Thực trạng công tác giám định – bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm bưu điện vĩnh phúc giai đoạn 2012 2016

81 32 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2018, 16:49

LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiỞ Việt Nam, ngay từ khi thành lập nhà nước BHXH đã được quan tâm thực hiện. Trải qua nhiều thời kỳ, giai đoạn phát triển khác nhau chính sách Bảo hiểm (BH) đã được sửa đổi cho phù hợp và hoàn thiện hơn. Cùng với sự phát triển không ngừng của đời sống kinh tế xã hội đất nước thì đối tượng tham gia BHXH ngày càng được mở rộng. Sự phát triển không ngừng của đối tượng tham gia đã đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn cho các cơ quan thực hiện Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong công tác quản lý nói chung và công tác quản lý thu nói riêng.BHXH là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với NLĐ. Lịch sử phát triển ngành BHXH được đánh dấu như một bước phát triển mới khi Luật BHXH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01012007. Trong những nội dung của BHXH thì thu BHXH là một trong những nội dung quan trọng nhất của quá trình thực hiện, bởi vì thu quyết định đến sự hình thành, quản lý và sử dụng quỹ BHXH, từ đó đảm BHXH bảo quyền lợi cho NLĐchế độ chính sách BHXH không ngừng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước nhằm đảm bảo quyền lợi cho hàng triệu NLĐ.Hệ thống tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam được thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, BHXH cấp huyện là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản lý BHXH Việt Nam, là cơ sở đầu tiên để thực hiện công tác BHXH. Thực hiện tốt hoạt động ở BHXH cấp huyện thì mới đảm bảo cho việc thực hiện tốt của cả hệ thống. BHXH huyện Mê Linh trực thuộc sự quản lý của BHXH Thành phố Hà Nội. Từ khi hoạt động cho tới nay BHXH huyện Mê Linh đã thu được nhiều thành tựu như số phí thu được ngày càng lớn, chi trả đúng đối tượng… Tuy nhiên trong quá trình hoạt động vẫn còn nhiều hạn chế như thu BHXH vẫn chưa đạt kết quả cao, nhiều đơn vị không tham gia BHXH cho người lao động (NLĐ) hoặc tham gia không đủ số lao động của đơn vị. Điều này làm cho hoạt động của BHXH còn kém hiệu quả còn phải nhờ vào Ngân sách Nhà nước. Như vậy công tác quản lý thu có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc phát triển của BHXH Việt Nam nói chung và BHXH quận, huyện nói riêng trong cả nước trong đó có BHXH huyện Mê Linh. Nhận thức được điều này, trong thời gian qua BHXH Mê Linh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và bước đầu đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó nổi bật là công tác quản lý thu BHXH, là một nội dung quan trọng nhất trong hệ thống sự nghiệp BHXH. Chính vì vậy em đã lựa chọn đề tài: “Công tác quản lý thu BHXH BB tại BHXH huyện Mê Linh giai đoạn 20122016, thực trạng và giải pháp” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Với hy vọng sẽ đánh giá được kết quả và thực trạng quản lý thu BHXH, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH tại BHXH Mê Linh trong thời gian tới.2. Mục đích nghiên cứu của khóa luậnMục đích chung của việc nghiên cứu đề tài khóa luận này nhằm làm rõ vai trò của công tác quản lý thu đối với hoạt động thu BHXH bắt buộc (BB.Mục đích cụ thể của việc nghiên cứu đè tài khóa luận nhằm góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn BHXH, quản lý thu BHXH tại huyện Mê Linh.Đánh giá một cách khái quát về thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB tại BHXH huyện Mê Linh trong giai đoạn 2012 – 2016 đặc biệt là các mặt hạn chế, đề xuất những biện pháp chống thất thu BHXH nhằm hoàn thiện và thúc đẩy hoạt động quản lý thu BHXH BB, giúp tăng thu và tăng nguồn thụ hưởng từ các chính sách BHXH cho người lao động.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm một số văn bản quy phạm pháp luật về vấn đề quản lý thu BHXH, thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB tại cơ quan BHXH huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012 – 2016.Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung: Nghiên cứu về công tác quản lý thu của cơ quan BHXH huyện Mê Linh, đề xuất những giải pháp chống thất thu BHXH.Về không gian: Đề tài tập chung nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH trên điạ bàn của huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.Về thời gian: Tập chung nghiên cứu công tác quản lý thu BHXH BB trong giai đoạn 5 năm từ năm 2012 – 2016.4. Phương pháp nghiên cứuKhóa luận sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp nghiên cứu thực tiễn và các phương pháp nghiên cứu khác như: phương pháp xử lý số liệu, phương pháp phân tích số liệu, phương pháp so sánh, kết hợp phân tích lý luận và thực tiễn.5. Kết cấu của khóa luậnNgoài phần mở đầu và kết luận, bố cục bài khóa luận của em gômg ba chương:Chương 1: Một số lý luận chung về bảo hiểm xã hội và quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộcChương 2: Thực trạng công tác quản lý thu BHXH BB tại BHXH huyện Mê Linh TP.Hà Nội, giai đoạn 2012 2016Chương 3: Một số biện pháp và khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu BXHH BB tại BHXH huyện Mê Linh TP.hà Nội.Được sự hướng dẫn tận tình của TS.Phạm Hải Hưng và các bác, anh, chị, trong cơ quan BHXH huyện Mê Linh, em đã hoàn thành tốt chuyên đề thực tập của mình. Tuy nhiên, do lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế cùng với khả năng phân tích còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo chuyên đề của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy cô để báo cáo thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC 1 DANH MỤC VIẾT TẮT Từ viết tắt BH BHCN BHHH BHNT BHPNT BH TS - KT BH XCG BHVC XCG CN - TT DN DNBH ĐPHCTT GĐ – BT GĐV HĐ HĐBH HĐKDBH IVA NĐBH PTI QTKDBH VPKV Tên viết tắt Bảo hiểm Bảo hiểm người Bảo hiểm hàng hải Bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm phi nhân thọ Bảo hiểm tài sản – kỹ thuật Bảo hiểm xe giới Bảo hiểm vật chất xe giới Công nghệ - thông tin Doanh nghiệp Doanh nghiệp bảo hiểm Đề phòng hạn chế tổn thất Giám định – bồi thường Giám định viên Hợp đồng Hợp đồng bảo hiểm Hoạt động kinh doanh bảo hiểm Hiệp hội bảo hiểm Người bảo hiểm Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Quản trị kinh doanh bảo hiểm Văn phòng khu vực DANH MỤC SƠ ĐỒ - BẢNG BIỂU 2 DANH MỤC SƠ ĐỒ 3 LỜI NÓI ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Nền kinh tế Việt Nam ngày phát triển, kéo theo phát triển không ngừng lĩnh vực giao thông Mặt khác, năm gần nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách ngày gia tăng kéo theo gia tăng đáng kể số lượng phương tiện vận tải Tuy nhiên, điều kiện sở hạ tầng giao thơng nước ta nhiều bất cập, ý thức chấp hành Luật an tồn giao thơng người dân chưa cao dẫn đến phát sinh nhiều hệ lụy, đặc biệt vấn đề tai nạn giao thông trở thành vấn nạn xã hội Mặc dù Chính phủ, cấp, ngành thực nhiều biện pháp tích cực tình trạng tai nạn giao thơng khơng khơng kiềm chế mà diễn biến phức tạp Hàng năm có đến hàng vạn người chết bị thương, thiệt hại vật chất vô to lớn trở thành nỗi ám ảnh người, chủ nhân có phương tiện tham gia giao thông, số vụ tai nạn giao thơng mức cao Bên cạnh đó, ý thức người tham gia giao thơng thấp, hiểu biết điều hành chưa thực hiệu quan chức làm cho vấn đề tai nạn giao thông trở nên nhức nhối Do để giảm bớt gánh nặng này, Bảo hiểm vật chất xe giới biết đến biện pháp chuyển giao rủi ro, điều tất yếu Tuy nhiên sản phẩm bảo hiểm sản phẩm vơ hình dễ bắt chước, lại cộng với cạnh tranh giảm giá gay gắt thị trường năm gần khiến cho doanh thu nghiệp vụ không tương xứng với tiềm thị trường Chính vậy, cơng ty bảo hiểm muốn có chỗ đứng thật vững thị trường phải xuất phát từ gốc thỏa mãn nhu cầu ngày cao khách hàng Điều dễ dàng thơng qua q trình giám định bồi thường Chính khâu giám định bồi thường tổn thất định phần lớn chất lượng hài lòng khách hàng Trước thực trạng đó, q trình thực tập Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ em có tìm hiểu thấy Cơng ty có triển khai Nghiệp vụ Bảo hiểm vật chất xe giới Ở nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn cấu doanh thu Tuy nhiên, công tác giám định bồi thường nghiệp vụ Cơng ty nhiều hạn chế, bất cập Chính lý trên, em chọn đề tài: “ Thực trạng công 4 tác giám định – bồi thường tổn thất nghiệp vụ Bảo hiểm vật chất xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc giai đoạn 20122016 ’’ để làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe giới; Đánh giá thực trạng công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc; Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc năm tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Công tác giám định bồi thường Bảo hiểm vật chất xe giới Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nội dung: Công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe giới Phạm vi không gian: Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc Phạm vi thời gian: Giai đoạn năm 2012 – 2016 Phương pháp nghiên cứu Thu thập tài liệu từ báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tổng kết cơng ty tình hình hoạt động nhân viên công ty Tham khảo sách báo, tạp chí nội tài liệu thứ cấp từ Internet Đánh giá, phân tích suy luận từ số liệu có liên quan Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu kết luận khóa luận tốt nghiệp bao gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung Nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe giới Chương 2: Thực trạng công tác giám định – bồi thường tổn thất nghiệp vụ Bảo hiểm vật chất xe giới PTI Vĩnh Phúc giai đoạn 20122016 Chương 3: Một số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám định – bồi thường tổn thất Nghiệp vụ Bảo hiểm vật chất xe giới 5 Mặc dù cố gắng với kiến thức kinh nghiệm thực tế ỏi nên em khơng thể tránh khỏi thiếu sót khuyết điểm em mong nhận góp ý nhận xét thầy cô Em xin chân thành cảm ơn! 6 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI 1.1 Lý luận chung Bảo hiểm vật chất xe giới 1.1.1 Một số khái niệm vai trò Bảo hiểm vật chất xe giới 1.1.1.1 Một số khái niệm Khái niệm xe giới Xe giới xe chạy đường bộ, động có chỗ ngồi Xe giới bao gồm nhiều loại xe khác nhau: xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe ô tô chở người, chở hàng hóa, vừa chở người vừa chở hàng hóa loại xe chuyên dụng khác Xe giới cấu tạo từ nhiều chi tiết, phận máy móc thiết bị khác động cơ, hệ thống nhiên liệu, hệ thống điện, hệ thống truyền lực, hệ thống lái, hệ thống phanh hộp số, phận thân vỏ Khái niệm Bảo hiểm vật chất xe giới Bảo hiểm vật chất xe giới loại hình Bảo hiểm tài sản thể hình thức bảo hiểm tự nguyện Chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe nhằm mục đích bồi thường cho thiệt hại vật chất xe rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm gây nên Vì vậy, để c ó thể trở thành đối tượng bảo hiểm, xe giới phải đảm bảo điều kiện mặt kỹ thuật pháp lý cho lưu hành, quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký, biển kiểm sốt, giấy chứng nhận kiểm định an tồn kỹ thuật môi trường, giấy phép lưu hành xe 1.1.1.2 Sự cần thiết khách quan Bảo hiểm vật chất xe giới Việt Nam nước có điều kiện địa hình đường xá phức tạp, phần lớn diện tích đồi núi, mặt khác kinh tế gặp khó khăn nên việc vận chuyển hàng hóa đường thủy đường hàng khơng khơng phù hợp nhiều khu vực Chính việc vận chuyển xe giới chủ yếu sử dụng rộng rãi kinh tế quốc dân Mặc dù Chính phủ đưa nhiều biện pháp nhằm làm giảm tai nạn giao thông như: Thực nghiêm Luật an tồn giao thơng, tăng cường biện pháp xử phạt vi phạm, nâng cấp tuyến đường thường xuyên xảy vụ tai nạn giao thông số lượng xe giới tham gia giao thông ngày nhiều nên làm tăng nguy gia tăng số lượng mức độ nghiêm trọng vụ tai nạn giao thông đường nước Người bị tai nạn thường người trụ cột gia đình doanh nghiệp Khi tai nạn khơng may xảy khơng thân 7 tài sản họ bị ảnh hưởng mà làm thu nhập gia đình, ảnh hưởng tới trình sản xuất kinh doanh gây hậu nặng nề cho kinh tế Trước thực tế đó, để bù đắp thiệt hại sau tai nạn xảy bảo hiểm vật chất xe giới đời triển khai nhanh chóng cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ biện pháp hữu hiệu Sự đời Bảo hiểm vật chất xe giới cần thiết khách quan để chủ phương tiện khắc phục khó khăn có rủi ro xảy thuộc phạm vi bảo hiểm, nhà bảo hiểm bù đắp phần toàn thiệt hại vật chất để chủ phương tiện sớm ổn định sống, nhanh chóng quay trở lại với hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.1.3 Vai trò Bảo hiểm vật chất xe giới Góp phần ổn định kinh doanh, ổn định sống cho chủ phương tiện gặp rủi ro tai nạn giao thông Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam có chuyển biến to lớn chất lượng Nhà nước khơng ngừng khuyến khích thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh nhằm tận dụng nguồn tài nhàn rỗi dân cư vào đầu tư kinh doanh để sinh lời Trong đặc biệt ngành BH thương mại chủ phương tiện giao thông vận tải tham gia bảo hiểm nộp cho nhà bảo hiểm khoản tiền gọi phí bảo hiểm, khoản phí hình thành quỹ tiền tệ tập trung Như vậy, có tổn thất xảy thuộc phạm vi bảo hiểm, công ty bảo hiểm thơng qua hoạt động nghiệp vụ mình, sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm tiến hành bồi thường cho chủ xe cách nhanh chóng để giúp chủ xe có điều kiện nhanh chóng khắc phục hậu tai nạn, giảm bớt gánh nặng tài khơng khoản chi phí bất thường chi phí cầu kéo, chi phí sửa chữa, thay Điều giúp cho chủ phương tiện giao thơng vận tải khắc phục khó khăn mặt tài chính, góp phần tạo tâm lý yên tâm, thoải mái cho chủ xe, lái xe điều khiển phương tiện tham gia giao thông giúp họ ổn định sống sản xuất kinh doanh Đây tác dụng đặc trưng bảo hiểm Góp phần ngăn ngừa đề phòng hạn chế tổn thất Sản phẩm bảo hiểm sản phẩm vơ hình mà khách hàng nhận gặp rủi ro dẫn đến tổn thất Nếu rủi ro xảy dẫn đến tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm nhà bảo hiểm bồi thường cho khách 8 hàng Mục tiêu lớn HĐKDBH tạo lợi nhuận Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm muốn có lợi nhuận cao chi phí phải giảm, mà khoản chi bồi thường khoản chi lớn DNBH Trên sở doanh nghiệp đề biện pháp nhằm giúp cho khách hàng đề phòng hạn chế tổn thất xảy Các DNBH phối hợp với quan chức tăng cường giáo dục cho nhân dân ý thức chấp hành luật lệ giao thông, tham gia vào hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật an toàn giao thơng đến người dân Ngồi doanh nghiệp bảo hiểm dùng quỹ nhàn rỗi vào việc xây dựng, cải tạo hệ thống đường xá, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, dải phân cách nhằm hạn chế tai nạn giao thông đáng tiếc xảy Góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước tạo thêm việc làm cho người lao động Đời sống người ngày nâng cao, số lượng xe giới ngày tăng Hơn điều kiện sống đầy đủ, trình độ nhận thức cao nhu cầu bảo vệ cho thân, gia đình, tài sản lại nâng lên, DNBH ngày mở rộng quy mô, thu hút lực lượng lao động khơng nhỏ tham gia, góp phần tạo cơng ăn việc làm, cải thiện đời sống cho lao động Mặt khác, hoạt động bảo hiểm xe giới loại hình bảo hiểm thương mại, cơng ty bảo hiểm có trách nhiệm đóng góp vào ngân sách nhà nước thơng qua hình thức nộp thuế, tức tăng thu cho ngân sách Ngược lại, phủ sử dụng ngân sách phối hợp với DNBH đầu tư hỗ trợ nâng cao chất lượng sở hạ tầng, mở rộng quy mô hoạt động, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân Góp phần huy động vốn để đầu tư phát triển kinh tế xã hội Khi mà khách hàng đóng khoản phí cho DNBH lập thành quỹ chung Trong đó, số tiền tạm thời nhàn rỗi tạm thời chưa trả cho tổn thất xảy Cùng với đó, thị trường tiền tệ ln biến động, lạm phát xảy cao Vì vậy, số tiền đem đầu tư vào lĩnh vực mà pháp luật quy định cho DNBH Nhờ vậy, xã hội có nguồn vốn để đầu tư vào phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động 1.1.2 Nội dung Bảo hiểm vật chất xe giới 1.1.2.1 Đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm vật chất xe giới loại hình bảo hiểm tài sản, thực hình thức bảo hiểm tự nguyện Chủ xe tham gia bảo hiểm 9 vật chất xe để bồi thường thiệt hại vật chất xảy với xe rủi ro gây nên thuộc phạm vi bảo hiểm Vì vậy, đối tượng BH vật chất xe giới thân xe với đầy đủ yếu tố xe giới phải có giá trị sử dụng; xe phải phép lưu hành theo quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật an toàn giao thơng; xe phải có đầy đủ phận để cấu thành xe hồn chỉnh Ví dụ: Với xe tơ cấu xe thường bao gồm: Tổng thành thân vỏ chiếm 53,5%; tổng thành động chiếm 15,5%; tổng thành hộp số chiếm 7,0% lại tổng thành cầu trước, trục sau, hệ thống lái, săm lốp Xe giới hiểu tất loại xe tham gia giao thông đường động xe đó, bao gồm ô tô, mô tô xe máy Đối với xe mơ tơ, xe máy chúng có giá trị thấp nên thường chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe giới cho loại xe Đối với xe tơ, chủ xe tham gia tồn xe tham gia bảo hiểm theo phận xe Xét kỹ thuật xe giới, người ta chia ô tô thành tổng thành bản: - Tổng thành thân vỏ bao gồm: cabin toàn bộ, calang, cabơ, chắn bùn, tồn cửa kính, tồn đèn gương, toàn phần vỏ kim loại, cần gạt bàn đạp ga, cần số, phanh chậm, phanh tay - Tổng thành hệ thống lái bao gồm: vô lăng lái, trục tay lái, kéo ngang, kéo dọc, phi de - Tổng thành động - Tổng thành trục trước ( cần trước ) bao gồm: dầm cầu trục lắp hệ thống treo nhíp, may nhíp, cấu phanh, cần chủ động có thêm cần vi sai với vỏ cần - Tổng thành trục sau bao gồm: vỏ cầu toàn bộ, cầu, vi sai, cụm may sau, cấu phanh, xi lanh phanh, trục lắp ngang, hệ thống treo cầu sau, nhíp - Tổng thành bánh xe: lốp săm ( kể săm lốp dự phòng ) Ngồi ra, xe chuyên dụng xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chỏe container có thêm tổng thành chuyên dụng Trong tất tổng thành trên, tổng thành thân vỏ thường phần dễ bị tổn thất rủi ro tai nạn giao thông xảy Do đó, 10 10 đó, hồ sơ bồi thường có sai sót, trục lợi khâu dễ dàng xảy Bản thân PTI Vĩnh Phúc đến chưa có phòng bồi thường riêng, phòng giám định phòng bồi thường Số tiền bồi thường cao tăng lên qua năm làm cho tỷ lệ chi bồi thường cao đạt từ 37% trở lên Số tiền bị thất thoát bồi thường sai sót qua năm tăng năm 2012 thất 36,65 triệu đồng đến năm 2016 số lên đến 71,76 triệu đồng Thanh tốn phí chậm: có hồ sơ hồn tất cấp chưa duyệt nên phận giải bồi thường chưa thể toán cho khách hàng Hiện tượng tồn đọng hồ sơ Điều ảnh hưởng đến tình hình tài tâm lí khách hàng tổn thất xảy ra, niềm tin khách hàng uy tín doanh nghiệp giảm Đây hàng loạt nguyên nhân làm cho chất lượng bồi thường PTI Vĩnh Phúc chưa cao Tình hình trục lợi: Số vụ trục lợi tồn tại, đạt mức cao năm 2012 tỷ lệ số vụ trục lợi chiếm 18,18% năm 2015 tỷ lệ số vụ trục lợi chiếm 18,35 % Như trình bày trên, bên cạnh nguyên nhân đạo đức khách hàng suy giảm, hình thức trục lợi ngày tinh vi, PTI Vĩnh Phúc cần phải xem lại khâu triển khai nghiệp vụ bảo hiểm xe giới, xem lại đạo đức nhân viên khai thác, nhân viên giám định, quy trình bồi thường Đây nơi thuận lợi làm xuất kẽ hở cho hành vi trục lợi diễn trót lọt 67 67 CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PTI VĨNH PHÚC 3.1 Định hướng công tác giám định bồi thường tổn thất nghiệp vụ Bảo hiểm vật chất xe giới PTI Vĩnh Phúc Đối với công tác giám định – bồi thường bảo hiểm vật chất xe giới, PTI Vĩnh Phúc xác định phải kiện toàn bước để nâng cao chất lượng dịch vụ chung, đảm bảo tỷ lệ bồi thường chung nhóm nghiệp vụ 43%; vụ tồn đọng giám định bồi thường thấp tránh để tình trạng chuyển sang năm sau Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tra hoạt động giám định – bồi thường để tránh tình trạng tiền bị thất cơng ty trục lợi bảo hiểm bồi thường sai sót Tuyển dụng thêm cán nhân viên giám định – bồi thường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ Nâng cao chất lượng phục vụ cơng tác giám định – bồi thường Hồn thiện ban hành quy trình ISO giám định – bồi thường 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác giám định bồi thường tổn thất nghiệp vụ Bảo hiểm vật chất xe giới PTI Vĩnh Phúc Công tác giám định - bồi thường PTI Vĩnh Phúc thực theo văn hướng dẫn công tác giám định nhà nước công ty; Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật dân sự, Nghị định 115/CP thủ tướng phủ văn pháp luật liên quan; quy tắc hướng dẫn bảo hiểm xe giới công ty Tuy nhiên để khách hàng hiểu rõ ràng, xác cán giám định tùy vào trường hợp đơn giản hóa bước diễn giải ngôn ngữ cho dễ hiểu Giám định – bồi thường thể tính hữu hình sản phẩm bảo hiểm nên cần phải có giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác Mỗi quy trình cần có giải pháp cụ thể nhằm đáp ứng tốt khả cho khách hàng 3.2.1 Đối với cơng tác giám định 68 68 Với cơng tác giám định quan trọng thực giám định cách nhanh chóng xác Muốn vậy, cần phải có giải pháp sau: Thứ nhất, tăng cường đội ngũ giám định viên Hiện phòng giám định bồi thường PTI Vĩnh Phúc người Họ phải thực giám định không địa bàn Vĩnh Phúc mà địa bàn ngồi Vĩnh Phúc Với tình hình tai nạn giao thơng tăng việc giám định ngày khó khăn, phức tạp, khối lượng cơng việc ngày nhiều Với số lượng nhân viên nhiều không đủ Để khai thác khách hàng khó, việc giữ chân khách hàng khó nhiều Việc tiến hành giám định cách nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng nhanh chóng khắc phục hậu quan trọng Có tăng cường thêm đội ngũ nhân viên giám định tiến hành giám định có tai nạn xảy xa Thứ hai, nâng cao trình độ chun mơn đạo đức cho cán giám định viên Bên cạnh việc tăng cường số lượng nâng cao chất lượng không phần quan trọng Công tác bồi thường công ty đạt hiệu cao có yếu mặt chuyên môn giám định viên làm công tác giám định Vì có giám định xác, kịp thời thiệt hại cơng tác bồi thường tổn thất nhanh chóng xác Muốn vậy, cơng ty cần phải quan tâm tới số vấn đề sau: - Hành lang pháp luật với bảo hiểm chưa nhiều, điều khoản luật hồn thiện để từ có luật thống nhất, đầy đủ bảo hiểm Bộ luật quan trọng ban hành Luật kinh doanh bảo hiểm tạo sở cho phát triển ngành bảo hiểm.Với văn luật áp dụng cần cho nhân viên nắm vững, hoạt động Công ty chấp hành quy định Nhà nước - Thường xuyên gửi cán học củng cố, nâng cao kiến thức chuyên môn, bổ sung thêm kiến thức ngồi chun mơn tin học, ngoại ngữ công nghệ ngành Tuyên truyền nâng cao ý thức cho giám định viên định họ có ảnh hưởng lớn đến số tiền bồi thường Đối với trường hợp khơng đủ trình độ, Cơng ty cần xem xét bổ sung kiến thức, chuyển sang làm cơng tác khác phù hợp 69 69 - Có chế độ thi tuyển công khai, rộng rãi, thu hút người tài Công ty cá nhân Cơng ty đóng vai trò quan trọng hoạt động người lại Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên để họ theo kịp yêu cầu công tác Đội ngũ cán nhân viên Công ty phận giám định bồi thường cần phải tuyển chọn tiến hành sàng lọc kỹ Cần tuyển chọn người hiểu biết kỹ thuật, nắm vững giá thị trường Ngoài nhân viên giám định phải người có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường, tư tưởng vững vàng, có tính đốn, biết phát hạn chế trục lợi bảo hiểm - Khi giám định, cán giám định phải chuẩn bị trước đầy đủ hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị cần thiết Khi nhận tin báo có tai nạn thuộc trách nhiệm cơng ty phải kịp thời có mặt - Bên cạnh cơng tác nâng cao trình độ chun mơn Cơng ty cần đặc biệt nâng cao đạo đức nghề nghiệp hoạt động khai thác bảo hiểm xe giới nói chung với bảo hiểm vật chất xe giới nói riêng Thứ ba, thuê giám định viên trường hợp cần thiết Trong nhiều trường hợp, tai nạn xảy nơi xa, chờ nhân viên giám định công ty đến phải nhiều thời gian Hơn giám định viên công ty khơng thể hiểu rõ tình hình địa lý nhân viên giám định địa phương Trong trường hợp công ty cần thuê giám định công ty bảo hiểm gần nơi xảy tai nạn Sau nhân viên giám định phòng đến phối hợp giải Có việc giám định xác nhanh chóng Thứ tư, áp dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào việc giám định Với phát triển khoa học kỹ thuật việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào giám định cần thiết Cần trang bị thêm cho giám định viên thiết bị cần thiết phương tiện lại Các thiết bị công nghệ thường xuyên nâng cao nên phải thường xuyên thay đổi thiết bị cũ, khơng phù hợp máy ảnh Ngồi giám định viên cần hướng dẫn cụ thể cho khách hàng thủ tục cần thiết để nhận tiền bồi thường Đây việc làm thiết thực, điều mà khách hàng mong muốn nhanh chóng khắc phục hậu sau tai nạn Làm tốt điều giúp khách hàng có ấn tượng tốt cơng ty Phòng giám định bồi thường cần phối hợp chặt chẽ với quan chức có liên quan công an, lực lượng cảnh sát giao thơng họ ln người có mặt trước có tai nạn xảy 70 70 3.2.2 Đối với công tác bồi thường Đây khâu quan trọng, khâu cuối nhằm hoàn thiện sản phẩm bảo hiểm, thể chất lượng sản phẩm Khách hàng đánh giá chất lượng sản phẩm qua việc bồi thường tiến hành nhanh chóng hay chậm trễ, họ có so sánh cơng ty Vì công tác bồi thường cần phải tiến hành cách nhanh chóng Tuy nhiên việc bồi thường với số tiền hợp lý phải xem xét kỹ Đây khoản chi cơng ty bảo hiểm, chiếm tỷ trọng lớn tổng chi Do đó, vấn đề đặt công ty phải thực để đảm bảo số tiền bồi thường hợp lý, sát với thực tế, vừa thỏa mãn khách hàng đảm bảo lợi nhuận cơng ty Vì vậy, cần có biện pháp để giúp công tác bồi thường tốt Thứ nhất, bồi thường kịp thời đầy đủ cho người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm Khi tai nạn xảy ra, chủ xe tham gia bảo hiểm thường mong muốn cơng ty nhanh chóng bồi thường cho họ, để họ nhanh chóng ổn định vào hoạt động sản xuất bình thường Vì vậy, có hồ sơ khiếu nại, thời gian sớm có thể, Cơng ty phải giải cho khách hàng tránh để tồn đọng hồ sơ, từ tạo lòng tin nơi khách hàng Muốn vậy, Cơng ty cần phải: - Hướng dẫn chi tiết cụ thể bước trình thu thập hồ sơ, chứng từ có liên quan đến vụ tai nạn để đảm bảo giải bồi thường nhanh chóng, phần vụ tồn đọng không đủ giấy tờ - Các vụ nghi ngờ gian lận cần điều tra nhanh chóng để đưa kết luận rõ ràng việc bồi thường hay không, tránh ỷ lại có nghi ngờ nên trì trệ việc giải hồ sơ Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bồi thường Trình độ chuyên môn cán bồi thường quan trọng việc thực quy trình bồi thường Nắm vững chun mơn cán giám định – bồi thường hướng dẫn khách hàng thủ tục cần thiết hoàn thành hồ sơ cách nhanh chóng, giảm thiểu thời gian cho khách hàng, khơng để khách hàng phải lại nhiều lần Nắm vững nghiệp vụ làm cho việc tính tốn số tiền bồi thường xác, đồng thời phát loại hồ sơ không hợp lệ hay chưa đầy đủ giấy tờ Chất lượng cán bồi thường thể tinh thần trách nhiệm với công việc Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bồi thường hướng dẫn khách hàng làm thủ tục cần thiết, tiếp nhận hồ sơ tính tốn bồi thường, xác nhận 71 71 thơng tin thiếu hồ sơ Một số vụ tồn đọng hồ sơ không đầy đủ giấy tờ, cán bồi thường cần hướng dẫn thật cụ thể chi tiết bước trình thu thập hồ sơ Thứ ba, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho tất người, đặc biệt khách hàng tham gia biết Cơng tác khơng có tác dụng khâu khai thác mà khâu bồi thường Làm tốt công tác giúp khách hàng hiểu rõ sản phẩm bảo hiểm, biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất Đồng thời giảm thiểu hồ sơ khiếu nại, tranh chấp trình giám định – bồi thường hiểu điều khoản loại trừ bảo hiểm Điều đặc biệt làm giảm đáng kể số tiền bồi thường cho công ty Để làm điều này, Công ty cần in ấn quy tắc bảo hiểm xe giới thiệu cho đông đảo tất người biết Có thể cử số nhân viên đến trung tâm đào tạo lái xe để giới thiệu công ty sản phẩm bảo hiểm Cũng cần có mối quan hệ với xưởng sửa chữa lớn có uy tín, với cảnh sát giao thơng, quan kiểm định xe nhằm làm giảm trục lợi Thứ tư, phối hợp với công ty bảo hiểm trực thuộc Tổng công ty, công ty bảo hiểm khác để hạn chế tai nạn giải bồi thường Các công ty bảo hiểm cần phải kết hợp với với nhà nước việc xây dựng biển báo, đường lánh nạn, tuyên truyền tham gia bảo hiểm nhằm làm hạn chế tai nạn giảm thiểu hậu tai nạn Với vụ tai nạn xa, cần kết hợp với công ty bảo hiểm trực thuộc Tổng công ty Công ty bảo hiểm trực thuộc để nhanh chóng xét giải bồi thường đảm bảo việc chi trả kịp thời cho khách hàng Thứ năm, biện pháp nhằm làm hạn chế trục lợi bảo hiểm Một nguyên nhân dẫn đến trục lợi bảo hiểm cơng ty bí mật thơng tin Vì Cơng ty cần phải phối hợp với công ty bảo hiểm khác công khai thơng tin tình hình trục lợi, khách hàng trục lợi Có giảm thiểu tiến tới loại bỏ tượng Khi có nghi ngờ gian lận bảo hiểm đơn khiếu nại khách hàng, Công ty cần phải tiến hành điều tra khẩn trương, giữ bí mật cơng tác điều tra, khơng cho chủ xe biết Bởi có rò rỉ thơng tin đánh động cho chủ xe có phương án đối phó kịp thời Nếu phát có trục lợi phải có biện pháp ngăn chặn xử lý nghiêm minh như: Ngừng việc chi trả bồi thường, truy đòi người tham gia bảo hiểm chi phí mà 72 72 Cơng ty bỏ trình điều tra hủy bỏ hợp đồng, nghiêm trọng đem truy tố trước pháp luật 3.2.3 Đối với công tác khác Giám định – bồi thường có mối quan hệ chặt chẽ với công đoạn khai thác sản phẩm bảo hiểm Việc đánh giá xác suất rủi ro cách xác hạn chế vụ tai nạn Từ giảm số vụ giám định bồi thường, làm giảm số tiền chi cho bồi thường Cần phải có đường dây nóng để tư vấn cho khách hàng lúc khách hàng có thắc mắc Tránh tình trạng khách hàng hỏi trả lời khơng rõ ràng khó hiểu Cần tạo cho khách hàng suy nghĩ quan tâm tối đa Hàng năm tổ chức hội nghị khách hàng Đây dịp để tạo ấn tượng tốt với khách hàng công ty Với khách hàng truyền thống nên có quan tâm đặc biệt tặng quà khách hàng lễ quan trọng Như giữ chân khách hàng Hội nghị khách hàng hội để công ty khách hàng thắt chặt mối quan hệ, nơi mà khách hàng bày tỏ băn khoăn, thắc mắc với cơng ty cơng tác giám định – bồi thường, từ nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng tốt 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Nhà nước Nhà nước cần nghiên cứu sửa đổi Luật kinh doanh bảo hiểm nhằm tạo khung pháp lý chung cho doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động dựa đóng góp ý kiến thực tiễn từ doanh nghiệp, tránh tình trạng chồng chéo, khơng rõ ý Nhà nước cần phải có văn quy định xử phạt nghiêm khắc với công ty bảo hiểm, đại lý bảo hiểm vi phạm luật kinh doanh bảo hiểm Đặc biệt tình trạng giảm phí quy định Bộ Tài Chính, hình thức khuyến mại cơng ty mục đích cạnh tranh thu hút khách hàng hạ phí xuống sát mức nguy hiểm, gây rủi ro việc hoạt động kinh doanh cơng ty, nguy hại đến lợi ích khách hàng, ổn định thị trường bảo hiểm Vì giảm phí q mức làm cho thu khơng đủ bù chi dẫn tới việc bồi thường bị trì trệ khơng có khả bồi thường hợp đồng cho khách hàng Các quan quản lý giao thông cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ công tác cấp đăng ký giấy phép lưu hành xe Hiện 73 73 tồn số lượng không nhỏ xe ô tô qua thời hạn sử dụng từ lâu, chất lượng không đảm bảo lưu hành Vì khơng ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh bảo hiểm cơng ty mà mối đe dọa lớn người dân tham gia giao thông Đồng thời cần nghiêm khắc xử lý trường hợp vi phạm giao thông Tuyên truyền, phổ biến dân cư kiến thức an tồn giao thơng để từ người dân hiểu rõ nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thơng, mục đích giảm thiểu tình trạng tai nạn xảy mức báo động Việt Nam 3.3.2 Đối với PTI Giám định – bồi thường khâu quan trọng khâu dịch vụ sau khách hàng hầu hết cơng ty bảo hiểm Nó đóng góp vai trò to lớn q trình phát triển công ty Để khâu giám định – bồi thường thực tốt nhất, công ty cần trọng từ bước ban đầu chào bán loại hình sản phẩm dịch vụ khâu khai thác Công ty cần phải xây dựng chiến lược khai thác phù hợp, hồn thiện điều kiện nay, cạnh tranh ngày gay gắt liệt hơn, dậm chân chỗ doanh nghiệp đồng nghĩa với tụt hậu thất bại thị trường Trong làm khai thác phải đặc biệt ý đến công tác đánh giá mức độ rủi ro Thêm vào đó, công ty phải thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động đại lý, văn phòng hoạt động có hiệu từ rút kinh nghiệm có chiến lược cho phù hợp Xây dựng quản lý hệ thống giám định viên có hiệu đồng thời mở lớp tập huấn hay cử cán học nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên để đáp ứng nhu cầu thực tiễn Đẩy mạnh việc phối hợp chặt chẽ với ngành chức cảnh sát giao thơng, sở giao thơng cơng chính, cục thuế, trạm đăng kiểm nhằm giúp cho công tác giám định – bồi thường nhanh chóng có hiệu cao Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo quần chúng nhân dân tầm quan trọng lợi ích bảo hiểm để người dân tham gia nhiều Tổ chức hội thi tìm hiểu chất lượng an tồn giao thơng, hội thi khách hàng tìm hiểu bảo hiểm, hợp tác với phương tiện thông tin đại chúng, tham gia giải đáp thắc mắc lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ Đến cơng ty PTI Vĩnh Phúc có trang Web (www.pti.com.vn) song thông tin với nội dung chưa phong phú Do cần tăng cường 74 74 thông tin cần thiết như: quy định phạm vi bảo hiểm, phí bảo hiểm, thủ tục tốn bồi thường, hồ sơ, bước tiến hành 3.3.3 Đối với Hiệp hội bảo hiểm ( IAV ) IAV tổ chức nghề nghiệp đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm trước pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm thành viên Hội IAV có vai trò quan trọng việc quản lí doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo cho môi trường kinh doanh bảo hiểm lành mạnh IAV cần tăng cường vai trò Hiệp hội Tăng cường qua việc tích cực tham gia vào việc tham mưu cho quan quản lí mặt nhà nước, cho việc xây dựng hệ thống văn luật kinh doanh bảo hiểm, tham mưu thực trạng, vấn đề tồn tại, khó khăn cần tháo gỡ doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường bảo hiểm IAV cung cấp thông tin thực tế cần thiết để nhà hoạch định sách, nhà viết luật thiết lập nên quy định, điều khoản phù hợp Khi có phù hợp đắn, doanh nghiệp bảo hiểm tuân theo, tránh tình trạng làm trái pháp luật IAV tổ chức có nhiều thành viên doanh nghiệp bảo hiểm Thị trường có tính cạnh tranh cao Việc quản lí chặt chẽ với chế tài, điều khoản, qui định, nguyên tắc Hiệp hội phương pháp tốt để đảm bảo xây dựng nên thị trường kinh doanh bảo hiểm lành mạnh Mọi doanh nghiệp bảo hiểm bình đẳng Do vậy, IAV nên hoàn thiện hệ thống quy tắc, điều luật Đặc biệt IAV cần có chế tài xử phạt mạnh hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh doanh nghiệp bảo hiểm Đây đòn răn đe để họ không làm không tiếp diễn hành động xấu thị trường 3.3.4 Đối với Bộ tài Bộ tài quan chức phải có hướng triển khai triệt để ngăn chặn khiếu nại gian lận bảo hiểm nước ta Bộ tài cần ban tra độc lập để ngăn chặn hành vi tiêu cực quan thực pháp luật như: Cảnh sát giao thơng, Viện kiểm sốt để bảo đảm quyền lợi Công ty bảo hiểm vụ gian lận có thiệt hại lớn, tính chất mức độ phạm pháp nguy hiểm có tính tổ chức Đồng thời tổ chức lớp tập huấn ngắn hạn hay dài hạn việc hợp tác với nước phát triển để đào tạo nâng cao trình độ, khả tra 75 75 viên, giám định viên truyền đạt thơng tin nhanh chóng Cơng ty phạm vi nước Bộ tài cần có văn yêu cầu sựu giúp đỡ Bộ, quan ngang Bộ việc phân phối với quan bảo hiểm để hạn chế việc gian lận bảo hiểm, hay cần có biện pháp để kiểm tra xử lý trường hợp xe tham gia giao thông không tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân chủ xe giới 76 76 77 77 KẾT LUẬN Với phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật, đời sống dân cư, Bảo hiểm xe giới có ý nghĩa ngày quan trọng, nhu cầu bảo hiểm cho thân tài sản họ ngày tăng, chủ xe xem bảo hiểm phương thức tốt để bù đắp thiệt hại khách hàng, cơng ty bảo hiểm cần phải có sách hợp lý, an toàn khâu khai thác lẫn khâu giám ðịnh , bồi thýờng ðề phòng hạn chế tổn thất Bảo hiểm vật chất xe giới nghiệp vụ mang lại doanh thu cao PTI Vĩnh Phúc Để có kết đó, có phần khơng nhỏ nỗ lực đội ngũ cán việc thực công tác giám định – bồi thường Công ty bảo hiểm PTI Vĩnh Phúc ý thức rõ khâu quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm uy tín cơng ty nên có đầu tư hợp lý để công tác ngày hồn thiện Tuy nhiên bên cạnh số tồn cần khắc phục kịp thời Dựa sở kiến thức học q trình thực tập cơng ty bảo hiểm PTI Vĩnh Phúc, qua việc tìm hiểu, nghiên cứu trực tiếp tham gia công tác giám định – bồi thường, lập hồ sơ bồi thường em xin đề xuất số giải pháp đưa vài ý kiến tham khảo để cơng ty hồn thiện công tác giám định – bồi thường tổn thất bảo hiểm vật chất xe giới, nâng cao lực cạnh tranh công ty thị trường TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 78 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh bảo hiểm Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2016 PGS.TS Nguyễn Tiệp, Giáo trình Quản trị kinh doanh bảo hiểm, năm 2014, Nhà xuất lao động – xã hội Xí nghiệp In Nhà xuất Lao động – Xã hội PGS.TS Bùi Huy Thảo ThS Lê Thị Thu Trang, Giáo trình Thống kê bảo hiểm, năm 2016, Nhà xuất lao động – xã hội Xí nghiệp In Nhà xuất Lao động – Xã hội Trần Hồi Nam, Phó phòng giám định – bồi thường, Hướng dẫn giám định – bồi thường bảo hiểm xe giới ,Công ty bảo hiểm PTI Vĩnh Phúc năm 2006 Luật kinh doanh bảo hiểm, số 12/VBHN – VPQH, ngày 23/07/2013 Website Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam: www.avi.org.vn Các trang web: http://www.Pti.com.vn http://www.thuvienluanvan24h.com.vn http://www.webbaohiem.net PHỤ LỤC 79 79 Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 I Tình hình HĐKD Tổng doanh thu 41.544 44.832 46.277 HĐKD (triệu đồng) 1.1.Doanh thu BH 37.388 41.501 45.021 gốc BH XCG 25.732 27.845 29.441 BH CN 1.498 1.724 1.944 BH TS-KT 7.143 9.314 10.194 BH HH 3.015 2.618 3.442 1.2 Doanh thu khác 4.156 3.331 1.256 Chi phí HĐKD 37.642 39.322 41.708 (triệu đồng) Lợi nhuận HĐKD 3.902 5.51 4.569 (triệu đồng) II Tình hình triển khai BHVC xe giới 1.Số xe ô tô tham gia 1.634 1.903 1.971 BHVC ( ) 2.Doanh thu phí 8.547 9.762 10.641 BHVC XCG (triệu đồng) 3.Phí bình qn/xe 5,23 5,13 5,4 (triệu đồng/xe) 4.Tổng chi BHVC 5.847 7.234 8.283 XCG (triệu đồng) Chi khai thác 1.709 1.757 2.022 Chi ĐPHCTT 171 195 234 Chi GĐ – BT 3.857 5.148 5.871 Chi khác 110 134 156 5.Chênh lệch thu 2.7 2.528 2.358 chi III Tình hình giám định BHVC xe giới Số vụ GĐ phát 189 217 372 sinh năm Số vụ GĐ năm 125 117 110 trước chuyển sang Số vụ GĐ 197 224 389 Số vụ tự GĐ 132 150 259 Số vụ thuê GĐ 65 74 130 Số vụ tồn 117 110 96 đọng 80 Năm 2015 Năm 2016 49.333 53.622 47.831 52.3 31.632 2.231 11.663 2.306 1.502 43.076 32.966 2.65 12.102 4.582 1.322 44.989 6.257 8.633 2.111 2.084 11.953 12.046 5,66 5,78 9.204 10.584 2.221 251 6.549 183 2.749 2.337 270 7.771 206 1.462 401 435 96 84 413 275 138 84 447 298 149 72 80 Chi giám định 114 126 138 152 176 (triệu đồng) Thời gian xử lý ban đầu ( ngày ) -> 44 53 67 59 62 ->7 108 118 274 301 338 7->10 25 37 29 35 32 > 10 20 16 19 18 15 Tổng số vụ 197 224 389 413 447 IV Tình hình bồi thường BHVC xe giới 1.Số vụ yêu cầu bồi 165 184 196 207 223 thường 2.Số vụ bồi 108 126 157 150 174 thường Số vụ tồn đọng 67 58 39 57 49 Chi bồi thường 150 181 244 261 273 ( triệu đồng) 5.Số tiền bồi thường 3.593 4.841 5.49 6.14 7.32 năm (triệu đồng) 6.Số tiền bị thất thoát 36,65 46,96 54,89 61,97 71,76 bồi thường sai sót (triệu đồng) 7.Thời gian xử lý bồi thường (ngày) -> 26 35 43 46 41 ->7 57 61 75 69 84 7->10 12 19 24 22 31 > 10 13 11 15 13 18 Tổng số vụ 108 126 157 150 174 V Tình hình trục lợi BHVC xe giới Số vụ trục lợi 30 33 35 38 40 2.Số tiền trục lợi bình 10,12 13,54 15,67 18,45 20,13 quân/vụ ( triệu đồng/vụ) ( Nguồn: Phòng tài – kế tốn PTI Vĩnh Phúc ) 81 81 ... giá thực trạng công tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc; Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác giám định bồi thường bảo hiểm vật chất xe giới. .. báo bồi thường ( từ chối bồi thường ) từ DNBH 25 25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH - BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TRONG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PTI VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2012- 2016. .. Cơng ty nhiều hạn chế, bất cập Chính lý trên, em chọn đề tài: “ Thực trạng công 4 tác giám định – bồi thường tổn thất nghiệp vụ Bảo hiểm vật chất xe giới Công ty Bảo hiểm Bưu điện Vĩnh Phúc giai
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác giám định – bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm bưu điện vĩnh phúc giai đoạn 2012 2016, Thực trạng công tác giám định – bồi thường tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty bảo hiểm bưu điện vĩnh phúc giai đoạn 2012 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay