phương pháp hàn Que hàn khơng rỉ Đường kính (mm) 20 25 Đơn vị 15 m 100,5 100,5 100,5 100,5 kg 0,18 0,24 0,37 0,46 32 158 Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy hàn điện 23kW Máy khác % công 0,01 10,53 0,01 14,74 0,01 18,45 0,01 20,74 ca % 0,04 01 0,06 02 0,09 03 0,11 04 Thành phần hao phí Đơn vị 40 m 100,5 100,5 100,5 100,5 kg % công 0,56 0,01 23,57 0,69 0,01 24,88 0,84 0,01 27,03 1,04 0,01 27,29 ca % 0,14 05 0,17 06 0,21 07 0,26 08 Tiếp theo Mã hiệu Công tác xây lắp BB.142 Lắp đặt ống thép Vật liệu không rỉ, nối Ống thép không rỉ phương pháp hàn Que hàn không rỉ Vật liệu khác Nhân công 3,5/7 Máy thi công Máy hàn điện 23kW Máy khác - Đường kính (mm) 50 60 75 Phụ Lục 2.40: Bảng định mức ca máy thiết bị thi cơng CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ BẢNG ĐỊNH MỨC CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG Cụng trỡnh: Trng THCS xó Gia Lc Thành ST Loại máy thiết T bị Định mức tiêu hao nhiên liệu, Lợng ca phần-cấp bậc thợ điều khiển máy Máy đào gầu, bánh xích - dung Giá ca máy (đ/ca) 159 tích gầu: 0,22 m3 32,40 lÝt diezel 1x4/7 0,30 m3 35,10 lÝt diezel 1x4/7 0,40 m3 42,66 lÝt diezel 1x4/7 0,50 m3 51,30 lÝt diezel 1x4/7 0,65 m3 59,40 lÝt diezel 0,80 m3 64,80 lÝt diezel 1,00 m3 74,52 lÝt diezel 1,20 m3 78,30 lÝt diezel 1,25 m3 82,62 lÝt diezel 10 1,60 m3 113,22 lÝt diezel 11 2,00 m3 127,50 lÝt diezel 12 2,30 m3 137,70 lÝt diezel 13 2,50 m3 163,71 lÝt diezel 14 3,50 m3 196,35 lÝt diezel 15 3,60 m3 198,90 lÝt diezel 16 5,40 m3 218,28 lÝt diezel 17 6,50 m3 332,01 lÝt diezel 1.533.34 1.707.30 1.956.31 2.273.30 1x3/7+1x5 2.860.11 /7 1x3/7+1x5 3.075.70 /7 1x4/7+1x6 3.520.27 /7 1x4/7+1x6 4.064.35 /7 1x4/7+1x6 4.191.02 /7 1x4/7+1x6 5.102.59 /7 1x4/7+1x7 6.045.79 /7 1x4/7+1x7 6.597.94 /7 1x4/7+1x7 7.241.17 /7 1x4/7+1x7 9.509.67 /7 1x4/7+1x7 9.828.62 /7 1x4/7+1x7 11.237.5 /7 1x4/7+1x7 60 15.504.7 /7 46 160 18 9,50 m3 397,80 lÝt diezel 19 10,40 m3 408,00 lÝt diezel 1x4/7+1x7 20.914.4 /7 1x4/7+1x7 20 22.592.2 /7 69 Máy đào gầu, bánh xích, động điện - dung tích gầu: 20 2,5 m3 672,00 kWh 21 4,00 m3 924,00 kWh 22 4,60 m3 23 5,00 m3 24 8,00 m3 1.050,0 1.134,0 2.079,0 kWh kWh kWh 1x4/7+1x7 4.669.10 /7 1x4/7+1x7 6.117.90 /7 1x4/7+1x7 7.853.15 /7 1x4/7+1x7 8.083.33 /7 1x4/7+1x7 13.695.4 /7 28 Máy đào gầu, bánh - dung tÝch gÇu: 25 0,15 m3 29,70 lÝt diezel 1x4/7 26 0,30 m3 33,48 lÝt diezel 1x4/7 27 0,75 m3 56,70 lÝt diezel 28 1,25 m3 73,44 lÝt diezel 1.417.27 1.684.64 1x3/7+1x5 2.842.12 /7 1x4/7+1x6 4.063.60 /7 Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) dung tích gÇu: 29 0,40 m3 59,40 lÝt diezel 30 0,65 m3 64,80 lÝt diezel 1x3/7+1x5 2.829.99 /7 1x3/7+1x5 3.042.48 /7 161 31 1,00 m3 82,60 lÝt diezel 32 1,20 m3 113,20 lÝt diezel 33 1,60 m3 127,50 lÝt diezel 2,30 m3 163,70 lÝt diezel 1x4/7+1x6 4.103.55 /7 1x4/7+1x6 5.002.01 /7 1x4/7+1x7 5.891.42 /7 1x4/7+1x7 7.459.99 /7 Máy xúc lật - dung tích gầu: 35 0,60 m3 29,10 lÝt diezel 1x4/7 36 1,00 m3 38,76 lÝt diezel 1x4/7 37 1,25 m3 46,50 lÝt diezel 38 1,65 m3 75,24 lÝt diezel 39 2,00 m3 86,64 lÝt diezel 40 2,30 m3 94,65 lÝt diezel 41 2,80 m3 100,80 lÝt diezel 42 3,20 m3 134,40 lÝt diezel 43 4,20 m3 159,60 lÝt diezel 1.490.38 1.881.59 1x3/7+1x5 2.471.49 /7 1x3/7+1x5 3.336.24 /7 1x3/7+1x5 3.573.16 /7 1x4/7+1x6 4.049.55 /7 1x4/7+1x6 4.516.50 /7 1x4/7+1x6 5.984.57 /7 1x4/7+1x6 7.332.30 /7 Gầu đào 44 2800x600x7000 (thi c«ng mãng cäc, têng Barrette) ……… 510.669 162 Phụ Lục 2.41 Biểu tổng hợp giá dự thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ BIỂU TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU DỰ ÁN : ĐẤU THẦU XD HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT – KHU ĐÔ THỊ XUÂN THÀNH THÀNH PHỐ NINH BÌNH GĨI THẦU: THỐT NƯỚCTHẢI, CẤP NƯỚC SINH HOẠT ST T NỘI DUNG GĨI THẦU THỐT NƯỚC THẢI CẤP NƯỚC SINH HOẠT CỘNG THÀNH TIỀN 2.579.731.226 482.595.282 3.062.326.508 TỔNG CỘNG: 3.062.326.508 đồng Bằng chữ: Ba tỷ không trăm sáu mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn, năm trăm linh tám đồng Đại diện hợp pháp bên nhà thầu 163 Phụ Lục 2.42 Biểu chi tiết giá dự thầu - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ BIỂU CHI TIẾT GIÁ DỰ THẦU DỰ ÁN : ĐẤU THẦU XD HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT – KHU ĐÔ THỊ XUÂN THÀNH TP NINH BÌNH GĨI THẦU: THỐT NƯỚCTHẢI STT HẠNG MỤC CƠNG VIỆC ĐVT KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU ĐƠN GIÁ DỰ THẦU THÀNH TIỀN 2.579.731.226 THOÁT NƯỚC THẢI I Giếng cống D1500 = 27 Đào móng cột, trụ hố kiểm tra, rộng>2,5m, sâu >1,5m, đất cấp II M3 263.747 232.609 61.349.925 Đắp đất móng cơng trình, độ chặt u cầu k=0.85 M3 173.818 113.900 19.797.870 Vận chuyển đất ô tô cự ly > 10km tự đôt 7T, đất hữu 100 m3 2,3 1.328.850 Đệm dáy ga chiều dày 30cm đầm chặt 20cm M3 21.628 480,350 … …… 320.612.838 3.056.355 10.389.009 164 STT HẠNG MỤC CÔNG VIỆC ĐVT KHỐI LƯỢNG MỜI THẦU ĐƠN GIÁ DỰ THẦU V Ga thu trực tiếp = 40 THÀNH TIỀN 479.839.550 52 Đào móng cột, trụ hố kiểm tra, rộng>2,5m, sâu >2m, đất cấp II M3 233,500 265.600 62.017.600 53 Đắp móng hố, độ chặt yêu cầu K= 0,85 M3 95,054 115.950 11.021.511 54 Bê tông đáy ga đá 2x4, độ rộng 250 cm, PC 40 M3 20,158 1.630.300 32.863.587 55 Láng hố ga dày 5cm , vữa XM 150 M2 250,355 62.352 15.610.135 56 Xây gạch 6,5x 12x 25, xây hô ga, hố van, vữa XM mác 150 M3 55,085 982.522 54.122.224 …………… Người lập biểu (ký, họ tên) Trưởng phòng KT-DA (ký, họ tên) Giám đốc (ký, họ tên 165 Phụ Lục 2.43 Bảng dự thầu - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ BẢNG DỰ THẦU CƠNG TRÌNH : ĐẤU THẦU XD HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT – KHU ĐÔ THỊ XUÂN THÀNH HẠNG MỤC: PHẦN THIẾT BỊ VỆ SINH ST m· T hiệu BB.412 01 Nội dung công việc Lắp đặt Đơn vị Vật liệu 78,0 2.150 NC 000 345.531 lợng chậu xí Thành tiền N GI Khối Máy Vật liệu 167 Nhân công 26.951 418 700.000 Inax phụ kiện mã xí BB.425 C333VTN Lắp đặt vòi 01 rửa vệ sinh di động (CFV102M) 78,0 295.455 29.946 23 045.455 335 788 M¸y 166 BB.412 Lắp đặt 02 chậu xí xổm TT vòi Mãc giÊy vƯ bé 50,0 1.282.13 c¸i 78,0 345.53 65.455 64.106.8 17.276.550 00 5.105.45 sinh Inax (CFF-22H BB.411 02 màu trắng) Lp t lavabo 54,0 290.909 inax (màu 138.21 123.709 7.463.448 091 trắng - L288V) bao gồm ống thảI chữ P+ống xả chậu có vặn nớc+van chặn + dây BB.415 cáp Lắp đặt vòi 01 rửa tay INAX (LFV-13B) 54,0 627.273 39.160 33.872.7 27 2.114.640 167 BB.424 L¾p đặt g- 01 ơng soi (KF- BB.424 5075VA) Lắp đặt kệ 02 gơng INAX BB.424 (H-442V) Lắp đặt giá 03 c¸i c¸i c¸i 66,0 66,0 66,0 600.000 145.455 181.818 29.946 29.946 20.732 treo vµ hép 4.38 39.600.0 00 4.38 9.600 000 2.19 12.000.0 1.976 436 1.976 436 1.368.312 00 5V) Lắp đặt 01 chậu tiểu 20,0 1.636.36 345.53 32.727.2 6.910.620 73 nam Inax van xả (U116V+van UF5V+cút 12 BB.431 nối) Lắp đặt bĨ 09 chøa níc b»ng c¸i 2,0 1.105.6 99 144 606 (H444V+H44 BB.413 289.27 xà phòng 10 289.27 2.211.398 168 inox, dung tÝch b»ng 13 AL.741 10 5,0m3 Bốc xếp, vận 151.56 chuyển vật tư tæng Céng 83.2 757.830 416.03 71.342.87 139 07 511.466 800 197 Phụ Lục 2.44 Bảng phân tích chênh lệch chi phí - CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ BẢNG PHÂN TÍCH CHÊNH LỆCH CHI PHÍ CƠNG TRÌNH: TRƯỜNG THCS XÃ GIA LẠC HẠNG MỤC: CỌC KHOAN NHI I TR D800 ST T Đơn Mã hiệu Tên vật t vị Khối lợng Đơn giá gốc Chênh lệch thông báo Thành tiền 169 :A.0143 Vật liệu Bê tông thơng phẩm, m3 XMPC30, cát vàng, đá 1x2 :A.0161 :A.0506 :A.0516 :A.1275 M300 Ben tô nít Cát đen Cát vàng Dây thép 200 105 1.700 1.700 - - 165 55.000 55.800 800 132.000 157 189.000 192.800 3.800 596.600 17 19.000 19.000 - - 198 214.000 218.800 4.800 - 950.400 - 215 15.621 13.675 1.946 - 418.390 - 271 16.484 13.675 2.809 - 761.239 - 5.000 15.718 13.545 2.173 - 10.865.000 - 4.820 15.718 13.545 2.173 - 10.473.860 - m3 kg 17 :A.2907 ThÐp h×nh kg 18 :A.2922 ThÐp tÊm kg 19 :A.2935 ThÐp trßn D18mm 919.000 :A.1355 20 :A.2939 - kg kg 170 6.000 23 1.045 1.009 36 216.000 24 :B.0007 Nhân công Nhân c«ng bËc 3,0/7 - c«ng 27,000 199.123 235.314 36.191 977.157 25 :B.0010 Nhóm I Nhân công bậc 3,5/7 - công 28,000 216.523 255.759 39.236 1.098.608 26 :B.0012 Nhãm I Nh©n c«ng bËc 4,0/7 - c«ng 28,000 233.923 276.204 42.281 1.183.868 27 :B.0014 Nhóm I Nhân công bậc 4,5/7 - công 29,000 254.446 300.318 45.872 1.330.288 28 :B.0018 Nhãm I Nh©n c«ng bËc 3,5/7 - c«ng 30,000 230.354 272.010 41.656 1.249.680 29 :C.0018 Nhóm II ,,,, Máy thi công Ô tô tù ®ỉ 10T ca 23,000 1.897.4 2.024.8 127.363 2.929.352 30 :C.0035 Bóa rung BP170 ca 17,000 80 1.113.8 43 1.299.1 185.246 3.149.183 15,000 96 2.597.3 42 2.768.4 171.120 2.566.807 21,000 76 5.324.0 96 5.631.7 307.786 6.463.506 35,000 03 1.339.9 89 1.439.6 99.641 3.487.449 31 :C.0058 32 :C.0091 33 :C.0107 CÇn trục bánh xích 25T Máy đào 2,3m3 Máy đầm bánh tự hành ca ca ca 171 9T ,,,, 63 04 ... TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ 54 iii 2.3.1 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp. .. TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIÊN PHÚ .80 3.3.1 Giải pháp hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp. .. thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phú, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiên phú

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay