SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu học

58 45 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 18:03

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu họcSKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu họcSKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu họcSKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu họcSKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu họcSKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu họcSKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu họcSKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu họcSKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu học PHỊNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SÌN HỒ TRƯỜNG TH SỐ NOONG HẺO -O0O - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở TIỂU HỌC” NGƯỜI THỰC HIỆN: TẠ KHẮC THỊNH CHỨC VỤ: GIÁO VIÊN ĐƠN VỊ CƠNG TÁC: TRƯỜNG TH SỐ NOONG HẺO HUYỆN SÌN HỒ - TỈNH LAI CHÂU NĂM THỰC HIỆN: NĂM HỌC 2012 - 2013 Noong Hẻo, tháng 03 năm 2013 A PHẦN MỞ ĐẦU I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Xuất phát từ mục tiêu giáo dục đào tạo, để hình thành nhân cách cho trẻ phát triển tồn diện Do vậy, việc giáo dục thẩm mĩ cho học sinh tiểu học yếu tố vô cần thiết Thông qua môn Mĩ thuật, trang bị cho em số kiến thức, kĩ hội họa, tiếp thu tinh hoa Mĩ thuật dân tộc Từ đó, phát huy óc sáng tạo tính thẩm mĩ góp phần phát triển khiếu, phát tài bồi dưỡng nhân tài cho hệ tương lai Đối với bậc Tiểu học bậc học đầu tiên, sở ban đầu để người tiếp thu vốn tri thức cấp học tiếp theo, tri thức khoa học đại Bấy lâu nay, người thường trọng đến lớp cuối Trung học phổ thông mà coi nhẹ lớp Tiểu học, điều làm ảnh hưởng lớn đến giáo dục phát triển tồn diện mang nhiều khó khăn tới giáo viên trực tiếp giảng dạy Chủ trương Bộ giáo dục đạo tạo đề “ đến cuối lớp em phải đọc thông viết thạo, tính tốn nhanh am hiểu tự nhiên xã hội, biết cách ứng xử với người.” Vậy nên môn học Mĩ thuật vậy, mơn khiếu, đòi hỏi em phải có tính sáng tạo, độc lập học tập, để từ em vận dụng cách linh hoạt vào mơn học khác cách có hiệu Vì thế, để em chủ động học tập điều mà giáo viên trăn trở làm để nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường Tiểu học Chính lý mà tơi chọn đề tài : “ Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường Tiểu học.” II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu : Học sinh từ khối đến khối Trường Tiểu học số Noong Hẻo Phạm vi nghiên cứu : Trong trường Tiểu học số Noong Hẻo số trường khác địa phương + Trong trường : - Phân loại học lực tất học sinh - Tìm hiểu thái độ học tập học sinh + Trường khác : - Tìm hiểu việc giảng dạy Mĩ thuật trường Tiểu học - Kết hoạt động qua số năm Phương pháp nghiên cứu: a) Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: - Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết (Nghiên cứu qua văn bản, chương trình, giáo trình, tài liệu sách báo phương pháp dạy học môn Mĩ thuật.) b) Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Điều tra vấn tình hình học sinh - Dự dự giờ, rút kinh nghiệm phương pháp giảng dạy môn Mĩ thuật - Thực hành giảng dạy theo phương pháp - Tìm giải pháp rút kinh nghiệm - Cho học sinh hoạt động trời, tham quan, toạ đàm - Phương pháp thực nghiệm dạy thí điểm số lớp phương pháp mà đề III MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Qua thời gian cơng tác giảng dạy trực tiếp trưòng Tiểu học số Noong Hẻo, với nhiệt huyết muốn cống hiến giáo viên trẻ Tôi mong muốn lên lớp, đứng trước em học sinh, truyền đạt tất kiến thức mà có cho em Trước ánh mắt thơ ngây, hồn nhiên, chăm nhìn tơi, tơi tự thấy vai trò mình, vai trò người thầy đứng bục giảng Trong tiết dạy, 1uôn cố gắng truyền đạt kiến thức tới em cách nhanh nhất, đầy đủ dễ hiểu Vì giáo viên trẻ, tơi có nhiều điều kiện để tự học hỏi, tìm tòi tiếp thu phương pháp hay lạ từ bạn bè đồng nghiệp, cộng với gắn bó với em học sinh dân tộc vùng sâu, vùng xa tơi phần hiểu hồn cảnh em Tuy em thiếu thốn nhiều mặt em say mê học tập môn Mĩ thuật Do vậy, suy nghĩ nghiên cứu để viết sáng kiến kinh nghiệm với mục đích tìm số giải pháp tốt góp phần nhằm nâng cao chất lượng dạy học trường tiểu học số Noong Hẻo nói riêng trường Tiểu học khác nói chung, mục đích mà tơi nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm IV ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Với đề tài chọn nghiên cứu hy vọng đóng góp phần nhỏ bé vào việc dạy học mơn Mĩ thuật trường Tiểu học đạt kết cao Mặt khác sở cho đồng nghiệp huyện, tỉnh vận dụng vào để nâng cao chất lượng môn Mĩ thuật * Tơi nhận thấy đề tài có điểm sau: + Về phía giáo viên vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học, lời nói cử có phần mềm dẻo hơn, hoạt động giáo viên lớp (chủ yếu giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động) mà đem lại hiệu cao + Về phía học sinh em biết tự khám phá điều lạ học, theo cách nghĩ cách hiểu cách độc lập tích cực, biết cảm nhận hay, đẹp từ học cụ thể mà em học, làm quen B PHẦN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐÈ TÀI Cơ sở pháp lý: Nghị trung ương II khoá VIII Tiếp tục khẳng định đổi phương pháp giáo dục, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học, bước áp dụng phương pháp tiên tiến phát triển đại vào trình dạy học đảm bảo Cơ sở lý luận: Bộ môn Mĩ thuật trường Tiểu học môn học đặc trưng, không nhằm đào tạo hoạ sĩ tương lai hay tạo người chuyên làm công tác Mĩ thuật mà nhằm trang bị cho học sinh kiến thức đẹp để em tiếp xúc làm quen với đẹp, cảm thụ, yêu quý đẹp, biết vận dụng vào sống hàng ngày Hỗ trợ em môn học khác giúp em phát triển tồn diện, lâu dài Đức - trí - thể - mĩ kỹ góp phần hình thành người Việt Nam xã hội chủ nghĩa Trong xã hội phát triển nhu cầu thẩm mĩ ngày cao, việc đào tạo người biết nhận thức, cảm thụ đẹp ngày quan trọng Những năm qua giáo dục thẩm mĩ trở thành mơn học chương trình giáo dục phổ thơng, mơn học độc lập, mơn Mĩ thuật có mục tiêu chương trình sách giáo khoa, sách hướng dẫn, thiết bị riêng cho dạy học, giáo viên đào tạo, kết học tập học sinh theo dõi kiểm tra, đánh giá cách nghiêm túc Việc giảng dạy môn Mĩ thuật tiểu học nhằm đảm bảo cho em giải tập hàng ngày hiểu đẹp, mĩ thuật truyền thống, ngồi tạo điều kiện cho học sinh học có hiệu cao môn học khác Cơ sở thực tiễn: Từ thực tế giảng dạy môn Mĩ thuật thấy: Các em u thích Mĩ thuật, qua em tiếp xúc, làm quen với số tác phẩm hội hoạ tiếng họa sĩ tiếng số vẽ đẹp bạn thiếu nhi nước mà quốc tế Các em vẽ tranh, vẽ mơ ước, u thích, biết vận dụng học vào thực tế như: trang trí vật dùng cá nhân: sách, góc học tập mình, Song, bên cạnh việc giảng dạy cho học sinh tiếp thu tốt kiến thức tơi thấy gặp nhiều hạn chế như: nhận thức phụ huynh học sinh, chưa coi trọng mơn học, cho mơn phụ, đồ dùng học sinh thiếu thốn, đầu tư Mặt khác số giáo viên chưa có phương pháp dạy thích hợp để giúp học sinh thấy hết hay, đẹp môn học Cơ sở vật chất nhà trường thiếu thốn, chưa có phòng chức năng, đơi nhà trường thiếu giáo viên nên giáo vien mơn Mĩ thuật phải đứng lớp chưa chuyên sâu vào dạy chuyên nghành Phòng học chưa có đủ đồ dùng cần thiết để phục vụ mơn học, tư liệu có liên quan hạn chế Vì q trình giảng dạy, phải cố gắng chuẩn bị tốt khâu để kích thích động viên học sinh thường xuyên, kịp thời để em cảm thụ thẩm mĩ II THỰC TRẠNG CỦA VIỆC DẠY VÀ HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 1.Thuận lợi a, Quan điểm nhận thức môn Mĩ thuật : - Môn Mĩ thuật môn học nghệ thuật, thu hút nhiều học sinh - Cho đến trường có giáo viên dạy Mĩ thuật, phong trào học Mĩ thuật ngày sôi nổi, hầu hết em học sinh hào hứng với môn học môn học ý Tất người hiểu mơn học nghệ thuật sáng tạo, khơng giáo viên học sinh, bậc phụ huynh coi trọng đầu tư cho môn học Qua em thấy Mĩ thuật mơn học bổ ích, lý thú tươi vui, có tính giáo dục đạo đức, thẩm mĩ cao môn học bổ trợ tích cực cho mơn học khác Vì em đón nhận tiết học cách nhiệt tình hào hứng b, Trang thiết bị dạy học : - Để giảng dạy môn mĩ thuật chương trình đào tạo thành cơng, điều phụ thuộc nhiều vào yếu tố : tài liệu, phương tiện, đồ dùng trực quan, - Có số đồ dùng cần thiết cho việc giảng dạy Mĩ thuật cho học sinh như: đồ dùng dạy học phân môn từ lớp đến lớp sách tham khảo, số tranh ảnh có liên quan đến học, Khó khăn a, Về nhận thức: - Bên cạnh thuận lợi dạy học mơm Mĩ thuật gặp phải số khó khăn như: + Hầu hết em học sinh em dân tộc thiểu số nên bước vào đầu cấp học học sinh lớp em chưa thành thạo tiếng phổ thông nên hầu hết em chưa giành hết thời gian cho môn Mĩ thuật nên việc dạy học hạn chế + Do quan niệm số bậc phụ huynh, thiếu quan tâm học tập cho học sinh, chưa coi trọng mơn học Mĩ thuật Điều ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập giáo viên học sinh gây cho học sinh cảm giác chán nản, không tự tin học Trên thực tế điều tra thấy có giáo viên giảng dạy mơn phương pháp sư phạm hạn chế, lời nói chưa hấp dẫn, lơi học sinh, trình bày bảng vụng về, lúng túng khơng khoa học, dẫn đến học sinh khơng lắng nghe, khơng tập trung tìm hiểu mơ hồ, khơng nắm mục tiêu học Điều khiến cho em khơng thích thú với học, thể tác phẩm qua loa, đại khái, khơng thấy hay, đẹp vận dụng vào sống hàng ngày b, Trang thiết bị dạy, học: - Bên cạnh số học sinh tỏ thái độ thờ với mơn học thực tế đời sống dân trí nghèo, hầu hết em dân tộc thiểu số, cha mẹ nơng nên điều kiện để phụ huynh tập trung đầu tư cho học tập em hạn chế, điều ảnh hưởng khơng nhỏ đến tinh thần học tập em - Ngoài điều kiện nhà trường thiếu thốn : chưa đầu tư cơng nghệ thơng tin, phòng học chức năng, vật mẫu cho giáo viên học sinh, phương tiện, đồ dùng trực quan, ảnh hưởng lớn đến kết học tập giảng dạy giáo viên học sinh Vì vậy, giáo viên ln tâm huyết với nghề tơi ln tự học hỏi, tìm tòi, cố gắng nỗ lực để mang lại hiệu tốt cho em học môn Mĩ thuật III CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC Điều tra Trong năm học vừa qua, phân công giảng dạy môn Mĩ thuật trường Tiểu học số Noong Hẻo (khu vực trường trung tâm), thấy hầu hết em thích học vẽ, em học tập với tinh thần hăng say, cảm nhận hay, đẹp thể từ nội dung hình thức em vẽ tranh Bên cạnh số học sinh nhút nhát, rụt rè chưa mạnh dạn nói lên suy nghĩ mình, số em chán nản khơng thích học vẽ Tất vấn đề đáng lo ngại, ảnh hưởng lớn đến việc học Mĩ thuật học sinh tiến hành điều tra số lớp điểm trường trung tâm năm học 2012 - 2013, xem có em thích học vẽ khơng thích học vẽ để từ tìm biện pháp khắc phục kết sau: *Tại điểm trường trung tâm kết đầu năm học 2012 - 2013 (khi chưa áp dụng) Khối lớp Tổng số học sinh 38 em 41 em 49 em 52 em 40 em Thích học vẽ SL % 30 em 78,9 % 39 em 95,1 % 45 em 91,8 % 47 em 90,4 % 37 em 92,5 % Khơng thích học vẽ SL % em 21,1 % em 4,9 % em 8,2 % em 9,6 % em 7,5 % Biện pháp tiến hành Từ thực tế giảng dạy giai đoạn đầu, phần đơng học sinh u thích mơn học Bên cạnh có số em thờ ơ, chí chán nản đến học, điều khiến cho tiết học trở nên nặng nề, khơng hứng thú Vì việc khắc phục tâm lý cho học sinh khó khăn cần thiết Dựa vào tâm lý học sinh thích khen ngợi, động viên hay tò mò nên trước thời gian thực hành, giới thiệu cho em số tác phẩm vẽ tiêu biểu hoạ sĩ nhí trường bạn để em xem tự học tập theo cách vẽ, cách thể tranh Phân tích cho em thấy hay, đẹp thể qua tranh đó, động viên em vẽ đẹp Vì căng thẳng chán nản học giảm bớt đi, em có hứng thú với tiết học Sau học vẽ tranh tơi khuyến khích em vẽ nhiều vẽ đẹp cho học sinh tự nhận xét, tự đánh giá tác phẩm bạn có đẹp hay khơng đẹp sao? Như tơi hướng dẫn cho em biết tự nhận xét, đánh giá vẽ bạn Mơn học Mĩ thuật khơng đòi hỏi em vẽ phải có tính sáng tạo, vẽ đẹp mà tập thực hành đòi hỏi em có cảm nhận giá trị nghệ thuật, nắm mục tiêu giáo dục học Vì q trình giảng dạy tơi phải lựa chọn phương pháp cho phù hợp Ví dụ: Với tập nặn vật hay thực hành Mĩ thuật tuỳ vào nội dung mà chia nhóm để nhóm hoạt động đưa tác phẩm hay, sáng kiến bất ngờ, hướng dẫn giáo viên Với cách tồn học sinh cần phải để ý, tham gia quân số trả lời, vận dụng vào làm tập thực hành mà bạn nhóm trưởng yêu cầu Việc muốn học sinh thực tập trung vào mơn học đòi hỏi phải có quan tâm giáo viên, giáo viên cần phải chuẩn bị đầy đủ dạy, đồ dùng dạy học phải sát với nội dung học, đẹp hấp dẫn để lôi học sinh Muốn học sinh thể tác phẩm theo cảm nhận riêng người giáo viên phải gợi ý, giảng giải đặc biệt phải tạo khơng khí sơi nổi, thoải mái, học mà chơi, chơi mà học, khích lệ, động viên học sinh tự tìm tòi, tự sáng tạo hay, đẹp học, từ học sinh lựa chọn vận dụng linh hoạt vào tập sau Trên thực tế muốn có tiết học trở lên hấp dẫn, ln cuốn, tìm tòi, khám phá, phát huy trí tưởng tượng, sáng tạo giáo viên người phải hiểu sâu sắc mục tiêu giáo dục Vì tiết học tốt hơn, ngồi phải áp dụng cho em tiếp xúc thực tế với tự nhiên Giúp em cảm nhận vẻ đẹp muôn màu giới thực, hướng em vào việc chọn nội dung tranh, sử dụng sắc màu, hiểu bố cục, cách chọn hình, mảng chính, phụ luật xa gần Sau em tự thể theo cảm nhận riêng Những buổi học đem lại cho học sinh hứng thú ấn tượng tốt đẹp tiết học Nói tóm lại, việc giảng dạy mơn Mĩ thuật trường Tiểu học kiến thức bản, song để chất lượng giáo dục đạt hiệu lại vấn đề khó khăn đòi hỏi người giáo viên làm cơng tác giảng dạy mơn Mĩ thuật (còn gọi môn giáo dục thẩm mĩ cho học sinh) phải thực linh hoạt khéo léo, phải gần gũi với học sinh, hiểu rõ đặc điểm tâm lý em chóng thích, chóng chán Mặt khác giáo dục nghệ thuật cần dựa vào cảm hứng sáng tác Nắm đặc điểm chọn thời điểm thích hợp để động viên khích lệ em ln tơn trọng ý nghĩ em, khơng áp đặt, đòi hỏi cao em, người giáo viên phải có tính kiên trì, nhẫn lại giảng dạy Bằng biện pháp tơi thấy học sinh trường tơi có nhiều tiến học tập môn Mĩ thuật tâm lý lực Khi em có niềm say mê nghệ thuật việc truyền thụ kỹ thuật thuận lợi hơn, học sổi hơn, điều thúc đẩy khả sáng tạo em, lôi em vào môn học học tốt môn học khác Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường Tiểu học 10 - Giáo viên nhấn mạnh em thích nặn vật phải ý quan sát nhớ lại đặc điểm chung hình dáng, màu sắc đặc điểm bật vật Ví dụ : trâu có thân hình to lớn, bụng căng tròn, chân to, sừng dài, dài, … Hoạt động 2: Cách nặn vật - Giáo viên gợi ý học sinh cách nặn + Nhớ lại hình dáng, đặc điểm vật nặn + Chọn màu đất nặn cho vật ( phận chi tiết ) + Nhào đất kĩ cho mềm, dẻo trước nặn + Có thể nặn theo cách :  Nặn phận chi tiết vật ghép, dính lại  Nhào đất thành thỏi vuốt, kéo tạo thành hình dáng vật, nặn thêm chi tiết tạo dáng cho vật hoàn chỉnh (tạo dáng đi, đứng, chạy, nhảy, …cho sinh động ) - Giáo viên nặn tạo dáng vật đơn giản để học sinh quan sát, nắm bước nặn ( nặn theo cách ) - Trước học sinh nặn, giáo viên cho học sinh xem số sản phẩm đẹp để học sinh rút kinh nghiệm cách nặn, cách tạo dáng Hoạt động 3: Thực hành - Bài tiến hành sau: + Học sinh thực hành theo nhóm: Những học sinh thích nặn vật giống ngồi nhóm Mỗi học sinh nặn một, hai vật với kích thước theo định nhóm trưởng, xếp theo nội dung : đàn lợn, đàn voi, đàn gà, … + Học sinh thực hành cá nhân: Nặn theo ý thích, nặn nhiều vật xếp theo đề tài - Trong học sinh thực hành , giáo viên đến bàn để quan sát hướng dẫn thêm cho em Gợi ý cụ thể với học sinh lúng túng cách 44 nặn, hướng dẫn bước nặn để học sinh hồn thành tập - Nhắc học sinh nặn cần trải giấy lên bàn, không bôi bẩn bàn ghế, quần áo, nặn xong cần rửa tay lau tay - Giáo viên nhắc nhở tư ngồi, thời gian làm Lưu ý: Nếu học sinh không đem theo đất nặn, giáo viên hướng dẫn học sinh tạo dáng vật liệu khác vẽ hay xé dán vào thực hành Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - Giáo viên yêu cầu học sinh bày nặn theo nhóm cá nhân để lớp nhận xét , xếp loại - Giáo viên khen ngợi học sinh có nặn đẹp - Nhận xét đánh giá - Chọn số nặn đẹp làm đồ dùng dạy học - Củng cố lại kiến thức Dặn dò : - Liên hệ giáo dục, dặn dò học sinh chuẩn bị nội dung học sau - Nhận xét chung tiết học Đánh giá, tuyên dương, nhắc nhở./  TIẾT Mĩ thuật lớp Bài 20: Vẽ tranh ĐỀ TÀI NGÀY TẾT VÀ LỄ HỘI I/: Mục tiêu - HS hiểu nội dung đề tài ngày tết ngày lễ hội - HS biết cách vẽ vẽ tranh đề tài ngày tết lễ hội, tơ màu theo ý thích - HS thêm yêu quý quê hương đất nước II/: Đồ dùng dạy học Thầy: - Tranh, ảnh ngày tết lễ hội - Bài năm trước - Hình gợi ý cách vẽ Trò: - Giấy vẽ thực hành - Bút chì, màu, tẩy III/: Các hoạt động dạy học *Giới thiệu : 45 Giáo viên lựa chọn cách giời thiệu cho phù hợp với nội dung Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài - GV: Treo tranh ảnh yêu cầu HS thảo luận theo nội dung: + Bức tranh vẽ đề tài gì? + Khơng khí ngày tết lễ hội nào? + Ngày tết lễ hội có hoạt động gì? + Trang trí ngày tết lễ hội nào? + Em yêu thích hoạt động nào? + Em kể lại hình ảnh màu sắc hoạt động đó? + Theo em vẽ tranh đề tài ngày tết lễ hội gồm nội dung nào? - GV: Yêu cầu đại diên 2,3 nhóm trình bày - GV:u cầu nhóm bạn nhận xét - GV kết luận: Để vẽ tranh ngày tết lễ hội, chọn hình ảnh mà thích, nghe, chứng kiến Hoạt động 2: Cách vẽ - GV: Yêu cầu HS thảo luận nhanh theo cặp để nhớ lại cách vẽ - GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày - GV u cầu nhóm bạn nhận xét - GV kết luận vẽ nhanh bước + Tìm chọn nội dung đề tài, vẽ mảng chính, phụ + Chọn hình ảnh vẽ vào mảng chính, phụ cho hợp lý + Chỉnh sửa chi tiết + Tơ màu theo ý thích Màu vẽ có đậm, có nhạt Hoạt động 3: Thực hành - GV cho HS tham hảo vẽ HS năm trước - Giáo viên nhắc nhở tư ngồi, thời gian làm - Giáo viên gợi ý cho học sinh tìm cách thể nội dung - Nhắc học sinh cách vẽ + Vẽ hình ảnh chính, phụ + Gợi ý học sinh vẽ thêm cảnh vật cho sinh động, phải phù hợp với nội dung tranh - Quan sát, gợi ý học sinh + Vẽ hướng dẫn (vẽ vừa với phần giấy quy định ) + Vẽ màu : phù hợp với nội dung, màu có đậm, có nhạt Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá 46 - Giáo viên học sinh nhận xét số vẽ : + Cách thể nội dung đề tài + Bố cục hình dáng + Màu sắc - Học sinh chọn tranh đẹp xếp loại theo ý - Củng cố lại kiến thức Dặn dò : - Liên hệ giáo dục, dặn dò học sinh chuẩn bị nội dung học sau - Nhận xét chung tiết học - Đánh giá tuyên dương, nhắc nhở./  TIẾT : Mĩ thuật lớp Bài 21: Vẽ trang trí TRANG TRÍ HÌNH TRỊN I Mục tiêu: - Kiến thức: Học sinh hiểu cách trang trí hình tròn - Kĩ năng: Học sinh biết cách trang trí hình tròn trang trí hình tròn đơn giản ( Học sinh giỏi : Chọn xếp hoạ tiết cân đối phù hợp với hình tròn, vẽ màu đều, rõ hình chính, phụ ) - Thái độ: Học sinh có ý thức làm đẹp học tập sống II Chuẩn bị: - Giáo viên + Sách giáo khoa, sách giáo viên + Một số đồ vật trang trí hình tròn + Hình gợi ý cách trang trí h ình tròn đồ dùng dạy học + Một số vẽ trang trí hình tròn học sinh lớp trước - Học sinh + Sách giáo khoa 47 + Giấy vẽ tập vẽ + Bút chì, tẩy, compa, thước kẻ, màu vẽ… + Sưu tầm số trang trí hình tròn III Các hoạt động dạy - học chủ yếu: Giới thiệu bài: Giáo viên lựa chọn cách giới thiệu cho phù hợp với nội dung Hoạt động 1: Quan sát nhận xét - Giáo viên cho học sinh quan sát số hình vng trang trí, đặt câu hỏi gợi ý học sinh thảo lun nhúm ụi tỡm hiu v: + Các hình tròn sử dụng hoạ tiết để trang trí? + Hoạ tiết đợc vẽ nh nào? Vẽ đâu? + Hoạ tiết phụ đợc vẽ nh nào? + Các hoạ tiết giống đợc vẽ nh nào? + Màu hoạ tiết màu đợc vẽ nh thÕ nµo? - Giáo viên bổ sung :  Đối xứng qua trục  Mảng giữa, mảng phụ xung quanh  Màu sắc làm rõ trọng tâm  Cách trang trí gọi trang trí + Có hình tròn khơng theo cách nêu cân đối bố cục , hình dáng, màu sắc : trang trí đĩa, huy hiệu , ( cho học sinh xem vật thật )  Cách trang trí gọi trang trí ứng dụng Hoạt động 2: Cách trang trí hình tròn 48 - Yêu cầu học sinh chọn bố cục hợp lý nhất, giải thích ? - Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm bước vẽ trang trí - Dựa vào cách trả lời học sinh, giáo viên hệ thống lại kết hợp minh hoạ cụ thể :  Bước : ( Hình1)  Bước : ( Hình )  Bước : ( Hình )  Bước : ( Hình ) Hình Hình Hình Hình - Trước làm cho học sinh xem số trang trí hình tròn học sinh lớp trước để rút kinh nghiệm ( Hình ) 49 Hình - Tổ chức trò chơi phát triển kĩ : ( Hình ) Chia lớp thành nhóm, đại diện nhóm tham gia trò chơi “ Vẽ nhanh vào hình” Giáo viên vẽ hai hình tròn giấy trắng, kẻ đường trục phác hình mảng khác vào hình tròn Sau giáo viên u cầu học sinh chọn số hoạ tiết hoa vẽ vào mảng hình tròn ( dán vào bảng lớp) Hình Hoạt động 3: Thực hành - Giáo viên nêu yêu cầu tập - Giáo viên nhắc nhở tư ngồi, thời gian làm - Giáo viên bao quát lớp gợi ý học sinh 50 + Vẽ hình tròn ( vẽ compa cho vừa phải, cân tờ giấy ) + Kẻ đường trục ( bút chì, mờ) + Vẽ hình mảng chính, phụ + Chọn hoạ tiết thích hợp vẽ vào mảng + Tìm hoạ tiết vẽ mảng phụ cho phong phú, vui mắt hài hồ với hoạ tiết mảng + Vẽ màu hoạ tiết trước, hoạ tiết phụ sau vẽ màu - Gợi ý cụ thể với học sinh lúng túng, động viên học sinh để em tìm tòi thêm Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - Giáo viên học sinh nhận xét số vẽ : + Bố cục + Hình vẽ + Màu sắc - Học sinh chọn đẹp xếp loại theo ý thích - Củng cố kiến thức học sinh trò chơi Dặn dò : - Liên hệ giáo dục, dặn dò học sinh chuẩn bị nội dung học sau 51 - Nhận xét chung tiết học - Đánh giá tuyên dương, nhắc nhở - Kết thúc tiết học * Kết tiết dạy thực giải pháp: Lớp Sĩ Tiết Bài 5A2 20 20 3A1 24 21 4A2 26 số Tên dạy Tập nặn tạo dáng Nặn vật quen thuộc Vẽ tranh Đề tài ngày tết lễ hội Vẽ trang trí Trang trí hình tròn Kết + A % A % B % 40 12 60 0 0 0 10 12 41, 46, 14 14 58, 53, Qua tiết dạy mẫu chứng minh số biện pháp tơi đưa hồn tồn đắn Kết thu thật đáng khích lệ, khơng học sinh xếp loại chưa hoàn thành nữa, mà tỷ lệ mức hoàn thành hoàn thành tốt cao Đạt 100% vượt tiêu nhà trường giao Vì tơi áp dụng biện pháp vào việc giảng dạy để chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường Tiểu học số tốt mạnh dạn đưa biện pháp cho bạn đồng nghiệp huyện tham khảo góp ý để nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật Tiểu học C : PHẦN KẾT LUẬN I NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM Qua thực tế giảng dạy trường Tiểu học số Noong Hẻo năm qua xác định mục tiêu nhà trường, đồng thời hiểu sâu sắc vai trò môn Mĩ thuật việc giáo dục học sinh phát mặt hạn chế có giải pháp nâng cao hiệu việc dạy học môn Mĩ thuật Tôi thấy việc nắm vững phương pháp cách tổ chức 52 môn Mĩ thuật việc xây dựng cho cách tổ chức dạy học vững có tìm giải pháp dạy học phù hợp môn Mĩ thuật có tác dụng ý nghĩa quan trọng hoạt động dạy học, giúp cho giáo viên có định hướng đắn, phù hợp cách thức tổ chức hợp lý giúp cho học sinh hứng thú tìm hiểu, khám phá giới thẩm mĩ cách say mê, hấp dẫn, góp phần giáo dục nên người toàn diện theo mục đích : Đức - Trí - Thể - Mĩ II Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Việc nâng cao chất lượng dạy học biện pháp mà thiếu công tác giảng day, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc giảng dạy tiếp thu học sinh Chính tiết học Mĩ thuật giáo viên phải biết kết hợp biện pháp nói cách linh hoạt để đạt hiệu cao việc dạy học Nên lấy học sinh làm chủ đạo hướng cho em vừa học vừa chơi, không nên áp đặt, để em cảm giác chán nản tham gia mơn học Giúp em phát huy hết khả vào học III KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI Trên đây, tơi trình bày “Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dậy học môn Mĩ thuật” Với giải pháp này, triển khai áp dụng dạy với tất đối tượng học sinh, thực chất mang lại kết cao Bởi từ phương pháp giáo viên giúp em nắm nắm hay, lạ việc tiếp thu bài, giúp cho em ngày yêu quý môn học Tôi mạnh dạn thực giảng dạy năm học tới Vì thời gian có hạn nên tơi tìm số giải pháp trên, cố gắng để tìm số giải pháp tối ưu hơn, để đóng góp cho giáo dục Mĩ thuật tồn ngành nói chung trường Tiểu học số Noong Hẻo nói riêng Giúp học sinh phát triển tồn diện “Đức - Trí - Thể - Mĩ” IV KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 53 Để cho việc dạy học môn Mĩ thuật tốt hơn, mong cấp lãnh đạo quan tâm đến việc giảng dạy mơn này, tơi có số kiến nghị sau : 1- Nhà trường cần có phòng học chức đầy đủ sở vật chất 2- Phòng GD&ĐT huyện Sìn Hồ quan tâm tới buổi sinh hoạt cụm 3- Sở GD&ĐT cần tổ chức lớp học nâng cao việc giảng dạy môn Mĩ thuật 4- Bộ GD& ĐT cần có số đồ dùng dạy phân môn Mĩ thuật cụ thể hơn, nhiều 5- Phụ huynh cần quan tâm đến em nhiều hơn, sát thực việc học Mĩ thuật em, cụ thể đồ dùng học tập 6- Giáo viên phải có lòng nhiệt tình, tâm huyết với chuyên môn Phải thường xuyên sưu tầm, học hỏi kinh nghiệm mạnh dạn áp dụng phương pháp Trên số kinh nghiệm nhỏ việc áp dụng số phương pháp dạy học để dạy tốt môn Mĩ thuật mà mạnh dạn viết thành sáng kiến kinh nghiệm nhằm đưa phương pháp để đồng nghiệp môn tham khảo xây dựng Cho nên, chắn nhiều điều khiếm khuyết chưa hồn thiện, có vấn đề chưa cụ thể hố bỏ ngỏ Mong cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp chung sức góp ý xây dựng để sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện hơn, chỉnh chu Noong Hẻo, ngày 26 tháng năm 2013 NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN Tạ Khắc Thịnh 54 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC Nhận xét đánh giá HĐKH Nhận xét đánh giá HĐKH Phòng GD&ĐT Sìn Hồ Trường Tiểu học số Noong Hẻo Đề tài xếp loại:…………………… Đề tài xếp loại:…………………… Chủ tịch hội đồng Chủ tịch hội đồng TRƯỞNG PHÒNG HIỆU TRƯỞNG …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… 55 …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… …………………………………………………… ……………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO -O0O - Phương pháp giảng dạy Mĩ thuật (Nhà xuất Giáo dục ) - Thiết kế giảng Mĩ thuật lớp 1; 2; 3; 4; (Nhà xuất Văn Hoá ) - Sách giáo khoa Mĩ thuật lớp 1; 2; 3; 4; ( Bộ giáo dục đào tạo ) - Sách giáo viên Mĩ thuật lớp 1; 2; 3; 4; ( Bộ giáo dục đào tạo ) - Hướng dẫn thục chuẩn kiến thức, kĩ môn học Tiểu học ( Bộ giáo dục đào tạo ) - Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Tiểu học chu kỳ (2003 - 2007) - Giáo trình Mĩ thuật ( Nhà xuất Đại học sư phạm.) 56 MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài II Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu III Mục đích nghiên cứu IV Điểm kết nghiên cứu B PHẦN NỘI DUNG I Cơ sở khoa học liên quan đến đề tài Cơ sở pháp lý Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn II Thực trạng việc dạy học môn Mĩ thuật Trường Tiểu học 1.Thuận lợi Khó khăn III Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật Trường Trang 1 1 2 3 3 4 5 Tiểu học Điều tra bả Biện pháp tiến hành Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật Trường 7 Tiểu học IV Hiệu sáng kiến kinh nghiệm C : PHẦN KẾT LUẬN I Những học kinh nghiệm II Ý nghĩa sáng kiến kinh ngiệm III Khả ứng dụng, triển khai IV Những kiến nghị, đề xuất NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 22 22 23 23 23 25 26 57 58 ... viên trăn trở làm để nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường Tiểu học Chính lý mà tơi chọn đề tài : “ Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường Tiểu học. ” II... viên trăn trở làm để nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường Tiểu học Chính lý mà tơi chọn đề tài : “ Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật trường Tiểu học. ” II... cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật Trường Trang 1 1 2 3 3 4 5 Tiểu học Điều tra bả Biện pháp tiến hành Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật Trường 7 Tiểu học IV Hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu học, SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Mĩ thuật ở trường Tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay